Sessie 73Woensdag 21 februari, 1996

Deelnemers: Mary, Vicki, Ron, Guin, en Jim.

Elias “arriveert” om 8:44 PM

Note: Deze sessie start door wat een pop-in schijnt te zijn, hoewel deze pop-in anders zou kunnen zijn dan een “reguliere” pop-in. (Wat dat dan ook moge zijn!) Mary gaat de kamer uit om een frisdrankje te halen, en Elias komt terug. Wij realiseren ons helemaal niet dat Elias daar staat, totdat hij zegt …

ELIAS: Holmes, mijn stoel! (Ron haalt de schommelstoel en reset de camera, en er heerst verwarring alom terwijl iedereen probeert om zaken in gereedheid te brengen)

VICKI: Hoi!

ELIAS: Goeie avond!

JIM: Goeie avond!

RON: Je kunt beginnen wanneer je wilt. (Elias kijkt naar Ron en steekt zijn hand uit, overduidelijk gebarend om zijn pijp. Wij barsten van het lachen) Je zal mij een paar tellen moeten geven om de pijp te vullen.

ELIAS: Dat is goed. Zo! (Rondkijkend naar ons en lachend, en we beginnen allemaal weer te lachen, omdat we weten dat hij heeft zitten luisteren naar onze voorgaande conversatie, waar we het concept over tijd aan het bediscussiëren waren, en probeerden uit te vinden hoe het zit met verleden, heden, en toekomst)

En, we waren aan het praten over … buitenaardsen! (Vicki gooit haar armband op de tafel in complete frustratie, omdat dit onderwerp haar al een paar dagen lichtelijk gek aan het maken is, en Elias weet dit! Iedereen barst weer van het lachen, inklusief Elias)

Op welke planeet waren we aan het focussen? Ik werd afgeleid door een worstelpartij met Michael, en miste dit stuk. Lawrence mag mijn geheugen verversen!

VICKI: Lawrence ziet geeneens kans om zijn eigen geheugen te verversen!

ELIAS: Derde ster van rechts! (Grinnikend en lachend, overduidelijk een kick krijgend van hemzelf!) We spraken over afvalresten op planeten, gedeponeerd door dimensionale focussen. (Pauze, grinnikend naar Vicki) Lawrence kan deze discussie vanavond niet waarderen! Hij zou liever zijn eigen favoriete onderwerp opnemen over simultane tijd! (Gelach) Zijn buitenaardsen niet makkelijker om op te nemen in jouw realiteit?

VICKI: Niet echt! (Lachend)

ELIAS: Ik heb er een! (Pauze) Ludwig is een verleden toekomst van Milus.

VICKI: (Fluisterend in haarzelf) Verleden toekomst van Milus …

GUIN: Wie?

ELIAS: Zou je over buitenaardsen willen praten? (Gelach)

VICKI: Het begint in ieder geval al beter te klinken! Verleden toekomst, huh?

GUIN: Wie??? (Arme Guin heeft totaal geen idee wie Ludwig is)

RON: Ludwig. (Pauze) Beethoven.

ELIAS: Ik heb veel lol in deze discussie!

GUIN: Van Milus?

ELIAS: (Naar zijn pijp kijkend) Behoeft vulling. (Ron pakt de pijp)

VICKI: Dus, hoe is Ludwig een verleden toekomst focus van Milus?

ELIAS: Hij is een verleden van de verleden ik, het meest recente verleden. (Ron overhandigt hem de pijp terug) Veel beter zo! Dit onderwerp is belangrijk, omdat het je in staat stelt om focussen op je tijd element, en jullie hadden jezelf moeten horen vanavond! (Lachend om onze discussie)

RON: Dat deden we ook!

ELIAS: (Glimlachend) Je kunt jezelf niet separeren van tijd, omdat je erin bestaat. Ieder element van je bestaan is opnemend van tijd. Zélfs jullie eigen taal is opnemend van tijd; origines, het begin, einden, toekomsten, verledens, hedens; het zijn allemaal woorden die omgaan met tijd. Jij bestaat in tijd. Daardoor, kun je jezelf er niet van scheiden; maar je bent je verschuiving aan het naderen. Je zult tijd anders gaan ervaren. Je zult kruisen met andere facetten. Binnen dit tijd element, zul je moeten begrijpen hoe je je focus van je identiteit moet vasthouden, en er interactief mee moet zijn.

