Session 99
Translations: EN DE ES

Trauma of Widening

Topics:

“Trauma in het Verruimen”


Zondag 9 juni, 1996

Deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Ron (Olivia), Cathy (Shynla), Jim (Yarr), Cecelia (Sari), Gail (William), en een nieuwe deelneemster, Julie. (Haar essentienaam kennen wij nog niet).

Opmerking: De verhandeling van Elias was iets anders dan “normaal”. Hij kwam meer zacht-besproken over, meer specifiek, meer gericht dan gewoonlijk, wat een ongewone atmosfeer van serieusheid veroorzaakte.

Elias arriveert om 7:54 PM. (Arriveer tijd was ongeveer dertig seconden).

ELIAS: Goeieavond. (Glimlachend) Het is gevraagd geworden. “Wat is die Verschuiving die wij naderen?” Er is om een uitleg verzocht. Wij hebben al eerder informatie over jullie Verschuiving aangeboden. Ik zal jullie nog meer informatie aanbieden, vanwege jullie recentelijke ervaringen.

In onze meeste recente sessie, heb ik een ieder van jullie erkenning gegeven, en ook vele anderen, en heb felicitaties aangeboden vanwege jullie nieuwe geboorten. Wij zijn een oefening aangegaan, om jullie interverbondenheid die binnen bewustzijn aanwezig is te benadrukken. En om de parallellen te illustreren die binnen al jullie expressies aanwezig zijn. Dit loopt ook parallel met de expressies van massagebeurtenissen, die individueel worden uitgedrukt binnen jullie eigen individuele realiteiten.

De Verschuiving is een verandering van bewustzijn waar jullie voor gekozen hebben. Je bent momenteel veranderingen aan het ervaren in het bewustzijn. Je ervaart een vergroting van het bereik van je gewaarzijn. Hierbinnen, plaats je vraagtekens bij bestaande geloofsystemen.

Ik heb al vaak met jullie gesproken over de trauma die ervaren zal worden met betrekking tot deze verschuiving in bewustzijn. Ik heb jullie verteld dat deze verschuiving globaal is; en daardoor is het een immense beweging. Net zoals dat golven van bewustzijn massagebeurtenissen creëren, is dit ook een golf. Deze golf omvat je gehele planeet; alle individuen die op deze planeet bestaan. En daarom is deze golf zeer krachtig. Het is bevattend van een enorme beweging.

Het trauma dat wordt ervaren binnen deze verandering in bewustzijn in verband met jullie verschuiving, heeft te maken met een verruiming in het gewaarzijn van geloofsystemen. Tot dusverre zijn binnen onze discussies over vergrotend gewaarzijn, dit nog maar woorden geweest. (Humoristisch) Je verruimt hier, je verruimt daar! Je bent zó verruimd, je bent niét zo verruimd! Je bent té verruimd! Je gewaarzijn is aan het verruimen, je gewaarzijn is niét aan het verruimen! (Grinnikend, “ruim”) Het zijn maar woorden voor jullie. Het zijn maar ideën. En ik zeg jullie, dat in de realiteit, jullie gewaarzijn aan het vergroten is!

Hierbinnen voel je de trekkingen van de steken van deze expansie binnen je objectieve gewaarzijn. Je wordt gewaar van geloofsystemen, en je identificeert met deze geloofsystemen. Tevens creërt dit ook verwarring. Binnen je momentele individuele expressie, ervaar je conflict en verwarring in verruimende geloofsystemen. Binnen deze verschuiving, gebruik ik deze term trauma dan ook niet lichtjes. Want binnen je eigen ervaring, ben je al gewaar aan het worden van de moeilijkheden die worden opgenomen in deze vergroting van je gewaarzijn, en in de herkenning van je geloofsystemen, en ook herken je de realiteit van het ‘niet goed of slecht’. Je hebt voor een zeer lange tijd met deze geloofsystemen bestaan in je huidige realiteit. Het vergroten van het gewaarzijn van deze geloofsystemen waar je heel erg strak aan vasthoud creërt ook conflict, omdat je hen niet willens laat wegvliegen!

