Sessie 7

Woensdag, 17 mei 1995 (herziene versie)

Deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Christie (Oliver), Debbie (Catherine), Bill (Kasha), Julie (Peter), en een nieuwe deelnemer, Elizabeth (Elizabeth).

Aankomst Elias 6:05 PM. (Aankomst tijd was ongeveer drie minuten)

ELIAS: Goeienavond! (Rondkijkend naar iedereen) Wij zullen Mattie verwelkomen. (Lachend naar Elizabeth) We hebben zitten wachten! Ik ben blij dat je je keuze hebt gemaakt. (Pauze, en hij kijkt rond) John is afwezig? (Verwijzend naar Laszlo, en wij knikken allen) Dit is aanvaardbaar.

We zullen beginnen met een focus van overtuigingen. We spraken over (lichaams) gewicht in onze laatste bijeenkomst. Dit onderwerp heeft veel te maken met je overtuigingen.

Jullie overtuigingen zijn alles omvattend. Jullie overtuigingen zijn ook, in deze focus, aangeleerd. Zij maken geen deel uit van jullie essentie. We zullen proberen sommige kwesties met betrekking tot jullie overtuigingen te verduidelijken.

Overtuigingen zijn, in sommige opzichten, zoals kleuren zijn. Je kijkt naar je hemel en ziet de kleur blauw. Deze hemel is van een zeer grote uitgestrektheid. In dezelfde manier incorporeer je wijdverbreide overtuigingsystemen. Zij kunnen van betrekking zijn op regeringen. Zij kunnen van betrekking zijn op de natuur en je planeet. Dit zou een zeer simpele vergelijking zijn met de grootte van je hemel, je herinnerend dat het slechts blauw is, omdat jij deze kleur hebt gecreëerd, en ervoor koos je hemel blauw te maken. Op dezelfde wijze, heb je kleine overtuigingen, zoals welke kleur kleding je gelooft dat je het beste staat. Dit, een kleinere overtuiging zijnde, kan worden vergeleken met het blauw van een kleine bloem op je planeet.

Ik geef je deze vergelijkingen om te laten zien hoe belangrijk je overtuigingen zijn. Ze kleuren je hele leven! Alles in je leven draait rond je overtuigingen. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken, jij creëert je werkelijkheid! Deze zin moet volledig worden onderstreept. Ik zal dit vele malen blijven herhalen tegen jullie. Dit is omdat het van het allergrootste belang is voor je begrip. Het meest belangrijkste ding betrokken bij jullie creatie van jullie realiteit, zijn je overtuigingen. Zoals je bloed circuleert door je gehele lichaam, de fysieke focus in leven houdend, zo ook zijn je overtuigingen de motivering voor alles in je leven.

We stoppen even om een punt van definitie, kort, te verduidelijken. Wanneer ik spreek, van je focus van je leven, verwijs ik naar je gehele levensduur focus, in deze realiteit van deze planeet. Als ik spreek van ontwikkelingen of van je ontwikkelings periodes van je leven, zal ik verwijzen naar wat jullie termen "vorig leven." Er is geen realiteit in een verleden, zoals jullie denken. Het is allemaal nu. In deze focus en begrip, zullen wij ons richten tot de ontwikkelingen van Elizabeth, die gelijktijdig Mattie is. (Tegen Elizabeth) Dit, in jouw termen, zal worden gezien als een vorig leven. Dit is onjuist. Dit is waarom je met haar spreekt. (Mattie) Je spreekt alleen met een andere focus van je eigen essentie. In relatie tot koninklijkheid ... Ik heb nog niet veel aandacht besteed aan dit onderwerp, maar dit zal voldoende zijn, in onze schatting ... Je was een koningin in het acteren, een zeer superbe actrice, van een plaats die je niet bevalt, een plaats waar je niet zulke goede gevoelens over hebt! (Grinnikend) Je focus op dat moment was van Mevrouw Bernhardt. Het is waardevol, soms, om wat informatie te hebben van ontwikkelings periodes van je leven, slechts in zoverre om je verbinding of niet-verbinding met je essentie te kunnen begrijpen.

