Session 132
Translations: EN ES PT

Counterpart Encounters

Topics:

“Counterpart Ontmoetingen”





Zondag 10 november, 1996

Deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Ron (Olivia), Cathy (Shynla), Gail (William), Jim (Yarr), Norm (Stephen), en twee nieuwe deelnemers, Reta (Dehl), en Laura (Alon).

Opmerking: De “veranderingen in frequenties” (waar aan het einde van de sessie) Elias het over heeft, was goed op te merken in deze sessie, in de pauzes en in de structuren (opbouw) van de zinnen.

Elias arriveert om 6:46 PM. (Tijd was 10 seconden).

ELIAS: Goeieavond. (Glimlachend) En welkom voor de nieuwe essenties!

Zoals we al in onze vorige bijeenkomst over counterparts hebben aangegeven, zullen jullie over het algemeen, zelf niet veel –danwel helemaal niet- van die counterparts tegenkomen die parallel met je lopen, je andere (zelven) of (af)splinteringen, omdat het onnodig is. Op dezelfde manier, zul je ook diegenen die je beschouwd als het zijn van het tegenovergestelde van jou, zelden tegenkomen, en dit is vanwege een andere reden. Omdat je elkaar afstootwekkend zult vinden. Je zult ook zien dat jullie in weinig, tot niets, met elkaar overeenkomen.

Die counterparts die jij beschouwt als het zijn van het tegenovergestelde van jou, zullen ervaringen hebben, in hun focus, die vreemd zijn aan jou. Je zult zien dat je grote moeilijkheden zult ervaren om te kunnen relateren tot deze individuen. Ook, kunnen personen die close zijn met jou, tegenovergestelde counterparts tegenkomen, van jouw, en zullen zij al die tegengestelde kwaliteiten kunnen herkennen in hen; alhoewel over het algemeen, nogmaals, je deze tegenovergestelde (types van counterparts) niet snel zult kunnen identificeren. Omdat zij zo extreem anders zijn dan jij, dat je niet al die kwaliteiten zal kunnen herkennen, die jij beschouwt als het zijn van kwaliteiten, die in tegenstelling zijn tot die van jouw.

Er zijn vele counterparts die je wel tegenkomt. Deze kun je meer vergelijken met de kleine regen wolk en de rook wolk, die op elkaar lijken en ook zeer vergelijkbare kwaliteiten bezitten, alhoewel zij zeer verschillend zijn in hun functies. Jij zult het zelf kunnen merken wanneer je deze soorten van counterparts tegenkomt.

Nu, laat mij je ook mededelen, dat niet elke persoon die je tegenkomt een counterpart van je is! Ook, is niet ieder individu die je tegenkomt een counterpart van een individu die je kent. Hoewel counterparts van dit laatste type over het algemeen wel met elkaar manifesteren. Deze counterparts zullen interactief zijn en interkruisen met elkaar in het fysieke focus. De counterparts die het tegenovergestelde van je zijn, zouden mogelijk een locatie kunnen hebben die dichtbij in jouw buurt gelegen is, of, zouden zij locaties kunnen bezetten op je planeet, die heel erg ver van je verwijderd liggen. Counterparts die similair zijn, maar die gevarieerd in hun focussen zijn, kun je vergelijken met het kleine regen wolkje en de rook wolk. Dit zijn individuen waarmee je bevriend kunt zijn, of waar je relaties mee hebt zoals partnerschappen, of je kunt aanverwant zijn aan deze individuen. Dit wil niet zeggen dat alle individuen waar je mee aanverwant bent, ook maar counterparts voor je zijn. Dit zouden zij, op tijdelijke basis, kunnen zijn, of zij zouden dit helemaal niet kunnen zijn. Het is allemaal afhankelijk van hun focus en hun verlangen, wat beïnvloedend is van de overeenkomst die wordt aangegaan om de actie van een counterpart aan te gaan.

Counterparts zijn ook in alle families vertegenwoordigd. Ieder van jullie is wat je zou noemen een lid - alhoewel dit een ontoereikend woord is - van een bepaalde familie in het bewustzijn. Je aligneert met die zelfde familie of met een andere familie in een individueel focus. In deze, heb je ook counterparts in alle andere families, wat je de ervaringen toelaat van die andere intenties, zoals deze in relatie is tot jouw intentie, en het biedt een aanvulling op je ervaringen. En dus, kun je nu zien hoe extensief de acties van counterparts zijn.

Nu, er zijn heel veel verschillende soorten van relaties die je hebt, en die er bestaan in het fysieke focus - die géén counterpart acties zijn. Dus ga jezelf niet overmatig bezighouden met het analyseren van counterparts, denkende dat ieder individu waar je een relatie mee onderhoudt dan ook maar een counterpart is, omdat dit niet noodzakelijkerwijze altijd correct is. Counterpart acties zijn ervoor om je in staat te stellen om iedere kant of hoek van een ervaring toe te laten, met betrekking tot enig onderwerp. En dus zullen die individuen die counterparts van je zijn, diezelfde intentie bevatten, niet binnen families, maar in hun focus op een onderwerp, net zoals jij.

Als voorbeeld; zou jij een religieus focus kunnen hebben; en dit een zeer duidelijk, eenvoudig voorbeeld om je aan te bieden. Een individu kan ervoor kiezen om betrokken te zijn in een religieuze dienstverlening. Deze persoon kan ervoor kiezen om een priester te zijn. Een ander persoon, die counterpart is, zou een andere weg van religieuze diensten kunnen uitkiezen. Weer een ander persoon, die een andere soort van counterpart is, kan ervoor kiezen om atheïst te zijn. Weer een andere persoon, kan ervoor kiezen om agnosticus te zijn. Alle elementen van dit ene onderwerp zullen onderzocht worden, en zal in al haar verschillende soorten van variaties worden ervaren. Ik heb je nu enkel maar vier counterpart voorbeelden gegeven, maar in het ervaren van ieder aspect van één individueel focus of onderwerp, kunnen er honderden of zelfs duizenden variaties zijn, die allemaal behouden zullen zijn van counterpart actie. Iedere counterpart doet zijn voordeel aan alle andere counterparts.

