Sessie 46


Nieuwe Agenda Sessie #10, Privé Sessie #11, Groep Sessie #46


Woensdag 18 oktober, 1995


Deelnemers: Mary, Vicki, Cathy, Guin, Jim, en laat arriverend, Ron.

Elias arriveert om 8:30 PM

ELIAS: Bon Jour! (Kijkend naar Vicki) Aspect, ziener, intentie. (Pauze)

VICKI: (Zeer verward) Kennis?

ELIAS: A.Z.I. (Glimlachend)

GUIN: In die vergelijking! In die vergelijking! (Pauze, en gelach)

ELIAS: De ogen zijn de symbolen van die zieners.

JIM: Oh! (Zachtjes, met verwondering)

VICKI: Oke. Ik snap ‘t, een beetje. En de rest ervan?

ELIAS: Dit is een opbouwvergelijking van ziener openingen.

VICKI: Oh! (Zachtjes, met verwondering)

ELIAS: Dit past in een grotere vergelijking, waar je nu een puzzelstukje van hebt, die je mag passen in de andere. Dit is een deel van je stadsconstructie, die tevens samenloopt met Michael’s tegel. Dus, jullie zijn begonnen! Ook hierin opgenomen is een verbinding met Sophia, in het zien of het aanschouwen van dezelfde essentieziener, als die Michael heeft opgenomen. De hal is ook een deel van je constructie. En daarom, is je stad begonnen! (Stille pauze, met een grinnikende Elias)

In de vergelijking zullen er twee deuropeningen opvallen; een representeert wat je noemt de toekomst, en een representeert was je noemt het verleden, die beide zijn verbonden met de archeologische focus, als in de aanwijzingen in je boek; een toekomstig focus, een verleden; beiden aspecten van hetzelfde zijnd, elk een deel van de tweeling. Dit is je vergelijking. (Nog een stille pauze)

(Tegen Cathy) Jouw gift is niet door jou aan mij gegeven. Jouw gift is door Rose aan jouw gegeven. (Weer een stille pauze. Wij zijn allemaal erg verwonderd)

CATHY: Heeft de gift een naam?

ELIAS: De naam zal jouw keuze zijn.

CATHY: Sprakeloos!

ELIAS: Er is vanavond veel activiteit gaande! (Glimlachend)

Wat Elizabeth in haar droom aan het bekijken was, is een zien van bewustzijn. Deze “stukjes” zijn gebieden van bewustzijn, waar ieder individu mee identificeert, en staat er daarom op. Terwijl haar gewaarzijn toeneemt, en haar focus verruimt, valt ieder stuk weg in een breder gewaarzijn, niet een beperkt stuk, vandaar het zien van het vallen van het laatste stuk in de leegte; dit is een breder bewustzijn, die geen fysieke elementen opneemt.

Wat Lawrence zag: hier wordt het vertaald in/naar het fysieke focus. In werkelijkheid, zijn dit aspecten van psychologisch gewaarzijn van fysieke focus, maar je hebt je gewaarzijn richting gegeven, gedeeltelijk, in een juiste richting. Het gedeelte wat je onderscheidde, was juist. Het bevat meer, maar het element waar jij je van bewust was, was correct.

De Ziener die met Michael aan het praten was, legde de elementen van de oefening uit; wat is dat binnen verbinding met essentie en gewaarzijn, je geen woede of frustratie moet opnemen, wanneer je andere individuen ziet die conflict ervaren. Je zal een afstandelijkheid opnemen, niet in die termen dat jij een goed begrip hebt van dit woord afstandelijkheid, maar met een liefdevol begrip, daar je de separatie in je eigen focus herkent. (Tegen Vicki) Dit is de identificatie waar je op zoek naar was. Het is niet noodzakelijk een werkelijke ervaring. Het is een innerlijk weten van de realiteit van verbinding, en de ware expressie van essentie binnen deze verbinding.

Dat de verbinding werd gesepareerd of gebroken, creëert een reactie of respons binnenin het individu. Want ongeacht of dat je werkelijke fysiek een gelijksoortige ervaring hebt gehad binnen je focus, die jullie allemaal wel hebben gehad, is niet noodzakelijk. Je bewustzijn zal onmiddellijk vaststellen dat dit in tegenstelling is tot expressie van essentie. En daarom zul je, in wat jij termt je onbewuste, onmiddellijk focussen, op gebieden of aspecten van je individuele zelf, die op onverbonden manier heeft gereageerd naar andere individuen toe, gebrek aan tolerantie of liefde, of het verbonden begrip van essentie.

