Session 85
Translations: EN DE ES

The Source Events Session

Topics:

“Bron Gebeurtenissen”


Woensdag 10 april, 1996

Deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Ron (Olivia), Jim (Yarr), Jeff (Katarina), en Jene (Rudy).


ELIAS: Goeieavond!

GROEP: Goeieavond! Voortzetting van een onderwerp; vanavond introduceren wij het onderwerp Bron of Hoofd Gebeurtenissen. Laat me eerst vertellen, dat er een verschil is, in bewustzijn, ten aanzien van regiogebied twee en regiogebied drie.
Op onze laatste bijeenkomst, hadden wij het erover dat het collectieve bewustzijn wordt opgenomen in regiogebied twee. Eerder had ik verteld, dat het gebied van collectief bewustzijn regiogebied drie was, vandaar dat ik begrijp dat dit enige verwarring veroorzaakt bij jullie.

Regiogebied twee is het gebied, waar alle fysiek gefocuste bewustzijn, collectief en individueel, vanuit origineert. Alle van je manifestaties die worden gecreërd in regiogebied een, origineren vanuit regiogebied twee. Vandaar dat collectief, in bewustzijn, jullie massagebeurtenissen ook origineren vanuit dit gebeid van bewustzijn.

In dit gebied van bewustzijn van regiogebied drie, is er een onderscheid. Ik had al eerder verteld dat dit gebied de transitie opneemt. Het is ook opnemend van collectief bewustzijn, maar op een andere manier. We hebben het gehad over wereldvisies van bewustzijn; energie van bewustzijn die wordt gedeponeerd in een “bibliotheek van bewustzijn”. Dit gebeurd in regiogebied drie. Mijn transmissie, om zo te zeggen, naar jullie, passeert door regiogebied drie heen, en wordt vertaald naar jullie, omgezet, naar het regiogebied een van bewustzijn.

(Tegen Jeff) Ik begrijp je verwarring. Zij kunnen je helpen in de uitleg voor wat betreft de definities van deze regio gebieden van bewustzijn. Het is enkel maar een term die ik gebruik ten doele van de uitleg van deze gebieden van breder bewustzijn.

(Tegen de groep) Regiogebied drie omvat niet-fysiek gefocust bewustzijn, die interactief is met fysieke focus; niet met betrekking tot creatie in dit focus, maar, in de interactie die plaatsvind binnen het bewustzijn, de verbinding wordt dus gemaakt in dit gebied van bewustzijn. Het is een ruimer bewustzijn; iets wat jullie zouden termen als je “volgende stap uitwaarts”, en wat ik zou termen als je “volgende stap inwaarts” (glimlachend).

Terugkomend op Bron Gebeurtenissen. Alle massa-gebeurtenissen zijn manifeste uitdrukkingen, in fysieke focus, van een interpretatie van een Bron Gebeurtenis. Bron Gebeurtenissen zijn wat je mag noemen de mythes. Laat mij uitleggen dat binnen jullie intellect en begrip, en wat jullie zien als de vooruitgang in kennis, jullie mythen niet als een realiteit beschouwen. Jullie zien mythen als fantasie en verbeelding. We hebben al uitvoerig over verbeelding gesproken, dat het werkelijkheid is, maar jullie geloven dit niet! Het is geen realiteit in jullie ogen! (Grijnzend)

Iedere manifestatie in dit regiogebied een van bewustzijn, is een spiegelbeeld van gekende realiteit. Hierbinnen, hebben jullie in regiogebied twee, mythen gecreërd; ideën; creaties; gedachten; emoties; landschappen; scenario’s; van gebeurtenissen, van objecten, van realiteit. Dit is waar je fysieke werkelijkheid uit vandaan komt. Binnen jullie bewustzijn en intellect, continueren jullie wel, tot op een zekere hoogte, om jullie originele mythen op te nemen, hoewel jullie ze wel vervormen.
Waardoor er een verlies van realiteit wordt veroorzaakt, en ook een verlies aan kracht die bestaat in deze mythen. Ik heb jullie ook al uitgelegd, dat jullie originele, om zo te zeggen, ideën over religieuze elementen, wat nu gezien wordt als mythologie, een creatieve uitdrukking was, die veel dichter bij de weerspiegeling van de werkelijkheid van essentie stond, daar het minder gesepareerd en minder singulier gefocust was.

Laten we eens naar een ander aspect van jullie massa creaties kijken. We hebben kort gesproken over de creaties van ziekten. Laten we eens naar jullie weerpatronen kijken. Ik heb jullie verteld, dat atmosferische condities door jullie zelf worden gecreërd. Deze gebeuren niet per ongeluk. Jullie religies vertellen je dat het weer wordt gecreërd door god. Als het weer gunstig is, dan lacht god je toe. Als het weer rampzalig is, dan is god heel boos op je en bestraft je.
Jullie wetenschappers zullen je vertellen dat weerpatronen onpersoonlijke atmosferische condities zijn. Het draagt geen bewustzijn. Het is een mechanisch iets. Deze beide interpretaties zijn incorrect.
Jullie weerpatronen is niet god die tegen je spreekt en die naar je uithaalt. Het zijn ook geen onpersoonlijke mechanische gebeurtenissen. Het zijn uitdrukkingen, die direct gerelateerd zijn aan jullie emotionele focussen. Binnen het massa bewustzijn, creëren jullie collectief het weer dat jullie ervaren.

Individuen trekken als een magneet naar bepaalde gebieden toe, binnen de verschillende gebieden van jullie planeet. Zij kiezen bepaalde geografische locaties op je planeet uit, ter creatie van bepaalde patronen. Gelijke geesten trekken gelijke geesten aan! Wij hebben jullie al eerder uitgelegd, dat individuen die ervoor kiezen om in dit gebied van jullie land te wonen, er doelbewust voor kiezen om hier te zijn, omdat ieder van hen een persoonlijkheidstype opneemt, die expressief is en creatief; en hierbinnen, ervaren zij golven van emotioneel focus. Jullie zijn, voor een tijdje, rustig gevestigd, en dan “schudden” jullie de “dingen” op, en jullie aarde schudt ook!
Jullie wetenschappers schrijven dit toe aan “zwaartekracht”, of aan geologische condities. Maar ze nemen niet de explanatie op, dat jullie zelf, collectief en masse, in bewustzijn, zeer van invloed zijn op die condities. Jullie hebben, collectief, deze planeet gecreërd die jullie bewonen. Jullie manipuleren voortdurend jullie omgeving. Dit is een andere actie van het collectieve bewustzijn, en een massagebeurtenis expressie.
Wat je kunt opmerken, is dat individuele gebieden die rampen ervaren, ook een opbouwing ervaren, binnen bewustzijn, naar dit rampenpunt toe. En of dit nu wordt uitgedrukt in een aardbeving of een overstroming of een brand of een tornado, dat maakt niet uit. De individuele gebieden manifesteren dit op verschillende manieren, omdat de individuen die deze gebieden bewonen, voor verschillende uitdrukkingen kiezen voor verschillende redenen. Sommigen kiezen ervoor om gebieden te bewonen waar zij, collectief, afschuwelijke natuurlijke gebeurtenissen kunnen manifesteren, die bedreigend zijn, maar, die ook vooraf waarschuwingen aangeven, voorafgaande aan de gebeurtenis.
Dit stelt de betrokken individuen in staat om te kiezen, of ze willen deelnemen, en zichzelf willen betrekken in die bewustzijnsgolf, of niet. Anderen, die meer veranderlijke situaties opnemen binnen natuurlijke gebeurtenissen, kiezen dit voor hun opwinding! (Glimlachend)

