Sessie 27Zondag 6 augustus, 1995

Groep Participanten: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Ron (Olivia), Elizabeth (Elizabeth), (Cathy) Shynla, Jo (Joseph), Tom (James), en laat arriverend, Ron #2 (Kali).

Elias arriveert om 6:39 PM

ELIAS: Gegroet. Wij hebben een interessante energie vanavond! Ik moet een opmerking maken, ten eerste, dat ik zeer geamuseerd ben door Michaels reactie. Wat niet wil zeggen dat ik dit niet verwachte; en hij, trouw wezend aan zijn vorm, drukte het uit in de probabiliteit die ik verwachte. Ik ben bewust van zijn aanwezigheid, en dat hij vragen wenst te stellen vanavond. Daarom, zullen wij doorgaan over ons onderwerp van de psyche. (Tegen Vicki) Je kunt gaan vragen. (1)

VICKI: Oke. Wat betreft je mededeling dat psychologie niet meer positief of validerend is dan religie, zegt Michael, “Dat is zeer onjuist, en hoe kun je dat zeggen! Psychologen hebben te maken met de ervaringen van mensen en proberen hier doorheen te werken, en zijn niet imaginaire filosofieën aan het aanbieden!!!” (Wij moeten allemaal lachen, inclusief Elias)

ELIAS: Ik zal aangeven dat ik mijn uitspraak niet zal intrekken, dat ook psychologie een overtuigingsysteem is. Met betrekking tot de vergelijking met religieuze overtuigingsystemen, zal ik ook dit niet intrekken. Je psychologische kader is gebaseerd op de observatie van ervaringen. Dit is correct. De interpretatie van de psychologische betekenis, die vastgehecht zit aan deze ervaringen, is incorrect. Hij heeft een probleem met het idee, dat religie gebaseerd is op imaginatie, wat een uitdrukking van fantasie is. Ik heb uitgelegd dat, hoewel je religieuze focussen verwrongen zijn, zij gebaseerd zijn op waarheid. Ze zijn gebaseerd op waarheden die verbeelding opnemen, wat realiteit is. Hij denkt in de richting van verhalen, dat dit de basis voor religie is; daardoor een distinctie makend van psychologie, dat het gebaseerd is op wat jij termt te zijn de feiten van ervaringen, en dat het niet imaginair is. Ten eerste, geef ik aan dat als je in deze richting denkt, dat niet alle psychologische elementen gebaseerd zijn op fysieke feiten. Er is veel in je psychologie waarvan jij zou zeggen dat het gebaseerd is op imaginatie. Hallucinaties zijn niet wat jij zou noemen fysieke feiten. Ze zijn wat jij zou noemen, imaginair. Dat wil niet zeggen dat ze geen realiteit zijn. Ik ben een onderscheid aan het maken van hoe jullie het interpreteren.
Je religieuze overtuigingsystemen, die gebaseerd zijn op waarheden, bieden je een aantal wezenlijke explanaties aan voor ervaringen en gedachtepatronen. Al eeuwenlang, gingen individuen te rade bij religieuze leiders of autoriteiten voor raadgeving, net zoals jullie nu raadgeving zoeken bij jullie psychologen. In essentie, hebben jullie een nieuwe religie gemaakt van psychologie, alleen meer gebaseerd in wetenschap. Psychologie is ontsproten uit de wetenschap, en dit is waar Michael een onderscheid in maakt, in het geloven dat wetenschap en religie tegengestelde polen zijn, die niets met elkaar te maken hebben. Ook dit is onjuist. Hun richting van focus is wat afwijkend in sommige wetenschappen; maar, in werkelijkheid, zijn hun vragen dezelfde. Religie stelt vragen over het individu en het universum en de connectie hierin. Wetenschap stelt dezelfde vragen. Psychologie, wat een andere tak van wetenschap is, handelt met het individu en zijn relatie met zichzelf en zijn wereld, wat niet altijd zover gaat dat ook het universum hierin wordt opgenomen, maar tenminste wel de omgeving opneemt. Als hij, Michael, zichzelf zou toestaan te stoppen met schreeuwen, en zou beginnen met luisteren, dan zijn deze concepten niet zo moeilijk. Dit zou geen conflict behoren te veroorzaken, daar het slechts een ander geloofsysteem is. Ik ben er zeker van dat hij dit antwoord niet voldoende zal vinden, maar hij zal zijn motivering ontvangen, al gaandeweg, terwijl wij door de vragen heengaan. Ik wil niet teveel tijd besteden aan iedere vraag die hij heeft vanavond, omdat wij anders hier de hele avond zullen zitten! (Gelach) Ga door.

VICKI: Zijn volgende vraag … eigenlijk, heb ik niet zijn vragen, ik heb zijn argumenten. En weer, “Hoe kun je dat nu zeggen!” betreffende je uitspraak, “Psychologie incorporeert net zoveel dupliciteit als religie.”

ELIAS: (Lachend) Discontinueer voor een momentje. Hij is mij aan het uitdrukken dat hij wist dat jij zou “kwalificeren” door dit te zeggen! (Gelach) Hij drukt zijn ongenoegen uit over deze opmerking, en zegt tegen Lawrence, “Schiet op, en zeg het op de manier zoals ik het zei!”

VICKI: “Psychologie neemt geen bedrog op!” Dat is zijn argument met betrekking tot dat psychologie net zoveel dupliciteit zou opnemen als religie.

ELIAS: Hij heeft echt een probleem met dit woord van dupliciteit. (Glimlachend) Ik moet het toch oneens zijn met Michael. Het is makkelijk voor je, om te accepteren dat je religies dupliciteit opnemen. Excuseer. Wij zullen Kali verwelkomen. Je gelooft erin dat psychologie een ingewikkelde wetenschap van de geest is, en dat het zoekt naar waarheid over het individu en je psyche. Ik geef aan dat, psychologie, vanaf zijn ontstaan, dubbelhartigheid heeft opgenomen. Jullie vader van de psychologie, zoals jullie hem in fysieke focus noemen, en hem deze titel hebben gegeven, Freud, heeft deze wetenschap gebaseerd op de dupliciteit van het individu. Je impulsen mogen niet vertrouwd worden, voor zover het de Freudiaanse psychologie betreft. Wil je alsjeblieft in deze transcriptie opnemen, dat als Michael door mijn antwoorden heen blijft kwetteren, ik niet in staat zal zijn om zijn vragen te beantwoorden!

VICKI: Hij zal waarschijnlijk over Carl Jung zitten te kwetteren.

