Sessie 13

Zondag 11 juni 1995

6:15 PM

ELIAS: Goeienavond. (Pauze) We verwelkomen nieuwe essenties in ons midden. Eerst zullen we onze aandacht richten op de beloofde informatie. (Tegen Jim) De correcte terminologie is Silver Fur. Jouw definitie van een klein dier was juist, zonder staart ..... een cavia.

Wij zullen ook aandacht besteden aan de kwestie van de essentie-naamgeving. Allereerst Yarr. (Jim aangevende) Essentie namen zijn niet belangrijk. Ook zijn het niet echt namen. Je behoeft geen namen in je essentie. Deze zijn alleen ter identificatie in het fysieke focus. Jij kiest deze namen. Sommigen van jullie kiezen voor een vertaling ervan in de tegenwoordige Engelse taal. Sommigen van jullie zijn meer nadrukkelijk gericht op identificatie in een andere vertaling. Deze Yarr wordt geïdentificeerd met een overwegend Indiase focus. De reden hiervoor is, dat het je bevalt! De naam Dimin is een identificatie anders dan van deze planetaire focus. Er is geen Engelse vertaling. Dit zal jullie de verschillen in de naamgeving van essenties verklaren. Anderen kiezen een niet-Engelse vertaling, zoals Kasha, die ervoor kiest om niet te identificeren met de huidige Engelse taal in naamgeving. Het is echt niet belangrijk.

We hebben samen tijd doorgebracht in speelsheid. We zullen nu concentreren op een meer serieuze zaak. We spraken eerder over elementen van essentie. We zullen verder gaan met deze discussie. Ik zal jullie vragen behandelen over voorgaande onderwerpen aangaande deze essentie-elementen. Ik zal onze discussie voortzetten in verband met de laatste element van je essentie. Dit zou je religieuze element zijn. Ik ben mij ervan bewust dat ik jullie heb laten wachten in afwachting van dit onderwerp. Dit is een zeer moeilijk aspect van je wezen om uit te leggen aan jullie. Dit komt omdat jullie begrip zeer beperkt is in deze focus. (Tegen Vicki) Je zal mij instrueren wanneer ik te snel praat. Het is belangrijk dat jullie dit onderwerp begrijpen. Wij zullen niet het geheel ervan behandelen in deze sessie. Er zijn te veel facetten die niet in een keer besproken kunnen worden.

Dit onderwerp van je religieuze element betreft alle zaken die je persoonlijk betreffen als individu. Dit is een heel ander iets als je politieke element, die zich bezighoudt met andere essenties. Dit deel omvat je relatie tot jezelf, en de natuur, en de creërende universele Een en Al. Dit is een enorme vereenvoudiging. Wanneer ik spreek over je individuele essentie gaat het over veel meer dan je kunt bevatten, het is van een monumentale omvang. Je bent gericht in deze fysieke dimensie. Tegelijkertijd, ben je gericht in talloze andere. Je houdt je in je essentie op in meer probabiliteiten en dimensies dan je ook maar kunt bevatten in dit fysieke bestaan, op deze ene planeet. In werkelijkheid, betrekken jullie jezelf tegelijkertijd in de waarschijnlijkheden van deze zelfde planeet op vele andere manieren en focussen. Ook dit zijn andere delen van je essentie. Zij zijn een zeer klein deel, relatief gesproken. Je betrekt jezelf ook gelijktijdig met je essentie in andere focussen, die niets te maken hebben met deze fysieke expressie, of lichaam, of dimensie.

Je religieuze element omvat tevens je creativiteit in je uiting van álle manifestaties. Er is een uiting van dit element, die zich bezighoud met je creatie van je geloofsystemen. Dit is niet beperkt tot jouw definitie van het woord religie. Zoals ik al heb gezegd, is ónze definitie van religieuze expressie iets heel anders, dan jullie definitie ervan momenteel.

Dit element zal ook het onderwerp van de fragmentatie van je essentie inhouden. Het is ook inhoudend van je ware natuur, wat een energie essentie is, uitgedrukt in fysieke vorm, maar wat niet werkelijk gescheiden is van de natuur of het universum. Ik zal voor een kort moment stilstaan bij dit ene aspect, en je een klein voorbeeld geven. Jij denkt aan je essentie als een "ding", een "entiteit." Zoals ik heb uitgelegd, ben ik niet een "entiteit." Jij bent dit ook niet. Een "entiteit" geeft een apart ding aan. Je bent niet een ding. Michael was gedeeltelijk juist in zijn uitleg van mijn definitie over mijn uitleg aan hem over de oceaan en zijn kopje, en hij was gedeeltelijk onjuist.

De oceaan die jij ziet is ook, in jouw focus, een ding dat je zou vasthouden. Ik zou liever de vergelijking van je essentie, om dat niet als een ding te zien, willen uitleggen als jullie gedachten omtrent jullie lucht. Je kan je lucht niet beethouden. Je kan het ook niet zien. Je kan een fles nemen, en een kurk erop doen, en de lucht er binnenin opsluiten. De lucht in de fles is alleen omringd. Het is niet verschillend van de lucht buiten de fles. Als je de kurk eruit trekt, zal de lucht niet onderscheiden zijn van die, welke rond deze fles is. Je zou niet dezelfde moleculen die je oorspronkelijk had kunnen opsluiten. Je zult zelfs niet een enkele molecuul kunnen identificeren die je al eerder bezat. Het is samengegaan en samen-geworden met alle andere luchtmoleculen.

Op deze manier, is je essentie niet losgekoppeld van alles dat is. Tegelijkertijd is je essentie zeer individueel. Ik begrijp dat deze concepten heel moeilijk voor jullie zullen zijn. Het lijkt tegenstrijdig en irrationeel te zijn. Maar desalniettemin, is dit de aard van je essentie. Ik geef jullie oefeningen ter illustratie van de aspecten van je verschillende focussen, maar zij tonen jullie ook een continuerende fysieke richting van aandacht, zelfs in symbolische dromen, die niet gemakkelijk te interpreteren zijn. Er zijn nog steeds beelden.