Nu; je hebt ook counterparts (die bestaan) buiten deze bepaalde dimensie. De actie van een counterpart is niet beperkt tot het fysieke focus, of tot deze bepaalde dimensie of tijd/ruimte. Daarom, worden je ervaringen ook beïnvloed door Ander-Dimensionale focussen. Dit kunnen aspecten zijn van je eigen essentie, of dit kunnen aspecten zijn van andere essenties, net zoals dat counterparts in het fysieke focus niet beperkt zijn tot jouw eigen essentie. Je interkruist ook met counterparts van andere essenties. (Glimlachend) Zoals ik al zo vaak heb medegedeeld, zijn er geen secties, er zijn geen divisies, en niets staat separaat. En dus, interkruisen alle dingen met alle andere dingen. Alle bewustzijn is interverwoven met alle bewustzijn. (Pauze) Jullie kunnen vragen gaan stellen.

RETA: Ik heb een vraag. Dus – al die counterparts zijn een ervaring aan het opdoen rond één onderwerp. Komen zijn ooit tesamen, om al die ervaringen om te zetten naar ééntje, zodat zij allemaal die verschillende aspecten van die verschillende ervaringen kunnen zien op dat ene bepaalde onderwerp?

ELIAS: Iedere essentie binnen het geheel, om zo te zeggen, van essentie, heeft wetenschap van alle (andere) counterpart acties. Niet ieder individu binnen een individueel focus zal noodzakelijkerwijs gewaar zijn van al hun counterpart acties. Dit wil niet zeggen dat je niet gewaar kan zijn van veel van je counterpart acties, als je je gewaarzijn openzet en het verruimt, maar tot op dit huidige moment, ben je niet gewaar van alle interkruisingen en inter-vermengingen, van alle van je counterparts. Er zijn gebieden van bewustzijn waarin je essentie gewaar is, en actief betrokken is, in al je counterpart acties, en van alle counterpart acties die je beïnvloeden en toevoegen aan je ervaringen. Maar binnen individuele focussen, heb je hier over het algemeen genomen geen gewaarzijn van.

NORM: Twee vragen. Een daarvan is, dat ik ervan uitga dat als wij gaan slapen, wij kunnen intunen op deze counterparts, en kunnen uitvinden wat zij aan het doen zijn. Maar, is de reden voor de Verschuiving die plaatsvindt dan vanwege het feit, dat wij niet kunnen leren van, of, dat wij niet gewaar zijn van, of, dat wij niet op een bewuste manier … dat ons ego niét de informatie kan verkrijgen over onze counterparts?

ELIAS: Ten eerste, zal ik je zeggen dat er geen enkel element is, waar je niet bereikend van zou kunnen zijn. Wat je niet kan volbrengen of bereiken, is een keuze. Je hebt gekozen voor fysieke manifestatie, voor de ervaring van deze fysieke manifestatie. In deze, heb je een selectiviteit ontwikkeld, die je tijdelijk de toegang ontzegt tot bepaalde informatie. Nu; ook dit is een keuze geweest. Wanneer ik termen gebruik zoals ‘ontzeggen’, dan wil dit niet zeggen dat je het niet zou kunnen volbrengen, of bereiken. Het is alleen maar om aan te geven dat je ervoor hebt gekozen om bepaalde aspecten van je essentie niet selectief te herinneren.

Het doel van de verschuiving is een beweging in het bewustzijn, weg van het religieuze focus en naar een ruimer gewaarzijn toe, waarbij je je natuurlijke vermogens opneemt zonder zoveel blokkeringen. In wil niet misleidend zijn in mijn uiting aan jullie over de actie die jullie hebben gekozen voor jullie verschuiving. Dit zal een grootse beweging in bewustzijn zijn, maar, het zal ook nog steeds blijven continueren binnen het domein, of het framewerk, van het fysieke focus. Daarom, zullen er nog steeds aspecten in of van het fysieke focus zijn, die nog steeds wat gebrek aan herinnering zullen opleveren, omdat je de puurheid van dit fysieke focus niet zou kunnen ervaren, zonder deze selectiviteit, tot op een zekere hoogte. Binnen de werking van jullie verschuiving zul je meer gaan begrijpen van je zelf. Je zult je essentie gaan begrijpen en in grotere communicatie staan met je essentie. Je zult gaan begrijpen hoe je je realiteit creërt. Je bent je al naar dit gebied aan het toebewegen. Je bent al onderzoek aan het plegen naar dit beschikbare bewustzijn. Tijdens de actie van jullie verschuiving, zul je wat je momenteel beschouwt als het zijn van barrières, niet meer zien als barrières. Die acties waar je nu met ontmoediging tegenaan kijkt, zullen moeiteloos voor je zijn in de verschuiving. Jullie droom-tijd zal worden herkend als het zijn van een realiteit. De interactie en het begrijpen van dit tijds-element waarin je betrokken bent in een ander gebied van het bewustzijn, zal veel efficiënter worden benut. Je mobiliteit zal veel groter zijn. Je begrip van je zelf, of van je fysieke expressie of lichaam, van je eigen bewustzijn, van de connectie en de verwevenheid van alle bewustzijn dat manifest is met jou, zal allemaal veel duidelijker worden. Dit zal je toelaten om efficiënter, moeitelozer, door je focus heen te bewegen. Het zal ook je creativiteit vergroten, zodat je het vermogen zult hebben om meer van de creatieve kwaliteiten te gebruiken die je al bezit, maar waar je nu weinig gebruik van maakt.

In de niet-fysieke gebieden van het bewustzijn, benut je deze creativiteit; en voor de ervaringen die je hebt gekozen tot aan nu toe, hebben je beperkingen je goed gediend. Je hebt gekozen voor die richting die je hebt gecreërd. Je hebt dit specifiek uitgekozen voor de fysieke ervaring ervan. En nu dat je een tijds-frame hebt ervaren van deze fysieke manifestatie doorheen al je focussen, dus niet alleen deze ene, heb je herkend dat je er nu klaar voor bent om je te gaan bewegen naar een veel hoger creatief gebied van bewustzijn die wordt opgenomen in het fysieke focus. Net zoals kleine kinderen door fases heengaan terwijl zij zichzelf acclimatiseren aan hun omgeving, hun omstandigheden, en leren interactie te hebben met individuen, hebben jullie door de geschiedenis heen er ook voor gekozen om je te leren acclimatiseren aan fysieke manifestatie. Onthoud; je beschikt al over alle kennis. Maar je hebt ervoor gekozen dit te vergeten.

