Sessie 24


Sessie # 24Zondag 30 juli, 1995Groep deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Ron (Olivia), Cathy (Shynla), Jim (Yarr), en laat arriverend, Christie (Oliver), en Gaylon (Thomas).Elias arriveert om 6:09 PM.ELIAS: Gegroet. Wij zullen vanavond verder discussiëren over jullie psyche. Ik zal informatie geven die ik niet in onze laatste sessie heb gegeven. Ik heb dit al doorgenomen met Michael, ter voorbereiding van dit onderwerp. Wij bespraken eerder de kwestie over conflicten, en hoe je omgaat met deze conflicten. Ik zal beginnen bij het begin, een goede plaats om te beginnen, denk je niet? (Humorvol) Ik zal beginnen met het stellen van een vraag. Waar denk je dat je begon (origineerde), en wie ben je? (Glimlachend, en een pauze)VICKI: Ik weet niet of ik mezelf hier echt ooit een antwoord op heb kunnen geven.JIM: Het is een van die vragen waar je over nadenkt, maar waar je nooit enige haalbaar antwoord op vind. Je kijkt naar religies, maar daar vind je het ook niet. Wie je bent, is een lange weg, denk ik, in verschillende dimensies. Maar dat is iets wat wij aan het uitvinden zijn. (Pauze)ELIAS: Geloof je jezelf Cathy, of Jim, of Ron, of Vicki te zijn? Is dit wie je bent? (Pauze)VICKI: Ik denk dat, tot op het moment dat jij met al deze informatie kwam, dat is wat ik geloofde ja. (Pauze)ELIAS: Geloof je dat je origineerde vanuit een atoom?JIM: Ja. Alles moet ergens vandaan origineren. De fundamentele bouwstenen zijn atomen, althans, dat is wat ze denken. Dus, dat zijn onze percepties zoals onze wetenschappers ons hebben voorgeschoteld. Ik ben er zeker van dat er nog kleinere dingen zijn dan atomen.ELIAS: Dit is waar wij zullen beginnen. Dit is incorrect.JIM: (Lachend) Nou ja, het leek al niet zo zinnig te zijn. Hoe je het ook bekijkt, het stort telkens weer in elkaar, dus moet er een andere verklaring zijn.ELIAS: Je hebt religieuze overtuigingen en wetenschappelijke overtuigingen in je opgenomen, en wanneer de ene niet toereikend is, neem je een andere op, en je blijft heen en weer gaan tussen die twee. Je bent niet begonnen met een atoom. Je universum is niet begonnen met een atoom. Het begon, in jullie termen, met bewustzijn, daar het niet is begonnen. Ik heb nu al vele malen verklaard dat je geen begin (origine) hebt. Het is makkelijker voor je om in je geloof op te nemen dat je misschien geen eind hebt, want je kunt vooruit kijken en elementen zien in je fysieke bestaan die voor altijd lijken door te continueren. Je kunt kijken naar het landschap van de oceaan, en je ziet hoe je zee in je lucht lijkt op te gaan, welke voor altijd door lijkt te gaan in je perceptie. Daarom kun je jezelf wel voorstellen dat je voor altijd in een voorwaartse beweging naar de toekomst blijft gaan. Het is heel moeilijk voor je om dit zelfde principe in een achterwaartse beweging voor te stellen, omdat je gelooft dat je ergens begonnen moet zijn. Je begon niet. In werkelijkheid, is ons universum niet begonnen. Het herschikte enkel. De elementen van bewustzijn zijn altijd geweest. Ze kozen verschillende configuraties, net zoals jij verschillende configuraties kiest. Ze (her)schikken zich verschillend, maar ze zijn altijd geweest.Wij hebben gesproken over deze fysieke focus, en terwijl wij de psyche bespreken, zal ik mij beperken tot die termen die in basis betrekking hebben op de fysieke focus. Dit is wat je opneemt en waar je mee leeft. Daarom is dit ook waar wij zullen beginnen, in fysieke focus, in jullie begin. Ik zal voor een tel hiervan afwijken, om je eraan te herinneren, dat je geen begin hebt, alleen in fysieke focus, maar in jullie fysieke begin van deze bepaalde planeet, heb ik al eerder aangegeven dat je in een staat verkeerde, van wat wij termen te zijn, een ongefocuste focus, wat heel dicht in de buurt komt van wat jullie nu de droomstaat noemen. Dat betekent niet dat jullie in een droomstaat rondliepen op deze planeet. Dit waren jullie niet aan het doen. Ik was mij al eerder bewust van het feit dat individuen dit onderwerp aan het misinterpreteren waren. Je was volledig gefocust. Je focus van je bewustzijn was alleen anders. In deze staat, zoals ik ook al heb aangegeven, had je geen behoefte aan overtuigingsystemen. Je was in connectie met essentie. Jullie waren je wateren van fysieke manifestatie aan het testen.Wij zullen voor nu de discussie over deze ongefocuste focus overslaan, om overtuigingen te bespreken, want deze zijn waar je momenteel mee te maken hebt, en ze zijn ook datgene wat je conflicten veroorzaakt. In je begin van je bewuste gefocuste manifestatie, begon je fysieke manifestatie te ervaren. Op dit punt van je ontwikkeling, had je al aanzienlijk gesepareerd van essentie. Door dit te doen, raakte je verward vanwege het ontbreken van antwoorden om sommige ervaringen te verklaren. Hier begint je opneming van religieuze overtuigingsystemen. Ik zal een voorbeeld gebruiken van individuen in een stam, waar jullie over zouden denken als het zijn van prehistorische individuen. Laten wij een scenario van een gewone dag in een gewone focus creëren, met gewone ervaringen. Jij, op je gewone reis door het leven, doet wat je normaal dagelijks doet, en kiest om de jacht te ervaren. Je gaat op weg met een metgezel, en jullie zijn zeer gericht op deze jacht. Gedurende het proces van deze jacht expeditie, verschijnen er elementen in je dagelijkse interactie waar je niet op gerekend had. Je metgezel duwt je per ongeluk en je valt van een klif, en je fysieke focus is beëindigd. De metgezel reist terug naar je dorp en verteld dat hij je per ongeluk van een klif heeft geduwd, en nu ben je dood. Je levenspartner is heel verdrietig. Je levenspartner ervaart nu ook een emotionele reactie. Een individu van je stam raakt betrokken bij deze interactie, en ervaart ook een emotie van sympathie voor je levenspartner, en ervaart ook verwarring in het niet begrijpen hoe deze emotie te stillen in het andere individu. Realiseer je dat aanvankelijk, deze ervaringen niet opnemend waren van gevolgen, en dat de betrokken motivatie volkomen echt en positief was. Het was niet wraakzuchtig of haatdragend, maar in het wensen dat de emotionele ervaring rustig wordt, suggereert de objectief betrokken partij dat een of andere expressie zal worden gegeven door de veroorzakende partij, om de emotionele reactie van de levenspartner te stillen. In het begin, was de compensatie niet groot. Het was slechts een expressie, maar dit dient als een voorbeeld van hoe, terwijl je verder in je separatie afdaalde en meer en meer je essentie vergat, je meer en meer overtuigingen opnam, welke groter en groter werden.Er kwam een moment waarop een verbale expressie niet meer genoeg was. De aandacht van de mens voor deze emotionele expressie was verward. Om ze te kunnen stillen, scheen het erop te lijken dat er een gelijke expressie voor compensatie nodig was. Als je verantwoordelijk was voor de dood van een ander, dan moest je hetzelfde bieden als compensatie. Dit is waar je religieuze ideeën van “een oog voor een oog” begonnen. Je bent doorgegaan in deze expressies, en hebt de separatie tot haar volle omvang verbreed, zelfs nu nog, waarbij in de geciviliseerde samenleving, je niet