Sessie 17


Sessie #17

Zondag, 25 juni 1995

Groep deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Elizabeth (Elizabeth), Ron (Olivia), Bill (Kasha), Jo (Joseph), en laat arriverende, Christie (Oliver), en Jim (Yarr).

(“Beliefs of Belief-system” wordt vertaald naar ‘Denkbeeld, Opvatting, Zienswijze, Overtuigingen of overtuigingsystemen; Gedachten/zaken/de dingen waar je gewoon in gelooft zonder erover na te denken, Klakkeloos in iets geloven, Geloven dat, Convicties, Denksystemen, Automatisch Gedachtegoed of Aannames, Gedachtegang v.d. massa, Gewoontedenken.
- Diepgewortelde overtuigingen – aangeleerd dan wel uit gewoonte dan wel overgenomen. ~Vertaalster. )

ELIAS: Goedenavond. Jullie mogen kiezen waar wij vanavond mee beginnen, het religieuze element verder bespreken, of vragen stellen. (Pauze)

VICKI: Ik zou meer over het religieuze element willen horen.

ELIAS: Welk aspect van dit element wil je bespreken?

VICKI: Wat dacht je van onze overtuigingen - in deze of andere focussen?

ELIAS: Overtuigingsystemen. Elke focus omvat opvattingen. In iedere dimensie waar je in manifesteert, zul je opvattingen in je opnemen. Deze geven je de richtlijnen aan, over hoe je wereld te bevatten. Dit is niet gelimiteerd tot deze wereld alleen. Dit betreft alle dimensies en alle gemanifesteerde focussen - niet de niet-gemanifesteerde focussen of niet-fysieke focussen - maar alle focussen die fysiek gemanifesteerd zijn.

De meeste opvattingen zijn tamelijk gelijkluidend, net zoals de meeste opvattingen op jullie planeet in principe overal hetzelfde zijn. Alle opvattingen werden in principe ontwikkeld vanuit een religieus idee. Verschillende culturen ontwikkelden verschillende religieuze ideeën. Je classificeert deze ideeën en hecht ze vast aan een religieus focus, voor de reden van gelijkheid van groepen mensen. Je doet dit om te kunnen identificeren met elkaar.

Oorspronkelijk, namen jullie geen opvattingen op. Oorspronkelijk, in deze focus, waar wij zullen beginnen, daar dit bekend voor je is, had je ook geen religieus focus nodig, omdat je toen veel meer in je essentie staat verbleef, en je was zeer bewust van jullie enorme inter-verwevendheid, met elkaar. Zelfs in de beslissing fysiek te manifesteren waardoor je een separatie of afscheiding creërde door het hebben van fysieke lichamen, waren jullie nog steeds dusdanig verbonden met je essentie dat je niet differentieerde, zelfs niet met een fysiek lichaam.
Pas nadat je je op een singuliere wijze begon te richten in deze fysieke manifestatie, werd het een noodzaak voor jullie om onafhankelijke overtuigingen te ontwikkelen. Eerst, ontwikkelde je overtuigingen over jezelf. Door dit te doen, ging je geloven dat je afgescheiden was. Vervolgens ging je jezelf afvragen, “Waar ben ik van afgescheiden”?

Elke overtuiging die je hebt creëert een vraag. Elke vraag creëert een andere overtuiging. En dit is hoe het is begonnen. Sinds het begin, heb je ontelbare opvattingsystemen opgenomen in dit fysieke focus. Je overtuigingen zijn niet alleen opnemend van religieuze opvattingen. Je opvattingen zijn omvattend van alles wat te maken heeft met je fysieke manifestatie. Ze zijn opnemend van hoe je tegen alles aankijkt. Je opvattingen, al je overtuigingen, zijn gecreëerd door informatie die je middels je fysieke zintuigen in je opgenomen hebt. Je fysieke zintuigen heb je gecreëerd ter interpretatie van alles in je fysieke omgeving, waar je zelf ook toe behoort.