Jullie hebben mij gevraagd, “Waarom manifesteren individuen ziekten?” Ik heb jullie redenen gegeven. Jullie manifesteren ook, collectief, gebeurtenissen zoals rampen, voor veel van dezelfde redenen. Jullie hebben er collectief baat bij.
Groepen van individuen ervaren periodes van separatie, van fysieke en emotionele verwijdering van elkaar; en ook, tot op een zekere hoogte, in bewustzijn, isoleren zij henzelf. Dit is onnatuurlijk. En daarom creëren ze, binnen een collectieve overeenkomst, een situatie om condities te veranderen, waardoor er een situatie van collectieve “samenbundeling” ontstaat. Waardoor barrières en separaties verdwijnen, en waardoor er expressies worden toegelaten die anders niet worden toegelaten tussen individuen. Individuen die, onuitgedrukte, genezende vermogens bezitten, kunnen deze vermogens uitdragen tijdens een situatie van ramp. Ze zullen hun vermogens niet ter vraage stellen. Ze laten toe dat hun bewustzijn automatisch reageert. Ze zullen verbinden. En anderen, die behoefte hebben aan compassie of koestering, zullen henzelf in de rol van slachtoffer plaatsen, waardoor er een uitwisseling wordt toegelaten.

Jullie economie heeft er ook baat bij. Gebieden waar het slecht gaat, hebben er baat bij. Nieuwe inkomsten worden gegenereerd. De eigenaren van kleine bedrijven, die in een dalende economie zitten, worden geregenereerd, door een instroom van nieuw kapitaal, als gevolg van een desastreuze situatie. Alle individuen hebben er baat bij.
Individuen die ervoor kiezen om dit type van bewustzijnsgolf in te gaan, zouden gekozen kunnen hebben om het fysieke focus te verlaten, op een wijze die geen uitleg behoeft, en ook geen langdurige ziekte opneemt. En er bestaan veel redenen voor, waarom jullie collectief situaties creëren, maar jullie zullen altijd baat hebben van jullie collectieve samenkomingen.
Je zou het niet kunnen beschouwen als iets waar je baat bij hebt. Je zou het als iets negatiefs kunnen zien; maar je zult er in werkelijkheid, voordeel bij hebben. Zelfs jullie oorlogen zijn jullie ten bate; hoewel het kwetsen van een andere essentie nooit aanvaardbaar is, maar soms is het ten bate, en winstgevend. (Pauze)
Zijn er vragen?

JIM: Ja, ik heb een vraag. Maar dat wist je al! Goeie avond, Elias.

ELIAS: Goeieavond, Yarr.

JIM: Het zit heel de week al in mijn gedachten, toen ik aan mijzelf aan het werken was, en met het healen van een pony bezig was. Ik heb er al een hoop mee achter de rug, en tot vandaag, leek het erop dat het sterk verbeterd was. En vandaag, vanavond, lijkt het erop dat het toch niet effectief was. (Zuchtend)
Ik zou gewoon graag willen weten over mijn invloed hierin, mijn effect erop, en mijn proces hierbij, die voor mij … Ik heb er vertrouwen in gehad, en het proces waar ik doorheen gegaan ben, en ik wil gewoon weten waar ik sta.

ELIAS: Waar je staat, is in een staat van niet-acceptatie.

JIM: Nog steeds? Ik voel toch dat ik een acceptatie heb van mijn vermogens.

ELIAS: Heb je dat?

JIM: Heb ik dat? Ik volg je niet.

ELIAS: (Glimlachend) Ik zeg je dat je niet accepterend bent van je vermogens. Je bent niet accepterend van je eigen vertrouwen in zelf. Je intellect mag je dan vertellen dat je dat wel bent. Maar je intuïtie zegt wat anders.

JIM: Maar, ik voelde juist mijn intuïtie heel sterk op bepaalde momenten, waar …

ELIAS: Er zijn momenten, dat je een kort moment van acceptatie zult ervaren. Vervolgens laat je toe dat je intellect hiermee volloopt, en je vertelt dat je over het algemeen, in een staat van acceptatie en vertrouwen verkeert. In werkelijkheid, zul je moeten leren om meer vertrouwen in jezelf te hebben. Praat je tegen dit individu?

JIM: Ja.

ELIAS: En wat zegt dit individu tegen je?

JIM: Het praat tegen mij door mij dingen te laten zien. Ik heb het gevoel dat dit dier zijn vertrouwen in mij stopt. Het laat zichzelf zien, als een voorbeeld voor mij, en geeft zichzelf over aan mij, om mij in staat te stellen vertrouwen in mezelf te hebben.

ELIAS: Voor een deel is dit correct, en je voorbeeld is een uitdrukking van de manifestatie. Voor korte periodes, lijkt het zich te bewegen naar, wat jij ziet, een positieve staat, maar valt dan terug naar, wat jij ziet, een niet positieve staat, omdat jij twijfelt.

JIM: Ja, dat is zo. Dus door het puur maken van mijn intentie, mijn verlangen …

ELIAS: Ervaar je empathische zintuig.

JIM: Met het dier?

ELIAS: Met alle dingen.

JIM: Met alle dingen …

ELIAS: Accepteer de ervaring van je empathische zintuig. Sta jezelf toe om het te ervaren. Sta jezelf acceptatie toe. Vertrouw in jezelf en je ervaringen. Ook zul je moeten onderzoeken hoe het zit met je begrip. Je kiest ervoor om betrokken te zijn met dieren, maar je neemt geen kennis op over deze dieren. Hun bewustzijn is anders dan die van jouw, en je bezit niet over de controle van hun bewustzijn.
Ze mogen dan hun essentie niet opnemen op de manier zoals jij doet, maar ze beschikken wel over bewustzijn en begrip. Ze ervaren weldegelijk. Ze denken weldegelijk. Ook zij nemen gedachteprocessen op. Het is alleen anders dan de jouwe. En daardoor, beschouw je je communicaties met je dierenwereld, om zo te zeggen, als buitenaards, omdat je je verbindingen bent vergeten.

JIM: Ik heb zo ontzettend hard geprobeerd om die verbindingen te weten te komen, om …

ELIAS: Sta de flow toe.

JIM: Ik zal het proberen. (Zuchtend)

ELIAS: Oefen je empathisch zinnen, en laat de flow toe.

JIM: Oke.

ELIAS: Ook, moet je niet zoeken naar, en anticiperen op de uitkomst. Je verwacht resultaten als validatie.

JIM: Heel erg.

ELIAS: Het resultaat is niet belangrijk. De expressie is belangrijk.

JIM: Goed punt. Dank je.

ELIAS: Het resultaat is jouw keuze niet. En of het nu te maken heeft met een dier, of planten, of mensen, het is de expressie die belangrijk is. Het resultaat is de keuze van een ander. Alle expressies zijn opgenomen binnen essentie en bewustzijn. Je zou op het huidige moment dan geen resultaat kunnen zien, maar in bewustzijn, in een andere manifestatie, zal je effect erop zich materialiseren. En dus, moet je niet zoeken naar onmiddellijke resultaten. (Pauze, glimlachend)

JIM: Dat verklaart een hoop … en ook weer niet! (In lachen uitbarstend, en Elias grinnikt) Oh hemel! (Meer gelach, en een lange pauze)

VICKI: Wel, ik heb twee vragen, een voor mij, en een voor Michael. Voor Michael; hoe zit het met de massa manifestaties van ziektes, in de dierenwereld?

