Sessie 14

Vrijdag 16 Juni, 1995

Groepsdeelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Debbie (Catherine), Julie (Peter), en Jo (Joseph).

ELIAS: Goede ... Morgen! (Rondkijkend en lachend, in erkenning van onze eerste ochtendsessie.)
We zijn allemaal een beetje gek aan het doen vanochtend! (Gelach) Ik heb jullie veel te vertellen in deze bijeenkomst. Ik ben mij ervan bewust dat jullie veel vragen hebben. Ik heb gisteravond, tevergeefs, geprobeerd te praten met Michael. Hij is zeer koppig ... net zo koppig als dat een klein kind kan zijn! Hoewel, dit ook een goede expressie is van individualiteit. We zullen, in deze sessie, kort terugblikken op ons vorig aandachtspunt dat ging over het politieke element. We zullen op een later tijdstip doorgaan over het religieuze element - maar eerst wens ik wat meer informatie te geven over het politieke element van je essentie.

Er is nog veel te bespreken m.b.t. tot onderwerpen waar we nog niet veel tijd aan hebben besteed. Een stuk daarvan zal gaan over de huidige situatie m.b.t. de planetaire condities en het weer. Je bent nogal ‘getroffen’ door de buitengewone omstandigheden van de huidige weercondities. Je planeet, nu - en in je recente verleden, ervaart veel erupties in haar planetaire conditie. Aardbevingen. Deze condities, zeg ik jullie, zijn een creatie van jullie zelf. We spraken over de cirkel die je aan het voltooien bent. Dit maakt deel uit van deze cirkel. Ik heb uitgelegd dat dit een globale gebeurtenis is. Alles wat je planeet betreft, wordt beïnvloed door je gedachten, en je impulsen, en je emotionele gesteldheden. Bij de opkomst van iedere verandering van staat – dus, in het gaan van de ene staat naar de andere staat, zal er een ‘verstoring’ in energie zijn. En dit is wat jullie momenteel aan het ervaren zijn.

Vergis je er niet in dat jullie deze verstoringen niet zelf zouden creëren - collectief. Dit doen jullie wel. Je spreekt over je planeet in termen van "Moeder Natuur". Dit is een verzonnen term die jullie de planeet hebben toebedeeld. Jij bent Moeder Natuur. Alles wat "zij" doet, zijn júllie aan het doen. De natuur is geen separate entiteit.
Jij bent de drijvende kracht achter alle natuurlijke processen - het creërende element van álle natuurlijke processen. Dit is waarom ik die komische opmerking maakte in onze laatste sessie, toen ik zei dat de Christenen zich beter konden concentreren op het niét creëren van aardbevingen, in plaats van te concentreren op het wegvliegen in een hemelse opstanding. Als zij wensen weg te vliegen is dit prima, maar, wat veel waarschijnlijker is, is dat zij creërende zullen zijn van elementaire fysieke storingen in hun energie in hun fysieke focus, voordat zij wegvliegen.

Jullie doen dit collectief, continue. Wanneer jullie collectief een overlopende emotionele gesteldheid ervaren, zonder interpretatie en zonder blokkering van impulsen, beïnvloed het je omgeving. Je zal het effect ervan zien in jullie oceanen, en jullie weer, in wat jullie het noemen te zijn ‘natuurrampen’. Maar vergeet niet in consideratie te nemen, dat we spreken over een globale verschuiving in bewustzijn. Klink het jullie dan niet zinnig in de oren, dat jullie planeet eveneens verschuivingen zal ervaren in haar aarde? Je bent verbaasd over het feit dat er recentelijk zoveel aardbevingen zijn geweest in je wereld. Dit zou je niet moeten verbazen. Je bent aan het verschuiven. Je aarde reageert op deze wijze ook op deze verschuivingen. De mensen die deze gebeurtenissen vrezen, zouden er goed aan doen om hun eigen angsten en gedachten te onderzoeken, omdat deze gedachten en geblokkeerde impulsen juist datgene creëren wat zij vrezen!

Er zijn veel elementen m.b.t. je politieke elementaire focus die we nog niet eens zijn begonnen te onderzoeken. Zoals ik heb uitgelegd, omvat dit element alle dingen en essenties die je als buiten je eigen essentie beschouwd te staan, hoewel zij dat niet staan, maar zoals we al uitlegden, je blijft je essentie beschouwen als een eigen sinaasappel met partjes, in tegenstelling tot ondeelbare lucht. Dit onderwerp omvat ook, samen met je perceptie van de natuur, je connectie met jullie dierlijke creaturen. Zoals ik ook heb verteld, hebben jullie oorspronkelijk, in het zijn van alles-creërende wezens, ook hen gecreëerd, maar, in jullie termen was dit heel, heel lang geleden. Vervolgens, hebben zij hun eigen bewustzijn en focus ontwikkeld. Zij kunnen zeer instructief zijn voor jullie.

In deze discussie over jullie dierlijke creaturen, zal ik ook kort verwijzen, met betrekking tot de connectie met andere dimensionale focussen die jullie hebben, naar jullie misinterpretatie, van ‘andere wezens', zoals jullie hen noemen. Sommige essenties in deze fysieke focus interpreteren 'ontmoetingen' met deze ‘andere wezens' als negatieve ervaringen. Allereerst, moeten wij jullie aandacht richten op het feit dat deze 'wezens' helemaal geen 'wezens' zijn. Sommigen (van hen) zijn alleen maar andere focussen van je eigen essentie die interactief zijn met je fysieke gerichte essentie (hier). Interactie vind plaats met andere essenties, die niet verschillend van die van jezelf zijn. Het enige verschil is hun focus.

We hebben al gesproken over jullie cyclus ... excuses ... cirkel, die je momenteel 'oversteekt'. (Demonstreert dit met gekruiste vingers) Je doet dit alleen nog niet opzettelijk. In het afsluiten van je cirkel zul je dit opzettelijk doen, en je zult dan een veel helderder begrip en gewaarzijn hebben van wat je aan het bereiken bent.
In die onaangename of negatieve ervaring die deze essenties hebben, zouden zij er goed aan doen om eens te kijken naar diezelfde situatie – die van hoe zij hun dierlijke wezens behandelen, die in schending is van hun bewustzijn. Jullie, in je fysieke gerichte bewustzijn, houden er niet van geschonden te worden. Jullie dierlijke wezens, in hun fysieke gerichte bewustzijn, houden daar ook niet van!! Je denkt dat wat je doet het beste voor hen is, denkend dat je wijzer bent en beter weet, en dat je verantwoordelijker bent. Ik draag je op om "hierover te denken". Alle energie is bewustzijn, zelfs een steen. Het bezit alleen een langzamere vibratie. Dit betekent niet dat het geen gewaarzijn bezit. Hoeveel meer, dan, is het gewaarzijn van een hogere vibrationele bewustzijn?
In sommige ontmoetingen met andere dimensionale focussen met jou fysieke focus, hebben zij geprobeerd aan jullie uiting te geven over sommige van deze beginselen. Ik zal je nogmaals uitleggen dat dit je eigen essentie is - in de meerderheid van deze ervaringen - die tegen je praat vanuit een andere focus of dimensie. Het doet dit omdat jij nog steeds jezelf ziet als het zijn van een sinaasappel met partjes. Jij luistert niet naar je eigen impulsen, of wat je waarneemt als je eigen gedachten en gevoelens en impulsen. Daarom, spreekt je essentie tot je en doet dit op een wijze waar je wel naar zal luisteren.