Aan alles wat je droomt, zul je automatisch een interpretatie aan vasthechten van een soort, die te maken heeft met fysieke focus. Het zou niet altijd deze bepaalde focus lijken te zijn, maar je hersenen zal het interpreteren in fysieke termen. Dit is niet een "slecht" ding. Je bent, in dit deel van je essentie, fysiek gericht. Je behoort ook dingen aan dit deel van je essentie fysiek te interpreteren. Je zou jezelf enorm verwarren als je met jezelf sprak in je dromen in een andere taal. Als je tegen jezelf zou praten in je dromen in een andere dimensionale taal, zou je jezelf zeker verwarren, en je zou er geen aandacht aan besteden. Het zou onzinnig voor je zijn. Je hebt ook wel wat dromen die niet zinvol lijken te zijn. Dit zijn dromen die proberen geïnterpreteerd te worden in deze fysieke dimensie, die misschien niet hiervandaan afkomstig zijn. Dit zijn alleen ervaringen van andere delen van je essentie.

Ook, in je religieuze element, voeg je de identificatie van je origine in deze focus in, of een andere focus die een origine heeft. Dat wil niet zeggen dat je een origine hebt. Het is alleen om te zeggen dat je een origine hebt in sommige fysieke manifestaties, in jouw termen. We hebben eerder kort gesproken over je fysieke origine en je manifestatie van deze planeet. Vóór deze creatieve uiting, ben je betrokken geweest in andere creatieve uitingen van andere werelden. Hier is waar we enige verwarring zullen tegenkomen. Dit komt omdat je jezelf als een "entiteit" ziet. Je kan fragmenten van andere essenties zijn, maar je bezit toch alle kwaliteiten en ervaringen. Dat wil niet zeggen dat je er niet van origine bij was, in jouw termen, in de creatie van deze planeet, of anderen voor deze, alleen omdat je een fragment bent. Je was er ervarend bij. Je bent ook recentelijk gecreëerd. Je hebt vele universa gecreëerd, zoals jij ze ziet, en je bent sindsdien opnieuw gecreëerd. (Pauze) Nu, zijn jullie voldoende verward? (Veel gelach)

JIM: Ik weet niet of verwarring het juiste woord is, of overweldiging!

BILL: Ja, ik ben goed verward! (Gelach en overeenstemming)

ELIAS: Er is een simultaanheid van je wezen. Als je niet in termen van dingen zou denken, en geen tijd zou hebben, dan zou je kunnen begrijpen hoe het mogelijk is om een creërende essentie, en een fragment essentie op hetzelfde ogenblik te zijn, omdat je over alle dingen beschikt en alle dingen bent, altijd. Je lucht ervaart geen tijd. Het neemt ook geen ruimte in beslag. Dit doe jij ook niet, alleen als je hiervoor kiest in bepaalde focussen. Je bent al vele dingen geweest. Je bent nu tegelijkertijd in je toekomst. Je essentie is creërend van alles. Het is de meest prachtige, creatieve en mooiste expressie mogelijk van de creërende universele Een en Al, dat ook niet een "ding" is. Het is niet een "entiteit." Het is niet gescheiden van je. Het is jij, en jij bent het, en het is daar voorbij! (Pauze) Wij voelen veel verwarring uit Lawrence vandaan komen! (Gelach) Ik vind dit wel grappig! (Pauze)

Dit onderwerp zal veel tijd in beslag nemen, zoals ik al heb uitgelegd. We zullen het in segmenten opdelen, en behandelen in specifieke gedeeltes. Er zijn delen van creativiteit van werelden. Er zijn delen van de creativiteit van beschavingen. Er zijn zeer creatieve uitingen, zeer artistiek gemaakt, in jouw focus, van religies, van regeringen, van de individuele uitdrukkingen. Jullie zijn zéér creatief. Je bezit het vermogen om alles wat je maar kunt bedenken te creëren. Je realiseert je niet de enorme macht en wonder die je bezit. Het is moeilijk om je te identificeren met bepaalde elementen van dit onderwerp, omdat je zo geconcentreerd in tijd en ruimte bent. Zoals ik al zei, dit is de reden waarom ik je oefeningen geef. Dit helpt je om de verbinding te verbreken met een dergelijk strak vasthouden aan dit focus als zijnde de enige.

Sommigen van jullie hebben gekozen voor "missies" voor je fysieke focus. Je hebt het gevoel dat je een doelgericht iets moet volbrengen, anders dan alleen het ervaren. Het is niet noodzakelijk, maar je essentie ... excuus ... (hier, eindigt een tape en wordt vervangen) Het is niet noodzakelijk ... klink ik nu als een opname? (gelach), maar je kan ervoor kiezen, in je essentie, om te spelen met je fysieke focus en het de uitdrukking toe te laten van "op een missie" te zijn. Dit zou de redding van je wereld lijken te zijn, maar het kan ook het redden van andere essenties in problemen zijn. (Gelach) Dat zien jullie als nobele eigenschappen. Het is niet nodig, zoals ik al zei. Er is geen enkele essentie die bestaat die behoefte heeft aan jouw redding. Deze heeft zijn weg uitgekozen. Het heeft zijn ervaring uitgekozen. Het zal zichzelf redden, indien nodig. Alle essenties, hoewel, zijn toegeeflijk naar elkaar, en laten deze uitdrukking toe van dit spel. Het is voor de ervaring, maar zoals ik al zei, je kunt niet echt een ervaring beleven, als je weet dat je alleen maar aan het spelen bent. Daarom, zal je fysieke aandacht de verbinding verbreken met je essentie om ervaring te kunnen beleven, in haar volle omvang, welk spel het ook kiest om te spelen, op welk moment dan ook.

Dit is ook waarom, zoals ik heb uitgelegd, er geen goed of slecht is. Het is enkel wat je kiest om te ervaren. In dit ervaren, zal je van tijd tot tijd omgaan met gelijkgestemden. Dit doe je om jezelf te versterken. Andere keren, zal je jezelf met essenties inlaten die zeer tegengesteld gericht zijn ten opzichte van jou. Dit geeft je een ervaren van conflict, en in tegenstelling tot wat je denkt, zijn er momenten dat je conflict wilt ervaren en kiest om dat te doen, hoewel op dit punt in deze focus in deze ontwikkeling, het van belang is dat je nu begrijpt, hoe te her-verbinden met je essentie en niet separaat te zijn. Het is niet langer nodig. Je beweegt je naar een nieuw tijdperk, zoals ik heb uitgelegd.

