Session 3001
Translations: EN

The Gulf Oil Spill

Topics:

“De Olielek in de Golf van Mexico”


Maandag 5 juli, 2010 (Privésessie)
Deelnemers: Mary (Michael), en Lynda (Ruther).

ELIAS: Goeiemiddag!

LYNDA: Goeiemiddag! Wij zouden je willen vragen naar het olielek in New Orléans. Ik weet dat een of twee mensen hier al naar gevraagd hebben, maar hun sessies zijn nog niet vrijgegeven. Een paar van ons wilde je input erover horen – wat zijn we aan het doen, wat is er gaande daar, en wat kunnen wij doen om energie toe te lenen?

ELIAS: Wat wil je specifiek weten?

LYNDA: Wat hebben wij gedaan om dit te creëren? Wat heeft dit veroorzaakt?

ELIAS: Dit wordt gecreërd door een verdeeldheid (‘division’ ~ divisie/verdeeldheid/verdeling/afscheiding/scheiding/deling)) in energie, en die verdeeldheid in energie is tegengesteld aan elkaar. In deze, is de grotere concentratie van energie, en aldus de grotere concentratie van kracht, een show aan het uitdrukken, een show van die power aan het uitdrukken - die in een opzicht, in jullie perceptie, kan worden bekeken op een positieve manier, want de planeet is aan het reageren op die grotere show van energie. Wat daarmee bedoeld wordt, is dat de planeet een energie-kracht aan het genereren is, die reflecterende is van het grotere percentage van energie van mensen.

Welnu; wat daarmee bedoeld wordt is dat in dit tijdsframewerk nu, jullie allemaal aan het verschuiven zijn, maar dat er is een bepaald percentage van mensen is, die zich daar objectief niet gewaar van zijn. Dat wil niet zeggen dat zij niet aan het deelnemen zijn, dat zijn ze wel aan het doen, maar ze zijn objectief niet gewaar van hun participatie (in de verschuiving). En zijn er daarom - in het niet gewaar zijn van hun verschuiving - een aantal acties waarin zij blijven doorcontinueren die hen familiair zijn, en zijn daarom in sommige opzichten niet noodzakelijkerwijs oppositioneel aan deze verschuiving, maar zijn eerder beperkend, restrictief. Ze zijn niet objectief bewust en wetend deel aan het nemen, en zijn daarom niet objectief gewaar van wat zij aan het doen zijn. Wat op zich niet zo ongewoon is, want zelfs mensen die wel informatie tot zich nemen ervaren ook zaken en tijdsframewerken waarin zij zich niet gewaar zijn van wat zij aan het doen zijn.
Maar in deze situatie, is er ook die andere fractie, een bepaald percentage van mensen die deelnemen aan de verschuiving, die daar tot in verschillende gradaties, wel objectief gewaar van zijn.

Nu; wat ik aangaf was dat de planeet ‘die grotere percentage’ aan het reflecteren is. Het grotere percentage bestaat uit individuen, uit die mensen, die objectief gewaar zijn, in verschillende capaciteit, tot in verschillende mate en hoogte, van hun deelneming in deze verschuiving, en de planeet reflecteert dit. De planeet is niet aan het rebelleren. De planeet kent geen emotie of denkprocessen. Daarom is dat de kwestie niet. Het is geheel een kwestie van energie.

In deze, blijven de individuen die deelnemen in de Verschuiving, maar daar objectief niet gewaar van zijn, acties uitdrukken en acties aangaan die hen familiair zijn, waar zij aan gewend zijn, en blijven maar in die bepaalde richting doorgaan, wat in sommige situaties en tot op een bepaalde hoogte, niet ultiem gunstig is voor jullie als een geheel, voor jullie species, of enig andere species, en voorbij deze species.

Nu; wat er is gebeurt in deze situatie, is dat personen die zich er niet objectief van gewaar zijn, er overduidelijk ook hun aandacht niet op vestigen, en in het geen aandacht hebben voor wat zij doen, zetten zij een deur open voor diegenen die wel hun aandacht erop vestigen, en die wel weten wat zij aan het doen zijn. In deze, is de wijze waarop de planeet dat weerspiegelt, door een display te geven van non-participatie.