Michael heeft helemaal gelijk! Jullie zijn zeer singulier gefocust. Je komt geen ander focus tegen én ervaart simultaan dit focus, omdat jullie individuele neurologische paden dit niet beiden kan omvatten, op het huidige moment. Je identiteit zou bedreigd worden. Je bent aan het leren hoe je je perceptie ruimer kan maken, en hierin leer je hoe je andere focussen kan opnemen, je grotere zelf. Al jullie hokjes zijn gerelateerd aan tijd, fysieke tijd. Ik neem mijzelf op in deze voorbeelden, want ik spreek nu tot jullie. Ik ben hier; hoewel Sophia zegt dat ik hier niet ben! En daarom, besta ik niet! En daarom, zijn we niet bezig met deze discussie! Ik zal nu maar gaan uit-poppen! (Veel gelach) Ik speel maar wat! (Lachend)
Ook, is ieder frame individueel. Het zijn andere zelven. Zij zijn niet opgenomen in jullie nu, en daarom zijn zij andere zelven. Oorspronkelijk, waren zij in jullie nu. En merk op, zelfs jullie woord oorspronkelijk {origine} wijst tijd aan! Ik kan niet met jullie spreken, zonder de opneming van tijd, omdat jullie geen andere realiteit kennen. (Lange pauze).

GUIN: Wie gaat er beginnen? (Lachend)

ELIAS: (Tegen Ron) Venus is wel een fijne planeet deze tijd van het jaar! (Gelach)

RON: Sommige van mijn meest favoriete aliens komen daar vandaan!

ELIAS: Ik heb er een paar zeer goede vrienden! (Pauze, grinnikend, en dan tegen Ron) We zullen ons bezighouden met de les van Elias vanavond: Automatisch vuur! (Ron houdt de aansteker naar hem toe) Een moment. (Hier, kijkt Elias geconcentreerd naar de pijp voor een paar tellen, overduidelijk zijn visuele focus afstemmend) Ah! Zeer goede smaak! (De pijp bewonderend) Interessant! Michael manifesteert zeer kleine handen! Ga door.

RON: Oke. Dit is het automatische vuur. (Elias pakt de aansteker en slaat het tegen de armleuning, wachtend tot het ontvlamt)

ELIAS: Het functioneert niet!

RON: Ja! (Veel gelach)

ELIAS: Ga door.

RON: Misschien als ik het je laat zien …

ELIAS: Dat is goed. (Overhandigd de pijp terug naar Ron)

RON: Druk naar beneden met je duim. Merk dat rode dingetje op de achterkant op.

ELIAS: Demonstreer. (Ron demonstreert, en geeft de aansteker terug aan hem) Ah! (Elias onderzoekt de aansteker en doet het dan een paar maal aan, starend naar het vlammetje, heen en weer kijkend naar de aansteker en de pijp) Ik prefereer conventionele apparaten, zoals lucifers.

RON: Ik geloof dat we die wel hebben. (Elias steekt weer de aansteker aan)

ELIAS: Interessant. Ik zal mij traditioneel bezighouden. Dank je wel.

RON: Geen probleem. (Pakt de aansteker, en gaat op zoek naar lucifers)

ELIAS: En hoe zit het met die aliens? (Dit is absurd aan het worden!)

VICKI: Hoe zit het met die toekomstige toekomst focus?

ELIAS: Hoe zit het ermee wat?

VICKI: Wel, waarom ben jij toekomstig toekomst focus?

ELIAS: Omdat ik niet fysiek manifest ben.

VICKI: Dus er bestaat een distinctie tussen fysiek en niet-fysiek manifest.

ELIAS: Correct.

VICKI: In die hokjes.

ELIAS: Correct.

VICKI: Dus, jij zou geen fysiek gefocust individu hebben die toekomstige toekomst is.

ELIAS: Correct. In neem dit enkel maar ten behoeve van jullie op.

VICKI: De termen?

ELIAS: Voor mijzelf, omdat in mijn focus, er geen toekomstige toekomst is. Zeer interessant, vind je ook niet Yarr? (Elias begint te hoesten) Oh, Michael zal mij lastigvallen met dit niet-focussen op fysieke expressie! Het is zinloos. Ik zal met het spreken. (Ron komt terug met de lucifers; Elias kijkt ernaar) Ik heb geen steen!

RON: De enige die wij hebben zijn die buiten, en die zijn helemaal nat.

ELIAS: Neem jullie een vijver op?

VICKI: We nemen regen op.

ELIAS: Ah!

RON: Je steekt ze op de zijkant van het doosje aan … een platte steen!

ELIAS: Ah! (Lange pauze) Er was veel discussie gaande, ja?, tótdat Elias arriveerde!

VICKI: Dus, die termen, hoe belangrijk zijn die?

ELIAS: Voor jullie, zeer; voor mij, totaal niet.

VICKI: Belangrijk in het helpen om simultane tijd te kunnen begrijpen?

ELIAS: Correct.

VICKI: Sophia bracht wel een goed punt naar voren toen ze vroeg waarom dat, als alle tijd simultaan is, waarom wij dan allemaal niet alle termen zijn?

ELIAS: Iedere term is gerelateerd aan jullie, of aan een individueel focus; omdat alle dingen gerelateerd zijn aan het individu.