mag worden gecompenseerd met een oog voor een oog, maar je het idee van karma hebt ingebracht. Wanneer je je aangevallen voelt, wens je dezelfde schending toe aan je aanvallende partij, of, als je zeer geciviliseerd bent, (humorvol) zou je dan misschien niet dezelfde schending wensen, maar je zal uitspreken dat “karma hen uiteindelijk wel zal krijgen”! (Gelach) Er zal altijd wel een vergelijkbare afdoende straf zijn, want dit is oordeel, en recht, en gelijkheid, en totale onzin! (Iedereen barst in lachen uit, inclusief Elias) (Glimlachend) Zo is het niet.Het is niet de bedoeling dat je opnemend bent van de uitbreiding van separatie. Je bent opnemend van de verruiming voor (toelating van) essentie. Je essentie is niet inhoudend van deze overtuigingen. Het zijn fysieke expressies, en wanneer je ze echt onderzoekt, zul je zien hoe ridicuul ze zijn. Er is geen noodzaak voor vergelding. Er is geen noodzaak voor gelijkheid in negativiteit. Dit zijn ideeën die tot stand zijn gekomen door je separatie met essentie, en zijn zeer beïnvloed door je religieuze focussen. Ze zijn ook beïnvloed door wetenschappelijke elementen, want jullie wetenschappen nemen “oorzaak en gevolg” op, waardoor je religieuze overtuigingen nog eens extra worden versterkt.Religieuze overtuigingen worden meegedragen van focus tot focus. Ik heb dit al eerder aangegeven. Hoe meer fysieke manifestaties en ontwikkelingsfocussen je hebt gehad, hoe meer religieuze overtuigingsystemen je opneemt. Wetenschappelijke overtuigingsystemen, in jouw termen, zijn relatief nieuw. Ze werden in het verleden niet toegestaan te conflicteren met religieuze geloofsystemen, en daarom deden ze dit niet. Het is een relatief recente ontwikkeling van je wetenschap, om hun eigen richting gescheiden en apart van religieuze geloven te ontwikkelen, en deze overtuigingen er niet in op te nemen, maar zelfs hierin complementeren zij je religieuze overtuigingsystemen. Jij denkt dat zij dit niet doen. Jij denkt dat zij tegenovergesteld zijn, maar dat zijn ze niet. Ze zijn beiden explanaties van gesepareerd bewustzijn, welke je verwarren.Nu, na uitleg over deze basis, kan ik verder praten over je conflicten, wetende dat je conflicten zijn gebaseerd in deze overtuigingsystemen. Ik heb vele malen over overtuigingen gesproken. Je continueert door op basis van deze overtuigingsystemen, en je verwikkelt jezelf er zo vreselijk in (in overtuigingen), en vraagt je vervolgens af waarom je er niet van kunt losbreken! Je antwoorden, zoals ik eerder verklaarde, zijn eigenlijk heel simpel en zijn allemaal vervat binnenin jezelf. In je separatie, kun je geconfronteerd worden met situaties die allemaal een of ander conflict schijnen in te houden. Hierover heb ik ook gesproken, dat je niet noodzakelijkerwijs maar onmiddellijk en automatisch van separatie overspringt naar complete niet-separatie. Je hebt er misschien vele ontwikkelingsfocussen over gedaan om je af te separeren; hoewel theoretisch, als je echt verlangend zou zijn, je geheel zou kunnen overspringen naar essentie, maar ja, dan zou je ook niet hier zijn! Je zou “weg poefen”! (Glimlachend) In de beslissing hoe conflict te benaderen, het antwoord hierop heb ik je al gegeven. Je conflict rust in je overtuigingsystemen. Bij de eliminering van overtuigingen, blijft je over met jezelf. In het omgaan met jezelf in relatie tot andere individuen, als je in connectie zou zijn met essentie en zou geloven in zelf en zou vertrouwen in zelf, behoef je alleen maar aan zelf te denken. Nu, in je overtuigingsystemen zitten woorden vervat zoals “egoïsme”. Ik wil je vragen, wat is egoïsme? (Pauze)VICKI: Eerst aan jezelf denken voordat je aan een ander denkt.ELIAS: Is dat slecht? Of is dit het punt ervan?VICKI: Ik weet het niet. Het lijkt slecht te zijn.ELIAS: Dit is het punt ervan! (Gelach) Het punt is egoïsme. Dit is alleen maar een negatief woord, omdat je religieuze focus er een negatieve interpretatie aan heeft gegeven. Als jullie allemaal eerst opnemend van je zelf zouden zijn, en eerst aan jezelf zou denken, dan zou je geen conflict ervaren. Als je jezelf opmerkt, als je je impulsen opmerkt, wij benadrukken impulsen, zou je je geen zorgen maken over andere individuen, en zij zouden zich geen zorgen om jou maken, en je zou niet in strijd zijn met hen, idealiter, als jullie ieder om je eigen essentie bezorgd zou zijn.Jammer genoeg, denk je niet aan je eigen essentie, net zoals geen enkele andere persoon op je planeet dat doet. Dit is het resultaat van je separatie. Dat betekent niet dat je dit niet kan bereiken, het betekent alleen dat je nog iets harder eraan moet werken. In het echt opnemen in essentie, is je essentie consideratief en compassioneel, en niet onbeleefd en niet opdringerig. Het is zeer betrokken met zichzelf. Het is zeer egoïstisch en zelfgecentreerd; maar dit zijn allemaal positieve elementen van essentie, want dit zijn z’n creatieve expressies en z’n motivatie. Ik ben je niet aan het vertellen egoïsme te volgen zoals het is afgebeeld is geworden naar je in je religieuze focussen, want deze afbeeldingen ervan zijn negatief en niet zorgzaam en niet incorporerend, maar in het opnemen van connectie met essentie zul je de positieve expressie ervan opnemen.Het is zoals ik tegen Oliver uitlegde toen hij vroeg, “Hoe kan ik contact maken met een individu die zo gesloten is?”, en ik tegen hem zei dat het niet uitmaakt; want je essentie, als je de connectie maakt, zal tolerant zijn en liefdevol en compassioneel. Dit zijn natuurlijke expressies van je essentie. Je essentie zoekt niet naar wraakzuchtigheid of onbeschoftheid of opdringerigheid. Het is niet kwetsend of agressief. Daarom, in de connectie met essentie wat ultiem positief is, hoe zou je dan negativiteit kunnen uitdrukken? (Pauze, glimlachend) Lawrence is nog steeds in de war!VICKI: Heel vaak, toch, in het vermijden van conflict voor jezelf, creëer je het toch voor een ander.ELIAS: In de expressie van het verlangen geen conflict te willen creëren binnenin jezelf, wens je dan conflict te creëren bij een ander persoon?VICKI: Nee. ELIAS: Dan is het niet je verantwoordelijkheid.VICKI: Nou, dit is waar de verwarring optreed, waar iemands persoonlijke verantwoordelijkheid begint en ophoud, en waar het bij de andere persoon begint en ophoud, en dan kom je ergens uit waar het allemaal met elkaar vermengd wordt, en dus is het moeilijk uit te vinden waar je persoonlijke verantwoording begint en ophoud. Want, als alles wat je doet een effect heeft op alle andere essenties, dan moet je daar toch gewaar van zijn.ELIAS: Tot op een hoogte, ben je gewaar. Tot op een veel grotere hoogte, ben je dat niet. Ik begrijp wat je probeert te zeggen. Ik herhaal ook dat wanneer je in connectie staat met essentie, en je geen negatieve intentie uitdrukt met betrekking tot een ander individu, je correct aan het uitdrukken bent in verband met essentie. Dit betekent niet dat je je hond mag toestaan je buurman te bijten, en tegen je buurman te zeggen “het was de ervaring van mijn hond, en het is jouw probleem dat jij jouw been in zijn mond stopte”. Je draagt daar wel verantwoordelijkheid voor! Als je niet geeft om andere individuen, dan is dit een incorrecte