Jullie, als de mens zijnde, hebben verschillende soorten stoffen (samenstellingen en verbindingen van stoffen) en verschillende types van manifestaties (uit de planeet) onttrokken, die jullie labelen als het zijn van energiebronnen of die jullie gebruiken als energiebronnen gedurende een bepaald tijdsframewerk – in feite niet eens voor zo’n lang tijdsframewerk – want jullie genereren deze actie relatief gezien nog maar voor een vrij kort tijdsframewerk in relatie tot de geschiedenis – niet dat jullie géén mijnbouw acties hebben uitgevoerd naar verschillende ertsen gedurende jullie geschiedenis, en dat al voor geruime tijd - maar niet noodzakelijk in dit soort van capaciteit, voor het doel van of ter gebruik van, enorme bronnen van energie. Dat is een relatief recente ontwikkeling binnen je geschiedenis.

Nu; zoals ik al eerder geuit heb met betrekking tot dit bepaalde onderwerp, zijn er verschillende soorten van materie die verschillende soorten van energieën genereren. Er zijn een aantal soorten materie in jullie realiteit die bruikbaar zijn en die jullie termen als het zijn van duurzame energie, of soorten van materie die worden omgezet naar bruikbare energie, en er zijn soorten van materie die ik bestempeld heb als dode materie.

Nu; dode materie is belangrijk, en heeft wel degelijk bepaalde werkingen en functies, maar niet noodzakelijk met betrekking tot de promotie van levende manifestaties.

Ik ben mij er gewaar van dat er mensen zijn die geen afscheiding creëren met betrekking tot “leven” en jullie planeet zien als een levende entiteit. Maar wanneer je een onderscheid aan het genereren bent van wat jullie kwalificeren als levend en wat jullie kwalificeren als niet-levend, zoals planten en dieren versus een steen - ten bate van sommige mensen zal ik toegeven dat; ja; in het grotere plaatje zou je kunnen zeggen dat iedere manifestatie levend is, omdat iedere manifestatie bewustzijn bevat. Maar jullie genereren hoe dan ook een onderscheid in jullie realiteit tussen levende en niet-levende manifestaties. In relatie daarmee, zijn er enkele vormen van elementen in jullie realiteit die niet bestemd zijn om gebruikt te worden ter bevordering van levende manifestaties. Dode elementen zijn er één van.

Bepaalde energieën die jullie uit je planeet ontrekken bevinden zich op bepaalde locaties, omdat ze daar voor een reden zijn. Het is brandstof, maar niet jullie brandstof. Het zijn brandstoffen in relatie tot jullie planeet zélf. Het zijn composieten die de samenstelling en de gelaagdheid en de manifestatie van het design van jullie planeet zélf genereren. Er zijn vele, vele lagen in en van jullie planeet, en in hun design functioneren ze goed. Ze functioneren in een capaciteit die zeer vergelijkbaar is met je fysieke lichaam. Je hebt organen en bloed en zenuwen en verschillende systemen in je lichaamsbewustzijn die dienen ter handhaving van de beweging, de presentatie en het onderhoud van je lichaamsbewustzijn. Jullie planeet is opnemende van haar eigen systemen. Deze zijn anders, maar het principe is vergelijkbaar. Deze composieten die in jullie planeet zitten dienen ten doele van het functioneren en de werkingen, om zo te zeggen, van jullie planeet.

Dode energie is een combinatie van vele verschillende elementen, die creërt wat jullie herkennen als een soort van slib als het stroomt. Deze slib, om zo te zeggen, is een soort van smeermiddel in de componenten van de innerlijke werkingen van de planeet zélf.

Jullie hebben een cliché gezegde waar jullie gek op zijn in deze tijd, die van de “cirkel van het leven”. Er zijn verschillende cirkels van leven, maar ze zijn allemaal interverbonden met elkaar. Het aspect van manifestaties in relatie tot jullie planeet, levende manifestaties, sommige van die aspecten, wanneer je sterft, leveren een bijdrage aan de werking en de manifestatie van de planeet. De planeet ondersteund/onderhoud jou, jij ondersteund/onderhoud haar, en het is allemaal interverbonden met elkaar.