Hierin, identificeer je met je eigen handelingen, of ze nu groot of klein zijn, in jouw termen; maar omdat je weet dat dit een gesepareerde handeling is of gevoel, creëert dit onmiddellijk een identificatie met de individuen die je bekijkt. Daarom reageer je met een frustratie, of snel aangebrand, of simpelweg met irritatie. Als je een verbinding opneemt, zal dit gevoel niet opgewekt worden, omdat je je individuele zelf geen reden geeft om op deze manier te reageren.

Begrijpen jullie dit? (Pauze) Nee! (Grinnikend, en we moeten lachen) Dat zal ik een voorbeeld geven.

Jij, als een individu, ziet twee andere individuen vijandig naar elkaar zijn. Je ziet een van deze individuen als verantwoordelijk zijnd hiervoor, en identificeert dit individu, in jouw termen, als het zijn van fout. Ze zijn onjuist aan het uitdrukken, binnen jouw mening. Binnen jezelf, zonder een bewust leiden van een scenario door je brein heen, identificeert je bewustzijn onmiddellijk met deze scene, en brengt naar je aandacht, binnen je bewustzijn, ofschoon niet het wakend bewustzijn, dat jij, op een eerder punt in je focus, opvliegend was bij een ander individu, terwijl dit niet nodig was, en wanneer, in jouw manier van denken, het niet uitgelokt werd. En daarom, vind je van jezelf dat je geen geldige reden had voor het “opvliegerige”, maar je ging toch door met deze handeling. Zelfs wanneer het maar een klein incident was, het principe blijft hetzelfde. Binnen jou zien was je ongerechtvaardigd bezig, en was je behandeling van een ander individu onterecht. Daarom, bij het zien van een andere situatie van onrechtvaardigheid die een ander wordt aangedaan, identificeer je onmiddellijk.

Je identificeert ook met een frustratie; want binnen je bewustzijn ben je er ook gewaar van dat de reden dat deze dingen gebeuren het resultaat zijn van separatie, en een niet opnemen van essentie. Er is een element van je bewustzijn die daar gewaar van is. Daarom, raak je gefrustreerd en ongeduldig met jezelf voor je niet-verbinden, en het kiezen van separatie. Let wel, deze gedachten worden niet binnen je wakende bewustzijn gevormd, maar, ze worden wel gevoeld. Daardoor creëert dit een respons binnenin jezelf. Natuurlijk identificeer je niets met jezelf, want je bent naar andere individuen aan het kijken die interactie hebben met elkaar, en jij bent maar een toeschouwer, en niet betrokken erin. Een van de aspecten die je bent vergeten, is dat er niet zoiets is als alleen maar toeschouwer zijn. (Glimlachend)

Je bent allemaal met elkaar verbonden, dus alle gebeurtenissen kunnen ook persoonlijk worden gerelateerd; want hoewel je misschien niet jezelf ziet als het zijn van de dader binnen een gegeven situatie, ben je toch verbonden, en je zou de dader geweest kunnen zijn binnen een andere situatie. Geen enkele situatie is ernstiger dan een andere. Of je nu fysiek schadelijk of beledigend bent, of dat je in iemands gezicht staat te schreeuwen, om zo te zeggen, of dat je snel aangebrand bent op dat moment, het is allemaal hetzelfde. Het zijn allemaal handelingen tegen een andere essentie. Het zijn allemaal handelingen van afscheiding. Het ene is niet erger dan het andere. (Pauze, glimlachend) Is dat duidelijker?

CATHY: Ja. (Aarzelend)

ELIAS: Maar?

CATHY: Er moet gewoon even aan gewend worden.

ELIAS: Dat is tamelijk waar! Je grootste obstakel, in het verruimen, is het toestaan dat je concepten van goed en kwaad, of juist of verkeerd, wegvallen. (Pauze, glimlachend) Goede avond, Lawrence!
VICKI: Goeieavond, Elias! (Lachend)

ELIAS: En voel je goed vanavond? (Grinnikend)

VICKI: Zeker! Dank je. En jij?

ELIAS: (Grinnikend) Heb je een ruimere visie opgenomen recentelijk?

VICKI: Ik weet het niet zeker. Misschien. Ik zou het eigenlijk niet weten.

ELIAS: Ik zou zeggen van wel. Heb je het naar je zin?

VICKI: Ja, in heb het goed naar mijn zin ja.

