Session 104
Translations: EN ES

Allowance of Distortion

Topics:

“Toelaten Van Distorties”


Deelnemers: Mary (Michael), Ron (Olivia), Vicki (Lawrence), Cathy (Shynla), Jim (Yarr), Gail (William), Julie (Lanyah), en een nieuwe deelnemer, Kevin (Gya).

Elias arriveert om 7:52 PM. Arriveer tijd was ongeveer 35 seconden.

ELIAS: Goeieavond. Welkom naar de nieuwe essentie! (Glimlachend) We gaan deze avond beginnen met het onderwerp over interactie en verbindingen in bewustzijn, binnen andere gebieden van het bewustzijn. Ik laat, binnen jullie bewegingen, jullie uitdrukkingen van distorties, toe. Want dit stelt je in de gelegenheid, om je eigen expressies en ideën, en gedachten te kunnen zien, en stelt je in staat om te verbinden met meer informatie via je subjectieve zelf, wat je een inzicht zal geven, in hoe en waar je die distorties van informatie, die je werd aangeboden, hebt opgenomen.

Je hebt effectief informatie vervormd, die werd aangeboden met betrekking tot de essentie van Rose, de informatie die werd aangeboden over de piramide, en ook de informatie die werd aangeboden met betrekking tot de tweeling. Deze informatie werd aangeboden om je een verbinding te kunnen toelaten, binnen je objectieve begrip. Het heeft je in staat gesteld om elementen van je expressies, op een andere manier te bezien. Je hebt jezelf de gelegenheid gegeven, om opmerkzaam te zijn van verbindingen binnenin bewustzijn, waar je anders veel langer over gedaan zou hebben om mee te verbinden, als je geen focaal punt, of brandpunt had gehad, om mee te kunnen observeren. Dus, werd informatie aangeboden, die je in staat stelde, om mee te kunnen verbinden, binnen objectieve expressies. Hierin, zoals al werd verwacht, heb je die informatie vervormd. Dit is acceptabel, want je bent lerende en je gewaarzijn aan het verruimen, waardoor je kunt begrijpen, dat je initiële begrip van deze concepten, niet helemaal was, wat het nu wel is.

Het is heel nuttig voor je begrip geweest, om de expressies van de tweeling te zien; want je hebt tegengestelden of similariteiten kunnen waarnemen; parallellen. Ik wens jullie geen verdere informatie aan te bieden voorbij waar jullie momenteel behoudend van zijn op deze gebieden; want jullie zijn evaluerende en intelligente wezens, en jullie zijn zelf in staat, om binnen gewaarzijn, het duidelijker te kunnen gaan begrijpen.

Ik zal een kleine hoeveelheid informatie aanbieden over Rose, want deze essentie zou veel verwarring kunnen veroorzaken bij jullie, en bij anderen waar jullie interactief mee zijn. Aangezien deze essentie zeer gefocust is op de volbrenging van jullie verschuiving, is het handig als jullie deze manifestaties zullen kunnen begrijpen. Het is niet iets wat “apart” van je staat. Het zijn je expressies. Binnen bewustzijn, binnen andere Regio Gebieden, waar jullie een begrip hebben van de actie van de verschuiving, zijn jullie het collectief eens geworden met elkaar, over de manifestaties van Rose. Binnen bewustzijn, is dit dezelfde actie als die van de piramide, of de tweeling. Collectief werd er, geheel binnen het focus van deze planeet, waar al haar dimensies, en al haar tijdsframes, en al haar focussen bij betrokken zijn, een overeenkomst opgesteld. Hierin werd, middels deze overeenkomst, de expressie ervan gemanifesteerd, via de essentie van Rose. Dit is een coöperatieve, collectieve, actie. Net zoals dat de Creërende Universele Een en Al een actie is; is dit ook een actie. Binnen de beweging van bewustzijn, heeft het zich samengebundeld, tot een uitgedrukte intentie om te manifesteren, in wat jullie zijn overeengekomen dat de meest efficiënte manifestatie zou zijn; en is daardoor verdeeld geworden over negen individuele focussen, die bestaan binnen dezelfde tijdsperiode en dimensie, om van invloed te zijn op jullie verschuiving.

Jullie zijn allen, in het fysieke focus, individuen. Zoals ik al eerder heb gezegd, zijn jullie ieder, individueel en verschillend. Geen twee zijn dezelfde. Geen twee expressies zijn dezelfde. Maar binnen andere gebieden van bewustzijn, “buiten” het fysieke focus, zijn jullie allemaal één. Waarbij je nog steeds behoudend bent van je eigen individuele vibrationele kwaliteit, en persoonlijkheid, maar opgenomen alszijnde één. Figuurlijk gesproken, zou je een focus kunnen zien, als een individueel focus, die wordt omcirkelt, ombaand, door andere aspecten van elk individueel focus. Deze aspecten zijn, zoals jij het zou zien, latente elementen, of kwaliteiten, van het individuele focus; jij. Terwijl je door de reis van je focus heenreist, trek je uit, of put je, uit deze elementen, die in een baan om je heen aan het cirkelen zijn. Waarbij je deze elementen kunt opvatten als het zijn van alternatieve, of andere zelven. Zij zijn continue, interactief met je, in bewustzijn. Binnen de fysieke objectieve expressie, zullen zij, bij tijden, van plaats met je wisselen. Zij bevatten jouw vibrationele toonkwaliteit. En daarom bestaat er een onderlinge inter-uitwisseling, die kan worden bereikt. Op deze zelfde manier, figuurlijk gesproken dan, trekt alle bewustzijn als een baan om de bron heen, alszijnde de elementen van de bron. Hierbinnen, worden volbrengingen binnen massa-expressies niet alleen overeengekomen, maar wordt er ook op gehandeld, via bewustzijn, binnen al het bewustzijn, wat zich singulier zal manifesteren, in jouw perceptie daarvan.