NORM: Da’s een afknapper! (Gelach).

ELIAS: Ah, maar zeker niet! Want jullie hebben een hoogst gespecialiseerde focus uitgekozen. De creativiteit in de manipulatie van energie, die je uitoefent om het fysieke focus te creëren in haar hoogst efficiënte werkingen, is waarlijk miraculeus te noemen – in wat jullie termen als het zijn van miraculeus. (Glimlachend).

NORM: Met betrekking tot dat, is alles spiritueel; mijn bril, die tafel hier, enzovoort. Al deze dingen creëren henzelf tegelijkertijd. Die tafel, is hij zichzelf voortdurend aan het hercreëren?

ELIAS: Absoluut.

NORM: Absoluut. Oke. Dan is alles dus zelf-creërend, en die creatie, dat vermogen - is dat een deel van de spirituele natuur van alles in het universum?

ELIAS: Er is geen enkel element niet-spiritueel, omdat alles het zelfde is. Deze tafel waar je naar refereert, is opgebouwd uit energie; en – energie is bewustzijn. Jij bent energie, en je bent bewustzijn. En dus, ben je de zelfde.

NORM: En ideën zijn energie – en ideën worden ook bewustzijn?

ELIAS: Correct.

NORM: Ongelofelijk.

ELIAS: Alle energie bezit bewustzijn.

NORM: In het bewustzijn – een gemeenschappelijk (of een algemeen overeenkomend) kenmerk van bewustzijn is het vermogen om na te denken en keuzes te maken.

ELIAS: De algemene overeenkomende kenmerk van bewustzijn is zelfbewustzijn.

NORM: Dat is ontzaggelijk. Da’s gewoon enorm!

ELIAS: Een molecuul van lucht is gewaar van zichzelf, en zijn bestaan, en zijn functie. Jij, in je hoogst ontwikkelde staat, bent gewaar van je bestaan en van je functioneren. Jullie zijn beiden de zelfde. (Pauze, en dan tegen Jim, die net aankomt). Goeieavond, Yarr.

JIM: Goeieavond, Rastin. (Nog een pauze).

VICKI: Ik heb een vraag. Pas geleden, had je het over gedeeltelijke (partiële) counterparts. Zou die counterpart-actie tussen Kyari en Elizabeth daar een voorbeeld van zijn?

ELIAS: Op dit huidige moment is dit nog niet zo. Dus in dit huidige nu, zou ik zeggen, nee, alhoewel dit kan veranderen.

VICKI: Kun je een voorbeeld geven, of uitleggen wat gedeeltelijke counterpart actie is?

ELIAS: Wij hadden een individu in een van onze sessies die Jaren heette. Dit individu is vrij jong. Dit individu had ervoor gekozen om een counterpart te zijn voor zijn vader, in wat jij noemt het verleden. Terwijl de fysieke manifestatie werd ingegaan, werd de counterpart-actie tussen vader en zoon gevestigd. Elementen van de vader die onvervuld waren, die niet tot uitdrukking waren gekomen, werden door de zoon uitgekozen om manifest te zijn in zichzelf. De zoon koos ervoor om opstandig, rebellerend te zijn. De zoon koos ervoor ten dele zijn vader gunstig gezind te zijn, maar deels ook niet. Op die gebieden waar de zoon gedrag tentoonstelde, dat vervullend was voor de vader, was dat een counterpart-actie. Op een bepaalde leeftijd, koos Jaren ervoor om niet langer meer een counterpart voor de vader te zijn. De actie van die counterpart relatie die aanwezig was binnen dit bepaalde scenario was zo sterk, dat de ontbinding van die counterpart-actie ook heel erg sterk was. In het losbreken hiervan, creërde Jaren een extreme situatie; een auto ongeluk, en bijna dood situatie; alhoewel hij niet dichter bij de dood stond dan jij bij de dood staat, omdat jullie allemaal dicht bij de dood staan, net zoals dat jullie allemaal dicht bij het fysieke leven staan! (Grinnikend). Zijn keuze bestond eruit om een extreme situatie te creëren om de counterpart-actie af te breken, wat ook sterk van invloed was op de vader, die zich van hem afkeerde, en niet langer meer met de zoon wenste om te gaan, omdat de counterpart-actie niet langer meer werd aangegaan. Dit zou je behulpzaam kunnen zijn.

Je zou maar voor een tijdelijke periode een counterpart kunnen hebben, namelijk totdat het moment aanbreekt dat de actie van de counterpart niet langer meer nodig is voor de ervaring ervan, omdat er sprake is van een vervulling van een ervaring op een bepaald gebied. Een individu zou ervoor kunnen kiezen om een tijdelijke counterpart-actie aan te gaan, om een latente kwaliteit die in een ander ligt besloten te kunnen uitdrukken. Een ander individu zou er tijdelijk voor kunnen kiezen om een counterpart voor Lawrence te zijn, om artistieke kwaliteiten uit te kunnen drukken. Op het moment dat aan dit element wordt voldaan, of wordt vervuld, in jou, zal die actie worden gediscontinueerd. En dus, zal de counterpart zijn aandacht gaan richten op een andere counterpart-actie, omdat binnenin jou aan deze actie werd voldaan. De counterpart beslist niet wanneer de actie is volbracht. Jij beslist, in bewustzijn, wanneer de actie is voldaan. Toen de kwaliteiten van de vader die latent waren, werden vervuld binnen de acties van de zoon, brak de zoon de counterpart-actie af, maar, per de vader z’n erkenning van de vervulling.

Counterpart-acties reiken ook voorbij het fysieke focus. Je kunt counterpart zijn voor een ander individu, en het fysieke focus kunnen verlaten, en nog steeds de counterpart-actie kunnen blijven behouden met het individu die nog in het fysieke focus verblijft. Dit is nogal een gediversifieerde actie. (pauze). Wij gaan pauzeren, en daarna zal ik kort op jullie vragen ingaan.

HERVATTING 8:04 PM. (Tijd was 7 seconden).

ELIAS: We gaan weer door. (Pauze, overduidelijk wachtend op vragen).

