Session 126
Translations: EN ES PT

Your Purpose Is Experienc

Topics:

“Je Doel Is Ervaren”
Zondag 29 september 1996

Deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Ron (Olivia), Cathy (Shynla), Gail (William), Julie (Lanyah), Christy (Maka), Jim (Yarr).

Opmerking: Wij haalden Mary over om haar ogen weer open te houden. Het is heel interessant om instantane “veranderingen” te observeren, die meer opmerkbaar zijn wanneer je haar ogen kunt zien.

Elias arriveert om 6:32 PM. (Tijd was 2 seconden).

ELIAS: Goeieavond. (De groep reageert).

De noten die niet gespeeld worden in de symfonie van het bewustzijn.

Ik heb jullie pas geleden verteld dat jullie de onuitgedrukte noten zijn binnen het bewustzijn. In dit concept, zeg ik je, dat hetgene wat jij waarneemt als “niet” net zo belangrijk is als datgene wat jij waarneemt als het “is”. Want, zonder al die noten die niet worden gespeeld, zou je geen symfonie hebben. En in deze, zijn er nog veel meer ongespeelde noten, dan dat er te spelen noten zijn. Dit dient als een analogie voor probabiliteiten en jij; voor alle van je kanalen, alle van je andere zelven, alle van je counterparts, je poelen van bewustzijn, al deze elementen, die niet zichtbaar zijn voor je.

Je kunt aan jezelf denken als een deeltje. (Partikels). Jullie wetenschappers kunnen de deeltjes niet zien. Ze zien de bewegingen of sporen van deeltjes. Dit wil niet zeggen dat deze sporen van bewegingen geen realiteit zijn, want dat zijn ze wel. Ze zijn niet louter symbolen, hoewel ze wel symbolen zijn, maar ze bevatten ook hun eigen integriteit. Jullie zijn ook spoor bewegingen, van de beweging van het focus van het zelf. Elk van de focussen van je essentie zijn sporen van bewegingen. Elk bevat zijn eigen identiteit, zijn eigen realiteit, zijn eigen integriteit – maar het is in principe, in feite, hetzelfde als de sporen van de beweging van een deeltje. Essentie wordt niet gezien als een deeltje dat niet gezien wordt, maar je bent gewaar van het bestaan van het deeltje, omdat je zijn sporen kunt zien. Je bent gewaar van je focussen, omdat je de bewegings-sporen ziet van je essentie.

(Ferm) Ik zeg jullie, en vergis je daar niet in; jullie zijn realiteit. Je creërt realiteit. En de realiteit die je creërt, is je focus. Dit is de realiteit die je aandacht vasthoud. En daarom is het, in dit individuele focus, van gigantisch belang; want het is wat jij identificeert als jij. Begrijp dit goed. Want in onze discussies over probabiliteiten, probabele zelven, andere focussen, en counterparts, zal je automatisch de neiging gaan krijgen om te gaan afdoen aan de opperste belangrijkheid van jezelf. Ieder van jullie is in het bezit van een geloofsysteem, die in lijn ligt met de massa-geloofsystemen; wat het geloofsysteem is van de dubbelhartigheid van het zelf, en ook hebben jullie het gebrek, dat je het belang van een individueel focus, niet inziet. Je zou dan misschien kunnen denken, dat je een belangrijk individu bent. Je zou tegen elkaar kunnen zeggen dat je wel gelooft dat je waardevol en belangrijk bent. In werkelijkheid, bewijs je elke dag opnieuw dat je niet gelooft, in wat je zegt. Je wenst het wel te geloven, maar je bezit geloofsystemen, die in lijn zijn met de massa-geloofsystemen, die afdoen aan het individu. En daarom is het zeer gemakkelijk voor jullie, en is het ook een zeer automatische reactie voor jullie, om af te doen aan het belang van jezelf, wanneer je geconfronteerd wordt met wat je ziet als je “hogere” zelf.
Het woord “hogere” duidt niet automatisch maar op “beter”. Het is veel expansiever, omdat jij meer expansief bent, dan je je realiseert.

Er werd jullie een oefening aangeboden om te kunnen focussen op dit aandachtsgebied, om te kunnen focussen op de duidelijkheid (klaarheid, helderheid) in dit focus, om jezelf het vermogen toe te staan om grotere helderheid te kunnen hebben in je gewaarzijn van andere focussen. Ik heb jullie, al vele vele malen verteld, dat je van invloed bent, op alle van je focussen, en ook, dat zij van invloed zijn, op jou; want jij bent hen, hoewel zij henzelf zijn, maar, zij zijn ook jij.