Er is geen “één entiteit” van Rose. Er is geen één entiteit van William, of Olivia, of Shynla, of Lanyah, of Yarr, of Lawrence, of van welk individueel focus dan ook. Er zijn essenties, die worden gedefinieerd door persoonlijkheid en vibrationele toonkwaliteit. Dit zijn geen separate sinaasappel-partjes! Het zijn elementen, niet “delen”, van het geheel. Op dezelfde manier als dat je fysieke lichaam acties uitdrukt, waarbij alle elementen van dit lichaam meebewegen in een samenwerking van een actie. Alle cellen worden beïnvloed. Iedere knipper die je met je oog maakt is een samenwerking van iedere cel in je fysieke expressie, en iedere cel, iedere molecuul, is gewaar en opgenomen binnen deze actie. In deze, is op dezelfde manier, iedere expressie in je fysieke focus een samenwerkende actie van allemaal, of de ene, die wordt uitgedrukt naar je fysieke perceptie ervan. Ik zal Michael wat meer “speeltijd” geven, met zijn fascinatie voor tijd en zijn “wolken”, voordat ik een verklaring zal aanbieden hierover; want ik ben er van overtuigd dat hij nog meer zal verbinden, en als gevolg van deze connectie, zal ik in de toekomst een verduidelijking aanbieden voor deze informatie.

De expressie over de tweeling wil ik ook niet ontmoedigen. Want in deze, ondanks dat wij gewaar zijn van de distorties in jullie percepties, zullen jullie, en ook anderen, tot een meer onvervalste waarneming komen van deze realiteit.

Ik zal ook de opmerking plaatsen, dat jullie jezelf niet moeten “misleiden”, om dit fysieke focus, als een niet-realiteit te beschouwen. Hoewel jullie ieder hebben gekozen om je objectieve bewustzijn te voorzien van informatie, betreffende grotere verbindingen met het subjectieve bewustzijn en elementen die daar nog voorbij gaan, wil dat niet zeggen, dat het de realiteit van het fysieke focus verminderd. De ervaringen die je tegenkomt, zijn realiteit. Die ervaringen zijn niet vervormd. Het zijn pure ervaringen. Op een bepaalde manier, zijn jullie percepties van jullie ervaringen ook niet vervormd, daar het je realiteit creërt; en dit fysieke focus dat je occupeert, is realiteit. Er bestaan vele elementen van realiteit. Alleen door het bieden van subjectieve informatie, om te worden opgenomen binnen een objectieve expressie, ontstaat er het element van distortie. En dus, als jullie individuen zouden zijn, die er niet voor zouden kiezen om deze informatie tot je te nemen, dan zouden je percepties ook niet vervormd zijn.

(Heel ferm gesproken): Hóór wat ik heb gezegd, omdat er anderen zijn die momenteel niét naar deze informatie op zoek zijn. En daardoor, is hun expressie, hun perceptie, hun informatie, niet vervormd voor hun realiteit. Hun realiteit, is realiteit. En dit is waarom mijn vriend naar jullie toe de noodzaak gecommuniceerd heeft, voor jullie begrip hiervan; omdat er velen zullen zijn die trauma zullen ervaren, met het aangaan van nieuwe informatie, wat op dit moment, nog geen element is van hun momentele realiteit. Zorg moet worden opgenomen in deze; respect hebben voor een ieders realiteit. Hoe je dit zult kunnen bereiken, is door eerst je eigen realiteit te leren respecteren; door een begrip ervan op te nemen; en een vertrouwen; en een respectvolheid; en door eerst een tolerantie op te brengen voor het zelf. Hierbinnen, zul je ook hetzelfde kunnen uiten naar anderen toe.

Veel individuen zullen jouw expressie beschouwen, objectief, in termen van het zijn van “psychisch”. Jouw definitie van psychisch, zal die objectieve expressie zijn, die werd toegelaten vanuit een subjectieve expressie. Terwijl je in balans komt, en terwijl je de integratie van zelf toelaat, zal de natuurlijke expressie er een zijn, en is het al, tot in bepaalde mate, er een zijn van een subjectieve expressie die objectief wordt uitgedrukt. Een toelating van het intuïtieve, om uitgedrukt te worden in conjunctie met, en via, het intellect. (Lange pauze)

Ik discontinueer hiermee, zodat jullie deze informatie kunnen laten bezinken; en jullie mogen vragen stellen, als jullie dat willen. (Nog een pauze).

JIM: Dus, wat ik de laatste tijd aan het voelen ben, alsof ik zelf mijzelf aan het terughouden ben ofzo, of dat ik probeer om dingen te beredeneren, dingen in een wat ander licht tracht te bezien - gaat dat samen met wat je daarnet vertelde, over het zien van dingen, het waarnemen van dingen met wat minder distortie, dan dat mijn rationele verstand mee naar voren komt?

ELIAS: Ik wil dat je begrijpt dat hoewel wij jouw aandacht vaak afleiden van je rationele denken, dat dit een belangrijk onderdeel is van je intellect; en dit is een voorbeeld van distortie. Observeer het.

Er wordt je verteld dat je rationele denken informatie vervormd. In een opzicht, is dit accuraat en correct. Als je geen balans toelaat, en je afdoet aan de interactie van je intuïtieve zelf om te willen harmoniseren met je intellect, dan zal je rationele denken informatie gaan vervormen. Maar, je rationele denken is een element die je hebt gecreërd, in conjunctie met je intellect, om jouw explanaties aan te bieden van je percepties aan jezelf. En daarom, is het zo dat als deze elementen harmonieus in samenwerking zijn met elkaar, zij geaccepteerd kunnen worden zonder distortie. Als zij niet worden toegestaan om samen te werken, of, als je afdoet aan één van de twee elementen, dan zul je geen harmonie incorporeren, maar zul je vervorming opnemen. Elk een element die wordt wantrouwt, zal conflict creëren. En dus, wanneer ik tegen je zeg dat je moet beginnen met te gaan vertrouwen op je zelf, dan zeg ik niet dan je moet beginnen met te gaan vertrouwen op “stukjes” van zelf! Ik zeg dan tegen je, dat je het geheel van je expressie moet vertrouwen, je realiserend zijnd van je creativiteit van je gehele expressie in dit focus. (Pauze)

VICKI: Ik heb een vraag. Paul maakte een opmerking dat zelfs de interactie binnen deze groep “zorgvuldig toegepast” moet worden.

ELIAS: Correct.

VICKI: Ik begrijp die opmerking niet echt.

ELIAS: In deze expressie, wordt een voorzichtigheid geboden, om je realiserend te zijn van de realiteit van elk individu, en om daar niet aan af te doen. Jullie verplaatsen je naar een verruiming van gewaarzijn, maar jullie zijn je ieder ook gewaar van het feit dat je gewaarzijn nog niet zo heel erg vergroot is op dit moment, in dit nu! (Grinnikend) En daarom kan het zijn dat je hulp wenst uit te drukken, en dat je tegengesteld aan je intentie uitdrukt; omdat je afdoet, of negerend bent, van ieder individu’s expressie van realiteit. (Pauze)

Op een ieder gegeven moment, ben je je eigen realiteit aan het creëren. En daarom is je expressie echt. Vaak drukken jullie elkaar, in een poging behulpzaam te zijn, jullie opnies uit, over de ander zijn realiteit; een opinie die opgenomen is in jouw realiteit, maar niet noodzakelijk in hun realiteit. Zorg moet worden opgenomen in het begrijpen hiervan, en nogmaals, een respectvolheid van elkaars verschillen en ieders individuele creatie van hun eigen realiteit. Want dit is het gebied waar jullie, binnenin jezelf, evaluaties creëren binnen jullie eigen percepties van andere individuen, en binnen deze, druk jij uit wat jij gelooft in jouw realiteit; wat niet noodzakelijkerwijs, in feite, de realiteit is! Daar kan verwarring uit voortvloeien, binnen beiden. (Pauze)

Deze expressies zouden je niet worden aangeboden als je het niet eens zou zijn om deze actie aan te gaan. Je hebt gekozen om deze richting in te gaan. En hierbinnen, heb je gevraagd om hulp; richtlijnen; waar wij op reageren. (Pauze)

Dit wil niet zeggen dat ieder individu maar zijn mond moet houden en geen informatie moet aanbieden; want zoals ik jullie al eerder verklaard heb, is interactie belangrijk, omdat je dan percepties deelt met elkaar. Hierbinnen bieden jullie alternatieve percepties aan elkaar aan, waardoor je jezelf en elkaar de gelegenheid biedt, om van perceptie te veranderen, en ook om je gewaarzijn te vergroten. Wat wij alleen maar zeggen tegen jullie, is dat je zorg besteed, in het begrijpen, binnen je eigen individuele expressies, waar zij door gemotiveerd zijn. (Pauze) Zoals met ons kleine fiere boompje het geval is, is het onnodig voor je om elkaar te evalueren. Het is nodig voor je, om jezelf te evalueren! (Glimlachend, en nog een pauze)

RON: Michael en ik willen graag weten waarom het is dat Paul z’n informatie zoveel moeilijker lijkt op te nemen en objectief vast te houden, dan jouw materiaal is. (Opmerking: Deze moeilijkheid schijnt singulier te zijn, en voor het grootste gedeelte, alleen bij Mary en Ron te spelen. De anderen hebben zeker een onfamiliaire energie opgemerkt, maar dit schijnt hun vermogen niet te beïnvloeden om te verbinden met Paul’s materiaal)

ELIAS: Dit is, in feite, zeer simpel. Je bent inmiddels geacclimatiseerd aan de energie van Elias. En daarom, “stem” je ook “af” op deze vibrationele kwaliteit. Paul’s vibrationele kwaliteit is iets verschillend. Je hebt jezelf nog niet geacclimatiseerd naar deze vibrationele energie. En daarom, neem je dit waar als het zijn van moeilijker; want binnen je objectieve expressie, verwerp je datgene wat niet familiair is, net zoals je fysieke lichaam dit type van expressie nabootst bij het introduceren van een vreemd object in haar gebied. Je fysieke lichaam zal automatisch, zonder hulp van je fysieke gedachteproces, dit element afstoten als vreemd en onbekend. Op deze zelfde manier, plaatst je objectieve zelf automatisch een barrière bij ontmoetingen van onbekende vibrationele toonkwaliteiten. Dit zal zich gaan ontspannen. Het zal makkelijker worden voor je om deze informatie te assimileren.

Je zult ook gaan opmerken dat op het gebied van gecombineerde vibrationele tonen van Elias en Paul, je hetzelfde zult ervaren; want hoewel er eentje familiair en bekend is, is de andere dat niet. En daardoor, zal het geheel geblokkeerd zijn. Wat ook een ander element was, dat bijdroeg aan deze situatie is, of laten wij zeggen, was, een “verstrooidheid” binnen de energie-transmissie. Hierbinnen, wordt het element van non-familiariteit versterkt. Want hoewel je jezelf toen vertrouwd hebt gemaakt met deze energie-toon binnen haar verstrooidheid van toen, is het toch onfamiliair voor je, althans, zoals jij het waarneemt. Als deze energie uitwisseling meer gericht wordt, zoals ook het geval met Elias was, zul je meer gemak ermee ervaren.

