Sessie 25Woensdag 2 augustus, 1995

Groep deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Ron (Olivia), Elizabeth (Elizabeth), Tom (James) en laat arriverend, Cathy (Shynla).

Elias arriveert om 6:59 PM

ELIAS: Goeieavond. Wij zullen onze nieuwe essentie James verwelkomen.

Ik zal kort spreken vanavond, en alleen een kleine hoeveelheid informatie geven, en jullie de mogelijkheid bieden vragen te stellen. Ik zal niet door blijven gaan en door blijven gaan! (Glimlachend)

Ik zal jullie aandacht kort vestigen op het onderwerp van je psyche, in de aanpak van je huidige psychologen. Wij hebben al gesproken over je religieuze overtuigingsystemen, en hebben daar gedeeltelijk je wetenschappelijke overtuigingsystemen in betrokken. Wij hebben nog niet echt je psychologische overtuigingen opgenomen. In dit tijdperk van jullie, is psychologie een grote kwestie geworden. Je kijkt naar je psychologen voor veel van je antwoorden op je dagelijkse problemen en je interactie met andere individuen. Ik maak je kenbaar dat in deze, je alleen maar je separatie vergroot. Je geeft jezelf antwoorden op je ervaringen, die deze ervaringen lijken te valideren, en die je toestemming geeft te voelen, dat deze ervaringen in orde zijn. Ik zal uitspreken dat je psychologische informatie niet meer positief of validerend is voor je, dan je religieuze overtuigingsystemen, want het is ook gebaseerd op negatieve informatie. Jij, in deze tijd, richt je op informatie die je “zelf hulp” noemt.

Je plakt er termen aan zoals “positief denken”, en je denkt dat je psychologen je een grote dienst bewijzen door het opnemen van deze ideeën. Wat je uit het oog verliest, is dat je psychologie is gebaseerd op een net zo negatieve perceptie van het individu. Psychologie neemt net zoveel dubbelzinnigheid op als religie. Ik besef dat dit zal leiden tot conflicten met Michael. Ik ben er vrij zeker van dat de essenties aanwezig dit zullen ondersteunen. Je gelooft dat je psychologie, in het luisteren naar je, je antwoorden zal geven, en zal helpen in je focus. Ik maak je kenbaar dat hoewel je psychologie lijkt te zijn geëvolueerd, het in werkelijkheid zeer geworteld is in Freudiaanse concepten. Als je ze realistisch bekijkt, zal het je opvallen dat je psychologen altijd suggereren, dat een of ander trauma je conditie heeft gecreëerd. Zij ontkrachtigen het individu. Zij laten geen essentie toe. Want je bent fysiek gefocust in alleen deze tijd, volgens deze individuen. Zij accepteren niets daarbuiten. Zij accepteren geen essentie. Zij kunnen zelfs niet eens een simpel religieus geloof opnemen, zoals een ziel. Gebaseerd zijnd in wetenschappelijke informatie, bieden zij een gelijke hoeveelheid niet-zelf informatie aan, net als je andere wetenschappen.

Wetenschap in deze tijd is niet gefocust op het individuele, of op iets wat verder reikt dan wat er daadwerkelijk fysiek wordt ervaren. In hun perceptie, zijn je wereld, je universum, en jullie zelf een verzameling grillige, chaotische atomen. Ze bezitten geen bewustzijn, en ze bestaan niet buiten fysieke focus. Jullie psychologen zal het individu een beetje meer incorporeren, maar niet in een extreme mate meer. Het zal je opvallen dat de zeer weinige psychologen in deze huidige tijd die getapt hebben in een iets dat verdergaat dan deze fysieke manifestatie, zeer verbaasd zijn, en niet helemaal zeker weten wat te doen met deze informatie. Zij denken erover misschien een boek te schrijven, (glimlachend) waardoor zij hun informatie delen, met een enorm gevaar voor hun professionele carrières, want, “Oh nee, andere professionele psychologen zullen hierop fronsen”! Dit is omdat de gevestigde aanvaarde ideeën voor psychologie een basis focus opnemen van het individueel. Het stimuleert ook het individu in deze scenario’s, in het niet vertrouwen op hun zelf.