Bewustzijn is veel groter in termen van uitgestrektheid (expansief) dan jullie nu, niet altijd, maar nu, ook maar zouden kunnen begrijpen. Er zijn oneindig veel aspecten van bewustzijn. Er zijn een oneindig aantal connecties. Maar, omdat jullie op een singuliere manier focussen, zul je niet altijd de uitgestrektheid van het bewustzijn van je eigen wezen, kunnen herkennen. Wat ik jullie zeg, is dat jullie jezelf moeten toestaan, dat jullie het geloofsysteem verruimen, van de je “minder” bent, want dat ben je niet.

We hebben het gehad over kinderen, en hun gewaarzijn en hun gebrek aan separatie. Jij, in jouw gedachteproces en geloofsystemen, beschouwt dit als het zijn van “beter”. De manier waarop jullie jezelf zien, is dat terwijl je door het fysieke focus heenbeweegt, je steeds “nauwer” en steeds “minder” wordt; meer gesepareerd raakt en minder efficiënt wordt. Jullie hebben het fysieke focus gecreërd, op de manier zoals het is. Jullie hebben met opzet, en met kunstzinnigheid, een magnifiek systeem van fysieke ontwikkeling ontworpen.

Het moet niet als iets negatiefs gezien worden, als iets dat je selectief creërt. We hebben het al gehad over de puurheid van ervaringen. Je zult geen puurheid van ervaring hebben in het fysieke focus, als je herinnert, wat je al weet!

Wanneer je het fysieke focus ingaat, dan ben je nog steeds een beetje on-gefocust. Je bent je aan het verplaatsen van een niet-fysiek gebied van bewustzijn, naar een gebied van fysieke manifestatie. Deze actie, op zichzelf, is al een transitie; want iedere keer dat je je verplaatst naar een ander gebied van bewustzijn, dan ga je een transitie actie aan. Al die zaken zijn familiair voor je in het niet-fysieke, terwijl je de verplaatsing aan het naderen bent naar de fysieke manifestatie toe. Toen je nog een heel klein kind was, was je zeer gewaar van niet-fysieke elementen. Je continueert binnen een staat van transitie, terwijl je jezelf acclimatiseert naar een nieuw gewaarzijn van bewustzijn. In deze, acclimatiseer je jezelf naar je omgeving, en naar de beweging van bewustzijn. Dit betrekt een tijds-element. Het betrekt ook de manipulatie van energie op een andere manier. Want je manipuleert energie om fysiek te kunnen creëren. Net zoals je dat doet wanneer je de actie van het sterven aangaat, in jullie termen. Want dan beweeg je je ook naar een gebied van transitie toe, omdat je moet acclimatiseren naar een nieuwe omgeving. En daarom ben je gewaar, als je daar binnenkomt, van niet-fysieke elementen. Jullie realiteit wordt meer uitgedrukt in termen van wat jullie zien als je droomstaat, omdat dit familiair voor je is. Wanneer je dis-engageert (sterft) met het fysieke focus, dan breng je met je mee wat je familiair is. Je gaat niet dood en verhuisd automatisch naar een wolkachtig gebied zonder een lichaam, terwijl je door het niets heendrijft, en alleswetend bent! (Humoristisch)

CATHY: Waarom??? (Gelach)

ELIAS: Je beweegt mee het gewaarzijn van de elementen van bewustzijn, die je bekend zijn, familiair zijn. Dus, beweeg je mee met het bewustzijn van het fysieke lichaam, en met de objectieve focus van bewustzijn.

Wanneer je het fysieke focus binnengaat, is de actie van het creëren onfamiliar voor je. Zelfs ondanks dat je het fysieke focus al hebt ervaren in andere manifestaties, scheidt je jezelf toch af van deze herinneringen, zodat je in staat bent om op singuliere wijze te kunnen focussen op - wat jij zou termen - het begin van de creatie van dit individuele focus.

Realiseer je ook dat het aspect van bewustzijn dat enig gegeven focus ingaat, niet “gebruikt” is. Het is niet aan het remanifesteren alszijnde een gebruikt product. Het is een nieuwe creatie. Het is jij; en alhoewel jij het zo ziet dat je verleden en toekomstige focussen hebt– en ik blijf je zeggen dat je simultane focussen hebt – zijn zij jij, maar zijn ook niet jij; want jij bent een uniek jij, nieuw en in wording, en niet alreeds geproduceerd, niet alreeds gebruikt in een ander focus, niet een andere versie van jou; want binnen die uniekheid van jou, is er maar één versie van jou.