ELIAS: Ja. Ik probeer daar naartoe te werken! (Gelach) In tegenstelling tot Michaels argumenten over Carl Jung, zal je zien dat zelfs tot op heden, bijna honderd van je jaren geleden voorbij je begin van je Freudiaanse psychologie, het nog steeds een aanzienlijke focus in de studie van deze wetenschap continueert te zijn; en ook, in je gewone therapie, kom je de meeste psychologen tegen, die gebaseerd zijn in dit type van psychologie. Zij kijken naar je invloeden vanuit je verleden. Zij incorporeren niet je religieuze overtuigingsystemen, of je bewustzijn, of veel van de concepten die Carl Jung in zijn latere jaren naar voren bracht. Zij incorporeren nog steeds Freudiaanse psychologie. Als ieder van jullie zou worden geëvalueerd, ieder van jullie die hier aanwezig is, dan ben ik er heel zeker van, dat ieder van jullie een probleem zou hebben met hun bevindingen van je psychologische make-up; want ieder van jullie zal niet worden afgebeeld als een volledig psychologisch stabiel persoon, omdat zij niet geloven, dat er volledig psychologisch stabiele personen bestaan. Zij zullen dan ook lichte verwijzingen aangeven naar abnormale neigingen. Deze zijn gebaseerd op Freudiaanse psychologie. Ik wil ook aangeven naar Michael, dat zijn geliefde Carl Jung een student was van Sigmund Freud, en diens geloofsystemen zeer overnam. Je Carl Jung heeft geëxpandeerd op deze overtuigingen en concepten, maar elimineerde niet de originele concepten. Ik weet dat Michael een grote fan is van Carl Jung, maar, hij incorporeert niet de hele man, alleen wat hij wenst te incorporeren, van wat jij zou noemen de “goede onderdelen”, en hij gooit die gedeeltes eruit, waar hij het mee oneens is, als zijnde invalide. Je zou dit, als je zou wensen, kunnen doen met je religies; want binnen je geloofsystemen, zijn het concepten. Je kan niet “een half individu” opnemen. (Pauze, gedurende welke Elias zachtjes begint te lachen) Wij zullen doorgaan. (Pauze) Ik excuseer mij voor een moment. (Pauze) Je mag doorgaan. Michael mag of rustig gaan zijn, of hij mag zichzelf gaan bezighouden met iets anders! (Veel gelach in reactie op Michaels continuerende onderbrekingen. (Mary’s commentaar: Misschien zou Elias mij gewoon een ‘grote mond’ moeten noemen!)

MARY: Je hebt het fout! Psychologie neemt wel een ziel op!

ELIAS: Vind je het niet interessant, dat er maar zeer weinig individuen zijn, die een essentie zullen vertellen dat zij het fout hebben? (Glimlachend, gevolgd door veel gelach) Ik geloof dat Michael zelfs God nog zou vertellen dat hij het fout heeft!
De psychologie is niet opnemend van het idee van een ziel. Het zou het idee kunnen opnemen van een collectief onbewustzijn, maar het incorporeert niet, als een wetenschap, het concept van een ziel, of ook maar iets dat zou kunnen worden vastgehecht aan religieuze overtuigingsystemen. Het incorporeren van een ziel zou een religieus focus zijn. Psychologie is een wetenschap. Zij maken een zeer groot onderscheid van henzelf, door het niet verbonden zijn aan religieuze overtuigingsystemen, hoewel ze gewoon hetzelfde zijn! (Humoristisch) Er zijn momenteel wel een aantal individuen, zeer weinig, die in het veld van psychologie zitten, die een spiritueel gewaarzijn hebben opgenomen; en hoewel Michael deze uitspraak niet opving terwijl hij aan het schrijven was, heb ik dit eerder wel aangegeven. Net zoals je wetenschappers die gewaar beginnen te worden. Dit is nog maar een begin, maar, daar jullie allemaal je verschuiving aan het naderen zijn, is informatie beschikbaar aan het worden voor al je wetenschappen. Zij zijn zich gewaar aan het worden dat hun concepten en ideeën te nauw waren, om realiteit op te nemen. Ik heb nooit gezegd dat iedere psycholoog in de hele wereld doof is voor een breder gewaarzijn.
Ik zeg dat op het gebied van de psychologie als een wetenschap en zijn focus onafhankelijk van individuen in hun ontmoetingen met hun klanten, dat er iets moet zijn voorbij datgene wat zij traditioneel hebben geleerd. Dit is waarom jullie fenomeen van wat je termt te zijn “buitenaardsen” nu wordt blootgesteld, want de wetenschap van psychologie is dit fenomeen aan het accepteren, en is de aandacht ernaar toe aan het trekken. Net zoals bij een religieus geloofsysteem, zijn er wat elementen van psychologie die waar zijn en bewust zijn. Het is alleen zo dat het algemene mechanisme van de wijze van uitoefening, hetgeen is wat ernaast zit.

MARY: Met betrekking tot kinderen die hun impulsen ongecontroleerd uitdrukken. Ik zag recentelijk een televisieprogramma over kinderen die zo gewelddadig waren, dat op de leeftijd van zelfs vier en vijf zij niet beheersbaar waren, en verschrikkelijke dingen aan het doen waren zoals het afbranden van huizen, etc. Moeten deze kinderen worden toegestaan maar te doen wat ze ook maar willen?

ELIAS: Ik geef aan dat het belangrijkste woord in deze vraag impulsen betreft. Deze kinderen zijn geen impulsen aan het uitdrukken. Deze kinderen zijn emoties aan het uitdrukken, hoewel dit een interessante opneming is. Zijn idee van uitdaging kan dan “er wat naast” hebben gezeten, maar dit zal dienen als een voorbeeld voor uitleg. Er zijn tijden, zoals wij eerder hebben aangegeven, dat een essentie kiest te remanifesteren, en zichzelf geen tijd voor aanpassingen toelaat tijdens de overgangsperiodes. In dit geval, worden veel expressies tentoongesteld, als het individu remanifesteert. In de gevallen van deze kleine kinderen, die zulke gewelddadige buien of expressies uitdrukken, zijn zij hergefocust in connectie met dezelfde essentie, die de ouder is, opnieuw vanuit een eerdere focus, waarbij deze termen voor jullie begrip worden gebruikt, daar er geen werkelijke tijd is. Je moet begrijpen dat zonder het element van fysieke focus, tijd helemaal niets betekent. Daarom, wanneer ik zeg dat een essentie projecteert zonder het toelaten van tijd voor aanpassing tijdens transitie, deze termen ten behoeve van jullie begrip zijn, want er is geen feitelijke tijd. De essentie projecteert alleen dat gedeelte van zijn bewustzijn terug naar fysieke focus, die geen overgangsperiode-blootstelling heeft gehad. In deze, omdat het eerder een onsmakelijke relatie ervaarde met dit zelfde individu, toont het deze emoties als klein kind, omdat zij nog steeds woede aan het ervaren zijn, en het wordt geuit op deze manier bij een klein kind. Dit krijgt jouw aandacht, omdat je zulk soort gedrag niet verwacht van een klein kind. Kinderen, in jullie geloofsystemen, zijn onschuldige, liefdevolle, geweldige kleine individuen. Wat je niet opneemt is dat deze kleine, liefdevolle, geweldige kleine individuen een essentie zouden kunnen hebben, die manifest is geweest in fysieke focus, voor wat jij zou noemen, duizenden jaren. Deze essentie zou vele fysieke ervaringen gehad kunnen hebben, en, omdat alles toch simultaan is, zijn deze ervaringen zeer vers. Kleine kinderen zijn verschillend van volwassen alleen doordat zijn meer verbonden zijn met hun essentie, door gebrek aan individuele focus tot zover. Daarom, is het niet ongewoon of zelfs ongehoord dat deze individuen op zo een jonge leeftijd dit soort woede tentoonstellen.