ELIAS: En ervaar je plezier, zonder conflicten? (Grinnikend)

VICKI: (Terug grinnikend) Dat is correct!

ELIAS: Zeer goed! (Pauze, en dan tegen Guin) Voor wat betreft ‘de uit-je-lichaam’, dit is wat je aan het opnemen bent. Je bent alleen jezelf nog niet aan het toestaan het gewaar te zijn. Als je meer comfortabel bent geworden, zul je jezelf ook minder fysieke beperking toestaan. Ieder individu neemt fysieke expressies op zijn eigen manier op, als zijnde deels een weerspiegeling van je geloofsystemen; je voelt beperking totdat je leert jezelf je eigen vrijheid toe te staan. Michael ervaart zijn “meppen” als een expressie van iets waarvan hij vindt dat het “niet juist” is voor hem om te ervaren. Daarom nam hij de incorporatie op van het stoten van het hoofd. Ieder individu ervaart andere dingen. Hoewel ik al eerder heb uitgelegd, dat je fysieke aspecten zult ervaren, ongeacht wie je bent, daar je in fysieke focus bent. (Pauze, luisterend)

Ah, dus hij heeft een vraag geformuleerd! (Verwijzend naar Mary) Michael is verward over dit “in- en uit-knipperen”, en de relatie die het heeft tot wat jij identificeert als een “overziel”. Goed dan, we zullen dit woord overziel opnemen. Dit is wat ik zou kiezen om essentie uit te drukken, wat hetzelfde is als je overziel. De reden dat het wordt gepresenteerd als een overziel, niet alleen een ziel, is dat het concept is dat de ziel je bewustzijn is. Binnen dat concept, bezit ieder focus zijn eigen bewustzijn, hoewel dit bewustzijn is opgenomen, en onafscheidbaar is van het grotere bewustzijn, welke alle focussen opneemt. Vandaar de term overziel, die alle focussen ziet, of sommige van de focussen. Jullie ieder, als een ziener, bent een overziel. (Ron arriveert)

Goede avond, Ron! (Energetisch)

RON: Sorry dat ik laat ben. Zou je alles kunnen herhalen?

ELIAS: Alweer? (Grinnikend) Ik geloof dat ik al eens eerder toegeeflijk ben geweest hierin! (Gelach) We zijn je overziel aan het bespreken, wat niet een overziel is, het is je essentie, maar Lawrence en Michael hebben een boek opgenomen die de term overziel gebruikt.

Met betrekking tot het concept hiervan; zoals ik al heb verteld, ieder van jullie, is een ziener, en is ook een overziel, om zo te zeggen. In dit verband, incorporeer je het bewustzijn van niet alle, maar verschillende focussen, waar je in kunt tappen. Je ziet dit focus als het zijn van zeer singulier, en je zou nu bij jezelf kunnen denken, “Wel, Ik heb nog nooit een ander focus gezien. Ik ben erg geconcentreerd op deze. Ik moet vast zitten!”Je vergeet dat een individueel focus, van begin tot eind, zo te zeggen, een louter knipperen is. Daarom, kun je een focus zien, zonder het afleiden van je aandacht, voor negentig jaren, binnen fysieke termen, en dit houdt geen enkele significatie in voor essentie, omdat er geen tijd is. Daarom, ben je, tijdelijk, zeer geconcentreerd aan het kijken naar deze individuele focus, maar het zal je ook opvallen, dat je naar een breder (gebied) begint te bewegen, dan dit individuele focus. Je begint de grotere jij te herinneren. Je neemt ook minder van je focus als voor gewoon aan, zo te zeggen, en merkt meer op binnen dit bepaalde focus, zoals je gift; (refererend naar Tweety) die, in jouw termen, wanneer jaren geleden, aan je gegeven was geworden, ik je garandeer, je het niet had beschouw als een gift. Er zou geen herkenning zijn geweest. Er zou geen herkenning geweest zijn van andere essentie energieën, of je eigen essentie energie.

JIM: Is dat wat ik nu aan het herkennen ben, mijn eigen essentie energie?

ELIAS: Interverstrengeling. (Jim zucht, en zegt “dat wist ik”) (Tegen Guin) Er zou geen herkenning zijn van andere ontwikkelingsfocussen binnen meditaties. (Tegen Ron) Je zou geen andere essenties zien. (Tegen Vicki) Er zou geen connectie van tweelingen zijn. (Tegen de groep) Jullie zijn allemaal een ruimer bewustzijn aan het opnemen. Daarom begrijp je meer. (Tegen Ron) Je zou geen droom hebben over vergelijkingen, (tegen Vicki), en geen herkenning van de vergelijking. (Pauze)

JIM: In een soort van uit-knipperen een paar dagen geleden, zag ik mezelf praten tegen een hoop mensen wat ik dacht over healing te zijn, en zo gauw ik mij dat realiseerde, was het heel helder. Het gebeurde op het midden van de dag, en toen ik realiseerde wat ik aan het zien was, knipperde ik terug. Is dat waar je over praat?