En ik heb jullie al vele malen verteld, dat ik niet tegen jullie praat over het elimineren van je bestaande geloofsystemen. Alleen dien je ze wel te herkennen, en je gewaarzijn te vergroten om meer te kunnen omvatten. Want als je jezelf een grotere reikwijdte toelaat van gewaarzijn, dan laat je ook je grip los op deze bestaande geloofssystemen. Je zal ze niet vergeten! Je zult ze niet compleet elimineren. Want je bestaat binnen het fysieke focus binnen een gebied van bewustzijn, waar je geaccepteerde richtlijnen van bestaan bent overeengekomen. En daarom zijn deze geloofsystemen, tot in een bepaalde mate, altijd in je opgenomen. Alhoewel je het vermogen bezit, en daar heb je ook de keuze voor gemaakt, om je bewustzijn te verschuiven zodat je een bredere perceptie zal toelaten, waardoor je jezelf toestaat om “ontgrendeld” te worden.

Je hebt voor een groot gedeelte van je tijdsperiode vergrendeld in je geloofsystemen en geaccepteerde richtlijnen bestaan. Het is alsof je een pad in een veld hebt “uitgesleten”. Er werd continue heen en weer gereisd op dit pad. Dit pad z’n landschap, en zijn richting, en zijn gebied, werd door jullie allemaal geaccepteerd, en werd ook gebruikt. En nu, kies je ervoor om het gehele veld om te ploegen. Je kiest te verruimen, en staat jezelf de gelegenheid toe om alles te ervaren dat voorbij je kleine afgesleten pad ligt. In het kiezen hiervan, incorporeer je ook trauma, omdat je heel erg hard vast blijft houden aan je geaccepteerde pad. Je neemt nu eenmaal niet erg makkelijk veranderingen op! Jullie beginnen nu, individueel, de moeilijkheden te zien die de veranderingen van een verruimend gewaarzijn met zich meebrengen. Je begint de verwarringen te ervaren van het loslaten van geaccepteerde geloofsystemen. En denk nu maar eens aan de trauma, op een veel grotere schaal, die zal worden opgenomen, op je gehele aarde!

Het proces is in gang gezet. En net zoals dat je symbolisaties opneemt in alle elementen van je bestaan, incorporeer je ook symbolisatie in de manifestatie van de verschuiving. Het schijnt jullie toe binnen jullie waarneming, dat het een noodzaak is dat je fysiek symbolen moet zien, binnen je realiteit, waar je naar kunt kijken en mee kan verbinden. En daarom hebben jullie ervoor gekozen, binnen een overeenkomst, om symbolen te manifesteren.

Een van de symbolen die werd gekozen, middels een overeenkomst, is de fysieke manifestatie, naar het fysieke focus, van Rose. Deze manifestatie is nu gecompleteerd. En dit is nog maar een van de symbolen die jullie aan jezelf hebben aangeboden, maar dit symbool zal jullie dienen om instrumentaal en zeer leerzaam te zijn. En nu al, heeft deze essentie jullie al voorzien van veel instructie en initiatie binnen je eigen verruiming.

In de oefening van onze vorige bijeenkomst, bood ik de illustratie aan van de symbolisatie van de draagtijd van Rose, zodat je hier persoonlijk mee kunt verbinden en meer kan begrijpen van je eigen creaties en van je eigen verruiming. Dit gebeurde al gedurende de gehele tijdsperiode van onze samenkomsten. Maar het gaat nu in een versneld tempo. Doordat de fysieke manifestatie werd voltooid, werd de actualisatie van de beweging in je bewustzijn versneld. En daarom, als je al dacht dat je de laatste tijd sneller aan het bewegen was, zullen wij nu nog sneller gaan bewegen! (Grijnzend naar Cathy)

CATHY: Wauw!

ELIAS: Want niet alleen jullie bewegen je binnen bewustzijn, terwijl je leert en terwijl je verruimt, maar alle andere individuen zijn met deze beweging in bewustzijn bezig. Hun gewaarzijn is anders, maar ook hun beweging versnelt, binnen bewustzijn.