Voor zover zijn vraag over, “Moeten wij dan maar gewoon toestaan voor deze kinderen om hun gang te gaan”?, ik eerst zal aangeven dat, impulsen geen emoties zijn. Je bent niet ongecontroleerde impulsen aan het toestaan. Emoties zijn een andere kwestie op zichzelf. Ik zal ook aangeven dat, in het niet willen meegaan in deze gewelddadige expressies, deze kleine kinderen ook niet hun beloning zullen ontvangen. Het is vrij nutteloos, zelfs voor een klein individu van drie, deze expressies uit te drukken, als het er niets voor terug zal krijgen. Deze kleine individuen zijn ge-remanifesteerd met deze andere individuen, omdat zij weten dat zij een respons zullen geven, en dat zij hun beloning zullen ontvangen. Michael is juist dat er meer achter zit als alleen “het is een ervaring”, want het is een overeenkomst. Het is ook niet alleen maar een overeenkomst, want je hebt altijd de keuze om probabiliteiten te veranderen. De volwassen individuen die betrokken zijn in deze situaties, versterken deze situaties. Omdat zij op je televisie kunnen verschijnen, zodat jij en Michael het zullen zien, en kunnen zeggen “ik wens niet dat mijn kind zich op deze wijze zal uiten, en help mij alsjeblieft”, maar, zij zijn ook de beloning aan het toelaten voor het kleine kind. Ik durf te zeggen dat, hoewel ik niet persoonlijk deze kleine individuen heb gezien op Michaels televisie, maar, als je het hem zou vragen, dat deze kleintjes dit soort gedrag niet aan het tentoonstellen waren op zijn televisie. Zij waren namelijk al genoeg aandacht aan het ontvangen in die focus, waardoor zij geen huizen in brand hoefden te steken. (Pauze) Je mag doorgaan.

MARY: Als het waar is dat psychologie gebreken aanmoedigt van de samenleving, waarom hebben wij dan de betrokkenheid nodig van psychologen met criminelen om hen te veranderen?

ELIAS: Ik ben verbaasd over Michael! Dit is een vrij elementaire kwestie. (Deze respons maakt dat Vicki bijna in haar drankje stikt) Hij had deze vraag voor zichzelf kunnen uitdenken! Wanneer je een situatie hebt gecreëerd waarvan je wenst dat je hem niet gecreëerd had, dan wens je ook niet de verantwoording te nemen voor deze situatie. Dus, je natuurlijke respons in fysieke focus is, om het “te bedekken”. Wat is een betere manier om een situatie te bedekken, dan te zeggen dat je het “zal oplossen”? Jullie psychologie moedigt in de eerste plaats de situatie al aan, door het blokkeren van impulsen. Zij zijn wel zeer welwillend voor je om emoties te uiten. Zij zijn niet welwillend voor je om “dierlijke instincten” te uiten. Ze nemen geen verantwoording voor het creëren van deze situatie, omdat zij geen impulsen erkennen. Deze bevinden zich niet binnen het psychologische kader. En dan, je zou toch al niet op impulsen behoren te handelen! Dit brengt ons bij mijn oorspronkelijke punt, welke was, dat als je impulsen had opgevolgd vanaf klein kinds af, je niet dit soort gedrag als een volwassene zou hebben, maar, de psychologie moedigt je aan om deze impulsen niet te volgen. Je wordt geleerd door de samenleving, je wordt geleerd door je ouders, je wordt geleerd door je collega’s, dat je impulsen fout zijn. Zelfs je religieuze element vertelt je dat je impulsen fout zijn. Daarom, is de psychologie net zo verantwoordelijk voor het creëren van deze gebreken in de samenleving, zoals jullie dit noemen, en dit is Michaels voorbeeld van dupliciteit. Jullie psychologen zullen jullie vertellen dat jullie prachtige, liefdevolle individuen zijn, en dat je goed bent; maar zij zullen je ook vertellen niet je impulsen te volgen, wat een natuurlijk iets voor je is, want die zijn slecht. Daarom, is je fundamentele aard slecht. Als dit geen dupliciteit is, dan begrijp ik niet wat wel!

VICKI: Nou, zelfs ik begrijp niet wat dan wel!

ELIAS: (Glimlachend) Ik wens dat Lawrence geen persoonlijke commentaar levert. (Vicki lacht en zegt, “Oke”) Dan nemen wij de argumenten en het geschreeuw van weer Michael op! (Meer gelach)

MARY: Met betrekking tot positief denken en affirmaties versus psychologie, die je vertelt dat je verwrongen bent vanwege je ervaringen, zij zeggen niet dat jij verwrongen bent. Zij zeggen dat je ervaringen verwrongen zijn.

ELIAS: Maar je hebt juist je ervaringen gekozen. Daarom moet je niet separeren, en als je jezelf niet separeert van je ervaringen, brengt dat ons terug bij de dupliciteit die wij zojuist hebben uitgelegd. Dit brengt mij ook bij mijn oorspronkelijke verklaring; hoe kan je positief denken en jezelf fantastische affirmaties geven, en deze geloven als je ook, tegelijkertijd, wordt verteld dat je in principe niet te vertrouwen bent? Als je impulsen je “basis” natuur zijn en niet betrouwbaar zijn, zal dit concept altijd terugkeren en conflict scheppen. (Glimlachend) Ga maar door.

MARY: Psychologie moedigt je niet aan om te blijven zitten in een situatie van misbruik. Zij verschuiven alleen maar de verantwoordelijkheid naar de misbruiker.

ELIAS: Nogmaals, wij gaan door met mijn laatste antwoord. De psychologie verschuift de verantwoording niet. Het is verantwoordelijkheid aan het ontkennen. Het houdt jou niet verantwoordelijk, omdat het niet gelooft dat jij je realiteit creëert. Het moedigt je aan om een slachtoffer te zijn, en waarom zouden ze dat niet doen? Dit creëert immers commercie (business)! Hij zal niet blij zijn met dit antwoord!

VICKI: Hij zal terugkomen op, “Psychologen moedigen je niet aan om in een mishandelende situatie te blijven.”

ELIAS: Dat is correct, maar psychologen zijn ook individuele mensen, en zijn overduidelijk geen dom volk. Zij zijn intelligente individuen. Waarom zouden zij je vertellen te continueren in een oncomfortabele situatie? Je komt expliciet naar hen toe vanwege de reden dat je oncomfortabel bent, en niet wenst deze situatie nog langer te moeten ervaren. Het zou ridicuul zijn te denken dat zij je zouden aanmoedigen te continueren in precies datgene waar je nou juist voor komt om te laten elimineren! Zij moedigen je ook niet feitelijk aan om verantwoording te nemen voor de situatie. Jij bent het slachtoffer. Jij hebt de situatie niet gecreëerd. Je bent slechts een deel van de situatie van iemand anders, een onschuldige partij. Je kan dan in een situatie verkeren van het zijn van het slachtoffer, maar je hebt gelijkelijk deze situatie gecreëerd. (2) Dit, singulier, zal een kwestie zijn waar de meeste individuen problemen mee zullen hebben, want in fysieke focus wens je niet om verantwoordelijk te zijn, alleen voor positieve actie. Wanneer negatieve elementen de kop opsteken, wens je niet te geacht te worden deze dingen gecreëerd te hebben, zelfs niet gedeeltelijk. Je ziet ook dat slachtoffers zichzelf zien als “aardige mensen”. “Slechte mensen” zijn nooit slachtoffer. Zij zijn de daders. Aardige mensen creëren geen slechte situaties. Hier is een andere kwestie die je psychologie versterkt, het aanmoedigen van verschil. Zij separeren mensen door sommige als goed, en sommige als slecht te labellen.

VICKI: En dat is hoe zij deze situaties versterken?