VICKI: Was dat het gedeelte dat te maken had met dat niet-familiaire gevoel van vandaag?

ELIAS: Zoals ik heb verklaard, speelde de verstrooidheid, voor een heel groot deel, zich eerder af dan in dit huidige nu. En daarom, heeft de aanpassing plaatsgevonden, waardoor er een meer gerichte flow wordt toegelaten en ook een meer geconcentreerde expressie van energie; een meer gefocuste expressie van energie. Je bezit over het vermogen om het beter te kunnen identificeren. Je merkt een verschil op. Je zult jezelf hiervan dan geen uitleg kunnen aanbieden, maar je merkt het wel op. Hierdoor, wordt je lichtjes “van slag”! (Grinnikend) Het zal je zeer snel familiair worden. Laat mij je ook vertellen, dat het je “minder tijd zal kosten” om jezelf te acclimatiseren aan deze expressie van energie, en zijn introductie ervan aan jullie, dan het duurde voor jullie om te acclimatiseren aan Elias z’n energie-uitwisseling; want jullie zijn inmiddels familiair met het proces. Subjectief, accepteer je het. En daarom, zul je sneller kunnen acclimatiseren.

We gaan pauzeren.

BREAK 8:46 PM HERVATTING 9:21 PM. (Arriveer tijd was acht seconden)

ELIAS: We gaan weer door. (Tegen Cathy) In essentie, ben je wél vertrouwend! (Gelach)

CATHY: Dank je! (De rest van de woorden van Cathy zijn onverstaanbaar)

ELIAS: Je bent zeer welkom. Precies dezelfde expressie werd recentelijk ook genoten door Lawrence, waarbij hij opnemend was van dezelfde onbeleefde respons! (Tegen Vicki) Goeieavond! (Vicki ligt in een deuk) Het werd mij onmogelijk gemaakt om met de gewenste expressie te continueren, alhoewel wij het weer zullen gaan proberen! (1)

VICKI: Oke!

ELIAS: Hebben jullie vragen?

JIM: Is Twylah, in het fysieke focus, een lid van de Seneca stam?

ELIAS: Deze essenties, die zijn opgenomen in jullie spel, verblijven niet langer meer in het fysieke focus.

JIM: Dat begrijp ik. Toen ze dat wel was, was ze toen een lid van die stam?

ELIAS: (Het onderzoekend) Seminole. {een indianenvolk wonende in de Amerikaanse staat Florida en Oklahoma}

JIM: Dank je.

VICKI: Met betrekking tot mijn vraag van daarnet, voor de pauze, over die niet-familiariteit van vandaag; er scheen daarin ook tamelijk veel geel vastgehecht te zitten aan Shynla. Is dat iets totaal anders, of is dat distortie van mijn kant af?

ELIAS: Dit is een herkenning van een andere essentie; en je drukt verbazing uit! Wij incorporeren vele essenties binnen deze sessies, waar je, zoals ik al eerder zei, bekend mee zult raken, terwijl ieder van hen zich aan jullie introduceert. Je hoeft het alleen maar op te merken.

VICKI: Ik heb nog een andere vraag, voor Bruce. Hij zou graag zijn essentie naam weten.

ELIAS: Ah! Hij zal er teleurgesteld over zijn, want het neemt geen toon van de Griekse God op! (Gelach) Uriel.

VICKI: En dat spel ik als …

ELIAS: U-R-I-E-L.

VICKI: Dank je.

ELIAS: Je bent welkom.

VICKI: Ook, wilde Michael dat ik zijn dankbaarheid overbreng naar jouw, voor de aangeboden informatie over de baby de andere dag.

ELIAS: Erkend.

VICKI: En ook, wat was er gaande met die verdomde katten? (Gelach) (2)

ELIAS: (Grinnikend) Die verdomde katten, is in differentiatie op die verdomde hond in het element van jullie nieuwe spel, die je nog steeds niet helemaal gevonden blijkt te hebben; (zachtjes lachend), alhoewel dit een andere expressie is. Interessant, om de interactie te observeren die jullie opgenomen hadden, en die intensiteit van het onderzoek dat jullie uitoefenden, binnen fysieke elementen, ter explanatie voor jullie zeer logische denkproces! (Wij barsten allemaal in lachen uit)

VICKI: Absoluut!

ELIAS: Niet alle dingen zijn altijd wat zij lijken te zijn, net zoals dat je lepel niet was, wat het leek te zijn! (Grinnikend) Laat mij aangegeven dat er geen slechte intentie in betrokken was; en hoewel er zich een milde irritatie voordeed, was ook dit niet de intentie erachter. Dit was geen streek van Paul, alhoewel deze situatie wél gebaseerd is in een niet-fysiek element.

Recentelijk, zoals jullie overduidelijk is geïnformeerd, heeft Michael een opening toegelaten in gebieden van bewustzijn, die daarvoor niet werden betreden. Hierin, heeft hij ook toegelaten, dat er interactie met andere gebieden van bewustzijn “door bloeden”. Dit is niet bedreigend of schadelijk. Er is geen noodzaak tot wat jullie termen “bescherming”. Dus, heb geen verkeerd begrip van deze situatie.