Wij hebben over het belang van impulsen gesproken. Impulsen zijn een “sappig onderwerp” voor psychologen en zijn “zeer slecht”. Zij wensen niet dat je impulsen opvolgt. Je moet analyseren wat je doet. Je moet onderzoek plegen naar je verleden en naar alle individuen die dit verleden van je hebben beïnvloed. Zij creëren een situatie van wantrouwen. Dan vertellen zij je dat je “positief moet denken”! (Glimlachend) Ik vraag aan je, hoe kun je positief denken wanneer je aangemoedigd wordt te geloven dat alles om je heen negatief is? Jullie psychologen volgen precies in lijn met je wetenschappers in de uiting dat de mens verantwoordelijk is voor alle kwaad van de wereld, bij wijze van spreken. Impulsen die niet worden gecontroleerd zullen massamoordenaars creëren, of aanranders, of psychologische stoornissen in het individu. Dit is allemaal heel onjuist. Impulsen voorkomen deze voorvallen als ernaar geluisterd wordt, en niet geblokkeerd wordt. Als jullie kinderen nooit werden geblokkeerd in hun impulsen, en ze niet werden verteld dat ze zich maar op een bepaalde manier mogen uitdrukken, dan zou je zien dat zij zich in geringe mate zouden uitdrukken, en geen behoefte zouden hebben aan gewelddadig of negatief gedrag. En daardoor, in het opgroeien naar volwassenheid, geen noodzaak zullen hebben om zich uit te drukken in negatief of onacceptabel gedrag in jullie manier van denken. Jullie psychologen zijn zeer invloedrijk geweest in het stimuleren van deze gebreken van de samenleving. Het is heel moeilijk om positief te blijven denken en affirmaties voor jezelf op te zeggen van hoe geweldig dat je bent, als de psychologie je aan het vertellen is dat je helemaal in de knoop zit vanwege je ervaringen.

Ze moedigen ook ieder individu aan om niet verantwoordelijk te zijn voor hun eigen focus. Je hoeft geen verantwoording te nemen voor jezelf wanneer je moeder of je vader of je oom of iemand je misbruikt heeft in je verleden, of als je in een relatie zit welke pijnlijk voor je is. Je psychologen zullen versterken dat je geen verantwoordelijkheid draagt. Er zijn veel individuen, ik ben er vrij zeker van, die een groot probleem met mij zullen hebben. (Mary’s commentaar: “Ik ook!” In feite, heeft Mary een heel groot probleem met dit onderwerp gekregen!) (1)

In het vertellen tegen je, dat je je werkelijkheid creëert, betekent dit niet dat je je werkelijkheid soms creëert. Dit betekent niet dat je je realiteit creëert wanneer je zestig bent. Je creëert je realiteit vanaf je conceptie! Jij maakt je keuzes. Jij kiest situaties. Jij kiest focussen. Jij kiest overtuigingsystemen. Psychologie zal je niet helpen! Het is ook zeer interessant hoe zij je bewustzijn vertekend interpreteren, er in en uit en in rondgaand, net zolang totdat je zelf niet meer weet wie je bent, want zoveel zaken hebben invloed op je bewustzijn, en je hebt er natuurlijk geen controle over. Je bent immers slechts een te rijpe banaan, zwevend door deze focus, die door alles wordt geplet! (Glimlachend, gevolgd door gelach) Ik denk niet dat jullie jezelf zo zien. Het is heel gemakkelijk om psychologie te accepteren. Waarom zou het dat niet zijn? Het excuseert jullie allemaal je ervaringen en al je verantwoordelijkheid, en wij zijn allemaal zo betrokken met het haasten naar reddingen! Ik bied dit aan als een introductie. Ik ben mij ervan bewust dat Michael veel vragen en argumenten klaar zal hebben. (Mary’s commentaar: “Als je dat maar weet”!)

Maar, als je zou zeggen dat je gelooft dat onze kleine discussie over universa al verontrustend was, dan heb ik nog meer te zeggen over dit onderwerp van psychologie! Zoals ik al zei, jullie psychologen en hun percepties zitten er heel erg naast, maar ik zal hem toelaten over deze dingen na te denken, en mij uit te dagen, omdat dit een verruiming zal toelaten, en ik ben altijd in voor een uitdaging! Je kunt je vragen gaan stellen. (Pauze)

VICKI: Ik heb een snelle vraag, alleen over dit onderwerp. Dus, mensen die al hun tijd investeren in therapie, zijn eigenlijk alleen maar bezig over verder te separeren?

