Sessie 60Zondag 10 december, 1995

Deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Ron (Olivia), Guin (Sophia), Elizabeth (Elizabeth), Cecelia (Sari), en laat arriverend, Jo (Joseph).

Elias arriveert om 6:54 PM

ELIAS: Goedeavond. Welkom, wederom, naar Sari. (Glimlachend)

CELIA: Dank je. (Pauze)

ELIAS: (Rondkijkend) Vanavond, vraag ik jullie om mee te doen met mij in een oefening. Een moment. (Pauze, gedurende welke Elias begint te lachen) Ik zal uitspreken, ten behoeve van de individuen aanwezig, dat wij ons spel later zullen opnemen! Michael wenst kenbaar te maken, dat zout en peper omgekeerd moet zijn, in zijn opvatting. Ik zal dit toelaten! (Grinnikend naar Ron)

RON: Dank je! (Gelach, en een pauze waarin je bijna Vicki’s mentale tegenwerpingen kan horen, omdat dit inmiddels een aardige kwestie is geworden)

ELIAS: (Direct gericht tegen Vicki, grinnikend) Het blijft staan! (Meer gelach) Om door te gaan, vraag ik jullie of jullie in het bezit zijn van vellen papier, bij voorkeur zonder kleur of lijnen.

RON: We hebben er bergen van.

ELIAS: Ik vraag je om een blad papier aan ieder individu in de groep uit te delen, en ook een schrijf instrument.

VICKI: Is dit groot genoeg? (Een vel papier omhoog houdend)

ELIAS; Acceptabel. (Pauze, terwijl we onze vellen papier en potloden pakken) Nu, zal ik jullie vragen om een figuur te teken op je papier; één figuur. (Pauze) Klaar? Nu, kijk naar je blad en vertel mij, waar gaat je focus naar toe? (Pauze)

CELIA: Het gaat naar het figuur.

ELIAS: Precies. Je neemt onmiddellijk de figuur op. Nu, zal ik jullie ook vragen, wáár op het papier je de figuur hebt geplaatst?

VICKI: De mijne zit in de linker boven hoek.

ELIAS: Ongetwijfeld! (Grinnikend) Continueer.

GUIN; Ik weet het niet. Niet in het midden, niet van boven, niet beneden. Het is daar! (Ze laat Elias haar blad zien)

CELIA: De mijne zit dichter naar de bovenkant, en in het midden.

RON: De mijne is precies in het midden.

ELIZ: De mijne is bovenaan en in het midden.

ELIAS: Nu, vraag ik jullie ook; als je dit blad papier bekijkt, dan focus je op het figuur; maar valt het je dan ook op hoe je de rest van het blad papier opneemt? (Pauze) Nee, want het figuur is je focus punt geworden. Het is je punt van focus. Het is slechts een plek op je gebied, maar het heeft je aandacht, omdat het je focus is geworden. Vaag neem je het gebied eromheen op, omdat je weet dat het bestaat, maar je besteedt geen aandacht aan het omliggende gebied, want het focuspunt is vastgesteld. Hierin, ben jij dit. Het omliggende veld is je essentie, en het focuspunt is je vorm. En net zoals dat je visueel focust op één punt op je papier, erkennend van het bestaan van het omliggende gebied maar focussend op één punt, doe je hetzelfde met fysieke manifestatie. Je focust je aandacht op een punt.

Denk nu aan een schilderij, dat kleuren en activiteit opneemt; een scene. In het bekijken van een schilderij, zul je automatisch visueel punten opnemen, op ieder gegeven moment. Je gezichtsveld laat je de perceptie toe van het gehele schilderij op een simultane wijze, maar, je focus vernauwt naar punten. Het kan een kleur wezen, het kan een vorm zijn; en je verschuift je kijkbeeld, je blik naar verschillende punten terwijl je het schilderij bekijkt, maar je zult punten opnemen, op ieder gegeven ogenblik.

Wanneer je dit zelfde schilderij conceptualiseert, wordt je kijkbeeld secundair. Je bent er gewaar van dat je, visueel, een object bekijkt; maar je kijkbeeld neemt af, en je conceptualisatie wordt primair. Hierin, overstijg je je fysieke zintuigen en neemt het geheel op; niet van het schilderij, maar van het concept van het schilderij. Wanneer je muziek conceptualiseert, ben je aan het luisteren, en dan laat je toe dat je fysieke zintuig van horen vervaagt, waardoor je de totaliteit van de tonen kunt ervaren. Een deel van je bewustzijn continueert een melodie op te nemen, maar een groter gedeelte incorporeert conceptualisatie, welke je een grotere connectie toelaat met het element zelf.

Vanavond, zullen we “facetten” van essentie bespreken. Dit is de reden waarom ik ben begonnen met deze kleine illustratie, zodat je kan zien dat een facet van je essentie hetzelfde is als het focuspunt op het gebied van je papier. Jij bent een facet van je essentie. Ieder van je ontwikkelingsfocussen zijn ook facetten van je essentie. Alle van je gewaarzijn in bredere focussen zijn facetten van je essentie. Dit is in tegenstelling tot counterparts of aspecten, die ook andere essenties kunnen opnemen. Nu zal ik Ron vragen om mij je zilveren focuspunt te overhandigen die je hebt gecreëerd. (Glimlachend, zijn hand uitstekend naar Ron)

RON: Mijn zilveren focuspunt? (Totaal verward)

ELIAS: Correct. (Hier, overhandigd Guin de zilveren site aan Ron)

RON: Dit? (Hij houdt het omhoog, Elias knikt, en Ron overhandigd het hem)