expressie, en komt niet van essentie. Maar in de connectie met essentie en in het onderzoeken van je motivatie, en in het maken van een keuze, zou het de individuen om je heen weleens niet kunnen bevallen; maar dit betekent niet dat het een invalide keus is. Het betekent niet dat je een incorrecte keus aan het maken bent. Je maakt een incorrecte keus wanneer je motivatie alleen voor anderen individuen is. Als je motivatie in het kiezen van een richting ten behoeve van het vermijden van een overtuigingsysteem is, dan is dat ook een incorrecte keus.Zelfs de psychologen van heden ten dage begrijpen het belang van het focussen op je zelf, terwijl normaal gesproken jullie psychologen in veel zaken het niet bij het rechte eind hebben! Dit zullen wij later bespreken, want dit zal Michael opwinden, want hij vertrouwd heel erg op hun oordeel, terwijl ze er altijd zo vreselijk naast zitten met hun oordeel! (Met verbazing) Jullie hebben zelfs voorbeelden om naar te kijken, zoals Ghandi, wiens geloof was dat zijn doel het grotere goed van de mensheid betrof, in het zijn van een politiek gefocust individu. Maar zijn expressie in het bereiken hiervan, was om te focussen op zijn eigen essentie en zich zelf. Zijn expressie ervan was niet het bestormen van muren, maar het passief stilzitten. Zijn zorg was niet het voederen van velen. Hij was nauwelijks bezorgd met eten voor zichzelf! Zijn expressie ervan betrof alleen het zelf; maar in deze expressie naar zelf, sprak hij, en bewoog hij het bewustzijn van een hele planeet! Als deze ene kleine man, die heel gewoontjes was, kon verbinden en uitdrukken door zelf, dan kan jij dat ook.In het voorbeeld van Ghandi, dacht hij aanvankelijk niet in deze richting op. In zijn jongere jaren was hij zeer heetgebakerd en niet erg tolerant, wat een manier bood voor een connectie met essentie, die zich uitdrukte in tolerantie en compassie en nooit opdringerig was. Neem het aardse voorbeeld van het te hard afspelen van muziek: als je in connectie bent met essentie, zul je dit om te beginnen al niet doen omdat je essentie er continue van gewaar is dat het niet opdringerig zal zijn.Idealiter, in wat je termt een perfecte wereld, als jullie allemaal zouden focussen alleen maar op je egoïstische essentie, dan zouden jullie geen conflict hebben! (Glimlachend naar Vicki) Maar dit lost nu niet je probleem op! (Vicki lacht) Want Lawrence zou willen dat Elias alle antwoorden zou geven op alle problemen in de wereld! En dat zou ik weleens kunnen doen, maar ik kan er ook voor kiezen dit niet te doen. (Grinnikend)Je bent begonnen in de juiste richting, en ik heb je ook het antwoord gegeven. Je hebt het alleen niet gehoord. Daarom, omdat ik niet in herhaling wil vervallen, zou je je notities nog eens kunnen lezen, en dan zou je “lampje” kunnen gaan branden omdat het antwoord vervat zit in deze informatie. (Pauze)Ik zal ook kort ingaan op impulsen, want deze zijn van uitermate belang voor connectie (met je essentie), en ze zijn ook een van de belangrijkste dingen die je negeert; wat de reden is waarom je geen connectie maakt, want je schenkt geen aandacht aan je impulsen. Impulsen, zoals ik eerder aangaf, zijn geen gedachten en geen emoties. Ze kunnen een gedachte of emotie triggeren, maar op zich zijn ze dit niet. Ze zijn een aansporing, ze zijn een trekking, en ze gebeuren je iedere dag van je leven. Ik praat niet alleen over deze ontwikkelingsfocus, maar over de complete fysieke manifestatie. Iedere dag dat je fysieke manifestatie ervaart, ervaar je impulsen.In de begin sessies, heb ik uitleg gegeven over hoe zeer verfijnd impulsen kunnen zijn. Ik gaf ook aan dat in het opmerkzaam zijn van kleine impulsen, je jezelf de gelegenheid zal geven familiair te raken met impulsen en om erop te handelen. Je zou een impuls kunnen voelen die heel gering is of die heel gewoontjes is, zoals het opstaan en naar een andere kamer gaan om een boek op te pakken. Het is niet inhoudend van een emotie. Het is niet altijd inhoudend van een gedachte. Je voeten kunnen je meenemen naar een andere kamer en je zou het boek kunnen oppakken, en vervolgens zou je naar je boek kijken en tegen jezelf zeggen, “Waarom heb ik dit boek opgepakt?” Dit was een impuls. Deze impulsen gebeuren je dagelijks.Als je ze opmerkt - net zoals ik al heb aangegeven in het onderwerp over opmerkzaam zijn op alles wat je niet opmerkt - dan zul je de connectie maken. Je zal ook gewaar worden van het feit hoe dat deze impulsen acties met elkaar verbinden. Je zult begrijpen dat deze impulsen de taal zijn van je essentie. Dit is de taal die je bent vergeten. Het is nu vreemd aan je, en je bent het aan het herleren. Het is, in werkelijkheid, veel moeilijker om deze taal te herleren, dan een nieuwe taal te moeten leren! (Kijkend naar Cathy, omdat ze momenteel Duits aan het leren is).CATHY: Oh wérkelijk, … dat is geweldig om te weten, nu voel ik mij echt goed hoor! Dank je wel! (Gierend van de lach)ELIAS: (Glimlachend) De reden hiervoor is dat in het leren van een nieuwe taal, je daarop concentreert, je bent erop gefocust, je accepteert het, en je rationaliseert het niet weg. Je bent alleen dat aan het leren. Impulsen zijn continue aanwezig; maar je merkt ze niet alleen niet op, want zelfs wanneer je ze wel opmerkt, dan luister je er niet naar, of je rationaliseert ze weg. Je vraagt jezelf niet eens af, “Wat als ik zou handelen op deze impuls?”Je komt niet eens zo ver! (Gelach) Zelfs wanneer je het wel opmerkt, dan zul je het niet opvolgen; want dan denk je dat je raar bent, of dat je raar zal klinken, of hoe gek je eruit zal zien. Laat mij je verklaren dat je er veel gekker uitziet in het onverbonden zijn en gecompliceerd zijn en in het in verwarring zijn! (Gelach)Het is alleen je rationale waarneming die maakt dat je gelooft dat je er zo intelligent en zo indrukwekkend uitziet, wanneer je zo rationeel aan het wezen bent; en ondertussen gebeurd er van alles om je heen en van binnen bij je, en je ontkent het aan alle kanten! (Zeer humorvol) Je zou verbaasd staan over de connecties die er zijn als je opmerkzaam was van je impulsen; maar behalve het opmerken ervan, wat je eerste stap is, moet je ook handelen op deze impulsen. Het is allemaal mooi en leuk om te spelen met bewustzijn of veranderd bewustzijn of meditaties of visualisaties of ideeën, om ermee te spelen en te zeggen, “Ik ben aan het verbinden!” (Gelach) Maar als je er niet op handelt, dan ben je er geen verbinding mee aan het maken. Je bent alleen aan het waarnemen. Je kan voor eeuwig blijven waarnemen en niet verbinden. Je kan een tijger heen en weer zien lopen, of je kunt energie rond en rond en rond spinnen, en het enige wat je ermee bereikt is dat je er alleen maar mee aan het spelen bent. Maar je bent er niet op aan het handelen.Ik zal Michael gebruiken, tot zijn spijt, als een voorbeeld m.b.t. een zeer kleine impuls. Je kan, zoals Michael, opmerkzaam zijn van de impuls om geen geld in een machine te stoppen. Dan zou je bij jezelf kunnen denken, “Wat raar, ik heb helemaal geen reden om een impuls te voelen om geen geld in deze machine te gooien”, hoewel wij hierbij ook zullen aangeven dat deze gedachten niet werkelijk plaatsvond, omdat