En dus, wanneer je nieuw je gekozen manifestatie binnengaat, breng je het gewaarzijn van herinnering met je mee. De herinneringen die je hebt zijn, in jouw termen, onmiddellijke herinneringen. Dit onmiddellijke geheugen is niet-fysiek – een realisatie van de omvang van je creatieve vermogens. Als volwassenen, kun je dit aspect zien bij kinderen als imaginatie. In feite, is dit een weten van realiteit. Kinderen experimenteren met bewustzijn en creativiteit, omdat zij aan het leren zijn hoe zij energie moeten manipuleren binnen fysieke termen. Zij zijn de grenzen aan het leren die zij voor henzelf zullen instellen in het fysieke focus. En terwijl ze opgroeien, leren zij steeds efficiënter hoe deze grenzen op te stellen. Dit zijn geen negatieve termen. Het zijn hoogst gespecialiseerde bewegingen van het bewustzijn. Je merkt nu al hoe moeilijk het is om in de oefening je zintuigen te separeren, en deze op individuele wijze te manipuleren terwijl je je focus dient te behouden. Dit is een hoogst gespecialiseerde beweging binnen de manipulatie van fysieke energie. In ditzelfde respect, leer je te specialiseren in het fysieke focus. En daarom, richt je je aandacht steeds meer en meer (een richting op). (Tegen Jim, die net is aangekomen) Goeieavond Yarr.

JIM: Goeieavond Elias.

ELIAS: In je verlangen om de beweging van transitie wég van het fysieke focus te kunnen begrijpen, versterk je je geloofsysteem van het afdoen aan jezelf, want je beschouwt jouw specialisatie als “slecht”. Vaak wensen jullie, en zeggen dat ook weleens tegen elkaar, dat je het gewaarzijn van een kind zou willen hebben. Dit verlangen doet af aan je bereiking in je specialisatie van je focus.

De individuen binnen dit gezelschap hebben ervoor gekozen om hun gewaarzijn te vergroten in het fysieke focus, in anticipatie van de transitie (overgang). In deze, werd en zal informatie aangeboden worden in behulpzaamheid. Maar, net zoals dat de ongespeelde noten essentieel zijn voor de melodie van de symfonie, zo ook zijn al de aspecten van creatie die je creërt essentieel voor je.

Dit zijn belangrijke concepten voor je om over na te denken, want de introductie van counterparts zal de belangrijkheid van je individuele zelven, uitdagen. Er zijn vele aspecten ten aanzien van dit onderwerp over counterparts. En zijn niet beperkt tot je eigen essentie. Counterparts zijn interwoven doorheen bewustzijn. Er bestaan geen grenzen of barrières binnen de creaties van counterparts. En daarom zijn er vele aspecten en verschillende (soorten) acties van deze elementen van bewustzijn. En dit is de reden waarom ik er op voor kies om dit onderwerp aan te gaan, door éérst het voorwoord te richten op de informatie, die het belang en de geldigheid (validiteit) van jezelf aangeeft. Het is niet zomaar dat ik je vertel dat jij het centrum bent van het universum, omdat je dat bént! En daarom, moet je dit onthouden als wij gaan praten over gebieden, die een ont-focussing kunnen veroorzaken, binnenin het gewaarzijn van jou.

We zullen kort pauzeren.

HERVATTING 7:26 PM (Arriveertijd was 1 seconde)

ELIAS: Ontdaan zijn en “ondersteboven gegooid worden” zal aan de orde van de dag zijn, in de opneming van de informatie die jullie aangeleverd zal worden. Want zelfs binnen jullie nieuwe creatie van je nieuwe religie van de “metafysica”, wordt je aangeleerd of wordt je geleid om te geloven dat dit focus, of je leven, een streven is naar een “betere realiteit”. Er heerst een ultieme afdoening van deze realiteit die je creërt, en van je focus en je creativiteit. Er wordt jullie verteld dat jullie “nauw” zijn; dat je niet alles ziet wat je kunt zien. Deze concepten geef ik jullie ook, maar tegelijkertijd vertel ik jullie ook, dat wat je creërt niét insufficiënt is, en dat het niet minder van een realiteit is dan enig ander gebied van bewustzijn. Er wordt jullie verteld dat dit focus wat je ervaart een illusie is. “Dit is je droomstaat, en je droomstaat is een realiteit”. Ook dit doet af aan de creatie van je zelf.