Nogmaals, je overtuigingen regeren alles. Als je verbindingen met je essentie je beangstigt, zal je fysieke situaties creëren die je omringen. Dit geeft je een gevoel van veiligheid. Hoe meer je "jezelf inwurmt" in een kleine ruimte van overtuigingen, hoe veiliger dat je denkt dat je bent. Dit is onjuist! Je essentie zal je altijd trouw zijn. Er is daarin geen schadelijkheid.

Als ik te snel ga, gelieve te onderbreken. (We lachen allemaal terwijl we verwoed proberen elk woord op te schrijven)

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe wijdverbreid je overtuigingen van omvatting zijn; van wat je eet, van hoe groot je denkt dat je voeten moeten zijn, (gelach) tot hoe je lichaam losstaat van de natuur; wat niet waar is, maar je gelooft dat wel; tot het ontstaan van je universum, tot je overtuigingen van ... niet God, maar onze creërende Universele Een en Al. Deze dingen, zoals ik kan begrijpen, zijn erg moeilijk voor je. In hetgeen je gelooft over niet-fysieke dingen, heb je er veel van. Veel van deze overtuigingen zijn onjuist. En daarom, creëert dit angst of ongemak. Als je waarlijk je overtuigingen in harmonie met je essentie kan incorporeren, zul je vele problemen elimineren.

In kwesties van een niet-fysieke aard: Je hebt het gevoel dat je gescheiden bent van andere essenties wanneer zij ervoor kiezen verder te ontwikkelen in hun leven. Dat is niet zo. Ze zijn verbonden met je, altijd. Ze zijn niet gescheiden van je. Je ziet hen alleen fysiek niet meer. Om individuele essenties en hun keuzes te begrijpen, alle essenties maken keuzes van wanneer een fysieke focus te beëindigen, en wanneer een andere te beginnen. Dit, als je overtuigingen in lijn zijn met je essentie, zal dan niet leiden tot dit ongemakkelijke gevoel voor jou.

Je kijkt niet naar een leeuw wanneer zij kiest om een antilope te verslinden. De antilopes bestaan is niet langer gericht op het zijn met zijn kudde, maar dit is natuurlijk en aanvaardbaar voor jouw, maar, wanneer je naar anderen van je eigen soort kijkt, is dit niet aanvaardbaar. Dit is inconsistent. Dit is een misverstand in je overtuigingen van de natuur. Jij beweegt je net zo makkelijk en zo verbonden door de natuur als de leeuw. We zullen veel tijd besteden aan het praten over je geloof in verband met deze dingen. Misverstanden en onjuiste overtuigingen creëren al jullie conflicten, en verwarring, en pijn. Mag ik Michaels ... (Rondzoekend naar de beker, die Bill aan hem geeft) Dank je wel. Hebben jullie vragen?

ELIZ: Ik vroeg me wat af.

ELIAS: (Glimlachend) Ja?

ELIZ: Michael en ik waren nieuwsgierig naar wat betreft welke relatie we in vorige levens hadden, als dit er zo en zo al was.

ELIAS: (Pauze ...) Dit zou in een focus zijn dat jullie zouden aanmerken als aangenaam, in tegenstelling tot je afkeer van Frankrijk! Jij en Michael waren zussen, een grote familie in Ierland, in het zuidelijke deel. Jullie waren heel hecht, zoals jullie nu ook herhalen. (Pauze)

VICKI: ik heb een vraag.

ELIAS: Ja, Lawrence.

VICKI: Waarom lijken we te samen te manifesteren in groepen van essenties?

ELIAS: Dit is veel ingewikkelder dan je je realiseert. Ik zal proberen uit te leggen. (Lange pauze) Ieder van jullie is een individuele essentie. Ieder van jullie was niet altijd van deze specifieke individuele essentie. Sommige zijn ontsprongen uit een essentie. Dit gebeurt vaak. Wij zullen gebruik maken van Mattie als voorbeeld, zodat je wellicht beter zal begrijpen.

