Session 109
Translations: EN ES PT

Introduction to Probabilit

Topics:

“Introductie tot Probabiliteiten”


Zondag, 4 augustus, 1996

Deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Ron (Olivia), Cathy (Shynla), Jene (Rudim), Gail (William), Julie (Lanyah), Bill (Kasha), Rex (Dosh), en laat arriverend, Jim (Yarr), en Carol (Dimin) (1)

Elias ‘arriveert’ om 6:07 PM. (‘Tijd’ was ongeveer twintig seconden)

ELIAS: Goeieavond.

(Dan, zonder zijn gebruikelijke in acht te nemen);
Alle dingen bestaan, tegelijkertijd, wel en niet! (Grinnikend).

CATHY: Oh, gewéldig! (Lachend)

ELIAS: Alle dingen worden nu gecreërd, en tegelijkertijd in het verleden en de toekomst, simultaan. Er bestaat geen afscheiding tussen gebeurtenissen. Jullie zien afscheidingen te bestaan binnen jullie tijd element, want jullie “zien” gebeurtenissen als binnen jullie huidige nu plaats te vinden. En daarom, is het jullie beoordeling dat gebeurtenissen alleen maar binnen het nu bestaan, en dat zij alleen binnen het nu worden gecreërd. In feite, zijn tijd elementen elastisch en flexibel. Zij kruisen elkaar voortdurend. En daarom, worden verleden gebeurtenissen gecreërd in het huidige nu, zoals ook toekomstige gebeurtenissen. Deze bestaan al, om zo te zeggen. Zij bestaan ook niet, omdat zij binnen het moment worden gecreërd.

Je stad bestaat, maar het bestaat ook niet, omdat je het nu aan het creëren bent. Dit zou makkelijker voor jullie te begrijpen zijn als je naar jezelf zou kijken. Ieder van jullie bevat een wat jullie noemen “potentieel” vanaf de geboorte. Dit bestaat, alhoewel de actualisatie van dit potentieel niet bestaat, omdat het gecreërd wordt in ieder moment van je focus. Maar binnen probabiliteiten, bestaat het al.

Je hebt jezelf vele gelegenheden aangeboden om vele probabiliteiten te bekijken. We zullen het gebied van probabiliteiten gaan bespreken. Ik zal jullie beperkte informatie aanbieden, want dit gebied {van probabiliteiten) werd al overeengekomen, tussen de essenties die betrokken zijn met deze groep van individuen, en zij denken dat jullie ‘klaar zijn’ voor deze informatie; alhoewel deze bepaalde informatie … was … is … zal moeten worden gereserveerd voor een tijdsperiode, die jullie zien, als enkele jaren verder in de toekomst. Daarom zal ik het aan jullie eigen begrip overlaten. Je zult zelf moeten evalueren of je er klaar voor bent, terwijl je probeert je intentie te onthouden; die de minste vervorming inhoud.

Het begrijpen van probabiliteiten geeft moeilijkheden in het fysieke begrijpen, omdat dit een gebied is die veel distortie toelaat en veel misverstanden toelaat. Ik heb er geen twijfels over dat voor iedere verklaring die gemaakt wordt betreffende dit onderwerp, jullie het ieder verschillend zullen interpreteren, en even zoveel deze informatie zullen vervormen! (Gelach)

We beginnen met symboliek. Alle dingen, in alle dimensies, in alle gebieden van bewustzijn, zijn symbolen, maar toch ook niet. Want in één dimensie en één focus, zou je het als een element kunnen zien; een visualisatie/beeld, een gebeurtenis, een actie; en zou je het ook kunnen zien als het zijn van een symbool van ander ding. In een andere dimensie, houdt dit symbool zijn eigen realiteit in. In je eigen dimensie en beleving, zijn symbolen bevattend van hun eigen integriteit. Daarom zijn zij behoudend van hun eigen realiteit, terwijl zij tegelijkertijd ook de representatie zijn, van een ander element. Jullie fysieke vorm {lichaam} is een symbool. Het is ook niet een symbool. Het symboliseert een expressie van essentie. Het is ook bevattend van z’n eigen realiteit en integriteit. Het bevat z’n eigen vitaliteit binnen de realiteit. En daarom is het ook geen symbool.

Je hebt jezelf toegestaan om, meer duidelijk, in je droomstaat te kunnen kijken. Je continueert om dit gebied van bewustzijn te blijven zien als het zijn van symbolen. Binnen jouw definitie van symbolen, beschouw je ze als zijn van “niet echt”. Zij bevinden zich ergens in je periferie. En daarom, bestaan zij niet binnen je officiële, gerichte, geaccepteerde, “echte” realiteit. Ze houden ook iets minder belangrijkheid in. Alhoewel je uiting geeft aan het belang van de interactie binnen je droomstaat, vind je deze staat minder belangrijk, als dat waar je “echte” aandacht op gericht is. En dit is een van de redenen waarom je moeite opneemt met het herinneren {van dromen}; want zoals we al hebben gezegd, onthoud je niet wat onbelangrijk is voor je, omdat je niet je aandacht vasthecht op gebeurtenissen die je als onbelangrijk beschouwt.

Je droomstaat is een andere staat van bewustzijn, die van gelijke belangrijkheid en realiteit is, als je officiële, gerichte aandacht. Deze staat is een van de vele subjectieve staten van bewustzijn, die interactief is met je objectieve staat van bewustzijn, continue. Je zou je eigen reacties in je objectieve expressies wat beter kunnen begrijpen, als je jezelf zou toestaan om meer efficiënt met je subjectieve expressies van je droomstaten te verbinden. Want deze subjectieve interactie voorziet je van veel informatie die direct verbonden is aan je wakende, objectieve expressie. Je assimileert heel veel informatie in deze staat. Ook beactualiseer je vele probabiliteiten binnen deze staat. Je beïnvloedt je objectieve keuzes van probabiliteiten binnen je subjectieve droomstaat.

(Hier, stopt Elias en kijkt naar ieder persoon, alsof hij ieders individuele begrijpen van het materiaal tracht in te schatten. Dan begint hij te lachen, waarbij hij de zeer distincte impressie geeft, dat hij ons zeer amusant vind!)

Symbolen steken continue dimensies over. Je projecteert je eigen symbolen, heel vaak in je droomstaat, naar andere tijd-dimensies toe. Je ontvangt continue symbolen van andere tijd-dimensies via je droomstaat. Je creërt heel veel in deze staat van bewustzijn, maar zoals wij al hebben verklaard, wordt je aandacht vastgehouden door een basis richting; wat je primaire focus is. Je laat niet toe dat je secundaire of periferie, van belang is in je focus.

Een zeer goed voorbeeld hiervan, van dit type van expressie, zou in feite, jullie stad zijn. Jullie hebben ermee ingestemd om deze actie samen te creëren. {Het spel van samen een stad bouwen}. Tijdelijk, werd je aandacht vastgehouden door opwinding en motivatie, (gelach), maar omdat deze gebeurtenis niet binnen je primaire attentie valt, sta je deze gebeurtenis, én je aandacht toe, om op drift te gaan. Je kan, fysiek, deze “plaats” niet zien. En daarom, bestaat het niet, binnen je geaccepteerde realiteit. Binnen je gedachteproces, bestaat het alleen maar in wat jullie noemen, je imaginatie, want ook imaginatie is “niet echt”, in jullie perceptie.

De reden waarom wij deze concepten, over en over, aan jullie doorgeven, is om trauma en shock te vermijden in jullie verschuiving; want in de creatie van jullie verschuiving, in tegenstelling tot wat jullie momenteel geloven, is het geheel waarschijnlijk, dat je op een dag wakker wordt en fysiek al deze elementen, die wij aan het bespreken zijn geweest, zult kunnen aanschouwen; en dan zul je heel veel verwarring opnemen! (Zachtjes lachend) Je zult gedeeltelijke creaties van je stad aanschouwen, en zeggen, “Oh mijn hemel! Wat is dit wat ik hier voor mij zie? Er staan antieke ruines in mijn huis!" (Grinnikend)

Je visie/beeld is al begonnen met te veranderen, en dat binnen een zeer korte tijdsspanne van je tijd element. In één opzicht, zou je kunnen vinden dat wij al voor een geruime tijd in discussie zijn geweest; maar in een ander opzicht, zou je kunnen vinden, dat wij in een mum van tijd de discussies en de sessies zijn doorgelopen!

Denk aan je fysieke focus. Jullie nemen ieder wat jullie termen een biologische leeftijd op. Ieder van jullie zal het met mij eens zijn dat ongeacht de hoeveelheid van jaren die voorbij gegaan zijn binnen je biologische leeftijd, het jullie ieder lijkt voor te komen, alsof er helemaal geen tijd aan voorbij is gegaan. En daarom moeten jullie, op deze zelfde manier, jullie naderende verschuiving zien; want binnen een mum van tijd, zal het er zijn. (Pauze)

Je anticipeert vreugdevol op de expressies van verwondering en geluk, en op het gebrek van conflict, die je zult ervaren bij de bereiking van deze verschuiving binnen bewustzijn. Doe niet af aan de trauma en beproevingen, die met deze verschuiving gepaard kunnen gaan. Binnen de creatie van je kleine creatuur, nam je al geringe trauma op. Als nu de hele wereld op haar kop lijkt te staan, hoe groot zal dan je trauma wel niet zijn? Hoe ben je momenteel effect aan het hebben op deze verschuiving? Kun je überhaupt je effect erop zien? Doe je af aan je beïnvloeding? (Pauze, kijkende naar iedereen)

Je gewaarzijn is groter aan het worden. Je bent reeds beïnvloedend. Je ziet maar hele kleine gebieden van je beïnvloeding, maar je hebt een enorm effect; omdat er geen afscheidingen zijn binnen het bewustzijn. En net zoals dat je een stad kunt creëren binnen je droomstaat, doet het er ook niet toe, wie of hoeveel erin mee-participeren. Zij zullen allemaal een effect erop hebben. Je locatie doet er niet toe, want fysieke locatie vormt geen belemmering binnen bewustzijn. Je begint kleine elementen te accepteren van de concepten over geen separatie binnen bewustzijn, en zelfs in je fysieke expressie. Je begint jezelf een begrip toe te laten.

Ik heb probabiliteiten aan deze informatie vooraf laten gaan, omdat het belangrijk is dat je je realiseert wat de “reden” is, waarom deze informatie je wordt aangeboden. (Pauze, grijnzend). Ik durf te wedden dat ieder van jullie nu meer realistisch naar je eigen verantwoordelijkheid van je eigen zelf zal kijken. Omdat je nu, na de hoeveelheid informatie die je werd aangeboden hierover, je op een meer realistische wijze de omvangrijke gebeurtenis van je eigen verantwoordelijkheid kunt inzien, binnen het zijn van je eigen uitdrukking van je eigen kleine boompje. Uitdrukkingen in de trant van, “Waarom verschijnen deze individuen niet meer op onze sessie?” lijken nu zeer van onbelang te zijn in dit huidige nu, is het niet, Lawrence?

VICKI: Dat is juist.

ELIAS: Zoals ik al eerder heb verklaard; probabiliteiten zijn keuzes. Ten behoeve van Michael, zullen we het voorbeeld gebruiken van kleur. Probabiliteiten zijn alle elementen, acties, gebeurtenissen, tinten, schakeringen, kleuren tussen blauw en koningsblauw in, waarvan er eindeloos veel zijn. Ook, zijn blauw en koningsblauw, probabiliteiten binnen henzelf. Alle dingen zijn een probabiliteit. Probabiliteiten zijn zeer flexibel. Zij zijn ook continue in beweging. Zij zijn nooit statisch. En daarom, doorkruisen zij de elementen van tijd en dimensie. Ook kruisen zij en vermengen zij, doorheen tijd elementen. Zoals wij al eerder aangaven, kun je een probabiliteit uit het verleden uitkiezen, en kun je er een effect op hebben, en deze probabiliteit veranderen in je toekomst, waardoor je een andere probabiliteit veroorzaakt binnen het huidige nu.

Jullie wetenschappers zien kleine deeltjes, figuurlijk gesproken dan; want in werkelijkheid, zien zij fysiek helemaal niets; maar binnen hun beperkte begrip, zien zij sporen of beelden van deeltjes. In deze, kunnen zij deeltjes laten versnellen en de actie van een explosie toelaten; om zo te zeggen, waarbij zij schaduw beelden of sporen van deze deeltjes kunnen zien, die schijnbaar apart lijken weg te vliegen in honderden richtingen op, waarbij die honderden deeltjes gecreërd lijken te worden uit ééntje. Maar dan, terwijl zij kijken naar deze sporen of schaduw beelden, hér-verschijnt daar opeens die originele ene. Die andere honderden zijn niet verdwenen, en continueren te blijven bestaan, maar die ene her-bestaat weer. Hoe kan dit mogelijk zijn? Dit is een fysiek voorbeeld van diezelfde actie van probabiliteiten.

Door het uitkiezen van één probabiliteit, zet je vele andere acties en gebeurtenissen in beweging, die op zichzelf, allemaal probabiliteiten zijn, waardoor zij geboorte geven aan een keuze van vele probabiliteiten; waarbij de ene keuze werd gemaakt, en het niet langer meer bestaat. Het diende als fundament, en jij hebt je “voorwaarts” bewogen; de originele keuze achterlatend, en je creërt nieuwe keuzes en gebeurtenissen als gevolg van de originele keuze. En dan opeens, in wat jij ziet als de toekomst, vind er nog een gebeurtenis plaats, waarvan je zegt, “Ben ik al niet eerder bereikend geweest van deze zelfde gebeurtenis?” En je zult op je kleine hoofdjes krabben in verwondering, want de gebeurtenis is her-verschenen! Je doet dit continue. Je merkt het alleen niet op, omdat je aandacht één richting opvolgt die je labelt als logica. Jullie bieden jezelf voortdurende informatie aan, die jullie afwijzen en waar je maar weinig of geen aandacht aan schenkt. Zelfs wanneer je elementen van probabiliteiten aan het zien bent, die wórden geactualiseerd door jou, dan ontdoe je je van deze informatie, nog steeds. Omdat je er geen uitleg voor hebt, schrijf je deze elementen toe aan het “toeval”. En dan, omdat het je zo ‘het makkelijkste uitkomt’ negeer je deze informatie.

Je zou voor een nieuwe woonruimte kunnen kiezen. Je houdt jezelf bezig met de actie van het onderzoeken van nieuwe huizen; je evalueert alle belangrijke aspecten van deze beweging, en steekt hier veel tijd in, je actie serieus overwegend. Je zou een nieuw huis kunnen vinden, en je zou een vreemd gevoel van affectie voor deze nieuwe woonruimte kunnen hebben. Dit lijkt helemaal niet zinnig te zijn, objectief, logischerwijze. Daarom accepteer je, deels, deze expressie, en continueert verder zonder er weinig gedachte aan te schenken. De reden dat je dit gevoel voelt voor deze ruimte, is omdat het alreeds binnen jouw gebied van probabiliteiten is. Je bent er al geweest, maar je bent er ook niet geweest!

Zoals ik al verklaarde, alle dingen bestaan en zijn tegelijkertijd niet bestaand, omdat je ze creërt binnen het moment; maar ook bestaan ze al. Op dezelfde manier, heb jij, in je focus, binnen die gebieden van je focus die niet herkend worden door je officiële “echte” bewustzijn, in vele andere probabiliteiten geprojecteerd en heb je ze ervaren. Je herkent alleen deze handeling niet, omdat je één officiële, gerichte aandacht vasthoudt. Daarom heb je, op bepaalde tijden, die gevoelens van affectie, of herkenning, of nabijheid, of verlangen, of déjà vu, of een van die vele andere expressies, die je niet logisch kunt verklaren richting jezelf. Dit zijn even echte gebieden van bewustzijn die bestaan en optreden tijdens dit fysieke focus.

We hebben eerder al gesproken over jullie “in- en uit knipperen” {in bewustzijn/dimensies}. Je identificeert dit in-en-uit knipperen, automatisch met het zijn van het oversteken naar verre dimensies, om zo te zeggen. Je knippert uit, je bezoekt een buitenaardse kolonie op een of andere verre planeet in een ver melkwegstelsel, en je knippert ogenblikkelijk weer terug, naar deze planeet, terug in dit bewustzijn, in dit focus.

Binnen het gebied van imaginatie, wat realiteit is, doe je dit; maar, je knippert ook continue in-en-uit alle van je probabiliteiten. Wanneer je in een droominteractie betrokken bent, zodat je andere probabiliteiten kunt zien, dan is deze expresse slechts het vasthouden van je richting van aandacht, voor een langere periode van tijd, dan dat je doet tijdens je in-en-uit knipperen. Je tijdselement van “uit” is gelijk aan je tijdselement van “in”, om zo te zeggen; maar, binnen de efficiëntie van je aandacht, zoals jij het gecreëerd hebt, lijken er geen onderbrekingen te zijn.

Deze explanaties zelf, die jullie leiden naar jullie gebieden van probabiliteiten, zal veel van jullie tijd gaan opnemen, omdat wij zoveel mogelijk distortie wensen te vermijden. Ik zal deze discussie voor vanavond discontinueren, in het besef van jullie energieën en vragen die jullie hebben. Verwarring alom! Individuen zijn zich nu aan het afvragen over hun eigen probabiliteiten. Daarom zal ik jullie een klein tijdselement geven, om je gedachten te verzamelen, en daarna zal ik jullie vragen beantwoorden. We zullen gaan pauzeren.

HERVATTING 7:13 PM.

ELIAS: Welkom, Dimin! (Carol arriveerde gedurende de pauze).

CAROL: Fijn je weer te zien, Elias.

ELIAS: En precies op tijd! (Gelach) We gaan door met jullie vragen. William!

GAIL: Ik was er niet zeker van … Oke. Ik heb een vraag. Ik ben bezig geweest informatie te verzamelen voor een structuur, en ik vroeg mij af. Ik heb een impressie dat de informatie komt vanuit Regio Gebied Twee, waar mijn essentie zelf tegen mij aan het praten is in zijn natuurlijke taal. Is dat juist?

ELIAS: Alle dingen die je naar jezelf toe aantrekt, worden aanvankelijk gecreërd in Regio Gebied Twee. (Pauze)

GAIL: Goed. Ik heb een tweede vraag. Ik heb zitten lezen over de Sprekers en de Zieners, en ik begrijp niet wat het verschil tussen die twee is.

ELIAS: Zieners zijn … Sumafi. (2). Sprekers zijn Sumari. Zij zijn essenties die niet helemaal fysiek gefocust zijn. Aanvankelijk, in de creatie van deze dimensie van dit fysieke focus, vanuit het verlangen en de intentie om creërende te zijn van dit type van realiteit op deze planeet en dit fysieke focus, drukte iedere essentiefamilie een manifestatie uit, die niet compleet fysiek gefocust was. Je kunt hen beschouwen als je voorlopers. Je moet begrijpen, dat dit zeer beperkende explanaties en ideën zijn, omdat er geen “voor” {before} bestaat!

Deze essenties zijn manifest geweest gedurende alle van jullie tijden, om zo te zeggen. Jullie zien deze essenties als het zijn van wat jullie noemen, spirits, of aliens, of kabouters, of elfjes, of engelen, of een van de vele andere wezens die jullie beschouwen als het zijn van imaginair of onverklaarbaar. Deze essenties waren, bij wijze van spreken, wat jullie termen als het zijn van “Dream Walkers”, die bestaan binnen wat jullie nou zien als de droomstaat, fysiek opgenomen. Ieder van jullie, binnen deze groep, zijn aspecten van deze Zieners … of Sprekers. (Naar Jene verwijzend, daar zij van de Sumari familie is)

GAIL: Ik heb een andere vraag. Ik heb de gewoonte om mijzelf briefjes te schrijven, en ik heb er pas geleden twee gehad {geschreven} die van ergens anders lijken te komen. Is dit waar?

ELIAS: (Grinnikend) Het is amusant dat jullie onofficiële informatie beschouwen als het zijn van iets dat van “elders” vandaan komt. Dat elders is je binnenin! In het vergroten van je gewaarzijn, sta je jezelf het vermogen toe om meer te verbinden met het opmerken en het focussen van je aandacht op je subjectieve expressies. En dit, zoals we al hebben besproken, creërt verwarring, omdat dit in je periferieën valt; en wordt daarom beschouwd als “niet echt”. Het kan in sommige opzichten, zeer echt lijken, maar je logica maakt een omweg en zegt tegen je dat het niet helemaal zo echt is, als dat je officiële, echte focus is. En dus, zeg je tegen jezelf dat je het niet begrijpt.

Realiseer je dat terwijl je meer en meer opneemt van deze subjectieve activiteiten, binnen je objectieve weten, dat je deze expressies veel makkelijker zult gaan begrijpen. Je moet leren om er accepterend van te zijn, en de expressies toe te laten zonder het op te volgen met, “Ik begrijp het niet”. Want binnen de expressie van je fysieke focus, is dit je objectieve expressie; om af te doen aan realiteit. Het is je expressie van angst, die je de veiligheid van het terugtrekken toelaat. Eén aspect van je objectieve bewustzijn is momenteel behoudend van een enorm verlangen; de enorme wens hebbend, om te willen projecteren en te verbinden, in bewustzijn, met subjectieve informatie. Een ander aspect van je objectieve bewustzijn beziet dit verlangen met angst. En daardoor, verwerpt het informatie en verklaart het, “Jij begrijpt het niet!”

GAIL: Ja, zo voel ik het ook aan.

ELIAS: Je hoeft niet bang te zijn van je eigen expressies; want binnen je eigen expressie van je essentie, zul je jezelf geen schade toebrengen. Toch, zal ik William wat voorzichtigheid betrachten, zoals ik Michael ook al eerder voorzichtigheid heb betracht. Want binnen dit enorme verlangen om te weten, zou je jezelf kunnen toestaan om verder te projecteren dan je objectieve zelf zou kunnen bevatten en het vermogen zou kunnen hebben om te herincorporeren.

GAIL: Dat voel ik ook. Het is zo van, ik wil gaan! Maar ik houd de teugels zo strak vast!

ELIAS: Wanneer ik tegen een persoon zeg dat hij voorzichtig moet zijn, wil dat niet zeggen dat je niet mag projecteren! Ik druk slechts een voorzichtigheid uit, vóór dat je je subjectieve en objectieve zelven in evenwicht hebt gebracht.

GAIL: Ik begrijp het. Dank je.

ELIAS: Olivia!

RON: Wie vermoorde President Kennedy? (Wij barsten in lachen uit). Nee. Ik heb een echte vraag. Ik ben nieuwsgierig naar de reden waarom dat deze bepaalde groep van personen zich vanavond tesamen hebben verzameld?

ELIAS: Dit werd geanticipeerd. Er zijn momenteel bewegingen gaande in subjectieve expressies. Er is verwarring, zoals ik al zei. Er is objectief een behoefte aanwezig om verruiming te kunnen begrijpen. Het gewaarzijn ervan werd opgenomen; het begrijpen van dit gewaarzijn blijft een beetje achter. En daarom zijn jullie collectief samengekomen voor informatie. Zoals jullie al verteld is, ook door mijn dierbare vriend Paul, zijn jullie momenteel met een enorme snelheid aan het bewegen binnen bewustzijn. Dit geldt niet alleen voor de personen die hier aanwezig zijn. Als ik zeg allemaal, dan bedoel ik het geheel van jullie wereld, maar, het geheel van jullie wereld is niet gewaar van Elias zijn aanwezigheid!

Terwijl je verder beweegt binnen je gewaarzijn, zie je expressies die behulpzaam kunnen zijn, soms. Jullie hebben je enorm voortbewogen recentelijk. Ieder van jullie, in wat jullie zien als de kern van jullie kleine groepje, merkt deze enorme bewegingen op. Andere individuen nemen deze actie ook op, maar staan henzelf niet het voordeel van de informatie en uitleg toe. Ook, ben ik continue interactief met déze individuen. Als ik verwarring bemerk, dan ben ik nogal eens efficiënt met (klopt drie keer op de tafel) op hun hoofden, zoals ik ook doe met Michael, (omdraaiend naar Carol), niet waar?

CAROL: Ja zeker!

ELIAS: Jullie proces is begonnen. Het zal continueren. Kasha!

BILL: Ik vind dat een hoop uit het verleden dat comfortabel aanvoelde, niet langer comfortabel is. Alhoewel het nog steeds wel impact heeft op veel van de keuzes die ik nu wil maken. Ik kijk ook naar andere probabiliteiten, maar met die voel ik mij ook niet comfortabel. Dus ik vraag mij af hoe ik mij comfortabeler kan voelen in het bekijken van andere probabiliteiten.

ELIAS: Je hebt al voor heel lang een weten van verbindingen.

BILL: Juist.

ELIAS: Je hebt al heel lang vele vragen die je niet hardop stelt, omdat je zelf de antwoorden behoud. Je wenst alleen niet de antwoorden te zien waar je jezelf al gewaar van bent. Eerder, wenste je Elias deze vragen te stellen zodat ze gevalideerd konden worden door Elias; en als je die vragen had gesteld, dan zou je je validatie hebben ontvangen. Ongevraagd gebleven, heb je het aan jezelf overgelaten om te valideren, waar je je meer comfortabel mee voelt. Je begrijpt momenteel de richting van je verlangen. Sta jezelf de gelegenheid toe om loslatend te zijn van persoonlijke verantwoordelijkheid voor andere personen. Dit zal je in staat stellen je verlangens te actualiseren. Ik besef dat deze vragen die je hebt van een persoonlijke aard zijn, en betrekking hebben op probabiliteiten met andere personen. Uit respect voor andere personen, zal ik er nu niet specifiek op ingaan, en als je meer specifieke informatie wenst, mag je het vragen en dan zal ik met je praten. Ik heb andere mensen ook al eerder aangeboden om met hen te praten, singulier. Indien je dit wenst, kun je ook gebruik maken van dit soort audiëntie.

BILL: Dat waardeer ik. Dank je.

ELIAS: Je bent welkom. Zo, de kleine kikker zal toch nog gaan kwaken! (Gelach) Shynla!

CATHY: Dus de Verschuiving is een massagebeurtenis, correct?

ELIAS: Correct.

CATHY: Als ik dit kan teruglezen in de transcripties, moet je me dat gewoon zeggen, en dan zal ik dat ook doen. Ik vind het dan wel. Maar als het er niet in staat; wat is de Bron Gebeurtenis die hierachter zit?

ELIAS: Zoals ik al eerder heb verteld, bestaat er geen uitleg in jullie taal die een Bron Gebeurtenis kan omvatten. Een Bron Gebeurtenis kan, in feite, niet in zijn geheel manifest zijn in het fysieke focus. Want dit is een gebeurtenis in bewustzijn die ver voorbij enige expressie gaat die bestaat in het fysieke focus. Zoals je pas geleden hebt gezien met andere expressies van Bron Gebeurtenissen, kunnen vele massagebeurtenissen opgenomen zijn in de uitdrukking van één Bron Gebeurtenis, en dit continueren uitdrukkingen te zijn van die ene Bron Gebeurtenis.

Jullie Bron Gebeurtenis is vele malen grootser dan de kleine woorden die geplaatst worden in jullie categorieën, en overspant alle tijd van jullie fysieke manifestaties, en overlappen alle tijdselementen. Jullie religieuze expressies, waarbij deze massagebeurtenis van de Verschuiving ook toe behoort binnen deze Bron Gebeurtenis, omspant duizenden en duizenden van jullie jaren, en zal door continueren in een nieuwe richting voor het geheel van jullie fysieke focus. Dit wil niet zeggen jullie individuele fysieke focus. Dit betekent fysieke focus in zijn geheel.

We hebben niet gesproken over de connectie tussen de massagebeurtenis van de Verschuiving met de massagebeurtenis van jullie religieuze element, simpelweg vanwege de reden om distortie te voorkomen. Wij wensen niet dat jullie de Verschuiving gelijkstellen, in bewustzijn, met een religieuze expressie, alhoewel het nog een ander aspect is van de Bron Gebeurtenis die ook creërend was van jullie religieuze element. De Bron Gebeurtenis heeft vele expressies gecreërd, en niet alleen maar wat jullie zien als religies.

Deze Bron Gebeurtenis heeft zich ook gemanifesteerd in al jullie massagebeurtenissen en individuele gebeurtenissen van spirituele expressies. Het beweegt zich nu weg van jullie definitie van spiritualiteit, naar een meer realistische uitdrukking van wat je spiritualiteit noemt. Dit woord zelf zal een nieuwe definitie gaan opnemen. Net zo als dat je woorden kunt lezen en hun definities kunt opzoeken, en je zou kunnen lezen dat deze woorden momenteel achterhaald zijn, maar dat zij toch in gebruik blijven. Zo ook zal dit woord, binnen jullie Verschuiving, zich verplaatsten naar dit soort van een definitie; omdat jullie concept van spiritualiteit aan het veranderen is. Binnen het vergroten van je gewaarzijn, leer je dat spiritualiteit niet een element is van “daarbuiten”. Het is allemaal “binnenin”. (Hier, arriveert Jim) Goeie avond, Yarr.

JIM: Goeie avond, Elias.

ELIAS: (Zachtjes lachend) We gaan door. Ik voel dat je gewaar bent van de richting! (Gelach) En daarom zullen we gewoon continueren. (Tegen Julie) Jij mag de vloer hebben!

JULIE: Ik heb geen vragen.

ELIAS: Goed dan. (Omdraaiend naar Rex)

REX: Ik heb een vraag Elias. Al voor heel lang, heb ik erin geloofd dat wij de baas waren over onze eigen realiteit. Maar als je mee-participeert in massagebeurtenissen, haalt dat dan niet wat van die controle bij je weg?

ELIAS: (Ferm) Niets ooit kan je teniet doen! Het onderwerp controle is een creatie die jullie allen, én masse, hebben gecreërd als een illusie van veiligheid. In werkelijkheid, is het onnodig. Omdat er geen enkel element is, binnen jullie expressies van controle, die úit controle is! Ieder van jullie, individueel en én masse, is altijd perfect in controle van iedere expressie die je creërt. Je zou je binnen je gevoelens, úit controle kunnen voelen, maar dit is een expressie van conflict tussen jullie intellect en jullie intuïties. Je intellect dat element zijnde, die jouw ervaringen beoordeelt en het informatie voedt, binnen die cirkel van communicatie, naar het subjectieve focus toe. (Tegen Vicki) Maak een onderscheid hier! (Oke, ik ben onderscheid aan het maken!)

Je voelt je úit controle, omdat je niet, objectief, je eigen creaties begrijpt; die, bij tijden, in strijd lijken te zijn met je verlangens. Jullie definitie van verlangen is vervormd! (Glimlachend) In feite, staat de definitie van een “kinder wens” dichter bij hetgeen dat jullie definieeren als het zijn van verlangen. Je bevat een verlangen, die in alignering is met je intentie, binnen ieder focus. Je expressie, binnen probabiliteiten, volgt op perfecte wijze deze verlangens.

Je zou ervoor kunnen kiezen om enorme conflicten te creëren. Je zou je zeer ongelukkig kunnen voelen met je creatie. Je zou kunnen voelen dat je er geen controle meer over hebt. Maar je bent in complete controle van je creaties, en je creaties volgen perfect je verlangen op, binnen je intentie en binnen je subjectieve weten van hoe je het beste zult luisteren naar je eigen expressies ter verkrijging van je eigen aandacht; waardoor je verruimt.

Binnen massagebeurtenissen, kunnen elementen zoals de overheid, de samenleving, uit controle lijken te zijn, binnen jouw beperkte begrip. Hun expressies zijn natuurlijke bijproducten, compleet in controle van onuitgedrukte elementen van emoties met de samenwerking van de massa. En dus, zou je naar je maatschappij kunnen kijken, en rellen zien op de straten. Je zou kunnen zeggen, “Die individuen zijn úit controle.” Zij zijn niét uit controle! Iedere persoon is perfect hun verlangen aan het uitdrukken, binnen een perfecte controle daarvan. Zij zijn individueel expressies aan het creëren ter jullie opmerken daarvan, en ook ter verkrijging van hun eigen aandacht daarvan. En masse, zijn zij collectief de latente of onderdrukte emoties van het geheel aan het uitdrukken. En daarom, is het enkel maar binnen jouw begrip van jouw perceptie dat je enig element, én masse of individueel, jouw wereld of jezelf, ziet als het “úit controle zijn”. (Pauze)

Beantwoord dit je vraag?

REX: Jazeker. Dank je.

ELIAS: Je bent welkom. (Omdraaiend naar Carol)

CAROL: Ik heb twee vragen. Een daarvan had te maken met wat je Rex net hebt uitgelegd. De andere is dat ik heb geleerd, dat wanneer je je op je pad bevind, en je teveel weerstand biedt tegen dit pad, dat Spirit, of je gidsen, je begeleiding, je het leven zo oncomfortabel zullen maken totdat je dat pad weer oppakt, en nu voelt dat voor mij aan, alsof ik geen controle meer heb. Ik heb een twee-jarig doel die mij werd gegeven. Ik zit op dat pad. Ik heb Spirit verteld dat ik zal doen wat zij vragen, maar doe het mij dan alsjeblieft niet op deze manier aan! (Stompt met haar vuist in haar hand) Ik zal het doen. Mijn leven is momenteel zo ongemakkelijk, op alle fronten. Als jij zegt dat wij niet echt de controle kwijt zijn, en als ik het goed begrijp, zijn wij in wezen precies daar waar wij moeten zijn, als dat waar is, waarom ben ik dan door deze emotionele en mentale marteling aan het heengaan, in alle aspecten in mijn leven?

ELIAS: Je creërt dit ter verkrijging van je eigen aandacht. Je drukt het perfect uit, binnenin de richting van je intentie en je verlangen. En dus, wanneer je subjectief ziet dat je aan het afwijken bent, dan zul je bereikend zijn van de verkrijging van je eigen aandacht binnen je eigen perfecte uitdrukking daarvan. Je zult zeer oncomfortabele omstandigheden creëren in je focus. Het zijn niet andere essentie die je aan het aanvallen zijn! Zij zijn je niet aan het “pushen”; omdat essenties geen inbreuk plegen op je, en respect hebben voor jouw keuzes. Alleen jij bent niet altijd even respectvol van je eigen keuzes! (Grinnikend)

Laat mij je vertellen, dat het enkel maar je eigen interpretatie is die ietwat aan het afwijken is. Jullie ervaren, individueel en én masse, deze expressie die je zojuist hebt uitgelegd. Jouw interpretatie is dat “Spirit” interactief met je zal zijn, en een oncomfortabele situatie voor je zal creëren, je naar je pad toe “forcerend”. Dit is een expressie van wat werd gecreërd als een geloofsysteem, maar zoals met alle geloofsystemen, is het gebaseerd in een element van waarheid. Het is alleen vervormd geworden. Jouw begrip is dat het van “elders”, van buitenuit, wordt geforceerd op je, om je aandacht te verkrijgen. In feite, vind deze actie plaats. Dit is realiteit. Alleen is de interpretatie ervan incorrect. Je bent jezelf aan het ‘pushen’ zodat het je aandacht en opmerken zal verkrijgen; want je hebt je gewaarzijn vergroot, en in deze expressie, ben je bewust behoudend van je verlangen en intentie, op objectieve wijze.

En daarom, zoals het ook het geval is met andere individuen binnen hun verruimingsproces; Als je kiest voor de probabiliteit van verruiming, en je er vervolgens voor kiest om daar tegengesteld aan uit te drukken, dan zul je enorme conflicten creëren, en zul je omstandigheden creëren van “meer moeilijkheden” in het actualiseren van je verlangen. Jullie Christenen zouden zeggen dat als je het pad geaccepteerd hebt, en je afwijkt ervan en uitglijdt, het vertienvoudigd maal zo moeilijk zal zijn om weer op vaste bodem te belanden. Dit is een geaccepteerde, universeel vastgehouden geloofsysteem, die een daadwerkelijke, echte expressie creërt. Je zult, in realiteit, deze handelingen ervaren, omdat jij dit system hebt gecreërd!

Je zou dan tegen jezelf kunnen zeggen, “Ik ben behoudend van een groter gewaarzijn. Ik hang dit geloofsysteem niet aan.” Zeer, zeer, zeer incorrect! Jullie allemaal, wereldwijd, zijn behoudend van dit geloofsysteem. Wat zulks een enorme kracht heeft verkregen, dat de energie zélf, die gevoerd werd aan dit geloofsysteem, onafhankelijk van jouw, deze beweging kan creëren. En daarom, zul je chaos in je eigen focus teweegbrengen, met behulp van heel veel steun van deze energie van dit geloofsysteem. Daarom, wanneer individuen voelen wat zij interpreteren als het zijn van “entiteiten van buitenaf”, spirit, essenties, die hen op hun pad forceren, is dit ook, tesamen met je eigen “pushen”, de verzamelde energie binnen het geloofsysteem, die bevattend is van een enorme kracht en geïnterpreteerd kan worden als entiteiten op zich.

En bij sommige geloofsystemen die jullie erop na houden, hebben jullie er zo’n grote hoeveelheid energie aan gegeven, dat zij een leven op zichzelf lijken te hebben! In werkelijkheid, is dit energie. En daarom, in feite, doen ze dat ook. En dit is de draak die je achterna zit! Deze omstandigheden kunnen heel gemakkelijk weggenomen worden als je toestaat dat je in overeenstemming bent met je eigen zelf. Als je luistert naar je eigen subjectieve expressie, als je de flow en balans van die interactie toelaat, subjectief en objectief, en als je je “ideën” over controle hebben kunt loslaten, zal je conflict verdwijnen. Maar binnen je continuatie van het vasthouden aan je controle over je zelf, zul je continueren met je conflict. Dit is je reactie op angst, terwijl er geen enkel element bestaat waar je bang voor hoeft te zijn. Jouw waargenomen bestaan, in realiteit, kan moeiteloos en in vreugde stromen, zonder de noodzaak voor controle, als je vertrouwd op zelf en je realiseert dat alles wat je te wachten staat vreugdevol is, en niet angstig of pijnlijk is. Laat mij Dimin vragen, met de enorme strijd die je levert; tijdens een audiëntie met Elias, ervaar je dan pijnlijkheid?

CAROL: Nee. (Zeer emotioneel)

ELIAS: Want, dat is er niet. En daarom vraag ik je, wat is de focus van zulks een angst, terwijl het enige wat je opwacht, zulks een affectie is? (Warm glimlachend)

CAROL: Ik moet vertrouwen op mezelf.

ELIAS: Voel je niet geïsoleerd, omdat ieder individu binnen dit gezelschap dezelfde kwestie ervaart, het gebrek aan vertrouwen hebben op zelf! Voel je daarom bevoorrecht; want je occupeert deze ruimte met velen van grote affectie, en met velen die het vermogen opnemen van grootse verruiming. (Pauze)

CAROL: Ik zal mijn tweede vraag stellen, die gelukkig niet zo emotioneel is! Gisteren, kreeg ik wat informatie over dat de maand, de dag, en het jaar; mei de vijfde in het jaar tweeduizend, dat deze heel belangrijk is in de evolutie van deze verschuiving waar wij doorheen aan het gaan zijn. Zit er enige factor van waarheid in deze informatie?

ELIAS: Dit is een andere probabiliteit. Het is afhankelijk van de focus, én masse, die je deze specifieke data toekent binnen je tijdselement. Zij dienen als een focus punt. Zij zijn zeker behoudend van significantie, in dat dat zij belangrijk zijn voor je focus, én masse en binnen het collectieve bewustzijn. Zoals dat jullie een specifieke plaats afspreken voor het ontmoeten van elkaar, wat je een focus punt toelaat; is dit een tijd/ruimte designatie, aangegaan in een overeenkomst, ter manifestering van collectieve kracht. En daarom, zijn al die datums die je tegenkomt in dit huidige nu, in relatie tot jullie toekomst, ook gerelateerd aan jullie verschuiving, en zij ze significant, in jullie interactie binnen het collectieve bewustzijn.