Wanneer je een vogel hoort, geloof je dat het zingt. Wanneer je een getijde ziet op de oceaan, geloof je dat het in beweging is. Wanneer je temperaturen voelt, geloof je dat ze warm of koud zijn. Wanneer je een bloem ruikt, geloof je dat dit aangenaam is. Dit zijn percepties van je fysieke zintuigen, welke informatie voeden aan je fysieke gecreëerde hersenen. Deze hersenen voeden informatie aan je niet-fysieke bewustzijn over fysieke realiteiten. Ik heb al eens eerder verteld, dat als je de ervaring kon doorlopen van een fysiek bestaan zonder fysiek te zijn, dan zou het ook niet nodig zijn om dit fysieke bestaan te creëren. En dus, heb je fysieke gereedschappen nodig om je fysieke ervaring te kunnen interpreteren. Daardoor, ontwikkel je overtuigingen over wat je ervaart, en wat je waarneemt. Je overtuigingen zijn inhoudend van buitenafkomende informatie. Van origine, waren je overtuigingen inhoudend van innerlijke percepties. Je bent afgescheiden geraakt van deze overtuigingen, en dat heb je zeer effectief gedaan, kan ik toevoegen!

Omdat je essentie zo immens is, en deze fysieke ervaring er slechts een deel van is, heb je, gedurende je geschiedenis, een gewaarzijn gehad van ‘iets dat er aan voorbij ligt”, iets dat bestaat voorbij dat wat je ziet, een “weten” hebben dat er meer bestaat dan wat je fysiek waarneemt. In deze fysieke focus, zijn jullie ook nieuwsgierige wezens. Deze nieuwsgierigheid dient als motivatie voor onderzoek, maar terwijl je onderzoek doet en vragen stelt, ontwikkel je overtuigingen over alles waar je vragen over stelt. Dit fysieke bestaan is een zeer “eerst zien, dan geloven” ervaring. Dit is niet altijd zo geweest, maar terwijl je ontwikkelde doorheen de tijd, heb je steeds meer fysieke elementen opgenomen, waar je van mening over bent dat alles een wetenschappelijk antwoord moet hebben.

Lang geleden in de geschiedenis, waren jullie niet zo wetenschappelijk georiënteerd. Dat wil niet zeggen dat de nieuwsgierigheid en verlangen om die richting op te gaan er niet was. Dit was er wel, maar je informatie was beperkt. Daarom, liet je meer toe van wat jij zou noemen, of gelooft wat het is, het mystieke. Wat hier amusant aan is, is dat je technologieën ontwikkelt, maar je nergens heengaat! (Glimlachend) Je neemt steeds meer fysiekheid op in je bestaan, en weet steeds minder over realiteit!
Het verschil met nu is, dat nu jullie intuïtie bij jullie aan het “aankloppen” is, en jullie zijn verveeld geraakt met jullie fysieke kennis. Het is niet meer genoeg voor je. Jullie streven naar meer en meer ervaringen, maar het is niet genoeg. Dit is waarom jullie gekozen hebben voor de creatie van deze verschuiving.