We voegen dit toe vanwege de reden, dat het soms niet je eigen essentie is die met je praat. Soms kan het de essentie van een ander zijn, net zoals mijn essentie met jullie praat. Een andere essentie kan ervoor kiezen te manifesteren op een manier die je "aandacht zal grijpen", en dat doet het zeker! Ik vind dit een zeer inventieve, creatieve expressie ten behoeve van het verkrijgen van (je) aandacht. Misschien dat ik er zelf ook maar eens gebruik van zal maken, ooit! (Met veel humor) Zou Michael niet verbaasd zijn als ik opeens verschijn als een 'zo’n klein geplet groen mannetje'?(Veel gelach, omdat dit de exacte woorden van Mary zijn om een 'alien' te beschrijven). Hij is soms maar raar hoor!

Je kent kenmerken toe aan deze andere dimensionale focussen, waar je mee kan identificeren. Dit is een samenwerking tussen jouw essentie en een andere - of jouw essentie die samenwerkt met zichzelf in verschillende dimensies, op manieren die het kan interpreteren. Er zijn momenteel essenties die zichzelf tot uitdrukking brengen in een fysiek focus, op dezelfde wijze als dat ik doe en spreek met jullie, maar, zij kiezen ervoor om zich te identificeren alszijnde, wat jij zou noemen, een "buitenaardse" essentie. Ook dit is weer een poging tot het "verkrijgen van jullie aandacht". Essenties spreken al eeuwenlang met jullie, op de manier zoals ik nu met jullie spreek. Er zijn er velen mensen die geen aandacht aan mij zullen besteden, maar als ik voor iemand zou verschijnen met grote ogen, met een vreemd lichamelijk uiterlijk, en vreemde kleding, dan beloof ik je dat ik opeens wel jullie aandacht te pakken zou hebben! En je zou nog luisteren ook! (Zeer opzettelijk en met veel humor gebracht, gevolgd door veel gelach.)
En net zoals sommige essenties zich moeten bezighouden met allerlei theatrale voorstellingen ten behoeve van het verkrijgen van jullie aandacht en attentie, speel ik er daar ook mee, maar - jullie aandacht heb ik al! (Glimlachend) De volgende keer dat je "voelt" of "denkt" dat je verantwoordelijk bent voor jullie schepselen, zou ik je willen voorstellen dat je eerst ... om hun mening vraag!

Over je emotionele gerichtheid zou ik ook nog willen zeggen, dat deze herkend wordt en uitgedrukt wordt - in welke richting het dan ook gaat en dat het wenst te stromen. Ik zou de emotionele gerichte essenties hier aanwezig, willen opdragen hulp te bieden aan de gefrustreerde gedachte gerichte essenties die hun impulsen en emotionele expressies blokkeren. Deze essenties die van een denkende gerichtheid zijn, zijn veel krachtiger dan zij weten, in tegenstelling tot emotionele expressies. Zoals emotionele essenties ook doen, blokkeren gedachte essenties elementen van impulsen van emotie en creëren daarmee geiser-effecten. En dat is waardoor je ongewone weerpatronen ervaart, of ongewone luchtstromingen, of ongewone getijden. Jullie dragen allemaal bij tot die expressies van overstromingen of tornado’s of orkanen of aardbevingen - maar simpele weervariaties zijn voor een groot gedeelte geblokkeerde impulsen. Er is geen eindpunt voor deze energie. Het moet ergens naartoe gaan! Geloof je nu werkelijk dat energie gewoon maar verdwijnt omdat het niet werd uitgedrukt? Niet juist. Energie verdwijnt nooit. Energie is energie. Het zal zichzelf alleen maar her-richten en zichzelf op een andere manier her-manifesteren.

Wij zouden jullie willen adviseren om met Michael over deze kwestie te praten, sinds hij niet met mij wil praten. (Gelach) Hij heeft een zeer hard hoofd. Vertel hem maar dat als hij zichzelf zou toestaan om zijn emotionele gesteldheden, impulsen, en ervaringen uit te drukken, dat hij dan beter weer zal kunnen creëren voor zijn verjaardag – en wanneer gedaan in samenwerking met essenties van gelijke aard, zullen ze het zelfs voor elkaar kunnen krijgen om geen regen te krijgen. Je mag hem ook vertellen, dat hij mij zal kunnen horen zelfs wanneer hij dit niet wil, omdat ik net zo hardnekkig kan zijn als dat hij is! Wij zijn nogal een stel! (Lachend gezegd)

Wij zullen ons ook even richten op de kwestie van een andere essentie.
Ik zal, vanaf nu, spreken met jullie, in jullie termen. Ik ben er zeker van dat jullie mijn termen kunnen begrijpen en kunnen interpreteren. Daarom zal het niet noodzakelijk meer zijn voor mij om te blijven zeggen"in mijn termen, in jouw termen" wanneer ik praat met jullie. Jullie zijn allemaal intelligente essenties, capabel genoeg om zelf het e.e.a te kunnen interpreteren.

Deze essentie waar ik op doelde, is er een waar jullie over praten als zijnde "Seth". Dit is niet zijn naam. Het is een naam die hij heeft gekozen om zijn essentie naar jullie toe te identificeren. Zoals ik al heb uitgelegd, zijn namen niet belangrijk. Deze Seth essentie, waar ik interactie mee heb gehad, was er een van groot onderricht. Deze essentie is niet langer meer ingevoegd in mijn huidige focus. Het heeft zijn focus verbreed, en is geëxpandeerd naar Michael’s bezoek plaats. Deze essentie zal niet meer spreken tot jullie in fysieke focus. Hij had een enorme boodschap te brengen, en heeft dat gedaan. Ik, in bewondering en respect, continueer in deze boodschap.
Met betrekking tot dit bericht zullen we ons ook richten tot Lawrence en zijn twijfelende aard! Er zijn absolute waarheden. Mijn focus is geen geloofsysteem [belief]. Jij in jouw focus bent ook geen geloofsysteem [belief]. Je voegt die geloofsystemen [believes] in t.g.v. de interpretatie die je doet - of het nu een fysieke interpretatie is, of filosofische, of religieuze, of politieke, of artistieke, of emotionele, of een gedachte interpretatie.
Overtuigingen [beliefs] zijn allemaal het gevolg van interpretaties (die je maakt), van manifestaties. Het zijn niet noodzakelijkerwijs waarheden. Feiten, in jullie dimensie of in andere dimensies, zijn interpretaties. Het zijn geen waarheden. Er zijn (wel) universele waarheden die van toepassing zijn, in iedere focus, in alle dimensies, in alle universa, overal. Ik spreek niet met jullie over nieuwe of andere overtuigingen [beliefs]. Ik bied jullie de uitdrukkingsvormen van realiteit aan. Dit is geen geloofsysteem [belief].
Op dezelfde manier, bieden andere essenties jullie deze zelfde informatie aan, of dit nu van een uitdrukkingsvorm zoals een "buitenaardse" af komt, of van een uitdrukkingsvorm zoals essenties als Seth. Deze informatie, zoals ik al heb verteld, is echt, en het is een kans voor jullie om je focus te verbreden, om het in de volheid van je essentie te kunnen invoegen.

