Session 124
Translations: EN

Uriel/Rameau

Topics:

“Uriel/Rameau”
27 september 1996, (Pop-in).

Deelnemers: Mary, Vicki, en Cathy.

Elias popt-in om 10:18 PM.

Opmerking: De letters X en Y zullen worden gebruikt in plaats van de twee essentie namen in deze transcriptie, omdat dit op het moment gepast lijkt te zijn.

ELIAS: Biedt Uriel de naam Rameau aan.

VICKI: Spelling?

ELIAS: R-A-M-E-A-U.

ELIAS: Zo, dus jullie hebben vragen!

VICKI: Nou, ik weet dat Michael vragen heeft.

ELIAS: (Pauzerend, en zijn fysieke omgeving rondkijkend) Nogal een krappe ruime! (Mary zat nogal krap ingesloten tussen de bank en de tafel).

VICKI: Wil je ergens anders gaan zitten?

ELIAS: (Pauze) Ik zal een andere locatie opzoeken. Hij bezet nu eenmaal een klein lichaam! Excuseer mij even. (Staat op en loop naar de andere kant van de tafel, waar hij gaat zitten in een open ruimte) Dat is beter!

CATHY: Wat is Rameau?

VICKI: Het is de essentie naam van Bruce z’n vrouw.

ELIAS; Correct.

VICKI: Zo, wat zit er achter die aantrekking van Michael naar Bruce toe vandaag, die Michael had?

ELIAS: Dit was een subjectieve herkenning van de connectie tussen Uriel en Rameau, en van de interactie die plaatsvond. Net zoals dat er een herkenning was van een visitatie, alhoewel dit objectief werd geïdentificeerd.

VICKI: Wat is de connectie tussen deze twee individuen?

ELIAS: Binnen het bewustzijn, reikt de connectie zeer ver bij deze individuen. Er is een gemeenschappelijke fragmentatie, hoewel je dit niet moet interpreteren zoals bij je tweeling. Ze zijn wederom naar elkaar toe aangetrokken geworden, om behulpzaam te zijn binnen de bewegingen van dit bepaalde focus. Rameau was, en continueert instructief te zijn, richting Uriel, als hij het opmerkt en als hij er aandacht aan schenkt. Want deze persoonlijkheid van Rameau kan zeer instructief zijn - op dezelfde wijze als Elizabeth dat voor Patel is. (Pauze).

VICKI: Hoe zit het met die droom van gisteravond; Michael z’n droom, met de verkoper en de computers?

ELIAS: Hij is zijn verkoper niet aan het herkennen! Deze interactie was bedoeld om Michael informatie aan te bieden, over de acties die jullie momenteel opnemen ten behoeve van je helderheid en ten behoeve van het begrijpen daarvan. Alhoewel ik ook mijn erkenning moet uitspreken richting Michael, omdat hij de aangeboden informatie heeft herinnerd, voor de eerste keer, van de ontmoeting met Elias in zijn droomstaat. Zijn normale gang van zaken is dat hij de interactie herinnert, en niet de informatie. En nu, herinnert hij zich de informatie en niet de identificatie! De informatie werd vertaald naar objectieve symbolen toe, die je kunt herkennen.

Ik heb een jullie een analogie aangeboden met betrekking tot X, en de urgentie om mondeling te communiceren. Ik bood een vergelijking aan, van mindere vervorming in het schrijven van brieven. Raak niet in verwarring. Dit is niet te vergelijken met wat jullie zien als automatisch schrijven. Ik heb jullie dit scenario gegeven enkel maar om jullie het verschil te laten zien in fysieke focus, binnen jullie communicaties naar elkaar toe. Want in het fysieke focus, binnen jullie eigen communicaties, zullen jullie veel intenser focussen op een brief, en veel zorgvuldiger zijn in een brief, dan je zou zijn in de hitte van het moment van een conversatie. In een brief, kies je je woorden zorgvuldiger uit. Je evalueert je gedachten zorgvuldiger.