VICKI: Dus, met al die honderden counterparts waar wij acties mee aangaan, zou het juist zijn om te zeggen dat wij de neiging hebben om op verschillende tijden - in meer of mindere sterke mate - (meer) te focussen op verschillende individuen en acties, dan op anderen op andere tijden?

ELIAS: Voor jullie, zou het zo lijken te zijn. Maar in werkelijkheid, nee. Alle counterpart actie is voortdurend net zoveel of evenzeer van invloed. Je herkent alleen niet alle counterpart acties. En daarom lijkt datgene wat je ziet (gebeuren), ook datgene te zijn wat op een gegeven moment, meer als op een ander moment, de meeste invloed te hebben. Zoals in het geval van Kyari en Elizabeth. Die counterpart-actie werd al gedurende hun hele focus aangegaan.

VICKI: Dat was dus mijn volgende vraag.

ELIAS: Die actie continueerde al, vanaf het moment van hun manifestatie naar het fysieke focus (toe).Je was er niet gewaar van dat deze counterpart-actie al gaande was vóór deze huidige tijdsperiode. Maar de actie (ervan) had net zoveel effect en was aan het gebeuren, nog voorafgaande aan je huidige gewaarzijn ervan.

VICKI: Dus dan zijn er ook momenten dat je geen counterpart-actie aangaat totdat je, zeg maar, op het midden van je fysieke manifestatie zit?

ELIAS: Ja.

VICKI: En als je probabiliteiten zou aangaan die buiten je (eigen) poel van probabiliteiten liggen, dan zou je die soort van actie kunnen aangaan?

ELIAS: Niet noodzakelijkerwijs. Het is geen regel dat je counterpart-acties aangaat binnen het eerste deel, in jouw termen, van je focus, en het vervolgens opheft. Je kunt op ieder gegeven punt (van je focus) de actie van een tijdelijke counterpart aangaan, om een ervaring uit te drukken van een latente of niet-gerealiseerd element dat binnenin jezelf besloten ligt – en wanneer dit volbracht of vervuld is, dan zal die aangegane counterpart-actie worden gediscontinueerd. Je kunt ervoor kiezen om counterpart-acties, van fysieke manifestaties, later in je leven op te nemen, om zo te zeggen. Je zou voor een counterpart-actie kunnen kiezen die bijvoorbeeld binnen een sportgeoriënteerde actie of gebied ligt, een die jij persoonlijk niet kiest te actualiseren. Een ieder gegeven gebied, dat jij niet actualiseert, zal wel worden geactualiseerd, binnen een counterpart-actie.

Zoals ik al verklaarde; de enige regel met counterparts, is dat er géén regels zijn! (Grinnikend)

GAIL: Ik heb een vraag over counterparts. Was dat kleine grijze vriendje een counterpart, een tijdelijke counterpart?

ELIAS: (Het onderzoekend). Tijdelijk. (Pauze).

JIM: De ziekte, die mijn partner Cindy, Borloh, nu aan het ervaren is – is dit een counterpart-actie die gerelateerd is aan datgene wat zij ervaarde tijdens haar “uit-knipper” moment? (van deze bewustzijn/dimensie naar een ander bewustzijn in-en uit knipperen)

ELIAS: Dat is in feite een hele goede vraag, Yarr, want in de acties van counterparts, is ook dit iets, wat heel gewoon is. Een individu is gealigneerd met een bepaalde familie die zich bezighoudt met de intentie van het healen. De andere (persoon) aligneert met een andere familie, en manifesteert fysiek. En dus, bieden jullie elkaar ieder een ander (soort) materiaal voor je ervaring (ervan) aan. Het is ook een interessant gebied, in dat fysieke manifestatie een symbool zou kunnen zijn voor je, van bepaalde elementen van het bewustzijn. Jij in het fysieke focus, kijkt tegen fysieke manifestaties van je lichaam aan, alszijnde iets negatiefs. Je noemt het ziektes. In werkelijkheid, functioneert je fysieke manifestatie op een natuurlijke manier, zonder wat jij als ziektes termt. Om deze term te kunnen creëren, moet het individu objectief gefocust zijn, en subjectief verbonden. Want de energie die vereist is om ziekte te manifesteren in je fysieke expressie, is groter dan wat je natuurlijk creërt. Je hebt op een natuurlijke manier een fysiek lichaam gecreërd die ademt zonder nadenken. Niét ademen vergt inspanning. Elk aspect van wat jij termt ziekte te zijn, is een connectie tussen subjectieve en objectieve activiteit. Je labelt dit binnen negatieve termen.

Dit creërt ook een functie voor bepaalde individuen. Aanvankelijk, was de functie van de intentie van de Tumold familie, om niét het optreden van lichamelijke ziekte af te wenden, omdat het de (h)erkenning was, dat deze actie een connectie was; een objectieve identificatie van een subjectieve activiteit. En dus, was het onnodig dit af te wenden. Jullie hebben dit idee vervormd. Binnen jullie keuze om jezelf te vergeten, hebben jullie ook je eigen taal vergeten, wat wij jullie al vele malen hebben verklaard. In deze, is een deel van die taal naar jezelf toe dan een fysieke creatie, maar, terwijl je dit labelt als iets negatiefs, kies je er (tegelijkertijd) voor om de actie van verandering aan te gaan. Daarom vind je dat er een noodzaak voor healers aanwezig is. Individuen die acties kunnen initiëren om een ander individu te helen, of om behulpzaam te zijn in het helen van een ander individu. Ik heb het jullie al zo vaak verklaard; Je heelt jezelf! Je vereist geen assistentie van een ander individu om jezelf te genezen! Je hebt van nature dit vermogen; maar diegenen die fysiek (ziekte) manifesteren, vinden dat wat zij manifesteren negatief is. Daarom, zijn jullie in overeenkomst met elkaar, de zieke en de genezer. En dus, omdat jullie overeenkomstig een negatieve situatie zien, kiezen jullie ervoor om die situatie, samen, te herschikken.