Begrijp dat zelfs in het voltooien van je cirkel in dit fysieke focus, je niet ‘het geheel ervan’ zal kunnen invoegen. Je essentie, zoals ik heb uitgelegd, is ver buiten jullie comprehensie ervan. Het is niet mogelijk om in deze fysieke gerichtheid het in zijn geheel te omvatten. Zoals jullie essenties zijn die "in wording zijn", ben ook ik een essentie die “in wording" is, zoals ook het creërende universele Een en Al "in wording" is. (Pauze) We zullen nu jullie vragen gaan beantwoorden. (Hier, neemt Elias een slokje, en omdat dit onze eerste ochtendsessie is, is dit de eerste keer dat Mary koffie drinkt). Hij trekt een vies gezicht, en zegt dat Michael een vreemde smaak heeft!

VICKI: Zou je een beetje water willen?

ELIAS: Dit is oké, dank je.

VICKI: Ik heb een vraag over dieren. Ik las laatst een boek (gechanneld materiaal), en deze persoonlijkheidsessentie zei dat wij soms kozen te focussen, in onze focus hier, als een dier, vanwege (het verkrijgen) van een ander perspectief. Is dit waar?

ELIAS: Gedeeltelijk. Ik zal je uitleggen dat je niet reïncarneert als een dier. Je kiest er niet voor om terug te komen als een hond. Je kiest er niet voor om in een fysiek ontwikkelingsfocus je te richten als een dier. Hoewel je er wel voor kan kiezen om een, wat jij zou noemen, stukje van je bewustzijn te sturen om een dierlijke vorm te bewonen – ten behoeve van het perspectief en voor de ervaring ervan,. Je zal je er zeer bewust van zijn, dat jij dit niet bent. Het is vergelijkbaar met het stoppen van een stukje van je lichaam, zoals een vinger, in een kopje koffie. (Hier stopt Elias zijn vinger in Mary's kopje koffie en zegt, "zeer koud", glimlachend). Je ervaart de sensatie. Je vinger is niet jij. Het is enkel een fysieke uitdrukking die je toelaat en ervaart. Je kijkt niet naar je vinger en zegt, "Dit ben ik"! (Gelach) Je projecteert dus geen stuk van je bewustzijn naar een dier toe om het vervolgens te identificeren als ‘zijnde jij’. Er is een verschil.

Ik zal toch even ingaan op dit onderwerp over dieren. Je hecht soms teveel bewustzijn aan deze dieren vast, en andere keren hecht je er te weinig aan. Zij mogen dan niet dezelfde essentie zijn als jij, maar zij bezitten wel een bewustzijn, en mogen herfocussen. Zij mogen niet herfocussen als een mens, maar zij mogen herfocussen als een ander dier voor het perspectief en de ervaring ervan. Een leeuw mag zijn dagen uitleven in een fysieke focus als een leeuw. Het zal dan, zoals jij dat noemt, sterven. Het zou kunnen herfocussen als een antilope om de andere kant van het bestaan te kunnen ervaren, waardoor het opnemende wordt van de totale harmonie en connectie- en begrip, van de natuur. In dit opzicht, zou je er zelfs voor kunnen kiezen om een stukje van je bewustzijn te projecteren naar een plant, om diens perspectief van de natuur te ervaren. Is dit voldoende?

VICKI: Ja. Dank je.

DEBBIE: Is het wel goed dat wij vlees eten? We eten andere dieren, levende dingen. Ik heb daar eigenlijk een probleem mee, het eten van dieren.

ELIAS: Dit is een geloofsysteem. Het maakt, in werkelijkheid, echt niets uit. Als je een geloofsysteem wenst op te nemen die niet inhoudende is van het eten van vlees of een ander soort van vlees, dan is dat prima. Het zal je geen schade toebrengen. Het is alleen maar een assimilatie van een andere energie. Als je in plaats daarvan wenst te identificeren met planten energie, dan zul je daarvoor een geloofsysteem creëren. In het begin stadium van je ontwikkeling in de fysieke focus, koos je te verbinden op een natuurlijke manier - net zoals sommige dieren zoals de leeuw, die andere dieren consumeert - deden mensen dit ook. Je bent gedurende je bestaan doorgegaan met deze gewoonte. Ik zal jullie ook zeggen dat, hoewel je ervoor kan kiezen om alleen planten te eten, planten net zo goed een bewustzijn bezitten.

Alle dingen consumeren elkaar in een fysiek focus. Dit is de manier waarop je het ontwierp om te zijn. Er is geen enkele manier die meer acceptabel is dan een andere manier. Alle energie bezit bewustzijn. Zelfs dat wat jij niet levend acht te zijn, zoals deze tafel hier, bezit een collectief bewustzijn van atomen. Als je niets zou consumeren dat een bewustzijn had, dan zou je fysiek gerichte bewustzijn hier ook niet zijn! (Gelach) Het is slechts een keuze die je maakt, jouw keuze.

JULIE: Bepaalde dieren schijnen over een of ander enorm vermogen te bezitten die ... als voorbeeld; ik zag een gorilla praten in gebarentaal, of je ziet een vogel zingen of praten zoals de mens dat doet. Hoe verklaar je dat? (Elias lacht)

ELIAS: Het is verbazingwekkend hoe - wanneer we fysiek gefocust zijn - we vinden dat we zo ontzettend het middelpunt van het universum zijn, we zo bezig zijn met ons zelf, en onszelf zo superieur vinden! Dieren bezitten een groot vermogen. Je herkent dit alleen niet. Veel dieren bezitten hun eigen taal die zij naar elkaar toe uiten. Laat mij jullie vertellen dat al jullie wezens hun eigen individuele taal bezitten. Dat sommige dieren bezittend zijn van een, wat jij zou noemen, hogere intelligentie of taal, is niet noodzakelijkerwijs juist. Maar, de mens is zo intelligent en voelt zich zo superieur ten opzichte van alle andere wezens, dat zij er gewoonweg vanuit gaat dat andere wezens op geen enkele manier deze vermogens zouden kunnen bezitten! (Met veel humor naar voren gebracht, gevolgd door veel gelach).
Dit is niet juist. Alle energie is bewustzijn. Alle bewustzijn bezit intelligentie, zelfs een enkele cel.