Eerder, binnen ervaringen, engageerde Michael, samen met anderen, een andere essentie. Deze essentie verbleef in het gebied van transitie bewustzijn. Waar deze essentie momenteel continueert te focussen, in dit gebied. Dit familiaire focus van deze essentie werd toegang toegestaan. En is, binnen jullie verleden-tijds-element, zeer effectief in energie-uitwisselingen geweest met het fysieke focus. Verblijvende in een gebied van transitie; die jullie zeer nauw zouden verwanten aan jullie gebied van het fysieke focus in dit Regio Gebied. Het is minder moeilijk, bij wijze van spreken; voor deze focussen om interactief te zijn met fysieke focus, zoals ik jullie al eerder heb uitgelegd. Hierbinnen, drukken deze focussen nieuwsgierigheid uit, en ook ondeugendheid, en zij wensen geen schade toe te brengen. Maar als jij, binnen het fysieke focus, een opening van bewustzijn toelaat, dan zou je deze ondeugende elementen kunnen tegenkomen. Dit wil niet zeggen dat je angst moet opnemen; alleen een herkenning en begrip; en als je het begrijpt, kun je jezelf ook een definiëring toelaten, binnen je uitoefeningen van andere gebieden van bewustzijn, en je openheid naar deze.

Michael heeft gezegd, dat hij geen radiostation zal zijn! (Gelach) En daarom, zullen essenties geen energie-uitwisseling plegen, uit respect voor dit standpunt. Maar dit wil niet zeggen dat andere focussen uitgesloten zijn van interactie, want dit werd niet medegedeeld. En daarom mag je tegen Michael zeggen, dat elementen met katachtigen niet zullen blijven doorgaan, maar, als hij ook geen andere storende elementen wenst, hij ervoor zou kunnen kiezen, om Alex aan te spreken! (3)

VICKI: Oke.

ELIAS: En dat hij ook duidelijker uitdrukt, in de definitie ervan, dat hij een niet-interactiviteit wenst met kattekwaad uit gebieden van het niet-fysieke, omdat zij zich heel gemakkelijk een toegang kunnen verschaffen in deze openingen. Het individu, waar jullie eerder dit jaar een discussie mee voerden, was deze situatie aan het uitdrukken naar Lawrence en Michael toe, en jullie waren niet echt aan het luisteren! Zoals wij al eerder hebben verklaard, doe niet af aan de ervaringen van andere individuen als een niet-realiteit, want hun ervaringen zijn realiteit. Jij mag er dan voor kiezen om niet dezelfde actie op te nemen in jouw realiteit, maar dit doet niet af aan hun realiteit!

(Pauze) Wensen jullie nog meer vragen te stellen? (Pauze, en dan tegen Kevin) Ga je nog informeren? (Gelach)

KEVIN: Heb ik een essentie naam?

ELIAS: (Zachtjes lachend) Alle individuen binnen het fysieke focus bezitten een essentie naam!

KEVIN: Oke dan, wat is mijn essentie naam? (Gelach)

ELIAS: Gya. G-Y-A. Je mag je bezighouden met het nieuwe spel om te kunnen verbinden met andere informatie over andere focussen, als je dat wenst. Deze individuen zullen je zeer welwillend zijn, in het helpen van het aanschouwen van vorige, of wat jullie zien als vorige, focussen. (4)

KEVIN: (Pauzerend) Heb je enige informatie over een vriend van mij die Chad heet?

ELIAS: (Het onderzoekend) Druk je motivatie achter dit verzoek uit.

KEVIN: Gewoon om te horen hoe het met hem gaat, en of dat ik hem weer zal zien.

ELIAS: (Het onderzoekend) Dit zijn gebieden waar wij terughoudendheid in betrekken, in het bieden van sommige soorten informatie. Want het zal duidelijk zijn, dat deze informatie niet altijd behulpzaam zal zijn. (Pauze, met de ogen gesloten) Wij wensen niet beïnvloedend te zijn van de zorg die je uitdrukt in je individuele expressie. (Nog een pauze)

Dit individu, zoals jullie dat allemaal doen, creërt zijn eigen realiteit en kiest zijn eigen keuzes ter actualisering. Hierbinnen, zijn alle geactualiseerde keuzes binnen jullie realiteit je ten bate, alhoewel je dit misschien niet objectief bekijkt op deze manier. Daarom, zou ik je, in jouw ogen, geen adequaat antwoord kunnen leveren, met betrekking tot, “Is alles oke met dit individu?”. Want in één opzicht, ja. Maar binnen een andere perceptie, een fysiek gefocuste perceptie daarvan, zou je dit kunnen opvatten als een nee antwoord; alhoewel in feite, dit individu geen dreigend gevaar ervaart … als je mijn explanatie kunt vatten.

Ik wens je niet beïnvloeden op het gebied van denken dat het nodig is dat je je bezorgd moet maken, want dit is onnodig. Individuen bieden henzelf uitdagingen aan binnen het fysieke focus, maar deze uitdagingen dienen als gereedschap, in het toelaten van een verruimings proces; een groter begrip, in de toekomst. En daarom, zouden individuen oncomfortabelheid kunnen ervaren binnen het moment, zoals wij een moment bedoelen. Jullie zouden een moment aanzienlijk langer vinden te duren; maar hij zal hier doorheen bewegen, en dit individu zal een groter begrip gaan bezitten, als gevolg van de ervaring.

KEVIN: Dank je. (Pauze)

ELIAS: (Tegen Sophia) Er bestaan geen tegengestelden, in feite; maar als je het wilt vasthechten aan tegengestelden, dan heeft Sophia het correcte antwoord aangeboden. (5)

ELIAS: Wensen jullie nog verdere vragen te stellen vanavond? (Pauze) Goed dan. Ik zal weer snel terugkomen. En ik zal met affectie op onze volgende ontmoeting wachten, om zo te zeggen. Voor vanavond, au revoir!

Elias vertrekt om 10:02 PM, en “popt terug” om 11:37 PM.

Deelnemers: Mary, Vicki, Ron, en Cathy. De rest was vertrokken.

