Sessie 5

Woensdag, 10 mei 1995 (herziene versie)

Deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Christie (Oliver), Laszlo (John), en Debbie (Catherine).

Note: Deze sessie werd gehouden in het huis van Laszlo. We begonnen, als voorheen, met een meditatie geleid door Laszlo, waarbij we elkaars handen vasthielden bij wijze van experiment. Dit leek niet erg van invloed te zijn. Ook hebben wij deze avond geen nieuwe mensen erbij zitten, omdat we nieuwsgierig waren naar een verschil in de energie van Elias tijdens onze vorige sessie. We hadden ons afgevraagd of Ron en Donovan dit verschijnsel veroorzaakten. Nogmaals, dit leek niet het geval te zijn. Elias arriveerde tijdens onze meditatie binnen ongeveer tien minuten. De tijd is 8:10 PM.

ELIAS: Goeienavond. We zullen de aandacht op jullie vragen richten. Jullie hebben veel vragen betreffende jezelf de laatste tijd. Je kunt je vragen stellen.

VICKI: We waren eerder allemaal over zelfmoord aan het praten. Wil je reageren op dit onderwerp?

ELIAS: Dit is een ingewikkeld onderwerp. Sommige essenties zijn van mening dat dit focus onjuist is voor hen. Ze willen niet meer doorgaan. Ze kunnen hun energie niet richten om een ziekte te maken binnen hun fysieke lichaam. Als gevolg, maken ze een keuze om hun fysieke leven te vernietigen.

Andere essenties manifesteren met de intentie om gedurende een korte tijd te leven. Tijdens hun focus in dit fysieke bestaan, worden ze verhinderd om op een natuurlijke manier over te gaan. Dit schept desoriëntatie in hun leven. Ze hebben hun doel hier uitgediend, en zijn verward. Zij lijken niet meer in staat tot het maken van een verbinding hier. Ze maken het besluit te overlijden.

Sommige mensen richten zich op een oorzaak. Dit zal, vele keren, een ervaring binnen een groep zijn. Dit zou ook in aanmerking komen op het gebied van zelfmoord. Ze kiezen een reden om te sterven, omdat ze geen reden kunnen vinden om te leven.

Veel mensen kunnen geen connectie maken met hun essentie in een bepaalde fysieke focus. Dit leidt tot verwarring. Het manifesteert zich fysiek in depressie. Zij lijken niet in staat tot het corrigeren van hun conditie. Dit veroorzaakt dat zij een keuze maken deze focus te beëindigen.

Er zijn ook andere condities, met betrekking tot dit onderwerp. Sommige mensen hebben wat ze wilden bereiken in een bepaald leven voltooid, en kiezen om niet te continueren. Er zijn er ook een aantal die het noodzakelijk vinden om statement te maken, voor de aandacht, gericht op een specifiek of huidig probleem. Deze mensen, individueel en collectief, maken ook de keuze een einde te maken aan hun leven in deze focus. Er zijn vele soorten redenen voor. Hoewel er altijd wél redenen zijn. DEBBIE: Zijn er "walk-ins"?

ELIAS: ik vraag je, en wat is het dan waar ze in zullen wandelen? (Veel gelach) Ik verontschuldig me. (Hij is ook aan het grinniken!) Dit is een fantasie. Een andere essentie zal niet zo grof onbeleefd zijn om een invasie van jouw essentie te pogen.

DEBBIE: Dat is mooi!

VICKI: Deze vraag is voor een vriend. Is een zelfmoord iets wat wij allemaal weleens kiezen voor de ervaring, voordat we kiezen te stoppen met manifesteren hier?

ELIAS: Nee. Zij zouden ervoor kunnen kiezen een bepaalde manifestatie op een bepaald tijdstip te beëindigen. Dit betekent echter niet dat zij niet zullen kiezen om weer te manifesteren in een andere focus. Sommige essenties re-manifesteren niet omdat ze niet het gevoel hebben dat het noodzakelijk is voor hun ervaring, maar het is geen regel.

VICKI: Dank je wel.

ELIAS: Je bent welkom.

LASZLO: Welke oefeningen kunnen we doen om meer in contact met onze essentie te komen?