JO: Je bracht in een eerdere sessie iets naar voren over essenties die kwaadwillend of kwetsend zijn. Is dat altijd een overeenkomst (tussen essenties) die gemaakt is vóór deze focus, of kan het ook zo zijn dat een essentie gewoonweg een schurk is en uit zichzelf besluit kwetsend te zijn?

ELIAS: Toen we spraken over kwaadwillende essenties, probeerden we gedeeltelijk een verschil naar voren te brengen – iets uit te leggen - aan Lawrence; dat zijn essentie geen gevaar vormt voor zichzelf. Met ‘onveilig’ bedoelde ik niet als zijnde ‘het kwaad’ te suggereren. Een essentie mag natuurlijk, op ieder gegeven punt ervoor kiezen, net zoals jij op ieder gegeven punt daarvoor mag kiezen, om zijn focus te veranderen. En in dat verband, kan het besluiten onveilig te worden, waar het dit niet eerder was. Alhoewel dit altijd overeengekomen is (met elkaar), wanneer het een andere essentie zal betreffen. Je mag, als essentie, onveilig worden voor jezelf. Dit zal geen overeenkomst behoeven met een andere essentie. Het zal alleen je eigen ervaring zijn, of een uitdrukkingsvorm zijn van angst. Wanneer een andere essentie kiest negativiteit (zoals jij dat zou noemen) te ervaren, of kiest wat jij het kwade zou noemen, zal het andere essenties hierin betrekken, die hier in overeenstemming mee zijn. We zullen in onze volgende sessie, tijdens de exploratie van je religieuze element, de kwestie over goed en kwaad uitleggen, wat het betekent, en wat zijn uitdrukkingsvorm zijn, en wat zijn realiteit is. We weten allemaal dat dit welkome informatie voor Peter zal zijn, hoewel hij het niet zal toegeven aan mij! (Julie lacht).

JO: Dat is interessant. Dank je. Ik heb een andere vraag. In de laatste sessie zei je dat het niet nodig was voor een essentie om een andere essentie te helpen. Verzoekt een essentie weleens hulp van een andere essentie?

ELIAS: Zeer regelmatig. Jullie allemaal, hier in deze ploeg, hebben erom verzocht. Ik beantwoord dit. Als je verzoekt, zal er een respons zijn. Geen enkele expressie van energie wordt ooit verspild, geen enkele expressie gaat ooit onopgemerkt voorbij, en geen enkele expressie zal ooit door een andere essentie teniet worden gedaan.
Dit is niet inhoudend van je fysiek gerichte expressie. Je bent vaak niet-validerende in dit focus. In je essentie-staat, zal een essentie dat niet doen. Het zit in geen enkele essentie van jullie.

JO: Dus, het is mogelijk een overeenkomst te maken vóór deze focus om elkaar te helpen in dit focus?

ELIAS: Absoluut. Je maakt vele afspraken, en ook niet alleen in deze focus maak je afspraken. Je maakt ook overeenkomsten voor de toekomst of verleden, daar ze beide in het heden bestaan. Je maakt continue overeenkomsten. Je zou kunnen beslissen om een assisterende essentie te zijn. Zoals ik erover sprak in onze laatste sessie, had ik niet de intentie om jullie de impressie te geven dat aan hulpvaardigheid word afgedaan. Ik wilde alleen maar aangeven dat dit niet je doel is. Het is een keuze. Sommige essenties in dit fysieke focus halen deze concepten door elkaar, en geloven dat zij een doel hebben waar niet van mag worden afgeweken, en dat andere essenties een enorme hoeveelheid aan hulp nodig hebben! (gelach) Dit is niet juist. Het zijn alleen maar afspraken.

In wezen, heeft je essentie niets nodig dat het zelf al niet bezit. Dit is niet om te zeggen dat het geen hulp zal verwelkomen wanneer het "vastzit". Anderen die helpende zijn zullen assistentie aanbieden. Je zal het accepteren. Dit zijn de afspraken. Wij wensen je alleen duidelijk te maken je eigen individuele essentie-kracht niet uit het oog te verliezen. Als je al je kracht weggeeft aan een andere essentie, dan zal je je eigen essentie verwarren. Immers, het weet waar je toe in staat bent. Je creëert verwarring en conflict in je fysieke focus wanneer je volhoud je vermogens te ontkennen. Maar, zoals je in het fysieke focus je tot anderen richt voor hulp met fysieke of emotionele of mentale problemen, accepteer je hun hulp, en erkent dat je niet altijd de oplossingen fysiek begrijpt. In andere focussen, aanvaard je ook assistentie om jezelf te helpen je makkelijker en sneller aan te passen.

JO: Is er ooit een meningsverschil tussen essenties, waar zij het oneens zijn?

ELIAS: Alleen in bepaalde focussen. In je essentie-staat is dit niet het geval, maar in diverse focussen, zijn delen van essenties het altijd met elkaar oneens! (Elias glimlacht, en wij lachen allemaal).

JULIE: Dit is niet het onderwerp, maar ik ben nieuwsgierig. Ik heb wat wij noemen een seance meegemaakt toen ik jonger was. En diverse dingen in de kamer verplaatsten zich, werden opgetild van de vloer, en dat soort dingen. Was dit een combinatie van onze energie? Verplaatsten wij die dingen? Of niet? Kun je het uitleggen?

Elias. Je vraag betreft een seance en verplaatsende objecten, en je vraagt je af of dit je eigen energie was die dit fenomeen tot stand bracht.
Zoals we al eerder aangaven, als je je focus zou verschuiven, zou je zelfs een van ons kunnen zien. Op dezelfde manier is het (tijdens een seance) 'afhankelijk van'. Vaak zal de collectieve energie die bij een seance betrokken is, door het te vragen, aantrekkend zijn van een andere essentie die niet fysiek gefocust is. Soms, zal de gevraagde (i.e. ‘opgeroepen’) essentie op een speelse wijze zijn aanwezigheid bekend maken. Ik zal je vertellen dat wanneer je objecten ziet bewegen in je fysieke sfeer, dit meestal niet t.g.v. jullie collectieve energie is. De reden hiervoor, is omdat in dit fysieke focus jullie niet individueel en collectief geloven dat jullie dit kunnen doen. Dit is niet juist, maar het is van belang, omdat jullie niet geloven in je eigen kunnen. Daarom zul je, zelfs collectief, geen tafels of stoelen doen laten bewegen, of lampen laten flikkeren. Dit zal t.g.v. de energie van een andere essentie zijn. Het zal je soms tegemoet komen door de manifestatie van een fysieke beweging. Andere keren zal het zijn energie manifesteren op een wijze, die maakt dat men visueel deze essentie zal kunnen zien. Ik heb dit eerder ook met jullie gedaan, in dit forum van ons. Niet jullie allemaal zien mijn essentie, maar dit is alleen maar omdat jullie niet kijken.