hij de situatie niet eens zover analyseerde. Prompt stopte hij geld in de machine, en weg was het! Het geld zou nog steeds in zijn zak zitten als hij zijn impuls had opgevolgd; maar dat deed hij niet, en nu zit het geld in de kapotte machine. (Gelach) Dit is een heel klein voorbeeldje. Ik ben er zeker van dat jullie nog veel grotere voorbeelden hebben van het hebben van een impuls om iets wel of niet te doen, en deze impuls hebben genegeerd. (Pauze)Wij zullen nu een pauze inlassen, en als ik terugben zullen wij jullie vragen gaan beantwoorden. Goed. Ik zal snel terugzijn.BREAK 7:19 HERVATTING 7:55 PMELIAS: Michael denkt dat hij leuk is! Jullie hebben zeer oncomfortabele meubelen in deze focus! (Glimlachend, gevold door gelach) Je zult je niet beledigd voelen als ik dit elimineer? (1)VICKI: Hier, laat mij je even helpen.ELIAS: Dank je wel. Ik zal bedachtzaam zijn op deze kleine grapjes! Nu zullen wij doorgaan met jullie vragen, maar eerst zal ik mij wederom richten op misverstanden. (Humorvol) Ik zou denken dat jullie nu inmiddels toch wel bekend waren met mijn patroon; en dat jullie zo stil als een muis zouden zijn en niet zouden praten gedurende de pauze, hoewel het niet zou uitmaken omdat ik het toch wel zou weten!Ons eerste misverstand adresseert die van Yarr; m.b.t. jullie idee over de samenleving (m.b.t. overtuigingen en ideeën die leven – en dat deze door de samenleving op je worden ‘toegebracht’).De samenleving forceert haar ideeën of overtuigingen niet op jou. Als je ervoor kiest ideeën en overtuigingen over te nemen, dan zal je dit doen. Als je ervoor kiest om niet opnemend te zijn van overtuigingen, dan zul je dit niet doen. Jij kiest. Je hebt altijd de keuze hierin. Als je overtuigingen hebt overgenomen, dan heb je gekozen om deze in je op te nemen. Zij worden groter en sterker door je keus om nog verder af te separeren van je essentie, wat ook een keuze is. Je kiest ervoor afgesepareerd te zijn. Al je ervaringen zijn keuzes. Je bent geen slachtoffer. Je bent altijd een actief kiezende participant. In het vergroten van je gewaarzijn, ben je niet je overtuigingsystemen aan het wegnemen. Je kunt overtuigingen van je af laten vallen, maar dit betekent niet dat je ze geëlimineerd hebt. Het betekent alleen maar dat je ervoor hebt gekozen om ze niet op te nemen in je realiteit. Daar zit weldegelijk een verschil tussen. Je bent je ervaringen niet aan het wissen. Je bent je overtuigingen niet aan het wegdoen.Hoewel jij gelooft dat je de christelijke geloofsystemen hebt laten wegvallen, zeg ik je dat je daarvoor in de plaats de oostelijke geloofsysteem hebt opgenomen, wat in feite hetzelfde is. Daarom kun je wel zeggen dat je geen religieuze geloofsystemen meer opneemt - en je kunt wel denken van niet - maar dit doe je wel.In het verruimen van je gewaarzijn en het verbinden met essentie, zul je gewaar worden van het feit dat religieuze geloof systemen volkomen overbodig zijn. Alle religieuze geloof systemen, zoals ik al een eerder heb aangegeven, zijn in basis hetzelfde. Een aantal elementen ervan zijn wat verschillend van elkaar. Ze verhullen en camoufleren de ideeën op verschillende manieren, maar hun basis concepten zijn allemaal dezelfde, zelfs m.b.t. hun ideeën over andere dimensies en planetaire systemen. Religieuze overtuiging systemen zijn religieuze overtuiging systemen, of deze nu van jullie planeet afkomen of van andere planeten in andere melkwegstelsels afkomen of van een andere universa afkomen.Wij zullen ook ingaan op het idee van andere universa, hoewel ook dit Michael zal ontstemmen. (Pauze) Ik verwelkom Oliver en Thomas, en uit mijn genegenheid voor hen in het terugzien van deze essenties, na hun afwezigheid. Ik zal jullie vragen gaan beantwoorden. (Pauze)VICKI: Wat dan met andere universa?ELIAS: (Glimlachend) Dit zou typisch een vraag voor Lawrence zijn terwijl hij weet dat het Michael zal ontstemmen, waarbij ik zal opmerken dat als er zoiets zou bestaan als het zijn van “slecht”, jij dat zou zijn! (Humorvol)Ik zal kort uitleggen, dat jullie concept over jullie universum incorrect is. Je gelooft het universum te zijn wat de wetenschappelijke instrumenten zien. Je gelooft ook, tezamen met je wetenschappers, dat voorbij hetgene wat je kan zien, er ook andere universa zijn. Er bestaan, wat jij noemt vele universa, maar zij liggen niet voorbij hetgene wat je ziet. Ze bestaan gelijktijdig en bezetten dezelfde ruimte. Deze ruimte waar je momenteel in zit wordt ook bezet door talloze andere dimensionale universa, sommige volledig parallel (zijnd) met je eigen universum, sommige volledig vreemd aan je zijnd.Ik zal je vertellen dat in de situatie van het Philadelphia Experiment, dit precies hetgene is wat gezien werd. Deze individuen projecteerden niet naar een andere plaats. Zij verlieten nooit de ruimte die zij fysiek hadden bezet. Zij werden dimensioneel verplaatst naar een ander universum. Niet elk universum incorporeert tijd op dezelfde manier als dat jij hier doet. Sommige incorporeren helemaal geen tijd. Sommige incorporeren helemaal geen ruimte. Sommige kunnen tijd opnemen zonder ruimte. Dit zijn concepten en werkelijkheden die ver voorbij je begrip gaan. En ik zal je zeggen, dat universa die wel ruimte en tijd opnemen, dit heel anders kunnen doen als jullie doen.Hier zullen wij een explanatie bieden op Michael z’n ervaring met tijd, waarbij ik zal verklappen dat ik het instrument was in de uitvoering hiervan. Dit was niet alleen bedoeld voor het spelen ermee, maar was ook ter instructieve doeleinden, daar ik wist dat wij dit onderwerp zouden gaan bespreken, en dit is een van die onderwerpen waar Michael zeer sterke overtuigingen over heeft opgenomen, en hij zal deze ideeën moeilijk vinden. Maar omdat hij deze situatie nu heeft ervaren, zal hij het misschien gemakkelijker vinden om het in zijn werkelijkheid op te nemen.In sommige dimensionale universa, beweegt de tijd zich zo langzaam, dat het je zou lijken dat je ervaringen van een heel jaar lang (aldaar), (hier) in een enkele seconde voorbij zouden zijn. In andere dimensionale universa, beweegt tijd zo snel, dat je nooit gewaar zou zijn van individuen die om je heen hangen, omdat zij zich zo snel bewegen, dat je hen nooit zou kunnen zien.In mijn spel met Michael, veranderde ik zijn tijd naar een dusdanige langzame beweging, dat hij actie en reactie en beweging aan het ervaren was, allemaal binnen de ruimte van een seconde van jullie tijd. Dit leek hem in zijn realiteit onmogelijk te zijn. Het is alleen maar onmogelijk in jou rationele denken en in je waarneming van tijd in deze fysieke manifestatie en focus. In andere dimensies manifesteren zij ook fysiek en, voor hen, ervaren zij tijd op dezelfde wijze dat jij tijd ervaart; maar hun tijd is heel anders.Er is mij eens eerder gevraagd, door Yarr, of andere wezens jullie planeet samen met jullie bewonen. Ik zei van niet. Dit was, zoals ik vaak doe, een gedeeltelijk antwoord. In jullie manier van denken en waarnemen, doen zij dit niet. Tegelijkertijd doen zij dit wel, want zij bezetten de zelfde ruimte; maar in hun ruimte besta jij niet, want je bezet een andere dimensie, net zoals zij niet bestaan in jouw dimensie. Dit is waarom