Overtuigingen zijn zeer gecompliceerde ontwikkelingen. Zoals ik al zei, ze zijn niet intrinsiek aan je. Ze zijn altijd verworven. Ze zijn ook erg veranderbaar. Dit is waarom het geen waarheden zijn. Waarheden veranderen niet. Overtuigingen veranderen altijd. Het zit in je natuur, in deze focus, om te veranderen. Zelfs je fysieke ontwikkeling verandert. Je leeft niet negentig jaar lang op deze planeet alszijnde een baby. Je lichaam verandert. Het ontwikkelt en groeit, en ervaart verandering. Dit is omdat je gelooft dat het zo moet gaan. Jij creërt je werkelijkheid! Jij creërt de realiteit! Als je zou geloven dat je baby-zijn een periode van twintig jaar zou moeten bestrijken, dan zou je ook in luiers zitten voor twintig jaar! Als je zou geloven dat je voor negenhonderdenzestig jaar zou leven, net zoals Methusalem, dan zou je ook leven voor negenhonderdenzestig jaar!
Zelfs de kleur van je haar is een overtuigingsysteem. Je gelooft in genetica, je gelooft dat als je ouders bepaalde karakteristieken vertonen, jij die karakteristieken ook zal vertonen. Je hebt zelfs overtuigingsystemen voor dingen zo simpel als kleding, over wat je wel en niet draagt. Ik geef je deze voorbeelden zodat er geen vergissingen ontstaan - dat overtuigingen niet alleen met religie te maken hebben. Ze zijn van betrekking op alles in je leven. Als je gelooft dat je ziek zal worden, dan zul je ziek zijn! Als je van jezelf gelooft dat je een atleet bent, dan is dat wat je zult zijn! Als je jezelf doorlopend invalideert, dan zal je zijn wat je invalideert! Als je slecht kan herinneren, en je herhaalt dat je niets kan onthouden, dan zal je niets onthouden! Als je gelooft dat je een groot schilder bent, zal je geweldig schilderen!

Dit is waarom ik blijf herhalen, hoe belangrijk het is dat je opmerkzaam bent, omdat je overtuigingen je ontwikkeling beperken. Ze beperken je verruiming, je gewaarzijn, je percepties. Ze zijn soms ook tamelijk verraderlijk. Want, zoals ik al zei, je mag dan denken dat je ergens in gelooft, maar wanneer je vervolgens geconfronteerd wordt met precies datgene, zijn je overtuigingen precies niet wat je ze denkt te zijn.
Net als in dit kleine voorbeeld over Michael, hij denkt dat hij gelooft in ‘healing’, en denkt dat hij niet gelooft in de medische professie. Hij heeft zichzelf laten zien dat dit niet helemaal waar is, hoewel ik hem moet complimenteren voor zijn inspanning in het veranderen van deze overtuigingen. Dit was een enorme stap en prestatie.

Dit is ook, gebruik makend van dit voorbeeld, de reden waarom ik met jullie spreek over het verruimen van je overtuigingen, omdat ze alles in je leven beïnvloeden. Maar, je kunt overtuigingen niet zomaar veranderen. Je kan ze niet uitschakelen zoals een lamp. Hoe je kunt beginnen met het veranderen van deze sterke overtuigingen, is door er gewoon doorheen te gaan, zelfs wanneer je er geen geloof in hebt, zelfs als je bang bent, of er niet in gelooft. Door te vertrouwen op je essentie, en er dan toch doorheen te gaan, zul je het voor jezelf zien. Dit is een zeer moeilijk iets om te doen, dat begrijp ik, want als je iets niet gelooft, wens je de opties niet te overwegen.

(Alles waar je in gelooft) Overtuigingen, zijn zeer sterk. Ik had al verteld in vorige sessies, dat je overtuigingen zo sterk zijn, dat je ze meedraagt naar zelfs voorbij je fysieke expressie. Je neemt ze mee van het ene fysieke focus naar het andere.
Wat tamelijk amusant is, (Elias heeft lol gedurende deze zin) is dat wanneer je tegenstrijdige overtuigingen hebt, het gevolg ervan is dat je jezelf ultiem verward, net zoals Lawrence doet, die verschillende dimensies in zijn overtuigingen heeft ingevoegd! (Hoop gelach)
Dit leidt tot veel verwarring, maar in de toelichting die ik heb gegeven, zie je hoe sterk deze overtuigingen kunnen zijn. Dit wil niet zeggen dat wat jij gelooft te bestaan, niet bestaat. Het is alleen bedoeld om te illustreren dat overtuigingen ook in die (andere) focus bestaan, welke deze focus weer doet verwarren. Andere dimensies en andere bestaansvormen geloven andere dingen. Maar ze zijn in principe hetzelfde als jou overtuigingen, omdat ze door hetzelfde ding worden beïnvloed; ervaringen. Zij mogen dan andere soort ervaringen hebben, en een andere soort van zintuigen hebben, maar ontwikkelen ze overtuigingen die gebaseerd zijn op deze zelfde dingen, net zoals jullie doen.