JULIE: Ik wil het zo graag, en ik begrijp het niet, omdat ik wel denk dat ik het wil.

JO: Je twijfelt.

JULIE: Dat weet ik niet hoor.

ELIAS: Dit is juist. Wanneer je zegt dat je "denkt" van wel, maar dat je het niet weet, heb je automatisch je perceptie ontkrachtigd.

JULIE: Nou, omdat ik het verlangen zo voel, maar je zei dat zelfs als je dat verlangen kan voelen, je het onbewust, toch ook niet zou kunnen voelen.

ELIAS: Dit is in sommige gevallen juist- maar in ontkrachtiging van je perceptie en je vermogen, berationaliseer je, wat je ziet.

JULIE: Het maakt me kwaad, omdat ik voel dat ik het zo graag wil!

ELIAS: De volgende keer dat je "denkt" dat je mij ziet, rationaliseer deze indruk dan niet weg, want je zal zonder twijfel mijn essentie zien. Ik ben waargenomen geweest, in onze sessies op vele manieren, door vele individuen. Niet allen "zien" mijn energie, maar sommigen, zoals jij en Elizabeth, die nu niet hier is, "voelen" mijn energie en aanwezigheid, en nemen mijn essentie waar in een andere focus, net zo realistisch als dat anderen mij visueel waarnemen.

JULIE: Nee, ik heb zeker weten geen visueel beeld gezien, maar in mijn perceptie, voel ik je aan als een oude, vriendelijke man. Is dat mijn perceptie van jouw essentie?

ELIAS: Dat zou het kunnen zijn.

JULIE: Dat ik jou zie als een oude lieve man.. ?

ELIAS: Dit is zeer interessant, want dit zou een ontwikkelingsfocus van mij geweest kunnen zijn, waar ik maar weinig affectie voor heb. In zijn algemeenheid, identificeer ik mijzelf toch meer, in jullie perceptie van mij, met de focus van Elias. Dit focus, fysiek gesproken, heb ik vele malen herhaald in een fysieke manifestatie, waarbij fysieke uiterlijkheden telkens zo gelijkend waren dat ze bijna exact waren. Ik ben zeer goed in deze creativiteit. Deze fysieke indruk zou niet noodzakelijkerwijs een "lieve oude man" zijn. Het zou mij beter dienen mijzelf fysiek te zien als een "jonge, viriele, sterke, grote man"!

Ik identificeer mijn essentie door er een mannelijke indruk (van te hebben), zoals jij doet, zoals jullie allen doen die hier aanwezig zijn. Ik ondervind een affiniteit voor die oriëntatie omdat het nauwer identificeert met mijn gevoel van mijzelf.
Jij hebt een fysiek beeld van een andere ontwikkelingsfocus van mij, welke mijn laatste manifestatie was. Dit is een visuele perceptie ervan die zeer dichtbij datgene komt, waarmee ik identificeer. Je mag mij inderdaad bezien in die indruk ervan, daar het zal zijn, wat ik zal materialiseren naar jou toe, hoewel de emotionele perceptie ervan ook redelijk juist zijn.
De meeste van Elizabeth’s indrukken van mijn essentie zijn emotionele gevoelsprojecties, in tegenstelling tot de visuele percepties. Zelfs in deze emotionele indruk ervan, zou je visueel mijn essentie kunnen zien. Het zou niet hoeven te verschijnen in de vorm van een ander wezen, per se. Je zou alleen energievelden kunnen zien. Ook dit, zal een juiste perceptie zijn van de materialisatie van mijn energie en essentie.

JO: Dus, zou je kunnen zeggen, zien wij eigenlijk alleen wat we willen zien?

ELIAS: Zeer waar. Sommige mensen wensen geen visuele perceptie. Vanwege hun overtuigingen in deze, blokkeren zij deze perceptie uit angst. Anderen zullen het, laten wij zeggen, te hard proberen. Dit zal automatisch je perceptie blokkeren, net zoals gebeurd bij het bekijken van wat jij termt een persoon z’n aura te zijn. Als je te hard kijkt, zal het je ontgaan.

JULIE: Ik begrijp dat beter, dan dat ik angst zou voelen.

JO: Je probeert te hard. Je blokkeert jezelf.

ELIAS: Alle natuurlijke dingen zijn moeiteloos voor je essentie.

JULIE: Ik lig ‘s-nachts in bed en ga van "alsjeblieft laat mij het zien, alsjeblieft laat mij het zien"!

JO: Het willen is er.

JULIE: "Praat tegen mij, laat mij iets zien", en mijn ogen zijn heel strak dichtgeknepen.
Wanneer ik het gezicht van Michael ofwel Mary in mijn droom zie, dan is dat niet die van Elias, tóch?

ELIAS: Nee. Dit zal de interactie tussen Michael en jou zijn, in de vorm van projectie. Dit zal overeenkomstig afspraak zijn in jullie essentie-staat. Dit gebeurd al vaak. Dit gebeurde met Michael en Lawrence. Dit gebeurd ook met Michael en Kasha. Michael is erg graag aan het "stoeien door de kosmos"! (Gelach) Hij is veel plezier aan het beleven in het ervaren van andere dimensionale focussen, en is zeer sterk aan het worden in deze richting.

JULIE: Want ik als ik wakker wordt, denk ik dat ik Michael, Mary, in mijn droom heb gezien 's-nachts, terwijl ik mij niets kan herinneren van wat er gebeurde.

ELIAS: Dit is juist. Het zal je ook opvallen dat, in het spreken met elkaar, je zal zien dat je een korte periode van je droom zult kunnen herinneren, van toen je elkaar daar zag. Je gelooft dat je droomstaat alleen maar imaginair is. Ik heb uitgelegd dat dit onjuist is. Dit is een zeer echt, dimensionaal focus. Veel meer van je realiteit in je essentie wordt volbracht en opgemerkt en waargenomen in deze slaapstaat. Dit is waarom je jezelf betrekt in deze staat, zoals ik heb uitgelegd. Het (slapen) is niet nodig voor het onderhoud van je fysieke lichaam. Het is noodzakelijk voor het onderhoud van je verbinding met je essentie. Je zal verbaasd zijn over de verbinding die je hebt met andere essenties, zeker nu, in je droomstaat, met de deelnemende essenties in onze sessies. Je zou zelfs samen reisjes kunnen plannen. Het is enkel een kwestie van oefening. Het zou je ook kunnen opvallen tijdens je wakende staat, zoals het je in je verleden is opgevallen, dat wanneer je een wat jij noemt nachtmerrie hebt gehad, je jezelf 'niet zo goed' voelt de volgende dag. Wanneer je speelt in je slaapstaat, en onderzoekend bent, en jezelf toestaat te verbinden met je essentie en je laat meevoeren, zul je jezelf zeer goed voelen in je wakende staat! (Pauze)

JULIE: Dromen fascineren mij. Ik heb er zoveel, en ik kan ze meestal allemaal wel herinneren. Ze zijn zo levendig.