Nu; sommige aspecten, in verschillende omstandigheden – wat allemaal heel erg precies is – reconfigureren (zich) in energie om de verschillende soorten van manifestaties te worden ten behoeve van jullie aarde, waarvan dit slib er één is. Er zijn nog vele andere soorten, vele andere die jullie ook ontrekken (uit de aarde), die zich in een bepaalde locatie bevinden vanwege een doel, voor een reden, en die reden is niet noodzakelijk dat jullie het delven.

Welnu; even een kleine terzijde. Jullie zijn dit smeermiddel gedurende een korte historische kader van tijd aan het delven geweest – maar voor zeer geruime kaders van tijd in jullie waarneming – en gedurende dat tijdskader, is een van de effecten die zich voordoet, welk effect steeds verder toeneemt in relatie tot jullie onttrekking van dat smeermiddel uit de stratificatie (bodemlagen) alwaar het thuishoort, is dat jullie steeds meer bevingen ervaren.

LYNDA: Aardbevingen.

ELIAS: Want dat slib dat jullie herconfigureren naar een energiebron, is niet ontworpen om dat soort van energiebron te zijn. Zal het functioneren op die manier, kun je het genereren op die manier? Ja, dat kan. Is het daarvoor ontworpen? Nee. Je kan iedere manifestatie die je maar kiest herconfigureren om te functioneren op een andere manier. Was het ook bedoeld om dat te doen – niet noodzakelijk.

Wanneer je natuurlijke aspecten onttrekt en weghaalt die zijn ontworpen om te functioneren op een bepaalde manier in de configuratie van je aarde, zullen haar functioneringen gaan veranderen, net zoals je lichaamsbewustzijn anders zal gaan functioneren als je er bepaalde chemische stoffen aan zou ontrekken of weghalen, en dat zou gaan vervangen met andere stoffen, of het helemaal niet zou vervangen. Als je niet de juiste concentratie of configuratie van de inhoud van calcium in je lichaam zou opnemen, wat gebeurd er dan?

LYNDA: Broze botten en allerlei andere soorten van degeneratie(ziekten).

ELIAS: Het functioneert niet optimaal meer. Het functioneert anders. Het continueert te functioneren, maar anders en waarschijnlijk niet zo goed. Als je, in hele simpele termen, de olie uit de machinerieën van je planeet weghaalt, zal het ook niet meer hetzelfde functioneren.

Je planeet is zeer vergelijkbaar met de machines die jullie creëren, en machines die jullie creëren zijn opnemende van werkende (onder)delen die worden gemaakt van harde types materialen, en deze vereisen smeermiddelen om goed en degelijk te kunnen functioneren. Jullie planeet is opgebouwd uit vele zeer harde componenten, en er zijn verschillende manifestaties in jullie planeet, die zijn ontworpen om die bepaalde factoren te accommoderen.

Welnu: in relatie tot wat aan het gebeuren is op deze ene locatie met betrekking tot jullie olie – is dat het wordt opgebraakt door jullie planeet op een ongewone manier – wat zeer de reflectie is van de mensen die objectief gewaar zijn van de verschuiving en van hun opinies en percepties, dat dit een substantie is die niet zou moeten worden gebruikt. Omdat zij het grotere percentage zijn, en dus de grotere kracht in energie zijn, is de planeet die expressie aan het reflecteren, die energie aan het reflecteren. Daarom is het, in jullie termen, aan het spugen op een wijze die ongewoon is. Maar het is ook, in dat braken, precies aan het uiten wat ik al zei. Dit is dode materie. Het is niet een stof die bedoeld is om levende manifestaties te bevorderen. Aldus, wat doet het? Het is aan het genereren wat haar natuurlijke vorm doet. Niet geconfigureerd, is het wat jullie nu zien als vernietiging en dood aan het genereren, en dat continueert het te blijven doen. Het lijkt niet te stoppen te zijn, wat ook een weergave is van hoe krachtig het kan zijn, en in jullie termen, hoe destructief bepaalde acties kunnen zijn als je er geen aandacht aan besteed.

