Sessie 28


Privé Sessie #3
Groep Sessie #28


Woensdag 9 augustus, 1995Groep participanten: Mary, Vicki, Ron en Cathy

Elias arriveert om 8:20 PM

ELIAS: Goedeavond. (Pauze) Wij verwelkomen Shynla, opgenomen in onze nieuwe agenda. Zullen we beginnen met ons spel? (Grinnikend)

RON: Nou, we hebben wel een paar vragen. Michael wil dat ik een vraag stel. Ze wil weten of toevallig Elias z’n kleur blauw is.

ELIAS: Wij kennen een punt toe voor Michael voor de kleur blauw, in connectie met mijzelf.

CATHY: Jo wil weten of Minerva paars is.

ELIAS: Nee.

CATHY: Oh, dat is jammer. Ik ben sorry voor Jo.

ELIAS: Ik geef aan dat Michael, in zijn perceptie van het volgen van een impuls om onderzoeking te doen in transcripties, correct was in de interpretatie van de aanwijzingen. Hij heeft de aanwijzing niet geraakt, maar de aanwijzing zit verborgen in mijn antwoord naar Ron, voor het geven van een naam aan een kind in connectie met paars. Je antwoord is al gegeven. Niemand ontvangt een punt, want niemand heeft deze informatie opgepakt. Daarom ben ik afwachtend van jullie connectie in deze informatie.

VICKI: Refereer je naar het neerleggen van de baby in een donker focus?

ELIAS: Nee. Ron heeft eerder een punt ontvangen voor deze informatie. Wij praten in connectie met paars. (Pauze) Onze herinneringen zijn zo gelimiteerd!

RON: Het moet Mikaki geweest zijn.

ELIAS: Een punt voor Ron! (Ron lacht)

CATHY: Is Mobowah oranje?

ELIAS: Incorrect.

CATHY: Getver!

ELIAS: Oranje is verbonden met een andere essentie die ook geen punt heeft ontvangen, maar dit zou overduidelijk moeten zijn voor jullie.

VICKI: Oranje zou verbonden zijn met Paul, en ook Mamandy.

ELIAS: Een punt voor Lawrence, voor oranje en Mamandy. Ik ken ook een punt toe aan Elizabeth voor Marshuka, die niet van een vrouwelijke oriëntatie is; dit is verbonden met geel voor vrouwelijk.

Je mag een boodschap doorgeven aan Kasha. Marshuka is niet van vrouwelijke oriëntatie. Energie gevoelens die Kasha ervaart zijn aan het ontwikkelen als een mix van essentie energie en haar eigen energie, deze energie manifesterend in onvolbrachte verlangens en veilig tot uitdrukking gebracht door het vasthechten van deze verlangens aan een essentie, waardoor een continuatie wordt toegelaten van niet-connectie en separatie. Zij is momenteel aan het continueren binnen het kader van het gesepareerd zijn van alle andere essenties, waardoor zij een verlangen voelt te verbinden met iets.

Ik geef aan dat het hier is waar jullie je “gevarenzone” binnengaat, waar jullie informatie kunnen verzamelen, en denken dat jullie zoveel weten, waardoor je jezelf gelooft zo “geëvolueerd” en verruimd te zijn, en hierin breng je geen nederigheid tot uitdrukking, wat een hoofd expressie is van essentie. Dit is tegengesteld aan verbinden. Het is een symptoom van separatie. Je kan ook, in een uitleg aan jezelf, geloven dat je een geweldige connectie hebt met je eigen essentie en met een andere essentie. In dit, is het veel eenvoudiger, psychologisch, om verbinding te maken met verbeelding dan met een daadwerkelijke fysieke focus, dit is de separatie die Kasha momenteel heeft gecreëerd, van haarzelf denkend dat ze een verbinding maakt, en in werkelijkheid raakt ze meer gesepareerd. Dit zal een vrij diepgaand onderwerp zijn, en als Kasha ervoor kiest toekomstige sessies op te nemen, dan zal ik meer informatie in deze richting opnemen, daar het een directie binding heeft met de psyche, en ook instructief zal zijn naar andere individuen toe die soortgelijke situaties ervaren.

