Sessie 19


Sessie #19

Donderdag, 6 juli, 1995
Privé sessie # 1
Groep sessie # 19

Deelnemers: Mary en Vicki

Elias arriveert om 3:13 PM (*1)

ELIAS: Goedemiddag Lawrence. (Glimlachend)

VICKI: Hallo.

ELIAS: Je bent tamelijk in de war!

VICKI: Ja.

ELIAS: Ik zal je wat informatie geven om over na te denken.

VICKI: Oké.

ELIAS: De probabiliteiten, welke jij ziet als de negatieve manifestaties die opduiken in je realiteit, waren al gekozen door je. Dit zal ter illustratie dienen voor je, m.b.t. het onderwerp over probabiliteiten. De enige probabiliteit die je koos te veranderen, en die je jezelf besloot cadeau te doen, betrof de oude vrouw. Doordat je jezelf het plezier en de goede gevoelens gunde m.b.t. deze oude vrouw, stond dit jezelf toe deze dag anders te bekijken – zelfs nog voordat je doorging om de andere probabiliteiten te beleven die je had gekozen voor je dag. Als deze probabiliteit met de oude vrouw niet zou zijn gekozen door je, dan zou je dag een hele andere uitkomst hebben gehad. Je “bui” zou niet zo goed zijn geweest!

VICKI: Nee? (Lachend)…

ELIAS: Denk niet dat deze oude vrouw en je goede daad aan haar, de oorzaak zijn van de resulterende probabiliteiten die manifest waren die dag, daar dit niet het geval is. Als je niet was gestopt, zou je toch wel vertraging hebben opgelopen. Je zou opgehouden zijn geweest door een andere auto die mankementen had vertoond, wat geresulteerd had in verspilde tijd, wat je ergernis alleen maar erger had gemaakt. Het had je in precies dezelfde situatie geplaatst, maar zonder het geschenk van de positieve interactie met de oude vrouw. Daarom was deze oude vrouw niet de probabiliteit, die alle andere zaken creërde.
Zij was alleen een afleiding om je een positieve ervaring toe te laten, naast de andere ervaringen van die dag die je niet als positief zag. Ik wil je graag feliciteren, omdat je deze positieve handeling opnam, en omdat je het niet vergat gedurende de dag.

VICKI: Het voelde goed.

ELIAS: (Glimlachend) Dit zal ik je zeggen: de volgende keer dat je iets goeds of aardigs voor een ander doet, en er gaat iets fout, onthoud dan dat jij degene bent die gelegenheid creërt voor het geschenk van een positieve inbreng. In het onthouden hiervan, zal het je toelaten andere waarschijnlijke zaken anders te zien gebeuren. Gedurende je fysieke bestaan, zul je altijd met probabiliteiten te maken hebben die worden beactualiseerd, die je niet als positief zal opvatten. Ze gebeuren, en ze gebeuren overal om je heen. Dit is een onderdeel van je ervaring, maar door het opnemen van wat je opvat als positief, te midden van andere probabiliteiten, en het wordt ook opgemerkt door je, dan kan het je perspectief veranderen. Je bent veel aan het bereiken in je verruiming en bewustwording. Dit is waarom deze probabiliteit werd gekozen als een persoonlijk geschenk. Helpt dit om het beter te begrijpen?

VICKI: Ja, het helpt veel.

ELIAS: Goed. Ik wens ook een boodschap door te geven voor de groep.

VICKI: Is goed.

ELIAS: Ik zou graag willen dat je hen verzoekt om een foto mee te brengen naar de volgende sessie. Het moet een afbeelding zijn van een dier. Het maakt niet uit welk dier. Deze afbeelding mag geen foto van een huisdier zijn. Het mag een afbeelding uit boeken of bladen zijn, het maakt niet, het gaat erom dat ze een afbeelding vinden van een dier die zij aantrekkelijk vinden. Ook, vraag ik hen een foto van henzelf mee te brengen. Het maakt niet uit wat voor foto, als het maar een foto is van alleen henzelf.

VICKI: Een bepaalde leeftijd?