Er werd al heel vroeg in het begin van de sessies gevraagd, “Waarom jij, Elias, je bezighoudt met ons?” Het antwoord was, “Om trauma te voorkomen in jullie verschuiving”. Je begint nu de realiteit te ervaren van de ernst van de mogelijkheid van trauma die verbonden is met verruimende geloofsystemen, wat de actie is van de verschuiving. Wat je momenteel ervaart, mag je omschrijven als nog maar een voorproefje ervan! (Hier, zijn er kreunen en steunen in de groep te horen) Hierdoor zul je beter kunnen begrijpen waarom dat essenties fysiek gefocuste individuen behulpzaam zijn; alhoewel jullie Elias bij tijd en wijlen, als niet zo behulpzaam beschouwen, omdat hij jullie veel trauma laat ervaren! (Gelach)

Jullie doen het goed, omdat jullie jezelf een basis hebben gegeven waarin je inzicht hebt in essentie, in het zelf, in geloofsystemen, en van de realiteit, waardoor je geen trauma toelaat. Je ervaart wel wat distress of ongemak of conflict, maar je bent geen trauma aan het ervaren, omdat je aan het leren bent hoe trauma te voorkomen door gewaar te worden van zelf.

Ik begrijp dat jullie veel vragen hebben vanavond, en dat jullie veel verwarring ervaren. Daarom zal deze sessie vanavond gericht zijn op jullie vragen. Maar eerst, zal ik een nieuwe essentie verwelkomen vanavond! (Glimlachend naar Julie, en dan naar de groep) Jullie mogen de vragen stellen, als jullie dat wensen.

CELIA: Ik heb er een. Je had het over de trauma. Ik geloof, vanuit mijn persoonlijke ervaring, dat er moeilijkheden zijn met andere mensen vanwege mijn verandering in geloofsystemen in mijn verschuiving, moeilijkheden in hun begrijpen van mij, of dat ze zeggen dat ik … vreemd ben! (Gelach) Dus, is dit waar? Is dit wat wij trauma zouden noemen?

ELIAS: Je zult vele individuen gaan meemaken die trauma ervaren terwijl jullie deze verschuiving binnen bewustzijn doorlopen, want zij kiezen er op dit moment niet voor om deze beweging te herkennen. Vele individuen voelen zich zeer comfortabel in hun bestaande geloofsystemen, en hoewel zij een onderliggend gewaarzijn hebben dat hun bestaande geloofsystemen inefficiënt zijn, werken deze geloofsystemen momenteel toch ook. En daarom houden zij ze vast, en continueren hierin. En stoten zij diegenen af waarvan zij zien dat zij zich verruimen. Net zoals binnen de manifestatie van jullie religieuze focus, toen deze haar intrede deed, er ook heel veel conflict heerste; omdát er conflicten zijn binnen de geboorte van een nieuw tijdperk in bewustzijn. Zoals degenen die in het begin van jullie religieuze focus veel conflict en rebellie ervaarden, zo ook ervaar je momenteel diezelfde soort expressies. Begrijp dat net zoals jullie religieuze focus een globale incorporatie was, het geaccepteerd werd. En het enige verschil is, dat in jullie religieuze expressie, jullie jezelf vele verschillende soorten expressies van deze massagebeurtenis toestonden.

Binnen de opneming van de verschuiving, ben je niet aan het kiezen om oude geloofsystemen te “vervangen”, om zo te zeggen, met nieuwe geloofsystemen. Je kiest je gewaarzijn te verruimen, en je staat de bestaande oude geloofsystemen gewoon toe. En ook dit is een gebied die opnemend is van veel verwarring momenteel, binnen wat jullie noemen jullie “nieuwe tijd”, want vele individuen verklaren, in het kader van de “metafysica”, dat zij de antwoorden hebben op jullie verschuiving in bewustzijn. In werkelijkheid, creëren zij een nieuwe religie. Zij zijn het een voor het ander aan het vervangen. Zij zijn nieuwe geloofsystemen aan het opnemen in een poging om oude geloofsystemen te vervangen; alhoewel zij ook zeer verbaasd zouden zijn in de realisatie dat hun nieuwe geloofsystemen in feite helemaal niet zo nieuw zijn! (Gelach) Het zijn zeer oeroude geloofsystemen die, wederom, naar de oppervlakte worden gebracht, in jullie huidige realiteit.