ELIAS: Dank je. Dit is ook een visuele illustratie die je kan opnemen. Visualiseer deze site als je essentie. Deze delen zijn allemaal facetten van je essentie. In werkelijkheid, heb je er veel, veel meer, maar dit volstaat. Je ziet hoe ze bewegen. (De bewegende delen demonstrerend) Ik zal jullie ieder de zilveren site laten onderzoeken. Ze kunnen in iedere en alle richtingen op bewegen. (Overhandigt de site naar Vicki, om naar te kijken en rond te laten gaan)

Visualiseer een Ferris Rad {reuzenrad} die niet alleen één richting op beweegt, maar in alle richtingen. Ieder facet van essentie roteert. Het is een bestaan. Het is een realiteit. Het neemt een persoonlijkheid op. Het neemt zeer specifieke eigenschappen en vaardigheden op. Het neemt ook zijn eigen gewaarzijn op. Daar wij hebben gesproken over individuele focussen, kun je ook sommige van deze facetten zien als zijnde individuele focussen van je essentie. Ze zijn voortdurend in beweging. Er zijn ook periodieke intersecties, kruispunten waar zij door elkaar heen roteren, en elkaar ontmoeten op verschillende punten. Hierin, zou je met een ander zelf kunnen kruisen, wat een facet is. Je zou met een ontwikkelingsfocus kunnen kruisen, wat een facet is. Je zou met een breder gewaarzijn kunnen kruisen, wat ook een facet is.

Energie, binnen haar elektromagnetische velden, beweegt in golven. Je zou water golven kunnen visualiseren, als dat makkelijker voor je is. Ik zou de voorkeur geven aan het gebruik van atmosferische golven als een voorbeeld, omdat deze in alle richtingen tegelijkertijd bewegen. Je kunt jezelf visualiseren, in je essentie, als het middenpunt, het centrum van een poel waarin een steen wordt gegooid, wat ringen van water creëert. Dit zijn bewegingen gecreëerd door het centrum. De beweging is de golf. De golf is de actie, die een intersectie van intentie creëert, die het partikel creëert, die jij bent. Jij bent de essentie partikel, of facet.

Net zoals dat een mooie steen, welke wij hebben opgenomen in ons spel, vele facetten heeft, neem jij ook vele facetten op. Binnen de velden elektromagnetische golven die je bezit, trek je naar jezelf toe aan, en doorkruist met andere facetten van je eigen essentie. In werkelijkheid, doe je dit vaker dan dat je er gewaar van bent, want je doet dit zeer vaak binnen je droomstaat. Je komt deze facetten ook tegen wanneer je in je spiegel kijkt. Ook, kom je facetten van breder gewaarzijn tegen wanneer je fluisteringen hoort, (fluisterend naar Ron, grijnzend), of wanneer je een intersectie, doorkruising, toestaat zoals deze. (Verwijzend naar Vicki, als ze “afdwaalt” en de kosmos in gaat) {spacing off into the cosmos}. Begrijp mij niet verkeerd wanneer ik spreek tegen jullie over breder gewaarzijn. Bredere gewaarzijnen die momenteel simultaan bestaan met je focuspunt zijn verbonden met jou, maar zijn niet jou. Je beschikt je eigen persoonlijkheid en focus, en zij beschikken over die van hen; maar, zij kunnen ook essentieel met je opgenomen zijn, als een facet. Dat mag je tegengesteld lijken te zijn, omdat we hebben gesproken over fragmentatie, en daardoor geloof je dat je separaat bent en verschillend; maar, jullie zijn allen bevat binnen het geheel. Het gewaarzijn dat tegen jou (Ron) fluistert is een wijder gewaarzijn van je eigen essentie, en jij bent gefragmenteerd van deze, maar, wordt ook opgenomen. En daarom is het gewaarzijn dat door Michael heenspreekt een breder gewaarzijn waarvan hij gefragmenteerd is, maar nog steeds in is opgenomen. Ik begrijp dat dit moeilijke concepten zijn, omdat het moeilijk is om geen separatie op te nemen

CELIA: Dus, mag ik dan vragen, want ik wil gewoon weten of ik dit begrijp. We zijn dan dus gefragmenteerde delen van een groter geheel?

ELIAS: Ten eerste, zal ik uitspreken, dat jij het grotere geheel bent! Je bent gefragmenteerd van andere essenties, maar ieder fragment neemt alles van het origineel op, om zo te zeggen. Dit individueel focus, over welke ik momenteel spreek, die je als jezelf kent te zijn binnen fysieke manifestatie, is een facet van de essentie. De essentie is het grotere geheel. Je bent niét separaat! Je bent alleen de focus punt, het figuur op je gebied van je papier. Je zou dit papier in je hand kunnen houden. En kun je dan, met je hand, dit figuur dat je hebt getekend op het papier verwijderen? Nee; omdat het je focus punt is geworden, en het één is met het papier. Hetzelfde geldt voor je essentie. Het heeft een fysieke manifestatie focuspunt gecreëerd, een persoonlijkheids focus, wat jij bent; maar jij kan niet jou van de essentie verwijderen!

CELIA: Ik denk dat ik het snap; dus mijn fysieke zelf is maar een deel van deze grotere essentie.