Nu, zal ik mij richten tot jullie. Eerst, wil ik een erkenning uitdrukken in opmerkzaam zijn, naar Ron en naar Lawrence en naar Michael, van jullie connecties, dit is ook de reden waarom ik tot uitdrukking bracht, in diepte, informatie betreffende jullie connecties, zodat jullie deze informatie konden verwerken, en connectie konden maken en meer zouden opmerken. Ik heb ook een boodschap voor Elizabeth, in de erkenning van een nieuwe verschuiving; waar haar interactie met betrekking tot het kind vergelijkbaar kan zijn geweest aan eerdere interacties of responsen, de manier waarop ze koos om te gaan met deze interactie, subsequent, wat een direct gevolg van een verschuiving was, waarin ze meer gewaarzijn opnam, en een verruiming in het begrijpen van essentie.

In ben ook erkennend van Lawrence voor het verruimen van perceptie in het opnemen van het idee van connectie in relatie tot je gebeurtenis vandaag, want dit is correct. (*1) In dit land van jou momenteel, in je cultuur, hebben je jongere individuen consistent, met name binnen deze eeuw, verbonden met muziek. Het is niet van belang met welke muziek zij verbinden. Het is de connectie in zichzelf, die wordt gegenereerd door een gemeenschappelijke focus. Hierin, hebben je jongeren grote emotie en verlangen en verbinding geuit, wat een, ongeacht de voorkeur, een zeer positieve expressie is van individuen die connectie maken, wat een essentie connectie toelaat. Ik zal ook uitleggen dat de interpretatie van je zoon van groot inzicht was, en ik zal erkennen, zeer goed!

VICKI: Wauw! Cool!

ELIAS: Dit zal je een voorbeeld zijn dat als je opmerkzaam bent en je bent aan het verbinden, dat je interpretatie vermogen van je wereld en incidenten die om je heen gebeuren veel makkelijker wordt en veel natuurlijker. Ik heb al vele malen aangegeven, dat je essentie moeiteloos is. Hoe nauwer je verbindt, hoe minder moeite het je kost om door je fysieke focus heen te bewegen. (Pauze) Ik zal mij richten tot de connectie van Shynla, want dit zal overduidelijk een vraag zijn die zal worden gesteld. Deze essentie is zeer verbonden met Lawrence en Ron, maar ook, is dit een zeer recente ontwikkeling. Laat mij het uitleggen.

Deze essentie is meerdere malen met Michael verbonden geweest. In de eerste plaats, net zoals in het scenario van de tweelingen, verwerft een iemand bepaalde eigenschappen, en de ander andere eigenschappen. Hoewel ze zeer verbonden en zeer hetzelfde kunnen zijn, zijn sommige persoonlijkheids trekken verdeeld, zoals het “wegdwalen” van Ron tussen de twee, afhankelijk van de fysieke focus. Michael drukt een meer lichtzinnige persoonlijkheid uit, Lawrence de meer geaarde persoonlijkheid. Hierin, hebben zij over en over gemanifesteerd, dezelfde persoonlijkheidstrekken vertonend; Lawrence de meer serieuze fysieke gefocuste, Michael de artistieke dromer. In dit, is Shynla vele malen verbonden geweest met Michael vanwege de voorkeur voor deze persoonlijkheidstrek, zich heel bewust zijnd van Lawrence, want zij zijn bijna onafscheidelijk.

In dit specifieke ontwikkelingsfocus, heb je gekozen jezelf in lijn te plaatsen met een meer geaarde individu, je ervaart een zeer gericht focus, maar je voelt je niet zo geaard binnenin jezelf, daarom aligneer je met het individu Lawrence, en de perceptie van stabiliteit bij dit paar van Lawrence en Ron, zodat je jezelf meer direct kan focussen binnen je realiteit, nog steeds een verlangen uitdrukkend een “vrije geest” wensend te zijn, en je erkend een vriendschap met onconventionele gewoonten, maar wenst geaard te zijn op je eigen voorwaarden, waardoor je deze focus kiest om gealigneerd te zijn met Lawrence, en hebt jezelf verbonden met deze essenties in de herkenning van de band van fragmentatie, en de ‘close-heid’ en het gemak van dit type van relatie.