Elizabeth is ook Elizabeth's essentie naam. Elizabeth heeft een fragment van haar essentie gecreëerd. Dit fragment heeft nu zijn eigen essentie ontwikkeld. Zoals je in een fysieke focus geboorte geeft aan kinderen, zo ook kan je essentie fragmenteren en geboorte geven aan een andere essentie . Dit betekent niet dat de validiteit of goddelijkheid van de nieuwe essentie minder is. Het is, in alle opzichten, hetzelfde als het jouwe; niet in persoonlijkheid, maar in kwaliteit. Het is een moeilijk te begrijpen concept. Dit zal je ook een beetje uitleg geven over sommige essenties, die zichzelf "nieuwe zielen" geloven te zijn. Bij wijze van spreken, zijn ze dit. Jij in jouw essentie, zal zeer leidend en beschermend van de nieuwe essenties zijn.

CHRIS: Zijn er onder ons hier die nieuw zijn?

ELIAS: De term nieuw, moet je begrijpen, is relatief. Mattie is heel nieuw. Sommige van Julie zijn nieuw, maar niet als nieuw. Jullie waren elk een onderdeel van elkaar, in andere essenties.

CHRIS: Is dit de reden waarom wij ons soms zo verbonden voelen met andere mensen?

ELIAS: Dit is zeer correct. Dit is ook de reden waarom je het gevoel hebt aangetrokken te worden tot een aantal mensen tijdens je leven, want je hebt gemeenschappelijk een essentie gedeeld.

JULIE: Hebben Peter en Lawrence eerder een leven gedeeld?

ELIAS: Ja, van de Oorspronkelijke Amerikanen. Zij hadden een connectie als een vader en een zoon. (Pauze)

VICKI: Kun je meer over fragmenten vertellen?

ELIAS: Zeker. Wat specifiek verward je?

VICKI: Het is een moeilijk te begrijpen concept in het algemeen.

ELIAS: Het is erg moeilijk. Er is nooit een bepaald vastgesteld aantal van oorspronkelijke essenties geweest. Oorspronkelijk, ontsprongen essenties, bij wijze van spreken, uit de creërende universele Een en Al. Dit zijn geen separate entiteiten hiervan, ze zijn alleen gerichte focussen ervan. In deze focussen, die wij nu aanspreken als essenties, kiezen zij voor de ervaring in verschillende focussen. Ik ondervind heel veel moeite om in jullie taal deze concepten uit te leggen. Michael beschikt niet over een woordenschat die groot genoeg is om uiting te geven aan een aantal concepten. Dit is alleen maar omdat jullie niet beschikken over een woordenboek die groot genoeg is! (We barsten allemaal in lachten uit.)

VICKI: Hebben we hersens groot genoeg om het te begrijpen? (Gelach)

ELIAS: (Lachend) Ja! Je fysieke uitdrukking van je essentie is groot genoeg om je wezen te begrijpen en te aanvaarden, en al zijn kennis.

DEB: Bestaan engelen, of zijn ze onderdeel van het overtuigingsysteem?

ELIAS: Dit is een excellente vraag! We hebben woorden gebruikt zoals gidsen. Dit is alleen ten behoeve van jullie begrip. Er zijn geen essenties van dergelijke distinctie. Ik ben niet per se, Michaels gids; hoewel in een ander opzicht, ik dat wel ben. Ik focus met Michael omdat wij zijn verbonden. Hij was een fragment van mijn essentie. Dat geldt ook voor Catherine en Kasha. Dit is waarom het zo gemakkelijk bereikt wordt, in verbinding met elkaar gaan. Als je zou geloven in ..... (Tegen Debbie) 'Parenthese', correct?

DEB: Correct. (Hoewel "aanhalingstekens" de juiste term is)

ELIAS: ...... "soul mates", waarover we eerder hebben gesproken, dan zou dit zijn waar je concept vandaan zou komen. In zekere zin, is Michael juist in zijn beeld van "split-aparts". ("afgesplitste-delen").

CHRIS: Is iemand in mijn leven een fragment met mij? Of iemand hier?

