Session 1668
Translations: EN

Thinning Veils

Topics:

“Dunnende Sluiers”
“Energiecentrum Herschikking Oefening”
Woensdag 1 december, 2004 (Privé/Telefoon)

Deelnemers: Mary (Michael) en Gina (Lajos)

(Elias arriveert in 16 seconden)

Elias: Goede Morgen!

Gina: Goeiemorgen! Lange tijd niet met elkaar gepraat! (Elias lacht) Candace zegt hallo, Goeiemorgen.

Elias: Ook een goedemorgen terug!

Gina: Ik ga eerst haar vraag stellen, nu ze toch nog hier is. Ze maakt zich klaar om naar haar werk te gaan. Haar impressie van JC, familie en alignement, is het Tumold/ilda?

Elias: Ja.

Gina: Hoeveel focussen hebben zij gedeeld met z’n tweeën?

Elias: Zeventien.

Gina: Essentienaam voor JC?

Elias: Essentienaam is Syril, S-Y-R-I-L

Gina: De aurafoto van mij, de orb die zij zag op de foto, wat significeert dat? Is dat mijn essentie sinds fragmentatie?

Elias: Het is een aspect van je energieveld.

Gina: Maar wat significeert dat dan? Ik bedoel, ze zei dat ze nog nooit zoiets had gezien. Dat is wat mijn nieuwsgierigheid opwekte.

Elias: Je energieveld is een projectie van je energie, die wordt uitgedrukt in samenhang met de combinatie van al je energiecentra. Afhankelijk van hoe je energie projecteert, in associatie met elk van je energiecentra, creëert dat verschillende configuraties binnen je energieveld. Het kan worden gemonitord met bepaalde apparatuur, en kan ook visueel worden gezien door jezelf.

Gina: Ja, ik heb dat al eerder opgemerkt; ik geloof dat ik dat weleens gezegd heb. Ben ik nog steeds emotioneel gefocust, of ben ik politiek gefocust?

Elias: Emotioneel.

Gina: Ik wist ‘t! Is dat waarom ik altijd maar die steken voel in dat energiecentrum, mijn solar plexus?

Elias: Ja, gedeeltelijk.

Gina: Wat is het andere deel? Kun je dat uitleggen?

Elias: Het wordt ook in verband gebracht met signalen die je jezelf aan het geven bent, in associatie met dat bepaalde energiecentrum, omdat het soms niet in lijn ligt.

Gina: Is mijn oriëntatie nog steeds common (algemeen)?

Elias: Ja.

Gina: Ben ik nog steeds een F noot? Je zei dat het F laag aan het worden was of zo?

Elias: Ja.

Gina: Het is nog een F. Zoals Bahlah van Lezbae was, van welke essentie is Lajos?

Elias: Shasyn, S-H-A_S_Y-N.

Gina: Fluctueert de naam?

Elias: Ja, want alle essentienamen fluctueren.

Gina: Is mijn familie alignement nog steeds dezelfde, Sumari/Zuli?

Elias: Ja.

Gina: En hoeveel focussen hierin?

Elias: Vijf.

Gina: Hoeveel in totaliteit? Ik denk dat dat de juiste vraag is.

Elias: Negenhonderd en negenentwintig.

Gina: Je zei dat er een fragmentatie proces was, dat er maar drie andere essenties waren. Dus, hoe kunnen het er dan vijf zijn? Ik begrijp het niet.

Elias: Je vraag was hoeveel FOCUSSEN je nu incorporeerde in deze.

Gina: Nu begrijp ik het. De andere drie focussen die betrokken waren in het fragmentatie proces, je zei dat er eentje manifest was, is dat juist?

Elias: De andere ESSENTIES.

Gina: Juist. Heb ik die persoon ontmoet?

Elias: Nee.

Gina: Waar is die persoon gelocaliseerd? In de USA of in een ander land?

Elias: In een ander land.

Gina: Is het Afrika?

Elias: India.

Gina: Die hete opvliegers die ik krijg, ze zijn niet helemaal zoals energie golven, maar ze lijken erop. Wat significeert dat?

Elias: En je impressie is?

Gina: De laatste keer dat ik het je vroeg, en … Ik voel het veel meer gedurende die periode van de maand. Mijn impressie is, denk ik, wat je me al vertelde, sexualiteit.

Elias: En energie golven.

Gina: Is het iets wat ik niet wil erkennen?