ik zei dat je niet dezelfde plaats met andere creaturen of andere individuen in andere focussen deelt, want in termen van ruimte, doe je dit niet. Hun dimensionale ruimte is anders; maar, als je denkt in fysieke termen van fysieke ruimte, wat je doet omdat dit is hoe je fysieke brein werkt, dan ja, bezetten ze dezelfde ruimte.Je universum is niet aan expanderen. Het is niet aan het uitdijen en niet aan het krimpen. Het is niet begonnen met singulariteit. Het zal niet eindigen in singulariteit. Het verruimt met gewaarzijn, maar niet met ruimte. Het is in voortdurende beweging zoals alle energie (in beweging is), maar is niet groeiend of krimpend, daar het alles al is. Dit concept is niet alleen moeilijk te bevatten voor jullie, het is onmogelijk te bevatten, want je zal altijd aan het denken zijn in termen van wat er daarbuiten is. (Pauze)Omdat het universum alles is, bestaat er geen voorbij dat alles; net zoals jij alles bent. Ik vroeg ieder van jullie eerder hoe je jezelf ziet. Ik zal je vertellen dat je jezelf misschien iets verruimder of groter ziet dan dat je jezelf zag voordat je Elias ontmoete; maar in basis blijf je doorgaan jezelf te zien als jij, een separaat individu, je eigen bewustzijn, je eigen essentie, je eigen zelf; wat je bent, maar ook niet bent. Je bent een individueel persoonlijkheids essentie, maar je bent niet separaat of anders of apart of gelimiteerd. Je bent nooit begonnen, je bent nooit geëindigd, en je omvat alles. En ik ben mij er zeer bewust van dat ik gezegd heb dat je nooit bent geëindigd, daar het toch allemaal simultaan is. (Humorvol pratend tegen Vicki) Wanneer je bij dit gedeelte van je transcriptie bent aangekomen, zal je dus niet meer kunnen argumenteren met Elias, en zeggen dat het incorrect is dat je nooit geëindigd bent. Want ik heb het wel gezegd. Ik zal niet doorgaan over de details, want ik wil Michael dit alles eerst laten verteren, en we zullen dus een andere keer doorgaan met dit onderwerp over het universum.(Pauze, de groep rondkijkend) Moeten wij het stellen van vragen gaan delegeren naar één individu? (Gelach)VICKI: Oké. Ik heb hier een paar vragen opgeschreven. Eentje is voor Carole, Dimin. Haar vraagt betreft een channeling klas waar ze over hoorde, en de lerares van deze channeling lessen deelde haar mee dat al haar studenten opgestegen meesters aan het channelen waren, en ze vroeg zich af wat hier je commentaar op zou zijn. (Hier, begint Elias zachtjes te lachen) En ook, of men zich überhaupt kan afvragen, wat nu eigenlijk een opgestegen meester is?ELIAS: (Humorvol) Dit is zeer grappig! Hier hebben wij weer een ander voorbeeld van overtuigingsystemen, en ook, als mijn antwoord wordt doorgegeven aan deze persoon, wederom weer een ander voorbeeld van een gecreëerd conflict! (Gelach) Laat mij je kenbaar maken dat als je je in een klas situatie zou bevinden, en alle individuen zijn daar door de essentie van een opgestegen meester aan het channelen, bij wijze van spreken, je meer als zeer waarschijnlijk maar beter kan weggaan! (Wij gieren het uit)Ten eerste, zal ik je verklaren, dat er geen opgestegen wat dan ook zijn, want essenties stijgen niet op. Zij verruimen in hun gewaarzijn; maar sinds zij geen ladders aan het beklimmen zijn, zijn zij ook niet naar niveaus aan het opstijgen. Dit zal ons eerste punt voor Dimin zijn.Ons tweede punt voor Dimin, is dat wat jullie termen als “meesters”, in deze soort situaties nooit zouden spreken door een fysiek gefocust individu. Zij hebben hun gewaarzijn verruimd tot een dergelijk extreem punt dat hun vibrationele kwaliteiten niet door een fysiek gefocuste manifestatie zal (kunnen) heenkomen. Ze kunnen spreken met je essentie, maar zij zullen niet verbaal materialiseren middels een individuele fysieke manifestatie. Zelfs in het spreken met je essentie, zou je het niet begrijpen.Een individu zou een essentie als mijzelf of Paul kunnen beschouwen als een meester. Ook dit is een incorrecte assumptie. Zoals ik heb aangegeven richting Lawrence en Oliver en John in onze eerste bijeenkomst, ben ik een persoonlijkheids-essentie, zoals jij bent, zoals alle essenties zijn. Zij hebben geen verschillende niveaus. Zij hebben alleen een ruimer (of groter) bewustzijn. Wanneer niet fysiek gemanifesteerd, breidt je bewustzijn verder uit.Ik heb in eerdere sessies al verteld over het bewustzijn van de essentie Seth, welke uitgebreider is en meer opnemend is, dan die van mij. Voor jullie kan ik zeer kundig lijken te zijn en soms zelfs lijk je het onbewust te vergelijken met wat je denkt een engel of een god te zijn. Ik ben exact hetzelfde als jij, en jij bent exact hetzelfde als Seth, en Seth is exact hetzelfde als essenties die weer veel verder verruimd zijn in bewustzijn dan hij is, en allemaal zijn ze exact hetzelfde als de creërende universele Een en Al. Er is geen verschil. Er zijn geen delen. Er zijn geen meesters. Er zijn geen engelen. Er zijn geen goden behalve jezelf, en de enige term die ik bereid ben op te nemen zou eventueel de term gidsen zijn, en dan alleen nog met reservering. Er zijn geen kleine cherubijnen die je overal volgen, en er zijn ook geen stoïcijns kijkende, staf hanterende, mantel dragende meesters die al je bewegingen volgen. Je informatie en je bewustzijn komt van jezelf. Je kan hulp krijgen in energie van andere essenties, maar je antwoorden zijn afkomstig van jou. Jouw essentie is net zo glorieus als de meest glorieuze essentie.VICKI: Dus, wat denk je waar deze mensen in die klas nu eigenlijk mee bezig zijn?ELIAS: Het opnemen van het geloven in andere staten van bewustzijn. Ik heb aangegeven dat jullie systemen van overtuigingen zeer sterk zijn. Ik denk niet dat je begrijpt hoe sterk ze zijn, en als je ze van het ene ontwikkelingsfocus naar het andere ontwikkelingsfocus meedraagt, waarom zou je dan denken dat je ze niet meedraagt naar een andere staat van bewustzijn? En nu zul je zeggen, “En hoe weten wij dan of Elias wel echt is?” Ik verklaar niet je meester te zijn. Ik verklaar niet anders te zijn dan je eigen essentie. Ik ben heel duidelijk geweest in mijn uitleg dat ik geen nieuwe religie of nieuw systeem van overtuigingen aan het ontwikkelen ben.Vanuit Michael’s bewustzijn gezien, als hij met jullie zou spreken vanuit een andere staat van bewustzijn terwijl hij opnemend is van zijn eigen overtuigingen, zou je zeer waarschijnlijk veel “Heilige Maria’s” of misschien een paar “Oms” te horen krijgen, (gelach) maar hij zou je zeker geen informatie leveren die in strijd zou zijn met zijn eigen overtuigingen.Ik ben er zeker van – als je het zou onderzoeken - dat deze individuen informatie leveren die niet tegengesteld zal zijn aan hun eigen overtuigingsystemen. Het is niet zo moeilijk om in een andere staat van je eigen bewustzijn te tappen. De enige reden waarom je het zo moeilijk vind, is omdat je probeert de echte staat te bereiken van het toelaten van een andere essentie om te spreken. Als je dat niet zou doen, dan zou je altijd aan het praten zijn, maar je zou informatie aan het leveren zijn die van je eigen zelf afkomstig is. Deze informatie zal zelfs niet eens opnemend zijn van informatie van je essentie, want ook je essentie zou je dezelfde