ELIAS: Ja. Jij en Peter zijn ook fragmenten van een andere essentie. Elizabeth en Lawrence en ... Ron? ... (Vicki knikt) ... zijn van Pauls essentie. Alle essenties zijn gelijk aan elkaar in goddelijke creativiteit. Er zijn er geen meer special dan anderen. DEB: Nou, dan heb ik een heleboel vragen! Hoe zit het met Jezus dan? Was hij maar een deel van ons overtuigingsysteem? Of wat te denken van de duivel?

ELIAS: Jezus was een fysiek gerichte essentie. Dit is niet alleen een geloof, hij was van waarlijk bestaan. Een duivel niet! (Gelach)

CHRIS: Dus dat betekent dat als we zijn fysiek gericht zijn, we kunnen doen wat Jezus deed met zijn wonderen?

ELIAS: Je beschikt reeds over dit vermogen. Er zit geen verschil tussen essenties.

JULIE: Is de bijbel fictie, of ... ?

ELIAS: Er zijn ... Excuseer mij. Dit zal vele overtuigingen omvergooien. Geloof je dat je klaar bent om de waarheid te accepteren? (Kijkend naar ieder persoon, terwijl ieder van ons dit erkent)

BILL: Nou ... (Gelach)

ELIAS: Kasha doet gek! (Grinnikend) De bijbel is een compilatie van boeken geschreven door essenties in een fysieke focus. Met betrekking tot de waarheid, in tegenstelling tot de niet-waarheid, het is een verhaal. Het was een magnifieke prestatie van de collectieve verbeelding, een geweldig eerbetoon aan de creaties van je essenties.

ELIZ: Dus, Michael had gelijk.

ELIAS: Michael is niet zeker. Michael wil geloven, maar Michael heeft zich zeer sterk gefocust in deze fysieke ontwikkelings-focus. Hij probeert concepten te accepteren die hem vreemd waren gedurende vele van zijn ontwikkelings-focussen van zijn leven. Hoewel hij het heel goed doet.

JULIE: Je zei al eerder dat mijn vader in een periode van aanpassing zat. Kan dit zijn omwille van zijn geloof in de bijbel?

ELIAS: Ja. Zelfs wanneer je denkt dat je je hebt verplaatst naar een focus in je spirituele begrip, waarvan je van mening bent dat het liberalistisch is, zul je ondervinden dat je nog steeds twijfelt. Je zult nog steeds, zelfs wanneer dit je binnen je gedachten kan aanvaarden, deze concepten betwijfelen. Er zullen nog steeds vragen zijn. Dit is Michaels focus. Hij kan principes en concepten accepteren, maar er zijn momenten, kijkend naar de sterren, dat hij zal vragen: "Is er echt een hemel?" Of "Wie heeft er nu eigenlijk gelijk?" Hij zal vooruitgaan. Hij is aan het verplaatsen, en is evoluerend naar een nieuw focus.

Dit is ook onderdeel van mijn interactie met jullie allen, en met Michael. We spraken over de completering van je cirkel. Jullie zijn allemaal van gelijke geest. Al jullie cirkels worden afgemaakt in deze focus. Daarom ben ik hier om te helpen, ter voorbereiding, zodat je geen trauma zult ervaren in de overgang. Is dit duidelijk? (Pauze) Lawrence? VICKI: Ik ben zeer opgewonden! (Gelach)

ELIAS: (Grinnikend) We stoppen voor een moment om jullie vingers te rusten, en dan zullen we doorgaan met vragen. Dit is acceptabel? (We zeggen allemaal "Ja")

BREAK 7:20 PM HERVATTING 7:54 PM

ELIAS: Wij zullen continueren. Michael doet raar! (Met verwijzing naar Mary's verzoek dat wij allemaal onze ogen sluiten, terwijl we wachten op Elias)

We spraken over essenties, in de voltooiing van jullie cirkels. Deze voltooiing van de cirkel is niet een "invoeging in" of "absorptie van" elke essentie in het creërende universele Een en Al. Deze cirkel zullen we vergelijken met wat jij noemt "de cirkel van het leven". Het enige verschil is, dat jouw begrip van "de cirkel van het leven" slechts één levensduur focus omvat. Ik gebruik deze uitdrukking "de cirkel van het leven" in conjunctie met mijn definitie van leven.