Elias: Niet noodzakelijk. Het is slechts een vrijlating van energie die je fysieke lichaamsbewustzijn uitdrukt gedurende tijdskaders waar energie wordt vastgehouden. Dit is een manier om op natuurlijke wijze de energiegolven los te laten.

Gina: Wat mij op een ervaring brengt die in had toen ik in Chicago was. Waar ging dat allemaal over? Was dat het openen van een energiecentrum ofzo?

Elias: Leg eens uit.

Gina: Het was bijna zoals dat channeling ding, toen ik een andere essentie ervaarde, die was overgegaan. Ik weet niet wat het was Elias, om eerlijk te zijn. Ik liet de energie gewoon maar flowen, en poeh, ik weet niet wat het was. Dat is waarom ik het jouw vraag.

Elias: Laat me je uitleggen dat, zeker in deze tijd, er een enorme acceleratie in de beweging in associatie met de verschuiving in bewustzijn is. In die acceleratie, is er ook het enorme dunner worden van de sluiers van separatie, die een van de acties is die is geassocieerd met de verschuiving in bewustzijn. Hierin, ervaren individuen de verschillende elementen van het dunner worden van de sluiters van separatie. Een van die acties die frequenter en makkelijker aan het voorkomen is, is dat individuen in fysieke focus zich toestaan te verbinden met energieprojecties van individuen die overgegaan zijn.

Nu; dit wordt in beide richtingen zo ervaren. Want die individuen die zijn overgegaan, zijn ook meer gewaar aan het worden over hoe je energie door bewustzijn heen projecteert, om zo te zeggen, met individuen die continueren in fysieke focus. Daarom participeren beiden, in plaats van zoals eerst, waarin individuen in fysieke focus verbonden met energierestanten van individuen die waren overgegaan. Nu is er een directe interactie die plaatsvindt, wat hetgeen is dat je tijdelijk toeliet te gebeuren.

Gina: Het valt mij op dat ik meer van een soepelheid aan het toestaan ben. In ieder geval, dat probeer ik. Het moet wel ik zijn, die projecteert naar anderen, of misschien zijn het anderen die projecteren naar mij. Wat kan ik doen waardoor het wat meer een soepelheid wordt? Het valt mij op dat sinds ik probeer mee te gaan met de eb en vloed en flow en dat soort dingen, het soort van moeilijk is, maar toch ook gemakkelijk.

Elias: Wees specifieker. Geen een voorbeeld.

Gina: Ik weet ’t niet, misschien is het wel mijn energie die mensen oppikken. Ik weet niet of het mijn energie is.

Elias: Wat welke soort van interactie genereert?

Gina: Oh! Is het nog steeds irritant?

Elias: Ik probeer uit te vinden bij je, wat is …

Gina: Ik wil niet dat het irritant is. Daarom probeer ik ook meer op mijn gemak te zijn met mijn energie, zo te zeggen.

Elias: Geef een voorbeeld van een ervaring.

Gina: Toen ik mijn oom ging bezoeken, dat is een mooi voorbeeld. Wij irriteerden elkaar, maar toch probeerde ik te zeggen ‘dit is niet van mij, het is van hem’. Het is de mijne en het is de zijne, omdat wij beiden bij elkaar zijn. Dat is een voorbeeld.

Elias: Goed. Wees nu wat specifieker in je voorbeeld met dit individu. Wat deed je, en wat was zijn respons? Of, wat was hij aan het uitdrukken dat jou irriteerde?

Gina: Een kopje op de tafel zetten waardoor er een ring op de tafel zat. Het is maar een heel, heel klein dingetje, en ik was het eigenlijk alweer vergeten. Dat is waardoor de ruzie begon. Het was niet echt een ruzie; het was meer een irritatie. Ik soort van blies het af, verontschuldigde mij, en maakte het schoon. Ik voelde mij alsof ik een kind was, weet je wel?

Elias: Goed. Ik begrijp het.
Nu; in voorbeelden zoals deze, is het significant om aandacht te schenken aan wat het is, dat daadwerkelijk aan het gebeuren is. Soms, is het niet zozeer WAT je aan het doen bent, maar wat je NIET aan het doen bent. In interacties met andere individuen, is het de respons, die een reflectie naar jou is en je informatie aanbied. Weet je nog?