Dit onderwerp behelst verschillende gebieden. Ik kan je zeggen dat het voor jullie gemakkelijker is om andere overtuigingen te accepteren en te begrijpen die van een andere dimensie afkomstig zijn - van een compleet ander species als dat jullie zijn.
Overtuigingen bestaan ook in andere dimensies, welke splinters zijn van je eigen dimensie, andere zelven van jullie, andere probabiliteiten. Elke ervan bevat overtuigingsystemen. Je kunt, in deze fysieke dimensie en focus, geloven dat je aan de rechter kant van de weg moet rijden. In een andere dimensie en focus, kunnen zij een overtuigingsysteem hebben waarbij zij helemaal geen wegen gebruiken om op te rijden, maar dat zij op gras zullen rijden, en nooit een weg zullen aanraken. Elke focus is inhoudende van zijn eigen overtuigingen.

Theoretisch, zou ik uren met jullie kunnen doorbrengen in het uitleggen van wat de overtuigingen zouden zijn van andere dimensies. Dit zou zeer informatief zijn naar jullie idee, maar vrij nutteloos, omdat de overtuigingen die jullie hebben, ook degenen zijn waar je mee moet omgaan. Deze zijn het die van invloed zijn op jullie realiteit. Want, zoals ik al vele malen heb gezegd, hierbinnen creëren jullie je realiteit!
En als dit het enige was dat ik jullie ooit zou kunnen vertellen, dat zou dit het meest belangrijke zijn! Iedere gedachte, elke emotie die je ervaart, is een realiteit. Alles dat je waarneemt, ontwikkel je een overtuiging rondom heen, en dit creëert je werkelijkheid!
Met veel van je overtuigingen, breng je jezelf veel schade toe. Je sluit je af van je essentie. Zelfs in je geloof dat je aan het verruimen bent en je meer van je essentie aan het opnemen bent, zul je door het invoegen van angst in je realiteit niet alleen jezelf blokkeren ten opzichte van anderen om je heen, maar zul je ook jezelf blokkeren – ten opzichte van je zelf.

Je essentie zal je nooit schenden (niet forceren of tegenwerken). En daarom, zal je essentie je toelaten iets te ervaren, als je dat wilt, zelfs al zou het naar je eigen vernietiging toe leiden. Het zal niet interfereren met je overtuigingen en je verlangens. Als je iets creëert in deze fysieke realiteit, zal je essentie, uit respect, het toelaten. Dit is waarom je essentie ‘het’ niet zal ‘voorkomen’ voor jou, dat je een ander kwetst of jezelf. Je mag creëren wat je ook maar
denkt te willen creëren. Je mag creëren wat je ook maar wenst te willen voelen. Jij, in deze focus, bent de enige die dit mag veranderen, of niet.

In het uitleggen van deze realiteit aan jullie, moet ik je ook zeggen dat het tamelijk bedroevend voor ons is om een berusting te zien bij jullie, een berusting die tot strekking heeft en tot gevolg heeft, dat jullie zeggen, “Nou ja, ik ben toch maar aan het ervaren”. (Op dit punt aanbeland, wordt Elias zo serieus, zoals ik nog nooit heb gezien.)
DIT IS ONJUIST! VOLSTREKT! Er bestaat geen “nou ja, maakt het uit, ik ben maar aan het ervaren”!
Elke ervaring die je kiest, beïnvloed probabiliteiten, waarvan ik je al eerder voorbeelden over heb gegeven. En of jij je nou wel of niet ervan bewust bent dat je iedere andere persoon beïnvloed, ongeacht - doe je dat wél ! Dit is de realiteit! Je mag dan blind door je fysieke focussen heenwandelen en je nooit bewust zijn van deze waarheid, maar jullie allemaal die hier aanwezig zijn, zonder uitzondering, hebben besloten om niet meer fysiek manifest zijn. Daarom, spreek ik jullie anders toe, dan ik anderen zou toespreken. Dit is waarom het belangrijk is dat jullie dit horen. Dit is ook waarom het belangrijk is waarom jullie deze concepten moeten begrijpen, omdat het geen concepten zijn. Het is werkelijkheid!