ELIAS: Je moet je verschuiving van je aandacht oefenen. Ik weet dat ik je dit al vaak heb verteld. Ik begrijp ook dat jij het niet begrijpt! (Gelach)

Het is een moeilijk onderwerp. Je dient je te oefenen in de aanvaarding van de ervaringen waar je in betrokken bent; je interactie met andere mensen, je interactie met je zelf, je interactie met andere wezens en met de natuur. Je bent verbonden. Je ziet jezelf als losstaand van deze dingen. Dat ben je niet. Je bent wel een deel van hen. Je hoeft dit alleen maar te begrijpen, en dingen om je heen óp te merken. Je eigen emoties en gedachten zullen continue je getuigenis zijn. Je hoeft enkel maar aandáchtig te zijn! Je moet oefenen om niet alles te rationaliseren in je leven! Dan zul je je verbindingen beginnen te herkennen. Door het delen van je ervaringen met elkaar, verkrijg je informatie en validatie dát je verbonden bent. Jullie zijn allemaal bij elkaar voor het doel om elkaar hierin te versterken. Er zijn geen toevalligheden! (Grinnikend, en een pauze)

DEBBIE: Elias, ik heb iets nodig. Ik moet van die twijfel af. Ik wil dat je me iets vertelt, wat Michael niet weet.

ELIAS: Wat?

DEBBIE: Iets wat ik Michael nooit verteld heb. ELIAS: Ik denk dat wij binnenkort zullen aansluiten in dit gebied. Ik vind dat je eerst moet leren vertrouwen. Wij zullen je verificatie geven, maar wanneer je het niet verwacht.

DEBBIE: Dank je wel.

ELIAS: (Tegen Christie) Je hebt een vraag?

CHRIS: Eigenlijk, heb ik die niet. (Hier moedigen we haar allemaal aan haar vraag te stellen, maar ze doet het niet. Laszlo "redt" haar)

LASZLO: Ik wilde gaan vragen over genezing, maar dit heeft waarschijnlijk te maken met je aandacht.

ELIAS: Dit is juist. Dit is ook veel ingewikkelder dan je je realiseert. Dit is direct betrokken met je overtuigingen. Je moet je eerst richten op je overtuigingen, en dan zul je automatisch genezende situaties creëren in jullie lichamen. Er zijn handelingen die je fysiek zou kunnen doen, maar ze zullen alleen op de symptomen gericht zijn, en niet de werkelijke oorzaken.

Je versterkt je eigen overtuigingen in negatieve zaken middels je eigen samenleving. Je leert dit aan je kinderen vanaf het moment dat ze geboren zijn. Jullie enten hen in wanneer ze baby's zijn. Je blijft doorgaan met het versterken van je geloof op het gebied van ontoereikende gezondheidskwesties, en het wantrouwen van je fysieke lichaam en diens vermogens, gedurende je hele leven. Je gaat zelfs zóver dat je je jaarlijkse seizoenen her-creëert en her-noemt, in termen zoals "allergie seizoen"! (Gelach) Dit is niet juist!

Je lichaam is zeer goed in staat zichzelf te onderhouden. Het kan alles genezen, maar jullie geloven dit niet! Dit is de reden waarom "het werkt", in jullie woorden, voor mensen die plaatsen bezoeken zoals Lourdes of Fatima; alleen omdat deze mensen samen, collectief veel energie samenbrengen in het geloof ervan. Dit is wat hen geneest, niét de plaats.

VICKI: Ik vind dit geweldig!

DEBBIE: Ik ook!

ELIAS: Hebben jullie behoefte aan duidelijkheid over kwesties die we eerder hebben besproken?

LASZLO: Ja. Over seksualiteit?

ELIAS: Wat is je vraag? (Hier, probeert Laszlo z'n vraag te formuleren, en kijkt uiteindelijk vragend naar Vicki)

VICKI: Veel mensen hier hebben een probleem met de seksuele geaardheid. Wil je alstublieft toelichting geven op de kwestie van seksuele oriëntatie, welke je naar voren bracht in onze laatste sessie? ELIAS: Je essentie bevat geen specifieke seksuele geaardheid. Je bent niet mannelijk of vrouwelijk. Je bezit kwaliteiten van beide, zelfs in je fysieke manifestatie. Je incorporeert een mannelijke helft van je hersenen, en een vrouwelijke helft. Je identificeert je linkerkant als mannelijk, en je rechter als vrouwelijk. Je hoeft je niet "door tweeën te splitsen" om de mannelijke en de vrouwelijke te scheiden! Je lichaam is altijd geïntegreerd. Dit komt omdat je lichaam een fysieke uitdrukking is van je essentie. Net zoals een schilderij een fysieke uiting van de kunstenaar is, is je lichaam een fysieke uitdrukking van je wezen. Daarom bezit het niet een geaardheid in de natuurlijke staat..

