Sessie 130


“Bewegingen In Het Bewustzijn”

Maandag, 28 oktober 1996

Deelnemers: Mary (Met tegenzin), Vicki (Onvoorbereid), Ron (Geen probleem), Cathy (Vastberaden), en Jene (Verward).

Opmerking: Deze sessie werd gehouden ten gevolge van Cathy’s vastbeslotenheid. Ik vertelde haar dat ik een tape wilde meenemen naar de Seth Conferentie, voor Melinda, en merkte terzijdelings op dat het interessant zou zijn om een verhandeling van Elias te hebben. Ze nam het idee, rende ermee naar Mary, en kreeg Mary tenslotte zover dat Mary overeenstemde met een sessie. Jene hoorde erover, dacht dat het een geweldig idee was, en vroeg of zij mocht komen. Ik stapte erin zonder enige vragen of gedachten erover te hebben, behalve dat ik het wel interessant vond wat Elias te zeggen zou hebben. Echter, Elias richtte zich tot mij persoonlijk, en vroeg mij wat hij diende te adresseren. Omdat ik hier totaal onvoorbereid op was, raakte ik de weg kwijt, en reageerde niet. Noch reageerden Cathy of Jene. Ron kwam dit scenario binnen gelopen, ging zitten, overzag de situatie, en vroeg Elias om (de onderwerpen) zelf te introduceren. En ten gevolge daarvan hebben we de navolgende tekst. Achteraf was Jene’s verwarde reactie, “Goh, ik dacht dat jullie altijd wisten wat jullie aan het doen waren!” Nee – dat weten wij dus niet! We zijn ook alleen maar een stelletje stuntelaars! (Behalve Ron natuurlijk).

ELIAS: Jullie zoeken allemaal naar explanaties en antwoorden voor de bewegingen die jullie maken. Jullie allen zien beweging (plaatsvinden). Jullie bieden jezelf allemaal het bewijs van de bewegingen in bewustzijn aan, wat jullie niet helemaal adequaat kunnen uitleggen naar jezelf toe. Het doet er niet toe in welke richting dat je je aandacht opfocust, want in iedere richting waar je je aandacht op focust, zul je beweging terugvinden, in deze huidige tijden. Je zult nieuwe bewegingen tegenkomen; veranderingen die je jezelf niet helemaal kunt uitleggen. En dus, kijk je naar de wetenschap voor verklaringen hiervoor, maar de wetenschap is niet adequaat in het beantwoorden van je vragen. De wetenschap, dan, kijkt vervolgens naar religies om antwoorden te vinden, voor elementen van vragen die zij niet wetenschappelijk kunnen beantwoorden. Maar ook jullie religies zijn inadequaat in het beantwoorden van deze vragen, omdat zij niet de notie van vertrouwen op het zelf hebben, en de notie volgen dat zij buiten henzelf om moeten zoeken naar hun antwoorden. De wetenschap kijkt ook naar buiten toe voor hun antwoorden.

Jullie zijn op een punt aangekomen, in bewustzijn, waarbij je veel beweging (gaande) kunt zien, op ieder gebied en ieder aspect van het leven. Je ziet vele veranderingen (plaatsvinden). Je ziet veranderingen in jezelf. Je ziet veranderingen in jullie samenleving. Je ziet veranderingen in jullie wereld. Dingen lijken anders te zijn, en je vraagt je af waarom, en je kijkt naar de autoriteiten die je hebt gevestigd, om je de antwoorden te bieden op je vragen, maar, je antwoorden liggen nu binnenin je. Je weet instinctief, van binnen, wanneer bewustzijn beweegt. Je bent gewaar. Ongeacht van je geloofsystemen, zúl je bewegingen opmerken.

Je zou religieus geneigd kunnen zijn, en je zou nog sterker kunnen gaan vasthouden aan je religieuze overtuigingen, en je zou jezelf kunnen onderdompelen in deze overtuigingen - en gaan anticiperen op de profetieën die je werden aangeboden. Je gaat bewegingen zien, om te valideren dat deze profetieën gematerialiseerd zullen gaan worden.

Als je niet religieus bent ingesteld, dan zul je naar de samenleving en naar de wereld kijken, en je zou een pessimistische visie kunnen hebben. Je gaat een wereld zien die steeds gewelddadiger wordt. Nog meer onrust komt voor terwijl de tijd voorbijgaat; en ook dit is waar; niet enkel je perceptie; omdat jij dit creërt waar te zijn. Het is een beweging binnenin het bewustzijn.