We spraken over je begin focus in je fysieke manifestatie op deze planeet. We spraken over hoe je deze fysieke ervaring hier begon. In het afronden van je cirkel, keer je terug naar deze originele focus. We spraken erover dat je oorspronkelijke focus meer droomachtig was, dan je nu bent. Nu ben je terug aan het evolueren naar je essentie, en creërend van een focus die meer van deze wijze zal zijn. Het zal meer natuurlijk voor je essentie zijn. Dit betekent niet dat je je voorbereid om te sterven! (Gelach) Dit betekent niet dat jouw huidige fysieke ontwikkelings focus binnenkort eindigt. Je bevindt je in een overgangsperiode in je focus.

We spraken tijdens onze vorige bijeenkomst over het verschuiven van je aandacht, en het creëren van een nieuwe en meer natuurlijk bestaan van de werkelijkheid. Dit wordt bereikt. Jullie allen zijn klaar om deze verschuiving te maken. Jullie enige belemmeringen op dit gebied zijn je bestaande overtuigingen. Wij zullen werken aan deze onjuiste, angstige overtuigingen, in voorbereiding op een wonderlijke nieuwe ervaring! (Pauze) Dit is genoeg voor nu. Jullie mogen vragen stellen.

JULIE: Is er zoiets als een buitenlichamelijke ervaring (uittreding)?

ELIAS: (Glimlachend) Ja, dit is een realiteit. Michael doet dit al. Elizabeth doet dit met Mattie. Kasha doet dit in haar dromen. Ieder van jullie hebben al ervaringen gehad met deze focus. In je dromen, projecteer je je essentie weg van je fysieke lichaam. Je realiseert je het alleen niet, jullie zijn hier allen mee bekend! Je hoeft er alleen maar op te letten, en te begrijpen wat je aan het doen bent. Je hoeft alleen maar te aanvaarden en te geloven wat je al aan het vervullen bent. Je doet dit veel vaker dan dat je jezelf toelaat te geloven of op te laten vallen. Elizabeth doet dit in dagdromen. Kasha en Lawrence doen dit wanneer ze luisteren naar muziek. Je zou dit kunnen doen in meditatie. Catherine en Michael doen dit door middel van beelden. Ieder van jullie volbrengt deze actie op verschillende manieren, maar jullie doen het allemaal, hoe dan ook. (Pauze en vervolgens tegen Christie) Heb je een vraag?

CHRIS: Ja, ik heb een paar vragen. Toen je sprak over fragmenten van onze essenties, vertelde je me dat Peter en ik waren verbonden op die manier. Is er iemand anders in mijn leven, die niet hier is, waar ik aan verbonden ben op die manier?

ELIAS: Ja. Je hebt een afstammeling, vrouwelijk, en een aanwezige zus. Ze zijn ook van dezelfde essentie. Je zoon is niet van dezelfde essentie, maar heeft zijn naam gekozen, net als Elizabeth. (Zeer lange pauze)

We zijn allemaal contemplatief deze avond! (Gelach)

CHRIS: Ik heb nog een vraag. Je vertelde Peter dat zijn natuurlijke (basis) aard een emotionele is. Je vertelde Catherine dat de hare artistiek is. Kun je mij vertellen wat de mijne is?

ELIAS: Soms, tijdens fragmentatie van een persoonlijkheid uit een essentie, wordt het fragment meer van een bepaald element van de persoonlijkheid meegegeven. Dit wordt gedaan zodat de essentie een geconcentreerde weergave van een bepaald deel kan ervaren. In deze, ontwikkelt het fragment zijn eigen persoonlijkheid en wordt zijn eigen essentie. Jouw essentie was niet singulier gefocust in een bepaalde ervaring. Het was een inspiratie van expansie en geven. Dit creëerde een kwaliteit in je essentie van het geven en compassie. Het heeft ook uitdrukking gegeven van een blijdschap, als gevolg van de gevende blijdschap van de oorspronkelijke essentie. Je bent begiftigd met artistieke talenten op het gebied van drama en muziek. Je zal een grote affiniteit voelen voor deze artistieke richting.