ELIAS: Dit is een opneming van een herkenning en verbinding van je eigen essentie.

JIM: Cool. Dank je.

ELIAS: Je mag focussen op het vertrouwen op jezelf, en hierin, kun je ook op de naar buiten gerichte fysieke expressie vertrouwen, die gekozen heeft zich in het gebied van healing op te houden.

JIM: (Zuchtend) Dat zal ik doen. (Lange pauze)

ELIAS: (Fluisterend) Zulke stilte! Ik verwachtte vragen vanavond! (Grinnikend)

RON: Ik heb er een, maar misschien is er al over gesproken, omdat ik veel hierover gemist heb. Dus, is er al gepraat over mijn vergelijking?

ELIAS: Ah, ja! Je hebt zeer goed gezien! Ik ben er zeker van, dat dit met je gedeeld zal worden. Maar ik zal je vertellen dat je een vergelijking hebt opgeworpen, om te kunnen beginnen met de bouw van je stad.

RON: Dat wist ik. (Humoristisch, gevolg door veel gelach)

ELIAS: (Glimlachend, en tegen Vicki) Hij zal het gaan begrijpen. Je mag iets voor hem schrijven over “aspecten, zieners, intenties”. (Tegen de groep) Onthoud, jullie zijn allen zieners, daarom is dit significant voor je. (Pauze)

CATHY: Nou, ik heb een vraag. Ik zou willen weten of Vicki’s interpretatie van mijn dromen accuraat waren.

ELIAS: Ik zal je zeggen dat Lawrence het goed doet met interpretaties, en soms neemt hij een lichte distortie op; maar, ik heb het gedelegeerd! En daarom, als je een conflicterend idee voelt, mag je dit zeggen, en zal ik verdere interpretatie aanbieden, maar dit is goede oefening. Daarom, laat ik het staan zoals het is, daar het gedelegeerd werd. (Pauze)

CATHY: Je bent erg ruim aan het worden, Vic! (Gelach)

ELIAS: En hoe! (We lachen allemaal) En onze kleine roos stelt geen vragen vanavond! (Kijkend naar Guin, gevolgd door een stilte) Dit is omdat zij heeft uitgevonden hoe het in elkaar steekt!
(Humoristisch)

GUIN: Amper! (Pauze)

VICKI: Ik zou geïnteresseerd zijn in Sophia’s splinter vragen die ze had na de sessie vorige zondag.

ELIAS: Je wenst meer informatie over splinters binnen het idee van essentie. Ik zal Sophia toestaan, haar verwondering te uiten, ten bate van anderen, daar de anderen niet aanwezig waren bij mijn “pop-in, en ik zal antwoord geven.

GUIN: Ik vind nog steeds dat het gekke vragen zijn! (Elias grijnst breeduit) Oke, mijn eerste vraag was, “Hoe onderscheid je tussen een essentie die gewoon erg afgescheiden is, en een splinter?”

ELIAS: Eerst, zal ik Sophia zeggen niet persoonlijk invaliderend te zijn van haarzelf! (Guin zegt “oke”) Dank je!

Je wenst het verschil te weten tussen een individu die wat jij zou noemen extreem gesepareerd is, of een splintering van jezelf. In de context waar ik over sprak, als fysiek gefocust zijnd, in onze laatste bijeenkomst. Dit was dat ik vertelde dat sommige individuen fysiek gefocuste splinters zijn van jezelf. Ze nemen op, gedeeltelijk, een bewust focus die je naar hen hebt geprojecteerd, voor hen, maar zij zijn niet hun eigen essentie. Ze zijn niet gefragmenteerd uit jou, of separaat van jou. Er zit een verschil tussen.