ELIAS: (Glimlachend) Het is een focus. Het is een facet en persoonlijkheids focus manifestatie, net zoals dat dit symbool dat je op je papier hebt geplaatst, niét een deel van het papier is. Het is niet separaat. Het is opgenomen binnenin het papier. Het is enkel gedifferentieerd {onderscheidend}, omdat je fysieke visie als een magneet ernaar toe getrokken wordt. Je bewustzijn, binnen essentie, is als een magneet naar ieder focus en blokkeert alle andere focussen eromheen, waardoor je een minder verwarde en meer pure individuele ervaring wordt toegestaan. Je bent je aan het bewegen naar, in, een gebied waar je je gewaarzijn wenst te expanderen, en daarom laat je toe dat je je focus ontspant. Dit stelt je in staat om een breder veld van visie op te nemen, om zo te zeggen. (Pauze) Goedeavond Joseph!

JO: Goeieavond!

GUIN: Ik heb iets gemist. Wat is het verschil tussen een facet en een aspect?

ELIAS: (Glimlachend) Aspecten zijn ingecorporeerd, opgenomen, in alle focussen, in alle dimensies. Ik heb met je gesproken over geen separatie. Essentie is niet bevat, ingeperkt, op de manier zoals jij denkt. Hierin, zijn aspecten van je essentie opgenomen in alle andere individuen, alle andere gewaarzijnen, alle andere dimensies. Facetten zijn die elementen van essentie die toebehoren, om zo te zeggen, aan je individuele essentie.

GUIN: Als voorbeeld; Lawrence is een aspect van mij, maar niet een facet.

ELIAS: Correct. Lawrence is niet een aspect van je, maar incorporeert een aspect van jou.

GUIN: Oke. Dank je voor de correctie. (Pauze) Nog eentje.

ELIAS: Ga door. (Glimlachend)

GUIN: Dus, aspecten kunnen facetten zijn, net zoals dat facetten aspecten kunnen zijn, afhankelijk van?

ELIAS: Correct. Aspect is een onnodige term wanneer je spreekt over facetten, omdat het een gegeven is, omdat aspecten alle bevatten. Jullie hebben je afgevraagd hoe je verbonden bent met elkaar, of met andere individuen, of aan individuen die je niet kent, of aan andere focussen en dimensies, zonder een counterpart op te nemen. Je antwoord hierop is dat je aspecten opneemt in alle van deze. Je neemt niet in alles facetten op. Wanneer jij, pratend alszijnde je essentie, een ontwikkelingsfocus creëert, dan wordt dit niet gecreëerd door een andere essentie. Het is jouw creatie; het is jouw zien; het is jouw focus. Het is ook jouw facet. (Pauze) Je neemt vele andere zelven op. Deze andere zelven zijn niet een ander individu’s andere zelven. Zij zijn jouw andere zelven, die door jouw gecreëerd zijn. Dit zijn facetten. Alle gewaarzijnen die typisch aan je zijn, zijn facetten. (Pauze, en dan tegen Vicki) Geen vragen Lawrence?

VICKI: Niet nu. (Nog steeds ergens in de kosmos verblijvend)

GUIN: Nog even en dan moeten we ook voor Lawrence drie maal op de tafel gaan kloppen! (Gelach)

ELIAS: Niet nodig. Lawrence mag dan nu een vreemde aanblik hebben, maar is zeer gewaar! (Glimlach en een pauze)

GUIN: Nou, dan zal ik voor Lawrence spelen vanavond! Ik heb een andere vraag. Over facetten en aspecten gesproken, kun je een beetje meer informatie geven over de connectie tussen Ayla, Twylah, en misschien de connectie met jouwzelf, of met Paul, of waar is dat nou allemaal verbonden?

ELIAS: Ze zijn in een opzicht, allemaal verbonden. Binnen ons spel, zijn sommige van de essenties interverbonden binnen facetten. Sommige zijn verbonden als facetten van een andere essentie. Alle zijn opgenomen als facetten van Rose. Zij nemen ook ieder hun eigen individuele facetten op. Ik incorporeer mijn eigen facetten, waar jij aan verbonden kan zijn; maar jullie creëren ook allemaal je eigen facetten, ieder bewegend naar/in zijn eigen explosie, om zo te zeggen, zoals we hebben besproken over atomen. Ieder focus incorporeert facetten, en ieder van die facetten neemt een realiteit op, die facetten van hun eigen kunnen creëren. En dit is hoe ik zeg tegen jullie, dat er geen begin is, er is geen eind, er is geen tijd; omdat het altijd continueert, in een constante toestand van beweging en wording.

Wanneer jij, als een emotioneel-gefocust individu, een probabiliteit kiest om een emotionele richting te veranderen, dan zal de oorspronkelijke richting niet stoppen. Dit creëert een facet van jou, daar het een ander zelf creëert. Daardoor, heb je een facet opgenomen. Ik zal het je illustreren.

Visualiseer een cirkel. Misschien zou je dit later willen tekenen voor je eigen visuele hulp en conceptie. Rond deze cirkel, mag je spaken opnemen, zoals je ziet bij een wiel. Het wiel momenteel is stilstaand, de spaken in het centrum zijn de lijnen van probabiliteit die jij momenteel opneemt. Als het wiel begint te bewegen, blijft de lijn, die onzichtbaar is, continueren om geactualiseerd te worden in zijn originele positie. Het verdwijnt niet. Het beweegt naar een andere hoek toe, en creëert een ander zelf in probabiliteit. Beiden bestaan nu in realiteit, beiden ervarend, beiden facetten zijnd van de ene. (Pauze, grinnikend) Dit is overduidelijk niet duidelijker!

CELIA: Ik vraag mij af of ik hieruit begrijp dat dit onsterfelijkheid is? Zullen we gaan ontwikkelen … terwijl wij lerende en expanderende zijn, zoals jij zei, zullen we dan weten hoe we onze volgende of naderende focus moeten creëren?