Dit is niet te vergelijken met de actie die je opneemt wanneer je automatisch schrijft, of met andere vormen van communicaties, waarin jij interpreteert dat er een energie-uitwisseling in plaatsvindt; want binnen deze andere vormen van communicatie, ben je niet gefocust. Je bent niet helder. En daardoor, neem je vervorming (distortie) op. Dit wil niet zeggen dat je deze actie niet helder kunt opnemen. Je zou een energie-uitwisseling kunnen opnemen in de vorm van automatisch schrijven, tot op een zekere hoogte, en weinig distortie opnemen. Maar dit moet ook worden aangegaan met helderheid, op dezelfde manier als dat je bewust gewaar bent van een energie-uitwisseling. En als je deze acties zou opnemen op dezelfde manier als dat je een verbale energie-uitwisseling zou opnemen, in een toelating daarvan, en zonder objectieve interactie of bemoeienis (interferentie), maar wel bewust gewaar van de interactie bent, dan zul je de minste hoeveelheid vervorming opnemen, omdat er helderheid is.

VICKI: En dit zou geen automatisch schrijven zijn?

ELIAS: Het kan bereikt worden in de actie van het automatisch schrijven.

VICKI: Dus, wat Ron doet, zou zijn wat jij beschreef?

ELIAS: Correct. Alhoewel ook dit distortie betrekt; want, en zoals Olivia er gewaar van is, zijn er momenten van objectieve interferentie. Er is geen volledige toelating van de informatie die wordt doorgezonden. Er zijn twijfels (vragen). Tijdens die momenten dat die twijfels er zijn, of er vragen optreden, ontstaat er distortie; net zoals als bij het televisie kijken. Je stemt zeer helder af op een kanaal op je televisie, en iedere keer dat je, objectief, vragen stelt (twijfels hebt), zal er een tijdelijke statische onderbreking plaatsvinden op het scherm. Dit gebeurt een weinig binnen de energie-uitwisseling van Olivia.

VICKI: Dus dan zou je de manier waarop dat Oversoul Seven geschreven was termen als automatisch schrift?

ELIAS: Ja.

VICKI: Ze was zich er niet bewust gewaar van.

ELIAS: Correct.

VICKI: En dit is anders.

ELIAS: Correct. Als je andere acties aangaat zonder helder te zijn en zonder een herkenning van de vermenging te hebben, dan is er distortie in betrokken. Dus, iedere keer dat je je (Ouija) boord gebruikt of dat je schrijft, en je verwijdert jezelf ervan, dan incorporeer je distortie. (Pauze)

VICKI: Ik snap het. Cathy?

CATHY: Nee, ik snap het niet! (Wij barsten in lachen uit).

ELIAS: (Tegen Cathy) Wanneer je het (Ouija) boord gebruikt, ben je je dan bewust gewaar van een vermenging?

CATHY: Nee.

ELIAS: Precies. (Tegen Vicki) Wanneer je automatisch schrijft, ben je je dan bewust gewaar van een vermenging?

VICKI: Niet echt, alhoewel er wel een paar momenten zijn geweest dat ik dat soort van voelde, maar dat was maar tijdelijk.

ELIAS: Precies. Maar dat wil niet zeggen dat je deze actie niet kan bereiken. Dat kan wel. En dit wil ook niet zeggen dat je deze actie op dit huidige moment niet kunt bereiken. Dat doe je wel, op dit moment.

VICKI: Het is een kwestie van afstemmen, correct?

ELIAS: Precies.