In werkelijkheid, kiezen individuen voor wat jullie zien als een disfunctioneren in hun fysieke manifestatie. Dit wil niet zeggen dat individuen dan maar “meer spiritueel” zijn (humoristisch) als zij ervoor kiezen om disfuncties te manifesteren, omdat je ook voor je natuurlijke staat kan kiezen, die moeiteloos is, en je kunt ervoor kiezen om een perfecte gezondheid te manifesteren, in jullie termen. Maar ik zeg jullie, dat jullie ideën over disfunctioneringen en ziektes in de fysieke vorm, zeer vervormd zijn. Ze zijn een reactie, en zijn niet negatief; een reactie, in het bewustzijn, van het lichaamsbewustzijn, die aan het reageren is op subjectieve activiteiten. Het is een nauwe connectie. Je ziet deze stoornissen of ziektes als het zijn van iets negatiefs, omdat je dit ziet als iets dat leidt tot een dis-engagering van het fysieke focus, wat je ziet als iets negatiefs. Hoe meer disfunctie of ziekte er wordt gecreërd, hoe dichter je – volgens jullie mening – je bij de dood staat.

Je ziet al deze dingen als het zijn van negatief. Ze zijn niet negatief! Het zijn bewegingen. Veel individuen die ziekte ervaren, zijn meer in alignering met hun subjectieve activiteiten dan jullie realiseren, omdat zij toestaan dat hun subjectieve activiteiten door-bloeden naar hun objectieve manifestatie. Je ziet dit als iets negatiefs. Als je je loskoppelt van dit idee van negativiteit, dan zal het veel minder ernstig bij je overkomen. Je beschouwt seniliteit als iets negatiefs. Ik zeg je dat dit een staat is van overgang, terwijl er wordt doorgecontinueerd in het fysieke focus. Dit kan ook als iets positiefs bekeken worden door jullie. Ik had jullie al verteld dat je beeld of percepties van hoe je enig gegeven idee of concept bekijkt, zeer belangrijk zijn, want als je het maar op één manier bekijkt, dan zul je ook maar één mening hebben. Je kunt het zelfde concept ook vanuit een andere hoek zien, en je zult een andere opinie hebben.

En dit is de reden waarom wij met jullie spreken; om jullie percepties te vergroten, waardoor je je periferie zal opnemen, waardoor je meer visies zult kunnen opnemen dan dat jullie jezelf momenteel toestaan. Omdat niet alles is zoals het lijkt te zijn.

JIM: Dank je. Dat was een geweldig antwoord.

ELIAS: Je bent welkom.

JIM: Het heeft weldegelijk mijn beeld ervan verruimd. En ik had al wel wat impressies ervan dat sommige van deze andere zaken er ook in betrokken waren. Da’s wel leuk.

ELIAS: Maar, dit doet niet af aan de actie die jullie genezen (healing) noemen, omdat dit een functie is die jullie hebben gekozen; en zoals ik al verklaarde, zijn jullie het hier allemaal mee eens. De heler en de zieke zijn in overeenstemming over dit negatieve element. Daardoor, ben je behoudend van een doel binnen je functioneren. Ik bied jullie deze informatie alleen maar aan zodat jullie kunnen zien dat er ook nog meer elementen meespelen in deze acties die jullie creëren. En zolang als dat jullie fysieke disfuncties (ziektes) beschouwen als iets negatiefs, zal er een reden blijven bestaan voor (het) helen.

JIM: Een ziekte.

ELIAS: Zeer correct.

NORM: Ik heb een vraag. Als voorbeeld; de recente ziekte AIDS, werd dat gecreërd door de mens, of werd dat gecreërd door virussen, of beiden, of wat? (Lachend)

ELIAS: Beiden, in jouw termen. Omdat het gecreërd werd middels het bewustzijn, middels een verlangen, waar elementen van het bewustzijn op gereageerd hebben, wat je mag zien als het zijn van de vorming van een verandering, niet van een virus, maar van een cel. In deze wijziging, is de cel aan het reageren op het verlangen van het massa-bewustzijn. Een momentje, (zich omdraaiend naar Jim), ik koppel dit ook rechtstreeks terug naar Yarr, in dat ziekte zal blijven doorcontinueren, ongeacht de genezers. (Zich weer omdraaiend naar Norm) De creatie van ziekte of disfuncties, in de fysieke vorm (het lichaam) zal blijven continueren als per jullie keuze. Er zijn vele redenen waarom jullie ervoor kiezen om deze aspecten te creëren in de fysieke vorm. Een van die redenen waarom jullie hiervoor kiezen, in het massa-bewustzijn, is ter verkrijging van jullie aandacht. Je kiest al deze massa-disfuncties, om je ten gunste te zijn. Je zal nooit, onderstreep dit, maar dan ook nooit voor acties kiezen in het massa-bewustzijn, die jullie niet ten gunste zijn! Je creaties zullen je altijd ten bate zijn! Op sommige gebieden kiezen jullie ervoor om bepaalde disfuncties te creëren, ten behoeve van het uitdrukken van een massa statement.

Ik had jullie al eerder verteld over deze AIDS situatie. Dit werd gecreërd als een statement in het massa-bewustzijn. Het is een massa gebeurtenis. Iedere keer, dat de massa iets ziet als het zijn van een onrecht - en dit was al zo doorheen de geschiedenis en zal ook zo continueren te zijn - dan zullen jullie een of andere actie creëren, om de aandacht te vestigen op die situatie, omdat dit is hoe jullie hebben gekozen, om jullie aandacht te trekken.

Jullie luisteren niet naar elkaar, tenzij jullie een catastrofe aanschouwen. Je luistert niet naar jezelf of naar elkaar als je vrolijk bent. Je trekt je eigen aandacht niet, of de aandacht van een ander niet, als je positief bent. Je trekt wél je eigen aandacht en die van een ander, als je iets als een negatieve actie beschouwt! Als je een element als onaanvaardbaar beschouwt, dan zal het je aandacht trekken, en zal je er opmerkzaam op zijn.

RETA: Mijn vraag gaat over de massastatement en over AIDS in het bijzonder; Was dat een massastatement om de acties van individuen tot stoppen te brengen, of was dat een massastatement om onze aandacht af te leiden, zodat wij zouden kijken naar … Als voorbeeld: We hebben heel veel oorlogen die gaande zijn, waar wij onze aandacht op zouden moeten vestigen. Was die massastatement bedoeld om AIDS te brengen en zodoende de aandacht te verkrijgen, was het een gereedschap ter afleiding, of was het gericht tégen individuen die dat veroorzaakten, was het een sociale verklaring?