CHRIS: Dan zou je kunnen beredeneren, dat als ik werd losgekoppeld van mijn essentie, ik dan niet een heel meevoelend en begripvol persoon zou zijn. Is dit correct? (Christie had moeite met het formuleren van haar vraag, maar Elias leek het, zoals gebruikelijk, te begrijpen)

ELIAS: Ik begrijp het. Gedeeltelijk, zul je een niet-verbonden gevoel hebben wanneer je handelt in tegenstelling tot je essentie. Je kunt er ook voor kiezen, in je enorme hoeveelheden van waarschijnlijkheden van het leven, een aantrekking te ervaren met wat in strijd is met je basis persoonlijkheid. Dit zal alleen maar voor de ervaring ervan zijn. Dit zou zijn wat je zou kunnen benoemen als je geweten, wanneer je handelt in strijd met het fundamentele karakter van je wezen. De enige verduidelijking die ik zal gebruiken, in verband met geweten, is jouw interpretatie van dit woord. Je belaad het met een negatieve aandacht. Dit is onnodig. Er zijn geen gevolgen aan verbonden die je zullen overkomen, omdat je een keuze hebt gemaakt voor een ervaring die in tegenstrijd is tot je essentie. (Pauze)

JULIE: Is er zoiets als een persoon die wij clairvoyant noemen?

ELIAS: Ja. Er zijn veel personen die hun focus hebben verschoven in een bepaalde mate, om hun bewustzijn te openen naar hun eigen essentie, en die van anderen. Dit is juist. Jij beschikt ook over dit vermogen! Je vertrouwt het alleen niet, dus je beoefent het niet. (Grinnikend)

DEB: Je vertelde Oliver over de essentie van zijn kinderen. Zou je mij willen vertellen over de essentie van mijn kind?

ELIAS: Jouw kind is niet van jouw zelfde essentie. Hij is verbonden met een ander, maar heeft een veel oudere ziel, in jouw woorden, dan jij.

VICKI: Hoe zit het met mijn zoon?

ELIAS: Ze is een andere essentie van creatie. Ze heeft een ander fragment uit zichzelf gecreëerd. Ze is ook een fragment essentie, in een veel oudere focus. Soms, lijken essenties met oudere focussen, in jouw woorden, sneller te leren dan anderen, of meer begaafd te zijn. Dit is alleen omdat ze meer ervaring hebben opgedaan.

JULIE: Zou je mij kunnen vertellen over essenties van ongeboren kinderen?

ELIAS: Wat zou je willen weten over essenties die nog niet manifest zijn?

JULIE: Zullen zij manifest worden? Zal ik kinderen krijgen?

ELIAS: Dit is jouw keuze. Je hebt nog niet gekozen, hoewel je denkt dat je een keuze hebt gemaakt dat je een kind wilt hebben. Jouw essentie is nog steeds bezig met het maken van overeenkomsten. Dit is omdat je fysieke manifestatie, die is losgekoppeld van je essentie, nog niet een absoluut besluit heeft gemaakt. Je ervaart conflict in dit onderwerp. Er is een deel dat moederschap wil ervaren. Er is een ander deel dat er niet zo zeker van is dat je hier zeer goed in zou zijn! Wanneer je kiest, zal je zeer goed zijn. (Glimlachend)

ELIZ: Soms lijken we imaginaire vrienden te hebben. Zijn ze echt?

ELIAS: Ja. Je imaginaire vrienden, zoals ook Michaels, zijn niet van je verbeelding. Je had vrienden met Kasha. Zij ..... Hij was echt. Er waren ..... Excuseer me. Er was een een andere met hem. Hij was er voor je vermaak. Hij was een oudere ziel, in jouw woorden. Deze ervaring had een doel. Het doel voor je was om te herinneren, en dus je aandacht te verbinden met je essentie in het geloof ervan. Dit doel werd bereikt, in deze, dat je hebt verbonden met Mattie. (Pauze)

VICKI: Ik ben verward over de man-vrouw kwestie. Je zegt dat mannelijk of vrouwelijk geslacht niet bestaat, maar je gebruikt woorden als hij en zij.