Je zal je kunnen herinneren dat ik aanvankelijk jullie heb verteld, over een groot verschil, tussen individuen die beschikken over hun eigen essentie, en diegenen die splinters zijn van een andere essentie, of van jezelf; dat die individuen die splinters zijn, geen vragen opnemen, zoals jij doet. Dit is, voor sommige individuen, moeilijk voor te stellen; dat een individu een heel fysiek focus uitdient, zonder zich af te vragen waarom zij hier zijn, of wie zij zijn, maar, er zijn individuen die precies dat doen. Er zijn individuen die zich niets afvragen, omdat zij geen reden hebben om iets af te vragen, omdat zij niet gewaar zijn van de separatie met essentie, omdat hun connectie aan jou is.

Een individu die extreem gesepareerd is, maar zijn eigen essentie is, zal vragen opnemen. Dat betekent niet noodzakelijk dat zij zich zullen afvragen of er wel of geen god bestaat, maar, zij zullen een vraag zetten bij hun eigen bestaan. Zij zullen zich gaan afvragen. Individuen die extreem gesepareerd zijn, zijn niet noodzakelijk gewoontjes. Individuen die enorme separatie opnemen, ervaren vaak enorme opwinding, of initiëren enorme opwinding binnen andere individuen, omdat zij essentie niet opnemen, en vele aspecten van fysiek bestaan aan het opnemen zijn, die jij ziet als betreurenswaardig. Individuen die een focus opnemen van massamoord, of massabrutaliteit, of ernstige mishandeling zijn zeer gesepareerd, maar zij zijn niet saai!

Het zal je opvallen dat splinters een tamelijk gewoon bestaan opnemen, nooit teveel opwinding ervarend. Hun bestaan reist op wat lijkt te zijn een zeer eentonig vlak. Ze ervaren geen vreugde, maar ze ervaren ook niet veel pijn. Ze bestaan gewoon, hoewel zij dit niet zien als iets waar je meelij mee moet hebben! Ze zijn tamelijk op hun gemak en tevreden met hun bestaan, omdat zij geen andere kennen. Zelfs diegenen naar wie je aspecten van je eigen persoonlijkheid projecteert, die je als ongewenst beschouwd binnen je focus, of als negatief beschouwd, zullen zij niet in een negatieve context zien, omdat zij niet gewaar zijn van de negativiteit, die jij eraan vastgehecht hebt. Als je als medelijden voor hen voelt, dan zou het alleen maar moeten zijn, omdat zij, in jouw ogen, zeer saai zijn! Dit wil niet zeggen dat deze individuen geen keuzes opnemen, want dat doen zij wel. Dit wil ook niet zeggen dat deze individuen geen vrije wil hebben, want dat hebben ze; en zij kunnen kiezen, op ieder gegeven moment, om te bewegen in een nieuwe richting, binnen keuzes van henzelf. (Pauze)

GUIN: Oke. Hoe kies je, of kies je wel, om te splinteren in andere dimensies, of, in deze? Wat is het doel?

ELIAS: Ervaren! (Grinnikend) Zoals we al eerder besproken hebben, je zou opnemend moeten zijn van vele, vele, vele, vele focussen, om alle aspecten te kunnen ervaren, of alle onderwerpen of gevoelens, die er maar mogelijk zijn. En daarom kies je ervoor om counterparts en splinteringen tegelijkertijd met jou samen te laten ervaren. Deze bepaalde focus is niet de enigste dimensie, hoewel ik je zal zeggen, dat er ook tijden zijn, om zo te zeggen, waarin je kiest om niet te ervaren binnen andere dimensionale focussen, net zoals dat er essenties zijn, die ervoor kiezen om andere dimensionale focussen te ervaren, en niet deze. Daarom, zijn er momenten waarin je een door-bloeden kunt ervaren van dimensies, en je ziet dan niet een ander aspect van je essentie. Kleine grijze verfromfraaide mannetjes zijn een ander aspect van jullie eigen essenties. (Grinnikend)

VICKI: Wel, (fluisterend), het is een domme vraag. Maar, wat gebeurt er als een splinter doodgaat?

ELIAS; Wat gebeurt er als een splinter doodgaat? Een splinter gaat niet dood. Een splinter beëindigd de fysieke focus wanneer je kiest de ervaring van de splinter te beëindigen, tenzij het zijn eigen keuze van tijdsafstemming heeft opgenomen, zo te zeggen. Wens je te weten of het teruggeabsorbeerd wordt in dat essentie “ding”? (Humoristisch)

VICKI: Ik denk dat je daar een andere keer al wat over gepraat hebt. Ik denk niet dat het dat is wat gebeurd.