VICKI: Afstemmen op wat? (Wij barsten weer in lachen uit)

ELIAS: Op energie-uitwisseling. Je periferie erin betrekken en toelaten dat je, tegelijkertijd met je gerichte aandacht, een ander kanaal (zender) kan zien. (Pauze) Het aangaan van deze activiteiten is niet alleen een expressie van enkel maar jezelf. Je staat toe dat er energie door-bloed. Dus, ontvang je wel communicatie, alhoewel de communicatie die je ontvangt, verward raakt, of je lijkt helemaal geen informatie te ontvangen. (Pauze)

VICKI: En hoe vermeng en wissel je tegelijkertijd uit?

ELIAS: (Staart naar Cathy).

CATHY: Waarom ga je nou naar mij zitten kijken??? (Veel gelach)

ELIAS: Dit kan beantwoord worden door Shynla’s favoriete woord!

CATHY: Oh, tjonge! Vertrouwen! (Vrij sarcastisch)

ELIAS: Zeer goed! En acceptatie.

VICKI: Nou, ik heb dit vanochtend met Mary besproken, omdat in onze definities, die woorden twee verschillende dingen lijken te betekenen, dus er is wat verwarring over de termen.

ELIAS: Net zoals dat Michael op objectieve wijze meer informatie vergaart terwijl we doorgaan, zo ook zal jij dat doen. Je begrijp niet, waarlijk, wat een actie is, als je die actie niet aangaat. Je begrijpt, niet waarlijk, de ervaring van een individu die een gewelddadige handeling aanging, tenzij ook jij die gewelddadige handeling ervaart, en daardoor het gedachte proces opneemt en de emotionele reacties opneemt die verbonden zijn met die actie binnen de ervaring.

Je leert, bij wijze van spreken, door het doen van iets. En dit is ook - wat jij zou noemen - je doelstelling (je objectief), omdat je voor de actie van de transitie kiest. Je zult die actie van transitie niet begrijpen, als je die actie niet aangaat. Je zult niet kunnen zien en begrijpen, wat je ziet. Je zult het begrijpen, wanneer je het binnenin je ervaart.

VICKI: En waarom is Mary dan niet bewust, objectief gewaar, van de informatie die jij aanlevert?

ELIAS: Dit is een keuze.

VICKI: Het heeft niets te maken met het afstemmen, dan?

ELIAS: Nee. Dit is een keuze. In een zeer sterk vastgehouden geloofsysteem, is er een angst voor objectieve interferentie. Er is ook een gebrek aan vertrouwen van het zelf, dat er geen distortie zal plaatsvinden. Dit is acceptabel. Binnen de beweging van het toelaten van vertrouwen, was er, en continueert er te zijn, een aanvaarding van het vertrouwen op het zelf. Als dit niet zou plaatsvinden, dan zou Michael zich niet toestaan om “close te worden”, zoals hij dat zegt. En terwijl dit progresseert, in jouw woorden, omdat er geen progressie bestaat, (lachend), zou hij er ook voor kunnen kiezen, zoals hij momenteel doet, om niet objectief erin geëngageerd te zijn. Zijn redenering zal veranderen. Want zijn objectieve gewaarzijn ervan is onnodig, omdat hij volledige subjectieve gewaarzijn van de interactie heeft, en ook een conceptualisatie ervan heeft binnen deze actie. Dit reflecteert zich terug in zijn objectieve gewaarzijn binnen zijn wakende bewustzijn, en ook binnen zijn droomstaat. Deze acties zouden niet door-bloeden, om zo te zeggen, als het vertrouwen niet werd aangegaan.

Ik had je al verteld, in een persoonlijke sessie, dat hij zich snel beweegt. Je kunt deze beweging, objectief, bewust, zien. Hij is die beweging die plaatsvindt, subjectief, naar buiten toe aan het weerspiegelen. Het is aan het door-bloeden. Het zal met de tijd merkbaarder gaan worden. Er zal meer interactie zijn. Michael loopt zichzelf te vergelijken met Ruburt, en erkent niet zijn eigen beweging hierin. Hij vindt dat Ruburt’s beweging, die van hem ver overtreft. Dit is in feite geen waarheid. De incorporaties en de manifestaties, zijn anders. De beweging is zeer snel (aan het plaatsvinden). Je kunt tegen Michael zeggen dat, binnen een korte span van tijd, hij dezelfde subjectieve door-bloedings acties en het gewaarzijn van subjectieve activiteiten, op objectieve wijze, heeft opgenomen, in vergelijking tot Ruburt’s bereikingen, die elf jaar in beslag namen. En je zult dan ook nu die expressie die ik gebruik beter kunnen begrijpen, die van snelheid, van snel bewegen. En deze snelheid, volgen jullie ook. En daarom, erken je eigen beweging.