informatie geven als wat ik jullie nu geef. Je zal een individu geen informatie horen channelen die afkomend is van hun eigen essentie. Dit gebeurt niet vanwege dezelfde reden dat jij moeite hebt met het doorkruisen met andere focussen. Als je je eigen essentie zou channelen, dan worden je eigen fysieke neurologische verbindingen zo verward, dat je je eigen zelfidentiteit zou verliezen in fysieke focus. Je creëert met opzet deze separaties. Er zijn bepaalde punten in het fysieke focus die je niet oversteekt. Je individuele identiteit in fysieke manifestatie is té delicaat, en kan sommige informatie niet opnemen.Daarom zal ik Dimin moeten vertellen dat ongeacht haar respect voor deze lerares van deze klas, wat op zichzelf amusant is, dit individu geen opgestegen of neergestreken of zijwaarts gestegen meesters aan het channelen is! (Gelach) En Dimin, samen met de andere individuen, zal een waarachtige essentie kunnen herkennen (welke manifesteert doormiddel van een fysiek focus), aan de informatie die geleverd wordt; want zij zullen informatie leveren die je niet verwacht! Zij zullen je ook geen informatie leveren om je overtuigingsystemen tevreden te stellen. Niet fysiek gefocuste essenties, zoals ik al eerder zei, zijn niet opnemend van overtuigingen. Daarom zullen zij de heersende overtuigingen niet stimuleren of nog meer overtuigingen aanbieden. (Pauze)VICKI: Wat betreft onze “oefeningen”, heb je enige suggesties voor een richting die wij zouden kunnen inslaan – de kant die wij moeten opgaan? (Elias Grinnikt)ELIAS: Ik denk dat je het vrij goed aan het doen bent. Maar ik zal je vertellen dat ik Michael persoonlijk te kennen heb gegeven dat het behulpzaam zou zijn, als jullie allemaal “kosmisch” dezelfde kant zouden opgaan, in plaats van dat de ene die kant opgaat en de andere de andere kant opgaat, en de volgende de voorkant opgaat en de ander de achterkant opgaat, en vervolgens jezelf en mijn zelf en Paul’s zelf en ook Marshuka’s zelf helemaal duizelig maakt! (Gelach) Het zou veel productiever zijn als jullie zouden proberen om een vergelijkbare richting te kiezen. Dat betekent niet dat jullie allemaal moeten focussen op die ene enkele bal, en concentreren op deze bal totdat je brein er pijn van doet! Het betekent alleen maar dat jullie een vergelijkbare richting van focus zouden moeten kiezen. Als je kiest alleen maar stil te zijn en je eigen visualisaties toe te laten, dan is dat prima. Als je kiest energie rond te duwen, dan is dit ook prima. Als je kiest opmerkzaam te zijn en je te openen voor een ander individu z’n energie, dan is dat ook goed. Het is verwarrend wanneer je vele verschillende punten kiest om je op te richten, en doorgaat hen te veranderen en hen toelaat compleet chaotisch te worden! (Gelach)CATHY: Dat is precies wat wij aan het doen waren! Wij hadden de tijd van ons leven!JIM: Wij weten gewoon echt niet wat nu eigenlijk allemaal aan het doen zijn joh!ELIAS: (Glimlachend) Echter, je bent aan het spelen, en je kan niets leren als je niet speelt. Maak je geen zorgen over het spelen wat je doet. Je zult natuurlijkerwijs een meer algemene focus verwerven. Je leert door het spelen, en je hebt plezier in het leren, en dit is ook het punt ervan. Je bent veel te serieus. Wij zullen gelijk ingaan op een klein puntje; een te grote serieusheid bij Lawrence, in het iets te ernstig zijn m.b.t. de transcripties.Ze zullen uitgevoerd worden. Dit zal niet worden bereikt door het opofferen van alles wat er omheen leeft. Dit, begrijp het niet verkeerd, heeft niets te maken met je vraag over je werk. Dit heeft niets te maken met die situatie. Maar, laat niet toe dat de transcripties ten koste gaan van je relaties, of met de tijd die je kunt doorbrengen met leven. Deze papieren zijn niet zo belangrijk en je zal het uiteindelijk wel “inhalen”, in jouw termen. En je mag Michael vertellen dat kinderen nu eenmaal graag spelen en dat dit acceptabel is, en dat ook hij niet geïrriteerd moet raken alleen maar omdat hij aan de transcripties aan het werken is. De wereld stopt niet voor de transcripties van Elias! Zo belangrijk is het nu ook weer niet. Je boek zal bijtijds materialiseren, en ik zal daarbij helpen. Eigenlijk, zal ik het dicteren! (Grinnikend, gelach, en een pauze)CATHY: Dus … ELIAS: Dus … (Gelach) CATHY: Je zegt dat wij meer interactie moeten plegen, zoals wij de afgelopen week hebben gedaan. Maar, wat precies houdt interactie nou eigenlijk in? Betekent het samenkomen en socialiseren en niet praten over Elias, is dat interactie?ELIAS: Interactie is precies wat de definitie van het woord aangeeft, interactie plegen. Wat niet betekent dat je moet concentreren op wat Elias heeft gezegd in ieder moment van je leven. Interactie is een weg voor verbinding. In het delen van ervaringen met andere individuen, staat het je de gelegenheid toe om opmerkzaam te zijn en meer gewaar van jezelf te worden. Het laat je toe je impulsen op te merken, je emoties, je gedachten en de connectie daarmee en daardoor de connectie met essentie. Interactie betekent niet dat ik wens dat je alleen maar zit te praten over de Elias sessies. Deze sessies moeten niet je hele leven in beslag nemen. Ik bied hulpvaardigheid aan d.m.v. informatie m.b.t. verruimen en connectie en voorkoming van trauma. Je neemt het in je op. In het opnemen ervan, richt je jezelf op al je focussen. Je verruimt je gewaarzijn binnen je gehele manifestatie. Iedere minuut van elke dag, geef je jezelf de gelegenheid te verruimen. Als je niets opmerkt, dan ben je ook geen gebruik aan het maken van je mogelijkheden voor verruiming. Je interactie mag ook met je hond zijn! (Glimlachend)Dit is waarom ik tegen Lawrence heb gezegd dat het niet belangrijk is welke individuen deelnemen in onze sessies. Mijn definitie van interactie is een persoonlijke expressie gericht naar iedere individu om continu interactief te zijn, niet alleen met de individuen in deze groep, maar met alle individuen.CATHY: Dat was mijn volgende vraag. Ik wist dat je het zou beantwoorden als ik maar lang genoeg zou wachten! Oké. Ik ben klaar.VICKI: Ik heb een vraag over fragmentatie. Wanneer je je zeer verbonden voelt met een andere persoon, en je weet ook dat je geen “vriendjes fragmenten” bent van elkaar, zoals wij het noemen, dan moet men toch tot de conclusie komen dat de fragmentatie kwestie eigenlijk niets van doen heeft met meer of mindere verbinding tussen individuen. Is dit juist?ELIAS: Het is niet zo dat het er helemaal niets mee te maken heeft, maar het heeft er niet alles mee te maken. Er is verbinding met een ander individu die van dezelfde essentie gefragmenteerd is, of niet. In sommige gevallen, ervaar je een sterkere trekking in relatie tot wat jij noemt “een vriendjes fragment”. Eigenlijk, zul je in de meeste situaties deze trekking voelen. Maar dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat je zult verbinden met elkaar. Het betekent alleen dat je een trekking zult voelen. Dat is een herkenning van een gemeenschappelijke fragmentatie. In sommige situaties, houdt de kwestie van fragmentatie een veel sterkere connectie in, dan in andere situaties. Dan zijn er ook nog de verbindingen met individuen die net zo sterk lijken