Het feit dat jullie niet meer fysiek zullen hermanifesteren, is ook is een van de redenen dat jullie om mijn hulp hebben gevraagd. Je verkeert thans ook niet meer in een focus die je zou benoemen als het zijn van “banaal”. Jullie zijn allen zeer verbonden en intelligente essenties. Je hebt “dingen te doen”. Je hebt prestaties in het vooruitzicht. Het is belangrijk voor jullie om te verbinden. Ik spreek vanavond op een andere manier met jullie, dan ik zou doen wanneer er andere essenties bij aanwezig waren geweest. Van de essenties die hier aanwezig zijn in deze groep, verwacht ik meer communicatie over en weer. Je bent aan het oefenen, en aan het opmerken. Je bent hard aan het werk. Ik ben erkennend hiervan. Ik ben vol lof hierover. Ik verwacht ook dat dit zal continueren. Ik verwacht dit ook in verband met elkaar. (*2)

Zoals ik al zei, je kunt jezelf niet vergelijken met een sinaasappel, die partjes heeft. Ik verwacht ook niet meer van jullie dat jullie dat nog doen. Je bent in staat tot het opnemen van nog veel meer, en kun je dit niet, dan zal dit geheel en alleen ten gevolge zijn van bestaande, beperkende overtuigingen. En zoals ik al vertelde, ben ik hier niet om overtuigingen te veranderen, maar om percepties te verruimen, om je richting van aandacht te vergroten, tot dingen waar je goed in staat toe bent om te aanvaarden. (Pauze) Is dit genoeg om over na te denken betreffende dit onderwerp? (Lange pauze)

VICKI: (Huilend) Dit is heel veel om over na te denken. (Pauze)

ELIAS: Ja? (Naar Elizabeth kijkend)

ELIZABETH: Oké. Ik had laatst een droom over een kleine zwarte jongen, waar ik een diepe connectie mee had, en ik werd heel emotioneel in die droom. Ik vroeg mij af of je er wat meer over kon vertellen?

ELIAS: (Glimlachend) Dit was een interessante droom. Ik zal je eerst uitleggen dat alle dingen een probabiliteit zijn. Niets is een absolute. Dit was een precognitieve droom, wat betekent dat het een zien is van een incident, die aan het plaatsvinden is, in - wat jij het noemt te zijn - je toekomst. Dit zou jou, van alle mensen, niet moeten verbazen… dat je een toekomstige focus ervaart, omdat je dit je hele leven al hebt gedaan. (Glimlachend) Je hebt tegen jezelf gesproken vanuit een toekomstig punt. Je bent in contact geweest met je essentie en hebt in de niet-lineaire tijd een zeer klein kind herkend, in dit ontwikkelingsfocus. Je hebt al vele precognitieve dromen gehad. Dit is omdat je kijkt naar wat er gebeurd in je andere focussen. Je kijkt naar wat er gebeurd in je verleden, en kijkt naar wat er gebeurd in je toekomst, de hele tijd, niet alleen in je droomstaat wanneer je slaapt, maar ook in je wakende staat, in wat jij zou noemen je dagdromen. Het behoeft slechts een verflauwen van je waakzaamheid, om andere dimensies te kunnen bekijken. Deze droom, hoewel zeer emotioneel, was niet wat je zou noemen een slechte droom. Het eindigde in positieve zin.