VICKI: Oke. Ik ben mij ervan bewust dat ook ik erg sterk vasthoudt aan dit geloofsysteem, net zoals Michael, dat het objectieve gewaarzijn opnemend is van distortie, als je een energie-uitwisseling zou aangaan. Dan is dat dus een geloofsysteem, die ik gewoon moet proberen te verruimen?

ELIAS: Ja. Het is weldegelijk mogelijk om bewust, objectief gewaar te zijn van een energie-uitwisseling en vermenging, als je dat wilt, en daarbij ook nog de minste hoeveelheid distortie in op te nemen. Jullie erkennen gewoon jullie eigen capaciteiten niet. Jullie zijn zeer creatieve, precieze, onberispelijke wezens. Je bént je hoogste uitdrukking. Je occupeert geen lager vlak van bestaan! Fysieke focus is niét de laagste sport op de ladder! Het is een keuze van focus, ter ervaring. Het is niet, onderstreep dit, een fysiek klaslokaal waar je leert hoe je hogere cijfers moet behalen! Jij bént je hoogste cijfer al! (Empathisch).

VICKI: Maar wij voelen ons altijd zo stom! (Veel gelach).

ELIAS: (Grinnikend) Dit is alleen maar vanwege de reden dat jullie je eigen multidimensionaliteit en magnifiekheid niet zien.

CATHY: Heeft Y een klein beetje objectief gewaarzijn van wat er hier gaande is, of is het alleen subjectief?

ELIAS: Zijn gewaarzijn zou vergelijkbaar zijn aan het gewaarzijn dat Michael recentelijk ervaarde; van een weten hebben van een herinnering, maar niet wetend van welke. En dus, wanneer jij vraagt, “Heeft Y er een gewaarzijn van?” dan is hij niet behoudend van een objectief gewaarzijn van jou; of Lawrence of Shynla of Olivia of Michael. Hij heeft geen objectief gewaarzijn van X, alhoewel hij wel een herinnering ervan ervaart, waar hij de interpretatie ervan niet begrijpt. Wanneer hij zichzelf meer informatie zou toelaten, dan zouden deze ervaringen helderder worden. Want net zoals dat Michael informatie snel assimileert, en een begrip heeft van de informatie en de ervaringen die plaatsvinden, zo ook doet Y dat. (Pauze)

VICKI: Je gebruikte dezelfde term – herinnering – toen wij dit laatst bespraken, met betrekking tot Michael’s herinnering, met betrekking tot deze essentie. Ik ben er niet helemaal zeker van of ik begrijp wat je zegt, wanneer je dat zegt.

ELIAS: Jij kijkt fysiek tegen herinnering aan. Momenteel gaan wij onderwerpen aan en voeren oefeningen uit, om je gewaarzijn te vergroten, om subjectief geheugen hierin op te nemen. Herinneringen worden vastgehouden in meer elementen van bewustzijn dan alleen het fysieke. Alhoewel veel herinneringen ook fysiek worden vastgehouden, in je fysieke lichaam, in je fysieke gewaarzijn – maar – dit zijn fysiek vastgehouden herinneringen. Ze zijn opgebouwd uit fysieke ervaringen en vertalingen. In bewustzijn, in het subjectieve bewustzijn, - waarbij ik niet wens dat het lijkt alsof het objectieve bewustzijn minder belangrijk is, want dat is het niet -, maar in andere gebieden van subjectief bewustzijn, ben je ook behoudend van herinneringen, niet van fysieke herinneringen. Je bent behoudend van connecties. Je bént ermee verbonden. Je bent ook behoudend van energie connecties, die je niet objectief identificeert.