En dit is niet het punt ervan. Jullie verschuiving dient niet om oude geloofsystemen te vervangen, en nieuwe geloofsystemen op te nemen waar op gefocust kan worden. Jullie verschuiving dient ervoor om ze allemaal te accepteren – onderstreep dit driemaal, hoewel jullie computer niet driemaal kan onderstrepen – om alle geloofsystemen te accepteren. Binnen de acceptatie van alle geloofsystemen, elimineer je goed en fout. Je elimineert niét de geloofsystemen! Je vergroot je gewaarzijn, binnen bewustzijn, om goed en fout te elimineren. Waardoor je jezelf toelaat om meer bewust verbonden te zijn, binnen je objectieve bewustzijn, naar essentie toe. En waardoor je jezelf een meer efficiëntere expressie toestaat van essentie in het fysieke focus. En dit allemaal zul je moeiteloos ervaren, wanneer je eenmaal je verbinding hebt gemaakt. Al die keren dat je momenteel tegen jezelf zegt, “Ik wens om mijzelf op deze wijze uit te drukken, maar, maar, maar, maar!” (Grinnikend, en gelach). Je zult dan niet langer meer de “maar” ervaren; omdat deze expressie iets natuurlijks zal zijn. Het is een natuurlijke expressie van je essentie om accepterend te zijn. En binnen dit ene concept, binnen dit ene woord, ligt het geheel van je verschuiving. En ligt ook het geheel van je trauma, omdat dit het meest moeilijke gebied voor je is om te kunnen opnemen. Je geloofsystemen moedigen je aan en versterken je om niet te accepteren. Je accepteert anderen niet. Je accepteert jezelf niet. Je accepteert geen ideën. Je accepteert helemaal niets, behalve datgene wat je kiest binnen je eigen expressie van separatie, wat je eigen private, individuele ruimte is. Binnen je verruiming van je gewaarzijn, zul je gewaar worden dat er helemaal geen private, individuele ruimte is! Het is allemaal verbonden met elkaar. Het heeft allemaal invloed op elkaar. Het is allemaal één. (Pauze)

Je zult dan ook niet zulke “gevechten” ervaren. Ik druk dit woord niet uit in de bijbetekenis van het vechten onder elkaar. Ik druk dit woord uit als het vechten met jezelf, want als je niet jezelf aan het bevechten bent, ben je ook elkaar niet aan het bevechten! (Glimlachend)

En daarom Sari, moet je jezelf geen zorgen erom maken dat anderen je als vreemd beschouwen, of dat zij zich wegtrekken. Focus op je eigen expressie. Focus op de incorporatie en expressie van je eigen kleine boompje, want hierdoor, zul je dit uitstralen naar alles om je heen. Als je geen conflict binnen jezelf toelaat, zul je ook geen conflict creëren. Dit, begrijp ik, is een conglomeratie van woorden! (Zeer humoristisch) Als je geen conflict uitdrukt binnen jezelf, dan creër je geen conflict voor enig ander individu die je tegenkomt! Hm, hm, hm! Woorden, woorden, woorden! (Hier, barsten wij in lachen uit)

Deze woorden bevatten waarheid. Je begrijpt de waarheid niet, want je begrijpt het conflict dat je binnen jezelf genereert niet, omdat je indentificeert met gevoel. Conflict is niet altijd behoudend van gevoel. Conflict wordt opgenomen middels fysieke focus als een expressie van separatie, en gebrek aan communicatie en verbinding met de expressie van essentie, wat veroorzaakt wordt door geloofsystemen. Daarom, als je deze geloofsystemen herkent, en je de acceptatie toestaat van deze geloofsystemen, is het conflict geëlimineerd.