ELIAS: Nee, dat is het niet, want je bent niet aan het afsplitsen en terug aan het absorberen. Het is interverstrengelde bewustzijn; net zoals dat je een gedachte creëert, wat dan zijn eigen energie vorm is, maar nog steeds in bezit van jou is. Je behoudt dit nog steeds, en neemt dit op als een deel van je, maar in de vorming van de gedachte, wordt het zijn eigen energie “ding”, zo te zeggen, omdat het energie heeft gevormd naar aanleiding van een gedachte. Het zou naar buiten toe kunnen projecteren, maar het is ook nog steeds binnen je. Het is niet teruggeabsorbeerd naar je brein als deze gedachte, omdat het nooit je brein heeft verlaten, hoewel de energie van de gedachte dat wel deed. (Lange pauze)

VICKI: Ik snap het nu. (Ze is in haar gezicht aan het wrijven, en haar lachje bevat een tikje krankzinnigheid)

JIM: Ben je niet blij dat je die domme vraag stelde? (humoristisch)

ELIAS: Gezichts-wrijven! (Grinnikend, overduidelijk tevreden met zichzelf)

Dit zal moeilijk voor je zijn om te begrijpen. Het is zeer moeilijk, terwijl je continueert te denken in termen van “dingen”. Terwijl je denkt in termen van singulariteit, is het moeilijk voor je om de lijn over te steken, of de sluiter te laten vallen, om het grotere beeld te kunnen zien. Je begint hiermee met je uit-knipperen. Ieder keer dat je dit uit-knipperen ervaart en je grotere zelf bent, laat je jezelf toe, middels ervaring, om te herverbinden en te herinneren, en je laat je sluiter weer een beetje meer vallen, om weer een beetje meer te glimpen. (pauze)

CATHY: (Lachend) Zou het herlezen van de transcripties iemand helpen om een “knipper-uit” te krijgen?

ELIAS: (Glimlachend) Als je erin gelooft dat dit behulpzaam zal zijn, dan zal het waarschijnlijk behulpzaam zijn! In werkelijkheid, zit je er dichtbij. Het is niet een activiteit die je behoeft na te streven.

CATHY: Ik zou er gewoon een willen ervaren! (Lachend)

ELIAS: Het zal moeiteloos gebeuren. Dit is de reden waarom ik recentelijk met je heb gesproken over dit onderwerp; vanwege het feit dat het zo moeiteloos is, is het ook verwarrend, omdat je geen enige moeite steekt in het proberen te creëren van deze situatie. Daarom bevind je jezelf onmiddellijk binnen deze situatie en je raakt verward, omdat je geen explanatie hebt; en dit is waarom ik met je spreek, om uit te leggen en wat van je verwarring te elimineren. En daardoor heb je een “voorsprong” op de situatie, want je bent aan het begrijpen voordat je het ervaart, en je zal niet aangedaan raken wanneer de ervaring plaatsvindt, (pauze), want het zal plaatsvinden.

CATHY: Ik ben verward over de energie die door mijn lichaam heen schijnt te gaan. Ik bedoel, ik kan niet uitvinden wiens energie het is. Is het mijn essentie? Is het Mobowah? Ben jij het? Ik ben zo verward! (Lachend)

ELIAS: Laat mij je on-verwarren! (Grinnikend)

CATHY: Zou je dat willen doen, alsjeblieft? (Netjes gebedeld, Cath)

ELIAS: Je zal mijn energie herkennen op verschillende tijdsperiodes. De energie die je momenteel ervaart is zeer aanverwant aan de mijne, dit is opgenomen door de essentie waar jij mee verbonden bent, dit is de energie van Tomkin. Je zal meer familiair raken hiermee, en je zal deze bepaalde energie individueel beginnen te identificeren, als anders zijnde, dan andere energieën. Dit zal komen met ervaring en oefening.

CATHY: (Lachend) Hoe oefen je energie voelen?

ELIAS: Oh, voelen doe je niet oefenen. Je oefent niets.

JIM: Verschillen, je merkt verschillen op, de verschillende energieën.

CATHY: Nou, jij schijnt het zeer goed te kunnen doen, en Vicki schijnt het zeer goed te kunnen doen, en ik ga gewoon van, “Nou, er is hier energie. Ik weet niet wat het is, maar het is hier”.

ELIAS: Ah! Dus je bent wel aan het oefenen!

VICKI: Het opmerken ervan is waarschijnlijk het meest belangrijkste ding, nietwaar?

ELIAS: Dat is correct. (Humoristisch) Ik zou mij als ik jou was niet zo bezig houden met vergelijkingen! Ieder individu neemt zijn gewaarzijn op zijn eigen manier op, in hun eigen tijd, en identificeert met henzelf. Ieder individu is verschillend. Jullie zullen bekend raken met je eigen zelven, en je eigen methoden. Dit is geen race!