Bewustzijn is niet zo begrenst, gedefinieerd. Het is geen element of actie van fysiek en niet-fysiek. Jij identificeert met deze termen, omdat je span van aandacht zo gericht is. Maar het zijn zeer beperkende woorden. Er zijn geen twee “plaatsen” - een fysiek plaats, een niet-fysieke plaats. Energie bestaat, maar is geen “ding”. Het bezet geen ruimte; alleen wanneer jij ruimtearrangementen creërt om energie in te plaatsen ten behoeve van het maken van een scene. Daarom, bezit herinnering een grotere definitie en een grotere significantie, wanneer je alle barrières zou elimineren, en je niet aan gebeurtenissen zou (vast) hechten.

VICKI: Dus voor een deel, praat je over herinneringen hebben van energie-verbindingen, energie-connecties, wanneer je praat over subjectieve herinneringen?

ELIAS: Correct.

VICKI: En deze energie-verbindingen (connecties) zijn verschillend binnen verschillende energieën?

ELIAS: (Pauzerend) Ja en nee. Ze zijn verschillend alleen in verlangen en intentie. Binnen acties, zijn ze niet anders.

VICKI: Oke. Dus ik heb zeer sterke energie-connecties, als voorbeeld, met Ron.

ELIAS: Correct.

VICKI: En die worden gedefinieerd door verlangen en intentie.

ELIAS: Correct. Je bent ook behoudend van herinnering met Y. Je bent ook behoudend van herinneringen met vele anderen die jij als fysiek beschouwt. We bespreken deze niet, omdat je geen objectief gewaarzijn hebt van deze individuen. We hebben gesproken over je counterparts. We hebben, zeer zeer kort, gesproken over counterparts, en de interacties. We zullen in meer detail gaan praten over counterparts, wanneer je een groter gewaarzijn gaat opdoen van probabiliteiten en je andere focussen, omdat zij hier direct aan gerelateerd zijn.

Je interactie met het individu die de sleutelpositie inneemt van de probabiliteiten die naar elkaar toe werden getrokken, zo te zeggen, in die ene sessie, stelt vragen over de populatie. Jullie kijken hier zeer fysiek tegenaan, zeer individueel, in nummers; dat ieder separaat is, ieder is verschillend. In één opzicht, beschikt ieder individu over hun eigen persoonlijkheidstrekjes en hebben zij een eigen identiteit, en ook beschikken zij over hun eigen vrije wil en hun eigen keuzes. Maar tegelijkertijd, simultaan, zijn vele vele vele individuen counterparts, van jouw in jouw focus. Ik heb kort gesproken over de poelen van bewustzijn, die er zijn gedurende de eeuwen. Die zijn ook direct gerelateerd aan jouw counterparts.

Er bestaan vele verschillende acties van counterparts, alhoewel jullie dit niet begrijpen. Een van de acties van counterparts is wat jij fysiek ziet als het zijn van divisies van jouwzelf, aspecten van jouwzelf, zoals in het scenario van Peter. Een daarvan is genotzuchtig binnen een focus. Tegelijkertijd, in de zelfde tijdsperiode, nu, bestaat er een ander, die een ander aspect aan het ervaren is, wat fysiek vertaald kan worden naar honger hebben. Zij zijn beiden Peter, hoewel zijn ieder behoudend zijn van hun eigen identiteit en keuzes.