ELIAS: Nu moet je deze perceptie doortrekken naar de volgende stap in z’n ontwikkeling. Je eerste stap is in het herinneren ervan. Je volgende stap is het opmerken van wat er gebeurd, of het opmerken van de omgeving, gewaar zijn van waar je bent en wat je aan het doen bent. Na dit opmerken, is je volgende stap het implementeren van bewuste manipulatie. Je bent er allemaal toe in staat om dit te doen. Je zou je omgeving kunnen manipuleren in je slaapstaat, op een wijze, die je zelfs makkelijker en beter zou afgaan, dan je doet in je wakende staat. Nadat je manipulatie hebt volbracht in deze staat, ga je naar de volgende stap van bewuste projectie. In deze, toon je jezelf het vermogen dat je bezit om niet alleen de omgeving te kunnen manipuleren, maar ook om het te veranderen. Je staat jezelf een opening toe van het gewaar zijn van een 'grootsheid' van je essentie. Wanneer je eenmaal het projecteren volbracht hebt, zul je kunnen beginnen met het tegelijkertijd opnemen van meer dan een (enkele) focus of dimensie. Hierna, zou je simultaan kunnen projecteren en focussen in andere dimensies.

Je mag ieder deel van dit universum onderzoeken, of alle delen tegelijkertijd, welke je ook maar kiest. Je zal ondervinden dat hoe meer je bedreven en comfortabel wordt in deze staat, hoe speelser je hiermee zal omgaan, hoe prettiger je jezelf zult voelen in je wakende staat. Je zal, terwijl je wakker bent, een gewaarzijn hebben van een bewust weten binnenin jezelf. Probeer in het experimenteren om bewust een wakkere droom te hebben. Je zal verbaasd zijn over de realiteit ervan. Keer je rol in je slaapstaat om, en suggereer naar je bewustzijn toe dat je wakende staat je droom is, en je droom je werkelijke wakende staat is. (Pauzeert, glimlachend) Je bent in de war! (Tegen Lawrence)

VICKI: Ik heb het gewoon niet voor elkaar kunnen krijgen! (Gelach)

ELIAS: Het vergt allemaal oefening. Je bent al veel aan het volbrengen, en je bent al bereikende van de eerste stapjes in het herinneren van dromen. Zoals ik al zei, dit zijn allemaal successievelijke stappen, en zoals gezegd in eerdere sessies, kun je niet gewoon gaan slapen en vervolgens maar 'wegvliegen naar de sterren'!

JO: Ik heb jaren en jaren geleden een droom gehad, en ik was toen niet bekend met wat echt gebeurde, en het was een droom die ik tot op de dag van vandaag nog zeer levendig herinner, elk aspect van die droom. Ik was heel jong toen, waarschijnlijk een tiener, een jonge tiener. Was dat een onverwacht reisje naar een andere focus?

ELIAS: In zeer levendige dromen, zoals ik heb verteld, zou dit een uitdrukking van een herinnering kunnen zijn. Het zou een uitdrukking van een eerdere ontwikkelingsfocus kunnen zijn. Vaak zijn herinneringen van eerdere ontwikkelingsfocussen zeer levendig. Ook is het vaak zo, dat dit soort van dromen van een herhalende aard zijn totdat er een herkenning is, van hen en van het geheugen ervan. Op andere manieren, zouden zeer levendige dromen een penetratie in een andere dimensionale focus kunnen zijn, in welke je essentie momenteel betrokken is. Hoewel het meer algemeen voor je is, om binnen te dringen in een herkenning van wat jij termt te een vorig leven te zijn, daar dit in realiteit, simultaan optreedt. Dus, in wezen, ben je alleen de sluier aan het doordringen van een andere dimensionale focus van je essentie, en zie je het tegelijkertijd gebeuren samen met deze focus.

Elizabeth is thans betrokken in deze activiteit met Mattie. Michael is ook betrokken geweest in deze activiteit, maar houd zich hier nu niet meer mee bezig. Hij kan leerzaam voor je zijn in de uitleg van de droom sequentie, in verband met simultane ontwikkelingsfocussen uit het verleden, en de activiteiten binnen deze. Dit is niet helemaal omvattend van een ontwikkelingsfocus uit het verleden, daar het ook een herkenning van een dimensionale penetratie is. Er is, in tegenstelling tot Michael’s eerdere droomfocus in deze zaak, de betrokkenheid van Elizabeth met deze nieuwe essentie (Mattie), en ze is aan het uitwisselen met haar. Daarom, heeft het een andere focus aangenomen, onafhankelijk van een eerdere ontwikkelingsfocus.

Er zijn andere gevallen waarin je slaapstaat net zo levendig een wat jij termt toekomstige gebeurtenis aan je zal doorgeven. Daar een toekomstige gebeurtenis niet verschilt van een verleden gebeurtenis, omdat het simultaan is aan dit heden, is het niet ongewoon of moeilijk voor je, om toekomstige gebeurtenissen te herkennen. Ook dit is waarom ik je voorstel om aantekeningen bij te houden over je slaapstaat. Je zal aangenaam verrast zijn een droom te zien materialiseren in je toekomst. (Pauze) We horen een gepiep.

VICKI: Dat komt van Debbie’s tape recorder.

JULIE: Er zijn zoveel dingen in mijn dromen die ik zou willen begrijpen.

ELIAS: Je zal een punt bereiken waar je het zult begrijpen, terwijl je midden in deze slaapstaat verkeerd. Het mag dan niet zinnig lijken te zijn in je wakende staat, maar je zult een bewuste herinnering ervan in je wakende staat hebben, dat je het wel begreep in je droomstaat.

VICKI: Ik heb een vraag, om van onderwerp te veranderen, over de vier basis elementen. Hebben wij ook een politiek gefocuste en een religieus gefocuste persoonlijkheid?

ELIAS: Ja. Dit is juist. Een politiek gefocuste essentie zal zich manifesteren in dit fysieke focus op dezelfde wijze als individuen deden zoals Moeder Theresa, of Ghandi, of individuen in dit land zoals Martin Luther King Jr., (jullie kiezen hele lange namen uit in dit focus!) of Jefferson, of James Carter. Er zijn heel veel politiek gefocuste essenties. Een essentie die zich politiek focust zal opnemende zijn van de gedachte-gerichtheid en de emotionele-gerichtheid, maar het zal het element van de politieke interesse uitdrukken, wat aantrekkende is van andere essenties. Dat zal het meest krachtige element van zijn essentie zijn, en het meest uitgedrukte.