GUIN: Hoe komt het dat Zieners drie verschillende … dingen zijn?

ELIAS: Omdat in jullie concept van tijd, zij de originelen waren. In jullie concept van het verleden, zijn ze aanwezig in jullie. Zij zijn ook de toekomst, in jullie verschuiving.

JIM: Daar, weer die term toekomst, ten behoeve van ons, om ermee te kunnen verbinden.

VICKI: En deze termen zouden ook van toepassing zijn op Rose?

ELIAS: Momenteel, omdat Rose huidig manifest is.

VICKI: En niet gedeeltelijk, juist?

ELIAS: Ook dat is een relatieve verklaring, omdat jullie compleet zijn, en jullie zijn gedeeltelijk. En daarom, is Rose dat dus ook. Veel elementen lijken tegenstrijdig te zijn, binnen gebruikte termen, en dit komt alleen maar doordat jullie tijd en ruimte opnemen.

GUIN: Nou, wat is ze dan?

ELIAS: Een persoonlijkheid essentie! (Grinnikend naar Guin)

GUIN: Je weet wel wat ik bedoel.

JIM: Dat bestaat. {Bestaand is}

GUIN: Je wéét wat ik bedoel! (Lachend, en Elias lacht met haar mee)

VICKI: Dezelfde termen zouden van toepassing zijn op de verschuiving, correct?

ELIAS: Binnen jullie hokjes?

VICKI: Juist.

ELIAS: Correct.

VICKI: Wat de verleden toekomst zou zijn, het huidige.

ELIAS: Correct, want de essentie van Rose is fysiek manifest; incorrect, in jullie termologie als; huidige verleden toekomst. Ze is heden {huidig}, momenteel. En daarom zijn de anderen relatief aan de huidige manifestatie, tenzij er sprake is van het originele Ziener focus. Dan zou de term heden verleden toekomst zijn. (Dit zou een fout kunnen zijn)

GUIN: Waarom zijn er … laat maar! (Pauze) Waarom zijn er drie voor haar, en zeg maar, dat Milus enkel maar toekomstig heden is?

ELIAS: Wij praten over individuen in hun relatie tot jou. En daarom, moet het benoemd worden.
In jullie boek, worden de individuen gepresenteerd in relatie tot elkaar. Dit initieert jullie framewerkingen voor deze elementen van verleden, heden, toekomst. Het is afhankelijk van vanuit welke hoek je het bekijkt. (Pauze) Vanuit jullie perspectief, vanuit jullie zienshoek van je huidige manifestatie, zijn dit verschillende categorieën, waar je individuen in hebt geplaatst, in relatie tot julliezelf. Ik heb jullie ook voorbeelden gegeven van individuen, in relatie tot andere individuen, waardoor jullie perspectief wordt veranderd van deze tijdelementen. In heb ook aangeboden in relatie tot mijzelf, opnemende van een ander perspectief.

VICKI: In relatie tot jouwzelf dan, zou Ludwig huidig verleden zijn?

ELIAS: Correct; uitgaande van mijn huidige staat, die interactief is met jullie nu. Je begint het te begrijpen. Het zijn relatieve termen. Er zijn geen concrete termen. Ik bied jullie deze concepten aan, om illustrerend te zijn van het over-lapende van tijd, de interactie van tijd. Omdat wij de verschuiving aan het bespreken zijn, de nadering ervan, en over de elementen die daar naartoe leiden. Alle kwesties die ik presenteer aan jullie zijn voor jullie informatie, ten behoeve van een beter begrip van zelf, wat jullie behulpzaam zal zijn wanneer jullie eenmaal jullie verschuiving zullen bezigen. (Pauze)
Dit stond niet helemaal op mijn agenda voor vanavond, maar dit is interessant! Ik heb meestal wel een plan, (grinnikend), zoals ook voor vanavond het geval was, en waarvan het onderwerp – verleden – gegaan had over intervallen van tijd, maar, we kunnen deze onderwerpen ook op het huidige moment bespreken! (Lacht zachtjes)
Ik zal … (raapt een lucifer op) Ah, dat is veel beter! (Rondkijkend) Ah ja, geen steen! (Hij strijkt de lucifer langs de zijkant van het doosje en steekt de pijp aan) Dank je wel Holmes!

GUIN: ‘Ke. (Onhoorbaar) voor zover wat betreft de relatie die je hebt gemaakt met de Zieners, die ik niet helemaal begrijp. Ik begrijp er twee van. Wat ik niet begrijp is verleden verleden.

ELIAS: Ik heb jullie verteld, in onze sessies, dat er een aantal Zieners zijn, die ervoor kozen om niet volledig fysiek manifest te zijn; en dit zijn de originelen, om zo te zeggen, die éénmaal manifesteerden. En daarom, nemen zijn geen enkele andere fysieke manifestatie op, en dat is wat jullie zouden beschouwen als verleden verleden.