te zijn, die echter niet zijn gefragmenteerd door dezelfde essentie; maar daar je allemaal in verbinding staat met elkaar, moet je kijken naar de verwevenheid van essenties. Ik zal je ook vertellen, dat ik mij bewust ben van de oorsprong van de vraag.VICKI: Ik wist dat je dat wist.ELIAS: En je bent niet “stiekem” aan het zijn! (Glimlachend)Deze connectie waar je gewaar van bent is zeker een realiteit. Je bent met elkaar overeengekomen om diverse malen samen fysiek te manifesteren, soms alleen in dezelfde fysieke focus maar niet om daadwerkelijk fysiek verbonden te zijn, en soms om fysiek verbonden te zijn binnen wat jij noemt een relatie. Dit is vanwege je fragmentatie.Ik heb voorheen kort uitgelegd, dat Paul en ik, zoals jij dat zou noemen, zeer ‘close’ zijn. Ook is het zo dat Paul en ik beiden gefragmenteerd zijn vanuit een (andere) essentie, wat een extreme nauwe band tussen ons creëert. Een werd een afspraak gemaakt tussen mijzelf en Paul. Ter herinnering, wat ik vertel wordt allemaal uitgedrukt in fysieke termen die jullie kunnen begrijpen. Deze afspraak behelsde een toestaan van fragmentatie vanuit dezelfde gewenste focussen. Deze (dezelfde) verlangens werden simultaan ervaren en uitgedrukt, en ze werden ook simultaan gefragmenteerd, en waren zo verweven met elkaar, dat op het moment van fragmentatie, het bijna één fragment werd (maar het niet is). Deze individuele fragmenten, die zo verbonden zijn, maken keuzes om te continueren met de connectie binnen fysieke manifestaties. Wat interessant was, is dat de probabiliteiten niet wezen op connectie in dit bepaalde fysieke focus, maar het werd veranderd.Dit is illustratief van een ander voorbeeld van hoe je je probabiliteiten mag veranderen op elk gegeven moment. Ik heb Peter aangegeven wantrouwend te zijn van helderzienden die je toekomst voorspellen; omdat je, op ieder moment, een probabiliteit kan veranderen. In deze focus veranderde Michael de probabiliteiten. Lawrence heeft het gewenste pad voortgezet gedurende deze fysieke manifestatie. Michael heeft diverse malen probabiliteiten veranderd. Hij heeft, door dit te doen, fragmenten en vele versplinteringen gecreëerd, maar, vanwege een verlangen (dat hij heeft) in de wetenschap dat dit zijn laatste fysieke manifestatie zal zijn, koos hij ervoor probabiliteiten te veranderen en te herverbinden. Het is een zeer gecompliceerde expressie van essentie. In fysieke termen, is het complexe van deze bepaalde fragmentatie heel moeilijk om uit te leggen; maar je bent er juist in dat het niet noodzakelijk is om gefragmenteerd te zijn door dezelfde essentie, om extreme (close voelende) connecties te hebben. Fragmentatie is niet de enige trekking of de enige verbinding. Je ervaart er velen, sommige ervaar je zelfs nog intenser dan fragmentatie. Is dit voldoende?VICKI: Ja, het is geweldig. Dank je.ELIAS: Je bent welkom. (Pauze) En Oliver is zo stil! (Glimlachend)CHRISTIE: Oliver is erg moe vanavond, en vind het prettig om alleen maar te luisteren.ELIAS: Dat is acceptabel. Ik ben blij dat ik zo ontspannend ben. Zijn er nog meer vragen vanavond?JIM: Ik heb een vraag. Is dit mijn laatste fysieke focus?ELIAS: Nee. JIM: Als ik het al niet dacht! (Gelach)CATHY: Maar hij zou dat kunnen veranderen, juist?ELIAS: Ja. CATHY: Dan is het goed, ik wil er zeker van zijn dat ik dit allemaal goed begrijp!ELIAS: (Glimlachend) Dit is niet wat je denkt een vloek te zijn voor hem! (Gelach) Deze essentie is aan het kiezen voor hermanifestatie, want in werkelijkheid wacht het hierop met groot enthousiasme. Deze hermanifestatie zal plaatsvinden na jullie verschuiving. Je zal de fysieke manifestatie ervaren met een nieuw gewaarzijn (of bewustzijn). Ron zal ook hermanifesteren voor de ervaring van – tegelijkertijd - zowel de fysieke als het niet-fysieke gewaarzijn. Ook, zal Oliver dit gaan ervaren. Dit is een gezamenlijke fascinatie binnenin je essentie die je wenst te gaan ervaren.Ik had al aangegeven in een eerdere sessie dat essenties die niet kiezen te hermanifesteren van gedachten kunnen veranderen. Het zal, in fysieke manifestatie, een geweldige tijd worden. Vele nieuwe ontdekkingen zullen worden gedaan, en jullie zullen grootse dingen ervaren die nog nooit eerder ervaren zijn in fysieke focus. Je zal meer gaan opnemen in je focus dan ooit werd opgenomen in fysieke manifestaties, dit met inbegrip van andere dimensionale focussen. Geen enkele dimensionale focus werd eerder individueel opgenomen. Ik wil ook aangegeven dat je geen negatieviteit zal ervaren binnen je eigen focus en binnen je eigen dimensie en manifestatie. Wat niet wil zeggen dat agressie of negativiteit niet zal bestaan in een andere dimensionale focus. Het zal niet alleen niet binnen die van jezelf bestaan, maar, je kan ervoor kiezen om jezelf niet te betrekken in andere dimensionale focussen die deze elementen wel incorporeren. Jullie zullen je apart ervan houden en alleen incorporeren wat je wenst, en hebben het vermogen dit te doen. Je zult niet bezocht worden door kleine grijze verfromfraaide mannetjes, omdat - zoals ik al kort heb uitgelegd vanavond - alle universa dezelfde ruimte bezetten, alleen binnenin verschillende dimensies. In het verruimen, en in het toelaten van de ervaring van alle dimensies, zul je (dan ook alleen) diegenen (kunnen) zien die meer gelijkluidend zijn aan je eigen huidige ervaring (of ontwikkeling). Ze zijn niet minder ontwikkeld dan jij. Zij zijn alleen niet zo ruim in hun gewaarzijn. Sommige zijn ook een deel van je. (Pauze)CHRISTIE: Zijn wij ons aan het voorbereiden op onze volgende manifestatie, is dat waarom wij hier bij jou zitten? Ik bedoel, is dat een gedeelte van de voorbereiding, of heeft deze manifestatie van nu niets van doen met de volgende?ELIAS: Oh nee! Dat heeft het wel! Het heeft wel te maken met je volgende manifestatie. Dit is waarom je hier met mij bent. Je bent informatie aan het vergaren om je gewaarzijn te verruimen, om trauma te voorkomen in de ervaring van deze verschuiving. Degenen onder jullie die kiezen te remanifesteren zullen profiteren van deze informatie, want je zult andere staten van bewustzijn en droomstaten hebben ervaren om jezelf vertrouwd te maken met je nieuwe gewaarzijn, welke zal zijn opgenomen als je voornaamste realiteit. Degenen onder jullie die niet wensen te remanifesteren zijn hier bij mij vanwege instructieve doeleinden, m.b.t. het doorcontinueren in de niet-fysieke focus, welke in de sfeer van het onderwijs zal liggen. Beide keuzes incorporeren trauma, zonder onderricht.CATHY: Ik heb een vraag. In ben naar een andere channeling sessie geweest in het buitenland, en er was een helderziende en een channeler aanwezig. Ik vroeg mij af of je commentaar wilde geven op het volgende; als iemand jou een glas water geeft dan kan jij het zelf oppakken en zelf naar je mond toe brengen en een slokje nemen. Hij, die helderziende, moest het glas voor de channeler oppakken en het naar de mond brengen van de channeler, en hij dronk heel veel water. (Hij kon het dus niet zelf – zoals Elias dat wel kan). En ik denk niet dat hij in de sfeer van het onderwijs vertoefde, hoewel ik het niet echt weet. Want eigenlijk was alles wat hij aan het doen was, alleen