Je hebt deze scheiding gecreëerd door je concepten over je geloof en je filosofie. Ze zijn onjuist. Je natuurlijke staat heeft geen voorkeur. Je ziet dit terug in je eigen verhalen over mythologie, die door jullie eigen soort is gecreëerd. Er was geen voorkeur voor seksuele geaardheid. Dit kwam later, tijdens ontwikkelingen in de religieuze richting. (Elias pauzeert, kijkt rond en zegt) Ik wil ... (Vicki geeft hem een drankje) Dank je wel.

We hebben dit onderwerp maar kort besproken. Er zijn momenteel mensen, die zich in hun essentie bewust zijn, van het feit, dat er geen voorkeur zou moeten zijn. Zij hebben een wereldwijde epidemie gecreëerd in deze tijd, om te protesteren tegen je vooroordelen. Je was correct in je interpretatie. Ik was niet duidelijk in mijn woorden. Het heet A-I-D-S. (Uitgespeld)

VICKI: Het lijkt erop dat de epidemie de vooroordelen alleen maar erger maken!

ELIAS: Elke epidemie in je hele geschiedenis is gemaakt voor een doel. Ten tijde van de pest, bekeken jullie de slachtoffers niet als "iets goeds". Mensen bekeken hen als slecht, arm, vies, maar er ontsproot hieruit wél een aandacht, gericht op de kwesties op het gebied van onhygiënische levensomstandigheden. Positieve ontwikkelingen ontstonden door middel van de expressie van dood. (Pauze)

VICKI: En hoe zit het met jouw realiteit? Hoe is het, waar jij bent? Waar ben je?

ELIAS: Ik ben hier! (Grinnikend)

VICKI: Waar ben je wanneer je niet hiér bent?

ELIAS: Ik ben niet in een "plek", zoals jij je wereld ziet. Terwijl wij praten met elkaar, ben ik ook gefocust in andere realiteiten, op hetzelfde moment. Jij bent gefocust in deze realiteit, maar je deelt een soortgelijke ervaring met mij in een gelijktijdig bestaan van jouw. Dit is waar je levens zich allen kruisen met elkaar. Ik doe hetzelfde. Alle dingen zijn simultaan. Ik focus met andere essenties naast die van jullie. Jullie zijn aangenaam, maar ook zij zijn aangenaam. Ze zijn leerzaam voor mij, maar in een veel gecompliceerder focus.

VICKI: Dus dit is een prettige ervaring voor je?

ELIAS: Ja. Het is erg aangenaam voor ons.

VICKI: Het is voor ons ook erg fijn!

ELIAS: Wij ervaren alles in zijn volheid, veel voller dan je je kunt voorstellen, maar jouw focus nu is ten behoeve van een andere ervaring en moet worden gezien, op dit moment, als een uitermate belangrijk en ultieme ervaring. (Lange, stille pauze) Jullie zijn allemaal zeer rustig vanavond!

DEBBIE: Kun je mij vertellen over een vorig leven? Eén? Welke dan ook?

ELIAS: Catherine, mogen we even een momentje..? (Pauze) Catherine was in een leven in dit bepaalde focus, een handelaar. Hij was zeer ... rond! (Gelach) Een aardige man, en kauwde graag en veel op iets! (Meer gelach) Zijn handel was met koper; ik geloof potten.

DEBBIE: Hoe spannend. (Sarcastisch)

ELIAS: Dit was niet voldoende voor je?