ELIAS: Niet de psychologen versterken de situatie. Het individu versterkt de situatie. De psycholoog stimuleert het gebrek aan verantwoordelijkheid, wat indirect de situatie versterkt. Zijn wij nog niet klaar met zelfs Michaels vragen? (Gelach)

VICKI: Nee. Dat was het einde van bladzijde twee. Er zijn er nog maar een paar meer.

ELIAS: Wij zullen ergens vanavond nog wel aan iemand anders z’n vragen toekomen! (Humoristisch naar iedereen glimlachend)

MARY: Hoe kan je nu zeggen dat de psychologie je niet helpt? Psychologie geeft je informatie en kennis over jezelf. Zijn informatie en kennis niet datgene wat ons helpt te verruimen?

ELIAS: Hier zat ik op te wachten!

MARY: Ha ha ha, je woorden hebben zich tegen je gekeerd!

ELIAS: Ik zal Michael aangeven dat, ja, zeer juist, kennis en informatie zeker ter verruiming dienen. Onjuiste informatie en kennis dienen niet ter verruiming. Het dient slechts om je nog meer in geloofsystemen te laten vastwortelen, de separatie nog verder versterkend. Hij is zeer amusant! De ideeën die naar voren gebracht worden door de psychologie, zijn de beste poging van een uitleg, met betrekking tot de situatie van separatie. Ik zal ook uitspreken dat het opdoen van kennis en informatie voorbij psychologie, jullie allemaal, inclusief Michael, zal dienen ter verruiming van jullie bewustzijn, en het opnemen van essentie. Je zal geen enkele psycholoog vinden, zelfs niet wat jij noemt een “new age” psycholoog, die essentie heeft opgenomen.

MARY: Betreffende je uitspraak, “Wij zijn allemaal zo betrokken met het haasten naar reddingen,” wat heeft dat te betekenen? Is het niet de bedoeling dat wij bezorgd zijn over andere mensen? Is het niet de bedoeling dat wij bezorgd zijn wanneer mensen door psychologische trauma’s heengaan? En wat te denken van al die mensen die wel door de psychologie zijn geholpen?

ELIAS: Er zijn individuen die zelf geloven, in fysieke focus, dat zij zogenaamd “geholpen” zijn door psychologen. In werkelijkheid, hebben zij henzelf geholpen. Zij zijn onbewust, zoals jullie dit noemen, in communicatie met essentie geweest, en hebben hun antwoorden door hunzelf gekregen, net zoals dat je medische doktoren of je “new age” helers, jou niet genezen. Zij kunnen assisteren, zij kunnen nuttig zijn in het aangeven van de richting, maar jij, als individu, bereikt zelf de genezing. Dit geldt ook voor psychologische genezing. Je geneest jezelf. Je luistert naar je eigen essentie. Je kunt geloven dat je geholpen bent door je psycholoog, en de reden hiervoor is dat in ons regiogebied nummer twee van bewustzijn, jij omstandigheden en situaties en expressies hebt samengebracht, in connectie met dat andere individu, je psycholoog, om jezelf je boodschap door te geven. Je luistert aanvankelijk niet naar jezelf, want je hebt geleerd, nogmaals, om niet naar jezelf te luisteren, omdat je niet jezelf of je impulsen zou kunnen vertrouwen. Daarom, schuif je je vertrouwen door naar een ander individu, waarvan jij denkt dat het een professioneel is, en zeer geleerd is op dit gebied, en dan sta je jezelf permissie toe, om te luisteren naar het antwoord van je essentie, naar jouw toe, middels de psycholoog. Je heelt je eigen zelf.

Ik heb ook niet kenbaar gemaakt dat je niet betrokken zou moeten zijn met andere individuen, of dat je op je planeet zou moeten rondlopen zonder ooit maar te denken aan een ander z’n situatie. Ik geef aan dat (3) je kruistochten maakt voor goede doelen; want je gelooft dat dit je doelen geeft, en het valideert ook je idee van jezelf dat je een “aardig” of “goed” persoon bent, want goede mensen helpen andere mensen en drukken dat uit met goede doelen. Deze goede doelen hoeven niet noodzakelijk nationale gebeurtenissen te zijn. Zij kunnen ook alleen privé interacties zijn. Het zijn nog steeds doelen! (Vicki lacht) Ik zeg niet dat je ongevoelig moet worden. Ik geef aan, nogmaals, dat als je vertrouwd in je essentie, en luistert naar je essentie, en je impulsen volgt, en verbind met je essentie, je op natuurlijke wijze al die “aardige vent” expressies zal uitdrukken. Door de integratie van jezelf, en je essentie, en eliminatie van conflict; en door elk individu die begint met het vervullen van de opname van essentie, is er weer een individu minder die conflict versterkt. Daarom, kan ieder van jullie een verschil maken!

Voordat wij pauzeren met een break, zal ik jullie met een enkele gedachte laten, en wij zullen daarna doorgaan met de vragen van de andere individuen! (Gelach) Jullie ieder zijn het centrum van het universum! Alles draait om jou! Ik spreek hier niet over collectief. Ik spreek over ieder individu. Jullie zijn allemaal het meest belangrijke centrum, en jullie hebben allemaal effect op alles! Wij gaat kort pauzeren, en ik zal terugkomen voor de vragen.

BREAK 7:48 HERVATTING 8:29 PM

ELIAS: Wij zullen doorgaan. En ik ben geen ‘munchkin’ aan het zijn, hoewel ik wel geloof in geesten! (In respons op de conversatie gedurende de pauze) Wij zullen doorgaan met jullie vragen!

JO: Ik heb een vraag over graancirkels. Is dat een boodschap, misschien van een ander fysiek focus? Hoort dat voor een deel bij de verschuiving?

ELIAS: Met betrekking tot jullie verschuiving, mag het worden opgenomen in deze realiteit, maar niet als een boodschap. Het is een weergave van een interdimensionale actie. Wanneer je niet je verschuiving aan het naderen zou zijn, zouden deze gebeurtenissen niet je aandacht trekken. In het naderen van de verschuiving, ben je de realiteit van interdimensionale ontmoetingen en reizen aan het opnemen. Door het accepteren van deze realiteit, merk je het bewijs van deze realiteit op. Deze types van interdimensionale bewijzen hebben zich gedurende je geschiedenis voorgedaan. Ze werden op verschillende manieren geïnterpreteerd, uitgelegd als feeën of hekserij of tovenarij of ook als engelenboodschappen, maar werden niet realistischer bekeken. Jullie zijn ook alleen maar je eigen uitleg en definities aan het opnemen van deze gebeurtenissen, door een betekenis eraan vast te hechten in de richting van boodschappen. In andere focussen, kunnen ze op dezelfde manier geïnterpreteerd worden, zoals jullie markeringen op de grond als identificatie van bepaalde sekten zien. In de oude tijden waren jullie Christenen markeringen aan het maken of een veel kleinere schaal, maar dan, ook jullie realiteit is van een kleinere schaal, fysiek, van een vis, wat een identificatiemerk was van deze sekte van Christenen. Deze markeringen, veel groter van schaal zijnde, zijn van hetzelfde type. Ze zijn niet bedoeld als identificatie, of boodschappen naar jullie. Het zijn identificatiemerken van sekten binnen een andere dimensionale realiteit. Ik heb uitgelegd dat jullie universa elkaar overlappen. Jullie occuperen een ruimte. Ik heb ook uitgelegd dat jullie dimensies “door bloeden”. En dit is je uitleg. In hun realiteit, is de afdruk van dit teken of symbool niet in jullie realiteit. De impressie is doorgebloed in jullie dimensionale focus. Het verschijnt ook in hun focus, maar in hun dimensionale ruimte en realiteit is het fysiek anders manifest. Dit is waarom jullie het zien in die mate van grootte.