ELIAS: Dit zijn woorden van jouw taal. Als ik de term "het" zou gebruiken, zal je dit niet opvatten als persoonlijk. Je zal de verbinding met personificatie, in gedachten, verbreken. Daarom kies ik voor het gebruik van termen die je bekend zijn, en roep daarbij een reactie op die juist en gunstig is.

BILL: Vertel me meer over de essentie van Kasha, alsjeblieft.

ELIAS: Je zou vorige levens ontwikkelingen willen?

BILL: Nee, de actuele essentie van Kasha, niet de verleden ervaringen.

ELIAS: Deze Kasha, degene die wij bespraken in verband met Elizabeth, was anders. Dit was een naam van deze fysieke focus. Het was een nationaliteits naam van een kind in Elizabeth's ervaring. (Tegen Elizabeth) Correct?

BILL: (Tegen Elizabeth) Je weet de naam?

ELIZ: Ja. (Ze legt uit dat dit een jeugdvriendin was van haar met de naam Kathy, waarvan haar Poolse naam Kasha was)

JULIE: Ik weet dat in andere sessies, Oliver en Lawrence hebben gevraagd naar hun significante andere helft. Ik wil graag vragen over de mijne.

ELIAS: (Haperend) Sig...ni ..fi.. cante ander? (Gelach)

JULIE: Mijn partner. (Lachend)

ELIAS: Je partner! (Grinnikend) Dit is ... Lichamen zijn soms ongemakkelijk! (Gelach) Je relatie tot deze persoon; Ik heb dezelfde indruk van deze interactie als dat van Oliver en John, maar niet in een directe zin. Dit is afhankelijk van je keuzes. Er is veel zorg, veel emotionele aandacht, veel liefde, en in een zeer beperkte mate; toch ook conflict.

Ik kan niet ... Nee, het spijt me. Ik wil geen toekomst waarschijnlijkheden voorspellen, omdat ze waarschijnlijkheden zijn! Je hebt altijd de beschikking over keuzes. Ook zijn er vele gevallen waarbij een "helderziende," zoals jullie ze noemen, of een ander wezen zal veronderstellen je een toekomst voorspelling te geven. Dit is verkeerd. De reden dat dit schadelijk is, is dat dit soms condities kan opzetten in je psyche en overtuigingen die je keuzes zullen gaan beïnvloeden. Ik wens niet van invloed te zijn op je eigen keuzes binnen je waarschijnlijkheden. Je zal jouw eigen weg kiezen. (Pauze)

DEB: Was je ooit de fysieke manifestatie van Oscar Wilde?

ELIAS: Ja. Dit was een van mijn manifestaties in een fysieke focus. Dit was, gelukkig, mijn laatste manifestatie. Het was niet mijn meest aangename focus! (Grinnikend en een pauze) CHRIS: Ik heb een vraag. Als, in onze opvattingen en onze focus verschuivend, als we beginnen te geloven dat wij onze overtuigingen kunnen veranderen, is dat dan een verschuiving van de focus?

ELIAS: Ja.

CHRIS: Dus als we echt geloven dat we kunnen doen of alles krijgen wat we willen, dan zou dat een verschuiving zijn?

ELIAS: Ja, maar dit is veel ingewikkelder dan je je realiseert. Je zou kunnen denken dat je iets gelooft, maar in werkelijkheid is een verschuilende tegenstrijdige overtuiging aanwezig. Om dingen te materialiseren, moet je erin geloven zonder twijfel.

CHRIS: Is dat wat Jezus deed?

ELIAS: Voor een gedeelte. Hij was een groot leraar. Hij heeft fysiek niet alle dingen volbracht die als gebeurd vermeld zijn, maar de collectieve overtuiging, van de mensen in die tijd waren van een dergelijke kracht, dat het niet uit maakte of hij deze dingen fysiek bereikte of niet. Zij schiepen de realiteit voor hem. Op een andere manier, beschikte hij over het vermogen te creëren wat hij maar wilde, in jullie woorden, en hij deed precies dat, door het manipuleren van de geloofssystemen van de massa. In het onderwijzen van waarheid, bereikte hij alles wat hij wilde bereiken. Is dat duidelijk? (Pauze, terwijl wij allen knikken)

Theoretisch, als je door een muur wenst te lopen, kun je dit, indien je overtuigingen geen conflict hadden. In werkelijkheid, is je muur niet meer solide dan je lucht!