ELIAS: Dieren hebben hun eigen bewustzijn, zoals alle dingen dat doen. Ik heb jullie al verteld dat jullie geen begrip hebben van het dierenbewustzijn. En hoewel zij essentie niet opnemen zoals jullie dat doen, nemen ze wel een hoogst efficiënt bewustzijn op. Ze hebben ook een collectief bewustzijn. En zoals ik al zei, zijn er gedachten. Er is heel veel gevoel aanwezig. Veel dieren nemen geen gedachteproces op, zoals jullie gedachteprocessen zien, maar hun emotionele expressie is enorm. En binnen hun collectieve bewustzijn, kunnen zij collectief, niet individueel, vanwege hun eigen redenen ervoor kiezen, om een actie uit te voeren, zodat zij jullie aandacht zullen verkrijgen.

VICKI: Hun keus.

ELIAS: Hun keuze.

VICKI: Hun creatie.

ELIAS: Sommige dieren kiezen ervoor om massaal situaties te creëren, om uitdrukking te geven aan een kwestie. Deze kwestie waar Michael verward over is, is gerelateerd aan een hele simpele uitdrukking.
De mens, in zijn steeds groter wordende pogingen om “betere” manieren te vinden om bereikend te zijn, kiest ervoor om dieren te voederen met elementen die onnatuurlijk voor hen zijn. Ik praat hier niet over jullie drugs! (Hij leest mijn gedachten weer!)
Wat ik zeg is dat bepaalde dieren vegetatie eten. Hun expressie van fysieke vorm is dusdanig ontworpen, op moleculair en cellulair gebied, om dit type van energie te kunnen assimileren, die minder dicht is dan andere energie.
In deze, kiezen jullie ervoor om vlezige producten te voeren aan dieren, die dit type van energie niét consumeren. Dus hebben zij ervoor gekozen, middels collectieve expressie, om een ziekte te manifesteren.

VICKI: Bedoel je dat ze die koeien vlees aan het voeren waren??? (Verbijsterd) (Met verwijzing naar de “gekke koeienziekte” in Engeland).

ELIAS: Correct.

VICKI: Oh! (Ze is met verbijstering geslagen).

ELIAS: Ter productie van “rundiger rundvlees”! (Grinnikend)

VICKI: Wauw! Da’s interessant! (En stom!) En dus reageren ze met deze massa respons.

ELIAS: Je zou ook mogen zeggen, dat dit binnen jullie begrip, geclassificeerd mag worden als een “protest”! (Grinnikend)

VICKI: Oh, da’s interessant!

JIM: Ze zijn allemaal ontiegelijk kwaad geworden!

ELIAS: Ze kennen geen kwaadheid. (Glimlachend).

JIM: Ja. Dank je.

VICKI: Nou, wat voor nut heeft een massa protest, als niemand weet dat het een massa protest is?

ELIAS: Ah, maar er wordt wel op gereageerd. Men begrijpt dan niet het bewustzijn, maar de gebeurtenis wordt opgemerkt, en er wordt op gehandeld.

VICKI: Dus, die connectie tussen het voederen en de expressie wordt opgemerkt door de mensen die die dieren voeren?

ELIAS: Correct.

VICKI: Wauw! Da’s interessant! (Pauze)
Maar mijn eigen vraag is nu, heel eerlijk gezegd, dat ik nog steeds niet echt begrijp wat nou een Bron Gebeurtenis is.

ELIAS: Het is de originele, om zo te zeggen, gebeurtenis binnen bewustzijn, die een interpretatie creërt in het fysieke focus. Je creërt, in regiogebied twee, een mythe van een grote en machtige beschaving. Binnen regiogebied een, ontsprint je Griekse samenleving. Binnen regio een, creëren deze individuen hun eigen interpretaties van de originele Bron Gebeurtenis, op basis van hun inzicht in het bewustzijn. Ze creëren mythen die terug spiegelen naar de oorspronkelijke mythe.

Een mythe is niet wat jullie het beschouwen te zijn. Het is een gebeurtenis; een verbeeldingsvolle creatieve uitdrukking binnen het collectief bewustzijn; wat allemaal werkelijkheid is.
Jij, in fysieke focus, zegt dat mythen fantasie zijn. Maar zonder jullie mythen, zouden jullie niet alles wat je om je heen ziet, creëren. Zonder jullie expressie in regiogebied twee; jullie bron gebeurtenissen, jullie mythen, jullie fantasieën, jullie verhalen; zouden jullie niet de technologieën ontwikkelen voor exploratie voorbij deze planeet. Jullie zouden niet jullie technologie ontwikkelen om jullie zeeën te onderzoeken. Jullie zouden niet vliegen. Dit zijn de uitdrukkingen en interpretaties van de mythen en creativiteit, die de bron is in regiogebied twee. (Pauze)

We zullen een korte pauze inlassen; en jullie kunnen doorgaan met jullie vragen, als jullie dat wensen.

BREAK 8:17 PM HERVATTING 8:50 PM.

ELIAS: Ik zal even ingaan op Yarr, naar aanleiding van jullie vraagtekens. In fysieke focus, beschouwen jullie dit {het fysieke focus} als de enige realiteit. Je bestaat binnen een tijd-element, dus beschouw je gebeurtenissen in relatie tot tijd. Je neemt enkel je onmiddellijke tijd-element op, en dus kijk je naar begin en einden. Je kijkt naar de resultaten van acties.
Maar in bewustzijn, is tijd onrelevant. Je effect-heid wordt opgenomen in je huidige nu, en haar manifestatie kan in een andere nu verschijnen. Je zult niet altijd kunnen zien wat je effect was in je huidige nu. Dat wil niet zeggen, dat je geen effect {ergens op} hebt.

Laat me zeggen dat jullie correct zijn in je beoordeling, dat je jezelf een fysiek voorbeeld laat zien, maar, je kijkt alleen naar wat je ziet als het bereikte binnen dit voorbeeld. Vaak, is hetgene dat jullie zien als een mislukking, wat geen mislukking is, even leerzaam voor je, doordat het je een gelegenheid bied om te zien waar je blokkeert, en waar je niet accepterend bent. Je hebt jezelf dus de gelegenheid gegeven om te zien waar je “blokkeer-punten” zitten, om zo te zeggen. Daarom moet je de ervaring in zijn geheel zien als een positieve uitdrukking. (Pauze)

Jullie zijn bezig met een nieuw spelletje. (Glimlachend). Jullie experimenteren met het zien van andere ontwikkelingsfocussen. Wat een andere positieve actie is, die bedoeld is om het op te kunnen merken, en die bedoeld is voor het assimilatieproces van informatie over je zelf, en met betrekking tot ‘niet bestaande’ tijd, en het effect dat je hebt op dingen.
Want door de opneming van dit spel, kun je het effect {dat je erop hebt} zien, doordat je andere ontwikkelingsfocussen opmerkt.
In de ene, kun je een effect hebben op de andere. En daarom is de actie die wordt opgenomen binnen één nu, blijvend bezig om van invloed te zijn, op je individuele huidige nu. Wat jij ziet als je huidige nu, kan effect hebben op je toekomstige nu, of je verleden nu. Ze kruisen elkaar allemaal. Ze overlappen elkaar allemaal. En daarom, kun je een actie opnemen, zelfs een waarbij dieren in betrokken zijn, en ben je beïnvloedend van een ander focus. Je perceptie is zeer beperkt. Je kijkt alleen maar naar een bereiking waarvan je de resultaten onmiddellijk kunt zien. En dit is niet altijd de realiteit!