De acceptatie van geloofsystemen is niet het herkennen van geloofsystemen. Het is niet het zeggen tegen jezelf van, “Ik zie dit geloofsysteem. Ik zeg je dat ik dit geloofsysteem erken. En daardoor, accepteer ik dat ik behoudend van dit geloofsysteem.” Dit is niét de acceptatie van een geloofsysteem! Acceptatie van een geloofsysteem is het inzicht hebben dat het niet meer dan een geloofsysteem is, die sommige acties faciliteert binnen de geaccepteerde richtlijnen in het fysieke focus, en dat het niet bevattend is van goed of fout. Het is alleen maar een fysieke expressie. In essentie, onderstreep dit, is het een symbool. Ik zeg jullie, dat de fysieke expressie van de zwangerschap en de bevalling die werd gemanifesteerd door onze kleine Elizabeth, het symbool was. Jullie expressies, binnen bewustzijn, zijn de realiteit. Jullie bewegingen, binnen bewustzijn, zijn de realiteit. Onze oefening was bedoeld om de realiteit van bewustzijn te demonstreren, en de symbolisatie van de fysieke handeling en manifestatie in het fysieke focus. Zoals ik jullie al vele malen verteld heb, zijn jullie fysieke expressies spiegel beelden van essentie. Zij zijn geen essentie. Zij zijn elementen van het geheel. En daarom zijn de geloofsystemen elementen van de manifestatie. (Lange pauze, en dan tegen Cathy) En je wilt mij geen vraag stellen, Shynla?

CATHY: Ik heb helemaal geen vragen opgeschreven, dus kan ik ze niet formuleren in dat rot taaltje dat wij hier gebruiken! (Gelach)

ELIAS: Dat is tamelijk moeilijk! (Grinnikend, en nog een pauze) Hebben jullie vragen?

JIM: Je hebt mij geholpen om een hoop van mijn eigen vragen te beantwoorden vanavond, dank je.

CELIA: Als niemand anders een vraag heeft, mag ik dan een andere vraag stellen? Ik zit vol met vragen, altijd! Ik liep tegen een term aan, en ik vraag mij af, het zal waarschijnlijk een symbool zijn, maar misschien kun je dit ophelderen, en mij helpen om het concept van “De Rebellie van Lucifer” te begrijpen. (Elias zit breeduit te grinniken) Je zit te lachen! Waarom zit je te lachen?

ELIAS: We zullen ook dit in een categorie van geloofsystemen plaatsen, en ik zal je vertellen Sari, dat je al genoeg opneemt momenteel om te kunnen verruimen binnen bestaande geloofsystemen! Het is onnodig om er nog meer te verzamelen! (Gelach)

CELIA: Oke. (Lachend)

RON: Ik heb een kleine vraag.

ELIAS: Ah, niet een snelle vraag, maar een kleine vraag! (Gelach)

RON: Wel, het heeft te maken met kleine dingen! Het heeft te maken met die term die een paar weken geleden naar voren kwam, die van fabels. (Elias lacht zachtjes). We hebben het woord op diverse plaatsen opgezocht, en het schijnt toch allemaal te maken te hebben met pratende dieren, wat het verhaaltje van The Little Red Hen ook doet, en het schijnt ook te maken te hebben met een of andere moraal, wat het verhaaltje van The Little Red Hen ook in zich heeft, en ik ben gewoon nieuwsgierig naar wat jouw definitie van een fabel is?

ELIAS: Laat ons het verhaaltje van deze kleine rode hen eens bekijken, waar jullie inmiddels allemaal zo gehecht aan geraakt zijn, en waar jullie een heel grote humeurige bui van krijgen met Elias!

RON: Het is maar trauma! (Gelach)

ELIAS: Ah, acceptabel! Sta mij dan toe een uitleg aan te bieden. Deze kleine kip … (Gelach)

GAIL: We zitten nu al kinderrijmpjes te bespreken! Dit is geweldig!