Dit zijn moeilijke concepten om jullie uit te leggen, omdat deze individuen jij zijn, maar ook niet jij zijn. Ze zijn henzelf, maar jij bent hen, maar jij bent jezelf. En daarom, met betrekking tot de kwestie van de populatie aantallen, zijn er geen biljoenen en biljoenen nieuwe essenties die geboren worden op jullie planeet. Je focust meer counterparts, ter ervaring. Want jij, in fysieke termen, hebt deze (toegevoegde) uitgebreidere, geëxpandeerde ervaring nodig, terwijl je de Verschuiving nadert. Je bent op deze manier veel sneller ervaringen aan het opdoen en informatie aan het opnemen, omdat jullie verschuiving nadert. En daarom, manifesteer je meer fysieke counterparts. Jullie planeet zal niet exploderen, omdat jullie niet tot in het oneindige zullen continueren met deze uitbreiding van counterparts.

Elk moment, elke beweging, elke keuze die je fysiek neemt, heeft een reden, (pauze), en die reden is niet de uitroeiing van je soort! (Intens). Je bezit een intrinsiek verlangen om te continueren. Je bent behoudend van het pure verlangen voor de expansie van het zelf. Jullie zijn géén negatieve wezens! (Glimlachend).

Terwijl je subjectief door bewustzijn heenbeweegt, zul je meer gaan opmerken en begrip krijgen over connecties. Je begint hier al mee in het opmerken van connecties van andere individuen. Hierbij inbegrepen zijn Rameau en Uriel. Ook anderen. Hoewel je momenteel deze connecties niet objectief maakt - alhoewel de connectie reeds gemaakt werd. De actie werd al aangegaan, maar binnen de dichtheid van jullie tijdselement, is er een vertraging van materialisatie.

CATHY: Ik heb een paar kleine vraagjes.

ELIAS: Ah!

CATHY: Ik wil weten of dat het Bruce was in mijn droom, en of hij degene was die mij het geld gaf uit zijn zak.

ELIAS: Ja. Dit is ook een sympathische connectie tussen Shynla en Michael.

CATHY: Dat zat ik mij te bedenken, toen je aan het praten was. Nou, dan moet ik deze vraag ook stellen. Ik moet gewoon weten wat William zag in Chelsea! (Wij barsten in lachen uit). Ik moet het gewoon weten!

ELIAS: Dit zal dienst doen als een zeer goed voorbeeld van misinterpretatie van subjectieve activiteit. Je vertaalt subjectieve activiteit of actie of gewaarzijn naar objectieve gewaarzijn. Binnen dit proces, raak je heel vaak de vertaling kwijt. Er worden veel pogingen gedaan binnenin William om subjectief te verbinden, alhoewel het begrip van deze actie niet helder is. Ook, is het begrip van realiteit binnen William niet helder, omdat William objectieve realiteit niet helemaal als realiteit ziet. En daardoor, zijn er misinterpretaties. Er bestaat ook een enorm verlangen, net zoals bij X, in de herkenning van het portaal, en een “aantrekking er naartoe”. Deze beide persoonlijkheden herkennen niet dat Michael op dit moment niet behoudend is van een objectief gewaarzijn van subjectieve activiteiten. Hij gaat nog niet het gewaarzijn aan waarin hij zich het vermogen toelaat om te interpreteren wat hij aangaat. Dat wil niet zeggen dat hij niet over het vermogen bezit om het te interpreteren. Hij herkent het alleen nog niet op dit moment. En dit is waarom ik verklaarde dat wij meer persoonlijke informatie zullen geven ter bevestiging voor Michael, zodat hij zal begrijpen dat hij in beweging is.

VICKI: Zou deze actie van het aangetrokken worden naar het portaal ook waar zijn voor Rudy?

ELIAS: Nee.

VICKI: Wat gebeurt er dan met Rudy?