Je zult veel moeilijkheden ervaren als je ervoor kiest om niet te verschuiven. Mijn hulp wordt aangeboden, zodat jullie dit probleem niet zullen ervaren. Dit tijdperk is reeds overeengekomen, en wordt momenteel reeds gecreëerd. Zelfs op dit huidige moment zijn jullie creërend, samen met jullie hele planeet, van een verschuiving in de richting van aandacht. Daarom, zal het bereikt worden. Het zal niet worden teruggedraaid, omdat jullie niet wensen dat het wordt teruggedraaid. In deze verschuiving, zul je nog steeds ervaren zoals je nu doet, maar je zult veel meer dimensionale aspecten van je essentie invoegen. Je zult, niet alleen voller en rijker ervaren, maar je zal de mogelijkheid bezitten in deze focus voor nog veel meer ... speelsheid! Deze focus is ... zeer serieus! (Zeer dramatisch en met humor gebracht, gevolgd door veel gelach) Het is niet nodig. (Pauze) Ik zal vragen toestaan.

Note van typiste: We hebben nu twee Rons in de groep. Ik zal het verschil aangeven met nummers, de # 1 is de Ron, die het langste bij ons is. Ik zal dit blijven herhalen met alle toekomstige dubbele namen.

RON # 1: Deze nieuwe focus waar je over praat, zal het een betere focus zijn dan die we nu hebben?

ELIAS: Ja. Het zal veel rijker zijn dan dat je momenteel ervaart. Als ik je een zeer eenvoudig, zeer beperkt voorbeeld mag geven, zou het een "wakende droom" zijn.

DEBBIE: Ik weet dat je hebt gezegd dat er ... er is niets slechts of negatiefs, maar gewelddadig gedrag, zal dat bestaan? Het kwetsen van een ander?

ELIAS: Zodra deze verschuiving optreedt, en wereldwijd is ervaren door jouw soort, zal dit niet meer nodig zijn. Zoals jullie ieder, in erkenning van je essentie zal weten wanneer je gericht bent met je essentie, en dit deel ervan niet separeert, bezit je essentie niets dat schadelijk of negatief is. Dat is puur een fysieke focus. Daarom, in het incorporeren van je essentie en haar nieuwe focus, in fysieke wijze, zal er geen noodzaak zijn voor negatieve uitingen. Dit zal veel tijd, in jullie termen, vergen om volledig bereikt te worden op je planeet. Maar, het zal bereikt worden.

Je zult merken, zelfs nu op deze planeet, dat, zoals er veel dingen zijn die je zo negatief lijken, je ook de vele positieve bewegingen kunt herkennen. Jullie zijn je momenteel, als een soort, je meer bewust dan ooit in je geschiedenis, van je relatie tot de natuur, en tot het universum, en met elkaar. Je bent je zelfs politiek bewust aan het worden van de overbodige aspecten van conflict, gewelddadigheid, in oorlogen. Het bestaat nog steeds, maar je bent veel meer bewust van de vreedzame co-existentie dan je ooit was in je geschiedenis. Dit is allemaal een deel van deze verschuiving die jullie al overeengekomen waren, en bent begonnen te creëren.

In de creatie van een religieuze verschuiving van het bewustzijn in de richting van je christelijke geloof, werd dit ook niet volbracht in een dag, maar het werd op uiterst imaginaire en kunstzinnige wijze volbracht, en het nam een tijdperk in beslag. Die focus en tijdperk dient jullie niet langer. En daarom, hebben jullie ervoor gekozen om verder te gaan, en jezelf te incorporeren, in plaats van alleen je ideeën. (Note van typiste: WAUW!)

CAROL: Heeft de origine van onze essentie-namen iets te maken met de delen die we spelen in de verschuiving die zich voordoet, en ook in onze historische lijnen van herkomst?

ELIAS: Het speelt geen rol, zo gezegd, in deze optredende verschuiving. Zoals ik al zei, het is slechts een naam. Het is alleen maar een manier voor je om jezelf te identificeren. Het heeft wel een expressie, in wat je als historisch zou termen. Het kan een uitdrukking zijn, historisch gezien, van deze planeet in een ontwikkelingsfocus, maar het kan ook een uitdrukking zijn van een andere focus, die niet van deze bepaalde planeet is. Je essentie-naam is een zeer koppig "vasthouden" aan een andere focus, die niet wenst te identificeren in essentie, in deze planeet-gerichte focus. Is dit je vraag aan het beantwoorden?

CAROL: Soort van. Dank je wel.

RON # 1: Gaan we deze verschuiving meemaken in ons leven nu, in onze termen?

ELIAS: Je zult delen ervan zien. Dit is een zeer snel gaande gecreëerde verschuiving, in jouw termen. Deze nieuwe eeuw die je nadert zal van enorme creativiteit zijn in deze verschuiving. Het begin ervan zal het meest dramatisch zijn. Afhankelijk van hoe lang, in menselijke jaren, je ervoor hebt gekozen om door te gaan in deze ontwikkelingsfocus, zou je enorme verschuivingen kunnen zien. Het zal zeer bereikt zijn binnen deze komende eeuw, waarvan je ten minste de helft nog hebt om te beleven! (Glimlachend, en dan fluisterend, naar Vicki) Hij vat het niet! (Hoofdschuddend, en gevolgd door veel gelach uit de groep)

RON # 1: Zo is hij!

JIM: Een van mijn favoriete ... (Pauze, terwijl Elias een slokje neemt)

ELIAS: Ga door.

JIM: Oké. Dank je. Een van mijn favoriete auteurs van deze tijd is Joseph Campbell, en hij heeft opgemerkt dat de wereld klaar is voor een nieuwe mythe, een nieuwe uitleg van "wat is". Hij heeft zijn leven gebaseerd op het nemen van vergelijkbare religies, ik ben er zeker van dat je dit weet, en delen hiervan uit alle religies. Dit maakt in mijn idee deel uit van die nieuwe mythe, of de nieuwe tijd, soort van, waar je over praat.

ELIAS:Je wilt bevestiging hiervan?

JIM: Ja.

ELIAS: Het komt er dichtbij. (Gelach) Het is niet exact. Wat ik probeer uit te leggen, in jullie zeer beperkte termen, is een invoegen van essentie en fysieke focus. Het is heel moeilijk uit te leggen aan je. In dit fysieke focus, zul je doorgaan met momenten te ervaren. Maar, je zal zijn aangesloten, op een staat die veel meer bewust is van je essentie. In dit, zal je bewustzijn verschuiven. Aldoende, zal er niet meer een "onderbewustzijn" of andere bewustzijnsvormen zijn. Alle zullen bewust zijn. Het zal allemaal in een staat van gewaarzijn zijn. Dit bewustzijn zal zo omvattend zijn, dat het heel moeilijk te vergelijken is met je huidige ervaring.