GUIN: Ik zie ze niet op die manier, maar oke. Het zal een poosje duren.

ELIAS: Je zou hen ‘huidig’ niet in relatie tot jezelf kunnen zien, omdat zij maar eenmaal manifesteerden; (pauze), maar zij zijn simultaan!

VICKI: Wat is er gebeurd met de “normaal gesproken als je kiest te manifesteren, dan doe je dit voor minimaal drie keer” regel?

ELIAS: Dit wordt opgenomen bij de initiëring van {een} volledige fysieke manifestatie. En zoals ik ook heb verklaard, is dit een overeenkomst, niet een regel die in beton is gebeiteld; een geobserveerde overeenkomst.

VICKI: En als zij maar eenmaal manifest waren, hoe overlappen zij dan?

ELIAS: Omdat zij niet opnemend waren van tijd zoals jullie nu doen. Ik heb dit al eerder uitgelegd. Hun levensduur, om zo te zeggen, werd niet gegenereerd in een tijd element zoals jullie dit momenteel zien. Zij namen niet het ouder worden op zoals jullie doen, omdat zij ook niet volledig fysiek manifesteerden. De expressie werd niet voltooid binnen de fysieke manifestatie, omdat hier niet voor gekozen werd. (Pauze)

VICKI: Is er nog een andere groep van essenties die vergelijkbaar zijn aan de Zieners?

ELIAS: Er zijn er velen.

VICKI: Dat … (Een hele lange pauze hier)

ELIAS: Ga door. (grinnikend)

VICKI: Deze andere groepen van essenties zouden dezelfde kwaliteiten meedragen, om zo te zeggen, van hun relatie aan fysieke focus?

ELIAS: Er zijn vele essentie groepen geweest, anders dan de Zieners, die zich uitdrukten … niet volledig in fysieke focus. En hun relatie met diegenen die volledig fysiek gefocust waren, zou similair zijn, in het geven van leiding.

VICKI: En hun intentie …

ELIAS: … was anders.

VICKI: Als voorbeeld, wat is de intentie van zo’n andere groep van essenties, die vergelijkbaar is?

ELIAS: Kijk naar jullie essentiefamilies. Iedere essentiefamilie is opnemend van een intentie, waarover ik jullie heb verteld. Iedere essentiefamilie is ook opnemend van hun eigen groep, vergelijkbaar aan de Zieners, die hun individuele intentie van familie volgen.

VICKI: Nemen essentiefamilies meer dan één groep op die vergelijkbaar is aan de Zieners?

ELIAS: Tijdens interactie, ja, steken zij wel over. Hoewel, als je praat over de origines binnen jullie tijdselementen, dus vóór jullie opneming van tijd; toen gaven deze essentiefamilies uitdrukking aan hun intentie, bínnen de connectie van essenties, van deze specifieke essentiefamillies. En intervermengden subsequent; en dit vormt de basis van jullie bestaan in fysieke manifestatie. (Lange pauze) Mijn Zieners zijn erg stil!

VICKI: Bij welke essentiefamilie hoort John?

ELIAS: Ah, herinnerend dat hij niet van de Sumafi is! Dit zou in lijn liggen met Borledim; en interessant genoeg, gaat hij door met zijn intentie van ‘levende voorraad’, terwijl hij ook zeer gefocust is in de elementen van de milieuproblematiek, waardoor voldoende ruimte wordt aangeboden.

VICKI: En wat voor groep van essenties, om zo te zeggen, die vergelijkbaar zijn aan de Zieners, behoort hij bij?

ELIAS: Ik begrijp het! Lawrence wenst benamingen, zoals Vertellers {Tellers}, of Sprekers {Speakers}, of … Wachters {Watchers}! {als in; iemand die waakt } We zullen meer over dit onderwerp {van essentiefamilies} gaan praten in de toekomst.
Ik heb voor dit moment genoeg informatie aangeboden aan jullie over deze essentiefamilies. Zodat jullie ermee kunnen verbinden, en ten behoeve van jullie huidige begrip, waar jullie dus niet mee verbinden en het niet begrijpen, en zelfs niet eens mee verbinden in onze oefeningen die werden gegeven in ons spel!
Ik zal jullie meer informatie geven wanneer jullie het beter zullen begrijpen en ervaren, zoals je kiest. Daar jullie kiezen dit niet te doen, doe ik dat ook niet! (Naar Ron kijkend) Een punt voor Elias! Je mag dit als record vermelden, touché! (Lachend)

VICKI: Dus, om terug te komen op het andere onderwerp, dan zou Ron dus een huidige toekomst zijn in relatie tot Paul?

GUIN: Toekomstig heden.

ELIAS: Correct.

VICKI: Huidige toekomst.