JIM: Dan zou ik dus mijn perceptie moeten veranderen naar … niet het bieden van energie, niet gericht zijn naar, of niet specifiek gericht naar dit dier?

ELIAS: Ik heb voorheen wat voorbeelden aangeboden in antwoord op je vragen, zoals over de ‘juistheid’ van expressie richting andere individuen in het geven van hulp. Ik had je al verteld dat als je hulp aanbied, en dit doet zonder dat je er een resultaat of iets voor terugverwacht, dat je uitdrukking geaccepteerd en opgenomen zal worden.
Dit geldt niet alleen voor jullie als mens. Je kan ditzelfde concept opnemen ten aanzien van je gehele realiteit. Als je een zaadje van een boom plant met de verwachting dat deze boom vruchten zal gaan geven, en als het groeit en geen vruchten draagt, zal je deze boom dan ontwortelen en verbranden, omdat het niet tot uitdrukking bracht wat jij anticipeerde? (Pauze) Dit is een deel van je aanvaarding. (Nog een pauze)

JIM: Oke. Ik heb nog een vraagje. De naam Daleah?

ELIAS: Je hebt het gevonden!

JIM: Ja, zeker.

ELIAS: Heel goed!

JIM: Ik ben er niet helemaal zeker van wat ik gevonden heb, maar ik geloof dat ik het wel weet.

ELIAS: Dat weet je ook!

JIM: Een toekomstig focus van de Zoeker?

ELIAS: Hier hebben we nu een heel goed voorbeeld van wat ik tegen je vertelde, dat je niet accepteert, en niet vertrouwt, en aarzelt; want binnenin jezelf, weet je het wel. Je erkent het niet; maar maakt er een vraag van.

JIM: Dan zou ik dat gewoon als een bevestiging moeten opvatten.

ELIAS: Correct.

JIM: In vol vertrouwen. Oke. En dat zijn ook de energieën die ik voel?

ELIAS: Gedeeltelijk.

JIM: Gedeeltelijk. (Zuchtend). Dank je. Ik zal eraan gaan werken.

ELIAS: Je bent welkom.

JIM: Dat is gaaf! (Pauze)

VICKI: Oke, ik heb een andere vraag. Met betrekking tot die experimenten, ik ben nieuwsgierig, nou ja, ik heb wel vijftig vragen, (Elias lacht), maar, ik ben nieuwsgierig naar wat die reactie en het gedrag van de hond te betekenen had.

ELIAS: Je mag verder gaan experimenteren, en dan zul je je eigen vraag kunnen beantwoorden! (Grinnikend)

VICKI: Oke. (Zuchtend)

ELIAS: Beperk je percepties niet. Laat een ruimere perceptie toe. Ik heb vanavond al verteld dat jullie dieren bewustzijn en verbindingen hebben. Ook heb ik verteld dat zij geen essentie opnemen, maar jij ziet dit, wederom, als iets negatiefs, omdat wanneer je geen essentie opneemt, je “minder dan” bent. Incorrect!
Ik heb ook verteld in onze discussie over bewustzijn, dat alle bewustzijn bevattend is van alle elementen van (nadrukkelijk) De Creërende Universele Een En All. (Grinnikend naar Vicki in verwijzing naar de noodzaak voor hoofdletters)
En daarom, kunnen zij dan wel een andere vibrationele kwaliteit opnemen, maar ze zijn ook creërend en opnemend van het gelijke bewustzijn; want alle bewustzijn is energie, en alle energie is energie. Het kan zich dan op verschillende manieren manifesteren, maar de eenheden van bewustzijn zijn allemaal hetzelfde. Al Dat Is … hoofdletters! … is opgenomen in alles. En daarom zijn ze niet minder dan essentie. Ze zijn alleen maar niet bezittend van hun eigen individuele persoonlijkheid essentie-energie. (Lange pauze).

VICKI: Ik wil nog steeds weten waarom de hond zich zo vreemd gedroeg! (Gelach)

ELIAS: Vraag het aan jezelf. Ga in interactie met Rudy. Ik kan het heel goed begrijpen dat je niet continue informatie van mij wenst, omdat je daardoor geen uitdagingen meer zal hebben! Ik zou nooit willen veroorzaken dat je ongemotiveerd zou worden! (Sarcastisch grinnikend terwijl Vicki zucht, en er ontstaat weer een lange pauze) Shhh!

JEFF: Oke. Ik heb een vraag.

ELIAS: Ah! (Glimlachend)

JEFF: Ik heb wat van de discussies gemist die over het dromen gingen. En ik ben nu een beetje verward over bewustzijn wanneer we slapen. Verlaten we ons lichaam? Ik bedoel, we zijn dan toch soort van bewusteloos. En het is mij eigenlijk onduidelijk, over hoe dat we gewoon weg zijn, en dan dromen krijgen, die meestal ook niet zinnig zijn. Dus, wat ik bedoel is, verlaten wij onze lichamen dan?

ELIAS: Laat mij je vertellen dat je nooit een gebrek aan bewustzijn ervaart. Daarom ben je niet bewusteloos. In je droomstaat, ervaar je een ander aspect van bewustzijn die je opneemt in dit fysieke focus. Je hebt zeer doelgericht en op creatieve wijze deze balancerende staat van bewustzijn opgenomen, om te kunnen verbinden binnen essentie.

Veel van je dromen zijn zeer symbolisch; en op een bepaalde manier, zijn al je dromen symbolisch binnen de ene of andere laag. Je kunt die dromen zelf interpreteren door te verbinden met hen, en bewust te zijn van wat je ziet. Binnen het gewaarzijn van je droomstaat, kun je de verschillende symbolen herkennen die significant zijn voor jou. Ieder van jullie neemt symbolen op, die zich blijven herhalen in je droomstaat. Je doet dit met opzet, voor je eigen interpretatie van je eigen taal. Je essentie spreekt tegen je in haar eigen taal. Je hoeft deze taal alleen maar te vertalen naar je wakende staat.

Het zal je opvallen, dat deze twee staten van bewustzijn elkaar continue overlappen. Je zult gebeurtenissen uit je wakende staat in je droomstaat zien. Je zult gebeurtenissen ervaren van je droomstaat in je wakende staat. Er is een voortdurende uitwisseling tussen deze twee staten van bewustzijn. Het is alsof je van de ene naar de andere kamer beweegt, en weer terug. Jij bent continue jij binnen deze staten. Je perceptie zal in je droomstaat verschuiven, waardoor je makkelijker met essentie kunt verbinden. Daarom kun je deze staat manipuleren om moeitelozer bereikend te kunnen zijn van bepaalde elementen waar je op kiest te focussen, (omdraaiend naar Vicki), als je dit niet blokkeert! (Gelach).