Je bent je momenteel gewaar van dergelijke personen die je termt "bovennatuurlijk" te zijn. Deze personen hebben gedeeltelijk al verschoven, en ervaren een andere richting in het bewustzijn en de werkelijkheid, maar in een zeer beperkte perceptie. Het zal veel verder dan die perceptie gaan. Het zal een kennen zijn, van jezelf en van alle anderen om je heen, en niet om je heen, van alle andere essenties die je planeet bevolken. Je zal niet in een focus zijn zoals ik ben, omdat je nog steeds fysiek gericht zult zijn. Er is een verschil, maar je zal veel meer begrip en een veel groter gewaarzijn hebben, en zal het vermogen bezitten om nog veel meer te bereiken en te creëren .

Je zal ook veel meer connectie hebben met je nieuwe "overgegane" essenties. Je zal het vermogen en de connectie bezitten om met hen te praten, zoals je met elkaar praat. De lijn van dimensie zal een dunne sluier zijn, in tegenstelling tot een rotswand. Je begrijp niet dat je nu het vermogen bezit voor penetratie van andere dimensies. In dit nieuwe verschoven focus, zul je geen moeite hebben in het oversteken naar dimensionale focussen. Het zal niet per ongeluk gaan, zoals het nu gaat. Je zal het vermogen hebben om dit opzettelijk te doen, met je wil.

DEBBIE: Ik heb een vraag. Sorry, het betreft mij persoonlijk, maar ik wil ...

ELIAS: Dit is niet om sorry voor te zijn!

DEBBIE: Het is gewoon eng hoe je, vanavond, dingen beschrijft die ik toch zou gaan vragen. Ik ervaar bepaalde dingen en ik denk ik validatie nodig heb of ik op het juiste spoor zit. Het is gewoon op een natuurlijke manier aan het gebeuren, maar ik wil het opzettelijk kunnen doen. Soms hoor ik een zoemend geluid. Is dat een andere vibrationele niveau dat ik hoor?

ELIAS: Dit is juist. Het is een ervaring, waar je dierlijke wezens zich bewust van zijn. Je gelooft dat jullie dieren een beter gehoor hebben dan jullie zelf. Dit is onjuist. Zij beschikken niet over meer gehoor. Zij beschikken alleen niet over de rationalisatie van wat zij horen. Jij, verbindend in je verschuiving, zou de ervaring kunnen hebben van het horen en zelfs het zien van andere essenties. Jullie zouden allemaal heel verbaasd zijn te weten dat de ruimte waarin je je op dit moment in bevind, ook is bezet door enorme aantallen van andere essenties! Dit is precies een uitdrukking van verschuiving. Dit zou je moeten erkennen, en moeten oefenen. Invalideer deze ervaringen niet. Ze zijn realiteit. (Pauze) Zullen wij, voor een ogenblik stoppen, en terugkomen? (Pauze)

VICKI: Oké!

BREAK 7:35 PM HERVATTING 8:19 PM

ELIAS: Wij zullen doorgaan. Ik moet uitdrukken dat ik veel plezier had van jullie pauze tijd! (Elias glimlacht, en we lachen) Aanvankelijk, zullen wij ons wenden tot de misverstanden, waar jullie ... vól van lijken te zitten! (Elias lacht) Ik voorvoelde dat jullie deze informatie over dit onderwerp niet zouden begrijpen, met uitzondering van een klein beperkt begrip van Catherine. (Pauze) Beperkt!

DEBBIE: Ik heb 't.

ELIAS: Allereerst zal ik uitleggen. Deze verschuiving die komende is zal alle essenties omvatten in deze fysieke focus. Ik heb dit al eerder gezegd. Het was duidelijk niet begrepen. Alle essenties, in alle religieuze gerichtheden of gewoonten, in alle culturen in deze dimensie in dit fysieke focus, zullen deze verschuiving ervaren. Het zal wat je noemt, een wereldwijde gebeurtenis zijn. Jullie interactie met mij, is om misverstanden en traumatische ervaring, die met deze verschuiving verbonden zijn, te minimaliseren. De reden, zoals ik al eerder heb gezegd, dat jullie hier aanwezig, minder trauma zullen ervaren in deze verschuiving van bewustzijn, is omdat jullie dit gevraagd hebben. Ik heb gekozen dit te beantwoorden.

Er zijn enkele van jullie hier aanwezig die al gekozen hebben om deze fysieke ontwikkelings- focus hun laatste manifestatie te laten zijn. Er zijn anderen die ervoor gekozen hebben om door te gaan in deze manifesterende focus. Dit is een individuele keuze. Jullie ieder, binnen je eigen essentie en binnen je eigen fysieke geest, zal weten of weet al wat je keuze is. Velen van jullie in deze groep hebben gekozen om niet te her-manifesteren in deze fysieke expressie. Daarom zullen jullie het begin van deze globale verschuiving in bewustzijn in deze laatste manifestatie ervaren. Anderen hebben ervoor gekozen om verder te gaan in deze fysieke gerichtheid, niet uit noodzaak, maar alleen omdat ze ervoor kiezen om verder te gaan met fysiek te ervaren. Je kiest ook voor de combinatie van fysieke ervaring samen met essentie-bewustzijn.

Er zijn er een aantal die er niet zeker van zijn. Zij hebben het besluit genomen om niet te her-manifesteren in deze fysieke focus, maar zijn momenteel in heroverweging in het maken van de keuze om nog eenmaal te manifesteren, simpelweg voor het ervaren van dit nieuwe fysieke bewustzijn. Welke richting je ook zal nemen, in termen van de toekomst, is jouw keuze.

Er zijn enkele ervarings-gerichte focussen, die niet fysiek zijn, die niet kunnen worden bereikt onmiddellijk na een her-focus van een andere wijze, net als ik niet in staat was, om onmiddellijk grote meesters te kunnen bereiken in mijn termen, maar, in jullie termen, zou ik worden beschouwd als een groot meester. Er zijn andere focussen die wij zouden termen, voor jullie begrip, als "voorbij" mijn focus. Dit is een zeer beperkte uitleg, want er is in wezen geen "voorbij". Maar, net zoals jullie in je fysieke focus een beperkt begrip hebben van andere richtingen van focussen, is mijn begrip van meer omvattende richtingen van focussen, voorbij die van mijzelf, ook beperkt. Op dezelfde manier, die richtingen, welke ik zou aanduiden als zijnde van grote meesters, hebben voor mij, dan weer meesters "voorbij" die. En zo gaat het door.

