Session 184
Translations: EN ES

A Family Reunion

Topics:

“Een Familiereünie”


Vrijdag 20 juni, 1997.
Deze sessie werd in Elmira, New York, gehouden, waar wij (met z’n zessen) naartoe gegaan waren om een Seth conferentie bij te wonen.
(Opmerking vertaalster: Seth werd door wijlen Jane Roberts gechanneld).
De meeste deelnemers waren wel bekend met Elias vanwege de transcripties die zij ontvingen, maar ze waren nog nooit in de gelegenheid geweest om Elias in “het echt te ontmoeten”. Dus was dit een memorabele ervaring voor iedereen, en het was heel leuk! Het was net een familiereünie.
Elias arriveert om 11:40 PM.

ELIAS: Een Goeieavond! (grinnikend). Welkom, allemaal! En wat zullen wij voor onderwerp kiezen vanavond? (Pauze). Ah! Wederom zijn het weer allemaal kleine stille muisjes vanavond!

GAIL: Wat vond je van de festiviteiten?

ELIAS: Dit is een vraag die Dehl al gesteld heeft! (Veel gelach).

GAIL: Oh, echt?!

ELIAS: (Lachend) Zal ik dan nog maar een keer uitleggen dat ik niet deelneem aan deze fysieke realiteit op de manier waarop jij er aan deelneemt? Ik ben mij altijd gewaar van alles!

LEO: Je zei ooit eens dat mijn essentienaam Bonn was, maar daarna zei je dat ik het zou veranderen, en dat die naam dus niet correct zou zijn. Heb ik eigenlijk wel een naam? (Gelach)

ELIAS: (Lachend) Je bezit altijd een toon! Alleen zul je die toon niet altijd vertalen naar iets dat je ook zou herkennen als het zijn van een woord in jouw realiteit – alhoewel ik mij al voor langere tijd gewaar ben van de verandering in je toon. Deze toon heeft zich, interessant genoeg, veranderd tijdens de actie van een fragmentatie. En binnen die actie van fragmentatie, is nu de gefragmenteerde essentie behoudende van deze toon, en heb jij de toon (in je essentie) veranderd waar je mee identificeert als het geheel van je essentie. En zoals ik al eens eerder heb verteld, is dit niet zo ongebruikelijk. De nieuwe toon, die zeer veel lijkt op de originele toon, vertaalt zich nu naar het fysieke woord ‘Domol’ toe.

MELINDA: De eerste stap die je moet nemen om subjectieve informatie te kunnen opvangen, is om het te leren herkennen, en de tweede stap is dat je het moet leren interpreteren. Zijn er manieren waarom je kunt leren om het te interpreteren? Zeker wanneer het om het algemene gangbare gemeenschappelijkheden gaan? Omdat algemene dingen op verschillende manieren door iedereen geïnterpreteerd kan worden? Zijn er manieren voor, of methodes? Wat zijn de signalen die te kennen geven dat wij een interpretatie te pakken hebben die werkt – wetende dat er meer dan één manier is om gangbare dingen te interpreteren?

ELIAS: Er zijn vele verschillende methodes van interpretatie voor dingen die in z’n algemeenheid voorkomen - en aan geen ervan moet worden afgedaan! Vaak focussen jullie zo intens in één bepaalde richting op, dat het je begrip en inzicht vernauwt, omdat je je intake beperkt en je periferie er niet bij opneemt. Je neemt bepaalde ‘toevalligheden’ en interacties waar – en daarbinnen label je bepaalde gebeurtenissen of acties als het zijn van meer belangrijk dan andere. Maar al deze verbindingen zijn even zo belangrijk. Ieder van jullie ervaart gedurende bepaalde tijdsperiodes dezelfde collectieve beelden, of dat nu objectief of subjectief is, en je plaatst waarde op die verbindingen, omdat je jezelf er iets mee aanbiedt dat je kunt zien, en omdat je je er aan kunt vasthechten.

Van binnen, zijn jullie allemaal behoudend van enorme connecties met elkaar in energie. Maar je stemt niet af op deze energie, een energie waar jullie trouwens continue mee interactief zijn, omdat jullie het niet voelen. Je identificeert heel strak in deze dimensie met objectieve beelden, gebeurtenissen en gevoelens. Dit is onderdeel van je creatie. Dit is onderdeel van jullie dimensie en realiteit. Het is deel van je ervaring die je hebt uitgekozen om mee te manifesteren in dit fysieke focus. In deze, zijn jullie die natuurlijke interactie in energie die continue gaande is, vergeten.

Je kunt jezelf in eerste instantie vertrouwd gaan maken met je eigen energie, die je via je energiecentra projecteert, en die je fysiek omringd, waardoor je op den duur ook meer gevoelig zult worden voor de energie die je omringd en die geprojecteerd wordt door andere individuen. Het is niet nodig om in de fysieke nabijheid van een ander te zijn om dit te kunnen ervaren; alhoewel het in eerste instantie misschien makkelijker voor je is om te experimenten met deze energiegevoeligheid, wanneer individuen in je fysieke nabijheid verkeren. Je zult jezelf objectieve beelden aanbieden. Misschien zul je de energie voelen. Je zult fysiek datgene kunnen aanvoelen en voelen, waar je mee kan identificeren en wat je zult kunnen begrijpen, en terwijl je je gevoeligheid voor deze energie steeds verder ontwikkelt, zul je merken dat je het vermogen bezit om dit te kunnen uitoefenen, zonder dat een ander in dezelfde locatie hoeft te zijn.

En terwijl je je steeds verder de verschuiving inbeweegt, zul je in het (be)oefenen hiervan ook gaan herkennen dat je met deze energie interactief kunt zijn buiten de begrenzingen om van dit fysieke tijd framewerk. Waardoor je interacties kan hebben in energie, die je zal omzetten of vertalen naar gedachten toe. Waardoor je ook zult begrijpen wat je aan het doen bent. Je zal die energie-interactie kunnen herkennen en je zal die energie-interactie ook kunnen identificeren. Dit uiteraard alleen als je niet afdoet aan jezelf, en zegt dat je nooit iets voelt, (grinnikend), of dat je niet echt kon voelen wat je voelde! Of, dat je het wel kon voelen, maar dat het niet is wat je denkt! Het betekent namelijk WEL wat je denkt. (Grijnzend, en gelach). Je bent aan het praten met jezelf - binnen je intentie om te verbinden in energie - en in deze is het zeer onnodig voor je om je eigen informatie naar jezelf toe in twijfel te trekken, en om tegen jezelf te zeggen dat je gedachten incorrect zijn, omdat ze dat niét zijn! Dit is namelijk één van de vele “methodes”, (grinnikend), die jullie gebruiken om te verbinden in energie en om te kunnen begrijpen wat je aan het creëren bent. Dit laat je ook gelijk je innerlijke zintuigen beoefenen, wat je gelijk ook in staalt stelt om gemakkelijker je objectieve en je subjectieve realiteit met elkaar te vermengen. Helaas is het ook zo dat jullie afdoen aan subjectieve informatie omdat jullie overtuigingsystemen zeggen dat dit fantasie is en niet echt is en dat je je alleen maar dingen aan het verbeelden bent. Maar laat mij je de suggestie doen dat er geen fantasie bestaat en dat er geen gebrek aan realiteit is aan wat er zich afspeelt in je verbeelding. Het is alleen maar een andere taal die je naar jezelf toe spreekt. Het is niet minder een realiteit. Je praat tegen jezelf in vele verschillende talen. Alleen begrijp je niet altijd al die talen die je spreekt met jezelf. Waardoor je er identificaties aan vast hangt zoals imaginatie of fantasie of het zou geen geldige realiteit zijn.

LINDA: Mag ik een vraag stellen? (Elias knikt). Ik ben nieuwsgierig naar geheugen (of herinneringen) en hoe mensen hun geheugen gebruiken om te kunnen dealen met hun realiteit en hun wereld. Sommige mensen beginnen hun herinneringen te verliezen als ze ouder worden, en sommige mensen krijgen zelfs Alzheimer, waarbij hun geheugen hun helemaal in de steek laat. Wat voor soort ervaring zou dat dan moeten zijn? Ik weet niet of mijn vraag helemaal juist overkomt, maar waarom zou iemand voor een dergelijke ervaring kiezen – dat zij hun geheugen kwijtraken?

ELIAS: In feite, zijn zij helemaal niets ‘kwijtgeraakt’! Zij kiezen ervoor, in hun fysieke focus, om zich véél meer te gaan afstemmen op hun subjectieve realiteit, dan om met hun gewaarzijn in hun objectieve realiteit te blijven zitten. Dit is een voorbereiding. Mensen kiezen voor deze actie in voorbereiding op de transitie. Terwijl zij zich voorbereiden op de transitie, zijn zij zich subjectief gewaar van het feit dat het onnodig zal zijn om objectief gewaar te blijven in bewustzijn, want binnen de actie van transitie worden overtuigingsystemen toegelaten om te verdwijnen – omdat je in de subjectieve realiteit (van de niet-fysieke focus) niet behoudend bent van overtuigingen. Je brengt dus overtuigingsystemen met je mee, om zo te zeggen … alhoewel je niét naar een ‘plaats’ toe aan het reizen bent … maar je brengt ze mee met je naar een gebied van transitie toe, alwaar ze oplossen of verdwijnen zoals mist oplost in jullie lucht. Heel veel mensen kiezen deze actie aan te gaan voordat zij de niet-fysieke transitie zullen ingaan. In jullie termen, verlengd of vertraagd dit je proces van transitie niet, maar laat het je een vloeiendere beweging toe - het gebied van de transitie in.

In het gebied van transitie kun je kiezen om zolang te blijven als je wilt – hoewel er geen tijd bestaat. Je zou je gewaar kunnen zijn van een andere vorm van tijd, want je blijft voor een gedeelte behoudend van objectief bewustzijn. Je kunt ook kiezen om voor een veel kortere tijd in het gebied van transitie te verblijven, wat afhankelijk zal zijn van je intentie en je keuze van hermanifestatie. Wanneer ik over hermanifestatie praat, praat ik dus niet over de situatie waarbij je fysiek doodgaat, afreist naar deze transitie “plaats”, je alle overtuigingen van je afgooit, en vervolgens dan maar opnieuw incarneert in de fysieke realiteit – omdat dit niet zo is. Je bent uniek. Je zal nooit meer opnieuw rondhuppelen opr deze planeet – maar wel zal een aspect van jouw dat doen, wanneer je kiest voor hermanifestatie. Je bent dus niét opgesplitst in twee entiteiten, waarbij de ene verder doorcontinueert in de niet-fysieke focus en de andere verder doorcontinueert in de fysieke focust. Je bent simpelweg tegelijkertijd (simultaan) in beide realiteiten aanwezig, als jij.
Er zijn individuen die kiezen om zich te disengageren van hun objectieve geheugen vanwege diverse verschillende redenen, maar voor het grootste deel kiezen mensen toch voor dit soort type van actie, ongeacht de leeftijd, waar zij toestaan dat de subjectieve realiteit hun objectieve zal gaan ‘overschaduwen’.

In je “normale” realiteit, ben je heel erg objectief gericht. Je bent voortdurend in interactie met de subjectieve realiteit, maar je laat jezelf geen gewaarzijn toe van deze activiteiten en informatie. Je reageert er wel op, want deze elementen van bewustzijn werken in harmonie samen met elkaar. De ene heeft geen controle over de andere. Ze werken samen. Je laat jezelf alleen een objectief gewaarzijn toe, omdat dit de keuze is die je maakt binnen deze dimensie. Het is de keuze die je maakt in je manifestatie, met als doel objectief gewaarzijn te ervaren binnen fysieke materie.

Binnen de actie van de verschuiving, zoals ik al eerder hebt gemeld, zullen veel mensen kiezen voor de actie die jullie labelen als seniliteit, alhoewel ze gewaar zullen zijn van die actie die zij creëren. Ik had al eerder vermeld dat jullie wetenschappen een geneesmiddel zullen ontwikkelen voor deze conditie. Wat jullie heel toepasselijk zullen vinden, omdat jullie nu weten dat het geen genezing nodig heeft! Mensen zullen gewoon door blijven gaan om deze actie aan te gaan, maar zij zullen een besef hebben van wat zij aan het creëren zijn, en het zal niet meer bestempeld worden als seniliteit, omdat het anders zal overkomen.

Ook, zul je bepaalde elementen van dit type actie gaan herkennen bij tal van mensen terwijl het zich voordoet, wat een teken is van jullie verschuiven in het bewustzijn; omdat mensen steeds meer subjectieve doorbloedingen zullen gaan toelaten. En daarom zal het niet meer zo ongewoon zijn voor mensen om dit soort acties te ervaren.

In het huidige nu, ervaren jullie soms hiaten in de tijd die jullie op zich kunnen identificeren en die jullie accepteren. Je hebt er geen verklaring voor, maar je accepteert het. Je verklaart naar jezelf toe alszijnde dat je er voor eventjes niet helemaal bij was. Maar in de toekomst zul je het niet meer als een leeg gat ervaren. Je zult je gewaar zijn van wat je aan het doen bent en aan het herkennen bent gedurende die perioden, en je zult het ook niet meer toeschrijven aan jullie aliens! Je zult gaan inzien dat het helemaal niet nodig is om een aspect van jezelf als schuldige te verzinnen en dat deze je heeft ontvoert - om als uitleg te dienen voor je eigen ondernomen activiteiten! (Glimlachend) Is dit voldoende informatie voor je?

LINDA: Jazeker! Bedankt.

LOIS: Ik heb een vraag. Wat zijn engelen? Zijn ze onderdeel van ons hogere zelf? Of staan ze los van ons? Ik bedoel, zijn het geesten (spirits) die los van ons, separaat van ons bestaan?

ELIAS; Ten eerste, bestaat er geen separatie (afscheiding). Je creërt in jullie realiteit de illusie van separatie door individuele fysieke vormen te creëren. Maar in bewustzijn bestaan er geen afgescheiden elementen van bewustzijn. Alles is bewustzijn; in alle dimensies, in alle realiteiten, in alle gebieden, is het bewustzijn – is het. Hierbinnen, is er geen onderscheid.

Wat zijn engelen dan? Jij! Omdat er geen verschil tussen bestaat. Er bestaan geen meesters die hoger zijn dan jijzelf. Er zijn geen hemelse lichamen die grootser zijn dan de grootsheid van jezelf. Alles is hetzelfde. Er bestaat geen separatie binnen geen enkel aspect van bewustzijn. En daarom, ben jij hen, en zij zijn jij. Dit zijn allemaal verbeeldingen die jullie jezelf aanbieden binnen de overtuigingen die jullie bezitten, wat verklaringen zijn die jullie jezelf aanbieden voor informatie die je al bezit, maar die je je niet meer herinnert, maar waar je een uitleg voor wenst. En dus, geven jullie jezelf daar een antwoord op. Je beantwoord je vragen door overtuigingsystemen uit te vinden die je verklaringen geven die je kunt begrijpen en die je acceptabel vindt. In deze, ben je in het bezit van een innerlijk weten van je grootsheid en je multidimensionaliteit. Alleen herken je dat objectief niet. En dus biedt je jezelf allerlei beelden aan binnen overtuigingen die je verklaart hemels te zijn en die je verklaart grootse meesters te zijn, en jullie zijn uiteraard enkel maar dingen! (Pauze).

Wat een stilte en wat een verwarring binnen jullie hoofden!

VIVIEN: Ik heb een vraag. Ongeveer twee jaar geleden, probeerde ik een out-of-body te bewerkstelligen. (Uit je lichaam treden). Ik lag in bed en het was al laat, maar in plaats van een out-of-body te doen, had ik een totaal andere sensatie, die veel krachtiger was … en de enige manier waarop ik het kan beschrijven is dat het een energie was die vanuit mijn voeten kwam en door me heen ging als een trein, en toen voelde ik een stem in mijn keel, die klaar was om te gaan praten. Ik stopte ermee omdat mijn man naast mij lag en ik hem geen hartverzakking wilde bezorgen! Maar het voelde aan als een stem. Kun je mij vertellen wat dat was, en of het ook inderdaad een stem was?

(Opmerking: Wanneer Elias “deze essentie” zegt, dan bedoelt hij zichzelf ermee. “Energie-uitwisseling” is zijn term voor channellen).

ELIAS: Binnen de poging om een out-of-body ervaring te ervaren, sta je jezelf toe om een ‘veranderde’ staat van bewustzijn in te gaan … alhoewel het helemaal niet veranderd! (Grinnikend). In deze, sta je jezelf een openen toe, objectief, en je doet dat binnen een vertrouwen en acceptatie van je zelf. Je staat dus toe dat subjectieve activiteit objectief wordt herkend. Binnen deze staat, sta je soms ook toe dat een groter deel van je zelf - dat (je) essentie in haar geheel - interactief met je kan zijn in je individuele focus. Je bent dus geen energie-uitwisseling aangegaan met deze essentie (Elias), maar je hebt toegestaan dat je essentie met je kon communiceren. Je valideert deze interactie, door een fysieke sensatie te ervaren. Had je gekozen om door te continueren met deze toelating, dan zou dit inderdaad een verwoording zijn geweest van informatie, die je jezelf ging aanbieden. Dit lijkt dan op een andere entiteit die door je heen spreekt.

VIVIEN: Soort van hoe je nu door Mary heen praat? Op die manier, of niet?

ELIAS: Nee. Het is een interactie (die je pleegt met je) essentie. Alhoewel er in bewustzijn geen separatie bestaat, maak ik ten behoeve van jullie begrip en taal en ideën en overtuigingsystemen een onderscheid in deze energie-uitwisselingen. In deze energie-uitwisseling (de channelling tussen Mary/Elias), vermengen de verschillende tonen zich met elkaar om deze energie-uitwisseling mogelijk te maken - dus die toon van Michael’s essentie en die toon van deze (Elias) essentie – vermengen zich. En binnen de vermenging van die tonen, vindt er een uitwisseling plaats. Om dit in jullie termen begrijpbaar te maken, zou je kunnen zeggen dat Michael zich verwijderd van zijn objectieve expressie, waardoor het lichaamsbewustzijn toegestaan wordt om zich te disengageren van de subjectieve interactie, waardoor wordt toegestaan dat de energie van deze essentie (Elias) zich de fysieke ruimte in kan bewegen, en kan verbinden met het individu z’n fysieke lichaamsbewustzijn. Aldus, is deze essentie (Elias) leidende van de subjectieve activiteiten die weer leidende is van dit lichaamsbewustzijn, zoals je die voor je ziet zitten. Michael verplaatst zich tijdelijk naar een gebied van bewustzijn toe, waar alle subjectieve communicatie met dit lichaamsbewustzijn voor eventjes niet plaatsvindt.

In de actie die jij hebt ervaren, heb je jezelf de gelegenheid toegestaan om toegang te verkrijgen tot je essentie; wat dezelfde toon is; en die je ook mag zien of mag benoemen als je hogere zelf. In werkelijkheid is dit niet je ‘hogere zelf’. Het is jijzelf, alleen kun je al je aspecten van je zelf niet herkennen, omdat je aandacht op een objectieve manier gericht is in dit focus. Waardoor je dus voor tijdelijk – in je fysieke lichaamsbewustzijn - je eigen multidimensionaliteit en de uitgestrektheid van het zelf vergeet. Dit creërt een energie golf (of aanzwelling).

VIVIEN: Da’s precies hoe het aanvoelde!

ELIAS: Omdat je in de fysieke realiteit, opzettelijk kiest om je niet gewaar te zijn van essentie, voor de zuiverheid van je ervaring (zodat je je ervaring van ‘dit leven en al je ervaringen daarin’, zo puur mogelijk kan ervaren) terwijl je in de fysieke focus verblijft. Je vergeet opzettelijk het zelf. Je focust op één aspect van het zelf – binnen haar objectieve fysieke materialisatie van een focus. Wanneer je subjectieve interactie en dat element van essentie toestaat om door te bloeden naar je gewaarzijn, zet je je subjectieve and objectieve gewaarzijn open waardoor ze kunnen vermengen. In deze vermenging, ontstaat er een intensiteit van energie van essentie die kan instromen in je fysieke vorm. Dit is, en net zoals dit objectief wordt gevoeld door Michael, een opening die de intensiteit van je energie toelaat. Het lichaamsbewustzijn herkent deze instroming – net zoals een sluisdeur die ervoor zal open gaan. In deze, zal de energie van (je) essentie je lichaamsbewustzijn dus lijken binnen te spoelen.

Het verschil tussen deze ervaringen is als volgt; Binnen de binnenspoeling van die energie in de ervaring die jij hebt meegemaakt, herkent je lichaamsbewustzijn jouw toon van essentie. Daardoor, accepteert het deze energie en zal het een opwindend gevoel produceren, maar zal ook een reactie in het lichaamsbewustzijn creëren die je cellen identificeren als een instroming van energie. In dit geval, reageren ze (in reactie) dus op een energie, die normaal gesproken niet is opgenomen in het focus. Binnen Michael, wordt (voor eventjes) de subjectieve communicatie gediscontinueerd. Daardoor, wordt de energie niet herkend in het lichaamsbewustzijn. In deze, ontstaat er dus een andere reactie op de instroom van energie, in een fysieke afwijzing van onfamiliaire energie.