Je hebt gekozen, tot op dit punt, totdat Michael meer geaard is geworden in dit fysieke focus, om niet met hem te aligneren. Het zou niet zo gemakkelijk je natuurlijke neiging zijn, om zo verantwoordelijk te zijn. Michael zou eerder niet erg goed zijn geweest voor deze situatie. Ook, deel je enorme gelijkenissen in je interactie met andere individuen. In dit, zou je elkaar niet aanvullen. Je zou gedrag aanwenden die je niet wenst aan te wenden. In essentie, ben je hier gewaar van geweest, daarom koos je niet te richten met Michael in dit focus. Je connectie momenteel is omdat Michael veel niet-waarschijnlijke probabiliteiten heeft geïnitieerd in deze focus. Het zal je opgevallen zijn, in je dagelijkse leven, hoe met elkaar verwikkelde probabiliteiten kunnen liggen in vrij simpele acties en interacties. Denk nu na over de verwikkeldheid van probabiliteiten met essenties. Dat is waar wij waren gebleven vorige week, toen ik naar de uitleg toeging van je regionale gebieden, wat kaders van bewustzijn zijn.

Je bent, in fysieke focus, er met een vertrouwd. Je bekendheid is met je regio gebied een. Je probabiliteiten, en je creativiteit, en je interacties komen van je regio gebied twee, dit is het geëxpandeerde gebied van bewustzijn die je mag bekijken en waar je in mag tappen, maar waar je niet bewust van gewaar bent momenteel. Dat wil niet zeggen dat je er niet gewaar van mag zijn. Je bent het alleen niet op het huidige moment. Door het oefenen, zal je gewaar worden, meer en meer. Je gedachten en impuls expressies die naar je fysieke bewustzijn komen, komen van je regio gebied twee. Deze zijn verwerkt vanuit essentie en worden geïnjecteerd in dit regio gebied twee, waar ze zijn verbonden met alle andere fysieke probabiliteiten, dit is waar jij, in jouw bewustzijn, waar je niet wakend gewaar van bent, gewaar bent van al je waarschijnlijke keuzes.

In fysieke wakend bewustzijn, is regio gebied een het gebied waaruit je probabiliteiten kiest en erop handelt. Regio gebied twee is zeer beschikbaar voor je. Je laat het alleen links liggen en negeert het. Alle opgeslagen en gecreëerde informatie in dit gebied van bewustzijn is beschikbaar voor je fysieke focus. Dit is het gebied van bewustzijn dat je volgende ruimere gebied is. In het zien van een schijf, zoals ik heb beschreven, zie je een overlapping of transparant-achtige “erdoorheen” beweging in een bredere richting of baan naar je regio gebied een toe, daar is regio gebied twee gecreëerd. Zoals ik heb aangegeven, heb je ontelbare regio gebieden. We zullen onszelf in eerste instantie alleen met deze twee bezighouden, want deze twee zijn wat je dagelijks opneemt in je focus. Je droomstaat is bevat binnen regio gebied twee. Je impulsen, je creativiteiten, je connecties, worden uitgedrukt en gemanifesteerd van dit gebied naar fysieke focus.

Ik ben niet van plan erg lang te spreken met jullie vanavond, gezien de late start. Daarom zal ik kort vragen toelaten, en als wij de volgende weer ontmoeten, zal ik meer uitleggen over je regio gebieden voor jullie, en in die tussentijd, voor onze volgende discussie, zal ik in afwachting zijn of jullie je interactie zullen opmerken, en welke vragen jullie zullen ontwikkelen betreffende dit regio gebied twee. Zoals ik jullie al heb gezegd, wanneer je vragen stelt, denk je en neem je op. Wanneer je geen vragen stelt, ben je niet aan het opnemen.

RON: Ik heb een vraag. Waar gaat mijn energie heen in deze sessies? Ik merk dat ik wel heel erg veel in slaap val. En ik weet dat de informatie niet verveelt!

ELIAS: Dank je! (Gelach) In werkelijkheid, is je energie nergens naartoe aan het gaan. Je energie is reserverend en intrekkend. Ik heb je uitgelegd dat dit een connectie en illustratie is van de binnentrekking van het zwarte gat, een binnentrekken van energie naar essentie, wat een persoonlijke connectie creëert. Het is een herkenning van mijn energie die in jouw bewustzijn wordt opgenomen als een gewaarzijn en identificatie van je oefeningen. Je bent gefocust op connectie maken, daarom heb je besloten, binnen je regiogebied twee, om aanwezig te zijn bij onze sessies en energie en informatie naar binnen te trekken, maar niet noodzakelijk in een volledig wakende bewuste staat. Je bent er gewaar van dat qua informatie je mag verbinden met onze sessies middels het materiaal. Je bent er in essentie ook van gewaar dat je energie niet kan verbinden door papier, (glimlachend) daarom heb je ervoor gekozen je tijd te gebruiken in een sessie voor de connectie in een andere wijze. Ik zou mij als ik jou was er niet zo druk over maken. Het is niet beledigend naar mij, want ik begrijp wat je keuze is, en het verbinden is een deel van verruimen, en dit is waar het om gaat.