Jullie wetenschappen, jullie technologieën, gaan steeds sneller en sneller vooruit. Je bereikt steeds meer en meer. Je gaat vooruit, in jullie termen, en je kijkt steeds meer naar je wetenschap. Maar zoals ik al zei, - het dóet er niet toe, in welke richting dat je je aandacht focust. Je zál beweging zien. En de bewegingen die je ziet, zul je als extreem zien, omdat de bewegingen die momenteel plaatsvinden, extreem zijn.

Jullie naderen jullie Verschuiving. Deze verschuiving in het bewustzijn heeft effect op iedereen. Jullie naturalistisch ingestelde mensen worden nu nóg gevoeliger met betrekking tot jullie planeet. Jullie wetenschappers zijn nu nóg intenser aan het onderzoeken. Jullie religies zijn nu nóg meer gefocust op het “einde der tijden”. Het gemiddelde individu merkt de bewegingen op. Alles om jullie heen reflecteert deze beweging. Jullie alledaagse conversatie reflecteert deze verandering. Sommigen kunnen deze veranderingen niet identificeren en zeggen, “Er hangt een verandering in de lucht”. In sommige opzichten, is dit waar, want er hangt verandering in de lucht. En het zit in alle bewustzijn.

Jullie hebben voor deze beweging gekozen, en je zoekt en probeert antwoorden en validatie te vinden voor wat je ziet. Je kijkt naar elkaar hiervoor, en je vraagt elkaar naar deze validatie, omdat jullie het vertrouwen hebben verloren in jullie autoriteiten. En dus, her-stuur je je vertrouwen, (je richt het op) naar wat je beschouwt als de gewone man; elkaar. Ik zeg niet dat dit géén “goede” richting is, omdat ik jullie al vaak heb verteld dat het zeer nuttig is om uit te wisselen en interactie te hebben met elkaar. Maar binnen de beweging van deze Verschuiving in het bewustzijn, presenteren jullie jezelf nieuwe informatie aan over realiteit. Alle individuen bieden henzelf deze nieuwe informatie aan, over de realiteit en het zelf. Niet iedereen interpreteert deze informatie op dezelfde manier, maar, jullie bieden jezelf allemaal nieuwe herinneringen aan. En daarom komt het je ten goede om interactief te zijn en uit te wisselen, maar je richting voor je aandacht ligt binnenin je.

Dit werd jullie - al doorheen de tijden- steeds opnieuw verteld. En gedurende jullie geschiedenis, kozen sommige van jullie ervoor om te luisteren en te reageren. De massa heeft tegenovergesteld gekozen. Dit is niet iets negatiefs. Dit is jullie creatie. Dit was jullie keuze voor jullie ervaring, en het heeft jullie goed gediend; maar, nu kies je voor een andere richting. Jullie kozen voor een nieuwe richting in bewustzijn; en tijdens de begin-weeën hiervan, stuntelen jullie nog.

Je bent zoekende, je kijkt rond, en je stelt vragen, maar je wenst niet te luisteren naar zomaar ieder antwoord. Daarom, kies je ervoor je antwoorden te ontvangen op nieuwe manieren. Je ontwikkelt een interesse in het zelf en je vermogens. Je labelt deze vermogens als ‘psychic’, wat afgeleid is van je psyche; wat een element is van je bewustzijn die gefocust is in dit fysieke element.

Je ontwikkelt die aspecten van het zelf, maar je begrijpt niet wát je aan het ontwikkelen bent. Je zet je bewustzijn meer open om meer informatie op te nemen, en visueel, fysiek, zie je meer van realiteit, maar je begrijpt niet hoe je moet interpreteren wat je ziet. En daarom, continueer je voort, en je stelt vragen, en je vult enorme volumes aan boeken op over ‘psychic’ (buitennormale) fenomenen, en over aliens, en over bewegingen in het bewustzijn. Dit zijn allemaal elementen van jouw. Dit zijn allemaal elementen van jullie bewustzijn, en van jullie keuze om de Verschuiving te creëren.

Het is jullie allemaal heel erg duidelijk dat er iéts aan het gebeuren is. Ik zeg jullie, wat aan het gebeuren is, zijn géén buitenaardsen die contact zullen opnemen met jullie en interactief zullen zijn met jullie, met het doel om jullie planeet te infiltreren! Jullie zijn contact aan het maken met jullie! Je kiest ervoor om je bewustzijn te verschuiven, om meer realiteit op te kunnen nemen, dan dat je op dit moment in jullie tijdsframe opneemt. En terwijl deze verschuiving in het bewustzijn steeds meer momentum aanneemt, in support en erkenning van jullie allemaal, zul je meer van de realiteit gaan ervaren.