ELIAS: … houdt zich bezig met andere dieren, binnen dit verhaal, om haar behulpzaam te zijn, en accepterend te zijn van hun individuele expressie van het niet behulpzaam willen zijn. Dit verhaal continueert, zeer herhaaldelijk, van iedere actie dat dit dier aangaat en continueert aan te gaan met de andere dieren voor behulpzaamheid. Het verhaal eindigt hoe?

RON: Alle andere dieren wilden haar helpen het brood op te eten, maar zij wilden haar niet helpen om het te maken.

ELIAS: En de expressie van de kip is?

RON: Sorry, je hebt niet geholpen met het maken ervan, en dus mag je er niet van eten.

ELIAS: Correct. Binnen dit verhaal, leert het je wat?

RON: Oorzaak en gevolg.

ELIAS: Wat heb ik je verteld in onze sessies?

RON: Dat er geen oorzaak en gevolg bestaat.

ELIAS: En daarom is het verhaal tegengesteld aan wat ik je vertel, en ook tegengesteld aan de expressie van essentie; want essentie zal niet tegen deze anderen zeggen, “Gebaseerd op je acties, of gebrek aan hulp, zal ik van je weerhouden”.

RON: Acceptabel.

ELIAS: Dank je! (Gelach)

RON: Dank je!

ELIAS: We zullen het kippenverhaal ter ruste leggen! Mijn redenering in het accepteren ervan in ons spel, is om je te illustreren dat er vele verhalen zijn die opnemend zijn van een moraal die je aanmoedigen in bestaande geloofsystemen die tegengesteld zijn aan essentie, die je tegenhouden in het verruimen.

RON: Goed punt.

ELIAS: Nogmaals bedankt, Holmes! Vele fabels, zijn opnemend van wat jullie noemen een moraal, maar in werkelijkheid drukken zij kwaliteiten uit van expressies die essentie weerspiegelen. Je mag nu stoppen met het stampen van je voeten! (Grinnikend naar Ron)

RON: Oke. Gedaan.

VICKI: Wat een andere vraag naar voren brengt. Je hebt al een paar maal verklaard, dat het pijndoen van een andere essentie nooit acceptabel is.

ELIAS: Dat is correct.

VICKI: Is dat eigenlijk ook niet een aanmoediging van een basis geloofsysteem van goed en slecht?

ELIAS: Binnen jullie definities, ja.

VICKI: Nou, dan begrijp ik hier iets niet!

ELIAS: (Glimlachend) Binnen de expressie van essentie, binnen een ruimer bewustzijn, is pijnlijkheid niet acceptabel, omdat het onnodig is. Ik heb je verteld dat pijnlijkheid acceptabel voor je is in fysieke focus, omdat je dit zou kunnen zien als iets dat je ten gunste is voor vele gegeven redenen. Dit maakt het niet acceptabel binnenin essentie.

VICKI: Nou dan, wat is dan het verschil tussen acceptabel en onacceptabel, juist en verkeerd, goed en slecht, correct en incorrect?

ELIAS: Ah! (Gelach) Ik gebruik deze termen ten gunste van jullie, want dit zijn termen en woorden die je kunt begrijpen en waar je mee verbind. Er bestaan geen termen of woorden om sommige expressies binnenin bewustzijn te kunnen uitdrukken. Je begrijpt het niet, zoals dit momenteel staat, dat er geen juist en geen verkeerd is. En daarom relateer je naar correct, incorrect, juist, fout; expressies binnen deze taal. Het is niet mogelijk voor mij essentie expressies uit te drukken, die buiten tijd staan, buiten ruimte staan, en die buiten jullie geloofsystemen staan. En daarom praat ik tegen jullie binnen jullie geloofsystemen. Ik gebruik termen, zoals correct of incorrect, om minder van een kracht te leggen binnen jullie eigen geloofsystemen, en die minder kracht legt op een indentificatie van bepaalde elementen. Binnen jullie begrip van termen, als ik incorrect tegen je zeg, kun je accepteren dat je het niet noodzakelijk fout hebt, en dat je verbonden zou kunnen zijn met “minder waarschijnlijk”. Als ik fout tegen je zou zeggen, denk je in absoluten. Ik tracht om niet tegen jullie te praten in absoluten. Ik gebruik de term incorrect niet om tegen je te zeggen dat je het fout hebt. De realiteit neemt veel meer probabiliteiten op dat jij zou kunnen bevatten. En daarom, kan er geen fout zijn. Er bestaan meer waarschijnlijke acties, want je kiest voor meer waarschijnlijke acties, of antwoorden.