RON: Ik zie het. Ik begrijp het nu. (Sarcastisch)

ELIAS: Ik ben er vrij zeker van van niet! (Glimlachend)

VICKI: Ik al helemaal niet!

CATHY: Nou ja Ron, ik zou ook zo in slaap kunnen vallen, dus je hoeft je niet als de Lone Ranger te voelen! (Gelach) Oke. Vragen tijd.
Omdat ik een gespannen persoon ben in dit fysieke focus, is het moeilijk voor me om een heldere geest te hebben. Een week geleden ging het beter, voordat ik een bepaald project kreeg toegewezen om aan te werken. Ik schijn maar niet mijn dromen te kunnen onthouden. Het leek alsof ik vooruitgang aan het maken was. Nu voelt het aan alsof ik weer achteruit ga, en ik probeer nog steeds om te mediteren als ik tijd heb gedurende de dag. Is er iets anders wat ik kan doen? Omdat ik weg zal zijn voor twee weken. Ik vind het niet leuk om niet aanwezig te zijn. Het voelt alsof ik vier keer school zal missen! Ik moet weten wat ik kan doen, zodat ik niet te ver achterop raak! (Lachend)

ELIAS: Je kan ook connectie maken in je wakende focus. Het is niet nodig voor je om zo intens te concentreren op meditatie, of op je droomstaat. Wanneer je zo intens geconcentreerd bent, kan dat dienen als bokkering. In ontspanning en visualisatie, zou je het makkelijker kunnen vinden om te verbinden. Hierin, zou je ervoor kunnen kiezen om een korte tijd dagelijks in ontspanning door te brengen. Dat kan helpen je te kalmeren. Je kan ook focussen op je chakra’s. Hierin, kun je meer het balanceren en aarden opnemen, wat behulpzaam is in het voelen van minder spanning. Ik wil ook aangeven dat jij je niet zoveel zorgen moet maken! Besteed je tijd en energie aan het opmerkzaam zijn. Maak je geen zorgen om “kosmische dingen”! Als je opmerkzaam bent van de dingen om je heen en de dingen binnenin je, zal het gemak volgen. Je hebt de neiging om te hard te focussen, en de verwachting dat je moet ervaren binnen een bepaalde richting. De enige richting die nodig is voor jou om in te gaan, is om opmerkzaam te zijn, want hierdoor valideer je jezelf, aard je jezelf, en verbind je, en in het verbinden, zul je ook veel meer rust gaan ervaren, want het laat een vertrouwen in het verbinden toe, en wanneer je je zeker voelt binnen je eigen staat van bewustzijn, zul je veel makkelijker flowen, en dan laat je toe dat spanning wegstroomt. Als je iets meer fysieks wenst, of wat jij zou noemen iets concreets, zou je ook dagelijks voor korte tijd yoga kunnen opnemen, iets wat je al kent.

CATHY: Ik wist dat je dat ging zeggen! Ik wist dat ik het gewoon het moeten doen toen hij het een week geleden zei. Oke, oke, oke! Ik heb mijn taak! Nu moet ik er alleen nog voor kiezen om het te doen! (Gelach)

ELIAS: Dat is juist! Je zal uitvinden dat ook mijn energie zal zijn opgenomen. Ik wil ook aangeven dat een andere connectie van Shynla een connectie is binnen ons spel van essenties, waarvan op het moment deze essentie al is begonnen met het initiëren van connectie, en je zal een energie gaan opmerken als een expressie van deze essentie in fysieke sensaties. Daarom ben je niet alleen. Je krijgt heel veel hulp. Je bent alleen maar stoïcijns aan het kiezen dit alleen te doen, onafhankelijk, met jezelf! Dit is niet nodig, en daarnaast, deze essentie die aan het verbinden is met je, verbindt toch wel, ongeacht of je fysiek denkt dat je alles alleen aan het doen bent.

VICKI: Waarom verbinden essenties zich met fysiek gefocuste individuen?