DEBBIE: ik had gehoopt een bekende artiest te zijn of zoiets! (Merk hier op dat zowel Debbie als Mary erg artistiek bezig zijn momenteel)

ELIAS: In het kader van de kunst, waren jij en Michael en Lawrence samen met mij in Frankrijk. Lawrence had weinig talent! (Grinnikend naar Vicki, en wij liggen allemaal dubbel) Doch was hij een goede vriend. Jij en Michael waren zeer goede vrienden, en de deelden het artistieke talent en kracht van geest.

Dit werd herhaald in een andere fysieke manifestatie. Dit was overeengekomen tussen jouwzelf en Michael. Je was erg gelukkig in het delen van deze ervaring, en stemde in het te herhalen. Dit was ook in een ander manifest focus met mij. Dit zou jullie plaatsen in het tijdsdeel van 1880. In dat tijdsdeel, was hij (Mary) Frans, jij (Debbie) was Engels, en ik was Iers. Je had grote waardering voor het gebied van de kunsten.

Je hebt dit in deze manifestatie ook. Het is je fundamentele aard van je wezen. Dat is waar we het over hadden in onze laatste ontmoeting, toen wij spraken over re-manifestatie in gelijkaardige tijdskaders als weerspiegeling van de basis persoonlijkheidstrekken.

VICKI: De basis aard van Lawrence is overduidelijk niet artistiek! (Gelach)

ELIAS: (Glimlachend) Dat heb ik niet gezegd. Ik heb alleen gezegd dat hij niet zo goed was in de schilderkunst.

VICKI: Is Lawrence eigenlijk wel goed in iets? (Gelach) ELIAS: Hij is goed in veel dingen. Hij is zeer getalenteerd in andere artistieke gebieden. Hij geeft zichzelf niet genoeg krediet in zijn eigen verbinding hiermee. Hij gelooft niet in zijn eigen artistieke aard, maar zijn vermogen om het te zien in andere individuen zou hem moeten betuigen dat hij in verbinding staat met gelijkgestemde geesten. Onderstreep gelijkgestemd!

CHRIS: Wat je zei over Catherine en de aard van haar essentie, kun je dit vertellen over mezelf, en over een van mijn vorige levens?

ELIAS: Je had een focus in een manifestatie die wij al eerder aangaven, met John. Dit was een focus van zand en farao's, een zeer prachtig deel van de tijd in jullie geschiedenis. Zeer artistiek beschilderde gezichten, zeer mooie kapsels; veel versiering in klederdracht. Dit had niet John's bijzondere aandacht in dat leven. Hij was meer geïnteresseerd in boten dan vrouwen! (Gelach)

CHRIS: In dit leven, heb ik altijd moeite met wat ik doe. Kunt je mij vertellen wat ik nu het beste doe?

ELIAS: Waar je het meeste van houd, is wat je het beste doet van alles!

CHRIS: Kun je mij vertellen, je weet wel, Catherine is artistiek. Wat ben ik?

ELIAS: Jullie zijn allemaal artistiek. Maar je geloof niet dat je beschikt over deze kwaliteiten. Je ziet het alleen in andere mensen. Jij en Lawrence hebben veel gemeen! (Gelach) Je zult zien dat als je je creatieve expressie laat stromen, je verrast zal zijn hoe natuurlijk het is en hoe goed je het zal volbrengen. Als je van muziek houd, zou je je daar op moeten richten.

CHRIS: Ik hou van muziek en de natuur. Was er ooit een moment dat wij allemaal samen waren?

ELIAS: Mogen wij een verzoek doen alvoor we de vraag beantwoorden? Michael's fysieke lichaam is zeer oncomfortabel. We zullen zo verdergaan. (Momenten passeren, en dan ...)

MARY: Ik moet plassen! (We barsten allemaal in lachten uit!)

BREAK: 9:15 PM. HERVATTING: De tijd werd niet genoteerd, maar Elias verscheen sneller dan hij gewoonlijk doet aan het begin van een sessie. Aanvankelijk richt hij zich op ons gesprek van tijdens de pauze, waarin we bespreken of het wel of niet oog contact hebben met hem, verschil voor hem maakt, of invloed op de energie heeft, op welke wijze dan ook. Merk op dat we het allemaal wel een beetje raar vinden aanvoelen dat Elias "luistert" naar onze conversaties! ELIAS: Wij waren aan het praten over jullie verbindingen, en de vraag of jullie allemaal samen betrokken waren in een bepaald leven.