In deze droom ervaarde je deze overweldigende emotie - omdat als je zou kiezen voor dit incident een toekomstige probabiliteit - dan zul je het herinneren op het moment dat het gebeurd, en zul je niet door emoties overweldigd worden, daar je de uitkomst al zult kennen. Dit is gewoon een andere manier om tegen jezelf te spreken. Je hebt volkomen gelijk wanneer je zegt dat je je eigen gezelschap zeer apprecieert, en dat doe je ook, en je spreekt de hele tijd met jezelf. Dit, moet ik zeggen, kan heel instructief voor jullie allemaal zijn. (Hier, kijkt Elias iedereen aan. Dan benadert de kat hem, strijkt langs hem heen, en hij aait haar) Hallo, kleine poesje. Je bent erg lief! (Veel gelach)

Als jullie ditzelfde zouden beoefenen, dan kunnen jullie allemaal contact maken met je essenties. Je zal ervaren dat tijd niet bestaat. Tijd is slechts een idee. Het is geen werkelijkheid. Dit is waarom je deze dingen kan bereiken. Je kan op ieder moment met een toekomstig zelf of een verleden zelf praten, daar er geen tijdselement bestaat. Zelfs degenen onder jullie die dit niet ervaren, ervaren een verlies van tijd. Je bent soms zo compleet met jezelf betrokken in je gevoelens of je gedachten, “bij tijden”, dat je niet gewaar bent, in je bewustzijn, van enigerlei tijd! Maar je kiest ervoor om dit niet op te nemen in je overtuigingen – dit is waarom je het zo moeilijk vind om te accepteren. Ik praat niet met je over dingen die je niet weet, alleen over dingen die je bent vergeten. (Pauze) Was dit een acceptabele interpretatie voor je?

ELIZABETH: Ja.

VICKI: Ik heb een vraag. (Hier, arriveert Christie)

ELIAS: Welkom Oliver! CHRISTIE: Hallo. (Grinnikend)

ELIAS: Ja? (Tegen Vicki)

VICKI: In een recente sessie, zei je dat wanneer wij een nachtmerrie hebben gehad, dat wij ons vaak niet “zo goed” zullen voelen. En in het oefenen met mijn dromen, heb ik diverse malen gehad deze week dat ik mij niet zo goed voelde, en andere dagen waarbij ik mij geweldig voelde na het herinneren van een zeer positieve droomervaring. De dagen dat ik mij niet goed voelde, had ik geen herinnering van een nachtmerrie. Ik denk dat mijn vraag dus is, wat is een nachtmerrie nou eigenlijk?

ELIAS: De reden waarom je “jezelf niet zo goed voelde” de volgende dag, was niet omdat je een nachtmerrie zou hebben gehad. Je herinnert je de droom gebeurtenissen (dan) niet, wat veel frustratie veroorzaakt. In het voelen van deze frustratie in je droomstaat, drukte je dat gevoel de volgende dag uit, toen je wakker werd. Soms ben je gefrustreerd nog voordat je zelfs al wakker bent! Je doet het heel goed, maar je bent nog steeds aan het twijfelen. Daardoor creëer je frustratie voordat je wakker wordt, en daardoor wordt je ‘niet herinnerend’ wakker, en versterkt vervolgens die frustratie! De ene frustratie volgt niet op de andere frustratie! (Lachend) De frustratie wordt tegelijkertijd versterkt.

Een nachtmerrie is anders. Meestal, is een nachtmerrie niet wat je het waarneemt te zijn. Je neemt het waar in je verbeelding als zijnde een fantasie van ongewone proportie. Normaal gesproken, zal het waargenomen worden als iets engs. Nachtmerries zijn niet altijd een inventie van je verbeelding, hoewel wij hierbij willen opmerken dat verbeelding een realiteit is. Nachtmerries kunnen een expressie zijn die je als oncomfortabel acht, ongeacht wat je waarneming er van is - dat het een verzonnen scene zou zijn, of dat het iets is wat zou kunnen gebeuren, of daadwerkelijk kan gebeuren in de fysiek wakende tijd.
Heel vaak, worden nachtmerries gecreërd voor het uitdrukkelijke doel van het toestaan van het individu om uiting te geven aan emoties. Ze zijn ook een veilige uitdrukking voor angst. Je kan een enorme diepe angst ervaren in een nachtmerrie, en er zal niets met je gebeuren. Je zal wakker worden, en je “niet zo goed voelen”, maar fysiek, zul je gewoon in orde zijn. Je kan een nachtmerrie gehad hebben waarbij je werd overreden door een trein, maar als je wakker wordt zul je er nog steeds zijn, en je botten zullen niet gebroken zijn.