En daarom; ja, is het van betekenis. Andere data zullen ook betekenis hebben; want in het fysieke focus, is het belangrijk dat jullie je kunnen richten op collectieve gemeenschappelijke gebeurtenissen en gebieden van bewustzijn, die effect zullen hebben op jullie verschuiving. Collectief, kunnen jullie zeer effectief zijn in het leiden van energie. Jullie hebben recentelijk het effect kunnen zien dat gegenereerd werd, collectief, in bewustzijn. Je kunt fysieke, geactualiseerde manifestaties van energie ervaren, die collectief wordt gegenereerd naar een bepaalde richting. En daarom zijn deze specifieke data, met betrekking tot jullie verschuiving, belangrijk. Deze bepaalde datum zal ook van belang zijn, want binnen jullie bewustzijn en jullie geloofsystemen, geloven jullie dat het “begin van een nieuwe eeuw” grote krachten in zich heeft. Het heeft de kracht, binnen dit tijdelement, van het focussen van de collectieve aandacht; want op wereldschaal, wordt dit door iedereen opgemerkt. Jullie zijn er allemaal aandachtig op. Jullie tijdelement van een passerend millennium gebeurt niet vaak. En daarom, beschouwen jullie dit als een groot evenement. Ook komen jullie tesamen, zoals afgesproken, binnen bewustzijn, en staan julliezelf de gerichtheid van grote kracht toe. En daarom zal deze datum enorme kracht bezitten in energie.

Deze bepaalde maand bezit enorme energie, want jullie hebben dit eraan gegeven binnen bewustzijn; deze maand juni beschouwend als het zijn van het directe centrum van wat jullie als een jaar beschouwen. Zelfs in culturen die niet aligneren met jullie kalender, is juni van belang; omdat het de verandering van een seizoen is, en markeert het midden van de cyclus. En daarom, wordt de energie geconcentreerd binnen dit tijdelement. Wanneer ik over het centrum spreek, bedoel ik niet het “midden centrum”; want afhankelijk van de individuele cultuur en gewaarzijn, kan deze tijdperiode ook een begin of een einde zijn; maar het is een energiecentrum binnen het bewustzijn. (2)

CAROL: Mag ik daar ook een kleine vraag over stellen? Met betrekking tot dat ‘vijf-vijf’ jaar van tweeduizend; er wordt gezegd dat er een bepaalde alignering/uitlijning van planeten zal zijn die schijnbaar een groot effect zullen hebben op de energie. Hoe zie jij die verbinding tussen planetaire uitlijningen, en de verschuiving? Is dit gewoon de manier waarop dat wij dingen waarnemen, of zit er waarheid in planetaire uitlijningen in het algemeen, en zeker in verband met deze ‘vijf-vijf’ jaar tweeduizend gebeurtenis?

ELIAS: Jullie creëren dit collectief.

CAROL: Dat dacht ik al.

ELIAS: Dit is realiteit. Het is niet enkel maar een individuele perceptie. Het is realiteit. Want jullie hebben deze gebeurtenissen gecreërd met de expressie van jullie eigen energie manipulatie, ter versterking en validatie van je eigen gewaarzijn en weten.

Je drukt fysiek uit. Deze planeten nemen geen onafhankelijke bewegingen op ten aanzien van jullie bewustzijn! Het is geen toevalligheid of per ongeluk, dat deze elementen verschijnen, die jullie toeschrijven aan de bewegingen binnen het bewustzijn. Want jullie, collectief en én masse, creëren deze expressies, alszijnde jullie eigen tekens van jullie eigen weten, als jullie eigen symbolen, die op zichzelf ook een realiteit zijn, die hun eigen integriteit en vitaliteit bevatten, en die tegelijkertijd het representatief daarvan zijn.

CAROL: Dank je.

ELIAS: Je bent welkom. (Omdraaiend naar Jene)

JENE: Je hebt zowat alles al beantwoord! (Gelach)

ELIAS: Niet helemaal! (Grinnikend)

JENE: Nee, niet helemaal! Dus, binnen onze collectieve bewustzijn, is de verschuiving al begonnen?

ELIAS: Correct.

JENE: En binnen onze collectieve energie, creërt onze focus de snelheid van de verschuiving, om zo te zeggen? (Elias knikt) Chronologisch, via onze bewustzijn, bepaalt ieder van ons de snelheid waarmee wij de verschuiving zullen ervaren, daar het een probabiliteit is voor ieder van ons. Het is simultaan, maar het is ook een gedeelte van ons verleden, een gedeelte van onze toekomst, en een gedeelte van onze nu. Dus, zoals wij het waarnemen, ons deel in de verschuiving, versnelt dát de energie die wij ervaren?

ELIAS: Correct.

JENE: En dus, kan onze energie het bewustzijn bepalen wat wij zullen ervaren gedurende de verschuiving?

ELIAS: Absoluut. Als je je gewaarzijn vergroot, en een acceptatie van geloofsystemen toelaat!

JENE: Dat is heel veel werk! (Gelach) Ik vraag het alleen maar! Ik voel die dingen aan in mijn bewustzijn. Ik hoor ze. Ik weet dit, als vanaf het eerste moment dat ik kwam. Ik veranderde mijn perceptie van de verschuiving. Mijn waarneming toennertijd was er een van doem en somberheid, en vernietiging van onze planeet, en alles wat daarmee samenhangt. Zo zie ik het niet langer. Het is nog een beetje wazig, maar er is nu een andere opinie. Er is een subjectief …

ELIAS: Gewaarzijn. Je kunt ervoor kiezen om doem en somberheid te creëren, en dan zul je dit effect ook ervaren. Net zoals dat je ervoor kunt kiezen om binnen transitie moeilijkheden te ervaren binnen het accepteren van geloofsystemen. Of je kunt ervoor kiezen om binnen het fysieke focus geloofsystemen te accepteren, waardoor je deze aspecten van de transitie elimineert die je als ongewenst of traumatisch beschouwt. Dit zijn jullie keuzes; maar zonder informatie, zul je zeker trauma gaan opnemen, omdat je jezelf dan niet de herinnering hebt toegestaan, die je ervan hebt. De verschuiving zal voor veel mensen trauma opleveren. De beginnende verschuiving bevat nu al elementen van minimale trauma voor jullie ieder, in het vergroten van jullie gewaarzijn en het accepteren van geloofsystemen.

Acceptatie van geloofsystemen is moeilijk, zoals je al zei; want je vecht hiertegen. Je houdt je aan je controle vast. Je laat de vestiging van angst toe. Daardoor ga je de verruiming in acceptatie van geloofsystemen tegen. Maar deze personen hebben ervoor gekozen, zoals zovele anderen, om hun gewaarzijn te vergroten, en om informatie op te nemen met betrekking tot het vermijden van trauma; maar hierin, ben je behoudend van verantwoordelijkheid binnen bewustzijn. Vergeet dat niet! Want je beweegt weg je weg van zalige onwetendheid, met inbegrip van trauma’s, en je verplaatst je naar gewaarzijn, die opnemend is van verantwoordelijkheid. (Nadrukkelijke pauze)

JENE: Oke. Hoe dan ook, ik heb een controle kwestie ervaren waarbij het mij een week koste om een beslissing te maken, en besloot het uiteindelijk op te geven, en besloot over te gaan tot een niet zo riskante, maar toch kleine reis, in het uit controle zijn, door mijzelf, mijn essentie, mijn zelf, over te leveren aan andermans handen, toen Elias kwam aankloppen een paar weken geleden. En ik ben er vrij zeker van dat dit een goede richting is. Ik ben aan het opmerken, ik ben aan het accepteren, ik ben bang, ik ben verward … Maar, ik ga de goede kant op, tóch? (Gelach) Dit is een deel van die controle kwestie, dat je anderen “de zorg laat overnemen”?

ELIAS: Correct. Ieder individu manifesteert zijn eigen scenario’s om te kunnen omgaan met hun eigen kwesties. Jullie ieder creëren jullie eigen realiteit. Ieder van jullie creërt je eigen realiteit op een wijze die je aanspreekt; en dit is waarom ik jullie een voorzichtigheid heb betracht; in jullie verruimen, om niet te oordelen over een andermans realiteit die zij creëren. Omdat je niet het gewaarzijn hebt van waarom zij die realiteit creëren.

Ik moedig deze actie aan, omdat je jezelf de mogelijkheid biedt om te verbinden met zelf en het begin van evenwichtigheid toelaat, waardoor je toestaat dat je controle kwestie langzaam wat minder wordt. Dit zal een moeilijke onderneming zijn. Je zult tijdelementen ervaren waar je terug zult vallen en deze inspanning zult wensen op te geven. Houd vast aan je richting. Realiseer je dat je jezelf de mogelijkheid biedt om heel veel te leren.

JENE: Dank je.

ELIAS: Je bent welkom. (Omdraaiend naar Vicki)

VICKI: Recentelijk, had ik een droom waarin iemand mij vertelde dat ik het woord Sumafi verkeerd aan het spellen was, en ik ben nieuwsgierig of je mij daar wat informatie over kunt aanbieden?

ELIAS: (Glimlachend) Je spelt Sumafi niet verkeerd. Dit is een expressie van je objectieve bewustzijn. Ik zal proberen om deze laag van droom activiteit uit te leggen.

In je droomstaat, heb je ervoor gekozen een spel op te nemen waarbij je elementen heen en weer aan het stuiteren bent van een gebied van bewustzijn naar een ander gebeid van bewustzijn, en naar nog een ander gebied van bewustzijn. Hierbinnen, neemt de gebeurtenis verschillende vormen aan. Je probeert in werkelijkheid een acceptatie en een toelating van expressie te bereiken, via de verschillende gebieden van bewustzijn.

Het is onbelangrijk, het woord zelf. Het idee van een ongeaccepteerde, onjuist element, is wat van belang is hierin. Het objectieve zelf beargumenteert het subjectieve zelf. En daarom projecteert het subjectieve zelf deze gebeurtenis naar een ander gebied van bewustzijn, om het te herschikken. Het probeert subjectief de gebeurtenis terug te trekken naar waar het was, voordat het herschikt werd, en biedt het dan nogmaals een keer aan, aan het objectieve zelf; omdat het makkelijker kan worden geaccepteerd als het op een andere manier wordt gepresenteerd.

En dus, heeft Lawrence voor het spel gekozen van het heen en weer gooien van concept ballen, door gebieden van bewustzijn heen, waardoor de kleur van de bal telkens wordt veranderd bij iedere stuiter in een ander gebied van bewustzijn, in de hoop dat het objectieve zelf een kleur bij deze stuiterende bal zal zien waarvan het zal zeggen, “Oh, die kleur accepteer ik. Het komt meer zeer acceptabel over. Heel attractief”.

Verwar jezelf niet door te denken dat iedere expressie in je droomstaat dezelfde is als degene die behoort bij de expressie van woorden. Dit gebeurt niet vaak. Jij, die je realiseert dat deze expressie je aandacht verkreeg, dupliceert dezelfde actie in je droomstaat, waardoor je je eigen aandacht zal verkrijgen. Als je een probleem hebt met woorden in sessies, dan zul je er aandacht aan schenken. In werkelijkheid, speelde je dit spel om je eigen aandacht te verkrijgen, en deed dat zeer efficiënt! Een handig gereedschap, waar je wel wat meer gebruik van zou kunnen maken. (Omdraaiend naar Jim) We zullen het gaan besluiten met Yarr.

JIM: Dank je. Nou, sinds dat je al mijn andere vragen al zo mooi hebt beantwoord vanavond, heb ik er nog maar eentje. In mijn TFE, mijn eerste, wat echt te gek was, was mijn interpretatie van de persoon die ik ontmoete, dat het een persoon was die recentelijk ontmoet heb, Bear Walker. Waren zij een en dezelfde?

ELIAS: Dit is ook een focus van dit individu.

JIM: Cool. Dank je. (Tegen Jene) Ik vertel je het verhaal nog wel.

ELIAS: Zeer goede verbindingen Yarr.

JIM: Dank je. Het was leuk! Ik ga het weer doen.

ELIAS: We zullen het spel vanavond overslaan, en we zullen het bij onze volgende ontmoeting weer opnemen, alhoewel jullie dan geen acht punten mogen opnemen om het “in te halen”! (Gelach) Ik ben met veel affectie in anticipatie van onze volgende samenkomst. Ik wens jullie allen deze avond, au revoir!

Elias vertrekt om 8:47 PM.

Voetnoten:

(1) Carol is een integraal lid geweest van deze groep sinds het begin daarvan. Alhoewel ze niet naar een groepssessie is geweest sinds 23 juli 1995, heeft ze wel interactie met Elias gehad in een privé sessie op 27 mei 1996. Het is interessant om op te merken, dat Carol de eerste persoon was, die Elias verbaal engageerde. Wij beschouwen dit als sessie 1. De interactie was zeer kort, en bestond uit één ander persoon, Donovan, die maar naar een paar van onze groepssessies kwam. Toch, was Carol niet aanwezig bij Sessie nr. 2, welke spontaan plaatsvond in het gezelschap van Vicki, Christie, en Laszlo.

(2) Er lijkt hier een discrepantie te zijn. Carol verwees naar de maand mei, en Elias verwijst naar juni. Ik zal ernaar vragen, in de volgende sessie.

1996 Vicki Pendley/Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden.


Vertaald door
Copyright 1996 Mary Ennis, All Rights Reserved.