ELIAS: Het maakt niet echt uit, hoewel voor de oefening die ik heb gepland, het beter is als ze gebruik kunnen maken van een recente foto, zodat ze kunnen identificeren met henzelf zoals ze nu zijn. Ik ben mij bewust van de moeilijkheden die zij hebben met de concepten over fragmentatie en splinteren. Ik heb jullie allemaal gewaarschuwd dat dit onderwerp veel tijd zal vergen. Er is veel meer bij betrokken dan jullie realiseren. Hoewel jullie het best wel een beetje beginnen te vatten! (Vicki lacht) Ik zal de uitleg over het splinteren in het niet-fysieke focus bewaren tot onze volgende sessie, want dit is een belangrijke zaak, en betreft alle individuen in onze sessies. Ze zullen in staat zijn om gedeeltelijk met deze informatie te kunnen identificeren.

VICKI: Zal ik Michael ook foto’s laten meebrengen?

ELIAS: Dat zal niet nodig zijn. Je kan de oefening later uitleggen, en dan kan hij het zelf gaan uitproberen. Hij zal niet meedoen met de groep, daarom is zijn foto niet nodig. Ik zal je verder geen informatie over deze foto’s geven, want wij zullen deze oefening in onze sessie bepreken.

VICKI: Okie-dokie.

ELIAS: Ook, wens ik je mijn erkenning en dank uit te brengen voor je interactie en coöperatie in onze laatste sessie. Het werd zeer gewaardeerd dat je luisterde. (Pauze) We zullen ook vertellen dat Olivia zal opmerken dat, hoe zal ik het noemen? … dat er op “zijn hoofd geklopt wordt”!

VICKI: Ja? (Lachend)

ELIAS: Want mijn vriend is wachtende. Hij was zeer juist in zijn interpretatie dat het Paul was die hem groette. Het werd ontvangen en erkend. Zijn gewaarzijn ervan was niet nodig. Ik was gewaar en was erkennend ervan Jullie begrijpen de complexiteit ervan niet, van de focussen die voorbij jullie fysieke focus liggen. Jullie eigen essenties zijn tegelijkertijd betrokken in je fysieke focus, in myriaden van actualiteiten. Ze zijn continue interactief met je en met je verbonden en doorkruisen je. Het is veel grootser dat je kunt bevatten, denk maar eens aan de poel, ik durf te wedden dat je geen verklaring hebt voor deze poel! (Grinnikend, terwijl hij refereert naar de poel met water, die zonder enige aanwijsbare reden opeens overstroomde). Ik zal je de gelegenheid geven vragen te stellen, als je deze hebt.

VICKI: Ik heb wel een vraag. Ik kreeg gisteren een idee, na mijn incidenten, dat in plaats van de glazen van mijn bril te vervangen, ik misschien de zicht van mijn ogen kan herstellen. En ik ben van plan om dit idee door te zetten. Het is niet echt een vraag - meer een opmerking - omdat het verbaliseren van een opmerking, voor mij, maakt dat ik het dan werkelijk wil.

ELIAS: Dat is een excellent idee! (Glimlachend) Ik moedig je aan in deze beactualisatie.

VICKI: Dank je wel.

ELIAS: Je bent zeer goed in staat deze handeling te volbrengen. Je zou kunnen vinden dat het lang zal duren voor je het bereikt, maar dat komt omdat dit een nieuwe bewustwording is. Wees niet ontmoedigd, want je bezit zeker het vermogen deze dingen te bereiken. Als je je keel kunt genezen, kun je ook je zicht veranderen -- dit een klein ding zijnde in verhouding tot diegenen die ziektes genezen. Wij zullen over ziektes gaan praten wanneer wij het fysieke manifeste lichaam gaan bespreken, in continuering op het religieuze element.

VICKI: Daar kijk ik naar uit!

ELIAS: We hebben nog veel onontgonnen terrein te verkennen, en nog vele wonderen te aanschouwen. Je zult steeds vaker gewaar zijn van mijn goede vriend Paul. Hij zal bij je zijn, in communicatie met je, en wij willen jou en Michael meegeven, dat hoewel Paul en ik graag ‘spelen’, er geen competitie bestaat. (Glimlachend)

VICKI: Oké. (Zachtjes lachend) Ik ging hier ook niet vanuit.