ELIAS: Correct, in jullie evaluatie van ruimer gewaarzijn, ben je correct; hoewel er geen ontwikkelingsfocus in is betrokken, binnen de fragmentatie van deze essentie die verbonden is aan Paul. En daarom, neem je alleen het ruimte gewaarzijn op; geen ander tijd element. Een ruimer gewaarzijn zou aangewezen kunnen worden alszijnde een toekomst, in relatie tot jou, hoewel jij de toekomst focus zou kunnen zijn! (Zachtjes lachend, en grinnikend naar Guin)

JIM: Het is allemaal gerelateerd aan welke nu, waarnaar je probeert te relateren.

ELIAS: Dat is correct.

VICKI: Wel, ik begrijp echt niet hoe Ludwig een verleden toekomstig focus van Milus is.

GUIN: Oh!!! (Alsof ze eindelijk de zin van het leven heeft ontdekt!)

ELIAS: Omdat je Elias ook moet opnemen, zonder de fragmentatie. Vooráfgaande aan de fragmentatie, zijn ze in relatie tot elkaar.

VICKI: Oke, dat klinkt wel logisch … (Pauze, en Elias begint te lachen)

ELIAS: Wens je buitenaardsen? (Veel gelach)

VICKI: Oh jongen, je hebt het echt naar je zin hiermee, hè? Ik moet wel erg hard aan het gillen zijn geweest over buitenaardsen de andere nacht! Ik heb mijn vragen nog niet eens geformuleerd!

ELIAS: (Lachend) Goed dan.

JIM: Ik heb een vraag, als het mag, over onze ervaring van gisteravond, toen we met Valerie en Cecelia aan wat healing werkten. Zij gebruikten het kristal om onze energieën en onze chakra’s te checken, of ze in lijn lagen. Is dat iets dat gebeurd bij de persoon die de pendant vasthoud, of gebeurd dat in samenwerking met de persoon die ze proberen in lijn te krijgen?

ELIAS: Het zou beide kunnen zijn. Een individu zou beïnvloedend kunnen zijn van de beweging van het pendel, hoewel, zoals ik heb aangegeven, je dit pendel kan gebruiken zonder dat een individu het hanteert. Hierin, zal het bewegen, omdat je energiecentra uitstralen, en zij effect op de pendel zullen hebben. Hoewel ik ook heb aangegeven dat je ook blokkerend kan zijn van alle bewegingen van het pendel, door de kracht van de wil.

JIM: Zoals ik met mijn knie was.

ELIAS: Zoals ook Ron was.

JIM: Met zijn vinger.

ELIAS: Correct.

JIM: Dus, als Valerie verklaart dat wat ze kan doen is Ron’s vinger te helen, maar dat het nog steeds gebroken zal zijn en niet in z’n oorspronkelijke staat zal terugkeren; dan zou zij dus niet opnemend zijn van correcte heling, of de heling beïnvloeden … het zou iets zijn wat beïnvloedend is?

ELIAS: Ze zou beïnvloedend zijn op de beweging van energie. Ze zou niet aan het helen zijn, omdat deze actie wordt opgenomen door het individu zelf die wat mankeert, hoewel het individu kan worden beïnvloed door een ander individu, door het toelaten van de richting van de energie flow, de richting van een genezende mode.
Als het individu niet accepterend is van de energie flow, dan heeft het geen effect.

JIM: Oke …

ELIAS: Iemand kan beschikken over helende capaciteiten binnen energie-expressie. Je kunt energie naar voren brengen die over genezende kwaliteiten beschikt, maar, een ander individu is zeer wel capabel; (en) binnen hun sfeergebied en hun focus van vrije wil, zouden zij deze {helende energie} kunnen blokkeren, in hun niet-acceptatie van deze energie. En daardoor is het {de energie} leeg.

JIM: Dus voor wat betreft die energie, waarvan zij aangaf dat ze negatieve energie eruit aan het trekken was, en positieve energie terug aan het plaatsen was, dat is dus gewoon energie. Ze was in principe alleen maar energie aan het bewegen. Er bestaat geen positief.
Het had maar zeer tijdelijk een effect op mijn knie. Ik geloof dat ik in contact ben met datgene wat het aan het veroorzaken is, en is het langzaam aan het oplossen is. Daar ik de oorzaak voel en de oorzaak laat oplossen, is de pijn ook aan het oplossen, en ik kan het ook weer intens maken, door datgene terug te brengen, waarvan ik denk dat het de ongemak veroorzaakt.

ELIAS: Laat mij je vertellen dat dit terminologieën zijn. Energie beweegt {wel}. En daarom, binnen geloofsystemen, termen jullie dit positieve en negatieve energie te zijn. Het zijn bewegingen van gewenste en ongewenste energie; de ene niet positief zijnd, en de ander niet negatief zijnd; alleen anders. Je neemt pijnlijke energie op zodat je het opmerkt. Je kunt pijnlijke energie vervangen met niet-pijnlijke energie. Je kunt deze energie ook vervangen, zónder effect te hebben op de werkelijke situatie. Je kunt de pijnlijkheid elimineren met niet-pijnlijke energie en toch de oorzaak vast blijven houden, of je kunt effect hebben op de situatie en de irritatie elimineren; maar, als je niet de oorzaak of bron elimineert, die niét fysiek is, dan zal het remanifesteren ter jouw opmerken ervan.