Ieder van jullie heeft je vorm gecreërd vanaf haar eerste cel. Het kent je. Het leeft, in jullie woorden, als een projectie van essentie die familiair is met jou. Het kent al je aspecten. Het kent je hele essentie. Daarom, accepteert het deze actie. Dit is ook de reden waarom ik jullie blijf zeggen dat een essentie zich niet zal opdringen (of indringen) bij een andere essentie, omdat je vorm deze influx van energie niet zal accepteren, tenzij dat overeengekomen is met elkaar. In jullie woorden, behoort het niet bij je thuis, en de waakhond van je lichaamsbewustzijn is er gewaar op.

In deze, heb je jezelf dus informatie aangeboden waar je naar op zoek bent, maar in je angst werd er een actie van niet-acceptatie bij opgenomen. In deze, weigerde en blokkeerde je de actie. In de toekomst moet je erop vertrouwen dat het je geen schade zal toebrengen, en dat je gerust deze actie weer kunt aangaan mocht je dat wensen, zodat je jezelf de antwoorden kan aanbieden op de vele vragen die je hebt, die je wellicht meer ten bate zouden kunnen zijn dat je out-of-body excursies.

VIVIEN: Dank je wel.

ELIAS: Je bent zeer welkom.

MELINDA: Elias, ik heb een vraag over een droom die blijft terugkomen. In die droom verlies ik een tand, en daar raak ik gedurende die droom totaal van in de paniek. Wat voor subjectieve activiteit gaat er nu eigenlijk schuil achter dat beeld van het verliezen van een tand? Wat betekent het?

ELIAS: (Hier, begint Elias te praten, maar in plaats daarvan schiet hij in de lach, waardoor wij allemaal in een deuk liggen).

MELINDA: Oh jee, dat klinkt niet erg best!

ELIAS: (Grinnikend) Ik zal je nog wat meer beeldmateriaal aanbieden, want je drukt een interesse en wens uit voor informatie, waar velen van jullie momenteel op zoek naar zijn. Je kunt in je droommissie bereikende zijn - in het bovenhalen van de subjectieve activiteit die “achter” je beelden zitten. Activiteiten achter, om zo te zeggen, je beelden kunnen buiten je beelden om, niet vertaald worden. Dit is jouw taal. Dit is wat jij gecreërd hebt binnen jouw begrip en jouw taal naar jezelf toe. Jouw beelden zijn niet anders dan je activiteiten zijn. Alleen, wordt het naar beelden toe vertaald die identificeerbaar zijn voor jou; omdat binnen je subjectieve activiteiten - losstaand van je beelden - je geen referentiekader zou hebben die je ook zou kunnen begrijpen.

Jullie praten met elkaar over Regio Gebied 2 en over het toegang verkrijgen tot informatie in Regio Gebied 2. Maar je verschaft jezelf continue toegang tot deze informatie. Omdat Regio Gebied 2 verbonden is met deze realiteit, bestaat het ook uit beelden; want binnen je bewustzijn, zoals ik al verklaarde, bewegen objectief en subjectief gewaarzijn zich in harmonie met elkaar. De ene dicteert de andere niet. Het is met elkaar verweven. En dus, zal het ook beelden creëren die je kunt vertalen. Het heeft geen enkele zin voor je om een Regio Gebied 2 te creëren in je bewustzijn waar je geen informatie uit zou kunnen halen, omdat je dat niet zou begrijpen. Aldus, bestaan jouw subjectieve beelden ook in dit gebied. Het is anders in die zin dat je het meer ziet als het zijn van abstract, want de informatie ontspant je overtuigingsystemen en staat je meer informatie toe. Het staat je de interacties toe, waar je je anders niet gewaar van zou zijn in je objectieve gewaarzijn.

Binnen energie sta je in verbinding met alle andere individuen, met alle andere focussen, met alle van je probabiliteiten, met je probabele zelven, je andere zelven, en die van alle andere individuen. Hierbinnen, ben je niet opnemende van een tijdframewerk zoals je die herkent in je objectieve gewaarzijn. Daarom, is een vertaling noodzakelijk voor je, om objectieve beelden te kunnen begrijpen of te creëren; wat ook datgene is wat je continue aan het projecteren bent terwijl je fysiek gefocust bent. Dit wordt je duidelijk wanneer je je droomactiviteiten aangaat, omdat de beelden zich daar anders voordoen. Het kan lijken alsof het nergens mee verbonden is (er totaal los van staat). Het zou kunnen lijken alsof er helemaal geen objectieve beelden in betrokken zijn, maar het staat er wel degelijk mee in verbinding, alleen is het slechts een vertaling ervan, een vertaling van verzamelde informatie die in je objectieve staat zou lijken over te komen als het zijn van zeer verstrooide informatie. Terwijl je droombeelden creërt, filter je informatie en zet het om naar beelden die je kunt herkennen en waar je enig aspect van de fysieke realiteit in terug zou kunnen herkennen, welke niet altijd te maken heeft met het tijd framewerk waar jij bewust van bent. En dat is de reden waarom je beelden creërt die je zeer vreemd lijken over te komen, en creër je overtuigingsystemen die je suggereren dat je droombeelden altijd maar een vertaling zijn die direct te vertalen zijn in je objectieve wakende bewustzijn. Aan de ene kant, is dit correct; maar aan de andere kant beperk je je denkproces in de poging jezelf allerlei interpretaties te geven voor je droombeelden, want er zijn vele, vele, vele lagen van droom beelden.

Hierbinnen, is het dus vrij beperkend om slechts naar één beeld, een tand, te kijken uit een droomactie, en om te proberen dit te vertalen naar een singulier iets en hoe dat van invloed kan zijn op je dag. Aan de ene kant is het van invloed, omdat je connectie gemaakt hebt in Regio Gebied 2 met een ander aspect. Het hoeft misschien niet de jouwe te zijn, maar (dat aspect) biedt je informatie aan die vertaald zal worden. Aldus, zou er gedurende de dag terwijl je in je objectieve wakende staat verkeert, een hele kleine actie kunnen voorvallen die onderdeel zou kunnen zijn van deze beelden.

In het herhalen van dromen (droombeelden), zal er voor het grootste gedeelte – alhoewel dit niet altijd zo is – een interactie gaande zijn met andere aspecten van jezelf, van counterpart-actie, die naar je toe vertaald wordt. Je vertaalt de informatie die je deelde met die counterpart naar droombeelden toe. Als gevolg van deze actie, ga je het nog een keer vertalen in je wakende staat – naar een actie toe. Deze actie, hoeft dus niet altijd maar weegegeven te worden als een tand.

(Hier, gebeurde er opeens iets ongewoons. Elias keek mij aan, kon nog net het woordje ‘pauze’ eruit gooien, en weg was hij. Dit heb ik nog nooit eerder zien gebeuren. Mary kwam al hoestende terug, en zei dat het aanvoelde alsof ze een grote slok zeewater had opgeslokt.)

PAUZE EN HERVATTING.

Zoals ik je al zei, zijn deze beelden de acties van counterparts die interactief zijn met elkaar in Regio Gebied 2. Deze beelden worden je aangeboden als bevestiging, zoals al jullie beelden een validatie zijn die jullie jezelf aanbieden. Focus binnen je beelden op de tand en het verlies van deze tand. Binnen deze counterpart-actie, zou de counterpart waar je connectie mee maakte in Regio Gebied 2 zich identificeren met het ontbreken van een tand. In deze, bied je jezelf een bevestiging aan van de interactie (die plaatsvond) in bewustzijn, met een counterpart die verbonden is met een tand; en deze counterpart is dezelfde …

MELINDA: Oh! (En toen ging er een lichtje branden!)

ELIAS: … counterpart waar je al eerder mee verbonden hebt, toen je behulpzaam was in energie. (Met verwijzing naar Melinda’s counterpart-actie met Ruburt).

MELINDA: Oh - mijn hemel zeg! (Gelach) Oke. Dank je wel. Daar moet ik even mijn gedachten over laten gaan!
Ik heb ook nog een andere vraag. Ik probeerde dat concept te begrijpen die gaat over het aligneren met mijn intentie zoals deze wordt uitgedrukt binnenin essentie … Ik geloof dat ik dat niet helemaal goed aan het verwoorden ben … mijn intentie uitdrukt zoals deze in lijn is met essentie, mijn essentiefamilie. Wat voor activiteiten of overtuigingen zijn al in lijn met deze intentie, en waar zitten de overtuigingen die ik heb die deze alignering tegenhouden?

ELIAS: Onderzoek de overtuigingen die je hebt die conflicteren met de intentie van de familie en de intentie van de focus, omdat ze binnen overtuigingen niet aan elkaar gerelateerd lijken te zijn, maar dat zijn ze wel. Binnen de Sumafi, is er die intentie van zo min mogelijk distortie. Binnen de Sumari, is er die intentie van het creëren van verandering. Binnen de intentie van de Tumold, staat dit niet in conflict met elkaar. Daar is het niet gesepareerd van elkaar. Terwijl je je de aligneringen inbeweegt van de verschillende intenties, harmoniseren ze elkaar door elkaar te complementeren. Je kunt “healings” aanbieden op vele verschillende gebieden. Het is dus niet alleen beperkt tot de overtuigingen die er bestaan binnen bepaalde acties. Het gaat daar ver aan voorbij, in jouw woorden. Andere individuen die counterparts zijn van jouw, creëren die overtuigingsystemen met betrekking tot ‘healings’. Het is dus onnodig voor je om je bezig te houden met analyses in je gedachten over hoe je dit zou moeten doen; omdat objectief andere individuen ook bereikende van deze actie zijn, binnen het woord alleen al. Je kunt dit dus uitbreiden naar andere gebieden toe.

Net zoals je projectie van je “kosmische drugs” zeer inventief was binnen dit aspect van healing! (Hoop gelach). Begrijp je dit?
(Opmerking: We hebben tot nu toe Elias nog maar vier keer in het openbaar laten optreden, en elke keer is Mary een groot nerveus wrak nog voordat ze moet beginnen. Ik sprak hier met Melinda over, omdat zij en Mary counterparts zijn van elkaar. We spraken af dat Melinda “kosmische drugs” zou sturen naar Mary, en we spraken af dat zij dit zou sturen, net voordat Mary zou gaan beginnen te channellen in Bodhi Tree. Het was nogal interessant om te zien wat er toen gebeurde. Mary had het niet meer en begon zo’n beetje de weg kwijt te raken van ellende en nervositeit – en twee minuten na de afgesproken tijd, viel zij opeens bijna omver. Het leek net alsof ze zojuist een zeer krachtige drug had geïnjecteerd. Ze bleef in deze staat zitten, totdat de sessie begon.)