JO: Geldt dezelfde uitleg voor de symbolen op de Nazca Vlaktes?

ELIAS: Het komt er dichtbij.

JO: Hetzelfde?

ELIAS: Niet exact, want het eerste symbool is, in z’n focus, stationair, en wat zij interpreteren als het zijn van een markering. In de andere situatie, wordt dit meer opgenomen als een “door bloeding”, dimensionaal, van een impressie.

RON: Dus er zouden feitelijk van diezelfde markeringen zijn op andere plaatsen. Ze worden alleen zichtbaar als er iets is waar ze zichtbaar op kunnen worden? Zoals, kunnen ze zichtbaar worden door een weg heen of iets, en nooit door ons gezien worden, maar ze kunnen wel gezien worden door de focussen van die andere dimensie?

ELIAS: Dit is correct. Zoals ik aangaf in de bespreking over universa, zijn er veel gebeurtenissen overal om jullie heen gaande, waar jullie totaal onbewust van zijn. Dit is omdat je je focus dusdanig hebt vernauwd, zodat je alleen deze bepaalde dimensie opneemt. Dit gebied van je bewustzijn ervaart in deze bepaalde dimensie. Om verwarring te elimineren, neemt het daarom niet alle andere gebieden van bewustzijn op, die je essentie bevat. Terwijl je dichter bij je verschuiving nadert, en meer connectie met essentie opneemt, zal je op natuurlijke wijze meer interdimensionale aspecten gaan zien, wat de reden is waarom ik met jullie spreek, om trauma te voorkomen. Als je al deze dimensionale focussen zou opnemen, zonder enige kennis erover, dan zou je vrij getraumatiseerd worden door het niet weten wat je ervan moet denken. Je zou het niet begrijpen, daar het geen deel van je realiteit is geweest tot nu toe. Zoals het er nu voorstaat, zelfs al zou je opnemend en verbindend zijn, dan nog zul je zien dat wanneer je elementen van realiteit ziet, die niet zijn opgenomen in je fysieke realiteit, je zeer van slag zult zijn. Ik garandeer je, dat zelfs Lawrence, wanneer geconfronteerd met een ander zelf of fragment, van gezicht tot gezicht, van slag zou zijn! Dit zijn geen elementen van je officieel geaccepteerde realiteit in deze focus. Je begint nog maar net het idee op te nemen dat er een andere realiteit is voorbij dat wat je kent. Wat betekent dat je het nog niet in zijn totaliteit accepteert. Net zoals dat jullie allemaal, of je het je nu herinnert of niet, toekomstgebeurtenissen ziet in je dromen, om je emotioneel voor te bereiden op komende gebeurtenissen, je nu ook jezelf aan het voorbereiden bent, op wat je noemt toekomstige gebeurtenissen.

Ik zal ook kort ingaan op de vraag met betrekking tot dit onderwerp, van als je alle dingen simultaan ziet, en ze al aan het gebeuren zijn, en je in essentie er al van gewaar bent, waarom heb je dan hulp nodig? Je hebt dit fysieke focus gecreëerd met de opneming van een creatie van tijd en ruimte. Je hebt het zeer precies ontworpen om in een richting te bewegen, met tussenpozen, met specifieke vibrationele snelheden. Je doet dit voor een bepaalde ervaring; en in het doen hiervan, blokkeer je alle andere informatie. Daarom heeft dit gebied van je bewustzijn, die fysiek gefocust is, met opzet essentie vergeten. In deze situatie van het vergeten van essentie, heb je gevraagd om hulp in het herinneren, net zoals je vraagt om hulp in het herinneren van dromen. Je hebt uitgevonden dat, door je te concentreren, en het focussen met je dromen, je jezelf permissie geeft, om te herinneren, en te verbinden, door oefening. Dezelfde principes gelden voor je verzoek tot deze zitting (gesprek met Elias).

TOM: Elias, ik heb moeite met het herinneren van mijn dromen. Wat kan ik doen om ze te herinneren?

ELIAS: Je bent jezelf geen toestemming aan het geven. Veel van jullie creëren deze zelfde situatie. Je onbewuste, waarvan wij al hebben uitgelegd dat het helemaal niet onbewust is, kiest ervoor om niet te herinneren. Je bewustzijn in dat gebied is niet nog niet helemaal in overeenstemming ermee. Het begrijpt dat je wakende bewustzijn gewaar is van je overeenstemmingen; maar in het vasthouden aan z’n identiteit en focus, is het nog niet helemaal zeker of het wenst te accomoderen. Daarom zal ik je de suggestie doen, ten eerste, dat je gewaar wordt van overtuigingsystemen. Je zogenaamde “onbewuste geest” is niet sterker dan je wakende bewuste geest, wat een ander punt van de psychologie is die onjuist is. De psychologie leert je, dat je meer een onbewuste geest, dan een bewuste geest hebt, en dat het je geniepig manipuleert zonder je permissie. Dat is zeer onjuist. Er is geen enkel gedeelte van je bewustzijn waar je niet in kan tappen, die zogenaamd niet erg aanwezig is. Het verschil zit hem in het feit dat je wakende bewustzijn geconditioneerd is om in een bepaalde richting te denken. Hierin heeft het een ‘slaafse rol’ opgenomen op sommige gebieden.
In sommige gebieden laat je wakende bewustzijn zich gelden als het controlerende gedeelte van je focus, maar alleen in je wakende focus. Onder dit wakende bewustzijn is er een dreigende draak die je het “onbewuste” noemt, zich verbergend in zijn grot, die kijkt naar alles wat je doet, en die klaarstaat om uit te halen als je iets doet waarvan het gelooft dat het in conflict is met zichzelf, of, als het voelt dat het nodig is om zichzelf en zijn dominantie te laten gelden. Je bent niet twee individuen gehuisvest in één lichaam, onderling vechtend. Je bent één geïncorporeerd bewustzijn. In het laten vallen van het geloofsysteem dat je geen controle over jezelf hebt, wat je wel hebt, kun je oefenen in het openen van je gewaarzijn. Je kunt doorgaan jezelf permissie te blijven geven om de interactie in je slaapstaat te herinneren. Hierin zal je ook eerst moeten leren herkennen, dat je slaapstaat niet anders is dan je wakende bewuste staat. Het wordt niet gescheiden door een muur, waar je door een deur naar binnen gaat, en oversteekt naar een ander land. Het is een deel van je fysieke vierentwintig-uurs-dag ! Het is ook een zeer natuurlijk gedeelte van je bewustzijn.
Ik zal je ook aangeven dat je dieren droom, een natuurlijke staat van bewustzijn is, wat ook je gedeelte van je bewustzijn is, dat je hebt gecreëerd, in het toelaten van de connectie met essentie. In het creëren van dit fysieke focus, sneed je geen stuk van je essentie af die je wegstuurde. Dit fysieke focus is bevat binnen je essentie. Je bent nog steeds verbonden. Je bent er niet onafhankelijk van. En daarom, heb je er nog steeds verbinding mee middels je slaapstaat, wat je meest vloeiende en frequente communicatie met essentie is. Praat tegen jezelf, je grotere zelf, bij het in slaap vallen. Je bent tegen je wakende zelf aan het praten wanneer je je slaapstaat binnengaat. Je zegt tegen jezelf, “ik ga dit dromen”.