Ik gebruik je droomstaat vaak omdat het een makkelijker voertuig voor je is, omdat je niet getraind bent, op deze lokatie van je planeet, om te kunnen communiceren met essentie via vergaande, diepe meditatie. Deze handeling wordt niet geleerd vanaf de kinderjaren. En daarom ben je niet efficiënt afgestemd in deze handeling.
Het dromen is een natuurlijke gebeurtenis voor je. Daarom, als je concentreert op dit natuurlijke element van je focus, kun je deze “tijd” gebruiken om te experimenteren met uit-het-lichaam-ervaringen, interpretaties en communicaties met essentie, ontwikkelings-focussen, en andere dimensionale focussen.
Je kunt deze tijd gebruiken om problemen op te lossen. Je kunt je creatief uitdrukken binnen deze bewuste staat, want het is niet bewusteloos! (Glimlachend) Je kunt vele elementen bekijken, die je jezelf niet toestaat om te zien, in je wakende staat. Je kunt in deze staat veel makkelijker verbinden met andere focussen, andere zelven.

Wanneer je bereikend bent in deze staat van bewustzijn, is het versterkend voor je. En daardoor, zul je meer bereid zijn om te verbinden in je wakende staat.
Maar ik zal je ook zeggen, dat je eerste bereiking zal moeten zijn, om je droomstaat als de werkelijkheid, een realiteit te beschouwen. Want als je je droomstaat ziet als imaginatie, binnen jouw definitie van imaginatie, of fantasie, of enkel maar als een symbolische taal van “niets”, dan ben je niet accepterend van haar realiteit, en ben je niet vertrouwend ervan, en dan blokkeer je ook delen van je wakende staat, omdat je de interactie tussen deze twee elementen van het fysieke focus blokkeert. (Glimlachend naar Jeff).

We hebben vele discussies binnen ons materiaal gehad met betrekking tot je droomstaten. Ik benadruk dat deze staat van bewustzijn heel belangrijk is; onderstreep dit; want het staat je verbindingen en realisaties toe, waar je niet mee verbind en die je niet erkent, binnen je wakende staat. Het is een element waar je niet aan af moet doen! Je loopt immers ook niet door je wakende staat heen om af te doen aan die uren tussen een en vijf, als onecht of onbelangrijk. Je zal niet tegen jezelf zeggen van, “Deze uren bestonden niet”! Je “schakelt niet uit” gedurende die tijd! Je bent ook niet uitgeschakeld, ooit, in je droomstaat, en deze staat is evenzo belangrijk voor je wakende staat. (Pauze voor benadrukking).
Ik heb al vaak uitgelegd, dat de hoeveelheid uren die je doorbrengt in je slaapstaat niet belangrijk zijn. Je fysieke manifestatie van je lichaam vereist niét de hoeveelheid slaap die je geïndoctrineerd bent om te geloven dat het dat nodig heeft. Het doel van deze “tijd” is om te verbinden met essentie. Je lichaam kan regenereren doormiddel van rust zónder slaap. Je neemt een zeer efficiënte expressie op binnen je lichaam. Het is zeer goed in staat, binnen haar bewustzijn, om zichzelf te onderhouden, en zich te regenereren, continue.
Het doel van je slaapstaat is om je bewustzijn in staat te stellen, om zich open te stellen, om in communicatie te staan met je bredere bewustzijn.

Ik heb jullie veel voorbeelden en expressies en suggesties gegeven, in behulpzaamheid, om te kunnen herinneren, en te kunnen verbinden, en om interactief te kunnen zijn, en om te bewegen, en te “spelen”, in je droomstaat. Ik heb informatie gegeven over droom stappen en droom niveaus. Ik heb interpretaties gegeven. Er zijn vele uitdrukkingen die je kunt opnemen. Begrijp je dit?

JEFF: Veel meer. Niet alles, maar ik heb een wat groter beeld ervan.

ELIAS: Je zult het gaan begrijpen.

JEFF: Ik zal hiermee moeten oefenen, dingen opschrijven ‘ochtends, als ik ze kan herinneren.

ELIAS: Zeer goed. Dat is vaak behulpzaam in je wakende staat, want de reden dat je niet kunt herinneren, is omdat je afdoet aan dit element van je bewustzijn. Daardoor, kun je je niets herinneren; net zoals in je wakende staat, als je iets ziet als onbelangrijk, of als niet waardig om er aandacht aan te besteden, dan zul je het ook niet herinneren. Dit element van je bewustzijn, waar je zoveel tijd in doorbrengt in intieme communicatie, is zeer belangrijk, en zeer waardig van je aandacht, en zeer instructief, en ook heel leuk om te doen! (Gelach) Communicatie en uitwisseling met andere individuen in deze groep, zal je behulpzaam zijn om te leren op dit gebied, wanneer ook zij er niet aan afdoen! (Grinnikend naar Vicki, en zich dan omdraaiend naar Jene). Wil je een vraag stellen?

JENE: Ja. Opheldering over een voorbeeld van Bron Gebeurtenissen. Bestaat er een connectie met de Harmonische Convergentie van ’86, en die ene die eraan staat te komen in juni van dit jaar?

ELIAS: Elk van deze zijn uitdrukkingen van een Bron Gebeurtenis; correct. Ieder element van massa gebeurtenissen zijn uitdrukkingen die een facet weerspiegelen van een Bron Gebeurtenis. Je zult niet onmiddellijk het geheel kunnen overzien van je creatie van een Bron Gebeurtenis, omdat veel van deze gebeurtenissen over lange periodes van je tijd plaatsvinden. Je bouwt nu eenmaal ook geen steden binnen een week! Je kunt ook niet het gehele planetaire bewustzijn verschuiven binnen een jaar! En over het algemeen genomen, (grinnikend naar Ron), creër je ook geen oorlogen binnen korte hoeveelheden van tijd, behalve natuurlijk bij een paar uitverkoren mensen; (lachend, en dan tegen Vicki), je hoeft dit niet in hoofdletters weer te geven; die ervoor kozen om zeer korte oorlogen te creëren, omdat zij in hun verleden geschiedenis ervoor kozen, om zeer lange oorlogen te creëren! (Grinnikend naar Ron). En nu nemen zij “zeer snelle” strijdende fracties op!

Ieder element van creatie die opnemend is van massa gebeurtenissen, is ook opnemend van een Bron Gebeurtenis binnen regiogebied twee, wat een aangegane overeenkomst is tussen vele essenties binnen het collectieve bewustzijn. Jullie verschuiving is een manifestatie van een Bron Gebeurtenis. De Bron Gebeurtenis zelf is té groots en te expansief, om te manifesteren binnen enige fysieke dimensie of focus; en daarom zal er een facet, een fragment, een beeld van die Bron Gebeurtenis, vertaald gaan worden naar fysieke focus. De mythe is veel groter dan de uitdrukking.

JENE: Dank je.

ELIAS: Je bent zeer welkom. We zullen op ingaan op je individuele vragen, wanneer je er klaar voor bent. (Glimlachend).

JENE: Dank je. (Pauze) Oke, ik denk dat ik er een heel klein beetje klaar voor ben. Mijn nieuwsgierigheid is naar mijn aantrekking naar deze groep. Heeft dit te maken met die sessie die ik gehad heb, met Bridgett Howell?

ELIAS: Gedeeltelijk. Er zijn vele redenen voor dat je aangetrokken werd naar dit gezelschap. Je neemt veel redenen op binnen een transitie periode; er zijn vele elementen die de noodzaak van je aandacht behoeven. Wens je informatie hierover binnen dit forum?

JENE: Ja.