MELINDA: (Die bijna omvalt van het lachen) Ja! Ik ben blij dat het haar behulpzaam was!

VIVIEN: Je deed wat???

MELINDA: Ik leg het straks wel uit. (Melinda en Vic liggen nog steeds om van het lachen).

ELIAS: Hieraan kun je dus zien hoe je bereikende kunt zijn van je intentie, buiten de beperkingen van de overtuigingen van jullie taal om.

MELINDA: Oke. Heel veel dank.

ELIAS: Je bent zeer welkom.

VIVIEN: Ik heb een vraag. Ik zou graag willen weten wat mijn essentie of entiteit naam is.

ELIAS: Essentie.

VIVIEN: Essentie, mijn essentienaam.

ELIAS: Miriam, welke naam ook al werd uitgekozen in fysieke focussen.

VIVIEN: Mijn familie … is het de Sumari?

ELIAS: Nee. Je alignering in dit focus zou met die van de Vold familie zijn. Binnenin essentie, zou dit Sumafi zijn.

VIVIEN: Dank je wel. (Pauze)

ELIAS: Hebben jullie nog meer vragen?

MELINDA: Ik heb er een!

ELIAS: Oh Steller Van Vragen nummer Twee! (Elias noemt Vicki al een poosje “Oh Steller Van Vragen”).

MELINDA: Wat gebeurde er daarnet met Mary toen ze opeens zo abrupt uit haar ‘trance’ kwam, en een abrupte pauze inlaste, en zei dat het aanvoelde alsof ze een berg zeewater had opgeslokt? Waar ging dat allemaal over?

ELIAS: (Zachtjes lachend) In het verkrijgen van informatie, ter beantwoording van jouw vraag, wenste ik te voorkomen dat bepaalde ongewenste aanwijzingen naar Michael zelf zouden doorlekken, omdat ook hij toegang heeft tot subjectieve informatie over deze energie-uitwisseling die plaatsvond bij jou. Ik koos daarom voor een andere route, om zo te zeggen, die een influx van energie toeliet die geïntensiveerd was, met andere woorden en in jullie taal, zette ik een heel groot “kosmisch subjectief rookgordijn op” – wat zich voordeed als een verhoging van energie (Grinnikend). Waardoor hij een geïntensiveerde energie ervaarde, wat bij hem aanvoelde alsof de grond onder zijn voeten vandaan zakte.

MELINDA: Oke, bedankt.

ELIAS: (Met veel humor) Ik kan ook speels zijn. Niet alles hoeft altijd maar zo serieus te zijn! (Pauze).

VICKI: Oke, ik heb een vraag. Dit is een doelgerichte, samengestelde groep van mensen hier vanavond. Er lijkt een interessante energie rond te gaan bij deze bepaalde groep van mensen. Voor het grootste gedeelte heb ik er al verklaringen voor kunnen vinden, behalve voor een paar interessante veranderingen die plaatsvonden (in de energie) op het einde. En ik ben er nieuwsgierig naar, want ik kan het niet op pakken …
(Dit is een persoonlijke observering. Ik heb iedere sessie die er geweest is bijgewoond tot nu toe, en ik heb Elias zich nog nooit zo tevreden zien voelen over zichzelf, gedurende geen enkele sessie die wij tot nu toe hadden gehouden. Hij zat van zijn ene tot aan zijn andere oor te grijnzen gedurende het grootste gedeelte van deze sessie, zozeer zelfs, dat ik had verwacht dat Mary zou gaan klagen dat haar gezicht pijn deed! Er was iets buitengewoons gaande in zijn interactie met deze sinds-lange-tijd Seth lezers. Ik kan mijn vinger er niet opleggen en ik kan het niet uitleggen, maar er was duidelijk “iets” specials gaande.)

ELIAS: Wat je aan het “op pakken” bent, is de herkenning van de verschillen in energie, omdat de verschillende families verschillende energieën hebben. Niet iedereen die aanwezig is vanavond, is Sumafi. Je hebt vanavond de energie van de Sumafi herkend. Hierbinnen, heb je jezelf dus de gelegenheid toegestaan om de verschillen te leren herkennen en te onderscheiden.

VICKI: Volgens mij zit er nog meer achter! (Gelach)

ELIAS: Lawrence accepteert niet altijd een gedeeltelijke antwoord!

LINDA: Ik heb een vraag. Want dit brengt gelijk andere vragen met zich mee over essentiefamilies. Zijn wij allemaal van dezelfde familie? Je zei dat er hier vanavond ook andere families vertegenwoordigd waren.

ELIAS: Correct.

LINDA: En is dat waarom wij soort van naar elkaar toe aangetrokken worden? Hebben wij (dit groepje) allemaal dezelfde essentiefamilie?

ELIAS: Nee, maar veel mensen aligneren met de Sumafi, waardoor ze ook naar dit forum toe worden aangetrokken, maar binnenin essentie kunnen zij tot een andere familie behoren.

LINDA: Ik heb altijd gedacht dat mijn essentie meer Sumari was dan Sumafi.