ELIAS: Absoluut. Je verliest niet je individuele bewustzijn alleen maar omdat je je beweegt naar een breder gewaarzijn. Als je ervoor kiest te remanifesteren, dan kun je een vergeetachtigheid opnemen binnen remanifestatie, maar je verliest geen enkel deel van essentie. Je bent onsterfelijk!

CELIA: Dank je voor de herinnering, en voor het brengen van deze lessen naar ons.

ELIAS: (Glimlachend) Je bent welkom. We zullen een kleine pauze inlassen, zodat Lawrence zichzelf kan herwinnen, en dan gaan we weer door.

BREAK 7:43 HERVATTING 8:12 PM

ELIAS: We gaan door. (Pauze)

VICKI: Oke, nu heb ik een vraag. Dus die zeven facetten van Rose die opgenomen zijn in ons spel, waarom die specifieke zeven, en deze specifieke probabiliteit?

ELIAS: Deze essenties zijn opgenomen binnen twee bredere gewaarzijnen, die uitlopen naar de zeven. Beiden van de twee zijn deel van de zeven. (Pauze) Antwoord!

GUIN: Ryan?

ELIAS: Essenties!

VICKI: Otha en Ordin?

ELIAS: Correct.

GUIN: Zeg dat nog eens?

VICKI: Otha en Ordin.

ELIAS: Dit zijn de twee wijdere gewaarzijnen, die samen opgenomen zijn, in het beantwoorden van je verzoek; en het antwoord wordt vertaald via Elias, en wordt opgenomen door jullie via Michael; een filtering in de alignering {uitlijning} van energieën. De essenties waren al gedestineert, voor welk gewaarzijn in lijn ligt met welk breder gewaarzijn. Ik ben er zeker van dat jullie ieder zullen gaan “uit voelen” wat dit kleine raadsel inhoudt voor jezelf. Ordin incorporeert de essenties van Twylah, en Ayla, en … ? (Kijkend naar Vicki)

VICKI: Mobowah.

ELIAS: Correct; Tomkin; Otha incorporeert de anderen. Degenen die zichzelf hebben aangetrokken tot dit gezelschap, hebben dat gedaan in respons en erkenning van deze essenties en deze bredere gewaarzijns-connecties. Ieder van jullie is verbonden met een van deze gewaarzijnen. (Pauze)

VICKI: En de connectie waar je net over sprak, die niet altijd met fragmentatie te maken heeft, correct?

ELIAS: Correct. Je fragmentatie is niet afhankelijk van je plaats binnen het spel. Ik herhaal, wederom, tegen jullie; dat je op je spel moet focussen, omdat het meer informatie bevat dan je je realiseert. Het is een gereedschap voor het verruimen van je gewaarzijn en voor het herinneren van je connecties, en je blijft er maar op focussen alsof het een kinderspelletje is. Zelfs kinderspelletjes incorporeren een grotere betekenis terwijl het kind opgroeit. (Pauze)

GUIN: Ik heb veel moeite met iets. Ayla zou een breder gewaarzijn van mezelf zijn, correct?

ELIAS: Correct.

GUIN: Maar, ik was gefragmenteerd van Twylah, correct?

ELIAS: Correct. Je laat toe dat de kwestie van fragmentatie je verward, op sommige gebieden, omdat je niet voorbij hun fragmentatie kijkt, die ook opnemend is van … ?

GUIN: Je bedoelt Ordin?

ELIAS: (Ja knikkend) Ik heb jullie al vele malen verteld, dat ieder fragment het allemaal bevat. Daarom, als je gefragmenteerd bent van een essentie, dan ben je hetzelfde als de fragmenterende essentie, essentieel. Je bezit je eigen kenmerken van persoonlijkheid en individuele intentie, maar je bezit ook alles van de fragmenterende essentie. En daarom, bezit je alles van de essentie, welke die essentie heeft gefragmenteerd, en zo verder. Er is geen separatie. Jullie zijn geen kleine “dingen”! Jullie zijn geen kleine druiven die allemaal aangesloten zijn aan een wijnstok. Je bent het geheel van de plant. (Pauze)

GUIN: Ik vind het gewoon moeilijk om mezelf te verbinden met Ayla die een breder gewaarzijn is, maar ik zal het wel gaan snappen. Ik zal het later waarschijnlijk beter begrijpen.

ELIAS: Dit is ook een nieuw concept voor Michael, die recentelijk geïnformeerd werd over deze zelfde kwestie. Je begrijpt het niet. Ieder van jullie bezit gedachten die zo vreselijk singulier gefocust zijn, dat tótdat jullie werkelijk jezelf toestaan om je innerlijke zintuigen te ontwikkelen, je deze ideeën niet zult begrijpen, want dat is wat ze voor je zijn; ideeën. In werkelijkheid, zijn dit realiteiten die voorbij jullie gedachten en ideeën gaan. En dit is waarom ik jullie gezegd heb, je te ontwikkelen en te verbinden met je zintuigen of conceptualisaties en je empathische zintuig. Omdat in het ontwikkelen van deze bepaalde zintuigen, je een groter begrip zult kunnen opnemen, zonder te worden vertroebeld door fysieke gedachteprocessen.

GUIN: Nou, het is hier vrij troebel hoor! (Welkom bij de club, Guin! Mary)

ELIAS: Dan mag je verbinden met de wolk! (Kijkend naar Ron, en we lachen allemaal) Wees niet verward door te denken dat je gesepareerd bent omdat je ruimere gewaarzijn Ordin zou zijn, en die van iemand anders Otha zou zijn; omdat je niet in “separate kampen” verkeert! Je bent met elkaar, samen opgenomen. De connecties zijn groots, en de interverstrengeling, conceptualiseer dit woord interverstrengeling, is ook groots. (Pauze) En Elizabeth? Heb je een vraag?

ELIZ: Nee.

ELIAS: Goed dan. (Glimlachend)

RON: Ik heb een vraag die een beetje van het onderwerp afgaat. Ik vroeg mij af over de droom die ik vorige week had over twee ramen, en ik vroeg mij gewoon af of ik aan het verbinden was met Michael, in zijn huidige ontwikkelingsfocus. (lange pauze)

ELIAS: Excuseer; ik was toegang {tot informatie} aan het opnemen. Ieder van jullie heeft zo veel dromen, dat het is alsof ik fysiek mijn eigen filter-systeem moet inkijken; Olivia; droom; ramen! (Gelach). Deze droom is significant, omdat deze, zoals je correct hebt geïnterpreteerd, jou verbind met een identificatie van dit bepaalde ontwikkelingsfocus. Deze is anders dan de vele andere dromen die je zou kunnen opnemen, die de wat jij termt te zijn verleden of toekomstige ontwikkelings connecties betreffen. In jouw termen, fysiek gefocust, zou een ander fysiek gefocust individu dit beschouwen als een ‘psychic’ {helerziende, o.a.} waarneming. Natuurlijk, begrijpen wij allemaal dat jullie allen deze ‘psychic’ perceptie bezitten, omdat dit is wat je bent.
Het is net zo als dat je je naam hebt uitgekozen, want, door dit te doen creëer je ook een actualiteit, en dit is een van de redenen waarom ik jullie heb gezegd, om je uit te drukken en jezelf je eigen individuele naam te geven; omdat in het uitdrukken hiervan, je dit afsealt, om zo te zeggen, waardoor je jezelf toestaat dit te accepteren als een realiteit. Hierdoor, maak je de actie werkelijkheid.
Je hebt de actie van beweging geactualiseerd, middels het herinneren. Dit wil niet zeggen dat alleen herinnering je eigen fysieke ervaringen opneemt, want dat is niet zo. Het bevat ook een kennis van counterparts, en van andere aspecten. Daar je ook een counterpart met Michael bent, laat je dan jezelf de actualisatie toe van een zien van een moment binnen zijn fysieke realiteit, je eigen gewaarzijn verruimend. Geen twijfel mogelijk dat Michael veel verbazing zal uiten over deze droom!

RON: Dat deed hij ook!

ELIAS: (Grinnikend) Dit, zal ook behulpzaam zijn, in het validerend zijn voor Michael. Ik besef dat sommige individuen zich misschien niet realiseren hoeveel validatie Michael nodig heeft, in het zijn, tot in een mate, van parallelle gesplinterde counterparts. Dit, in jullie termen, is vrij normaal voor dit fenomeen, maar binnen je herinnering van een counterpart, zou het bijgelovig bekeken kunnen worden, als een ‘psychic’ connectie; maar kan ook, daarbinnen, zeer validerend zijn. Het zou je kunnen opvallen dat je dromen aan het opnemen bent die vreemd lijken te zijn, of inconsequent zijn, of zelfs verwarrend zijn, omdat ze niet zinnig lijken te zijn voor je, individueel. Maar wanneer je deze uitdrukt, zal het je kunnen opvallen dat je hebt verbonden met andere individuen, in geweten elementen van hun eigen ervaringen. Michael neemt grote creativiteit op, die ook opgenomen is binnen jouw ervaring als een counterpart, waarop je fysiek creativiteit kunt manifesteren middels gedachteprocessen, en jouw creaties in kaart kunt brengen. Jouw counterpart laat creatie toe, zonder gedachte, en is opnemend van een ander element van dezelfde type van creatie. Ongetwijfeld heb je ook jezelf verrast! (Ron knikt, lachend, en er is een pauze)

ELIZ: (Aarzelend) Ik heb een vraag over een droom die ik had die echt bizar was. Dit is al een tijdje geleden, toen iedereen dromen aan het hebben was over blote voeten. Nou, ik had een droom over, je weet wel, ik had blote voeten, maar het kwam erop neer dat ik heel erg snel moest rennen en mijn schoenen weer aan moest doen omdat er een schorpioen probeerde te eten van mijn voet, en ik moest de schorpioen doden. En ik vroeg aan Michael waar dat over ging, en hij zei dat ik het jou moest vragen.

ELIAS: In zal een interpretatie geven, hoewel, (grinnikend) ik ook zal aangeven dat dit zeer makkelijk voor Lawrence te interpreteren zou zijn voor je.

Deze droom is opnemend, initieel, van hetzelfde element als bij de andere drie, van de realisatie van het toestaan van jezelf om minder gegrond te zijn; vandaar, geen schoenen. Maar binnen Elizabeths focus, wordt dit gezien als niet gewild, en ook als beangstigend, want we zouden niet téveel willen verbinden met Michael en Lawrence! (Humoristisch) En daarom, wordt het gegrond zijn in Elizabeths focus gezien als een positieve. Het niet gegrond zijn wordt gezien als beangstigend, wat het creatuur is die je aanvalt, en waardoor het nodig is dat je je schoenen weer aan moet doen, en dit creatuur moet vernietigen, en je veilig voelend in je gegrond zijn. Ik zal je zeggen, dat er geen enkel element is om bang voor te zijn, als je jezelf toelaat om je kwestie van gegrondheid te ontspannen. Je zal niet wegvliegen! (Glimlachend)

ELIZ: Dank je.

ELIAS: Je bent welkom. (Pauze)

VICKI: (Lachend) Dus, die toestand met de auto gisteren, was dit ten doele van Michael’s validatie?

ELIAS: (Grinnikend) Ik zal je zeggen, ter herhaling, dat verbonden zijnd, je meer bezit dan je realiseert. Ik had niets te maken met je automobiel! Dit was jullie eigen gezamenlijke creatie.

VICKI: Ten behoeve van Michael?

ELIAS: En voor die van Lawrence. Je creëert vaak dingen tezamen waarvan je niet geheel gewaar bent, maar je bent dat met elkaar overeengekomen, ter gezamenlijk voordeel. Als je wenst dat je voertuig moet gaan, creëer het dan te gaan! (Grinnikend) En, Joseph, je bent vrij stil deze avond!

JO: Ik heb een vraag, niet voor mezelf, voor Topla. Ik geloof dat de vraag rees uit iets over vertrouwen. Ik geloof dat wat hij feitelijk zei was dat hij het vertouwde dat wij samen gefocust waren voor vele, vele, vele, vele keren, en hij merkte specifiek iets op over de tijd van zand en farao’s.

ELIAS: Correct. JO: Maar we waren niet zeker van de connectie.

ELIAS: Je bent samen manifest geweest in deze tijdsperiode. Heb je je oefening gedaan?

JO: Ja.

ELIAS: En?

JO: Het is iets waar nog steeds aan gewerkt moet worden.

ELIAS: Absoluut.

JO: Maar het is soort van een makkelijk iets.

RON: Moeiteloosheid!

JO: Ja, dat is het!

ELIAS: (Tegen Ron) Dank je! (Tegen Jo) Zeer goed. Ga ermee door, en je zal op efficiënte wijze kennis over jezelf opnemen.

JO: Dank je.

ELIAS: En, uitnodiging?

JO: Ja? Ik moet die uitnodiging geven? Dat heb ik niet gedaan.

ELIAS: Dat is jouw keuze. Ik informeer slechts.

JO: Wel, ik zou het wel willen.

ELIAS: Het is jouw keuze. Het is acceptabel.

JO: Dank je.

ELIAS: Heb je meer vragen, Sari?

CELIA: Er zijn vele vragen die ik voor je heb. Ik ben hier zo opgewonden over, hoe zal ik het zeggen, dit leren kennen van jou. Ten eerste, die entiteiten die ik binnenin mezelf voel, zijn die een deel van mijzelf? Zijn ze een deel van deze essentie, of zijn ze van buitenaf? Bezoeken ze mij?

ELIAS: Wat je aan het ervaren bent zijn facetten van je eigen essentie. Je ervaar door-bloedingen van ontwikkelingsfocussen in je huidige gewaarzijn en realiteit. Je kan, als je dat kiest, doorkruisen met een ieder gegeven punt van deze gewaarzijnen en focussen. Je kunt ervoor kiezen, in een meditatie, of in je droomstaat, als je dat wenst, om te kruisen met hen. Ik zal je vertellen dat binnen deze veranderde staten van bewustzijn, je kunt kruisen, maar dat aanvankelijk je visualisatie wat troebel zou kunnen zijn. Dit is maar tijdelijk. Als je een sterke vasthouding op je individuele focus kunt vasthouden, in identiteit, dan kunnen deze ontmoetingen helderder worden, en kun je hen zien en interactie hebben met hen. Je zou ook onze spiegel oefening kunnen opnemen, die je zal toestaan, persoonlijk, om te zien wat anderen door jou heen zouden kunnen zien.

CELIA: Dit is een hoop om voor me op te nemen, maar ook hier zal ik over nadenken. (Lachend)

ELIAS: En nu neem je één stap verder op, en voorbij enkel het zien, neem een weten op. Leer wie die facetten zijn. Net zoals ik tegen Shynla zei, de visualisatie is makkelijk geworden. Nu, kan ze doorgaan naar het ontmoeten, en doorkruisen, en kennen van deze andere focussen. Zij zijn geen verbeelding! Ze hebben hun eigen realiteit en kunnen met je praten, net zoals dat jij met een ander individu praat. Ze bezitten over dezelfde elementen als jij doet, en daardoor kunnen zij ook communiceren, net zoals jij communiceert.

CELIA: Goed dan. Mijn andere vraag lijkt nu, … ik heb zoveel om over na te denken over wat je me hebt verteld, … maar eerder had ik een vraag over … we zaten te praten over het bijeenkomen van deze groep, en het in lijn zijn van onze energieën, en ik weet dat je lessen voor ons hebt. Je onderwijst ons in je voordrachten, en door middel van het spel, maar ik vraag mij af of we kunnen weten, tot waar deze uitlijning van energieën toe gaat leiden?

ELIAS: Je bent je gewaarzijn aan het verruimen, in voorbereiding op je verschuiving.

CELIA: Weet je, ik wist dat al voordat ik het je vroeg! Terwijl ik het tegen je zei, realiseerde ik het mij. Dank je. Bedankt dat je mij er weer aan herinnerd hebt.

ELIAS: Je bent welkom. En nu, kunnen jullie je spel gaan spelen!

VICKI: Ik ga eerst Michael’s vragen stellen.

ELIAS: Acceptabel. Sari mag ook meedoen met ons spel.

CELIA: Ik weet niet of ik het al helemaal begrijp. Misschien kijk ik eerst nog even mee.

ELIAS: Acceptabel.

CELIA: Dank je.

VICKI: Michael zou berken hout willen verbinden met de essentie van Otha.

ELIAS: Otha; niet Marshuka! (Grinnikend)

VICKI: Ik zal gaan proberen om essentie namen te doen.