ELIAS: Je hebt een gebrek aan vertrouwen in jezelf. Je bent heel bedreven in het camoufleren van deze situatie. Je bent ook, zal ik je vertellen, jezelf een gelegenheid aan het bieden, om “je stoel onder je vandaan te schoppen”. Je hebt jezelf de mogelijkheid geboden voor ijver, die je nodig hebt; want wil je in staat zijn om bereikend te zijn van je intentie, dan zul je meer motivatie moeten opnemen. Hierin, moet je opnieuw je enthousiasme hervinden. Je hebt jezelf dus de gelegenheid aangeboden om geïnfecteerd te raken! (Glimlachend) Deze beginnende personen zijn zeer besmettelijk, en bieden, net als nieuwe baby’s, een verse instroom van deze vernieuwing.

Je hebt een moeilijk pad uitgekozen, om zo te zeggen, in deze manifestatie; veel strijd. Je zult het gaan begrijpen als je jezelf toestaat om te verbinden met informatie van essentiefamilies, en dan zul je toelaten dat je twijfels zullen verdwijnen. Je bent opnemend van vele aspecten van vele essentiefamilies.

Laat mij zeggen, tegen jou, en de aanwezige individuen, dat je niet aligneert met essentiefamilies zoals zij dit waarnemen, want je bent niet opgenomen binnen de Sumafi. Je wordt aangetrokken, omdat je aligneert met Sumafi. In essentie, ben je opnemend van een andere essentiefamilie. Je wordt aangetrokken naar de Sumafi vanwege informatie en voor hulp in de te nemen richting. Dit wordt je liefdevol aangeboden.

JENE: Dank je.

ELIAS: Je verwarring ligt in het feit dat je bent opgenomen binnen de Sumari familie, maar je hebt ook sterke connecties met de Tumold. Je bent nog niet helemaal bevattend van je vermogens. Je bent nog steeds aan het zoeken, en neemt je eigen bevestigingen op voor je talenten. Wanneer je leert om accepterend te zijn van je expressies en je vermogens, die groots zijn, dan zul je verder gaan bewegen in bewustzijn. Herwin je zin! Beweeg je voorwaarts in je expressie, fysiek, van Tumold; en leer samen met de Sumafi.

JENE: Dank je.

ELIAS: Je bent zeer welkom. Ik spreek de groeten uit van een die heel close is. Van deze essentie leer ik ook, en deze essentie is verruimd in gewaarzijn tot grote capaciteiten, en is erkennend van Rudy. (Pauze) Heb je nog meer vragen? (Pauze) Wens je opheldering … van Seth?

VICKI: Já! Fragmentatie?

ELIAS: Nee.

JENE: De naam van onze gezamenlijke leraar?

ELIAS: Correct. Je bent opgenomen met deze essentiefamilie, en hebt connecties met deze essentie. Je hebt ook connecties met een ander, waar Seth een groter gewaarzijn aan vasthoud; en dit is je fragmentatie.

VICKI: Dat is echt interessant!

ELIAS: We zullen er binnenkort meer over praten. Maar voor nu, ga ik nog niet vertrekken! (Grinnikend) We gaan naar ons spel! Lastig, lastig, lastig!

VICKI: (Tegen Ron) Ga je de tape nog veranderen, of niet?

RON: Oke. Excuus. (Pauze vanwege de tape, gedurende welke Jene een vraagt stelt over een carrière keus die zij aan het overdenken is. De tape pakte enkel de laatste zin van haar vraag op, die volgt. We zullen zorgen dat Jene dit niet meer doet!)

JENE: Is dit een focus die mij uit mijn carrière zou trekken op dit moment? (Elias glimlacht) Heel egoïstisch! (Gelach)

ELIAS: Interessante vraag, want je kunt deze vraag zelf beantwoorden! (Gelach) Het is vrij overduidelijk dat je jezelf uit je huidige situatie kunt trekken, op opgenomen kan worden in deze situatie. Wat je hierin kiest te manifesteren is jouw keuze, hoewel het misschien niet je meest efficiënte keuze zou zijn, maar, je mag kiezen te manifesteren wat je ook maar wenst. (Pauze) Het antwoord is onvoldoende Elias!

JENE: Dat klopt! Dit weet ik al, Elias! (Gelach)

ELIAS: Zoals jullie dit allemaal weten!

JENE: Ik weet het, ik zou naar een ander medium kunnen gaan om informatie te krijgen, juist?

ELIAS: Laat me je vertellen dat binnen deze expressies, je probabiliteiten altijd open systemen zijn. En dus, is het onnodig om deze situaties te willen onderzoeken. Want er zou tegen je gezegd kunnen worden, “Oh, ja! Onderneem die actie! Je zult rijk worden, en veilig zijn, en zeer gelukkig zijn!” En binnen je eigen manifestaties van je probabiliteiten, zou je een stokje kunnen steken voor je creatie, omdat je probabiliteiten altijd aan het veranderen zijn. Individuen kunnen je vertellen wat zij zien, in een telepathische expressie en connectie met jouw bewustzijn, van wat in je regiogebied een de “meest waarschijnlijke” probabiliteit zou zijn. Maar onthoud dat, en dit zeg ik ook tegen Yarr, dat er vele krachten werkzaam zijn binnen regiogebied twee. En daarom, zoals ik Yarr ook al vertelde, ligt je realiteit niet altijd direct voor je. Ik vertel jou hetzelfde, dat jouw realiteit veel moeitelozer en meer effectief gecreërd kan worden, door het volgen van je intentie en het tonen van geduld.

JENE: Dank je.

ELIAS: Je bent welkom. Ons spel!

VICKI: Kan ik eerst nog even een héél klein vraagje stellen?

ELIAS: Oh Vrager Van Vragen! (Gelach)

VICKI: Ik kan niet meer wachten!

ELIAS: (Zachtjes lachend) Ga door.

VICKI: Met betrekking tot ons experiment gisteravond, betreffende die verdrietige uitdrukking, was dat een of andere soort reactie die te maken had met de verschuiving, of wat?

ELIAS: (Lachend) Lawrence, Lawrence! Je wenst werkelijk niet mijn respons op deze vraag!

VICKI: Tuurlijk wel! (Gelach)

ELIAS: Geloof je werkelijk dat ik deze informatie zal uitwisselen met je wanneer je zelf over het vermogen beschikt, binnen een paar van je uren, om dit voor jezelf te onderzoeken?

VICKI: Nou ja, ik kon het toch proberen!

ELIAS: (Lachend) En ook, “Laat het mij zien, Elias, deze alien!” Nee! Hij denkt dat hij slim is, slim, slim! En weer win ik! (Gelach)

RON: Toch heb ik ook een vraag betreffende onze experimenten die je kunt kiezen te beantwoorden. Hij lijkt alsof de datums die naar voren komen, in het bijzonder in mijn ervaring, dat zij andere datums van focussen lijken te overlappen, die voorheen besproken zijn, en ik ben daar een beetje verward over.

ELIAS: En we zijn verward! Zeer goede vraag! (Hier, maakt Ron een onaangenaam, kinderlijk geluid richting Vicki) Kinderen, kinderen! (Gelach)

Dit lijkt over te komen als een contradictie, en zoals ik recentelijk nog heb verteld, lijken vele elementen van bewustzijn aan de oppervlakte over te komen als zijnde tegenstrijdig, maar in werkelijkheid, beschikken ze niet over die tegenstrijdigheid.