ELIAS: Ze zijn op zoek naar antwoorden om henzelf beter te doen voelen. Ze hebben zichzelf al gesepareerd, en zij zoeken naar een of ander type van antwoord, want zij voelen zich “niet zo heel erg goed”. Zij zouden geen vertrouwen kunnen hebben in hun religieuze focussen, en hun wetenschappelijke elementen biedt al helemaal geen oplossingen. Daarom wenden zij zich tot individuen die zich specialiseren in de geest. Helaas begrijpen deze professionelen die zich specialiseren in de geest, niet eens wat de geest is! Zij geloven van wel. Zij vertellen je dat zij experts zijn in het onderwerp. Ik zal je vertellen dat zij dat heel veel kunnen nadenken, en zij kunnen dan een hele grote woordenschat hebben, maar hun inzicht in de werkelijkheid is niet erg groot. Ik zal je vertellen dat een klein kind van drie jaar een groter begrip van de werkelijkheid heeft, want ze zitten er dichterbij.

Deze individuen zijn niet op zoek naar therapie ter verruiming. Hun essentie reageert niet. Het reageert ook niet middels hun psychologen. Dit is waarom je ziet dat individuen die therapie opnemen, dit continueren voor jaren. Zij ontvangen niet hun antwoorden. Als zij hun antwoorden aan het krijgen waren, zouden zij niet continueren. Zij zijn niet noodzakelijk verder aan het separeren. Zoals ik aangaf, hebben zij al verder gesepareerd. Dit is wat hun verwarring en conflict inhoud. Zij begrijpen niet hoe zij kunnen herverbinden, en zij zoeken een of ander antwoord. Er zijn sommige psychologen, individueel, die een breder begrip opnemen, en die gedeeltelijk behulpzaam kunnen zijn. In het algemeen, op het gebied van psychologie, niet als individuen, zijn de concepten die naar voren worden gebracht vanuit deze wetenschap zeer onjuist. Wij hadden blijk gegeven van een aantal van hun misconcepties met betrekking tot psychologische stoornissen, die zijn zien als situaties van waanzin; die zij niet in staat zijn te controleren of te genezen. Zij kunnen slechts tijdelijk van invloed zijn door het wijzigen van de chemie in je fysieke lichaam, en zelfs dat is een zwakke poging. (Pauze)

VICKI: Dank je wel.

ELIAS: Je bent welkom. (Pauze)

RON: Ik wil graag een beetje off-topic gaan.

ELIAS: Dat is acceptabel.

RON: Ik voel dat ik de vijfde essentie naam heb gevonden.

ELIAS: Wij zijn weer terug in ons spel beland! (Speels glimlachend)

RON: Ik wilde alleen maar mijn punt scoren! (Gelach)

ELIAS: Je krijgt je punt! Je krijgt je punt voor het correct benamen van het vijfde kleine kindje in de kleur paars. En wij nemen ook een punt op voor Lawrence voor het vierde kleine kindje van Mobowah, in het zien van deze essentie, en gefeliciteerd met deze situatie. En wij geven aan dat Michael harder zijn best moet doen. Ik vind dit spel leuk! (Grinnikend) Jullie hebben bijna al jullie stukjes opgenomen. (Pauze)

RON: Bijna, hé? (Fluisterend, gevolgd door gelach)

ELIAS: Niet helemaal! (Wijduit grinnikend)

TOM: Hoeveel stukjes zitten in de puzzel?

ELIAS: Dat is voor jullie om uit te vinden! (Meer gelach, en een pauze)

VICKI: Wanneer wij te maken hebben met een persoon die niet werd toegestaan zich te uiten als een kind, zeg maar, dus gedragen zij zich op een onacceptabele manier, heb jij suggesties wat de beste manier is om met zo’n persoon om te gaan?

