Termen

Categorieën

Elias-TermRedefinedRedefined (not used)Advanced

Termen

Aanwezigheid [je aanwezigheid van jezelf] (Presence)Acceptatie (Acceptance)Alignering (Alignment)Aspect (Aspect)Bewustzijn (Consciousness)
Communicatie (Communication)Counterparts (Counterparts)Door-Bloeding (Bleed-Through)Droom Wandelaars/(Dream Walkers)Dupliciteit/Dubbelzinnigheid (Duplicity)
Energie-Uitwisseling (Energy-Exchange)Essentie (Essence)Focus (Focus)Fragmentatie (Fragmentation)Geloof/Geloven dat/Overtuigingen (Belief)
Golven in Bewustzijn (Waves in consciousness)Herinnering/Geheugen (Remembrance)Het doet er niet toe (It matters not)Impressie (Impression)Intentie (Intent)
JCJR (YCYR)Oriëntatie (Orientation)Perceptie (Perception)Preferentie (Preference)Regio[nale] Gebieden (Regional Areas)
Subjectief/Objectief (Subjective/Objective)Transitie [Overgang] (Transition)Verbeeldingen/beelden (Imagery)Verschuiving (Shift)


Sessie 217(Geparafraseerd uit Sessie 217)

1. Een ander individu benadert jou en vraagt om informatie met betrekking tot hun [eigen] ervaringen en geloofsystemen.

2. Reageer niet onmiddellijk.

3. Luister goed, gebruik je innerlijke zintuigen, schat de situatie in, de positie van het individu, en diens geloofsystemen.

4. Reageer intuïtief.

5. Pas je taalgebruik aan zodat deze accommoderend en accepterend is van het individu en zijn geloofsystemen. … Breng informatie zodanig over dat deze valt binnen de context van het individu z’n eigen geloofsystemen, om behulpzaam te zijn in de bevestiging naar hen toe, dat zij geen ongewoonheden of niet-realiteiten of waanzin aan het ervaren zijn.

6. Herinner jezelf eraan dat het punt ervan niet is, om het individu z’n perceptie of geloofsystemen te veranderen.

7. Herinner jezelf eraan dat het punt ervan is, om informatie aan te bieden op een behulpzame manier, en jij je niet dient bezig te houden met de verantwoordelijkheid van een andermans realiteit.

8. Herinner jezelf eraan dat de realiteit van het andere individu zijn realiteit is, en dat het REALITEIT IS!

9. (plaatsen vóór stap 1) Betrek alle individuen waar je momenteel mee in contact bent

Betrek andere individuen. Ga niet voor eeuwig zitten wachten totdat andere individuen je benaderen! Neem het initiatief! Individuen zullen, in hun gewone alledaagse leven, ervaringen hebben die in samenhang zijn met deze Verschuiving.
Sessie 236(Geparafraseerd uit Sessie #236)

1. Erken dat je in het fysieke focus bent. Jullie zijn glorieuze wezens!

2. Erken dat je geloofsystemen hebt. Ze zijn acceptabel. Ze zijn niet slecht. Ze zijn niet onacceptabel. Zij zijn je realiteit.

3. [In] het onderzoeken van je zelf op ieder moment, zul je dienen te herkennen dat je behoudend bent van grote dubbelzinnigheid [dupliciteit] en dat je jezelf niet gedurende je gehele dag erkent.

4. Wees er OPMERKZAAM van, iedere keer dat je afdoet aan jezelf.

5. Als je een impressie ontvangt, zul je die impressie erkennen. Als je een impuls ontvangt, zul je deze impuls opvolgen, en je zult je niet druk maken om andere individuen … en wat zij zouden kunnen waarnemen bij jou. En daarom zul je je er niet om bekommeren wanneer je waanzin lijkt te ervaren. Want je zult toch jezelf volgen!

6. Terwijl je je impulsen en je impressies opvolgt en ze van binnen accepteert, zul je ook opmerkzaam zijn op je taalgebruik, want in je taalgebruik versterk je de tenietdoening van je zelf.

7. Wees opmerkzaam van je responsen aan anderen … Het opmerkzaam zijn op je taalgebruik zal je zeer behulpzaam zijn, omdat het je voorbeelden aanreikt over hoe je niet-accepterend bent van jezelf. Je zou iedere dag tegen jezelf moeten vertellen wat voor een glorieus persoon je bent, en houden van jezelf, omdat je dit waardig bent.

8. Je zou ook mogen luisteren naar de “spoken”, die continue in communicatie met je zijn, en hier erkennend van zijn en ook van hun behulpzaamheid. Je mag jezelf ook beschouwen als het zijn van een spook, want je essentie, dat “dode” deel van jou, zal ook met je communiceren.

9. Wees erkennend van je eigen vermogens. Het is inconsistent om te verklaren dat je een glorieus wezen bent, die oneffectief is en niets kan bereiken!
Sessie 270De acceptatie van een geloofsysteem is het totale gebrek aan oordeel welke verbonden is met een bepaald geloofsysteem op enig gebied.
Sessie 330Het punt ervan is om te accepterend te zijn; om herkennend te zijn van je eigen creatie, niet om je bezig te houden met de creaties van andere individuen, maar om jezelf bezig te houden met je eigen creaties en je eigen participaties in die geloofsystemen die alleen maar bestendigd werken op juist die situaties die je tracht te elimineren.