Termen

Categorieën

Elias-TermRedefinedRedefined (not used)Advanced

Termen

Aanwezigheid [je aanwezigheid van jezelf] (Presence)Acceptatie (Acceptance)Alignering (Alignment)Aspect (Aspect)Bewustzijn (Consciousness)
Communicatie (Communication)Counterparts (Counterparts)Door-Bloeding (Bleed-Through)Droom Wandelaars/(Dream Walkers)Dupliciteit/Dubbelzinnigheid (Duplicity)
Energie-Uitwisseling (Energy-Exchange)Essentie (Essence)Focus (Focus)Fragmentatie (Fragmentation)Geloof/Geloven dat/Overtuigingen (Belief)
Golven in Bewustzijn (Waves in consciousness)Herinnering/Geheugen (Remembrance)Het doet er niet toe (It matters not)Impressie (Impression)Intentie (Intent)
JCJR (YCYR)Oriëntatie (Orientation)Perceptie (Perception)Preferentie (Preference)Regio[nale] Gebieden (Regional Areas)
Subjectief/Objectief (Subjective/Objective)Transitie [Overgang] (Transition)Verbeeldingen/beelden (Imagery)Verschuiving (Shift)


Sessie 494JIJ BENT ESSENTIE. Essentie is niet een of ander “ding” die ergens buiten je is, en je bent géén “stukje” van essentie.

Daarom, is essentie niet het grotere deel waar jij enkel maar een portie van bent. Jij zélf bent helemaal essentie. Alleen is je aandacht gefocust in deze [ene] bepaalde richting.

Nu; laat me je vertellen, dat individuen henzelf verwarren met het concept van essentie, en ze versterken die verwarring, als zij informeren naar hun essentie naam of een essentie toon.

Wanneer je eenmaal, objectief, die essentie naam hebt ontvangen, zal dit je in staat stellen om heel automatisch en zeer gemakkelijk, de alignering in te bewegen, van de geloofsystemen die alreeds gevestigd zijn, en die alreeds door jouw behouden worden, en dit staat je een comfortabele en familiaire beweging richting separatie toe.

Welnu; in deze, zou ik je een andere soort van richting willen aangeven.

Kijk naar jezelf. Kijk naar je fysieke manifestatie, de jij die jij kent en waar je mee identificeert, dit individu Leslie. Nu, kijk naar je voet. Is dat Leslie?

LESLIE: Ja.

ELIAS: Kijk naar je vinger. Is dat Leslie?

LESLIE: Ja.

ELIAS: Ja … en nee!

LESLIE: Oh!

ELIAS: Want het is Leslie, maar het is niet het geheel van Leslie, maar het kan ook niet gescheiden worden van de hele Leslie. Correct?

LESLIE: Um-hmmm.