JIM: Oke, goed. Dank je. Dat verduidelijkt ‘t.

VICKI: En dat zou de reden zijn waarom Ron’s vinger niet zo’n zeer doet?

ELIAS: Dit heeft niet te maken met de actie van de uitwisseling. Het is gerelateerd aan zijn eigen beweging van energie binnen zijn eigen expressie. Pijnlijkheid is geen noodzaak in zijn focus. Het is al overduidelijk genoeg in de vervorming van het lichaamsdeel. Hij kan zien dat het aangedaan is. En daarom is het binnen zijn bewustzijn niet nodig om ook pijnlijkheid op te nemen, omdat het een buitenwaartse expressie is; in tegenstelling tot binnenwaartse expressie, welke wordt uitgedrukt in pijnlijkheid, van de schouder; omdat dit niet extern gezien kan worden. (Lange pauze)

JIM: Dus, wanneer Valerie en Cecelia zeggen dat zij effect hebben met hun healing door hun helende handen, of door hun Reiki methode, zijn ze dan daadwerkelijk aan het helen, of komt dat door het geloof van de andere persoon dat zij helend zijn? Of is het de combinatie van beiden?

ELIAS: Het is een combinatie van beide individuen; want zoals ik al aangaf, als het ontvangende individu niet gelovend en niet accepterend is van deze energie, dan zal het niet succesvol zijn. (Lange pauze, terwijl Elias grinnikt naar Guin) We raken Sophia kwijt!

GUIN: Nee, ik geloof dat ik het nu wel snap. (Pauze)

VIKCI: Ik heb een snelle vraag betreffende Ron z’n droom de andere nacht, waarin hij aan het zoeken was naar zijn piemel. Ik wilde alleen maar weten of ik juist was in mijn interpretatie van die droom! (Lachend)

ELIAS: Ja! (Grinnikend)
Dit zal interessant gaan worden! Ik heb veel lol met Michael momenteel! (Lachend) Ik kan deze lol nu wel opnemen, in jullie huidige nu, omdat hij zich voorbij zijn angst element heeft heenbewogen. Ik zal veel pret gaan hebben hiermee!

VICKI: Hij neemt nog wel aardig wat fysieke symptomen op.

ELIAS: We zullen dit ook bespreken. Er zit veel meer achter deze situatie, wat ook verbonden is met Shynla. Ik zal jullie dit nu gaan vertellen. Het is veel gecompliceerder dan jullie realiseren, omdat hier geloofsystemen in betrokken zijn, die zeer diep genesteld zitten in de psyche. En hoewel jullie vinden dat jullie je wegbewegen van jullie geloofsystemen, zolang jullie continueren met jullie kwesties van goed of fout, zijn jullie nog steeds niet zo ver verwijderd van die geloofsystemen.

Michael neemt diepe geloofsystemen op in dit fysieke focus, en hoewel hij vind dat hij zich ervan verwijderd of afgescheiden heeft, is hij dat niet. Hij worstelt nog steeds, en dit is ook voor een gedeelte de reden voor de voortzetting van zijn fysieke probleem met zijn rug. Er zijn veel problemen. Dit zal een interessante discussie zijn, omdat het interessant zal zijn te zien hoe hij zich beweegt door probabiliteiten en keuzes. Doe niet af aan zijn angst, van terminatie van fysieke focus door wat jullie de dood noemen, door het een ongegronde angst van dit individu te noemen; omdat dit een enorme probabiliteit omvat, wanneer de expressie van creativiteit geen goede uitweg wordt aangeboden. Je waardevervulling in fysieke focus wordt uitgedrukt door je individuele creativiteit, in welk gebied dan ook, dat je dit wilt uitdrukken. Wanneer je je expressie hierin blokkeert, of wanneer je voelt, zonder bewust gewaarzijn hiervan, dat je creativiteit wordt ingesnoerd, dan zul je ook een zinloosheid in je fysieke focus zien. Daarom heb je dan geen reden meer om te continueren, en zal je discontinueren. {sterven} (Nadrukkelijke pauze)

Wanneer jullie individuen zien die een enorm vermogen bezitten in verschillende creatieve expressies, zoals een muzikaal talent, en wanneer zij discontinueren in hun fysieke focus op een jonge leeftijd, dan zeggen jullie tegen jezelf, wat een verspilling van creativiteit is dit! In werkelijkheid, is het geen verspilling. De expressie is manifest geweest tot op haar volste capaciteit in fysieke focus, zover als dat het individu het gelooft dat het kan gaan; en daarom bestaat er geen reden meer om te continueren. Dus, wordt de manifestatie gediscontinueert, en wordt toegestaan te continueren in een ander focus.

Binnen deze situatie, heeft Michael een doorgang geopend, voor het toelaten van deze sessies; dit is een verlichting van een gedeeltelijke belemmering. Wij zullen kijken en afwachten of we de creativiteit gaan zien, die hij waarlijk wenst uit te drukken, omdat dit is waar zijn intentie voor dit individuele focus ligt. Als de belemmering continueert, is de reden er niet. (Pauze)
En daarom, zien jullie, dat jullie veel diepere kwesties opnemen dan dat jullie op verschillende momenten begrijpen. Er zijn kwesties met Sophia die hier parallel aan lopen.
In het niet uitdrukken van je individuele creativiteit, creërt dat veel conflict, en ook een gevoel van belemmering en verwarring, door niet te kunnen identificeren waar de belemmering zit, en dan blijft er alleen conflict achter, die zich manifesteert in gevoelens; zoals depressie, van streek zijn.

Shynla neemt ook dit zelfde element op, wat zeer parallel loopt aan Michael. Er zijn diepe connecties met Shynla en Michael, die zich aan het uitspelen zijn in dit fysieke focus. Zij parallellen elkaar momenteel, in connectie, op zeer extreme wijze; Shynla drukt veel conflict uit in haar creativiteit, door de wens om verbonden te zijn in deze sessies, en de behoefte die zij heeft aan de expressie van haar eigen individuele creativiteit, voor haar eigen waardevervulling, wat conflict creërt. Michael vertoont ook hetzelfde; de expressie van de wens om te continueren met deze sessies en de connectie te leren begrijpen, maar is ook opnemend van de behoefte voor de expressie van zijn eigen individuele creativiteit. (Pauze)

Er zijn vele connecties, die jullie niet zien. De connecties in bewustzijn werden uitgedrukt en gevoeld tussen Shynla en Ron, om opmerkzaam te zijn van hoe diep jullie connecties kunnen zijn, en hoe makkelijk je kunt verbinden, in bewustzijn, in jullie fysieke ruimte, momenteel.
Michael en Lawrence hebben ook de connecties opgemerkt. Shynla en Michael beginnen nu pas het gewaarzijn te vormen van de connecties, hoewel geen van beiden zich realiserend is van de diepte van de parallellen. Jullie ieder bezitten diepe connecties. Jullie merken alleen niet op hoe jullie, continue, verbinden.

RON: Kun je mij wat meer vertellen over mijn drijvende droom van de andere nacht?

ELIAS: Dit is interessant. Je bent correct, dit is het begin van een erdoor heenbewegen; dit is een gebied van bewustzijn. Je zag dit in het element van het water, wat naar je uitdrukte dat er een drijfvermogen is in dit gebied van bewustzijn. Je zult er niet “ingetrokken” worden, en verdrinken, of jezelf erin verliezen, omdat het een drijfvermogen bezit.

Jouw aanmoediging van Lawrence om te zich te bewegen naar dit gebied met jou, was een wens van jou, dat Lawrence zou verbinden, en je herkenning dat Lawrence het vermogen bezit, om nét zo te kunnen verbinden in dit gebied, als jijzelf kan. Lawrence z’n tegenzin is vrij overduidelijk, omdat hij deze tegenzin continue opneemt in fysieke expressie; tegen jou en Michael zeggend, dit is wat je doet. Dit is niet wat hij doet; en vandaar die vreemdheid die je zag, van wat je dacht een oppositie te zijn, van Ron die zich zo moeiteloos in het water beweegt en Lawrence die terug trekt, omdat het water het gebied van bewustzijn was; maar, hij zal steunen op jouw vermogen om te drijven.

Ik zal ook tegen Yarr vertellen, dat je een lichte connectie hebt gemaakt met dat individu, die jij waarneemt als een “Searcher”. {Zoeker} Je bent correct, en wat zij aan het zoeken is ben jij! (Grinnikend naar Jim) Denk ook aan George in ons boek, omdat iemand ook dit individu aan het zoeken was.
Maar dit is een ander focus, omdat dit individu ook elementen bevat, waar jij ook naar op zoek bent in je focus; de wens om helende vermogens te hebben. Dit individu is bevattend van informatie dat waardevol en instructief is. Het wenst te verbinden in {het} begrip, en is een droomartiest en neemt het vermogen op, om op wil, door dromen heen te bewegen, en kan met je verbinden om informatie aan te bieden.

JIM: En dat individu z’n naam is Seven.

ELIAS: Incorrect. Seven is het individu in ons “zogenaamde” fictieve boek; waarin Seven letterlijk is.