ELIAS: Deze massa creatie werd verklaard om uitdrukking te geven aan een element van jezelf, dat je kent. Wanneer je kiest om de cyclus van fysieke manifestatie in te gaan in deze dimensie, op deze planeet, binnen deze ‘dichtheid’ van tijd, dan kies je ervoor om tenminste drie focussen te ervaren, van de verschillende elementen van fysieke manifestatie. In deze, wordt binnenin je bewustzijn (h)erkend dat dit natuurlijk is. Binnen je drie manifestaties, zoals al eerder werd uitgelegd, zul je eenmaal manifesteren als mannelijk, eenmaal als vrouwelijk, en eenmaal als wat wij zullen noemen ‘anders’, (humoristisch, en gelach). In deze, bestaat er geen geslacht binnenin essentie, en in je bewustzijn, weet je dit. Het is een fysieke manifestatie ter ervaring (ervan). En dus, is het onnodig om vooroordelen op te stellen voor wat betreft de elementen die zijn verbonden aan geslacht, of niet-geslacht, want je bent geslachtsloos. Je kiest alleen binnen een individueel focus om selectief te focussen in een bepaald geslacht, want je bent zeer selectief. Binnen deze (h)erkenning, zul je iedere keer – zoals ik al zei – dat je iets ziet dat je termt als het zijn van een intolerantie of onrecht, hierop reageren; omdat je denkt in termen van goed en slecht. En daarom zul je het onrecht recht zetten, die jullie jezelf zien te begaan.

Jullie zijn wezenlijk geen slechte of kwade creaturen. Jullie zijn wezenlijk positief. En daarom, leunen jullie de richting van goed en slecht op, alhoewel dit wél fysieke termen zijn, en je moet begrijpen dat buiten het framewerk van het fysieke focus, deze termen niet van toepassing zijn. Maar binnen de creatie die jullie hebben gemanifesteerd, bezien jullie wel alles binnen die termen van goed en slecht. Onrecht, in jullie termen, is verkeerd. In werkelijkheid, realiseer je je en weet je van binnen, dat je alles bent dat manifest is op deze planeet. Ik heb jullie al eens eerder oefeningen gegeven, om dit concept te benadrukken.

Jullie in dit gezelschap zien jezelf als het zijn van blank. Maar binnen andere focussen van je essentie, ben je ook iedere andere kleur. Je bent ook elke andere nationaliteit. Je bent ieder ras. Je bent man en vrouw. Je bent “dat andere”! (Grinnikend) Dus waarom zou je er enige van discrimineren, want je bent ze allemaal! En als je een ander discrimineert, dan discrimineer je jezelf.

NORM: Dus in de verschuiving, zullen wij niet meer discrimineren?

ELIAS: Nee, dat zul je niet meer doen.

NORM: Dat zullen we niet. Nou, da’s mooi!

ELIAS: Het zal onnodig zijn geworden, omdat je het zult begrijpen.

NORM: Heel mooi! Dat zou heel mooi zijn.

RON: Ik heb een vraag. Is je stem elektronisch veranderd? (Elias gaat rechtop zitten, en kijkt naar iedereen met een bijna arrogante blik op zijn gezicht, en wij barsten in lachen uit).

ELIAS: Zeer! (Grinnikend). Ik heb jullie altijd al verteld dat ik zeer elektrisch ben! Onderzoek je apparatuur! (Veel gelach).

RON: Ik heb wel degelijk een echte vraag …

RETA: Wat voor soort elektriciteit? Elektromagnetische energie, of wat? Heb je een naam voor die energie die je gebruikt om hier te komen?

ELIAS: (Grinnikend). Jullie hebben namen voor energie! (Meer gelach).

RON: Kun je mij jouw definitie geven voor natuurlijk schuldgevoel? (Gelach)

ELIAS: Ah! Natuurlijke schuldgevoelens! Een definitie van Elias over natuurlijke schuldgevoelens of onnatuurlijke schuldgevoelens zou dezelfde zijn; namelijk, dat het onnodig is!

RON: Ik soort van dacht al dat je dat zou gaan zeggen.

ELIAS: Een gefabriceerde (gemaakte) emotie die je creërt vanuit je geloofsystemen, en die helemaal onnatuurlijk is! (Grinnikend).

GAIL: Ik heb een vraag. Van de week, ging ik even liggen om te relaxen, en via mijn gewaarzijn zag en hoorde ik, wat ik geloof dat andere zelven waren in andere nationaliteiten, en ik vroeg mij af of het dat ook was, of dat het gewoon … Ik weet niet zeker wat het was, dus wil ik het opgehelderd hebben.

ELIAS: Dit is geen ander zelf situatie. Dit is een herkennings-en interkruisings-stiuatie, tijdelijk, van facetten.

RETA: Facetten? Is dat onze eerste kennismaking met facetten?

ELIAS: Er bestaan andere focussen van je essentie die jij verleden levens of toekomstige levens poogt te termen, wat geen verleden of toekomstige (levens) zijn! (Gelach)

GAIL: Nou ja, eigenlijk was het heel fascinerend moet ik zeggen. Dank je.

ELIAS: Je bent welkom. We zullen ons spel uitstellen tot onze volgende bijeenkomst, daar we zoveel vragen te beantwoorden hebben vanavond!

VICKI: Ik heb nog een ander snel vraagje betreffende Sena. Het was mij onduidelijk of dat zij nu gealigneerd is met, of een deel is van de Tumold familie.

ELIAS: Deel van.

VICKI: En gealigneerd met Sumari?

ELIAS: Correct. Je moet ook onthouden, zoals ik al zei, dat het niet nodig is om in dezelfde essentie-familie te zitten, om counterparts te kunnen zijn. Jullie zouden ook niet met dezelfde essentiefamilie gealigneerd kunnen zijn. Je kunt ook géén vergelijkbare verbindingen hebben met essentiefamilies, en toch counterpart-acties aangaan, of hebben.

VICKI: Dus die counterpart-actie die ik heb met Sena – als ik dat zou willen bekijken vanuit de analogie van de wolkjes – hoe zou ik dat dan moeten zien?

ELIAS: Laat mij je zeggen, dat je hebt misgeinterpreteerd. Lawrence heeft geen counterpart-actie gaande met Sena. Sena, nogmaals, is een counterpart van Michael.
En dit is wat ik al eerder probeerde uit te leggen. Dat als je een zeer hechte of nauwe relatie hebt met een ander fysiek gefocust individu, je veel van hun counterparts zult zien en tegenkomen, die zij niet zouden tegenkomen, en dit geldt natuurlijk ook omgekeerd.

GAIL: Is Lanyah een counterpart van Vicki?

ELIAS: Ja.

LAURA: Maar zij zijn ook hun eigen essentie? En zij zijn ook counterparts?

ELIAS: Correct.

NORM: De informatie die wordt overgedragen tussen counterparts; … er zijn zó veel inter-verbindingen, dat bijna iedereen is inter-verbonden met iedereen!

ELIAS: Iedereen is verbonden met iedereen! Alle, onderstreep alle, bewustzijn is verbonden met alle bewustzijn. Energie kan niet worden gesepareerd. Het is.

NORM: Ik zit te denken aan de bibliotheek, aan de ‘Akashic records’. (Akasha archieven). Je glimlacht! Dat er is voor iedereen. Is het een energie die ik aan kan trekken, als ik fatsoenlijk getraind zou worden om dat te kunnen doen?

ELIAS: Laat mij je vertellen dat dit concept over de Akasha archieven een … concept is. Het is een verzinsel, als een explanatie naar jezelf toe, van je eigen ingeboren kennis.

Nu; en zoals al eerder werd verklaard, zijn er vele gebieden van bewustzijn, die je zou kunnen termen als het zijn van wereld visies, die gedeponeerd zijn en die beschikbaar is voor alle bewustzijn, en waar je toegang toe kunt verschaffen in het fysieke focus. Dit kun je ook als een bibliotheek zien, als je wenst. Dit zijn energie-deponeringen in het bewustzijn die daar worden geplaatst door ieder gefocust individu, en er kan worden ingetapt voor alle informatie, zoals die informatie door dat individu wordt waargenomen.

Voor wat betreft waarheden, zoals zogenaamd opgenomen in jullie eeuwenoude records, deze worden niet behouden in oude ruines of kosmische records. Er is geen engel die naast een hek staat met een enorm multidimensionaal boek! (Gelach). Er is geen archief in de kosmos die oeroud is en met alle kennis gevuld is. Er is een jij! Er is essentie, die bevattend is van alle kennis. Alles wat er te weten is, kan verkregen worden via jouwzelf, omdat jij al deze dingen bevat. Er bestaat geen ding buiten je.

RETA: En wij hoeven alleen maar te leren hoe wij daar zelf toegang tot kunnen verschaffen. Dus, als jij zegt dat er een energie lichaam (of vorm) is, die dat of dat persoon z’n archief is, en je zegt daarnaast ook dat er geen waarheden zijn, dan kan geen enkel persoon je vertellen dat hun archief, dat hun focus was, dé waarheid of waar is?

ELIAS: Dit is een imprint, een afdruk, in het bewustzijn, van het individu zijn perceptie; van hun visie.

RETA: En hun visie, hun mening, is misschien niet wat je (eigen) kennis zou termen als de waarheid?

ELIAS: Correct. Omdat het beïnvloed is door geloofsystemen, omdat het direct gerelateerd is aan het fysieke focus. Het is een energie-deponering van kennis, afgedrukt in het bewustzijn, die toegankelijk is voor jou. Net zoals je Einstein beschouwt als een groots genie, en je toegang zou willen hebben tot dit individu zijn wereld visie. Dit is niet hun visie van de wereld! Het is hun visie op alles, zoals deze gezien wordt, door de perceptie, de waarneming, van het fysieke focus. Nu; dit kan worden toegevoegd aan het gebied van de transitie, maar het blijft nog steeds nauw verbonden met de fysieke focus. Het is toegankelijk voor (het) fysieke focus om je ten bate te zijn, en om je behulpzaam te zijn in je begrip.

RETA: Goed. Laten we zeggen dat we vier mensen hebben met vier percepties op een onderwerp. Hoe kun je weten, hoe kun je aan de kennis komen, van de waarheid, binnen die vier meningen?

ELIAS: Het weten, van de waarheid, (de kennis van de waarheid) zal behaald worden, door jou(zelf). (Zal beschikbaar zijn in jou).

RETA: En ik zal weten wat het verschil is?

ELIAS: Je kent de waarheid. Het is vergelijkbaar met jullie filosofen. Kijk je naar jullie filosofen voor de waarheid?

RETA: Meestal wel. Maar, ik heb ook mijn geloofsystemen.

ELIAS: In absolute termen? (Hier begint Reta te antwoorden, maar Elias onderbreekt haar). Je begrijpt dat deze individuen, als filosofen, ook individuen zijn?

RETA: Juist.

ELIAS: Je begrijpt dan ook dat deze individuen werken binnen een framewerk van geloofsystemen. En dus, zou je naar hun filosofie kunnen kijken, en als het waarheden bevat, zul je het weten; omdat jij behoudend bent van dezelfde waarheden.

RETA: Ik zal het weten doorheen mijn eigen geloofsystemen, maar, is dat dan de absolute waarheid?

ELIAS: Voorbij je eigen geloofsystemen!

RETA: Dat is nou iets wat ik graag zou willen doen! (Veel gelach).

ELIAS: (Glimlachend). Gedeeltelijk, doe je dat al.

RETA: Welk deel??? (Wij barsten in lachen uit).

ELIAS: (Ook lachend) We gaan door! Ik bied de naam Alon aan, A-L-O-N, en Dehl, D-E-H-L, en nu zullen we gaan stoppen voor vanavond, en ik anticipeer met veel genegenheid op onze volgende bijeenkomst.
Au Revoir!

Elias vertrekt om 9:02 PM. Nadat iedereen vertrokken was, zei Mary dat Elias mij nog iets te vertellen had. Dit is weer onze eerste privé conversatie, sinds lange tijd. Ik anticipeerde er niet op dat het langer dan een paar minuten zou duren, dus keerde ik de tape niet om. Als gevolg hiervan, heb ik niet de hele conversatie kunnen opslaan.
Elias arriveert weer om 10:34 PM. (Tijd was 1 seconde).