Zoals gewoonlijk, beginnen de pop-ins in de transcripties, waar de taperecorder begint, in dit geval dus in het midden van de zin. (6)

ELIAS: … want deze concepten zijn ook realiteit, alhoewel jullie het juist hebben. Jullie interpretaties van deze concepten zijn beperkt. Deze expressies zijn echt, zijn realiteit. Er bestaan negen manifestaties van Rose. De tweeling is wat er werd uitgedrukt. Jullie begrijpen de volle implicatie hiervan niet, maar zij zijn, wat werd uitgedrukt.

De piramides bestaan binnen de expressies van deze individuen. Zoals ik heb verteld, kun je de piramide vergelijkbaar beschouwen, of vergelijken met, het ene focus en de omcirkelende elementen van het ene focus; ofwel dat binnen bewustzijn, je één intentie bezit. En daarom, kun je dit symboliseren als één focus, en ieder manifest individu als de omcirkelende elementen, van het centrale focus. Dit doet niets af aan je individualiteit of je persoonlijke vibrationele kwaliteit als individuele persoonlijkheden en focussen, en ook als individuele essenties, bij wijze van spreken. Maar binnen het “grotere plaatje” is het als volgt; de piramide, het gecombineerde bewustzijn, is het focus. Ieder van jullie is naar elkaar toe-getrokken geworden, alszijnde omcirkelende elementen van dit focus, om bereikend te kunnen zijn van de intentie, die je, binnen een gecombineerd samenwerkingsverband van bewustzijn, hebt gevestigd.

Jullie begrijpen niet echt de betekenis van overeenkomsten. Jullie denken bij jezelf over overeenkomsten dat het een individu is, die een idee vestigt, en dat anderen zich hiermee aligneren, en het eens zijn met dit idee. Wanneer wij spreken over overeenkomsten, is dit concept vele male grootser dan jullie fysieke expressie van overeenkomsten. Want dit is opnemend van actie, die ver voorbij gaat, aan wat jullie fysiek uitdrukken. Want de elementen van de uitgedrukte acties binnen bewustzijn, reiken ver voorbij jullie huidige begripsvermogen.

Je denken aan jezelf als singulier zijnd. Je werd toegestaan te focussen binnen jullie beperkende en vervormende inzichten, voor het uitdrukkelijke doel van je verbindingen. Dit heeft je in staat gesteld om je percepties te verruimen, zelfs gegeven het feit dat je distortie hebt opgenomen daarbij. Wij zijn ons gewaar van jullie misvattingen. Dit werd eerder niet geadresseerd, en dit werd met opzet gedaan. Zoals gemotiveerd wordt door mijn kameraad, vind hij dat jullie er momenteel klaar voor zouden kunnen zijn, om informatie te gaan ontvangen, die voorbij gaat, aan wat eerder werd aangeboden, wat je een bredere perceptie zal toelaten, van wat je bezighoud.

Wij hebben jullie al vele malen verteld, dat bewustzijn energie is. Er bestaat geen separatie binnen energie. Het kiest alleen verschillende vormen. En daarom, zijn jullie energie die verschillende vormen kiezen, maar jullie zijn allen verbonden, op een veel grotere manier dan jullie kunnen vatten binnen jullie beperkingen van het fysieke focus. Jullie zien het alszijnde verbonden te zijn, binnen expressies of ervaringen, gevoelens of gedachten. Maar je bent veel grootser verbonden binnen energie. Er bestaat geen afscheiding! Binnen deze energie expressie, bevat je intentie; want alle expressies van energie bevatten intentie. Gecombineerd, zijn jullie ieder als satellieten van de intentie.

Jullie hebben gemakkelijk verbonden met de informatie over de tweeling. Je hebt je toegestaan de similariteiten en de verschillen te zien. Je hebt je toegestaan om de verbindingen te zien; de kracht, binnen bewustzijn, waar het gefocust is. Je hebt vele expressies gezien van deze tweeling. Daarom, heb je jezelf ook de gelegenheid toegestaan om te verruimen op dit gebied. Want, voor jullie is het slechts een idee, naar grotere expressies, welke zich uit de twee verplaatsen naar de piramide. Waar Olivia reeds de connectie van doorheeft, in zijn beginnende inzichten, van de parallel van de energie-uitwisseling en het samenwerkingsverband van de piramide, ten opzichte van de tweeling. In dit, begin je jezelf meer informatie aan te bieden, en een groter begrip van hoe je verbonden bent in energie; waardoor je jezelf ook informatie toelaat over je beïnvloeding binnen je verbinding; en in het actualiseren van je intentie.

Wij praten niet met jullie over het idee dat jullie allen een zijn, want dit is bedreigend voor je perceptie van je individualiteit. Waardoor er ook vragen worden veroorzaakt over je individuele identiteit. Wat kan resulteren in het zetten van vragen bij je eigenste zelf, waardoor je jezelf weer de vraag zou kunnen stellen van, “Als ik mij niet ben, wie ben ik dan? Als ik geen focus van mijn eigen individuele essentie ben, wat ben ik dan? Dit zijn onnodige vragen momenteel. En daarom, in een poging om te voorkomen dat dit soort verwarring wordt aangewakkerd, bieden wij jullie voorbeelden aan, en concepten, die je kunt begrijpen, en waar je mee kunt verbinden. Zij het vervormd, is het toch effectief. En met dien verstande dat jullie grote intelligentie bezitten, (grinnikend naar Cathy), zullen jullie jezelf beter gaan begrijpen terwijl je jezelf verplaatst binnen een verruimend gewaarzijn. Je zult vragen stellen in jezelf, en je zult ook zelf, aan jezelf, de antwoorden geven! Jullie zijn dit proces al begonnen. En daarom was het niet nodig voor ons om meer informatie aan te bieden, omdat jullie zelf al verbinden met deze informatie, wat nu precies het punt ervan is! Je beschikt over deze bekwaamheid. Door niet al jullie vragen te beantwoorden, motiveren jullie jezelf om onderzoek te plegen. Je stelt vragen, en je wordt gemotiveerd om naar jezelf te luisteren, en ook om te vertrouwen op je eigen percepties.