Ik ga jullie geen informatie aanbieden om af te doen aan jullie creaties. Dit is jullie realiteit. Dit is een realiteit. Dit is een manifestatie van realiteit, en het is een perfecte manifestatie van realiteit. Het is niet gebrekkig of fout. Jij bent niet gebrekkig, en je creërt géén fouten. Je maakt géén vergissingen, want er bestaan geen fouten. En daarom zullen velen omvergegooid worden door deze informatie. Je hebt erom gevraagd om je gevestigde geloofsystemen uit te dagen, en dus zal dat gebeuren.

Je focus is betrekkend van een ultieme precisie; van een vlekkeloze nauwkeurigheid; van een ultieme creativiteit. Je creërt opzettelijk (intentioneel) de selectiviteit. Indien je niet zou wensen om selectief te zijn, dan zou je niet voor het fysieke focus kiezen. Er zijn essenties die ervoor kiezen om geen enkele soort van fysieke focus aan te gaan, om zo te zeggen. En er zijn essenties die ervoor kiezen om andere fysieke focussen aan te gaan, die zeer vreemd zijn aan wat jullie kennen als het fysieke focus. Maar jullie, hébben er voor gekozen. Je werd er niét “in geforceerd”! Je hebt, doelgericht – met opzet, dit fysieke focus uitgekozen, deze manifestatie, en je creërt het op een perfecte wijze ten behoeve van je eigen doeleinden, wat je ervaring is.

Dag één, hoofdstuk één, Elias: Je doel is ervaren.

Ik zal vragen toestaan, als jullie dat willen, en dan zullen we het spel gaan spelen. Maar eerst, zal ik informeren bij Yarr, hoe het gaat met je probabiliteiten?

JIM: Zéér probabel! (Gelach) Het is een interessante periode geweest. Ik heb mij een hoop gerealiseerd. Ik ben een hoop aan het zien. Het was een goeie gelegenheid om het e.e.a. te verteren. Het is een goede tijd geweest.

ELIAS: Deze creatie van probabiliteiten die Yarr heeft geïnitieerd, zal interessant zijn voor jullie om te bestuderen. Want zoals ik fysieke probabiliteiten heb samengetrokken, en ook de niet-fysieke verlangens, die interactief zijn geweest in de manifestatie van probabiliteiten, kunnen jullie nu – fysiek – voorbeelden zien van de bewegingen van probabiliteiten. In deze, vertel ik jullie dat de gezegdes die jullie hebben niet van uit het niets komen! Het zijn reflecties van dingen waarvan je weet dat ze waar zijn. In deze, hebben jullie het gezegde dat, “Alle dingen op de juiste tijd zullen gebeuren”. Wat jullie hiermee zeggen is dat probabiliteiten manifesteren als zij de vereiste coöperatieve energie hebben verzameld om fysiek naar buiten toe te kunnen manifesteren. En dus, in samenwerking met elkaar, niet noodzakelijkerwijze met diegenen in dit forum, maar, met elkaar, in bewustzijn, aligneer je met de gekozen probabiliteiten. En terwijl je aligneert met deze probabiliteiten, leen je er energie aan, op dezelfde manier alsdat je een kleine sneeuwbal van boven naar beneden zou laten rollen, waardoor het meer massa vergaart terwijl het naar beneden toe rolt. Terwijl de probabiliteiten progresseren in hun beweging, en terwijl zij meer energie verzamelen door nog meer acties, worden zij geactualiseerd.

Je kunt dit –fysiek- niet zien, omdat je niet kijkt! En daarom ben je er niet gewaar van en verkeer je in onduidelijkheid voor wat betreft de actie die om je heen aan het gebeuren is. En nu dat je een gerichte aandacht hebt, in het opmerken van probabiliteiten, en niet afdoet aan de meest kleine elementen, zul je jezelf ook de kans bieden om te kunnen zien hoe dat je dat alles tesamen plaatst -in samenwerking en binnen gemaakte afspraken- van manifestaties van probabiliteiten, terwijl de energie zich opbouwt om het “eind scenario” te leveren, alhoewel er geen einde bestaat! Dit zal dienen, zoals ik al zei, als een interessante studie, want jullie hadden jezelf de kans geboden om deze probabiliteiten al voor geruime tijd te kunnen zien.