Ik zou je willen zeggen dat het een groot potentieel is op dit moment, dat jullie een manier zullen ontdekken waarop je het braken zult kunnen stoppen. Of dat genoeg zal zijn voor jullie om het punt te bereiken waarin je veranderingen begint te implementeren, dat valt nog te bezien. Het genereert in ieder geval aanzienlijke hoeveelheden van aandacht erop, en hoe meer de planeet continueert te braken, hoe meer effect het heeft, en hoe meer effect het heeft, hoe meer het oncontroleerbaar lijkt te zijn, en des te meer het een punt lijkt te benadrukken.

Dit is geen kwestie van goed of slecht. Dit is ook geen kwestie van juist of fout. Dit is een kwestie die te maken heeft met verandering en van wat jij wilt. Wat is ter jullie collectieve grootste baat, en wat niet? Het is geen kwestie van oppositie, of dat sommige mensen het verkeerd hebben.

LYNDA: Er zijn een hoop verwijten heen en weer gaande, iedereen geeft iedereen de schuld.

ELIAS: Dit is niet het punt ervan. Het punt ervan is dat jullie planeet opnemende is van het vermogen om het zelf te veranderen, zónder jullie hulp, welke niet nuttig is. Jullie planeet kan zich herstellen, en het kan reconfigureren. De uitdaging voor de planeet is dat de intelligente soort die haar occupeert koste wat het koste de planeet behulpzaam wil zijn, maar in feite haar juist niet behulpzaam is. Want, zij zijn halsstarrig in het ‘op in controle zijn van’ en proberen daardoor situaties te manipuleren, die de planeet zeerwel en zeer effectief, zélf kan genezen.

Maar dat is niet wat er gebeurt, want de mens is zichzelf erin aan het betrekken – wat, in een bepaald opzicht, ook enigszins begrijpelijk is, want de mens heeft deze situatie gecreërd, en zien zichzelf daar dan ook verantwoordelijk voor te zijn. En, bij wijze van spreken, zijn jullie dat ook. Maar ook dat is relatief. Het is allemaal een verlenging van jou. Zijn jullie verantwoordelijk voor massale vernietigingen? Aan de ene kant, zou ik daarop kunnen reageren en kunnen zeggen: ja. Aan de andere kant, zou ik daar ook op kunnen reageren en kunnen zeggen: nee, niet helemaal.

Jullie zijn aan het exploreren, jullie zijn aan het experimenteren, en jullie zijn aan het ontdekken dat sommige exploraties niet noodzakelijk geheel ter jullie voordele zijn. De moeilijkheid of uitdaging in deze, is dat bij sommige ontdekkingen het veel langere periodes van tijd in beslag neemt, voordat jullie herkennen dat het niet noodzakelijk ter jullie voordeel is, terwijl het op korte termijn, of in het kleinere plaatje, wel zo lijkt te zijn.

LYNDA: Innovatief, zelfs.

ELIAS: Kijk naar al die enorme en indrukwekende uitvindingen die jullie hebben gecreërd: rakketen, vliegtuigen, locomotieven, interessante en verassende en opwindende uitvindingen en opwindende ontdekkingen van reconfiguraties om brandstoffen te creëren. Die fascinatie is nog steeds niet weggeëbd en omgezet in verveling. Het blijft een fascinatie behouden.

In deze, continueren jullie deze acties te genereren die niet verenigbaar zijn met de manifestatie. Ze zijn niet compatibel in de bevordering van het levende. En daarom, kan het wel gunstig zijn voor raketten en voor vliegtuigen en voor voertuigen en voor locomotieven, om voortstuwing te genereren, maar het is niet gunstig of compatibel voor organen, voor zintuigen, voor leven zoals jullie dat kennen, en jullie zijn jezelf op dit moment hier een aanzienlijke doses van een voorbeeld van aan het aanbieden. Want diezelfde slib, die jullie nu een voorbeeld aan het geven is, van de vernietiging van vele levensvormen in andere configuraties, is ook haar bijdrage aan het leveren voor jullie allemaal binnen die actie: je ademt het in, je consumeert het.

LYNDA: Wij consumeren het? Wat bedoel je?

ELIAS: Je krijgt het binnen, je neemt het op.

LYNDA: We ademen het in, bedoel je?

ELIAS: Het gaat nog voorbij het inademen.

LYNDA: Oh, je bedoelt in het plastic dat om dingen heenzit – verpakkingen?