Er zijn ook focussen met een religieuze element. Deze zullen jullie niet zo algemeen bekend zijn, omdat zij zich niet richten op de politieke arena. Hun interesse is uitsluitend (gericht) op (of in) hun eigen essentie, en haar streven naar de vergroting van haar gewaarzijn in relatie tot het zelf en de creërende universele Een en Al. Deze mensen zullen zichzelf over het algemeen isoleren met weinig belangstelling voor interactie met andere essenties, hoewel gedeeltelijk ook opnemend zijnde van de andere elementen van de essentie, zoals jullie dat allemaal doen tot op een bepaalde hoogte. Een voorbeeld van dat focus element zou de Dalai Lama zijn. Hun interpretatie van hun essentie zal niet veel anders zijn dan die van jullie, maar hun zoektocht is singulier gericht, is tamelijk uitsluitend van de andere elementen van essentie, net zoals jij (Vicki aanduidend) je emotionele element uitsluit.

VICKI: Komt de religieuze gefocuste persoonlijkheid maar zeer zeldzaam voor?

ELIAS: In de context van de uitsluiting van de andere elementen van de essentie, relatief gesproken, ja.

VICKI: Is er iemand hier in de groep die een politieke gefocuste persoonlijkheid heeft?

ELIAS: Nog niet.

VICKI: Dank je.

ELIAS: Begrijp alsjeblieft dat iedere focus, zelfs wanneer iets je meest dominante element is, het niet evenwichtig is voor je (hele zelf), om singulier gericht te zijn. Je bent er geen beter persoon door als je religieus gericht bent. Net zoals je ook geen completer persoon bent als je alleen maar politiek gericht bent. Het is alleen door de incorporatie van alle elementen van je essentie, en een verbredend gewaarzijn, dat je gebalanceerd raakt.

JULIE: Zou je zeggen dat een politiek gefocuste persoonlijkheid veel overtuigingen heeft, of sterkere heeft, of meer overtuigingen heeft, dan een andere essentie?

ELIAS: Niet noodzakelijkerwijs. Het is niet beperkt tot een enkele bepaalde richting van essentie-element met betrekking tot geloofsystemen (overtuigingen). Je ontwikkelt je geloofsystemen in verhouding tot je focus, maar dit betekent niet dat één focus er meer of minder zal hebben dan een andere. Zij zullen verschillend zijn.

VICKI: Dus het punt ervan zou zijn om opnemend te zijn van al deze elementen in je persoonlijkheid, met een balans hierin.

ELIAS: Dit is juist, hoewel iedere essentie altijd een neiging zal hebben tot een element, welke sterker en meer gericht (aanwezig) zal zijn, dan de andere elementen. Dit is niet een negatief ding. Het is alleen maar de realiteit van de individualiteit van essenties. Jullie zouden erg saai zijn als jullie allemaal klonen waren! (Gelach)

VICKI: Hebben wij de neiging in onze ontwikkelingsfocussen om gewoonlijk die focus met ons mee te dragen?

ELIAS: Absoluut. Je zou ervoor kunnen kiezen om eenmaal te focussen met een element die overheersend is. Maar, je zal eerder dat element fragmenteren voor de ervaring van die overheersende richting. Wanneer je voor de ervaring kiest van een geheel emotioneel focus, zul je ervoor kiezen je essentie te fragmenteren, en de emotionele focus aan dat fragment vast te binden.

VICKI: Dit is de situatie met jou en Catherine?

ELIAS: Dit is juist, hoewel ik niet alle emotionele focus in Catherine geconcentreerd heb, maar wel voor een groot gedeelte. (Glimlachend)

JO: Is de reden dat ik wist dat mijn essentie-naam Joseph was omdat ik meer in verbinding sta dan ik dacht, of dat ik wist?

ELIAS: Dit is juist. Jij, als ook Elizabeth, of Olivia, bent in werkelijkheid meer verbonden in deze focus dan je je realiseert. Dit is de naam die je gekozen hebt om mee te identificeren, zoals Elizabeth gekozen heeft haar essentie te identificeren als Elizabeth. Als je zou herfocussen in deze fysieke realiteit, zou je meest waarschijnlijk Joseph kiezen als je naam of een afgeleide hiervan, afhankelijk van je sexuele oriëntatie, en zou het deze keer je ouders laten weten, zoals Elizabeth met Michael deed. Dit gebeurd niet zo vaak, maar binnen de kracht en de creativiteit van de essentie, is het in staat om zijn wensen kenbaar te maken, ongeacht de andere essenties die al fysiek gefocust zijn. Je identificatie met de naam Jo, hoewel het niet je geboortenaam is, kwam naar boven vanuit je verlangen gekend te zijn als in verbinding zijnd met je essentie, en daardoor ook als dusdanig herkend, door andere essenties binnen je werkelijke staat.

JO: Schijnbaar was de echte naam van mijn vader ook Joseph.

VICKI: Heeft Jo gelijke ... wat zijn de connecties van Jo in deze groep?

ELIAS: Geef ons een momentje. (Pauze) Er zijn vele connecties met deze essentie m.b.t. Oliver, in de tijdsperiode van het zand en de farao's. Er zijn ook weer connecties, in dit land van de Verenigde Staten, in een eerder ontwikkelingsfocus van Mary. Er is een connectie met Kasha in een ontwikkelingsfocus van een Oost Amerikaanse Indiaanse afkomst. Er is een connectie met Michael en Catherine in een ontwikkelingsfocus in Frankrijk. Dit is niet een nieuwe ziel. Dit is niet een nieuw fragment. Er zijn vele ontwikkelingsfocussen geweest, daterend van zeer, zeer, ver terug in de geschiedenis. Er zijn ver teruggaande historische focussen die voorbij jullie huidige Christelijke kalender gaan. Dit zou zijn tijdens een ontwikkeling van een boerenvrouw in een Nabij gelegen Oostelijke geografie. Vele ontwikkelingsfocussen. Vele, vele ervaringen. Ook, veel fragmentatie in deze essentie van een zeer creatieve en verbeeldingsvolle vorm. Veel creatieve uitdrukkingen van het toelaten van fragmentatie van eerdere ontwikkelingsfocussen ontwikkelend van hun eigen essentie capaciteit. Elizabeth is thans betrokken in deze activiteit met Mattie.

JULIE: Je sprak over Peter, ik weet niet of dit inconsequent is of niet, die ooit in een overstroming zat. Is het mogelijk te vertellen wanneer en waar, of wordt dat te lastig voor je?