ELIAS: Dat is wat ik zeg. Sommige mensen in dit aanwezige groepje behoren binnenin hun essentie niet tot de Sumafi familie, maar ze aligneren wel in dit focus met de Sumafi. Dat zou in dit forum wat moeilijkheden kunnen veroorzaken voor sommige personen, omdat deze twee essentiefamilies verwarring kunnen veroorzaken omdat ze als conflicterend lijken over te komen in jullie individuele waarneming. Maar er is harmonie tussen al deze families en ze zijn veel expansiever dan jullie individuele overtuigingsystemen jullie toelaten om te zijn, en als je jezelf daar een herkenning van zou toelaten, dan zou je de harmonie kunnen voelen tussen de twee intenties van de families.

Je bent in een individueel focus of leven, behoudend van een individuele intentie voor dat focus of leven, voor de ervaring ervan. In deze, aligneer je met één familie. Maar binnen het geheel van (je) essentie, zou je met een andere familie kunnen aligneren. Dit wordt meegedragen door al je focussen heen, in deze dimensie, omdat deze families alleen beperkt zijn déze fysieke realiteit in déze dimensie.

LOIS: Ik heb een vraag. Ik wil toch weer even terugkomen op engelen … ondanks dat je het zeer duidelijk hebt uitgelegd. Maar op collectief niveau zijn er negen soorten engelen. Er zijn negen families van bewustzijn. Komt het daar vandaan? Is het hele engelen gebeuren soort van daaruit ontstaan …

ELIAS: Nogal. Jullie creëren die beelden vanuit jullie overtuigingen, omdat je van binnen een weten bezit over deze aspecten van realiteit. Binnen je vergeten van essentie, bieden jullie jezelf allerlei nieuwe uitleg aan. En zoals ik al eerder heb gezegd, komen je overtuigingen voort uit het weten dat je bezit. Het zijn geen waarheden, maar ze zijn een uitleg voor de aspecten waar je een weten van hebt, omdat je het met opzet bent vergeten, ten doele van de ervaring van deze fysieke realiteit. Je kunt je ervaringen in deze realiteit niet zuiver ervaren, als je je gewaar zou zijn van al het andere. En daarom, vergeet je het voor tijdelijk, opzettelijk; maar je vergeet het niet helemaal, want je laat doorbloedingen toe van dat weten, en je biedt jezelf overtuigingsystemen aan van dit weten.

(Tegen Vic) We zullen later doorcontinueren met deze informatie! Je kunt er nu mee ophouden! (Gelach)

MELINDA: Wat ben je aan het doen Vicki??? (Oh, ik ben gewoon een beetje vervelend aan het zijn!)

ELIAS: Je bent net zo hardnekkig als je tweeling af en toe! (Grinnikend)

CATHY: Dus zal dat bed zeker het Sumari bed zijn? (Met verwijzing naar een van de twee bedden die in onze hotelkamer staan, gevolgd door veel gelach).

ELIAS: Niet helemaal, want deze ene behoort binnenin essentie tot de Tumold familie, en aligneert in dit focus met … Zullen wij je verassen? (Grinnikend naar Lois)

LOIS: Ik wilde ‘t je net gaan vragen, en dat pikte je mooi op! Groen?

ELIAS: Groen! Ilda.

LOIS: Ik zie zóveel kleuren hier. Ongelooflijk gewoon! Zo van, whoa! Ja, verras me maar.

ELIAS: Ilda, met groen.

LOIS: Ik hou van groen. Het is ook de kleur van geld! (Gelach)

ELIAS: Uitwisseling!

BRUCE: Mag ik vragen wat mijn essentie familie en alignering is, sinds ik nu de kans heb om het vragen, en hierna misschien nooit meer.

ELIAS: Dat mag. Sumafi en Sumafi. (Op beiden vragen).

BRUCE: Ik ben een volbloed! (Veel gelach)

ELIAS: Je mag tegen Rameau zeggen; Sumafi en Milumet.

BRUCE: Dat zal ik doen! Bedankt!

ELIAS: Hebben jullie nog meer vragen?

MELINDA: Nog even een kleine opheldering graag. Ik ben verward over iets. (Elias begint te lachen). Wat??? (And wij barsten nu allemaal in lachen uit). Eerder had Vic al eens gevraagd aan je wat mijn essentie familie en alignering was … essentie familie is Tumold, en ik aligneer met de Sumari, had jij toen gezegd. Maar eerder vanavond toen ik ernaar vroeg zei je ook Sumafi, en dus kan ik niet helemaal vatten waar de Sumafi in het plaatje past?

ELIAS: Omdat je ook energie toeleent aan Sumafi.

MELINDA: Oh, oke. Bedankt. Ik vat ‘m.

ELIAS: Je bent welkom. Goed dan! We zullen gaan discontinueren voor vanavond ...

LOIS: Nog een ding! Ik vond dit echt geweldig! Bedankt.

ELIAS: Het is onnodig om mij te bedanken, maar het is aanvaard. Ik heb voor ieder van jullie enorm veel genegenheid, en ik erken de energie en hulp die jullie toelenen aan de agenda van deze bewustzijnsverruiming, en jullie bevordering ervan binnen deze verschuiving. Au revoir!

Elias vertrekt om 2:05 PM.

Opmerking: Met veel dank aan iedereen die hun energie en creativiteit met ons deelde in Elmira. Wat een geweldige ervaring! Liefs, Vic.


© 1997 Mary Ennis/Vicki Pendley, Alle Rechten Voorbehouden.


Vertaald door


Copyright 1997 Mary Ennis, All Rights Reserved.