CATHY: Guin!

GUIN: Cathy! (Veel gelach)

ELIAS: Tenzij je aan het racen bent om als eerste je fysieke focus te beëindigen! (Gelach)

CATHY: Nee hoor, ik heb teveel plezier!

ELIAS: Oh goed, want ik heb teveel plezier met onze groep, en het bespreken van mijn groep met andere essenties die geïnteresseerd zijn, en als je niet zoveel plezier zou hebben, zou ik niet hier zijn! (Gelach, en een pauze) We kunnen pauzeren, of ik kan discontinueren, of misschien niet, of ik zou kunnen terug “poppen”. Is dit besluitvaardig genoeg voor je?

CATHY: Het werkt voor mij. Maar voor Mary weet ik het niet!

ELIAS: Michael zal … “eroverheen komen!” (Gelach) Ik zal adieu zeggen.

JIM: Goeieavond, en dank je.

BREAK 9:45 PM HERVATTING 10:35 PM

ELIAS: Dus, wij komen terug, want jullie hebben meer vragen!

VICKI: Nou, een vraag over de A.Z.I. Wat? Zou je dat wat beter kunnen uitleggen?

JIM: Aspecten van wat?

ELIAS: Ik zal jullie een gedeeltelijke uitleg geven, want jullie dienen zelf te onderzoeken, en je eigen antwoorden te vinden. Ik heb jullie al aanwijzingen gegeven die voorbij je begrip gaan, maar ik zal jullie een beetje informatie geven.

De ziener intentie is overduidelijk van toepassing op jullie allemaal en jullie intentie van focus, zieners zijnde. Daardoor, heb je een basis om op te bouwen. Onthoud, jullie zijn zieners. En daarom, wat wens je dat toekomstige focussen zullen zien, als jullie boodschap aan hen?

Aspecten worden benadrukt voor meer dan een reden, een ervan zijnde het woord aspecten zelf; waar jullie ieder, als essenties en zieners, vele aspecten van essentie opnemen, en het vermogen bezitten hen te zien. Aspecten incorporeren ook je intentie. Je focust niet alleen op een onderwerp. Er zijn vele aspecten van je intentie, je intentie is je boodschap of focus. Onthoud wat je groeps intentie is, want ook dit biedt je aanwijzingen.

De plaatsing van de A in deze symbolisatie draagt ook een betekenis, want dit symboliseert een deel van je constructieontwerp binnen zijn vorm. Het relateert ook aan symbolen die je al hebt gecreëerd als zieners, binnen wat je ziet als een vorig focus, die feitelijk simultaan is, en je bent aan het hercreeren, wederom, deze zelfde symbolen. Daarom, kijk naar het ontwerp van deze letter, wat een constructie element is van je stadsontwerp. Ook, wees opmerkzaam ervan dat je eerste tegel dit symbool opneemt. (Pauze)

VICKI: Zou dat de vorm van een piramide zijn?

ELIAS: (Knikkend en glimlachend) Zeer goed. Limiteer jezelf niet tot het denken in termen van Egyptische focussen, maar je kunt beginnen met dit idee.

VICKI: Zou het correct zijn, in deze vergelijking, dat het eerste gedeelte de toekomstige deur zou zijn, en het tweede gedeelte zou de verleden deur zijn, om zo te zeggen?

ELIAS: Dat is correct, de ene lijn representeert het toekomstige zien van een deel van het origineel. Dit is waarom het verleden twee lijnen opneemt in plaats van alleen eentje, dit is de hoek die de opening of deuropening opneemt die niet zichtbaar zou zijn, maar het is daar, en is geweten door alleen de zieners; hallo, Elizabeth; de deur nog steeds zichtbaar voor de zieners binnen de toekomstige focus, hoewel niet compleet geassembleerd met de rest van de constructie. Onthoud ook, dat hoewel deze stad al bestaat, het ook niet bestaat, omdat jullie het momenteel aan het creëren zijn. Daarom, kun je alle vrijheid opnemen en het creëren zoals je wenst. Je zal impressies en visualisaties ontvangen, van elementen of aspecten (pauze, nadruk leggend op het woord aspecten) van de bestaande stad, die zal worden opgenomen binnen je nieuwe creatie. (Lange, stille pauze) Heeft iemand anders nog een vraag?

CATHY: Nee. Ik ben uitgevraagd.