ELIAS: Niet alleen daarin. Zélfs in je eten zitten er componenten van dat slib, die je binnen krijgt. Je absorbeert het via je huid, wat niet zou gebeuren als het zich nog steeds zou bevinden op de locatie waarin het bestemd was om te zitten.

LYNDA: In de diepste lagen van de aarde. Wat kunnen we doen om te helpen?

ELIAS: Dat doe je al. Het percentage van individuen, het collectief van mensen is aan het groeien, en is ietwat groter bevolkt aan het worden met diegenen die objectief gewaar zijn, in verschillende hoedanigheden, van de verschuiving (in bewustzijn), dan diegenen die dat niet zijn.

Ik heb het jullie al vanaf het begin van dit forum gezegd, dat er trauma zal zijn, en er IS trauma. Het punt ervan is precies wat ik jullie al aangegeven heb in mijn informatie; het is geen kwestie van schuld, het is geen geval van wat fout is en wat goed is, en van wie er gelijk heeft of wie er ongelijk heeft, of wat voor acties verkeerd zijn en wat voor acties juist zijn. Het zijn allemaal keuzes.

Ontdekkingen zijn een geweldige actie! Het is spannend; het is verruimend. Wil dat zeggen dat alle ontdekkingen gunstig of ten voordele zijn om te worden voortgezet? Niet noodzakelijk. De ontdekking dat je een bepaald element kan reconfigureren naar een bruikbare energie is opwindend, en het is een eerbetoon aan je vernuft. Wil dat zeggen dat het noodzakelijkerwijze ook maar gunstig is om je te blijven voortcontinueren in die richting, met bepaalde reconfiguraties van elementen? Niet noodzakelijk, maar ook dat is een ontdekking; de ontdekking dat bepaalde keuzes niet noodzakelijk ten voordele zijn en dat bepaalde keuzes, ja, aangegaan kunnen worden, maar is het je in daadwerkelijkheid ook wel ten voordele om dat aan te gaan?

Je kunt ook eigenwijs je poot blijven stijfhouden, en met je voeten gaan stampen. De ontdekking dat je opnemende bent van dat vermogen kan opwindend zijn, in eerste instantie. Maar ik zou zeggen dat over het algemeen je ook al heel snel zult ontdekken dat het oncomfortabel is, en dat het niet noodzakelijk in je voordeel zal zijn om je poot te blijven stijfhouden, en met je voeten te blijven stampen.

Jullie zijn vermogens aan het ontdekken. Je hebt al vermogens ontdekt, waarvan sommige je niet per se geheel ten bate zullen zijn, maar ook dat ben je aan het ontdekken. Het lijkt erop dat de ontdekking van wat jullie ten bate is, een moeizame langzame tocht is, maar in werkelijkheid is dat niet zo, in feite. Het heeft je vele eeuwen geduurd om te bewegen naar het punt van jullie ontdekkingen van uitvindingen, zoals de locomotief. Het heeft je veel minder tijd gekost sinds die ontdekking, om te herkennen dat er ook andere methodes zijn die je kunt opnemen. Als je een reconfiguratie van één element kan uitvinden om brandstof mee te genereren, dan kun je ook andere ontdekken.

LYNDA: En zoals we weten, zijn er bepaalde (vrije) energie devices, die gewoon geïmplementeerd zouden kunnen worden. Ik zou heel graag willen geloven dat dit ooit nog zal gebeuren, en liever eerder dan later.

ELIAS: Het is al begonnen. Jullie zijn al bepaalde typen van configuraties aan het implementeren. Maar dit is wederom een voorbeeld van het feit dat alles wat familiair is, niet zo gauw aan wordt afgedaan. Wat familiair is, hebben jullie de neiging om …

LYNDA: Er is dit massageloof over hoeveel geld die industrie wel niet genereert.

ELIAS: Omdat dat familiair (vertrouwd/bekend) is!

LYNDA: Is dát wat je bedoelt met familiair?

ELIAS: Ja.

LYNDA: Dus zou je je gewoon geen andere manier kunnen voorstellen om zo veel geld te genereren.