ELIAS: Olivia zal interactief zijn met Paul. Hij doet dit zeer voorzichtig, en zal veel plezier beleven in deze onderneming. Ook, mag je Olivia vertellen dat dit geen controle kwestie is. In tegenstelling tot wat zij en Michael geloven, zijn zij ieder continue zeer in controle van hun eigen focus. Zelfs nu terwijl ik praat - als Michael zou willen - zou hij de controle kunnen terug nemen. Hij doet dit niet, omdat wij een overeenkomst hebben, en omdat zijn vertrouwen voldoende is gegroeid.

VICKI: Hij had een prachtige droom hierover gisteravond.

ELIAS: (Warm glimlachend en zachtjes pratend) Ik heb al diverse keren verteld in onze sessies, dat Michael en ik vele malen met elkaar verbonden zijn geweest. Ik zal hier aan toevoegen, dat deze connectie vele malen grootser is dan hij bevat. Hij is niet alleen gefragmenteerd, maar was een dusdanig geliefd gefragmenteerd deel (van Elias), dat er werd overeengekomen om samen fysieke expressies te delen. Er is een sterke intensiteit van grote liefde aanwezig. Dit is iets waar ik zeker van ben dat Lawrence zal kunnen begrijpen, want ditzelfde wordt gevoeld in relatie tot Olivia.

VICKI: Ja, dat klopt.

ELIAS: Je zult merken dat zelfs doorheen (wat jullie waarnemen als het zijn van) de tijd, of andere dimensies en andere focussen, je nog steeds met elkaar verbonden zult zijn. Jij zal niet remanifesteren, maar Olivia wel. Jullie connectie zal niet verdwijnen. Het zal gevoeld worden. Er is veel informatie dat ik Michael hier nog over wens te geven. Dit is voor een gedeelte de reden, waarom hij niet eerder ontving wat ik gisteravond vertelde. Deels komt dit ook omdat hij er niet naar vroeg. Hij vroeg naar de connectie in wat hij noemt vorige levens. Hij vroeg niet naar werkelijke connecties. Nu zal hij het beter begrijpen, en je mag hem vertellen, daar dit ook zijn laatste manifestatie zal zijn: dat ik op hem zal wachten.

En, alleen vanwege het feit dat hij een hopeloze romanticus is, (Vicki lacht) zal hij - als hij luistert naar de nieuwe opnamen (recording) die Elizabeth hem heeft gegeven als geschenk- kunnen horen dat ik hem een lied zal aanbieden, en hij zal weten dat het van mij afkomt wanneer hij het hoort, want ik zal het kort onderbreken. Ook, ben ik erkennend van jou opnamen [recording], want dit gold ook als een confirmatie van mijn expressie. Want, als er geen confirmatie van buitenaf was gekomen, dan zou Michael, in zijn extreme logische brein, het hebben afgedaan als een fantasie, en omdat het dit niet is, heb ik die confirmatie aangeboden, daar hij Lawrence vertrouwd.

Ik zal ook zeer erkennend zijn richting Olivia, voor de connectie met Elizabeth. Deze essentie, die gefragmenteerd werd van Paul, zoals jij en Olivia, is moe. Ze heeft veel meegemaakt, en hoewel zij jou overkomt als jong zijnde, is haar ervaring groot. Ze is heel spiritueel, en heeft vele ontwikkelingsfocussen gehad, en is zeer behulpzaam geweest voor andere essenties, maar is deze fysieke focus moe geworden. Ze heeft gekozen voor lange tijd te continueren in deze manifestatie, maar ze wordt erkend door essenties die haar behulpzaam zullen zijn op haar reis. Ze heeft voor een moeilijke weg gekozen in deze laatste manifestatie. Ze zal geen problemen hebben, daar ze extreem sterk is in fysieke manifestatie. Wij uiten veel liefde en erkenning voor Olivia, en voor Lawrence, in de erkenning van Elizabeths essentie. (Pauze)

VICKI: Een vraag. Is er … wat is het met Michael en Olivia dat maakt dat dit “proces” bij hun veel makkelijker bereikt wordt?