Ten eerste, zijn wij niet ergens in 'ongewisse'! Wij zijn hier, in interactie met je. Het is van weinig belang of je oog contact met me hebt. Ik heb mijn visuele focus. Het is niet erg duidelijk in Michael's lichaam de hele tijd. Soms kan ik jullie fysiek zien. Het merendeel van de tijd, zie ik jullie essentie meer dan je fysieke vorm.

Voor wat betreft onze connecties samen in een leven; In een leven, het vorige voor mij, niet Michael's meest recente manifestatie, maar mijn laatste, was dit een focus van Catherine als een Engelsman.

Michael was Frans, en een dierbare vriend van mij, maar niet mijn minnaar. Die connectie was er in verschillende andere fysieke manifestaties. Hij en ik waren nooit familie. Wij waren altijd minnaars, maar niet in mijn laatste manifestatie.

Oliver was manifest in Amerika. Ik ontmoette haar daar tijdens een lezing-tour. Ze was een actrice. Ze was zeer bevallig. Ik was zeer onder de indruk! (Gelach) Ik zou mij niet laten vangen door haar charmes, maar ik had een diepe genegenheid en waardering voor haar talent.

Lawrence was ook in Engeland. John was in Ierland. Hij was Willy. We konden niet altijd goed met elkaar overweg, maar ik hield veel van hem.

Catherine was een enorme hulp en troost voor me in die manifestatie, in zeer moeilijke tijden. Michael was er toen ik overging. Jullie kenden elkaar dus niet allemaal in een fysieke manifestatie, maar hadden allemaal een connectie met mij in dat leven. Is dit voldoende antwoord op je vraag? (Stille pauze)

Jullie hebben afspraken gemaakt in connectie met mij, niet in deze fysieke manifestatie, maar voordat je elk manifesteerde in dit huidige leven. Is dat duidelijk?

VICKI: Ja. Zou een 'vorig-leven regressie' een gunstig of noodzakelijk ding zijn?

ELIAS: Het is niet nodig. Als je een twijfelachtige aard hebt, zoals Michael, en je wezen niet kan aanvaarden voor wat het is en je richten op je huidige ervaring en de toekomstige richting, dan kan het enigszins verhelderend zijn; hoewel Michael zich niet zo lang heeft geconcentreerd op die obsessie! (Grinnikend)

CHRIS: Hoe breng ik dit naar voren? Ik heb deze week zitten denken over het pad dat ik heb genomen om tot deze plaats te komen. Ik heb geleden door verloren liefdes, en als ik terugkijk, had ik niet hoeven te lijden. Moet ik gewoon gericht blijven?

ELIAS: Het gericht blijven is een zeer belangrijke zaak. Je zult zien dat het soms nuttig is om gewoontes uit het verleden te beoordelen. Dit kan je helpen in de huidige situatie. In het werken met je overtuigingen, zal je gecentreerd blijven. Dit zal bijdragen tot het creëren van een kunstzinnige werkelijkheid. Dit zal ook helpen in je aantrekking van de essenties en dingen die je nodig hebt en verlangt.

Je moet je ook bewust zijn van de schoonheid die voor je staat, en binnen in je zit. Wanneer je je eigen schoonheid van je wezen realiseert, zul je, als een roos, een heerlijke geur verspreiden, die anderen zal aantrekken en je schoonheid zullen bewonderen. Helpt dit?

(Lange pauze, tijdens welke Christie iets te drinken aan Elias geeft) Dank je wel. Heb je nog meer vragen? (Nog een lange pauze)

VICKI: Nou, als niemand dat heeft, ik wél! Ik heb altijd vragen!

ELIAS: (Grinnikend) Wat wij nu met zijn allen zien is een kwaliteit van Lawrence! Hij heeft áltijd veel vragen! (Gelach)

VICKI: 'Hoe beginnen we'?

ELIAS: Hoe begin je wat? (Grinnikend)

VICKI: Hoe begint het leven?

ELIAS: Hoe leven begint in deze focus, deze manifestatie?

VICKI: Nee ik bedoel, sommige mensen geloven in evolutie, sommige mensen geloven in Adam en Eva, sommige mensen geloven dat we afkomen van andere planeten, enz.