Je bent uiting aan het geven aan een verlangen en behoefte om fysieke of emotionele gevoelens te voelen. Je zou bijvoorbeeld over een aardbeving kunnen dromen, omdat je zeer bang bent voor aardbevingen. In deze expressie, gun je jezelf de ervaring van deze angst zonder het fysiek te manifesteren, in deze focus. Wat niet wil zeggen dat het niet fysiek uitgedrukt en gemanifesteerd wordt in een andere focus, want dat wordt het wel, maar het is geen effect op deze focus aan het hebben. Dit is waarom ik jullie telkens vertel dat je droomstaat weldegelijk een werkelijkheid is. Alle uitgedrukte dingen zijn manifest, fysiek, in een andere dimensie. (Jim arriveert) Wij verwelkomen Yarr. JIM: Dank je. Goeieavond.

ELIAS: Ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat uitgedrukte energie een werkelijkheid is. Alle energie is realiteit. Alle gedachten zijn energie. Alle emotie is energie. Alles is werkelijkheid.

CHRISTIE: Daarom zouden wij, voor het overgrote deel, positief moeten denken. Onze gedachten zouden positief moeten zijn.

ELIAS: Correct, daar alle negatieve expressies van gedachten of emoties manifest zullen worden op een negatieve wijze in de realiteit, en alle uitdrukkingen van alle energie heeft effect op alle essenties, in alle dimensies, in alle focussen. Er is geen separatie. Er is geen afscheiding. Er zijn geen delen.

JO: Geen sinaasappels.

ELIAS: Precies, Joseph. Geen sinaasappels.

CHRISTIE: Nou, ik moet je zeggen, het helpt wel. Zoals ik de vorige keer vertelde, heb ik gesproken met die negatieve vriend en heb hem een paar dingen verteld die jij gezegd hebt, en het is echt zijn leven aan het helpen. Toen ik hem soort van vertelde dat zijn zelfbeeld niet zo hoog was omdat hij dacht dat zijn ervaringen fouten waren. En door het verschuiven van die gedachte, voelt hij zich veel beter over zichzelf, omdat hij zich niet zo armzalig meer voelt. Het is zo van “Oh, oké, ervaringen, dat is goed”, en het heeft echt zijn eigenwaarde omhoog geholpen.

ELIAS: Is het niet verbazend hoe bevrijdend de waarheid is? (Iedereen beaamt dat) Vele religies verkondigen je de waarheid te geven, dat het bevrijdend voor je zal zijn, maar echte waarheid heeft geen religieus geloofsysteem nodig, en dat kan uitermate bevrijdend op zichzelf zijn.

JIM: Ons verstand werkt zo dat er stomme en negatieve gedachten naar binnen komen, als wij iets willen – dat wij nog niet hebben. Is er een manier om ‘grote schoonmaak’ te houden? Is er een manier om wat van die bagger die in onze kop zit – om die te stoppen – om zo maar te zeggen?

ELIAS: Zoals ik al zei, negativiteit, als ook positiviteit, zijn relatief. Idealistischer wijze, als je alleen op het positieve zou kunnen richten, zou dat geweldig zijn, nietwaar? Maar, je bent geen singulier gerichte wezens. Een deel van je ervaring is het ervaren van wat je negativiteit noemt. De beste manier om “grote schoonmaak” te houden, is om het te erkennen; maar je moet er ook niet constant in blijven hangen, want dan ga extra energie voeden aan de negativiteit. Maar je moet het ook niet blokkeren. Negativiteit is alleen maar een expressie en een ervaring. In het niet erkennen ervan, en in het niet ervaren ervan, door het wegduwen van negativiteit, blokkeer je. Wanneer je gaat blokkeren, creëer je de welbekende geiser. