Termen

Categorieën

Elias-TermRedefinedRedefined (not used)Advanced

Termen

Aanwezigheid [je aanwezigheid van jezelf] (Presence)Acceptatie (Acceptance)Alignering (Alignment)Aspect (Aspect)Bewustzijn (Consciousness)
Communicatie (Communication)Counterparts (Counterparts)Door-Bloeding (Bleed-Through)Droom Wandelaars/(Dream Walkers)Dupliciteit/Dubbelzinnigheid (Duplicity)
Energie-Uitwisseling (Energy-Exchange)Essentie (Essence)Focus (Focus)Fragmentatie (Fragmentation)Geloof/Geloven dat/Overtuigingen (Belief)
Golven in Bewustzijn (Waves in consciousness)Herinnering/Geheugen (Remembrance)Het doet er niet toe (It matters not)Impressie (Impression)Intentie (Intent)
JCJR (YCYR)Oriëntatie (Orientation)Perceptie (Perception)Preferentie (Preference)Regio[nale] Gebieden (Regional Areas)
Subjectief/Objectief (Subjective/Objective)Transitie [Overgang] (Transition)Verbeeldingen/beelden (Imagery)Verschuiving (Shift)


Sessie 279Aspecten zijn alle elementen van jezelf, [die zich bevinden] in alle gebieden van het bewustzijn, in alle dimensies. Je bent behoudend van talloze aspecten. Op dezelfde manier alsdat jij in dit bepaalde fysieke focus uitdrukkend bent van talloze gedachten die zich projecteren en wat elementen zijn van jou, ben je ook behoudend van talloze jij’s in deze bepaalde dimensie en ook in andere dimensies. Dit zijn allemaal aspecten van het zelf.
Sessie 447In deze, ben je behoudend van één primair aspect van het zelf, wat het aspect van het zelf is, die primair objectief functioneert. Dit is het aspect van het zelf die jij identificeert als jij. Op sommige momenten kies je om te wisselen van positie met andere aspecten van het zelf, en een andere aspect van het zelf zal zich naar die primaire positie verplaatsen. Afhankelijk van de tonale kwaliteit, de richting van aandacht, en de interesse, om zo te zeggen – en de kwaliteiten van dát aspect – kunnen deze zaken dusdanig verschillend van aard zijn, ten opzichte van het [ene] primaire aspect, dat het schijnbaar een tijdelijke interruptie lijkt te creëren van het objectieve geheugen.
Sessie 482Wat je jezelf hebt toegestaan om te zien, zijn expressies van andere wezens, die andere soorten van focussen zijn van essentie, die deze zelfde ruimte occuperen, in deze fysieke dimensie – maar occuperen een andere dimensionale creatie in deze ruimte en in deze dimensie.

Daarom is hun realiteit ‘ingebed’ [supergeponeerd] in jullie realiteit, of vica versa, en functioneert en continueert het door in jullie fysieke dimensie, maar is niet zichtbaar voor jullie. Op dezelfde manier, is jullie realiteit niet zichtbaar voor hen. Momenteel, op bepaalde tijden, terwijl je bezig bent je gewaarzijn te verruimen, zou je jezelf kunnen toestaan om deze andere wezens te zien. Wanneer je daarvoor kiest kun je je gewaarzijn dusdanig openzetten, tot op een punt, waarbij je kunt zien dat jullie fysieke lucht helemaal vol zit en bezet is met expressies, van wat jullie andere wezens zouden noemen.

Dit zijn de verschillende aspecten van essenties die manifest zijn in jullie feitelijke dimensie, die dezelfde ruimte occuperen, maar zijn, bij wijze van spreken, gescheiden van jullie objectieve realiteit door een dunne dimensionale sluier. In feite, is het een perceptuele sluier.
Sessie 816Dit kan worden gedefinieerd als EEN IEDERE expressie van je essentie, een iedere besteding van aandacht van je essentie, die gericht kan zijn op een iedere laag van bewustzijn of een ieder gebied van bewustzijn, om zo te zeggen. Het zou een andere focus kunnen zijn, het zou een andere aspect van dit bepaalde focus kunnen zijn, het zou een expressie van [een van de] aspecten van je essentie kunnen zijn waarvan de aandacht zich ophoudt in andere fysieke dimensies, of in de niet-fysieke gebieden van bewustzijn.