Dit is niet daadwerkelijk een zaak van niveaus van ontwikkeling. In werkelijkheid en realiteit, is het alleen een gewaar worden, steeds meer en meer, van je essentie. Het is niet het geval dat je aankomt op een niveau, en vervolgens doorgaat naar een ander niveau. Je bent helemaal nergens naartoe aan het "gaan"! Je bent er al! Je bent geen perfectie aan het bereiken, omdat je dat al reeds bent. Je bezit dit al. Het is slechts een kwestie van het ...onderstreep tweemaal! ... meer bewust worden van wat je al bent. In deze, zoals ik al zei, zijn er geen niveaus. Er zijn geen staten in de realiteit. Er zijn alleen focussen en gewaarzijn, en in je wording, dat eeuwig is, breidt je uit en neem je meer op van je eigen essentie. Dat zou zijn wat jullie zouden termen als fasen of niveaus. Dit is omdat jullie denken in termen van dingen. Je bent niet een trap aan het beklimmen om naar "de top te komen"! Je bent alleen je bewustzijn aan het verbreden van wat je al bent. Dit, begrijp ik, is moeilijk voor je, maar je bent er ... “aan het komen”! (Hier, is Elias duidelijk zeer geamuseerd, en is aan het glimlachen)

Met betrekking tot negatieve culturen of uitdrukkingen in dit fysieke focus, zoals ik al heb gezegd in deze sessie, wanneer deze verschuiving van je planeet volbracht is, zullen deze uitdrukkingen in dit fysieke focus worden geëlimineerd, omdat zij niet langer meer nodig zullen zijn. Ze zijn alleen maar uitingen van ervaringen vanuit misverstanden. Zodra je begrijpt, en bent verbonden met je essentie, is het niet nodig conflict te creëren binnen jezelf of met andere essenties. De ontbrekende essentie van Oliver heeft al eerder de vraag uitgedrukt in dit verband, of het mogelijk zou zijn verbonden te zijn met een essentie die ... drukte hij uit ... gesloten is... correct?

VICKI: Ja.

Zelfs nu, als je in verbinding bent met je eigen essentie, zal het zo tolerant worden uitgedrukt, omvattend van zo veel meer begrip en acceptatie van andere essenties en van zichzelf, dat zijn natuurlijke expressie er een van aanvaarding is, en zullen er geen negatieve uitingen zijn. In dezelfde wijze, met het optreden van deze globale verschuiving, zal dit ook niet meer de fysieke ervaring zijn. Je zal je bezighouden met veel grotere dingen, dan te vechten met elkaar, of je bezig te houden met negatieve bijgeloof. Het zal niet nodig zijn. Je hebt nog veel ervaring op te doen in deze fysieke focus, in zeer grote manieren. Jullie uitdrukking van de bewegende beelden van de science fiction fantasie, is meer echt dan je denkt. In dit opzicht, hebben jullie nog veel meer te ervaren in dit fysieke focus. De ervaringen die je zult tegenkomen in de toekomst, zullen geen ruimte bieden voor je huidige bekrompenheid en negatieve uitdrukkingen.

Ik zal ook aandacht besteden aan de kwestie van individuele essenties die het gevoel hebben dat zij hier zijn met een doel, dit woord doel anders bedoelende dan onze uitdrukking van doel, die van het ervaren, wat in werkelijkheid je doel is. Hoewel sommige essenties geloven dat zij een groter doel te ervaren hebben, is dat aanvaardbaar terwijl zij hier zijn, maar niet noodzakelijk. Het vergemakkelijkt soms andere essenties in hun ervaringen, wat in jullie woorden, een positieve zaak is. Wij zullen gebruik maken van een kort voorbeeld van sommige essenties die denken dat ze zich hier gemanifesteerd hebben om de onlangs overgegane essenties te helpen. Zij geloven, en soms zijn ze juist, dat de overgegane essentie "niet verder kan". Soms zijn deze overgegane essenties, zeer tijdelijk, "vastzittend" in hun geloofsystemen. Dit betekent niet dat zij uiteindelijk niet zelf zullen her-focussen en verder gaan, want dat zullen ze wel doen. Maar, het zou kunnen worden gezien in deze fysieke focus als een nobel streven om behulpzaam te zijn bij deze "vastzittende" essenties. Het zal hen ook helpen sneller te her-focussen. Dus, daarom is het geen verspilde energie.

Wat je moet begrijpen is dat je niet op een "missie" bent. Je bent hier alleen om te ervaren, je wezen te verrijken, zijn gerichtheid te verbreden. Je essentie ervaart een groot aantal dimensionale focussen tegelijkertijd, want het wil dit. Het beschikt niet over een "missie". Het enige wat het wenst is te ervaren. Hoewel het nuttig is, dat sommige essenties andere essenties helpen, net zoals ik jullie help, omdat ik dat wil en jullie mij erom hebben gevraagd. Dus, in dit zelfde respect, zullen sommigen van jullie ervoor kiezen om te helpen met andere essenties, en juist uitgedrukt in deze globale verschuiving, omdat je dit wilt. Geen enkele energie die hieraan wordt gegeven zal worden geweigerd. In je staat van essentie, in tegenstelling tot je fysieke staat, ben je veel meer accepterend en beleefd, dan je fysiek bent. Alle uitdrukkingen van energie worden gewaardeerd. Geen enkele wordt ondergewaardeerd. Alle worden erkend. Alle worden aanvaard. Je bent enorm vooruit gegaan in je verschuiven door je aanvaarding, in een fysieke focus, van mijn steun.

Ik kan niet genoeg uitdrukken wat voor geweldige goddelijke wezens jullie zijn, en jullie enorme creatieve expressie, en jullie vermogen om dergelijke schoonheid te creëren. Je zou er goed aan doen je meer te richten op dit gebied, omdat je beschikt over een enorm vermogen van expressie. Ik heb jullie het concept dat je energie bent uitgedrukt. Ik heb ook aangegeven dat energie niet kan worden gescheiden. Net zoals je de lucht niet kan knippen, kan je energie niet separeren. Daarom, ben je verbonden. In de essentie staat, zoals je het zou noemen, ben je hiervan zeer bewust. Daarom is er geen noodzaak voor een negatieve expressie zodra je cirkel is voltooid. Deze verschuiving van bewustzijn is de voltooiing van de cirkel. Deze cirkel werd begonnen vanuit een creatieve expressie voor het ervaren in de fysieke focus. Je hebt deze wereld, deze planeet, het zonnestelsel en het heelal gecreëerd. Dat oorspronkelijk doende in deze focus, ben je in deze staat, die je weer aan het naderen bent, maar die je momenteel ook ondervindt.