ELIAS: Nogmaals, Lawrence!

VICKI: Hallo Elias.

ELIAS: Instructies voor je transcriptie werk. Wees alert op deze sessie, en merk de lichte dis-connecties op. Je hebt het juist dat er thans een kleine aanpassingsperiode plaatsvindt, en er kan wat onlogisch klinkend materiaal optreden; niet dat de informatie die geleverd wordt vervormd is, want het bevat geen distorties, maar de transmissie kan variaties bevatten. Dus, als je zinstructuur niet klopt, kun je intunen op deze energie, en ik zal je behulpzaam zijn tijdens het verwerken van je transcriptie.

VICKI: Oke. Ik merkte daar ook al een beetje van op in de voorlaatste sessie.

ELIAS: Nogal. Er is een ingewikkeld proces van energie-vertaling betrokken in de uitvoering van deze sessies, en zoals in iedere verandering die plaatsvindt in de energie uitwisseling, kunnen er variaties optreden in de flow ervan. Dit wil niet suggereren, zoals ik al verklaarde, dat er distortie-elementen zijn, maar, het zijn lichte storingen in de energie-vertalingen. Dit is wat je zou kunnen beschouwen als het zijn van een zeer betrokken proces, deze vertaling; welke in feite een uitwisseling is waarbij het individu Michael en zijn aanpassing aan energie variaties in betrokken is, en waarbij ook een directheid van energie van Elias in betrokken is. Deze reizen door vele lagen van bewustzijn heen, en ook door diverse gebieden van bewustzijn heen, om door jullie te kunnen worden ontvangen. Daarom vindt er een acclimatiseringproces plaats, in dit proces, die tot wijziging van de frequentie leidt. Dit zal minder storend voor je zijn, dan dat interferentie zou zijn.

VICKI: Ik ben er een beetje nieuwsgierig naar hoe de wijziging van de frequentie interferentie voorkomt.

ELIAS: Ik heb je al een heel klein beetje informatie aangeboden over dit focus. Ik heb je al een heel klein beetje informatie aangeboden over de realiteit van dit gebied van het bewustzijn. Het gebied van bewustzijn die ik bezet, om zo te zeggen, is zeer gediversifieerd. Ik ben mij bewust van de vele aspecten van mezelf. Tegelijkertijd, besta ik ook voorbij dit gewaarzijn van de aspecten van mijn zelf, omdat ik ook actief, en bewust bezig ben, betrokken ben, met elk van deze aspecten. Ieder aspect stroomt of flowed door middel van een variatie van trillingen, vibratie. Dit is een uitleg die je fysiek zult kunnen begrijpen, omdat je vibraties kunt begrijpen, en de verschillen in vibraties van golven en tonen kunt begrijpen. In deze, is ieder aspect of focus – hoewel zij niet fysiek gefocust zijn – behoudend van zijn eigen vibratie (trillingen), of golflengte. Ze kunnen zeer lichte verschillen hierin hebben, maar ieder ervan is individueel. Zij zijn allen opnemend van een individuele persoonlijkheid, waardoor ze verschillen. In deze, ben ik gefocust in hen allemaal; dit wat jullie als slechts een zien. Daar ik behoudend ben van dit vermogen om interactief te zijn, en samen te zijn met elke van deze aspecten van zelf, en een compleet gewaarzijn heb van ieder (aspect), heb ik ook het vermogen om de energie te manipuleren in deze aspecten. En dus, zoals we ook al het voorbeeld van de televisie hiervoor hebben gebruikt, is het heel moeiteloos voor mij om “van kanaal te veranderen”. Ik kan overschakelen naar een ander aspect, om te focussen op interactie met jullie.

De essentie in kwestie - ten behoeve van Lawrence – (die naamloos zal blijven daar je er geen naam voor gekozen hebt) – bevat niet het gewaarzijn van zelf, waardoor het zijn eigen energie niet naar specifieke kanalen kan heen-manipuleren; naar zijn eigen specifieke gebieden van aspecten en frequenties. Het richt of leidt een verstrooide energie naar een doelgebied toe. Het focust wat jij zou zien als het grootste gedeelte van zijn energie in stoten, naar een gelokaliseerd gebied toe, dat het waarneemt als het zijn van zijn doel. Maar binnenin zijn zelf, is het niet bekend genoeg met zijn eigen energie, en zijn eigen focussen en aspecten, om deze energie op een voldoende en precieze manier naar de verschillende gebieden toe te kanaliseren. En dit is het punt waar Elias een voordeel op heeft, omdat ik dit mij wel herinner, en het vermogen bevat om deze energie op meer efficiënte manier te manipuleren.

Hoewel ik ook moet uitleggen, dat ongeacht de focus, ongeacht het gewaarzijn, dat nodig is om energie te focussen en te manipuleren doorheen de verschillende gebieden van bewustzijn, en om te verbinden en te interkruisen en te communiceren met een ieder gebied van het fysieke focus, dat het ook aanpassing vereist. Het vereist ook een acclimatiseringperiode, omdat je energie aan het binnengaan bent vanuit vloeibaarheid, naar dichtheid. En daardoor ontstaat er een weerstand. Ook, zoals ik al verklaarde, is er een acclimatisatie vereist, of nodig, aan de kant van Michael, of van wie de ontvanger dan ook mag zijn. Dit is niet moeilijk voor Michael omdat het geen grote aanpassing is, maar het verlangt wel acclimatisatie. En ik bied je deze informatie aan, zodat je er niet verward over zal zijn.

VICKI: Dank je voor al die informatie die je ons hebt gegeven.

ELIAS: Ik hoop en wens dat je je realiseert dat ik op je vermogen vertrouw om een flow te kunnen creëren, waarbij je je realiseert dat ik in interactie met je bent terwijl je deze sessie aan het transcriberen bent. En daarom, als woorden tot je komen terwijl je je rol als transcribeerder uitoefent, realiseer je je dan … (Einde van de tape; 10:48 PM).

Copyright 1996, Vicki Pendley/Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden.











Vertaald door




Copyright 1996 Mary Ennis, All Rights Reserved.