JIM: Oke. Dat was mijn eerste impressie ervan, maar toen rationaliseerde ik het, en … Dat is gaaf! Echt gaaf! Moet gewoon meegaan met die impressies! Whew! Dank je.

ELIAS: Je bent welkom. (Pauze, grinnikend naar Guin)

GUIN: Wát???

ELIAS: Ik zou dit beter aan Sophia kunnen vragen! Wát???

GUIN: Niets. Ik ben nu weer in orde! (Pauze)

VICKI: Op welke manier is jouw interactie met Milus anders dan Seven z’n interactie met Lydia?

ELIAS: Milus is gefragmenteerd, daardoor neemt hij zijn eigen essentie op. Die individuen die interactief zijn met Seven doen dat niet. Zij zijn een “deel van”. (Pauze)

Ik heb je vergeleken met Seven, op die wijze, dat in je verschuiving, en na het niet-fysieke focus, je interactief kan zijn met al je focussen op dezelfde manier. Ik zal mijzelf niet langer meer geheel absorberen binnen het bewustzijn en expressie van Milus, omdat hij zijn eigen essentie opneemt. Daardoor, is het anders. Ik ben niet interactief met hem op dezelfde manier als dat ik interactief ben met focussen die niet gefragmenteerd zijn; omdat, net zoals dat jij een ander individu kan zijn en simultaan jezelf kan zijn, ik ook binnen het bewustzijn kan zijn van een ontwikkelingsfocus. Het is anders in relatie tot mij, omdat ik ben zoals Seven is. Ik ben niet-fysiek en kan mijzelf verwijderen van mijn focussen, mijn facetten; of kan ervoor kiezen hen volledig op te nemen, zoals Seven deed met Ma-ah.

VICKI: Wanneer eenmaal een individu is gefragmenteerd, dan zijn zij niet langer een facet van je essentie?

ELIAS: Correct. Ik zou niet opgenomen kunnen zijn in het bewustzijn van jouwzelf of Michael of Milus, op dezelfde wijze als dat ik kies te zijn in een facet; omdat essenties geen inbreuk plegen. Jullie bezitten jullie eigen essenties. Ik zou geen inbreuk willen plegen, en je bewustzijn “over willen nemen”. Er is geen “over neming” van bewustzijn in een facet, omdat het mijn bewustzijn is.

VICKI: Soms is het moeilijk te begrijpen, hoe een essentie zoals jij kan verklaren dat je niet langer fysiek aan het focussen bent, binnen het concept van simultane tijd.

ELIAS: Je denkt in segmenten. Ik kan jullie gewoon niet op een goede manier vertellen over essentie, omdat jullie het niet kunnen bevatten. Binnen niet-fysieke focus, net zoals dat Seven verwijderd kan zijn van al zijn personages en toch interactief is met Cyprus, of zijn eigen avonturen beleeft onafhankelijk van zijn personages, zo ook kan ik mij bezighouden met een activiteit en niet gefocust zijn binnen individuen. (Pauze, kijkend naar Ron)

En, we zouden hulp kunnen opnemen! (We kijken allemaal naar Ron, die op de bank zit, schijnbaar slapend. Ongeveer twee minuten gaan voorbij, gedurende welke we in stilte zitten, en naar Ron kijken hoe hij slaapt, en wachten op Paul. Ron “wordt wakker” en ziet ons allemaal naar hem staren, en hij heeft geen enkel idee waarom)

Bijna, maar niet helemaal! Goed geprobeerd! En zijn jullie ook gewaar van deze energie?

VICKI: Wel, ik ben iets aan het visualiseren geweest ‘nachts. Dat is alles wat ik weet. (Ze heeft geen idee!).

ELIAS: Zeer close met mijn vriend! Ik zal mijzelf terugtrekken als hij wenst te spreken. Michael is erg goed aan het verbinden! (Mary vertelde ons later dat zij Ron “zag” waar zij was, waar dat ook moge zijn!)

We spraken over Seven en over de interactie van niet-fysieke focussen; er bestaat wat jullie zouden zien als een portie van bewustzijn, die continue interactief is en verbonden met alle focussen, maar, wat jullie ook zouden zien als jullie hoofd concentratie van focus, dat elders zou kunnen zijn. Ik heb al gezegd, dat jullie vele clues en informatie in het boek zullen vinden.

Wensen jullie nog meer interactie? (Pauze) Op onze volgende sessie zal ik praten over mijn oorspronkelijke discussie over intervallen, en tijd elementen, welke wij zullen continueren met onze focus die wij momenteel bezigen … toekomstig! En we zouden er zelfs nog wat aliens tegenaan kunnen gooien! (Grinnikend naar Vicki) Ik zal met jullie spreken in de toekomst … huidig! (Gelach) Au revoir!

Elias vertrekt om 10:19 PM

Copyright 1996 Vicki Pendley/Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden.Vertaald door