maar commentaar geven op het verleden van mijn vriendin, op alle vragen die zij daarover had. Het enige wat ik wel weet is dat ik vond dat het klopte wat hij zei over haar, of te wel, ik dacht dat het correct was. Ik vroeg mij af of je commentaar wou geven op die channeler, als je kunt, op zijn fysieke vermogens. Ik bedoel, kan jij opstaan als je dat wilde? Zou je nu gewoon kunnen opstaan?ELIAS: Ik sta op, en als je mij wenst te zien rondlopen, zie je … (2)CATHY: Kijk nou toch eens! Heeft hij dat weleens eerder gedaan?RON: Nee. Maar je vroeg erom, dat is alles.CATHY: Hoe was het?ELIAS: Het voelt tamelijk fysiek raar aan! (Gelach)JIM: Soort van alsof je van hout bent, hé?ELIAS: Jullie hebben een zeer vreemde smaak in hout tegenwoordig!Manipulatie van fysieke materie vereist geconcentreerde energie. Het is makkelijker voor mij om een fysiek lichaam te manipuleren dan een kopje vast te houden. Gedeeltelijk heeft dit niet te maken het feitelijke vasthouden van het kopje, maar meer met wat je noemt het vinden van het kopje; vanwege de reden dat er tijden zijn dat mijn zicht niet hetzelfde is als Michael z’n zicht door zijn fysieke ogen. Het is niet noodzakelijk voor mij om continue jullie fysieke lichamen te zien of jullie meubels of iets anders in de kamer. Ik zie jullie essenties, en meestal is dit voldoende.Ik wens Michaels fysieke lichaam niet meer te belasten dan noodzakelijk, want de uitwisseling van energie geeft een fysieke belasting. Dit lichaam werd gecreëerd door Michael. Het is zijn fysieke expressie. De moleculen en cellen zijn gewend aan zijn bewustzijn en reageren hierop. Het bewustzijn binnen de cellen van dit lichaam zijn niet familiair met mijn energie, daarom leidt dit tot een zekere mate van verwarring binnen het fysieke lichaam. Hierin, wens ik het niet meer te verwarren dan nodig is.Het is zo, dat bepaalde delen van het vocale gebied tot in bepaalde mate beïnvloed wordt, en het omringende gebied van de bovenste romp, waardoor soms ongemak in de spieren wordt veroorzaakt of zelfs een droge keel. Dit kan de reden zijn van die essentie om veel vloeistof te drinken. (Verwijzend naar Cathy’s opmerking). Dit kan zijn omdat het fysieke individu minder geacclimatiseerd is in de samenkoming met het fysieke lichaam. Een groot deel van het fenomeen is afhankelijk van de overeenstemming (afspraak) die gemaakt werd met het fysiek gemanifesteerde individu, en tot in welke mate hij bereid is mee te werken. Want de overeenstemming betreft niet alleen het psychologische element of het bewustzijn element. Het betreft ook het fysieke.Voor wat betreft het glas; zoals ik heb verteld, ik, - die volledige manipulatie wordt toegestaan van het lichaam van Michael omdat wij dit zijn overeengekomen -, kan een glas of een voorwerp oppakken etc. - en door oefening kan ik ze steeds meer en beter manipuleren. Alleen zal ik het glas niet altijd kunnen vinden, want de energie van het glas is zo gering dat ik het niet altijd kan zien. Het is wel makkelijk om de energie van een essentie te zien. Een glas, hoewel bevattend van bewustzijn van atomen, straalt niet veel aura uit. (Glimlachend).Als het individu die in fysieke manifestatie is, niet ermee akkoord gaat om zich geheel te ‘verwijderen’, zal de essentie zeer beperkte lichaamsexpressie ervaren. Sommige individuen laten deze expressie van het gehele lichaam wel toe, en gaan hiermee akkoord, voor hun doeleinden, zodat de essentie zeer mobiel kan zijn. Je zal echter zien dat dit voorkomt bij individuen die, wat jij noemt, “bewust een essentie channelen”. Een individu die een essentie toelaat op de manier zoals welke Michael mij toelaat, zal in het algemeen niet “rond dansen”! (Humorvol) Het gebruikt heel veel fysieke energie.VICKI: Meer als dat het bij de bewuste channeler verbruikt?ELIAS: Absoluut! Michael heeft zijn bewustzijn verwijderd van dit fysieke lichaam. Hierbij, is zijn bewustzijn zo volledig verwijderd dat hij fysiek niet gewaar is van dit lichaam. Dit is waarom ik in de laatste sessie voorzichtigheid uitdrukte; want in het compleet verwijderen van bewustzijn en in het vertrouwen en toestaan van een andere essentie om helemaal deze fysieke ruimte (Michael’s lichaam) over te nemen, zou hij (de andere essentie) zeer wel denkbaar dit fysieke lichaam onbedoeld kunnen vernietigen, en het bestaan ervan stoppen. Immers, hij heeft zichzelf er al van verwijderd. Hoewel je lichaam wel over een bewustzijn beschikt, welk onderwerp wij nu niet zullen bespreken, bezit het geen bewustzijn om te overleven onafhankelijk van je lichaam. (Tegen Cathy) Wens je nog meer informatie over deze essentie?CATHY: Was hij een onderwijzer?ELIAS: Ik zou zeggen dat deze essentie niet in onze focus (van onderwijzing) verblijft. Daarom, zou ik zeggen nee; maar deze essentie is zeer liefdevol met kinderen en vrij goed in het aansluiten met het spelen van spelletjes, en is ook in contact geweest met onze Elizabeth.CATHY: Weet je zijn naam?ELIAS: Wens je de naam te weten van deze expressie, of wens je de essentie naam?CATHY: Het is de enige naam die ik ken.ELIAS: Deze essentie zou (pauze) Tompkin in essentie zijn, en zou Amos in channeling zijn, en zou (pauze) Jargar zijn welke Elizabeth interpreteerde als George.VICKI: In welke focus zit hij?ELIAS: Deze focussen bezitten geen titels of namen. In het jou vertellen dat ik in een focus van onderwijs verkeer, zoals Paul ook verkeert, was ik je iets aan het uitdrukken wat je zou kunnen begrijpen. Er zijn vele essenties zoals deze die zich zeer nauw verbonden voelen met deze fysieke sfeer, als je het een fysieke sfeer wenst te noemen. Sommige essenties ervaren een grote liefde en affectie voor fysieke focus en manifestatie, en hebben een dusdanig fijne connectie met fysieke manifestatie ervaren, dat wanneer zij besluiten om niet meer te remanifesteren, zij ervoor kiezen dicht bij fysieke manifestatie te verblijven. Zij dienen ook zeer doelbewust als een brug tussen verruimde essenties en fysieke manifestatie, en kunnen voor de een naar de ander toe interpreteren. (Pauze)CATHY: Ik kan er geen informatie meer bij hebben vanavond!ELIAS: (Humoristisch) Heb je pijn in je brein? (Gelach) Dan zal ik mij “afmelden van dit station!” En ik zal later met Ron spreken.VICKI: Dank je voor alle informatie.ELIAS: Je bent zeer welkom. (Tegen Christie) En ik ben zeer blij dat je hebt besloten je weer bij ons aan te sluiten. Ik zal interactie met je hebben op onze volgende sessie en daarvoor ook nog, en ga jullie nu allemaal een goede avond toewensen.(Wij eindigen om 9:45 PM)VOETNOTEN: (1) Elias zit altijd met gekruiste benen op de vloer. Bij wijze van experiment en voor de lol, besloten wij Mary in een stoel te zetten met haar voeten op de salontafel. Elias zijn reactie was “heel amusant”! Hij begon zich onmiddellijk uit de stoel te verwijderen en zijn gebruikelijke positie in te nemen.(2)Tot ieders verbazing, stond Elias makkelijk op en liep de kamer rond. Ik weet niet waarom wij er gewoon van uitgingen dat hij dit niet zou kunnen doen. Het was overduidelijk dat hij zeer geacclimatiseerd was geraakt aan Mary’s lichaam.1995 Vicki Pendley/Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden

Vertaald door