Nu; in dit scenario, is de informatie die je voorgelegd hebt aan jezelf, het gebrek aan aandacht voor bepaalde details. Hierin, is het niet van belang wat de objectieve beelden of expressie van die beelden is. Wat significant is, is wat je jezelf aan het presenteren bent. Je genereert een actie, en het andere individu reageert met irritatie. De irritatie is over de beelden, maar dat is slechts wat aan het oppervlak is.

Onderliggend aan die oppervlakte, ben jij projecterend van een -gebrek aan aandacht- energie. En in dat gebrek aan aandacht, is het meer gelegen in associatie met je aandacht voor details in bepaalde situaties – niet de details van een kopje – maar de details van het aandacht schenken aan jezelf EN aandacht schenken aan een ander individu, tegelijkertijd.

Gina: Dus, wat moet ik daarmee?

Elias: Gewaar zijn van het andere individu en van de verschillen van het andere individu. Het herkennen van de verschillen tussen jezelf en het andere individu, maar, ook het jezelf toelaten van een erkenning van jezelf EN een acceptatie van het andere individu. Aandacht schenken aan de details van jezelf en aan je richtlijnen – waardoor je de dreiging van de verschillen voorkomt. En daardoor opnemen van oordelen voorkomt. En jezelf de uitdrukking toelatend van de acceptatie van het andere individu, en de erkenning van jezelf.

Gina: Ik begrijp dit helemaal, maar dan ook helemaal. Maar, wanneer ik dit doe, wanneer ik loslaat, op mijn gemak ben, en het toelaat dat te doen, dat is wanneer ik die steken in mijn buik krijg en het steeds warmer krijg. Begrijp je wat ik zeg?

Elias: Ja.

Gina: Ik weet dat je het begrijpt. Dus, hoe moet ik daar allemaal doorheen komen? Ik vind het moeilijk. Dit is niet op je gemak zijn. Waarom zie ik anderen die wel op hun gemak zijn, en waarom kan ik dat niet?

Elias: Omdat je jezelf aan het forceren bent om jezelf op bepaalde manieren uit te drukken. Je kunt niet echt een gemak uitdrukken als je jezelf aan het forceren bent om dit te doen. (Lacht) Dat is tegengesteld. Het moet op een natuurlijke manier tot uitdrukking komen, waarin je niet aan het proberen bent, en je niet jezelf aan het forceren bent, maar, waar je eerder een toelating aan het uitdrukken bent.
Laat mij je zeggen, mijn vriend, proberen is een actie van forceren … (De telefoonconnectie wordt verbroken. Na een aantal minuten, wordt de sessie hervat)

Elias: Continuerend.

Gina: (Lacht) Ik begrijp dat. Dus, zal dit gemak, omdat het alleen maar … Ik veronderstel niet dat het komt door fragmentatie … Ga je er vanzelf in, of is het iets dat doet door met je vingers te knippen ofzo, en dan gebeurt het? Ik zal je zeggen, dat ik veel verschillende dingen aan het leren en ervaren ben over mijzelf sinds de fragmentatie.

Elias: Wat is je vraag?

Gina: Mijn vraag is, wat kan ik doen om mijn energie met gemak te laten flowen, behalve mijn … Ik neem mijn medicijnen in; ik moet dat doen. Het lijkt een heel klein beetje te helpen. Maar is er nog iets anders dat het zou kunnen helpen?

Elias: Jezelf toestaan om te ontspannen, en aandacht schenken aan jezelf. Wat we al vele malen besproken hebben.

Gina: Laten we maar op iets anders overgaan dan. Je zei dat een van mijn energiecentra uit lijn was. Welke zou dat zijn, mijn gele?

Elias: Ja.

Gina: En mijn keel chakra? Hoe zit het met die?

Elias: Ietwat uit lijn, niet zo dramatisch als de gele.

Gina: Je praat over het uitlijnen (alignment) van hen. Hoe doe je dat?

Elias: Je kan een visualisatie opnemen. Ik heb er eerder een aangeboden. Je visualiseert een voor een je energiecentra, beginnend bij rood, en dan opwaarts bewegend. Visualiseer ieder centrum als rondspinnend, en in die spin, visualiseer je dat ze harmonieus met elkaar bewegen in dezelfde rotatie. Visualiseer ieder energiecentrum als een kleine bal, en laat een witte streng, of mist, door ieder energiecentrum heengaan, en de een met de ander verbinden. Je continueert met het spinnen van ieder energiecentrum, en terwijl je dat doet, laat je die witte mist in een opwaartse beweging door ze heen gaan. En als je bij het topje van je hoofd bent aangekomen, laat je de mist naar buitentoe gaan. Ervaar dat die mist naar buiten toe beweegt, opwaarts, en dan laat je het naar beneden vallen, over je hele lichaam heen verspreidend, zoals een lichte mist.

Gina: Spint het te snel, de gele?

Elias: Ja.

Gina: Dat dacht ik al. En geel is whoo, W-H-O-O?

Elias: Deze informatie is beschikbaar, ja. (1)

Gina: De focussen die ik deel met mijn kinderen, zijn ze veranderd? Dat moet wel, toch?

Elias: Als je fragmenteert, blijf je doorgaan met het behouden van alle kwaliteiten en ervaringen die je had vóór de fragmentatie. Je incorporeert meer en andere ervaringen in de fragmentatie. Want als je ervoor kiest opnemend te zijn van welk een fysieke realiteit dan ook, dan voeg je, bij wijze van spreken, nieuwe focussen toe, omdat je nieuwe focussen aan het genereren bent als een nieuwe essentie. Maar in die nieuwe focussen, mag je doorgaan met het participeren in andere focussen met dezelfde individuen, die je hebt als de andere focus.

Gina: Nog een vraagje. Sinds ik teruggegaan ben naar Chicago, en mijn kinderen zag en Bilford z’n acceptatie ervan, accepteert hij het volledig, en de kinderen, of …?

Elias: Wat is je impressie?

Gina: Mijn impressie is dat bij Bilford in het bijzonder, het gedeeltelijk is.

Elias: Correct.

Gina: En van de kinderen, zou ik hetzelfde zeggen.

Elias: Correct.

Gina: Nou, dat is goed genoeg voor mij! (Lacht, en Elias lacht zachtjes mee) Laat mij even denken, wacht even. Wat kun je me nog meer vertellen in behulpzaamheid met betrekking tot mijn keuzes nu?

Elias: In welke capaciteit? Het is significant dat je helder en specifiek bent in je richting en je vragen, zodat het helder en begrijpbaar voor je is, wat ik je weer vertel. Daarom, wat is het precies dat je vraagt?

Gina: De keuzes die ik gemaakt heb. Zijn, denk ik, redelijk efficiënt en helder voor mij, dat is een ding.

Elias: In welke richting?

Gina: In het bereiken.

Elias: Waarin?

Gina: Nou, mijn kinderen was er een van. Dat was een van de eerste dingen die ik nodig had om te bereiken, zo te zeggen, teruggaan en bezoekrecht krijgen met hen. Dan, het sluiten van de deur, bij wijze van spreken, nu, met mijn man. Dat is het volgende ding wat ik moet bereiken, en mezelf weer op de rails krijgen, omdat ik eigenlijk weer helemaal opnieuw moet gaan beginnen.

Elias: En wat is de inschatting van je prestaties?

Gina: Het mocht even duren voordat het manifesteerde, maar in mijn opinie, denk ik dat ik het efficiënt gedaan heb.

Elias: En ik ben het daarmee eens. Het zal meer gemak genereren als je jezelf een toelating toestaat. En als je uitdrukkend bent van meer zachtheid met jezelf, in plaats van het forceren van jezelf, en verwachtingen hebben van jezelf.

Gina: Verwachtingen in welke richting?

Elias: Je genereert verwachtingen van jezelf in vele richtingen, in associatie met …

Gina: Een ervan is mijn werk. Ik heb besloten dat ik weer ga werken, en hetzelfde werk ga doen als eerst. Dat heb ik bereikt. Daar zal ik naar teruggaan.

Elias: Maar hierin, moet je jezelf nu meer van een zachtheid toestaan met jezelf, en aandacht besteden aan jezelf, niet tot op het punt dat je anderen buitensluit, maar, om eerlijk aandacht te besteden aan je eigen communicaties, terwijl je dit werk weer gaat doen, en wat je jezelf aan het communiceren bent. Sta jezelf toe erkennend van jezelf te zijn. Op de momenten dat je aarzelingen ervaart in verband met andere individuen, erken dat dan, en schenk er aandacht aan, en evalueer wat je jezelf aan het vertellen bent, wat je jezelf aan het ontzeggen bent.