VICKI: Dus is oorzaak en gevolg een geloofsysteem. Is dit correct?

ELIAS: In jouw manier van denken, ja.

VICKI: Maar die andere verklaring is niet, dat het onacceptabel is om pijnlijk te zijn naar een andere essentie toe?

ELIAS: Ik zeg dit tegen je, omdat het makkelijker begrepen wordt dan dat ik tegen je zeg dat er geen kwesties bestaan. Wanneer ik tegen je zou zeggen dat het acceptabel is om een andere essentie pijn te doen, een ander individu binnen het fysieke focus, dat zul je deze woorden letterlijk nemen. En daarom zeg ik deze woorden niet tegen je. Ik uit ook continue contradicties, of wat contradicties lijken te zijn, tegen je vanwege dezelfde reden; want je neemt wat ik tegen je zeg op, en je assimileert dit letterlijk. Binnen letterlijke termen, Lawrence, zijn er geen kwesties. Maar dan zou jij tegen ons kunnen zeggen, “Nou, dan mag ik mijn buurman vermoorden, en dit is acceptabel.” In waarheid, binnenin essentie, ja. In waarheid, kan ik dit tegen sommige individuen zeggen, omdat hun gewaarzijn een begrip van waarheid opneemt. Maar binnen jullie geloofsystemen, en jullie “vergrendelde” goed en fout, zullen jullie deze woorden letterlijk nemen. Je zult hierop terugvallen. En daarom zeg ik, nee, het is nooit acceptabel om een andere essentie pijn aan te doen; maar het is acceptabel om een andere essentie pijn aan te doen, omdat het ten gunste kan zijn; omdat er een verschil is tussen fysiek focus en fysieke ervaringen, en essentie; omdat je hiervoor gekozen hebt. (Pauze) En?

VICKI: Dat is alles voor nu.

ELIAS: Acceptabel. Taal is binnen ieder fysiek focus zeer beperkend, en dit is waarom ik jullie aanmoedig om te conceptualiseren. En om te weten dat binnen het verruimen er een gewaarzijn komt van het weten, waarbij woorden in jullie taal onnodig zullen worden, omdat de realiteit gekend is. (Pauze) Ik zal proberen om binnen de kosmische bibliotheek een nieuw woord voor onacceptabel te zoeken, als er eentje is. (Grinnikend)

VICKI: Ik heb geen kwestie met het woord onacceptabel. Ik heb een kwestie met de overduidelijk aanwezige contradicties.

ELIAS: Jullie zullen allemaal ervarend zijn van wat jullie contradicties noemen, en voor een tijdje, zullen jullie er heel veel ervaren; maar jullie zullen ook gaan begrijpen, en dan zullen de contradicties er niet meer zijn.

VICKI: Dat zal ik pas geloven als ik het zie! (Gelach)

ELIAS: Dat is ook acceptabel.

VICKI: Dank je.

ELIAS: Hebben jullie nog meer vragen? (Pauze) Goed dan. Ik zal gaan stoppen voor vanavond, en wij zullen in jullie nabije toekomst weer interactief zijn. Ik druk een grote affectie uit voor jullie allemaal, en veel aanmoediging binnen jullie verruiming. Au revoir.

Elias vertrekt om 9:09 PM.

Copyright 1996 Vicki Pendley/Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden.

Vertaald door
Copyright 1996 Mary Ennis, All Rights Reserved.