We zullen een droom van Michael nemen als een voorbeeld, die een zeer beperkte expressie is, maar het zal het doel kunnen dienen. In zijn droom, heeft hij een andere droom er boven op, en laat zichzelf tegelijkertijd twee dromen zien, beiden onafhankelijk van elkaar en in verschillende onderwerpen, maar allebei tegelijkertijd gebeurend ook binnen en opgenomen in elkaar, met behoud van individualiteit. Deze werd ook uitgedrukt zonder een tijds-element en geen echt gevoel van ruimte, in deze fysieke termen. Tegelijkertijd in het bekijken van beide dromen, had hij interactie in beide dromen, dus creërend van wat je zou denken dat drie Michaels zouden zijn, maar slechts een was. Hij zal doorgaan in dit soort ervaringen, want hij is aan het oefenen. Je zal uitvinden, als je oefent, dat deze vormen van dromen heel prettig voor je zijn, want zij zijn een veel nadere uitdrukking van je essentie staat. Je zal ook merken, als je oefent, dat je in deze staat nog veel meer elementen kan incorporeren waar je bewust van bent.

Ik stel voor dat je speelt. Je essentie is niet zo serieus! Het is, in werkelijkheid, heel speels! Zijn natuur is creatief. Haar karakter is expressief. In deze, ervaar je veel blijdschap en plezier!

VICKI: Oh shit! (In respons op een lens die plotseling uit haar bril valt) Zou je mij voor een moment willen excuseren, zodat ik een andere bril kan halen? (Hier zou ik je willen vertellen dat Elias nogal vaak met mij "speelt". Het is duidelijk voor mij, nu ik dit aan het typen ben, dat hij weer met mij aan het spelen was toen mijn lens spontaan uit mijn bril viel. Is het niet een "toeval" dat dit gebeurd op dit punt in zijn verhandeling? Ik had het niet eerder "door", maar heb het nu wel "door"!)

ELIAS: Ze zijn ..... gebroken?

DEBBIE: Ja.

CAROL: De lens viel eruit.

VICKI: (Terugkomend met een nieuwe bril) Dank je wel.

ELIAS: Je bent "gemaakt" nu? (Grinnikend)

VICKI: Ja, ik ben "gemaakt"! (Veel gelach)

ELIAS: Ik zal je nu leiden naar ervaring in je wakende staat, en laat jezelf toe te zweven! Diegenen onder jullie die verbinding hebben met muziek kunnen dit individueel doen, en gun jezelf aanvankelijk eventjes om te drijven, en dan laat je je essentie toe zich te uiten door te stijgen. Je zou jezelf kunnen merken weg te vliegen met je ervaring wanneer je jezelf niet zo enorm zou vastbinden aan je aarde. Ik zal ook tegen Michael en Catherine uitdrukken, om tijdens hun uitje, deze ervaring hetzelfde te ervaren in het bekijken van schilderijen. (Hier, stopt Debbie's tape, en ze zegt "sorry") Wij zijn niet accepterend van verontschuldigingen. Het is niet nodig! (Glimlachend)

Ook zullen wij aan Catherine een erkenning geven van je fysiek gerichte verjaardag. In deze, wil Elias de gewoonde hanteren in de vorm van het "cadeau". Mijn uitdrukking ervan zal zijn om je een identiteit te geven die je kunt verbinden in de uiting van "Jean Honore Fragonard" in ons Frankrijk. Je mag dit delen met Michael, tot zijn extreme jaloezie! (Debbie lacht, en zegt "Oké") Je zult ook een verbinding merken met Michael in deze, van je geboortedatum in dat fysieke focus van 5 april. Dit zal ook van belang zijn voor Michael, maar we zullen een beetje meer met hem spelen, want hij wil zo wanhopig graag zijn fysieke focus in deze periode weten, en wij zullen het nog niet met hem delen! (Veel gelach, gevolgd door een pauze) Ja, Lawrence?

VICKI: Kun je nogmaals uitleggen, het verschil tussen onze cyclus en onze cirkel?

ELIAS: Je cirkel is wat we bespraken in deze sessie. Dit is de terugkeer van de fysieke focus, waarin een nieuw gewaarzijn van bewustzijn is opgenomen. Dit is niet beperkt tot jullie hier in het ploegje. Jullie gehele soort van deze planeet zal deze cirkel ervaren. Het enige verschil is, dat ik hier ben om je te helpen met deze aanpassing. Er zijn anderen in deze focus van onderwijs die hebben gekozen om andere essenties te helpen die hierom hebben gevraagd, in andere plaatsen op je planeet. Jullie zijn niet de enigen, maar jullie zijn van een select aantal.

Jullie cyclus, waar we eerder naar refereerden, is die welke het geheel omvat van je ontwikkelings-focussen in deze dimensie, van alle van je fysieke uitdrukkingen van je manifestaties. Dit is waar ik eerder naar refereerde, dat je mag manifesteren naar keuze, zo weinig als drie maal, in jouw woorden, of zovele als honderden malen. Het is jouw keuze. Wanneer je ervoor kiest om fysiek te manifesteren in deze dimensie, maak je een overeenkomst om ten minste voor drie maal fysiek te manifesteren en te ervaren in ontwikkelingsfocussen. Dit zal je de gelegenheid geven om sexualiteit te ervaren in verschillende expressies. Je zal, als je alleen voor drie manifestaties kiest, de ervaring hebben van een mannelijke, een vrouwelijke, en (gefluisterd) een andere.(Gelach) Wij zijn niet Olivia's gevoelens aan het kwetsen? Ik bied mijn verontschuldigingen aan, echt! (Glimlachend)

RON #1: Geen verontschuldiging nodig. (Elias lacht)

ELIAS: Ik zal veel plezier beleven in het spelen met Olivia! (Glimlachend) Je zou ook voor heel veel ontwikkelingsfocussen kunnen kiezen. Je zou kunnen genieten van de vele ervaringen in deze ontwikkelingsfocussen, en ervoor kiezen ze te herhalen. Je zou ervoor kunnen kiezen om focussen te herhalen met bepaalde seksuele geaardheden. Je zou een bepaalde georienteerdheid vaker kunnen kiezen als andere, of niet. Maar, in tegenstelling tot je vraag in de voorgaande sessie over zelfmoord, dit is geen noodzakelijkheid voordat je kiest niet meer te her-manifesteren. Je kunt ervoor kiezen om geen zelfmoord te ervaren. Wanneer je de keuze maakt om fysiek te manifesteren in deze dimensie, volg je wel een aantal regels, in jouw woorden, en een daarvan is dat je tenminste deze drie seksuele geaardheden als manifestatie zal ervaren. Dit is een keuze die alle essenties hebben gecreëerd.