Gina: Dus dát is waarom ik zo … Wanneer ik emotioneel wordt, als ik zou willen huilen ofzo … Zoals nu, zo ik zo kunnen huilen voor geen enkele reden. (Lacht)

Elias: Het is niet voor geen enkele reden, omdat de actie van het huilen, in tegenstelling tot hoe de meeste mensen het definiëren, vrij simpel is. Het is een natuurlijke actie wat spanning vrijlaat.

Nu; in dit huidige nu, ben je spanning aan het uitdrukken geweest gedurende de gehele duur van onze conversatie.

Gina: Ik weet het, ik voel dat altijd! Het is niet alleen in conversatie met jou, het is …

Elias: Ik ben er bewust van, en dit is wat ik bedoel als ik zeg dat je een zachtheid met jezelf moet toestaan. Dit is de hardheid die je continue met jezelf genereert, en dat veroorzaakt die constante ervaring van spanning, wat de emotionele communicatie triggert. Je probeert naar jezelf te communiceren, om deze spanning te identificeren die je genereert met dusdanige volharding en kracht. Dit is de reden waarom je vaak voelt dat je zomaar op ieder moment zou kunnen gaan huilen. Het schijnt jou toe dat er geen reden voor is, geen trigger voor is, maar de reden is constant. Het is slechts zo familiair geworden, dat het je toeschijnt dat er geen reden is.

Gina: Het lijkt wel alsof ik altijd zou kunnen huilen als dat moest, weet je wel?

Elias: Misschien als je jezelf zou toestaan deze energie vrij te laten, zou je een daadwerkelijk moment van ontspanning kunnen ervaren.

Gina: Soms gebeurt het gewoon, zoals daarnet. Het gebeurt gewoon.

Elias: Ik ben er gewaar van.

Gina: Dus, je bedoelt in plaats van het in te houden zoals ik meestal doe …

Elias: Ja. Erken het …

Gina: … zou ik het moeten vrijlaten. Niet op een boze manier, omdat ik niet … Het is alsof mijn boosheid eruit komt als tranen. Klinkt dat …?

Elias: Gedeeltelijk. En frustratie.

Gina: Ik heb dat niet; ik heb geen kwaadheid. Dus, je zegt luister naar de communicatie. Ik denk dat ik begrijp wat je zegt – luister naar de communicatie op het moment dat het gebeurd. Wanneer het gebeurt, laat het gewoon vrij.

Elias: En laat het toe. Druk een erkenning van jezelf uit, en daardoor, zul je jezelf toelaten om te ontspannen. Dit zou ook een efficiënte manier kunnen zijn om te oefenen in het aandacht schenken aan jezelf, en wat je jezelf van binnen aan het vertellen bent.

Gina: Een vraag nog. Je triggerde een gedachte waar Candace en ik over aan het praten waren gisteravond. In relatie tot de twee ervaringen die Candace en Belal hadden en Bilford en ik hadden, was het als een soort van tegenstellingen. Zou dat worden beschouwd als een zijtak/vertakte focus? (chapter focus)

Elias: Nee, dat zou daar niet mee geassocieerd zijn.

Gina: Niet vertakking, dat is niet het juiste woord. Ik ben niet efficiënt in het gebruik van woorden, denk ik, nog niet. Dat klinkt veel zinniger, omdat het zo voelt met wat ik doe. Ik zal gewoon beginnen met het veranderen ervan, beetje bij beetje, en het vrij gaan laten.

Elias: Zeer goed

Gina: Is er misschien nog iets anders dat je mij misschien zou willen vertellen, of iets wat ik nog niet gevraagd heb?

Elias: Enkel het versterken van het toelaten van de uitdrukking van zachtheid naar jezelf toe. Dit zou momenteel de meest belangrijke suggestie zijn.

Gina: Ik denk dat ik het daarmee moet doen.

Elias: Zeer goed. Ik zal in anticipatie van onze volgende ontmoeting zijn, en je mag mijn erkenning overbrengen aan Candace.

Gina: Oke. Dat zal ik doen.

Elias: Naar jou, mijn vriend, als altijd in grote affectie en ondersteuning, want ik zal mijn energie aan je bieden.

Gina: Ik zal erop letten.

Elias: Au revoir.

Elias vertrekt na 40 minuten.

(1) Informatie over het geluid van toon of de energiecentra is beschikbaar op http://www.eliasforum.org/digests/energy_centers.html#1

Copyright 2008 Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden.


Vertaald door
Copyright 2004 Mary Ennis, All Rights Reserved.