RON: Dat heb ik geprobeerd. Het werkt niet.

ELIAS: Dat is omdat jij, in je wakende bewustzijn, gesepareerd bent. Je moet tegen jou praten, niet Ron, of Kali, of Shynla, of James, of Joseph, of Elizabeth, of Lawrence. Je moet tegen je grotere zelf praten, je gehele bewustzijn opnemen. Je bent nog steeds separaties aan het maken. Zolang je blijft separeren, zal je veel blokkeringen tegenkomen in het herinneren.

TOM: Dank je wel.

ELIAS. Je bent welkom.

TOM: Een andere vraag. Je zegt praat tegen je grotere zelf. Groter dan je essentie?

ELIAS: Er is niets dat groter is dan je essentie. (Lange pauze) (4)

RON#2: Ik heb een andere soort vraag, Elias. Toen ze foto’s maakten vanuit het Hubble ruimtevaartuig van Mars, vonden ze ook piramides en ze vonden dat grote beeld van dat gezicht op het oppervlak van Mars. Betekent dit dat er ooit dezelfde soort buitenaardse mensen waren, of nog zijn, tussen, zeg maar, planeten door?

ELIAS: Ik zal verklaren dat er geen “Marsmensen” zijn! (Humorvol)

TOM: Was er ooit eerder leven op Mars?

ELIAS: In jullie fysieke begrip van deze planeten, nee. In andere dimensionale focussen, ja. Je denkt nog steeds dat je planeten en je zonnestelsel en je melkwegstelsel en je universum alleen van jou is, en dat andere universa zijn opgenomen ergens daarbuiten. Alle andere universa occuperen dezelfde ruimte; en ik verklaar nogmaals dat dit niet ongewoon is, en je kunt ernaar uitkijken dat je het meer en meer zal gaan zien, en meer impressies en door-bloedingen zal gaan zien, terwijl je dichter bij je verschuiving komt. Dit zijn geen expressies binnen je dimensionale focus. Het zijn door-bloedingen van andere dimensionale focussen, maar je ziet ze nu omdat je gewaarzijn aan het verruimen is. Ik heb verteld dat deze verschuiving op wereldschaal zal gebeuren. Dit was een overeenstemming die gemaakt werd in niet-fysieke focus. Daarom zal het gebeuren, of je er nu van gewaar bent of niet dat het eraan komt, en alle individuen zullen dezelfde gebeurtenissen gaan zien of ze nu wel of niet gewaar zijn van het waarom, of niet. (Pauze) Wij bemerken de energie van Shynla op. (Cathy lacht)

RON: Zullen alle essenties in alle dimensies deze zelfde verschuiving ervaren, of is het gewoon soort van …

ELIAS: Nee. Deze verschuiving is opgenomen binnenin jullie focus. Hierdoor zul je interactie kunnen hebben met alle andere focussen, maar, zij ervaren niet allemaal deze zelfde verschuiving. Andere gebieden van je essentie nemen niet de verschuiving op met betrekking tot het zien van alle dimensionale focussen. Zij zullen jou zien in het tegenkomen van jou, daar jij gewaar zult zijn van hoe je hen kan tegenkomen; maar, zij zullen niet gewaar zijn van alle andere focussen, alleen de jouwe. Dit kan worden vergeleken met; een ander dimensionaal focus die deze verschuiving creëerde en jij niet. Zij zouden dan met jou op een regelmatige basis interactie kunnen hebben, maar, jij zou dan niet alle andere soorten van focussen opnemen, alleen die van hen. Dit is gedeeltelijk wat je denkt dat je nu aan het doen bent met je “buitenaardsen”. Je gelooft dat zij separaat en apart zijn van jullie, en dat zij een enorm geavanceerde cultuur hebben, en daardoor de technologie en het vermogen bezitten, om interdimensionaal te reizen en interactie te hebben.
Deze interpretatie is incorrect. Als, zoals ik eerder heb aangegeven, zij zo ver technologisch geavanceerd waren ten opzichte van jullie, dan zouden zijn veel geavanceerdere technieken opnemen met betrekking tot interactie. Zoals ik eerder zei, vind je het niet een beetje vreemd, dat hun geavanceerdheid maar net iets verder gaat, dan dat jullie, in dit focus, kunnen voorstellen? Je mag je dan voorstellen dat hun instrumenten er anders uitzien, maar, hun functioneren is hetzelfde; en op sommige gebieden is jullie eigen technologie groter dan die van hen. Het enige verschil is dat jullie in je voorstellingsvermogen de interpretatie hebben, dat zij rondrijden in “ruimte vehikels”, die wel zeer technologisch geavanceerd moeten zijn! Zij zijn niet technologisch geavanceerder, zij zijn alleen anders gevormd; want zoals jullie nu ook aan het leren zijn, hebben zij op sommige gebieden zich gerealiseerd, dat zij niet fysiek door ruimte aan het reizen zijn, maar door dimensionale sluiers heen, en daarom dus geen raketten nodig hebben, hoewel ook zij nog niet feitelijk hebben uitgevonden hoe zij deze sluiers moeten doordringen, behalve per ongeluk.

JO: Is dat wat er gebeurde in Roswell, Nieuw Mexico? Zijn zij daadwerkelijk doorgedrongen, en konden toen op de een of andere manier niet terugkomen? Zijn ze neergestort in die dimensie?

ELIAS: Er zijn veel gevallen geweest van andere dimensionale focussen die de sluier doordrongen, inclusief het doordringen van de sluier door jullie van die van anderen; en net zoals dat jullie doordringing van de sluier, een achterlating van overblijfselen van dit fenomeen opleverde, zo ook vertoonde die van hen hetzelfde fenomeen. In hun focus, zijn hun individuen en vaartuig daar, net zoals dat jouw essentie op twee plaatsen tegelijk kan zijn. Je bent singulier aan het denken. (Glimlachend naar Vicki) Er zijn restanten van jouw reizigers achtergelaten als artefacten in andere dimensies, maar, worden ook hier teruggebracht, tentoongesteld in beide dimensies als niets meer dan artefacten.

VICKI: Zeer interessant.

JO: Dat vind ik wel wat. Wauw!

RON#2: Nou, als zij onze dimensie hebben doordrongen, en wij die van hun hebben doordrongen, per ongeluk of op een andere manier, is dat dan een deel van de reden waarom er een verschuiving in dimensie zal zijn, vanwege de breuk?

ELIAS: Nee. Dit is geen geval van oorzaak en gevolg, waarvan ik al heb uitgelegd, dat dit al geen realiteit is om mee te beginnen. Dit is een overeenstemming wat jullie essenties hebben gecreëerd, ontworpen voor dit fysieke focus. Er zijn gebeurtenissen die plaatsvinden ten gevolge van het dichterbij naderen van de feitelijke verschuiving, maar, het werkt niet in omgekeerde richting. Je bent niet aan het verschuiven ten gevolge van de gebeurtenissen.

VICKI: Hoe zit het met mensen die zonder een spoor verdwijnen, zoals bij de plaats die wij de Bermuda Driehoek noemen?

ELIAS: Dit is een keuze. Als Lawrence of andere individuen de Bermuda Driehoek zouden bezoeken, terwijl ze overtuigingsystemen opnemen, zouden zij zichzelf kunnen toelaten te verdwijnen van dit fysieke focus zonder enige vorm van uitleg. Wij zouden Lawrence nooit meer zien. Dit is een gebied van jullie planeet waar jullie jezelf permissie voor hebben gegeven om in te ont-focussen. Jullie hebben op vrij ingenieuze wijze jezelf allerlei mogelijke richtingen verstrekt binnen je fysieke focus, en jullie laten alle richtingen open ten behoeve explanatie en permissie. Als je wenst “weg te poefen”, mag je jezelf dit toestaan te doen op een geaccepteerde manier van de samenleving en culturen.

VICKI: Maar, wij zouden feitelijk overal kunnen “weg poefen”. We hoeven daarvoor niet naar de Bermuda Driehoek te gaan.

ELIAS: Dat is correct, maar veel essenties geven henzelf hier geen toestemming voor, want het is niet in lijn met de officiële geaccepteerde focus binnen deze dimensie. Dat betekent niet dat jullie niet in eventuele ontsnappingsroutes hebben voorzien! (Glimlachend, en gelach) Het zal je ook opvallen dat het wordt geaccepteerd dat in het Bermuda Driehoek gebied allerlei vreemde fenomenen gebeuren. Al jullie superstities in jullie verbeelding mogen worden volbracht met de permissie van dit gebied. Je mag verdwijnen, of je mag veertig jaar later herverschijnen, en dezelfde leeftijd hebben.

VICKI: Zoals in het Philadelphia Experiment?

ELIAS: Dit zou juist zijn.

TOM: Waarom deden ze zo stiekem over het Philadelphia Experiment?

ELIAS: In fysieke focus, in het separeren van essentie, zijn er tal van elementen in je samenleving en fenomenen die jullie niet kunnen verklaren. Dat is geen nieuwe ontwikkeling. Je focust op deze gebeurtenissen, want dit is een deel van je fysieke tijdscultuur nu. In vorige eeuwen, werden andere zaken “afgedekt”, zoals jij het noemt, vanwege andere overtuigingsystemen. Je concepten zijn in principe hetzelfde gebleven gedurende je geschiedenis in de tijd. Ontwikkelingen doen zich voor, en je beschikt niet over een uitleg voor hen. Daarom wordt dit niet besproken. In andere ontwikkelingsfocussen eerder in je geschiedenis, schreven jullie verschillende fenomeen-ervaringen toe aan, zoals ik al zei, feeën of heksen. En jullie hebben deze ervaringen niet alleen “afgedekt”, maar jullie vernietigden het bewijs door het vernietigen van individuen. In deze tijd, wordt het niet meer acceptabel geacht om individuen te vernietigen door heksenjachten. Daarom vernietigen jullie alleen het bewijs. Ook geef ik aan dat, zoals bij veel andere gebeurtenissen, dit nog niet officieel geaccepteerd is in jullie focus, wat aan het veranderen is, omdat het aan het conflicteren is met jullie religieuze en wetenschappelijke overtuigingsystemen. Jullie wetenschappers wensen niet te worden gezien als mensen die onvoldoende kennis hebben, of dat hun kennis incompetent of incorrect is. En jullie religies wensen geen conflicterende informatie binnen hun geloofsystemen. Daarom, zijn dit natuurlijke expressies van de mens, in het zijn van officieel geaccepteerde gesepareerden. Jullie zullen merken dat terwijl je de verschuiving nadert, niet alleen buitenaardsen steeds meer publiekelijk worden, maar dat zelfs jullie heksen worden geaccepteerd.

JO: Dus, het is over het algemeen een geval van, als ze het niet kunnen verklaren, dan ontkennen ze het bestaan ervan.

ELIAS: Dit is vaak een natuurlijke gebeurtenis, zeker omdat je meer en meer een veel technologischer tijdperk nadert, waarin jullie geloven dat jullie in staat zullen zijn om je universum, en alles wat erin bevat is, te kunnen verklaren. Dit versterkt het idee van het niet willen blootgeven van conflicterende informatie; maar, zoals ik zei, is ook dit aan het veranderen. Het is jullie overduidelijk aan het worden dat het niet nodig is om deze realiteiten te ontkennen. Jullie zijn ook, als populatie, niet zo accepterend meer van jullie wetenschappelijke overtuigingsystemen. Zij zijn aan het bewegen naar een positie die parallel loopt met je religieuze overtuigingsystemen, en vormen niet langer een bedreiging.

VICKI: Ik heb een vraag over het praten tegen je grotere zelf. Gisteravond het ik geprobeerd om een pijntje te helen, die ik al voor ongeveer een weekje had, wat zeer succesvol was, en in die poging probeerde ik te communiceren met opgenomen essenties, in plaats van met mijzelf. Zat ik hiermee wat dichter in buurt?

ELIAS: Ja. In deze expressie, ben je ten eerste aan het vertrouwen, en daarnaast druk je een verlangen uit om meer op te nemen, dan alleen dit fysieke bewustzijns focus. Als je erin gelooft dat je andere essenties moet incorporeren, ten behoeve van behulpzaamheid hierin, dan is dat aanvaardbaar; want zoals ik aangaf, moet je in stapjes bewegen, en terwijl je in stapjes gaat, incorporeer je continue meer en meer. Ik heb ook aangegeven dat, hoewel je jezelf kan helen, je er niet altijd in zal geloven dat je jezelf kan helen. Je vertrouwt niet op je eigen vermogen. Daarom zoek je incorporatie van behulpzaamheid, en dit laat je toe jezelf te genezen, want deze expressie is een wat jij zou noemen “in de juiste richting beweging”.

VICKI: Hoe zit het met Minerva?

ELIAS: Ah! We zijn weer bij ons spel belandt! (Gelach) Nu zullen wij Ron wakker zien worden, zelfs al was het maar om een ander een punt te zien winnen! (Iedereen giert het uit) Ik ken een punt toe aan Lawrence, en ik ben erkennend van deze prestatie, want het werd niet toegeëigend door het zien ervan in een droomstaat, maar het was een opname van vertrouwen. En dat verdient erkenning.

VICKI: Dank je wel.

ELIAS: Ik ken ook een punt toe aan Elizabeth, in het vasthouden van wat nu ons vierde kind genoemd wordt, in het groen, Marshuka, en ik ben ook erkennend naar Elizabeth toe in het vertrouwen en geloven wat Elias je aan het vertellen was, dat als je wat verder in je tunnel zou kruipen, je het zou bereiken dat je deze kinderen zou zien. Daarom, ben ik erkennend van die handeling op dat vertrouwen.

RON: Wie is Lazour?

ELIAS: Dit is een verbonden essentie die behulpzaam is, maar die niet een deel van dit spel is. Als het een deel van het spel was geweest, dat zou ik een punt hebben toegekend aan Elizabeth voor het maken van connectie. (Zich omdraaiend naar Ron) Je mag nu weer verder wegdrijven. (Gelach) Ik ben zo blij dat ik je aandacht zo kan vasthouden! (Humorvol, en meer gelach)

RON#2: Hebben wij ieder ook een gids?

ELIAS: Ik heb al eerder uitgelegd over deze kwestie van wat jij termt gidsen, of engelen, of meesters te zijn. Andere essenties plaatsen zich naast je in behulpzaamheid, en je mag hen in fysieke focus de term meegeven van gidsen, hoewel er in basis geen feitelijke gidsen zijn, want in werkelijkheid is het niet nodig, daar je essentie genoeg begeleiding bezit voor jezelf.

RON#2: Kunnen we hem bereiken? Kan ik mijn eigen gids bereiken, of moet ik naar een of andere vortex of plaats gaan om echt in contact te kunnen komen met hem?

ELIAS: (Zeer geduldig) Dat zou het opnemen van overtuigingsystemen zijn; maar, als jij deze overtuiging opneemt dat deze vortex meer energie genereert in het behulpzaam zijn, dan zou je meer van een connectie kunnen ervaren bij een van deze centra, hoewel je overal kan verbinden, en daarnaast geef ik je aan dat de beste gids jijzelf bent.

RON#2: Dank je wel.

ELIAS: Je bent welkom. Toch erken ik dat er veel individuen zijn, die niet in staat lijken te zijn, om hun eigen essentie op te nemen voor begeleiding. Daarom, als je erin gelooft dat een andere essentie behulpzaam kan zijn in het begeleiden van jou, dan zijn er vele andere essenties die welwillend zouden zijn. (Pauze) (5)

TOM: Elias, je zei de laatste keer dat James veel geisers had. Was ik onbeheersbaar?

ELIAS: Er bestaat niet zoiets als onbeheersbaar. Alles is een keuze. Jij bent altijd in controle van jou. Je kiest je expressies. Er is geen enkel deel van je ervaring of je focussen of je essentie, dat je niet onder controle hebt, zoals in onze laatste sessie door Michael kort en lichtelijk werd tentoongesteld door zijn “terug wippen”, en ons een uitstekende illustratie gaf van controle. Je kan ervoor kiezen om in controle te zijn van deze situatie. Je hebt gekozen om er niet controlerend over te zijn, maar je wordt je er momenteel meer gewaar van. In dit gewaarzijn, kan je een keuze maken om deze focus te veranderen. Je kan, in het verbinden met essentie, jezelf toelaten je impulsen te erkennen, en om niet jezelf te blokkeren in je impulsen of emotionele situaties, waardoor je kiest om geen geiser te creëren. (Pauze) Wensen jullie meer vragen te stellen vanavond?

CATHY: Ja, ik heb er een. Het is een simpel vraagje. Je zei daarnet dat je mijn energie opmerkte. Merkte je ergens vanmiddag mijn energie op?

ELIAS: Je bent mijn energie gedurende wat jij noemt enkele dagen aan het opmerken geweest.

CATHY: Enkele dagen … hmmm. Ik heb het druk heb gehad in mijn fysieke focus, maar ik probeer toch connectie te maken.

ELIAS: Dat is een verruiming van gewaarzijn. Dat betekent niet dat je in je fysieke alledaagse leven de connectie verbreekt, en dat je niet je normale officiële geaccepteerde leven leidt. Het betekent alleen dat je meer opmerkzaamheid en meer gewaarzijn opneemt van meer elementen binnenin je en om je heen. Als je wat meer bereikend bent geworden van deze opmerkzaamheid, dan zal je deze elementen in al je dagelijkse focussen beginnen op te nemen, en dat zal vervangend en normaal worden, maar, je bent juist dat je mijn energie herkend in connectie met jezelf. Je moet het alleen niet weg rationaliseren, want het manifesteert hoe dan ook toch!

CATHY: Goed dan!

VICKI: Nou, je bent zeker goed in het trekken van iemands aandacht, op verschillende manieren!

ELIZABETH: Oh ja, nog bedankt dat je de klok van mijn antwoordapparaat liet afgaan!

ELIAS: Elizabeth kan mijn spelletjes niet waarderen! Welnu, ik was feitelijk je officiële tijd met rust aan het laten, wat feitelijk alles is, waar jij een verlangen voor uitdrukte voor mij om te doen! (Gelach) Wij zijn tamelijk bereikend in speelsheid, zoals ik al aangaf. In fysieke focus, zijn jullie veel te serieus. Het zou jullie goed doen wat speelser te zijn. Dit zou een ondersteunend element voor Shynla zijn, het uitoefenen van duwen van energie oefeningen, al was het alleen maar voor de speelsheid ervan.

CATHY: Nou ja, de tijden zijn gespannen. Wat kan ik zeggen? (Gelach)

ELIAS: Is dit altijd al een uitdrukking geweest van dit individu in heel haar fysieke ontwikkelingsfocus? (Vicki giert het uit) Ik zal aangeven dat dit individu al een “gespannen tijd” ervaarde sinds dat ze kind was! (Ron, Vicki, Jo, en Cathy moeten allemaal lachen) Nu zullen wij aangeven dat je je “plezier gebrek” mag loslaten, in Michaels termen, en het spelen mag opnemen en dat zal daadwerkelijk gewoon goed gevonden worden!

CATHY: Nou, dat had ik mijzelf toch al lopen bedenken!

ELIAS: (Zeer overdreven) Wij zouden van deze focus niet de creatie van realiteit durven afpakken! Ik ben erkennend van je eigen ontwikkelingen! (Grinnikend) En dat is er ook weer een voor mij! (Gelach)

CATHY: Mij best!

ELIAS: Ik ben niet zo’n slechte gozer hoor. (Meer gelach)

RON: Ze is uitgegaan met slechtere!

ELIAS: In ieder geval ben ik liefdevol accepterend, en vertoon ook een redelijke humoristische instelling, en ik ben zeer volbracht in het spelen! Als er verder geen kwesties meer zijn voor vanavond, en als Michael niet aanwezig is om nog meer vragen naar voren te brengen, (gelach) dan zullen wij onze discussie beëindigen voor vanavond, en ik zal jullie gedurende de gehele tijd tot onze volgende bijeenkomt energie toezenden, voor het “verbinden”.

(Wij eindigen om 9:48 PM)

VOETNOTEN: (1) Het zal duidelijk zijn, na het lezen van deze transcriptie, dat Mary zeer “aanwezig” was in de eerste helft van deze sessie! Daar waar haar vragen direct werden opgelezen, zoals zij ze had genoteerd, heb ik haar naam gebruikt alszijnde de persoon die de vragen stelde. In werkelijkheid, stelde ik alle vragen voor haar, en dat was vrij moeilijk!

(2) Mary’s note: “Ik denk dat Elias een beetje geïrriteerd aan het raken was met mij op den duur. Zelfs ik zie nu de overbodigheid van de vragen. Alhoewel ik wel moet toegeven, dat hij door blijft gaan om iedere vraag te beantwoorden. Dat op zichzelf is een zeer geduldig iets, zelfs tot het allerlaatste moment”.

(3) Ron #2 probeerde te onderbreken op dat moment, maar Elias bleef gewoon doorpraten, overduidelijk zeer vastberaden om zijn punt duidelijk te maken.

(4) Mary’s note: “Wauw! Dat was een diepgaande, boven je verstand gaande verklaring! Ik zal er een poosje over nadenken. Niets is groter dan je essentie! Wauw!”

(5) Mary’s en Vicki’s note: Hier, toont Elias een prachtig voorbeeld van geduld, en liefde, en speciaal tolerantie. Wij zouden allemaal moeten proberen wat toleranter en accepterend te zijn van andere mensen hun overtuigingsystemen.

1995 Vicki Pendley/Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden
Vertaald door