ELIAS: Dit onderwerp, zoals dieren, zal veel tijd in beslag nemen. Ik zal je een kort gedeelte ervan nu geven. Wij zullen later continueren met nog veel meer. Dit zijn belangrijke en waardevolle vragen voor je groei.

Jullie wetenschappers geloven in de evolutie. Jullie religies geloven in superstitie en verhalen. Gedeelten van ieder zijn waar en correct. Het meeste is dat niet. Je bent niet uit een vis ontsproten! (Gelach) Je bent ook niet verschenen en appelen beginnen te eten! (Meer gelach)

Jij creëerde deze realiteit. Jij creëerde deze wereld. Voordat deze planeet of zonnestelsel bestond, wás je. Je maakte keuzes om te creëren met vele andere essenties. Onderstreep vele! Je focus was te beleven, te ervaren.

De verhalen van je meester Plato zijn meer kloppend dan je godsdienst of je evolutie. Dit wil niet zeggen dat wezens (dieren, etc.) en planten niet evolueren. Dat doen ze wel, als ook jullie. Jullie zijn momenteel in ontwikkeling.

Je creëerde deze wereld en richtte eerst je bewustzijn hier. Het was, bij wijze van spreken, een "test" periode. We zullen deze periode een "on-gerichte manifestatie" noemen. Je was voor een deel van de tijd alleen maar fysiek gericht. Het merendeel van de tijd, bestond je in een droom- staat. Het zou vergelijkbaar zijn met het tegenovergestelde van je huidige bestaan, met een paar uur van je tijd, in jullie woorden, als gericht zijnd in dit type van bewustzijn. Veel van jullie uren waren gericht in de droomstaat. Dit was een proefperiode, een van wennen aan het maken van je eigen fysieke bestaan, en het bestaan van jullie wezens op deze planeet.

Je creëerde alles hier. Jullie hebben collectief alle deeltjes en atomen gemanipuleerd om bergen en zeeën en wezens te vormen. Dit is de reden waarom jullie dieren geen ziel hebben. Ze zijn geen onafhankelijke essenties. Ze zijn jullie creatie. Hoewel ze geëvolueerd en ontwikkeld zijn op hun eigen manier, heb jij ze het oorspronkelijk bestaan gegeven. Nu bestaan zij in hun eigen bewustzijn. (Pauze) We zullen nog één vraag doen.

CHRIS: Ik heb een vraag. Ik weet dat mijn vader veel bij me is. Ik voel hem om me heen. Is er iets wat hij me wil vertellen?

ELIAS: Dit is niet onze focus. Ik zal het uitleggen. Er zijn een aantal essenties die, laten we zeggen, gespecialiseerd zijn in het verbinden met individuele essenties. Dit zal jullie fysieke fenomeen van bepaalde mensen verklaren, die als "mediamiek begaafde", zoals jullie hen noemen, in staat zijn om connectie te maken met individuele essenties. Er zijn anderen die niet met dit doel gefocust zijn. Ik ben in een sfeergebied van het onderwijs. Het is moeilijk om verbinding te maken met essenties die niet tot mijn 'aandachtsgebied' behoren. Ik kan impressies, indrukken doorgeven, maar ik ben niet 'gericht' in en tot het doorgeven van bepaalde informatie.

Jullie denken dat als je eenmaal sterft en oversteekt naar een ander bestaan, dat je automatisch alomvattend en verlicht bent! (Gelach) Ik wil dit ook, maar het is niet de werkelijkheid! (Grinnikend)

Ik heb wel de impressie dat de essentie waar je over praat je continu omringt. Het is gemakkelijker om te verbinden met jullie essenties en hun fragmenten dan het is om verbinding te maken met een aantal essenties die in een andere focus zijn. Is dat duidelijk? (Christie knikt) Is dit alles?

VICKI: Het is duidelijk, maar het is zeker niet alles! (Lachend) Ik heb nog veel vragen! (Hier moedigt Laszlo Vicki aan een andere vraag te stellen)

ELIAS: Lawrence niét aanmoedigen! (Grinnikend, en wij barsten in lachen uit) Ik zal jullie een goede avond wensen.

GROEP: Goeienavond. (De tijd was niet genoteerd)Vertaald door