ELIAS: Dit individu heeft het creëren van een geiser al opgenomen. Met dit individu zou je moeten omgaan zoals je met jezelf omgaat, in het geven van informatie om te voorkomen dat deze geiser wordt gecreëerd. Een effectieve manier om door te breken bij een ander individu is door niet te focussen op hen. Door gesepareerd te zijn, is het natuurlijk voor je om je ruimte te verdedigen. Je verdedigd je individualiteit en je focus, en je hebt geleerd dat deze expressie acceptabel is, om vast te houden aan je identiteit als gesepareerd en individueel. Je hebt geleerd dat je juist bent in het vasthouden aan je overtuigingen. Daarom, als je uitgedaagd wordt, zul je voordat je nadenkt, al automatisch jezelf verdedigen. Het is veel makkelijker om uit te drukken naar een ander individu, door niet uit te drukken over het andere individu. Alle principes … (Mary keert onverwacht terug) (2)

MARY: (Na een korte pauze) Hallo! (Wij barsten in lachen uit)

BREAK 7:38 HERVATTING: 8:00 PM

ELIAS: (Lachend, en dan tegen Ron) Ik vraag je nu, begrijp je hoe je niet je controle opgeeft? Jij hebt altijd het controlerende element in handen! Ik denk dat Michael zeer verbaasd was over zijn controle! (Gelach) Dit is vrij amusant, want het heeft geen effect op mijn essentie met zo’n snelle projectie, hoewel ik er zeker van ben dat Michael’s lichaam zich afvraagt wat er gaande is! Je hoeft jezelf geen zorgen te maken dat je jezelf zal weggeven aan Paul, want dat is onjuist. (Pauze) Ik verwelkom Shynla.

CATHY: Dank je wel.

ELIAS: (Tegen Vicki) Wij waren je vraag aan het bespreken, voordat we zo ruw werden onderbroken. (Gelach) Als je wilt doorgaan hierover, ben ik bereid erop in te gaan. Eerst, wil ik ons “kleintje” erkennen. (Tegen Elizabeth, die direct achter hem zit) Was je antwoord gedeeltelijk voldoende?

VICKI: Dat was het, ja.

ELIAS: Ik zal Michael zijn idee laten uitleggen aan jou, sinds hij zo’n haast had om terug te keren! Ik zal een explanatie geven voor de aanwezigen, dat omdat je fysiek met je bewustzijn heel dichtbij je fysieke lichaam bent, hoewel je misschien niet bewust hoort wat er gaande is om je heen, is je bewustzijn zeer gewaar. Dit is waarom je fysiek kunt reageren, hoewel je niet gewaar bent in je bewustzijn dat je gewaar was van je omgeving. Je zou niet gewaar kunnen zijn van de elementen die fysiek om je heen zijn, als je verder weg hebt geprojecteerd; maar als je in nabijheid bent, blokkeer je alleen bepaalde elementen die je concentratie afleiden. Je kan dit zelfde fenomeen ervaren in je meditatieve staat. Wij zullen doorgaan met de vragen, en dan zullen wij de sessie voor vanavond beëindigen, want ik anticipeerde geen lange sessie vanavond. (Pauze)

ELIZABETH: Ik heb een vraag. Ik probeerde te focussen in mijn dromen. Ik realiseer mij dat ik niet erg hard heb geprobeerd, maar ik heb al eerder geprobeerd te focussen in mijn dromen. Hangt het gewoon af van de persoon hoe moeilijk het is?

ELIAS: Je zal een mate van moeilijkheid ervaren in veel individuen. Jouw individuele probleem is dat je niet echt aan het proberen bent, want je bent veels te geconcentreerd op het niet onderbreken van je slaap, waarvan je gelooft dat het compleet blanco is in onbewustheid. Je bent wel interactief aan het zijn. Je staat alleen jezelf niet toe te herinneren. Je staat jezelf niet toe te herinneren, omdat je dan gelooft dat je moe zal zijn. Je zal niet moe zijn.

ELIZABETH: Soms denk ik dat als ik focus voordat ik ga slapen, dat ik niet zal slapen. Dat ik de hele nacht wakker zal zijn.

ELIAS: Deze situatie betwijfel ik! (Glimlachend) Ik ben tamelijk verbonden met jou als individu, en ik zal je verzekeren dat je geen moeilijkheden zult ervaren in het in slaap vallen. Ik zal je vertellen dat als je je “kussen op je hoofd legt”, je heel snel zal slapen! (Gelach) Dit is alleen maar een excuus.