Daarom, zou het als een regel beschouwd kunnen worden, hoewel je ervoor kan kiezen om een ieder van deze manifestaties te beëindigen op een jonge leeftijd, in jouw woorden. Je zou kunnen wensen om niet vele jaren van die focus te willen ervaren. Ook dit is jouw keuze. De meeste essenties kiezen er wel voor om fysieke focus te ervaren voor meer als drie keer. Het is meestal alleen wanneer je het einde nadert van je cyclus, dat je ontevreden wordt met de ervaring. In werkelijkheid, zoals een kind verveeld raakt met het spelen hetzelfde spel na zoveel tijd, zal jij in je essentie in dit fysieke focus verveeld raken met dit spel, en ervoor kiezen een andere te spelen. Beantwoorde dit je vraag?

VICKI: Ja. Dank je wel.

CAROL: Ik heb een vraag met betrekking tot het aantal van de fysieke manifestaties. Hoe verhoud zich dat tot het hebben van andere planetaire origines?

ELIAS: Dat heeft niets te maken met dit fysieke manifestatie focus. Dit is alleen met betrekking tot deze planetaire fysieke focus, welke een individuele focus in zichzelf is. Je ervaringen met andere planetaire ontwikkelingen zijn in een andere dimensionale focus. Zij zouden niet verbonden zijn met deze dimensionale focus. Zij zijn ook simultaan aan deze focus nu.

CAROL: Ik geloof niet dat ik deze zo fijn vind.

ELIAS: Dit is omdat je bij de voltooiing van je cyclus bent,

CAROL: (Onderbrekend), Daar ben ik het mee eens!

ELIAS: en verveeld bent met deze focus. Je deelt deze gevoels-ervaring met vele anderen in deze ploeg.

RON #2: Ik heb een vraag. Waarom dan kunnen wij niet één essentie voor een focus leven gedurende een eeuwigheid, naar de vervulling die we kiezen, zoals voor een paar honderd jaar, bijvoorbeeld?

ELIAS: Dit doe je.

RON #2: Bijvoorbeeld, zoals Methuselah, die volgens de legendes, negenhonderd jaar oud werd en vijfhonderd kinderen had? Waarom kunnen wij dat allemaal niet doen?

ELIAS: Dit kun je wel. (Pauze) Je geloofsystemen momenteel weerhouden je ervan om dit te bereiken. Dit is niet om te zeggen dat je dit niet kan doen. Je doet dit momenteel ook. Je creëert tegelijkertijd een andere dimensionale focus die zeer parallel is aan je huidige fysieke focus in welke je leeft, in fysieke termen, voor honderden jaren. Jij momenteel, ervaart ook, in een andere dimensie, alle focussen in een ogenblik.

RON #2: Dank je wel.

CAROL: Is de verschuiving die wij nu aan het ervaren zijn, vergelijkbaar aan de verschuiving die plaatsvond ten tijde van Atlantis en Lemuria?

ELIAS: Nee. Die verschuiving werd in werkelijkheid nooit ervaren op deze planeet van jullie. Dit zal de eerste ervaring zijn van deze ... excuseer mij ... anders dan toen jullie aanvankelijk deze focus creëerden, maar sinds die tijd, heeft jouw soort in deze dimensie niet dit type van een verschuiving ervaren. Het is opbouwend naar deze verschuiving in bewustzijn geweest. Jullie zijn allemaal aan het oefenen geweest in de creativiteit van voorstellingsvermogen gedurende duizenden van jullie jaren. Je hebt enorme geloofsystemen gecreëerd om je vermogen van creatie te ervaren. Nu, heb je gekozen voor de expansie van je focus. Je hebt alle dingen die mogelijk zijn al ervaren voor dit fysieke focus in zijn huidige staat. Het is niet nodig om door te gaan met herhaling. Daarom, kies je een nieuwe ervaring. De nieuwe ervaring is om je essentie en je bewustzijn te incorporeren in je fysieke focus. Zelfs een kind raakt verveeld door het te vaak spelen van een spel. Je bent dit spel aan het spelen geweest voor duizenden en duizenden van je jaren. Je bent er nu en wereldwijd mee verveeld geraakt. Het is tijd om jezelf in een nieuwe wijze te uiten. Je kan dezelfde ervaring maar zoveel keer opnieuw ervaren! Het is niet meer nodig. (Hier, steekt Ron#2 zijn hand op om een vraag te stellen) Ik voel mij alsof wij in een klaslokaal zijn, met het opsteken van handen! (Gelach)

RON #2: Wie ben ik? (Veel gelach door iedereen, inclusief Elias)

ELIAS: Je bent een persoonlijkheid essentie! (Lachend) Wens je een entiteit-naam voor jezelf?

RON #2: Ja, alsjeblieft.

ELIAS: Een momentje voor ons, alsjeblieft. (Lange pauze) Dit is Kali.(Ron #2 aanduidend) Dit zou Joseph zijn. (Jo aanduidend). Dit zou Shynla zijn. (Cathy aanduidend) Dit is een mannelijke (Jo), en een mannelijke (Ron #2), en een vrouwelijke (Cathy). (Tegen Ron #2) Deze essentie identificeert met een oriëntale erfgoed. Deze essentie heeft vele ontwikkelingsfocussen gehad. Het heeft veel "rondgesprongen"!