ELIAS: Zeer goed, Lawrence. Een punt.

VICKI: En hij zou ook willen verbinden, in de energie categorie, de energie van zwaartekracht met de essentie van Ordin.

ELIAS: Energie; een punt.

RON: Ik zou vragen willen stellen voor Shynla. Zij zou de fysieke focus naam Amos met Tomkin willen verbinden. (Gelach)

ELIAS: Een punt. (Grinnikend)

RON: Ze wil ook graag verbinden, in de categorie van elementen, zwaartekracht met geel; ik bedoel met rood, sorry.

ELIAS: (Grinnikend) Incorrect. Je mag Shynla vertellen dat daar ze verbonden is met deze essentie, om zwaartekracht te onderzoeken in dat gebied. Omdat ieder van jullie elementen reflecteren van deze essenties, en hoewel je al deze categorieën verbind aan de essenties, bezit je elementen die in lijn zijn met deze essenties. Daarom ben je verbonden aan hen. Shynla, is verspreid, en zou dus geen gravitatie hebben!

GUIN: Oke, ik zal wel gaan. Ik zou de emotie van liefde met Ayla willen verbinden. (Pauze)

ELIAS: Incorrect.

GUIN: Oke. Ik zou {de wortel} knoflook willen verbinden met Ayla.

ELIAS: Correct. Een punt.

GUIN: En ik zou willen uitbreiden op het metaal goud, om er ‘Black Hills’ goud van te maken.

ELIAS: Acceptabel. Een punt

JO: In de categorieën, wat dacht je van vogels?

ELIAS: Je wenst er een nieuwe categorie aan toe te voegen?

JO: Correct.

ELIAS: Acceptabel.

JO: En voor hout, om Miranda met eik te verbinden.

ELIAS: Een punt.

VICKI: Oke …

GUIN: Wacht! Ze moet nog een punt meer krijgen!

VICKI: Oh, sorry! Ik dacht dat je klaar was.

JO: Nee, ik had alleen een categorie.

ELIAS: (Grinnikend naar Vicki) We zijn de klein bloem Impatiens {of vlijtig liesje} aan het opnemen! {de woordspeling is impatiens – impatience -> ongeduld} (Gelach) Ga door, Joseph.

JO: In de specerijen, Miranda met kaneel.

ELIAS: Een punt.

JO: Oke Lawrence, je kunt je gang gaan!

VICKI: Oke. In de verbindende essenties categorie en de vibrationele tonen categorie, zou ik de vibrationele tonen van Rastin en Otha met Rose willen verbinden.

ELIAS: Een punt.

VICKI: En in de metalen categorie, het metaal van zilver met de essentie van Otha.

ELIAS: Een punt. (Pauze)

RON: In de categorie van energie, zou ik de kinetische energie met de essentie van Tomkin willen verbinden.

ELIAS: Een punt! (Glimlachend)

RON: Dat is alles voor vanavond voor mij.

ELIAS: (Grinnikend) Ron leidt een paardenrace, en Lawrence leidt het spel! (Tegen Ron) Dit is alles?

RON: Ik had een andere, maar ben het vergeten. Ik heb ze niet opgeschreven.

ELIAS: (Kijkend naar Ron met een grappig vertrokken gezicht, en we lachen) Hij kan wel verbindingen van counterparts onthouden, maar vergeet spelvragen! Het is allemaal een kwestie van belangrijkheid, naar waar je je aandacht op focust. Goed dan. Als jullie geen vragen meer hebben voor vanavond, dan zal ik jullie onder elkaar interactie toe gaan laten, om te kunnen “verteren” wat we vanavond besproken hebben. Je mag met je eigen facetten gaan verbinden. Ik zal snel weer met jullie spreken. Adieu.

Elias vertrekt om 9:04 PM.

Note: Na de sessie, vertrokken Jo, Elizabeth, en Cecelia. Mary, Vicki, Ron en Guin bleven achter, betrokken in een discussie betreffende Guin’s frustratie omdat ze niet haar meest dwingende vraag had gesteld. We besloten de sessie te continueren vanwege deze reden.

Elias arriveert om 10:10 PM

ELIAS: Je wenst audiëntie te continueren?

GUIN: In het kort, gewoon over wat ik al heb zitten bepraten met de anderen, over een kwestie die ik heb sinds de laatste paar weken, en ik hoop op enige explanatie of wat behulpzaamheid in het er doorheen gaan.

ELIAS: En wat is het waar je doorheen wenst te gaan?

GUIN: Om niet al dat conflict te hebben in de sessie’s, wat te maken heeft met mijzelf, en dat ik mezelf voor m’n kop sla, en over mijn eigenwaarde, of hoe je het ook wilt noemen. Ik weet niet wat de kern hiervan is, overduidelijk.

ELIAS: En je evalueert deze reactie als verbonden zijnd met?

GUIN: Wel, Michael verbond het met energie, de nieuwe energie in de intersectie. Ik zelf dacht dat het waarschijnlijk te maken had met misschien mijn intentie, en dat ik het niet echt weet.

ELIAS: Je conflict ligt in acceptatie, niet van andere energieën of essenties, maar van jezelf. Michael’s explanatie is incorrect. Deze reactie die je opneemt, gedurende onze momenten van interactie, is te wijten aan een connectie met Elias. Michael begrijpt niet de actie die hij opneemt. Wanneer hij aan het bewegen is, binnen bewustzijn, weggaand van dit fysieke focus, laat hij niet alleen de opname van een andere energie toe, maar hij laat ook een grotere opname van de energie van Elias toe. Wat veel ruimer wordt en meer intensiteit opneemt binnen dit gebied. Dit straalt ook naar buiten toe naar diegenen die aanwezig zijn. Ik heb je verteld dat ik in verbinding ben geweest met je, meer dan dat je er gewaar van bent. Ik heb dit gezicht al eerder opgenomen! En daarom, herkent jouw bewustzijn deze connectie. De energie die wordt uitgestraald is alles-accepterend. Dit creëert een reactie binnen jouwzelf van een weg-trekken, omdat je niet accepterend bent van jezelf. En daarom, heb je die reactie gecreëerd naar de energie die wordt uitgestraald in jouw richting.