VICKI: Ke. Nou, ik heb een andere vraag. (Tegen Jim) Jij hebt er ook een. Dat weet ik. De mijne is een snelle. (Tegen Elias) In onze meditatie van vanavond, die dingen die ik zag, waren dat andere ontwikkelingsfocussen?

ELIAS: Ik heb dit eerder vanavond verteld. Gedeeltelijk. Ze zijn opgenomen met een gedeeltelijke distortie, voor het doel van similaire identificatie, voor het begrip van intolerantie. Daardoor werden sommige aspecten van het individuele ontwikkelingsfocus met een distortie geïnterpreteerd, maar deze ontwikkelingsfocussen hebben ook bestaan. Niet alle omstandigheden waren hetzelfde, maar de individuen bestonden, binnen de basis van de elementen. (Pauze)

JIM: Laat maar. (Gelach)

ELIAS: Wat een onwil om bij Elias te informeren! Ik zal Yarr aanbieden; binnen dit vertrouwen van het zelf, zoals ik je eerder al opmerkte, mag je, fysiek, naar buiten toe gericht, experimenteren met dit vermogen dat je bezit, en je zou jezelf kunnen verassen met haar nauwkeurigheid en haar bereiking.

JIM: (Zuchtend) Wauw!

ELIAS: Neem niet de angst op die Dimin uitdrukt.

JIM: Oke.

ELIAS: Zij bezit ook over dit vermogen, maar onderdrukt de vertaling, want ze is te bang. Het zal je opvallen dat wanneer je een vermogen bezit, of wat je termt te zijn een gave, als je de manifestatie onderdrukt van deze expressie, zal je frustratie ervaren, wat weer kan leiden tot irritatie, en tot uiting zou kunnen komen in andere gebieden, omdat je niet een waar gewaarzijn aan het opnemen bent van wat je onderdrukt.

Energie beweegt, en vereist expressie, en zal worden uitgedrukt, of het nu op de ene, danwel op een andere manier is. Je kunt ervoor kiezen je energie uit te drukken binnen het element dat het heeft gekozen om zich in te leiden, of je kiest dit niet; maar als je ervoor kiest om energie niet uit te drukken, zal het zichzelf uitdrukken, zonder jouw toestemming, op andere manieren; en dit zal een sneeuwbaleffect hebben op je, want het creëert dan ook verwarring en conflict, omdat je niet begrijpt waar het vandaan komt. Daarom kun je initieel die situatie vermijden door de energie expressie te erkennen, in de vorm die je hebt uitgekozen om het uit te drukken. Ik was er zeker van dat dit je behulpzaam zou zijn.

JIM: Absoluut. Absoluut! Dank je.

ELIAS: Je bent welkom. (Kijkend naar Guin) En onze kleine roos ervaart verwarring vanavond!

GUIN: (Zachtjes) Dat is correct. Ik zal eraan werken.

ELIAS: Ik zou je kunnen helpen, als je dat wenst.

GUIN: Dank je.

ELIAS: Ik sta galant tot je dienst. (Buigend, en dan kijkend naar Elizabeth) En veel conflict bij onze kleine vandaan; (pauze) en zoals we doorheen de eeuwen al hebben gezegd, ook dit zal passeren. Als je audiëntie wenst met Elias, is het beschikbaar voor je. (Nu naar Vicki kijkend) Wens je meer vragen?

VICKI: Nee. Ik denk dat ik genoeg heb om over te denken vanavond!

ELIAS: (Dichtbij Vicki leunend en fluisterend) Wij zullen een bieding doen van de naam van de gift, welke Lawrence al weet, want het is de naam die gekozen is door Lydia.

VICKI: Oh! Oke. (Lachend)

ELIAS; Wat mijn hint is ter behulpzaamheid, voor Shynla. Niet erg origineel!

VICKI: Maar tamelijk à propos!

ELIAS: Tamelijk!

VICKI: Oh, jeetje … (de implicaties ervan beginnend te realiseren)

ELIAS: (Grinnikend naar Vicki) Maar dan, Vicki neemt ook niet te veel verbeelding op, want hij vertrouwd zijn creativiteit niet, maar ik heb deze ene uitgekozen als de schrijver. (Pauze)

Wanneer jullie geen vragen meer hebben, zal ik vertrekken. (Jack de kat, begroet Elias) Mijn vriend is weer op visite gekomen! (Glimlachend) Ik zal au revoir zeggen.

Elias vertrekt om 10:59 PMVertaald door