ELIAS: Zeer tot hun ongeloof, staan zij veel meer in connectie met hun essenties dan zij realiseren. Zij zien henzelf, in hun fysieke focus, als “gewone aardige mensen”. Zij ervaren veel, en gaan daar positief doorheen. Dit is omdat zij in communicatie staan met hun essentie. Zij hebben beiden een diep vertrouwen in henzelf, hoewel zij zich daar niet bewust van zijn, en dit dus zullen beargumenteren. In werkelijkheid, is dit de waarheid. Het is tamelijk interessant om te zien dat degenen (in fysieke focus) die zoveel vertrouwen hebben in henzelf, tegelijkertijd ook van die vreselijke sceptici zijn! (Vicki lacht) Dit is alleen vanwege de reden dat zij ‘wat niet waar’ is, eruit hebben gefilterd, en dit proces doorcontinueren. Omdat zij in communicatie staan met hun essenties, weten zij wat waar is, en kunnen onwaarheden identificeren wanneer zij daarmee geconfronteerd worden. Zij zien dit als sceptisch zijn. Dit is niet juist. Het is slechts een filtratie proces. Een echte scepticus gelooft in helemaal niets, en wil zelfs waarheden niet eens accepteren.
Zij kunnen beiden dan terughoudend zijn in hun expressies, maar ze zijn zeer gewaar van waarheden. Beiden hebben zij ook veel vertrouwen opgenomen in hun fysieke focus middels hun connectie met essentie. Lawrence bezit dit vermogen ook. Je bent alleen wat meer “niet gelovend”. Wat amusant is, want mij geloof je wel! (Glimlachend)

VICKI: Absoluut!

ELIAS: En je gelooft Paul, maar je gelooft niet in Lawrence’s vermogen. Dit is je verschil, een gebrek aan vertrouwen in je essentie. Je kunt dit veranderen.

VICKI: Ik werk eraan!

ELIAS: Ik weet het. (Glimlachend)

VICKI: Over gebrek aan vertrouwen in essentie gesproken, ben je in contact geweest met Catherine deze week?

ELIAS: Ja, ik hou haar continue in de gaten.

VICKI: Is Catherine in orde?

ELIAS: Catherina heeft veel angst. Ze is erg verward. In haar essentie, heeft ze geïdentificeerd met deze waarheid. Catherine heeft een dergelijke mate van angst dat ze alles van haar weg houdt, (alles van haar af blokkeert). Ze wenst connectie te hebben, maar is te bang om te verbinden. Ze voelde zich er veel te dichtbij komen, en voelde daarom een behoefte om zich te ontdoen van de waarheid. Dit zou een echte scepticus zijn, in het niet aanvaarden van waarheid (die van binnen komt). In tegenstelling tot wat Catherine of anderen geloven, is het echt geen “ereteken” om te dragen - dat je een echte scepticus zou zijn. Het enige wat wordt bereikt is dat eens zelf geblokkeerd wordt. Dit is jammer, want door het blokkeren creëer je niet alleen een geiser, maar je creërt ook de gelegenheid voor trauma, wat heel goed kan worden vermeden. Maar, zoals wij al eerder hebben verklaard; ieder individu heeft vrije wil en keuze. Dit is haar keuze. Dit is haar vrije wil. Hier kun je niets anders mee doen als het respecteren. Maar wees niet bang, want ik zal haar toch in de gaten houden. Ze zal dan niet meer alle gelegenheid krijgen die ze momenteel krijgt aangeboden, maar ze zal niet alleen zijn. Er zijn er velen om haar te leiden, zelfs zonder haar erkenning. (Pauze) Wens je nog enige andere informatie?

VICKI: Niet dat ik kan bedenken. Heel erg bedankt.

ELIAS: Goed dan. Ik had niet de intentie een lange conversatie op te starten, ik wenste je alleen te erkennen, en behulpzame informatie aan te bieden.

VICKI: En dat waardeer ik zeer.

ELIAS: Je bent welkom. Je kan er gerust op zijn dat je met mij kan spreken wanneer je wenst.

VICKI: Dank je wel. (Fluisterend)

ELIAS: Dan, zal ik je adieu wensen.

VICKI: Adieu.

Elias vertrekt om 4:07 PM.

VOETNOTEN:

(*1) Mary’s opmerking: Ik moet zeggen dat hoewel Elias in al onze sessies zeer liefdevol en zachtaardig is, hij dat zelfs nog meer scheen te zijn in deze sessie. Zijn zachtheid en affectie gedurende deze hele sessie leek op de een of andere manier geaccentueerd te zijn, en was zeer merkbaar. Ik geloof dat vanwege deze expressie, tesamen met het gepresenteerde materiaal, dat ieder persoon die deze sessie heeft gelezen, erdoor bewogen werd.
Vertaald door