ELIAS: Dit zou dezelfde type van herkenning zijn waar vele individuen naar toe worden aangetrokken. Dit is een objectieve aantrekking. Datgene waarover ik praat, over William en X, is een subjectieve herkenning van beweging en activiteit, hetgeen Michael gemakkelijk aangaat. Deze persoonlijkheden William en X hebben een herinnering van deze zelfde aangegane actie, maar ze zijn vergeten hoe ze deze actie moeten aangaan. En daarom, hebben zij ieder een enorm verlangen om deze beweging aan te gaan, want zij denken dat zij meer helderheid zullen hebben als zij deze actie aangaan. Dit is niet helemaal correct. Jullie gezegde “Het gras is groener aan de andere kant van de heuvel” … het gras is precies hetzelfde aan de andere kant! De helderheid moet worden geïnitieerd in het nu, en binnen het individuele gebied van bewustzijn waarin je gerichte aandacht in gefocust is. En dus, moet het voor X worden aangegaan binnen de transitie. En voor William, moet het worden aangegaan binnen de fysieke focus; en niet andersom!

VICKI: Wat hetgene is dat zij proberen te doen.

ELIAS: Precies. William wenst aandacht te focussen in de niet-fysieke transitie, wat hij niet occupeert binnen zijn aandacht! X wenst zijn aandacht te focussen in de fysieke focus, die hij niet occupeert met zijn aandacht!

CATHY; Interessant.

ELIAS: En dit is de reden voor onze oefening in helderheid.

VICKI: Ik geloof dat ik de oefening nu wat beter begrijp!

ELIAS: Zeer goed Lawrence! (Gelach) En zeg tegen Michael dat hij deze haardos uit zijn visuele zichtveld moet elimineren! (Verwijzend naar Mary’s haar).

CATHY: Het zit mij de hele tijd al dwars! (Veel gelach).

VICKI: Oke. Ik heb nog een andere kleine vraag, want het blijft maar rondhangen in mijn hoofd. Ik heb in lange tijd niet meer gevraagd over dromen, maar ik had recentelijk wel een interessante droom waarin Michael en ik in een ravijn waren, en we hadden aardig wat interessante actie gaande. We gingen samen het ravijn in, hij belande in een poel van water, en er waren steelse, interessante creaturen die er rondhingen, en er was interessante activiteit gaande met water die omhoog werd gegooid, en dingen zien die je niet kon zien. Het zit echt heel erg sterk in mijn hoofd, en ik kan er maar geen verbinding mee maken.

ELIAS: Oh, Lawrence! Hmmm, hmmm. Wat ben je momenteel aan het aangaan? Je bent aan het afstemmen om je andere zenders/kanalen te zien! Deze droom interactie is een interpretatie, een spiegeling van deze actie. Terwijl je het water rondsproeit en beelden ziet, vele beelden, zijn dit vertegenwoordigers van je andere focussen en alles dat beschikbaar is voor je. En binnen je objectieve bewustzijn, en je gewaarzijn binnen je gerichte aandacht, het water, bestaan er verbazingwekkende elementen overal om je heen, die gewoon recht voor je neus staan. Je hoeft er alleen maar op in te focussen om te kunnen zien. En dit is de reden waarom deze droominteractie continueert om zich te blijven presenteren in je gewaarzijn, omdat het een constante herinnering voor je is, van de activiteiten die je momenteel aangaat. Dit is amusant, droominterpretator!

VICKI: Jouw woorden, niet de mijne! (Gelach).

ELIAS: Alleen maar omdat ik erken wat jij niet erkent! (Pauze)

VICKI: In ieder geval wist ik wél dat jij die verkoper was.

ELIAS: Dat weet ik. (Gelach)

Ik ga jullie verlaten zodat jullie interactie kunnen hebben. Adieu.

Elias vertrekt om 11:24 AM.

Opmerking: Vandaag, was de pop-in gericht tot Uriel en Rameau. Voor diegenen die zich daar niet bewust van zijn, zijn dit leden van de groep die interactief zijn met ons via de computer.

Copyright 1996 Vicki Pendley/Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden.


Vertaald door
Copyright 1996 Mary Ennis, All Rights Reserved.