JIM: Dank je voor je support! Ik heb een vraag. In al die fysieke pijntjes die ik ben tegengekomen, en ik heb er een hoop gehad, ben ik aan het experimenteren geweest met wat het te betekenen heeft, wat het is, wat hun creatie is, enzovoort. En ik heb ondervonden dat er een leidende energie is, door het gewoon te laten voor wat het is, en over te gaan op andere dingen. Het lijkt alsof dat een methode is voor mij, om ermee om te kunnen gaan. Maar er schijnen toch wat energie en pijntjes te zijn die ik maar niet in beweging lijk te krijgen. Ik dacht dat misschien jij mij kon vertellen hoe ik … Ik weet dat ik dingen heb kunnen door-leiden, maar ik wil graag een nog meer gerichter focus hebben.

ELIAS: Dit zijn – wat jullie zien als – moeilijke dingen, in jullie fysieke manifestaties, wat geldt voor de meeste individuen. In werkelijkheid heeft je fysieke expressie, je lichaam, het vermogen tot het efficiënt presteren, zo je wilt, zonder de opneming van distress. Deze fysieke manifestatie die je hebt, is veel efficiënter dan jij je realiseert, en nét zo precies en perfect en afgestemd, als dat jij dat bent, maar, je bent ook behoudend van geloofsystemen op dit gebied die dit tegenspreken. Je fysieke lichaam, in haar bewustzijn, reageert op jouw bewustzijn; op de jij van jouw. En daardoor, reageert het ook op wat jij gelooft. Als je gelooft dat je pijntjes zult opnemen, dan zal je lichaam dit effect getrouw voor je produceren. Het is altijd in overeenstemming met jouw. En dus, zal het getrouw uitvoeren, wat je ook maar kiest.

Jullie zijn in het bezit van vele geloofsystemen met betrekking tot je fysieke vorm. Waarvan er geen enkele een geloofsysteem is van haar bewustzijn en onafhankelijkheid en efficiëntie om ongehinderd door je fysieke focus heeft te bewegen op welk gebied dan ook! Dit is inklusief wat jullie beschouwen als het verouderingsproces. Dit zijn onderdelen van je geloofsystemen, en worden getrouw gereproduceerd door het bewustzijn van jouw vorm. Betrek de oefening, die is aangeboden. Het zal je duidelijkheid behulpzaam zijn. Onthoudt ook dat je tegen jezelf moet zeggen dat je totaal geen reden hebt, tenzij je daarvoor kiest, voor het scheppen van ongemak. Want ook hierin, moet je herkennen dat je fysieke vorm zéér coöperatief is. Het is zeer gewillig. En daarom zal het ook problemen of kwesties voor je manifesteren, die je niét kiest aan te gaan, en het zal deze kwesties vasthouden voor je, in haar geheugen. Dit creërt bij tijden ook fysieke ongemakken; want, in haar coöperatie, herinnert zij jou ook aan het feit dat je nog steeds vasthoudt aan een kwestie.

CATHY: Gewéldig! (Gelach)

VICKI: Dat soort dingen kunnen een hoop verschillende soort van dingen zijn, juist? Fysieke manifestaties?

ELIAS: Zeer.

VICKI: Op dit moment heb ik een pijnlijk achterste, wat mij totaal onfamiliar en nieuw is en schijnbaar niet vastgehecht zit aan een geloofsysteem, per se.

ELIAS: Niet alle van je manifestaties, zoals al werd verklaard, zijn opnemingen van geloofsystemen. Je reageert (bent responsief) op jezelf. Je reageert ook op alle van je andere zelven.

VICKI: Dus soms zijn deze dingen wat je zou noemen energie connecties binnen bewustzijn?

ELIAS: Als je ervoor kiest om het zo te benoemen, ja. (Grinnikend).

JIM: Mij knie deed zeer voor drie dagen, en toen was het opeens verdwenen. En toen deed Cindy’s been zeer op dezelfde manier, en toen was het een dag later ook weg. Was dat een energie aspect dat ik voelde?

ELIAS: Dit zou een voorbeeld zijn van een opname van een sympathische actie. In het bewustzijn, en binnen wat jij noemt energie connecties, (grinnikend), is er een manifestatie van dezelfde soort, welke ook getrouw wordt gereproduceerd.

JIM: (Niet te verstaan).