ELIZABETH: Oké.

ELIAS: Je zult verbaasd zijn over hoe goed je jezelf zal voelen nadat je interactie hebt gehad in je droomstaat. Je zou ook verbaasd kunnen zijn over de antwoorden die je essentie je zal geven, in het oplossen van kwesties die je aan het ervaren bent. (Pauze)

RON: Is de meditatieve staat hetzelfde als de droomstaat?

ELIAS: Dat kan het zijn. Er zijn individuen die zeer beoefend zijn in het mediteren, en die een staat van bewustzijn kunnen bereiken die zo diep is als je droomstaat, en het helemaal gewaar zijn. In meditatie behoeft dit grote discipline en oefening. Je zal meer waarschijnlijk een andere staat van bewustzijn ingaan. Er zijn vele staten van bewustzijn die jij zou termen als “anders”. Ze zijn allemaal zeer normaal, maar ze zijn niet je officieel geaccepteerde wakende bewustzijn. Daarom, noem je ze veranderd bewustzijn. Er zijn ontelbare graden van bewustzijn. Je kunt ze allemaal bereiken door meditatie. Je zal uitvinden dat het veel moeilijker is om dit te bereiken, dan de slaapstaat van bewustzijn middels meditatie. Dit is waarom ik jullie heb aangegeven te concentreren in je dromen, omdat het een actie is die je dagelijks volbrengt, en met gemak. Je hoeft niet te oefenen om in deze staat te verkeren. Je hoeft alleen te oefenen dat je het onthoud.

RON: Dat is het moeilijkste gedeelte ervan, want in het mediteren lijk ik veel dezelfde dingen waar te nemen en te zien als in mijn dromen, maar ik herinner mij alle dingen die ik waarneem in een meditatieve staat, en mijn dromen herinner ik niet zo goed.

ELIAS: De reden waarom het veel discipline en oefening vereist, om een staat gelijk aan de droomstaat te bereiken in een meditatie, is dat in je droomstaat, je bezig bent met een portie van bewustzijn dat tamelijk verwijderd is van je wakende bewustzijn. Deze staat van bewustzijn is veel dieper dan de meeste meditatieve staten. In meditatie, ben je nog steeds heel bewust van je bewustzijn. Hierdoor kun je herinneren. In het oefenen van je slaapstaat, zul je realiseren dat je veel meer zult tegenkomen, dan je zult in je meditatieve staat, alleen omdat je bent opgegroeid in een westerse cultuur, en niet de kunst van meditatie hebt beoefend vanaf klein kinds aan. Dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is om deze zelfde staat van bewustzijn te bereiken. Het vereist alleen wel een veel bewustere loslating. Je hoeft jezelf geen toestemming te geven om los te laten in je slaapstaat. Je doet dit automatisch. In een meditatieve staat, heb je je toestemming nodig.

TOM: Ik heb een vraag. Zit er enige waarheid in de “boom des levens” en de “boom van kennis”? En zo ja, kun je toelichten.

ELIAS: (Glimlachend) Dit is een gecompliceerd concept. Ik zal je eerst aangeven dat dit een religieus overtuigingsysteem is. Ik geef ook aan dat alle religieuze overtuigingsystemen waarheid opnemen. Jullie religies hebben de waarheid vertekend, zoals alles vertekend is in fysieke focus. Je hebt symbolen vastgehecht aan concepten of ideeën, welke explanaties zijn voor vragen die je hebt gesteld, als een gevolg van separatie. In werkelijkheid, zijn deze boom van kennis en boom van leven symbolische expressies van je essentie, je essentie die alle kennis bevat, waarvan je bent gesepareerd in fysieke focus. Je boom des levens representeert symbolisch wat je in fysieke focus interpreteert als God, hoewel in feite en realiteit ook dit refereert naar je essentie, want je bent dezelfde als de creërende universele Een en Al. Daarom, zijn jullie allemaal creërend en leven gevend. Je essentie strekt zich uit tot ver buiten je bevatting in fysieke manifestatie. Dit concept, net zoals veel andere concepten in religieuze focussen, bevat wel elementen van waarheid. Het idee van de mens, die een situatie creëerde welke hem separeerde van de boom van kennis is conceptueel vrij correct, want in het creëren van fysieke focus heb je gesepareerd van essentie, daardoor een barrière vormend tussen je fysieke focus en kennis.

TOM: Dank je wel.

ELIAS: Je bent zeer welkom. Je zal zien dat, zoals ik aangaf, er tamelijk veel elementen van “waarheden” zitten in veel van je religieuze focussen. Wij zijn er nog niet diep op ingegaan, tot op dit moment, op de ideeën en concepten van individuen zoals Jezus of Buddha of andere essenties, maar ik zal aangeven dat de boodschap die zijn gaven veel meer waarheid bevatte dan je realiseert. Het is zeer vertekend geworden. Ook, zijn elementen van de fysieke levens van deze individuen, zoals jij het zou noemen, nogal vertekend door religieuze informatie; maar zoals ik ook al zei, dit werd met opzet gedaan. Het was een verbeeldingsvolle creatie van jullie collectieve bewustzijn, ontworpen voor de uitleg van separatie, en ik wil ook zeggen dat dit heel mooi en kunstzinnig gedaan werd. Wens je een andere vraag?

TOM: Je weet dat ik dit wens! Ik weet gewoon alleen niet waar te beginnen. Ik zal iemand anders te vloer geven. Want zolang zouden wij hier niet kunnen zitten.

ELIAS: Wij hebben genoeg tijd.

TOM: Vang mij maar in mijn dromen op vannacht.

ELIAS: Ik ben meer dan bereid en accomoderend.

TOM: Ik zal daar zijn en op je wachten! Dank je wel.

ELIAS: Je bent welkom.

VICKI: Ik heb ook een vraag betreffende James, want wij hadden een soort van een connectie, hij en ik, en ik vroeg mij vaak af … is dat waarom … heeft James ook veel andere dimensionale focussen?

ELIAS: Je zult mij voor een moment moeten excuseren. (Pauze) Deze essentie heeft een interessante combinatie van focussen opgenomen. Er is fragmentatie in andere dimensionale focussen die interactief zijn met die van Lawrence. Deze essentie was tamelijk gefascineerd met de historische ontwikkeling van je huidige land, niet betrokken zijnd in een indiaans focus zoals veel andere individuen, maar meer gefocust in een andere richting, het zijn van wat jij interpreteert als een “cowboy”. (Glimlachend)

TOM: Dat wist ik!

ELIAS: Veel interesse in westerse ontwikkeling, en de ontwikkeling volgend van dit land in diverse ontwikkelingsfocussen, variërend van oosterse culturen van je oosterse staten en westwaarts bewegend, opgroeiend met dit individuele land en een groot verlangen uitdrukkend om verbonden te zijn met zijn groei terwijl het expandeerde in westerse territoria. Zeer betrokken in de cavalerie, en goudwinning, en een focus opnemend als een verkennende bontjager. Deze essentie incorporeert een grote fascinatie voor de opwinding in de confrontatie, tentoonstellend door grote confrontationele vaardigheden in Schotland, van wat jullie nu een barbaar zouden noemen. Deze essentie is tamelijk volbracht in geisers, deze situatie opnemend in vele focussen, hoewel hiervan niet opnemend in de focus van bontjager.

TOM: Was dat de enige keer? (Vicki lacht en Elias glimlacht) Zal ik kalm zijn in deze focus?

ELIAS: Dat is jouw keuze! (Gelach)

TOM: Ik ben het echt aan het proberen.

ELIAS: Wij erkennen je hierin, en erkennen dat je aanwezigheid in deze groep een uiting is van dit verlangen.

TOM: Nou, je slaat de hamer op z’n kop! (Gelach)

ELIAS: Zal ik heel geconcentreerd focussen, ten behoeve van Shynla, en Michael’s kopje vinden? (Gelach, terwijl Tom het kopje aan Elias overhandigt) Dank je.

TOM: Je bent welkom. Ik wilde gaan vragen, als ik hier geweest ben vanaf oosterse religie helemaal tot aan pelsjager, naar goudwinnen, naar veel geisers, zoals jij het brengt, dan gaat het zover terug als oosterse religie dan?