ELIAS: Correct. Maar zelfs binnen dat onderwerp, is het familiair. Wat zou je moeten motiveren om een andere actie aan te gaan of een nieuwe ontdekking, als datgene dat jij hebt ontdekt, in al z’n familiariteit, zelfs al is het niet comfortabel, voorspelbaar is? Het mag dan niet comfortabel zijn, maar het is vertrouwd en het is voorspelbaar.

LYNDA: Moeten wij met onze voeten gaan stampen, om onze aandacht te verkrijgen? Lijkt er wel op.

ELIAS: In sommige hoedanigheden.

LYNDA: Het is moeilijk om zachtaardig te blijven met jezelf wanneer je dit soort woorden hoort, maar ik denk wel dat daar de sleutel ligt. Dit is wat we iedere dag aan het doen zijn.

ELIAS: En om te (h)erkennen dat wat je doet, rimpels veroorzaakt (doorwerkt). Als je hypothetisch dit onderwerp over deze bijzondere situatie zou aangaan ... (De opname stopt).

Nu; deze situatie is wat jullie zouden noemen een voorbeeld op zeer grote schaal van wat jullie aan het doen zijn. Als je dit zou gaan onderzoeken – waarvan ik mij gewaar ben dat individuen dat al gedaan hebben – zou in werkelijkheid, de situatie kunnen worden gezien in de hoedanigheid van één individu’s keuze, één individu z’n acties. Een individu genereerde een keus, en dit gebeurde. Dat ene individu z’n energie en keuze rimpelt door en heeft effect op aanzienlijke volumes van andere energieën; die ene individuele keuze golfde door heel je wereld heen. Die ene individuele keuze op dat moment was een simpele keuze, een waarvan het individu weinig of geen aandacht bij opnam.

Dit is een goed voorbeeld van wat ik ieder van jullie tracht bij te brengen over de kracht van je energie en van je keuzes. Het is net zo krachtig en net zo ingrijpend als die van dat ene individu. Denken jullie bij jezelf na over hoe één individu in dat ene moment, die die ene keuze aan het genereren is, een idee ervan zou hebben dat die keuze zou worden uitgedrukt en van een dusdanige gewaarwording zou worden over de hele wereld? Nee.
Zag dat ene individu zichzelf eigenlijk wel als zo belangrijk te zijn, of zag dat ene individu z’n individuele keuzes eigenlijk wel als zo belangrijk te zijn? Dat zijn ze wel. Ieder persoon’s individuele keuzes zijn zo belangrijk. Of ze nu een actie aan het genereren zijn met de olie op een boortoren, of dat ze nu een actie aan het genereren zijn in hun woning. Het maakt niet uit. Energie is energie, en het is onbegrensd.

En dus, wat kun je doen? Wees gewaar. Besteed aandacht aan wat je doet, wetende dat wat je doet net zo doorrimpelt als dat het doorrimpelde bij dat ene individu. Wees gewaar; besteed aandacht aan wat je doet; besteed aandacht aan hoe je rimpelingen doorwerken; besteed aandacht aan wat voor energie je uitstraalt.
Wat is tot je grootste voordeel? Dat is de ultieme vraag; wat is tot je grootste voordeel? Wees er aandachtig op. Als je een vraag zou moeten stellen, stel dan de vraag “wat is tot MIJN grootste bate”? In iedere situatie. Dat is de sleutel van waar je aandachtig op moet zijn.

LYNDA: Dit roept gelijk een hoop vragen bij mij op over de richtingen die ik opga. Maar ik ga voor nu stoppen, zodat wij het allemaal kunnen laten bezinken, en kunnen zien wat het weer aanwakkert in onze eigen persoonlijke toepassingen. Ik denk dat het een hoop vragen gaat oproepen. Ik wil je bedanken voor deze informatie Elias.

ELIAS: Je bent zeer welkom.

LYNDA: Ik voel mij zelfs weer aangemoedigd, omdat het tij aan het veranderen is. Alhoewel we dat wel op een enge manier aan het doen zijn. Bedankt.

ELIAS: Je bent zeer welkom.

LYNDA: Hoop weer snel met je te praten.

ELIAS: Goed. Ik zal daarop anticiperen. Als altijd, mijn dierbare vriend, in grote genegenheid en in grootse aanmoediging, zeg ik je au revoir.

© 2010 Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden.


Vertaald door


Copyright 2010 Mary Ennis, All Rights Reserved.