ELIAS: Zeer! Je stapt niet je eigen interpretatie binnen, binnen een sympathische actie. Je incorporeert empatisch de actie van een ander, en recreërt het efficiënt en zeer waarheidsgetrouw na, in zijn uitdrukking ervan. (Lange pauze). Goed dan. Op naar het spel.

JULIE: Ik wil een andere categorie introduceren; die van clichés.

ELIAS: Acceptabel.

JULIE: Mijn cliché is, “variëteit is de spijs van het leven”, in Sumafi.

ELIAS: Minder waarschijnlijk, binnen deze familie alignering.

JULIE: Oke. Films. ‘Twelve Monkeys’, in Gramada.

ELIAS: Acceptabel.

CHRIS: Mijn beurt. Ik zou mijzelf willen verbinden met groen.

ELIAS: Vertel Elias nu, waarom je de identificatie van je alignering kiest te veranderen.

CHRIS: Nou, de eerste keer las ik over ze allemaal en identificeerde ik met ze allemaal, maar met rood meer specifiek. En toen ik het herlas en het bepraatte met Gail en Julie, besloot ik dat groen meer in mijn lijn lag.

ELIAS: Laat mij je zeggen dat je moet vertrouwen op je zelf, want je bent correct over je alignering met de Milumet.

CATHY: Oke, ik zal er eentje doen. “Watchers” … Nee! Vergeet het maar! (Gelach) “Readers” met rood!

ELIAS: (Lachend) Heel goed, Shynla. Minder waarschijnlijk! (We barsten in lachen uit)

CATHY: Nou, dan zijn het de “Watchers”, en als het niet de Watchers zijn, dan …

ELIAS: Een punt! (Wij barsten allemaal van het lachen, inklusief Elias)

GAIL: Een beetje domme actie hier zeg!

CATHY: Nou, dan Readers met indigo.

ELIAS: Een punt.

VICKI: Hé! Je pikt er eentje van mij!

CATHY: Dat is waarom ik eerder dan jij wilde!

ELIAS: Het is een race! (Veel gelach)

CATHY: Formers met oranje.

ELIAS: Een punt.

VICKI: Oke. Bij de baby’s, zou ik de naam Wilson met de Sumari willen verbinden, locatie Australië.

ELIAS: Een punt voor de locatie. (Lange pauze, terwijl Vicki het probeert uit te zoeken)

VICKI: Sumafi, zaden, olienoot.

ELIAS: Acceptabel.

VICKI: Aspect persoonlijkheden, Milumet, William Saroyan.

ELIAS: (Het onderzoekend) Minder probabel. (Lange pauze). (Humoristisch) Ik geloof dat ik een impressie ervaar dat ons impressie-spel zijn attractie aan het verliezen is! Ga door!

JIM: Ik heb – in ons andere spel van het bouwen van de stad -, Cindy’s droom aan te bieden, die van de wit stenen huisjes en het gebied dat allemaal water was.

ELIAS: Erkend.

JIM: Weet je hier meer van? Het was interessant.

ELIAS: Onderzoek het! Jij bent je stad aan het creëren! En dus, mag jij onderzoeken wát je creërt! (Tegen Cathy) Je zou moeten concentreren op de intenties van de essentie-families, daar je een alignering hebt opgenomen, met de intentie van iedere familie. (Grinnikend).

CATHY: Oke! (Gelach)

GAIL: Ik heb een vraag over de oefening. Als we een object in onze periferie en focus houden, en wanneer we naar onze volgende zintuig gaan, zoals horen, continueren we dan om de focus vast te houden van het beeld?

ELIAS: Correct.

GAIL: Oke, en dan het horen vasthouden, en dan ze allemaal vasthouden?

ELIAS: Simultaan. Niet stoppen!

GAIL: Oke, ik doe m’n best!

ELIAS: Heel goed! (Weer een pauze) Ik ga jullie aan je interactie met elkaar overlaten, en in onze volgende bijeenkomst duik ik in het nieuwe gebied over probabiliteiten en counterparts. Shynla zou de “denk helm” kunnen opzetten! (Zachtjes lachend, en dan tegen Cathy) Verbindt, verbindt, verbindt! (Tegen Vicki) Ga het aan, ga het aan, ga het aan!

VICKI: Oh, houd je kop!

ELIAS: Wat respectloos voor een overleden focus! Au revoir!

Elias vertrekt, lachend, om 8:03 PM.

Copyright 1996, Vicki Pendley/Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden.Vertaald door
Copyright 1996 Mary Ennis, All Rights Reserved.