En zoals ik jullie al eerder heb aangegeven, zijn dit elementen waar je op mag gaan anticiperen alszijnde de acties van jullie verschuiving. Je kunt gaan anticiperen op een groter gewaarzijn. Wat wordt er bedoeld met een groter gewaarzijn? Je bent je op dit huidige moment gewaar van jezelf. Je bent gewaar van deze realiteit. Je bent gewaar van dit universum en dit objectieve bewustzijn. Maar je beschikt over het vermogen voor een nog veel breder gewaarzijn. Je bent dit nu aan het naderen. Elementen die in het bewustzijn nog als sluiers hangen tussen jezelf en anderen, zullen niet langer meer aanwezig zijn. Het zal geen inspanning vergen of moeilijk zijn voor je, om te communiceren met elkaar, ongeacht het gebied van je bewustzijn, binnen bepaalde grenzen. Gebieden van bewustzijn zoals het gebied van transitie, zal niet meer iets zijn wat ver van je vandaan lijkt te zijn. Momenteel zie je dat maar enkele individuen kunnen communiceren met dit gebied van bewustzijn. Jullie beschikken zeker over speciale gave’s! Iederéén is in het bezit van dit vermogen.

Jij, in je bewustzijn, bestaat bijna de helft van je fysieke bestaan in een andere staat (van bewustzijn), in jullie termen. Maar je begrijpt niét de significantie of de actie ervan - die plaatsvindt in om het even welke andere staat van bewustzijn dan ook. In werkelijkheid, bestaan er geen andere staten van bewustzijn. Er bestaan enkel maar andere (soorten van) acties in bewustzijn, die volkomen natuurlijk aan je zijn; en één daarvan is je slaapstaat.

Je droom activiteiten zijn je momenteel compleet vreemd. De individuen die interactief zijn in de droomstaat en daarvan een bewust gewaarzijn behouden, en zich de interacties kunnen herinneren die plaatsvonden in de droomstaat, geloven dat zij zeer bereikend zijn in deze staat van bewustzijn. Maar, op dit moment kunnen zelfs die individuen die zeer bedreven zijn in droombewegingen, niét de acties en de gebeurtenissen die plaatsvinden in deze staat van bewustzijn, echt begrijpen. Maar binnen de actie van jullie verschuiving, zullen jullie dit wel gaan begrijpen. Jullie zullen daadwerkelijk bewust gaan worden van het vermogen - die je bezit, maar waar je nu niet gewaar van bent – om te kunnen manipuleren, en van het vermogen om je op een bewuste manier door deze staat heen te bewegen.

Jullie praten met elkaar over het zijn, of over het worden, van bewuste co-creators. Jullie zijn creators! En door de actie van jullie verschuiving, zullen jullie bewuste creërders zijn. Je bent geen co-creërder, omdat er geen creërend suprême Opperwezen bestaat, en omdat júllie zij aan zij creëren. Jullie zijn de opperste suprême. Ik heb het jullie al vele vele malen verklaard; jullie zijn (al) je allerhoogste expressie. Je bent niet verbannen naar een aards-niveau als straf, of alszijnde een klas om in te leren – waar je in kan afstuderen, en vervolgens door mag promoveren naar hogere vlakken van bestaan en bewustzijn. Je occupeert nu, op dit huidige moment, je allerhoogste expressie al, in het nu, en altijd. Je bent nu behoudend van al je vermogens. Wat je zoekt is niet in je toekomst. Waar je naar zoekt is niet aan je voorbij, want waar je naar zoekt, bén je al, en je bént behoudend van het vermogen om in het nu te kunnen bereiken.

Ook vertel ik jullie dat ik niét aan het pleiten ben voor de eliminatie van jullie geloofsystemen. Je bént bevattend van geloofsystemen. Je zult altijd behoudend zijn van geloofsystemen binnen welke fysieke manifestatie dan ook, omdat ze een element van jullie creatie zijn.

Jullie creaties binnen de fysieke manifestaties zijn exceptioneel. Jullie hebben met zeer veel imaginatie gecreërd. Jullie hebben het hele fysieke universum gecreërd. En de werkingen van het allerkleinste element van dit fysieke universum van jullie kun je beschouwen als het zijn van zo ongelooflijk bijzonder dat het zelfs je geest verbijsterd doet staan. Omdat zij compleet perfect zijn in hun creatie. Maar je blijft maar doorgaan met het zoeken naar iets dat magnifieker en aan je voorbij is. Ik zeg het jullie allemaal nogmaals; kijk naar jezelf, want jullie creëren jullie verschuiving, en jullie beschikken over het vermogen om al deze dingen nu te creëren, in de ruimte die jullie occuperen.

8:31 PM.

Opmerking; De eerste 15 minuten van deze sessie werd van de tape gewist, samen met wat persoonlijke vragen en antwoorden daarop. Maar het geheel van de sessie is wel verwerkt in dit transcript.

1996 Copyright Vicki Pendley/Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden


Vertaald door