Ik heb al verteld dat je manifesteert, in essentie, in vele focussen. Je interpreteert dit alszijnde te betekenen dat in bepaalde tijd elementen, dat je één jij manifesteert, één focus; omdat je heel erg singulier gefocust bent. Je doet voor het doel van identiteit. Je kiest ervoor je bewustzijn te separeren binnen dezelfde tijdsperioden, zodat je jezelf niet zal verwarren. Ik heb je al diverse malen verteld, dat het gewoon niet mogelijk is, als je zou manifesteren in één fysiek lichaam, om alle ervaringen op te nemen in fysieke focus, die nodig voor je zijn om te ervaren.
En daarom kun je in het spel de interactie ervaren met je ontwikkelingsfocussen, en als je daarvoor kiest, zou je andere jij’s kunnen zien, geen schapen, (grinnikend), binnen dezelfde tijdsperiode, overlappend. Sommige zul je als jezelf identificeren; dit zijn facetten. En zoals ik eerder heb uitgelegd op je recentelijke vraag over essentie en manifestatie, kunnen sommige andere focussen zijn.

In dit spel van jullie, wat jullie regressie noemen, hoewel het zo is dat je in werkelijkheid enkel maar een stapje zijwaarts zet, zul je verbinden met deze focussen, die facetten, die houder zijn van dezelfde vibrationele toon waarmee jij identificeert, wat vele dimensies overspant.

Je kunt een herkenning hebben en andere focussen zien, als je jezelf toestaat open te staan voor je perceptie. Je kunt ook al die focussen opnemen als je dat zou kiezen. Maar, dan moet je ook een opening opnemen van neurologische paden om deze focussen toe te staan, zonder een dreigende situatie te creëren, binnen jouw perceptie, van jouw huidige identiteit. En dan bestaat er geen conflict. Je kunt ook, als je kiest te verbinden, focussen zien met een connectie naar andere individuen. Je continueert geïsoleerd te zijn. Het is vrij interessant dat onze communiceerder, die zeer efficiënt de camouflage gebruikt van de Ilda familie in dit ontwikkelingsfocus, zich zo efficiënt isoleert. En de isoleerder, Michael, isoleert in werkelijkheid niet; maar, daarin ligt de complimentering van de focus besloten, en van deze tweeling. Onderzoek dat verder, Lawrence! (Grinnikend)

VICKI: Reken maar van wel!

ELIAS: En hoe staat het met die aliens van je? (Oh, tjeezus!)

VICKI: Daar gaat het allemaal goed mee hoor, dank je.

ELIAS: Nog gezwommen de laatste tijd?

VIKCI: Ben van plan om dat snel weer te gaan doen.

ELIAS: Duiklessen zijn leuk. Zwart is een zeer verbindende kleur!

VICKI: Zeer verbindende kleur.

ELIAS: Denk nou niet dat ik niet luister!

VIKCI: Oh, maar dat denk ik ook niet hoor!

ELIAS: Hoewel ik het ook zeer druk heb met regiogebieden drie en vier. Besprekingen, weet je! Nu, op naar het spel!

JENE: Elias is gek op dit spel!

ELIAS: Heel veel zelfs! Plezier is goed!

JENE: Ja zeker.

ELIAS: Het werkt zeer helend. Jullie zouden er allemaal veel meer van op moeten nemen, en niet zoveel serieusheid moeten tentoonstellen. Het is niet zo geschikt voor het gezicht! (Veel gelach)

JEFF: (Tegen Jim) Ga je gang, start.

JIM: Nee, ga jij maar. Toe maar!

RON: Nee, jij!

JENE: Nee, jij! (Wij liggen hier in een deuk, inklusief Elias)

JEFF: Ik ben er niet op voorbereid!

JENE: Ik heb totaal nog geen idee hoe dit spel gaat!

ELIAS: Dat komt wel. (Breeduit grinnikend)

JIM: Oke. Eigenlijk, kwam mijn vrouw Cindy met deze impressie, en toen realiseerde ik mij waar ze mee kwam. In de verbindende essenties categorie, van rood en indigo, in de categorie vogels, de {“geel-gesnavelde”} ekster. {Pica nuttalli).

ELIAS: Acceptabel. Een punt.

JIM: Die zal ik maar aan Cindy geven, denk ik. En in de indigo categorie, in oorlogen, de Indiaanse oorlogen, een oorlog in het bijzonder.

ELIAS: (Pauzerend) Ik zal je moeten vragen, beide continenten?

JIM: Noord Amerikaans.

ELIAS: Incorrect.

JIM: Beide continenten. Nou, dan zal ik de Zuid Amerikaanse erbij opnemen.

ELIAS: Giswerk! (Grinnikend).

JIM: Nee, ik heb veel ontdenkt wat daar naartoe leid. De Noord en de Zuid Amerikaanse continenten, met de Inca’s en de Noordelijke Cheyenne’s .

ELIAS: En?

JIM: En? (Zuchtend) De Cherokee en de Sioux.

ELIAS: Incorrect.

JIM: Laat me hier even over nadenken … maar niet té hard! (Lachend)

ELIAS: Acceptabel.

JIM: In de indigo categorie, het boek “The Silence Of Power”.

ELIAS: Een punt.

JIM: Ik heb ook genoten van jouw participatie in het boek. Een heel goed verhaal.

ELIAS: Dank je.

JIM: Echt een ‘eye-opener’.

ELIAS: Je trekt informatie aan naar jezelf.

JIM: Dat begin ik nu ook wel in te zien. Dat is alles voor nu. Dank je. (Elias kijkt naar Jeff).

JEFF: Sorry. Ik pas vanavond. Ik ben gewoon niet voorbereid op dit moment. De volgende keer, op zondag, zal ik dat wel zijn.

ELIAS: Goed.

VICKI: Oke. Voor Shynla.

ELIAS: Ah!

VICKI: Rose, textiel, flanel.

ELIAS: Zeer heden ten daags be-moederings textiel. Incorrect!

VICKI: Rose, continent, Europa.

ELIAS: Incorrect.

VICKI: Ze zal wel erg blij zijn, maar niet heus! (Elias lacht). Ordin, verlangens, het creëren van fysieke schoonheid.

ELIAS: Een punt.

VICKI: Rose, verlangens, om gebalanceerde kinderen te creëren.

ELIAS: Incorrect.

VICKI: Rose, vogels, ooievaar.

ELIAS: Laat mij Shynla vertellen dat in haar frustratie en irritatie … (kijkt naar Ron)

RON: Kwartje!

ELIAS: En nou zijn we een spel aan het spelen! Toen niet! … dat ze aan het gissen is, en ik zal Shynla ook vertellen dat giswerk onacceptabel is van deze essentie! Het is onnodig. Ze begrijpt haar impressies en vermogens zeer goed, en het onnodig om “te spelen” met gissen.

VICKI: Ik zal het tegen haar zeggen.

ELIAS: Ze zou haar humeurige buiten kunnen spuien … in plaats daarvan!

VICKI; Oke. Om door te gaan; in het verbinden van fysiek gefocuste essenties, vibrationele tonen, Shynla, Ayla, en Ma-ah.

ELIAS: (Pauzerend) Acceptabel.

VICKI: Twylah, gebeurtenissen der natuur, The Grand Canyon.