Onze intentie van onze interactie met jullie is niet om “de weg te plaveien” voor jullie, maar om erkenning te bieden, aanmoediging, en wegwijzers; om te helpen in het aangeven van de richting, waarbij jullie eigen bereikingen en jullie eigen bewegingen en keuzes worden toegestaan. Als je bereikend wilt zijn van je intentie zoals je deze vastgesteld hebt, dan moet je gefocust zijn op jezelf, en vertrouwen op je eigen expressies, individueel en gecombineerd. Zoals wij al vertelden, kan het individu zeer wel overleven en functioneren zonder de groep. Maar de groep kan niet functioneren zonder de individuen! De sleutel tot succesvolle groeps-expressie is gebaseerd op de kracht en het vertrouwen van de individuele expressie. (Pauze, en dan tegen Vicki) Is dit behulpzaam?

VICKI: Ja …

ELIAS: Maar een heel klein beetje, Elias! (Wij barsten in lachen uit)

VICKI: Het is behulpzaam. Ik weet niet ik of het beter dan dit kan uitleggen, maar het is behulpzaam. (Lachend)

ELIAS: Onthoud dit; deze concepten staan zeer direct in verband, of zijn gerelateerd aan, energie-uitwisseling; wat, in onze termen, een efficiëntere expressie is, dan overeenkomst. Zoals ik heb verklaard, zijn alle dingen overeenkomsten, als je ervoor zou kiezen om op deze manier te denken. Deze expressies reiken ver voorbij jullie ideën van overeenkomsten. Het zijn uitgedrukte acties; energie-uitwisselingen; een coöperatie en manipulatie van energie binnen bewustzijn. (Pauze, iedereen aankijkend)

En dit is genoeg voor één avond! (Gelach) We zullen er later op doorgaan.

VICKI: Dank je.

ELIAS: Je bent welkom. Au revoir!

Elias vertrekt om 11:58 PM, en “popt-weer-terug” om 12:17 PM.

Opmerking: Wij waren gewoon wat aan het “dollen”; en besloten om te proberen om met z’n allen “ergens naartoe te gaan”. (Ondanks de bezwaren van Cathy!) We sloten allemaal onze ogen, en Elias popte-terug, overduidelijk in een zeer “speelse” bui, en zachtjes lachend.

ELIAS: En wat is dit voor nieuwe spel? (Nog steeds zachtjes lachend)

RON: Ik geloof dat wij nu weten waar Mary naartoe gaat!

CATHY: Heb jij je ogen dichtgedaan, Ron?

RON: Jazeker! (Wij liggen in een deuk)

ELIAS: Ah, Shynla! (Zijn hoofd schuddend en grinnikend naar Cathy). Michael heeft geen problemen of moeilijkheden om te projecteren momenteel! Hij is zeer graag bereid om te projecteren binnen bewustzijn, in dit huidige nu! Ik zal, nogmaals, mijn waarschuwing uitten op dit gebied; want in zijn verlangen, zou hij weer te ver kunnen projecteren, om zo te zeggen. (7).
Want hoewel hij gelooft dat hij momenteel wordt vastgehouden door zijn “gronding”, bezit hij toch het vermogen om ongebonden te projecteren! (Pauze, grinnikend) Mijn vraag werd niet beantwoord!

RON: Welk spel we aan het spelen waren?

ELIAS: Misschien kies ik er wel voor om mee te doen met jullie spel!

RON: We waren een klein spelletje van verbinden aan het doen, om te zien of wij met z’n allen, samen, ergens naar toe konden gaan.

ELIAS: En hoe zien jullie je vooruitgang? (Grinnikend)

RON: Nou, ik denk dat wij allemaal ergens naartoe zijn gegaan!

ELIAS: Zeer juist! Naar het midden van jullie tafel! Ik nam namelijk het distinctieve geluid van drie “spletsjen” waar! (Veel gelach)

RON: Maar, het waren individuele spletsen!

ELIAS: Absoluut! Behoudend van individuele persoonlijkheid! (Breeduit grinnikend) Bing! Bang! Bong! Ook individuele tonen! (Wij liggen in een deuk) Goed. Ik zal wegschuifelen, en ik zal mijn speelkameraad engangeren, en jullie mogen Michael weer terugnemen bij jullie. (Zeer humoristisch en zeer dramatisch)

RON: Iedereen ogen sluiten! We zullen Mary vragen of zij weet waar ze heengegaan is! (Wij liggen weer in een deuk)

VICKI: Ik heb wel een vraagje.

ELIAS: Oh, Vrager van Vragen!

RON: Ze wil weten wie Kennedy vermoorde! (Wij barsten weer in lachen uit, daar iemand deze vraag wel had gesteld in een eerdere sessie)

VICKI: Houd je waffel, Ron! In het licht van wat je vanavond hebt verteld, zou je jouw relatie met Paul willen herdefiniëren?

ELIAS: De “relatie”, zoals jij dit naar voren brengt, die ik met Paul heb is zeer hetzelfde als dat de tweeling heeft. Maar, wij zijn daarbij behoudend van een begrip van deze actie, en gebrek van separatie; en begrijpen de individuele persoonlijkheids-tonen, behoudend van die identiteit in dat focus zonder bedreiging te voelen, en wetend van de interverbondenheid. Wanneer je, dus niet als, maar wanneer je dit zelfde begrip hebt bereikt, dan zul je dit zeer als bevrijdend ervaren, omdat het een veel grotere expressie in energie toelaat, omdat het ongelimiteerd is.

RON: Hebben jij en Paul fysieke focussen gedeeld met elkaar?

ELIAS: Ja, maar niet zo veel als dat jullie denken. (Pauze) Ik zal Michael aan jullie retourneren, en dan kun je doorgaan met je spel!

RON: Iedereen gaan zitten, en je ogen sluiten!

ELIAS: Adieu. (12:26 PM)

Vicki’s opmerking: Wij gingen inderdaad rustig zitten en sloten onze ogen. Ik was enkel maar in staat om dit een minuut of twee vol te houden, en moest toen lachen. Later, zag ik Mary’s reactie terug op de videotape. Ze opende haar ogen en keek naar ons drieën, overduidelijk zeer verward hierover. De expressie op haar gezicht was onbetaalbaar! Bedankt dat wij zo hebben kunnen lachen, Mary!

Voetnoten:
(1) Dit is met verwijzing naar droominteractie met Elias, die recentelijk ervaren werd door Cathy en Vicki. Cathy hoorde, “In essentie, ben je wel …”, en Vicki hoorde, “Goeieavond”. Beiden schrokken op dit punt wakker door de zeer hoorbare uitingen van deze woorden.

(2) Deze vraag werd aangewakkerd door een serie van gebeurtenissen bij Mary thuis, waar wij geen fysieke verklaring voor konden vinden; en geloof me, we hebben het onderzocht! Het had te maken met de hond en de drie katten. Zij mogen, als Mary niet thuis is, niet in de slaapkamer. Deuren worden goed gesloten. Diverse dagen achter elkaar, als Mary thuiskwam, stonden onverklaarbaar bepaalde deuren weer open, lagen katten te slapen waar zij niet komen mochten, evenals de hond. Elke keer weer opnieuw, voordat zij het huis verliet, maakte zij er zeker van, dat deuren gesloten waren, katten waren waar zij behoorden te zijn, en ook de hond. Tussendoor is Ron een paar maal naar haar huis gegaan, terwijl zij niet thuis was, om na te checken, of alles nog in orde was. Maar elke keer, als Mary weer thuiskwam, stonden deuren weer wagenwijd open, hadden de katten domicilie genomen van de slaapkamers, evenals de hond. Op een gegeven moment, was de deur van de slaapkamer zelfs nog gesloten, zoals het hoorde, maar lagen de katten op onverklaarbare wijze, toch in de slaapkamer. Terwijl er zeker van gemaakt was, dat zij daar niet waren, voordat Mary de deur uitging. De kat was zelfs zo in paniek geraakt, doordat het de slaapkamer niet uit kon komen, dat het beest het tapijt kapot geklauwd had. Wij bleven het onderzoeken! Maar konden geen rationele, redelijke verklaring vinden. Wij vroegen ons af of misschien iemand het huis aan het binnengaan was en deze zaken orkestreerde, maar waarom? Op de derde dag speculeerden wij zelfs of het geen soort van inter-dimensionale uitwisseling was geweest door de kat! Vandaar de vraag.

(3) Vele jaren geleden, had Mary de gewoonte om met haar dochter op het Ouija Board te spelen. Zij hadden toen “interactie” met “iemand” die Alex heette.

(4) Dit is in verwijzing naar onze “vorig-leven regressies”. Of, zoals wij ze nu termen, TFE’s. (Transfocale ontmoetingen). Voordat wij dit “nieuwe spel” begonnen te spelen, zoals Elias dit termt, waren nieuwe deelnemers in onze sessies vaak heel nieuwsgierig naar informatie over hun “vorige levens”, waar Elias dan antwoord op gaf. Hij moedigt nu iedereen aan, om dit voor henzelf te onderzoeken, middels ons “nieuwe spel”.

(5) Er werd een vraag gepost in “computerland” door een van onze nieuwe vrienden, waar Vicki een van haar beroemde “onderzoeken” op los liet. De vraag was, “Wat is het tegenovergestelde van angst?” Het antwoord dat door Guin (essentie naam Sophia) gegeven werd, was: “Vertrouwen”. Dit antwoord werd spontaan en onmiddellijk gegeven, gedurende een reguliere werkdag. (Guin en Vicki zijn collega’s).

(6) Pop-ins, zoals wij deze termen, waren in het begin tamelijke frequente gebeurtenissen, alhoewel wij er de laatste drie maanden geen een hebben gehad. Het is een interessant element van dit fenomeen, een element die gerelateerd schijnt te zijn aan diverse verschillende acties; misinterpretaties die worden geuit gedurende conversaties, angst, of gebrek aan angst, een aanbieding van informatie ter opheldering van iets, een respons om te verbinden met bewustzijn. Het meest belangrijke element, schijnt toch Mary’s willendheid te zijn om deze pop-ins op te nemen. Houd in je achterhoofd dat wij niet echt weten wat pop-ins veroorzaakt. Wij zitten gewoon, helemaal opeens, te praten met Elias in plaats van met Mary, wat soms wel een beetje zenuwslopend is! Als gevolg hiervan, begint het transcript over de pop-in, daar waar iemand er aan denkt om de taperecorder aan te zetten! Vele pop-ins worden nooit getranscribeerd, daar zij vaak plaatsvinden in plaatsen waar helemaal geen taperecorder is.

(7) Ongeveer een jaar geleden, en ook verscheidene andere keren, heeft Elias aangegeven dat Mary hier voorzichtig mee moest zijn. Zijn commentaar bestond eruit dat Michael zich niet realiseerde hoe groot zijn verlangen eigenlijk was, om te projecteren. Luister je hiernaar, Mary?

Copyright 1996 Vicki Pendley/Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden.Vertaald door
Copyright 1996 Mary Ennis, All Rights Reserved.