Als een individu in fysieke focus een actie opneemt, en zij zich negatief voelen over deze actie, en wanneer zij dan geconfronteerd worden met een ander individu die compleet accepterend is van hen, dan zullen zij zich automatisch terugtrekken, omdat zij vinden dat zij dit niet verdienen. Dit is wat jij aan het opnemen bent. Hoe meer ik acceptatie en affectie naar je toe projecteer, hoe meer jij wegtrekt en een onwaardig zijn van je zelf uitdrukt, omdat je vind voor jezelf dat je deze expressie niet verdiend. Het wordt vrijelijk aangeboden, zónder verwachtingen. Ik bied geen affectie of energie aan, naar enig individu, met een verwachting. Het is een gift die gratis is. Iedereen verdient dit, jijzelf inklusief. Dit is niet bedoeld als een pijnlijke expressie, maar ik zal mijn expressie richting jou niet terugtrekken, omdat uiteindelijk jij accepterend zal worden van jezelf, en je jezelf ook zal gaan toelaten om mijn affectie te accepteren.

GUIN: En kun je mij wat hulp aanbieden in hoe ik hier doorheen moet proberen te gaan?

ELIAS: In hele kleine stapjes, ga je toestaan om accepterend te zijn van je ervaring. Ik zeg niet dat je accepterend moet zijn van deze ervaring van dit fenomeen. Maar, accepteer je ervaring van je fysieke focus als zijnde een deel van jou, als het zijn van niét een mislukking. Alles dat je creëert, creëer je voor de ervaring ervan, om er mee te verbinden en om je herinnering wakker te schudden, waardoor je leert te verbinden met je bredere zelf. Hierin, zolang je niet accepterend bent van je ervaringen, ben je jezelf aan het ontkennen. Je ervaringen ontkennen is jezelf ontkennen, omdat zij hetzelfde zijn. Als je niet je eigen ervaringen kunt accepteren, zul je niet jezelf accepteren, en daaropvolgend, zul je een ander niet accepteren.

Je bent erg efficiënt geweest in het isoleren van je eigen zelf. Je houdt anderen voor de gek door te doen alsof je connecties tussen jezelf en andere individuen toelaat, maar binnen je eigen zelf, in je schuilplaats binnenin, houdt je dit veilig verborgen en wegvergrendeld, zodat geen ander het kan aanraken. Ik raak deze deur aan. Jij houdt de sleutel vast, en neemt zorg en angst op, dat ik deze deur zou kunnen openen zonder jouw toestemming. Ik pleeg geen inbreuk. Ik ga door met het aanbieden van mijn affectie en behulpzaamheid, maar het is een aanbieding, niet een inbreuk.

GUIN: Is het juist als ik zeg dat mijn intentie acceptatie is, en mijn naam Accepteren van Zelf is?

ELIAS: Dit is wat je zult gaan willen bereiken. Je bent altijd al in deze richting op gegaan, continue vanaf kinds af aan, en je continueert deze beweging op te nemen, maar eerst zul je de acceptatie van je ervaringen moeten toelaten. Dit zal behulpzaam zijn voor je in het accepteren van zelf. Wees niet bang van andere individuen die wensen behulpzaam te zijn en hulp aanbieden, en die wel het vermogen om met je te verbinden opnemen. Deze individuen binnen deze groep hebben het vermogen om met je te verbinden, als je hier accepterend van bent; maar zij zullen niet met je verbinden als je hen niet toestaat de deur binnen te gaan, als je je sleutels blijft vasthouden.

GUN: (Huilend) Dank je.

ELIAS: (Glimlachend) Je bent zeer welkom. Als je nog meer informatie nodig hebt, kun je mij “op bellen”! (Gelach)

GUIN: Dat zal ik dan zeker ook proberen te doen!

ELIAS: (Grijnzend) Je mag mijn ‘gelefoon’ gebruiken! Wees opnemend van mijn “kosmische code”. Je mag ook een boodschap achterlaten op de “toon”! (Verwijzend naar Ron z’n “energie-bal” telefoon, en we barsten in lachen uit)

GUIN: Ik zal jouw code als affirmatie opzeggen wanneer ik je nodig heb. Dank je.

ELIAS: Ik bied je mijn hulp aan. Als je mij wenst op te roepen, hoef je het alleen maar te vragen.

GUIN: Maar ik moet het ook kunnen opmerken.

ELIAS: Waag het om deze kleine stapjes te ondernemen, omdat er geen echte draken zijn die je zullen consumeren! (Glimlachend) Wens je nog iets anders?

GUIN: Nee, ik denk wel dat dat het is. Dank je.

ELIAS: (Tegen Ron, grinnikend) Je mag dan je vraag wel niet kunnen herinneren, maar je incorporeert onze “zevens”! (Weer verwijzend naar de geelfoon) Wel, ik zal jullie weer gaan verlaten voor vanavond. Goedeavond.

GUIN: Dank je.

ELIAS: (Buigend naar Guin) Goedeavond.

Elias vertrekt om 10:30 PM

Vertaald door