JULIE: Dus, als mensen spreken over geesten ... (Elias reikt voor de beker, die Julie hem overhandigd)

ELIAS: Dank je wel.

JULIE: Heel graag gedaan.

ELIAS: Geesten? (Grinnikend naar Julie, die begint te lachen)

JULIE: ik heb mij laten vertellen, dat mensen daadwerkelijk geesten zien!

ELIAS: Er is een verschil. Er zijn geen ... ”spoken”! (Gelach) Er is wel, zoals ik al eerder aangaf, de mogelijkheid voor je om essenties te zien. Je kunt dit doen, als je je focus verschuift.

Er zijn ook andere verklaringen voor fenomenen die optreden. We spraken kort hierover, in verband met het afgezaagde onderwerp over bescherming en bezetenheid. De verschijnselen die voorvallen, zijn in veel gevallen, creaties van je eigen essentie; gemaakt uit angst, en manifest in fysieke vorm. Dit dient echter een constructief doel, op een manier waarop je fysiek kunt zien hoe je daadwerkelijk fysieke dingen vanuit je denken creëert. Ze zijn zeer krachtig. Jouw overtuigingen, zoals ik al heb gezegd, zijn zo krachtig dat ze niet alleen je leven en bestaan vormen, maar ook de fysieke materialisatie van gedachten kunnen creëren. Je overtuigingen zijn ook sterk genoeg om je essentie te overheersen, in de overgang van de geboorte tot de geboorte. Zij kunnen je, voor een tijdje, in een materialisatie van zichzelf vasthouden. Wanneer je sterft, in jouw woorden, of wordt geboren, in mijn woorden, (glimlacht), kun je een periode ervaren, waar je eerdere bestaande overtuigingen je essentie zullen vasthouden. Dit zal voorbijgaan, maar deze overtuigingen zijn zo sterk dat ze je kunnen manipuleren, in tegenstelling wezend tot je natuurlijke staat.

ELIZ: Is het typisch voor een definitieve manifestatie om onaangenaam te zijn?

ELIAS: Onaangenaam in haar focus, zoals het in mijn laatste fysieke manifestatie was? (Elizabeth knikt) Nee, het is geen regel. Ik zal een verklaring geven van het onaangename van mijn laatste manifestatie. Het was, in vele opzichten, onaangenaam. Ook was het een geweldige opening naar het begrijpen van mijn essentie. Het was een realisatie van grote schoonheid en liefde, in een veel hogere expressie dan van jouw woord. Het was een ervaring van enorme openbaring. Ook ik was gebonden, voor een tijdje, in tegengestelde overtuigingen. Dit is de reden waarom ik zo overmatig sterk spreek over jullie geloofssystemen.

DEB: Vraagt over deze hogere expressie van liefde, in het bijzonder met betrekking tot hoe zij zich over haar partner voelt.

ELIAS: Dit is niet een algemene interactie binnen deze menselijke focus. Het is een hoger begrip van jullie woord liefde. Het is van een hoger begrip, want het is een opening van elke essentie om een andere essentie te laten samenvloeien. Wanneer je dit ervaart, zul je begrijpen dat jouw woord liefde zeer beperkt is. Er zit veel meer aan deze ervaring vast dan veel mensen beseffen. In deze uitdrukking, raak je je essentie aan.

We zullen nog één vraag behandelen. (Pauze) Lawrence is zeer stil vanavond, met weinig vragen! (Gelach)

CHRIS: Kun je ons iets geven om over te denken tot onze volgende sessie?

ELIAS: Ik zal je vertellen, tot conclusie, dat ik je veel informatie heb gegeven om over na te denken deze avond! (We barsten in lachten uit) Ik laat jullie alleen met deze gedachten. Goede avond.

Elias vertrekt om 9:05 PMVertaald door