Termen

Categorieën

Elias-TermRedefinedRedefined (not used)Advanced

Termen

Aanwezigheid [je aanwezigheid van jezelf] (Presence)Acceptatie (Acceptance)Alignering (Alignment)Aspect (Aspect)Bewustzijn (Consciousness)
Communicatie (Communication)Counterparts (Counterparts)Door-Bloeding (Bleed-Through)Droom Wandelaars/(Dream Walkers)Dupliciteit/Dubbelzinnigheid (Duplicity)
Energie-Uitwisseling (Energy-Exchange)Essentie (Essence)Focus (Focus)Fragmentatie (Fragmentation)Geloof/Geloven dat/Overtuigingen (Belief)
Golven in Bewustzijn (Waves in consciousness)Herinnering/Geheugen (Remembrance)Het doet er niet toe (It matters not)Impressie (Impression)Intentie (Intent)
JCJR (YCYR)Oriëntatie (Orientation)Perceptie (Perception)Preferentie (Preference)Regio[nale] Gebieden (Regional Areas)
Subjectief/Objectief (Subjective/Objective)Transitie [Overgang] (Transition)Verbeeldingen/beelden (Imagery)Verschuiving (Shift)


Sessie 322Note van vertaalster: Het woord ‘counterparts’ is zeer slecht te vertalen naar het Nederlands.
Letterlijk vertaalt het als; tegenovergesteld deel- of persoon...
Echter, wordt hier niet tegen[over]gesteld bedoeld in de letterlijke zin van het woord. Het is geen tegenpool.
Eerder zou u het kunnen interpreteren alszijnde: uw complementaire tegen- persoon of tegen- deel of uw tegenoverstaande deel of persoon. Het is een persoon of deel van u, die u altijd aanvult, en u vult hen altijd aan, hoewel soms dit deel of persoon, tegengesteld kan lijken te zijn, daar u soms tegengestelde aspecten van eenzelfde ervaring ervaart. U deelt de actie van het counterpart zijn aan elkaar. U maakt hier afspraken over, en gaat deze afspraak aan, en vica versa. Uw ‘deelt’ ervaringen, ieder op een andere manier. Zo vult u elkaar aan, in het ervaringen opdoen. Soms heeft u te maken met idd letterlijk tegengestelde counterparts. Deze zijn toch nog steeds een ‘deel’ van u, en u van hen, en bent toch betrokken in een aangegane afspraak.

(Sessie 322)

… Als je een individu onmiddellijk mag, is er een grote kans dat dit individu [een] counterpart-actie met je deelt, op de een of andere manier.

“Als je een onmiddellijke afkeer hebt van een ander individu, is het zeer waarschijnlijk dat je een tegengestelde (letterlijk) counterpart-actie met dit individu bent aangegaan, want tegengestelde counterparts zullen elkaar onmiddellijk afstoten zoals twee omgekeerde magneten elkaar zullen afstoten.