ELIAS: Geef ons een momentje. (Pauze) Dit was ook een ontwikkelingsfocus in ... excuseer ... dit is ook een connectie met Jo. Deze tijd was in ... ik ben niet helemaal zeker van de geografie. Het zou ergens in een Midden Oostelijke geografisch locatie zijn geweest. Zeer oud. Dit zou in een ontwikkelingsfocus zijn, voorafgaande aan de huidige Christelijke kalender, van bijna 600 jaar daarvoor. Er was een overstroming van een rivier. In deze ontwikkelingsfocus, was je een moeder. Er ontstond een situatie van een verwoesting van een dorp door een overstroming. Jij, in die focus, had de ervaring van verdrinking met een jong kind. Dit was een poging tot bescherming van dit kind. Het was niet succesvol. Het was overeengekomen. Het was, hoewel in die ontwikkelingsfocus een traumatische ervaring veroorzakend met veel emotioneel ongemak, ook veroorzakend dat deze essentie snel herfocuste in deze fysieke expressie, in een poging die voorgaande focus emotioneel te herstellen. Essenties doen dit soms, vaker dan je realiseert, afhankelijk zijnde van de voorgaande ervaring van een ontwikkelingsfocus.

Zij zouden kunnen kiezen gelijk terug te gaan naar die fysieke focus. Soms zullen zij dit in hun eigen verwarring en desoriëntatie, en dus in hun haast doen. Tezijnertijd, zullen zij zich in die bepaalde fysieke focus herstellen, maar soms zal de trauma van deze actie veroorzakende zijn, en gedurende vele jaren in fysieke termen, van ongemak.
Er zijn heel veel aspecten van je religieuze element van je essentie, dit er een van zijnde, waar wij over zullen praten in onze sessie die zich zal richten op dit religieuze focus. Ik zal niet in staat zijn alle facetten van dit element uit te leggen, daar het te wijdverbreid is om uit te leggen in een enkele sessie, maar, we zullen trachten te beginnen ... bij het begin! (Gelach).

JULIE: Dus, zeg je hiermee dat mijn essentie toch een religieuze persoonlijkheid heeft?

ELIAS: Dit is een onjuiste interpretatie, hoewel je in vele focussen jezelf sterk hebt gericht in religieuze geloofsystemen. Je hebt jezelf zeer sterk gericht op Christelijke geloofsystemen en je zeer diep gericht, in verscheidene ontwikkelingsfocussen, in het Vaticaan, je zeer sterk identificerend met deze kerk.
(Pauze)

VICKI: Ik denk dat ik mijn volgende vraag vergeten ben. Het ging over Seth. (Pauze) Dus Seth was gericht in de sfeer van onderwijs, waar jij nu in gefocust bent?

ELIAS: Ja.

VICKI: En hij is daar nu niet langer meer gefocust?

ELIAS: Nee. (Pauze) Gedeeltelijk ... Ik heb gezegd in het begin van deze sessie dat ik zal praten in jullie termen.

VICKI: Ja.

ELIAS: Door dat toe te staan, zul je interpreterend kunnen zijn van mijn terminologie. Als je de simultaanheid van niet-bestaande tijd in acht neemt, is Seth opgenomen in mijn focus, maar is dit ook weer niet.

VICKI: Dit channelings fenomeen - komt dit altijd vanuit die sfeer van onderwijs?

ELIAS: Nee. Het zal makkelijker vanuit mijn focus vandaan komen, maar het is niet onmogelijk voor een essentie om te verbinden vanuit wat jij beschouwd als Seth’s focus nu. Als hij koos, zou hij nu interactief met je kunnen zijn, net zoals iedere essentie die Michael zou tegenkomen in de sfeer welke Seth nu bezet, ook met jou zouden kunnen praten als zij hiervoor zouden kiezen, net zoals ik toekomstgericht opnemende zou kunnen zijn van een bredere uitdrukking van mijn essentie, om met je te praten, welke jij zou bezien als het zijn van een andere essentie, alleen omdat je denkt aan sinaasappelen! (Gelach) Maar, die uitdrukkingen van die (bepaalde) gewaarzijns-vormen worden zelden uitgedrukt in dit fysieke focus, alleen al omdat je niet zou kunnen begrijpen of bevatten wat wordt doorgerelateerd naar je. Het enige doel van welke uitdrukkingsvorm dan ook, zou enkel zijn om zich uit te drukken naar jou toe, op zo een wijze, dat je gewaar zou zijn van zijn bestaan.

VICKI: Dank je wel.

ELIAS: Ik zal ook ingaan op een zeer inconsequente vraag, van onze vriend essentie Donovan. Mijn overdracht zal nooit dezelfde als die van Seth zijn, omdat ik Elias ben. Er is niets fout met mijn “radio transmissie” Het is alleen wat zachter, omdat ik ervoor kies het zachter te laten zijn. (De volgende zin wordt heel erg luid uitgesproken) HET IS NIET DAT IK NIET ZEER LUID ZOU MOGEN PROJECTEREN ALS IK DAT WENSTE, MAAR IK WENS DAT NIET!! Het is niet consistent met mijn basis-natuur. (Veel gelach)

VICKI: Nou, ik kan je vertellen dat Olivia jouw basisnatuur eigenlijk meer mag dan die van Seth.

ELIAS: Ik ook! (Gelach).

JULIE: Ik weet niet wie Seth is, dus ik volg dit niet.

ELIAS: Seth is een energie-persoonlijkheid essentie, in zijn termen. Hij sprak gedurende een tijd met jullie om jullie te onderwijzen in grote wijsheid en compassie en liefde. Zijn interesse betrof jullie ontwikkeling en is continuerend, zoals het ook voor hem was. (Pauze) Hebben jullie nog meer vragen?

JULIE: Ik kreeg daarnet een gedachte, en dat is, toen je over Seth aan het praten was, dat …

ELIAS: Excuseer. Wij zullen erkennen dat Peter een gedachte heeft!

JULIE: (Na veel gelach) Zoals je zult uitvinden, is het toch een emotionele gedachte. Ik heb niet de ervaring ... denk ik, dat ik Elias meer zou mogen als Seth, zoals Olivia of Ron. Ik heb nooit die keuze hoeven maken, maar zoals altijd, voel ik mij geweldig als ik bij Elias in de buurt ben, en ik heb gewoon dit fijne gevoel bij Elias, en het is altijd zo plezierig, en daar wil ik je voor bedanken.

ELIAS: Dank je wel.

JO: Dat was een emotionele gedachte! (Gelach)

ELIAS: Hij doet zijn best. Wij zijn erkennende van zelfs die kleine opnemingen. Dan, zal ik jullie een goedemiddag toewensen, en ik zal een vrolijke speelsheid in je droomstaat verwachten, en ik zal je, zoals beloofd, komen bezoeken, en het zal je opvallen!

JULIE: Oké! Ik kijk ernaar uit. Dank je wel.Vertaald door