ELIAS: Dit individu … ja. Je hebt opgenomen (pauze) gedeeltelijk, je hebt geprobeerd door Oost-India heen te springen, en hebt de oude Japanse focus geïntegreerd, omdat dit uiteraard, meer stimulerend is, daar dit niet echt een passieve samenleving is!

TOM: Weer die geisers. (Elias glimlacht) Ik zal naar je uitkijken vannacht in mijn droom. (Pauze)

ELIAS: Maak je er geen zorgen over, als je het niet herinnert. Merk het energie veld op als je wakker wordt.

TOM: Oké. Ik snap het.

ELIAS: Shynla is erg stil vanavond!

CATHY: Ja, dat klopt. Zij zat zich af te vragen wat die kleine, week ik veel, hersengolven of iets waren, wat het ook was, wat mij gebeurde toen ik mijn belasting aan het doen was. Ik zat alleen maar te concentreren, en al drie of vier keer in de laatste drie dagen, stroomt er zo’n rare energiestroom door mijn hoofd heen. Kun je mij daarover iets vertellen?

ELIAS: Je begint andere energieën op te nemen.

CATHY: Ik moest gelijk aan jou denken toen het gaande was.

ELIAS: Dat is een correcte interpretatie. In het licht van de probabiliteiten, moet je begrijpen, en altijd de keuze hebbend, is het interessant te zien de duur van de periode waarin een individu een andere energie zal opnemen; hoewel ik nogmaals wil aangeven, dat ik heel moeilijk te negeren ben! (Gelach)

ELIZABETH: Over het moeilijk te negeren zijn gesproken, ik wil je graag laten weten dat je met me mag spelen hoe je ook wilt, behalve de tijd! Ik ben toch al te laat! Ik heb je hulp niet nodig! (Gelach)

ELIAS: (Lachend) Ben je niet appreciërend van mijn spelletje?

ELIZABETH: Speel met de telefoons, speel met mijn cavia, alleen niet met de tijd!

ELIAS: Maar dan zou het je misschien niet opvallen! Wij hebben nu zeker je aandacht getrokken!

ELIZABETH: Enkel maar een paar keer in de afgelopen twee weken!

ELIAS: Maar wij die zulke handelingen uitdrukken met betrekking tot tijd, ben ik je uit de eerste hand deze onderwerpen aan het laten ervaren! Op deze manier zul je ze veel makkelijker gaan opnemen in je realiteit.

ELIZABETH: Ja, alleen jammer dat mijn leraren het niet in hun realiteit opnemen! (Gelach)

ELIAS: Je zal harder je best moeten doen in het aandacht schenken eraan!

VICKI: Nou, ik heb de moeilijke vraag nog niet gesteld, dus ik ga het nu eruit gooien. Het betreft Donovan, en dat hij wil dat wij, voor enige tijd nu, aan jouw vragen over zijn medische problemen.

ELIAS: Ik zal aangeven dat er sprake is van een onmiddellijk fysiek conflict, in reactie en respons op deze navraag. Daarom, zal ik proberen een antwoord te bieden die zal voldoen voor onze vriend Donovan, en die niet zo conflicterend voor Michael zal zijn. Ik zal Donovan aangeven, dat in de eerste plaats, hij toelaat dat zijn bezorgdheid effect heeft op zijn fysieke staat van zijn. Herinner Donovan eraan dat in onze eerste bijeenkomst, ik hem zei dat honderdeneen een mooie leeftijd was. Hij is deze informatie vergeten. Hij is een vrij gezond individu, en voelt zich eenzaam, en voelt een gebrek aan aandacht. Daardoor, creëert hij een fysieke situatie om energie naar hemzelf toe te trekken. Dit is heel begrijpelijk en heel natuurlijk. Zijn overtuigingen zijn sterk, en hij kan creëren, in zijn huidige situatie, een conditie die hij op dit moment niet noodzakelijkerwijs wenst uit te voeren. Maar in het licht van zijn verwarring, en momenteel zijn gebrek aan doel voelend, kan hij kiezen uit beider richtingen. Hij voelt een sterke trekking om te continueren in fysieke focus. Hij voelt ook een sterke trekking om te discontinueren.