ELIAS: (Pauzerend) Incorrect; maar laat mij ook zeggen dat dit antwoord een zeer goede poging was. Zeg tegen Shynla dat ze moet verbinden met de andere antwoorden die ze heeft gegeven in dit spel, en dat zal ze het kunnen verbinden binnen deze categorie.

VICKI: Oke. Om door te gaan voor Shynla; Elias, zeeën, Middellandse Zee.

ELIAS; Incorrect.

VICKI: Otha, zeeën, Tazmin.

ELIAS: Incorrect.

VICKI: Paul, zeeën, de Noordzee. (Elias pauzeert en staart naar Vicki) Ze zijn allemaal fout, nietwaar?

ELIAS: Incorrect, incorrect, incorrect!

VICKI: Ik vat ‘m! Dat laat ik het hierbij. Wat zal ze blij zijn. (Gelach) Voor Michael; Rose, massagebeurtenissen, aids.

ELIAS: (Pauzerend) Acceptabel.

VICKI: Tomkin, politieke leiders, Ghandi.

ELIAS: Een punt.

VICKI: Ayla, politieke leiders, Nelson Mandella.

ELIAS: Een punt.

VICKI: Ordin, componisten, Liszt.

ELIAS: Acceptabel.

VICKI: Oke. Voor mezelf; in verbindende essenties en vibrationele tonen, de essenties van Rudy en Ruburt.

ELIAS: Een punt. Zeer goed.

VICKI: Dank je. En ook Otha, in componisten, met Chopin.

ELIAS: Een punt.

VICKI: Otha, artiesten, Scott Joplin.

ELIAS: (Pauzerend) Acceptabel.

VICKI: En ik wil mij gaan wagen in de zwarte categorie, en onder vogel, een kraai verbinden.

ELIAS: Je zit in de buurt.

VICKI: Merel.

ELIAS: Incorrect.

JIM: (Fluisterend tegen Vicki) Een raaf, een raaf, raaf! (Gelach)

VICKI: Ik geef deze wel aan jouw. Ook in zwart, dieren, dolfijn.

ELIAS: Een punt.

VICKI: Dat was het voor mij. (Elias draait zich naar Ron toe)

RON: Oke. Ik zou in boeken willen verbinden, Otha, met Moby Dick.

ELIAS: (Zachtjes lachend) Incorrect!

RON: Oke. Liedjes, Paul, Moonlight Sonata.

ELIAS: (Lachend) Incorrect!

RON: Oke. Deze moet gewoon goed zijn. Mythologische creaturen, Otha, alien.

ELIAS: Correct! Een punt!

RON: Componisten, Paul, Mozart.

ELIAS: Een punt.

RON: Oke, dat was het.

ELIAS: (Tegen Vicki) Buitenaardsen! {Extra-terrestrials!}

VICKI: En wat is er dan eigenlijk wel zo extra aan hun dan?

ELIAS: Ik heb recentelijk een paar zeer interessante vliegende objecten gezien, in een zeer, zeer zwarte lucht! (Grinnikend) Ik zal je net zo lang blijven lastigvallen totdat je deze focus zal opnemen, en dat zul je! En anders zul je heel erg moe gaan worden van mijn interactie.

VICKI: Lastigvallen is acceptabel. (Zuchtend)

ELIAS: En ook heel leuk! Ik zal ook een vraag stellen aan Katarina, “Heb je genoten van je ontmoeting?”

JEFF: Een ontmoeting? De ene waar we over gepraat hebben?

ELIAS: Met je vinger.

JEFF: Ja. Ik wilde je nog gaan vragen of het Paul was.

ELIAS: Correct. Ik vraag je of je deze reünie opnam met affectie? (Pauze) Nee!

JEFF: Nou, het overrompelde mij! Ik schrok!

ELIAS: (Zachtjes lachend) Hij is ook vrij speels, niet waar?

JEFF: Ja. Maar het was maar erg kort.

ELIAS: (Kijkend naar Ron en fluisterend) Ron! (Gelach, en een pauze) Hebben jullie nog meer vragen?

JEFF: Ja. Je had het over spiegels, en dingen zien in spiegels. Ik vroeg mij af of ik ’t gewoon gemist heb, of dat je het gewoon niet gedaan had.

ELIAS: Ik heb een oefening opgenomen met deze individuen, om hen in staat te stellen hun perceptie van realiteit te vergroten. Ik heb instructies gegeven over het kijken in een spiegel. Dit is een zeer algemeen voorkomende oefening, en wordt al gedurende lange tijden opgenomen in jullie focus.

Je moet, in indirect licht, geen fel licht, kijken in je spiegel. Terwijl je naar jezelf staart en je bewustzijn laat drijven, zul je een verschuiving zien, in de vorm, van de vorm die je voor je ziet. Je kunt een ander ontwikkelingsfocus zien. Je kunt een andere dimensie zien. Je kunt een ander aspect van je essentie zien. Dit stelt je in staat om te verbinden met een andere portie, om zo te zeggen, van je essentie, en staat je ook validatie toe van dingen voorbij je huidige waarneming. Hoe meer dat je oefent met oefeningen in het veranderen van je perceptie in bewustzijn, hoe meer je ook je eigen zelf zult valideren; en dit stelt je in staat, om beetje bij beetje, je perceptie te verruimen.
We hebben ook andere oefeningen opgenomen die ook zeer instrumentaal zijn. Je kunt je empathische vermogens oefenen door te kijken naar een foto van een dier. Kies hier geen huisdier voor. Kies een ander dier. Plaats de foto voor je, en bekijk dit dier. Laat jezelf vervolgens wegdrijven, in ontspanning, en focus op het zijn van het dier. Je moet niet kijken naar de ervaring. Je zult merken dat je dit dier z’n bestaan ervaart. Het zal je informatie bieden over bewustzijn anders dan die van jezelf; omdat jij, in essentie, verbonden bent met alle elementen van het fysieke focus; een plant, een steen, een oceaan, een wolk, een wervelwind, de lucht, een ster, jullie planeet, andere individuen. Je bent allemaal verbonden met elkaar in bewustzijn. En daarom, kun je al deze dingen ervaren in je eigen bewustzijn.
Je mag de individuen in dit forum vragen naar voorbeelden van de andere oefeningen die we hebben opgenomen. We hebben vele oefeningen gebruikt om je perceptie van je realiteit te expanderen. Dit is een moeilijk proces voor jullie als individuen, omdat je heel veel tijd hebt besteed in dit fysieke focus met het leren van het negeren van veel van je percepties. En daarom, streef je er nu naar om informatie te verzamelen die je bezit, over je eigen ervaringen, en je connecties, en over alles dat je omringt, want deze dingen zijn allemaal jullie creaties. Jij bent het centrum van het universum! Zeer magnifieke creaturen! En als je hulp wenst, ben ik er zeker van dat deze individuen zeer bereid zullen zijn je te helpen.

JEFF: Ja, daar ben ik ook zeker van.

ELIAS: (Tegen Jene) Hervind je zin!

JENE: Dank je.

ELIAS: Je bent zeer welkom. Ik zal weer terugkeren en al snel weer met jullie spreken. Ik verlaat jullie met veel affectie en liefde vanavond, en wens jullie allemaal zeer goede dromen toe. Hou mij in de gaten, want ik zal op bezoek komen! Au revoir!

GROEP: Dank je.

Elias vertrekt om 10:20 PM.

Vertaald door
Copyright 1996 Mary Ennis, All Rights Reserved.