RON #2: (Lachend) Dat klinkt als mij! (Pauze, terwijl Elias iets drinkt)

RON #1: Dus, deze globale verschuiving die plaatsvindt, is dit hetgeen waar mensen naar refereren als de Armageddon, het eind van de wereld, de tweede komst van Christus, etcetera, etcetera, etcetera? (Gelach)

ELIAS: Dat zijn wat etcetera's! (Glimlachend) Dit zou niet worden aangemerkt als deze Armageddon, hoewel jullie Christenen dit wel zullen geloven. Er is, in werkelijkheid, geen Armageddon. Er is ... dit is moeilijk om uit te leggen. In jullie uitdrukking van je religieuze verbeelding en verhaal, drukt je christelijke geloofsovertuiging uit dat er een tijd komt dat zielen, om het zo te zeggen, zullen worden herenigd met de fysieke vorm. Het verhaal gaat door te zeggen dat je dan zal worden verzameld in de hemel in deze fysieke vorm. Het concept is een voorlopige ruwe schets die leidt tot de uitdrukking van het definitieve schilderij. Het concept van het gaan naar de hemel is niet correct, maar de uitdrukking van het incorporeren van de fysieke vorm, en de essentie of ziel, is dichter bij de waarheid. In dit respect, zijn ze bijna correct in hun interpretatie. Zoals ik al zei, de aanvankelijke schets van een schilderij zou vele keren kunnen worden veranderd voordat het voltooide product van het gehele schilderij is gemaakt. Het lijkt niet meer op de originele schets.

Op deze verschuiving werd al geanticipeerd door jullie essenties vanaf, wat jullie noemen, het begin van deze fysieke focus. Het was onderdeel van het plan. Het heeft vele verschillende religieuze uitdrukkingen nodig gehad. Oosterse religies zijn ook gedeeltelijk juist, in hun expressie van het universeel een worden. Waar zij afwijken is dat zij niet tegelijkertijd de individualiteit incorporeren. (Hier, nadert de kat Elias, die hem, totaal onverstoord, van boven tot onder onderzoekt) Dit is een ... poes!

VICKI: Ja! (Gelach)

RON #2: Zeg je dat vanwege onze essentie, en omdat we verveeld zijn, we min of meer deze wereld aan het verwoesten zijn om weer overnieuw te beginnen, en om onze energieën te nemen om het heelal over te nemen?

ELIAS: Nee. Dit is een onjuiste interpretatie. Je bent niets aan het verwoesten. Je bent meer aan het invoegen. Je bent in je ervaren aan het expanderen, en meer aan het creëren.

RON #2: Dank je voor de correctie. Dit is wat ik bedoelde te zeggen.

ELIAS: Er is geen destructie in betrokken. Er is alleen een grotere uitdrukking van creativiteit.

CAROL: Elias, heb je woorden die ik kan ... of wat advies dat ik kan doorgeven aan iemand die mij dierbaar is, die een herboren Christen is en zeer bang is van wat er speelt, en er zeker van is dat tegen het jaar tweeduizend, niks en niemand meer zal bestaan?

ELIAS: Begrijp ons niet verkeerd. Wij zijn geen enkele religieuze focus of geloofsovertuiging aan het beoordelen. Alle dienen zij een individuele doel. Iedere essentie verbind zichzelf aan geloofsovertuigingen in deze fysieke focus. Ieder houdt zich heel erg vast aan deze geloofsovertuigingen. Zoals ik heb uitgedrukt, sommige zijn alleen maar meer overduidelijk dan anderen, in deze dat sommigen religieuze geloofsovertuigingen aanhangen, die overduidelijk zijn voor anderen. Dit maakt hen niet onjuist of fout. Ieder geloofssysteem is een werkelijkheid. Dit is niet een concept. Dit is een realiteit. Deze overtuigingen te invalideren zou onjuist zijn.

Deze individuen die geloven in deze Armageddon en Hemelse Opstijging (Rapture) zullen zeer verrast zijn wanneer dit niet gebeurd, en het zal ook niet gebeuren! Zij zouden ook een opluchting kunnen ervaren! (Gelach) Zij zouden hun aandacht meer moeten richten op hun creatieve kracht, hun verbonden vermogen tot manipulatie van de condities voor hun eigen planeet, in plaats van de zogenaamde hemelse gebeurtenissen die niet zullen materialiseren. Er zijn condities in hun eigen fysieke focus die zij meehelpen te creëren, en manifesteren middels hun eigen energie. Zij zouden er beter aan doen om geen aardbevingen te creëren, dan te gaan zitten wachten op een hemels opstijgen! (Pauzeert, en glimlacht)

Ik begrijp je bezorgdheid voor individuen die zijn gericht in religieuze geloven. Het is vergelijkbaar, met een mens die blijft hangen op de leeftijd van vijf jaar, terwijl zij chronologisch verouderen naar vijftig. Dit creëert zorg en conflict binnenin de rest van jullie, die doorgaan met de ontwikkeling in de opeenvolging van je leeftijd. Maar, je moet begrijpen dat dit hun keuze is. Zij kiezen dit voor hen ervaring. Jij hebt voorheen ook voor die ervaring gekozen, en hebt gekozen om verder te gaan. Zij zullen ook een punt van begrip bereiken, en ervoor kiezen om verder te gaan. Ze hebben dit alleen nog niet bereikt. In je verbinding met je eigen essentie, zal je aanvaarding en enorme tolerantie ervaren, en een acceptatie hebben voor de ontwikkelingsfocus en ervaring van iedere essentie, en weten dat zij in hun eigen tijd jouw zelfde ontwikkeling zullen ervaren

VICKI: Vorige week, toen we samen kwamen om met je te praten, kozen we ervoor, om ons te verhouden binnen onze groep. Is dit een goed idee om een poosje te doen?

ELIAS: Je doelt op de vraag of je sessies moet uitvoeren zoals oorspronkelijk overeengekomen?

VICKI: Juist.

ELIAS: Ik geloof wel dat dit acceptabel is. Als ik ervoor kies mijn focus te veranderen, zal ik dat zeker aan Michael laten weten! (Gelach, gevolgd door een pauze) Jullie hebben geen vragen meer? (Pauze)

JIM: Heel veel vragen lijken middels de toelichtingen beantwoord te zijn. Een toelichting beantwoord soms, lijkt het wel, dertig vragen.

ELIAS: Dan zal ik jullie toelaten te denken, en voelen, over wat wij hebben besproken vanavond, en ik zal laten weten wanneer ik eerder met jullie wens te spreken. Ik wens jullie allen een zeer goede avond en kijk uit naar onze volgende bijeenkomst, en mogen jullie allen een aangename en speelse ervaring hebben tot die tijd!

GROEP: Dank je wel. (We eindigen op 9:55 PM)Vertaald door