Hij heeft nog geen keuze gemaakt. Hij kijkt naar zijn artsen, maar gelooft niet helemaal in hun capaciteiten. Ik zou als een suggestie willen aangeven, dat hij zichzelf zou kunnen bezighouden met Tai Chi, of yoga, en zelfs een kruidendokter zou kunnen uitproberen. Dit zou moeten voldoen aan zijn behoefte van fysiek bewijs, van het effect hebben op fysieke creaties, en hopelijk zal dit niet te conflicterend zijn voor Michael. Donovan is nog niet in een positie van het echt geloven, dat hij zijn eigen fysieke condities kan creëren of on-creëren. Hij gelooft dat hij een oude man is, en dat zijn fysieke lichaam op een natuurlijke wijze haar tol aan het eisen is. Dat is niet juist, maar dit zijn zijn overtuigingen. Daarom kan hij makkelijker een of ander fysieke expressie opnemen die hem zal helpen, maar ook zou hij zichzelf wat controle van zijn eigen fysieke conditie mogen toestaan. Je mag hem toch ook vertellen, dat hij zeer wel in staat is, van het on-creëren van wat het ook is dat hij momenteel heeft gecreëerd, en dat er geen reden is, anders dan de keus, dat hij niet honderdeneen zou kunnen worden. Ik ga niet verder als dit cijfer, omdat hij niet verdergaat als dat cijfer, maar dit staat onze vriend nog twintig meer jaren toe, en hij is arrogant genoeg om nog voor twintig jaar door te gaan!

VICKI: Ja, zo arrogant is hij zeker wel! (Gelach)

ELIAS: Je mag Donovan ook vertellen dat essenties hem zeer liefdevol aan het opnemen zijn momenteel. Hij verwijderd alleen maar zichzelf, waardoor hij zich zielig voelt, wat onnodig is, wat er zijn individuen om hem heen die zeer liefdevol zijn in hun expressie naar hem toe. Dit zou tegengesteld zijn aan zijn overtuigingen nu, zoals ook aan die van Michael. Is dit acceptabel?

VICKI: Ja. (Pauze)

ELIAS: Wensen jullie nog meer vragen vanavond? (Pauze) Dan zal ik jullie allemaal een goede avond toewensen. (Tegen Ron) En ik vertrouw erop dat mijn boodschap is aangekomen, en daardoor zul je mij snel kunnen verwachten, en ik zal incorporerend zijn met jou in onze volgende sessie. (Tegen Tom) En ik druk een invitatie uit voor James om terug te komen.

TOM: Je zou me niet eens kunnen weghouden. Je hebt mij nu te pakken!

ELIAS: Ik ben hier erg goed in!

TOM: Heel veel dank.

ELIAS: Je bent welkom. (Tegen de groep) En ik zal met jullie interactief zijn op je zondag.

TOM: Oh, ik heb nog een vraag voor je. (Gelach) Sorry! Als wij met z’n allen naar een park zouden gaan, en bij de bomen zouden gaan zitten, kunnen wij dan de sessie in de openlucht houden?

ELIAS: Dit is afhankelijk van Michael.

(Wij eindigen om 8:55 PM)

VOETNOTEN: (1) Dit is de eerste sessie die Mary “inspireerde” om een lange lijst van vragen en argumenten op te stellen, die ze meebracht naar de volgende sessie, eisend dat ze gepresenteerd zouden worden! Het eerste gedeelte van de volgende sessie (6 Aug.) is vrij interessant, en een heel goed voorbeeld van hoe sommige van deze informatie direct conflicteert met haar overtuigingen.

(2) Direct na het woord “principes”, sprong de kat op de pianotoetsen. Mary “sprong” direct terug in haar lichaam, met hele wijde ogen en een zeer verbaasde uitdrukking op haar gezicht! Wij denken dat het onverwachte geluid dit veroorzaakte, hoewel in eerdere sessies er veel interrupties van allerlei soort is geweest, en Elias “nooit van de wijs” werd gebracht. Vanwege een of andere reden, was dit geluid interrupterend, en een beetje een schok voor ons allemaal, met name Mary!

1995 Vicki Pendley/Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden


Vertaald door