ELIAS: Ik ben er erg verbaasd over dat Lawrence deze vraag stelt! (Glimlachend) Omdat zij hierom hebben gevraagd! (Vicki direct aankijkend)

VICKI: Oh, maar het is toch een vrij normale vraag voor mij. (Lachend)

ELIAS: Daar ben ik het mee eens. (Humoristisch)

VICKI: Oke. Ik heb ook een andere vraag. Dus … dit een moeilijke vraag om te stellen voor mij. Die emotionele expressie die ik de andere nacht had, die ik verbond met Michael, dit verdriet, nu, was dat een overeenkomst die gemaakt werd in regiogebied nummer twee?

ELIAS: Dit zou juist zijn.

VICKI: Een overeenstemming tussen Michael en mij?

ELIAS: Dit zou ook juist zijn. Dit was een expressie van het aanbieden van Lawrence, en de overeenstemming om de aanbieding te accepteren voor Michael, dit niet hetzelfde zijnd als een essentie overeenstemming voorbij regiogebied twee, maar binnen fysieke probabiliteiten en overeenstemmingen, ja, heb je het juist.

VICKI: Wauw!

ELIAS: Je begint nu ontwikkelingen van probabiliteiten op te merken. Je bent gewaar genoeg om opnemend en opmerkzaam te zijn, en dit is waarom deze essenties zijn opgenomen in onze nieuwe agenda. Ik ben welwillend in behulpzaamheid voor alle essenties die hulp wensen, maar er zijn er een aantal van jullie die een verlangen uitdrukken die verder gaat als de simpele hulp die ik aanbied in onze groep, en nu zijn jullie er klaar voor. Je zou deze agenda niet hebben aangenomen in vroegere tijden, want je was niet opmerkzaam genoeg, of gewaar genoeg, om de informatie die ik nu aanbied op te nemen. Ik zal uiteindelijk ook een deel van deze tijd gaan opnemen voor dictatie. Dat zal niet nu zijn. Dit zal in de toekomst zijn, dit is ook een gebied die niet wordt opgenomen door alle andere individuen in onze groep.

RON: Michael en ik hebben gepraat, na onze laatste privé sessie, over dat misschien de transcripten beschermd moeten worden. Wij schijnen beiden te denken dat het een goed idee zou zijn. Lawrence schijnt er geen probleem mee te hebben als ze niet beschermd worden, maar ze begrijpt onze positie. Hoe zou jij hierover denken?

ELIAS: Ik geef aan dat ik dit als een positieve expressie zou zien. Ik begrijp Lawrence z’n vertrouwen. Het is zeer verbazingwekkend hoe Lawrence zo vertrouwend kan zijn in fysieke focus, maar niet van essentie! (Glimlachend) Een opvolging van deze kwestie zou zeer acceptabel zijn. Wij bewegen ons in een richting waarvan ik zeer bewust ben dat dit materiaal die ik aan het geven ben geweest, gebruikt zou kunnen worden in een niet zo positieve expressie. Daarom voor je eigen protectie, omdat wij te maken hebben met jullie fysieke focus, zou ik in overeenstemming zijn. Ik ben niet zo onbewust van de werkingen van je fysieke focus als dat jullie mij geloven te zijn! Ik ben niet zo betrokken met de “kosmos” dat ik niet meer gewaar ben van jullie dagelijkse interacties, en ook van de gebeurtenissen van jullie huidige fysieke tijdskader, of van je land, of van je wereld, of je steden, of je politiek. Ik ben zeer bewust van de fysieke werkingen, en hoe jullie allemaal met elkaar interactie hebben binnen fysieke focus. Ik ben mij ook gewaar van de veranderingen sinds de negentiende eeuw! (Humoristisch glimlachend naar Vicki) Je zult je herinneren, dat alle tijd simultaan is!

VICKI: Da’s een moeilijke, maar, ja. (lachend)

ELIAS: Daarom ben ik je erkennend.

RON: Dank je.

ELIAS: Wensen jullie nog meer vragen?

CATHY: Ik heb nog een berg te doen!

ELIAS: Dan zal ik mijn goede avond wensen, en ik zal interactief zijn met jullie in onze groep sessie, en ik zal privé interactief zijn met jullie, en anticipeer jullie vragen op onze volgende bijeenkomst. Goede avond.

GROEP: Goeieavond. (Wij eindigen om 9:26 PM)

VOETNOTEN:

(*1) Dit is een referentie naar het overlijden van Jerry Garcia.Vertaald door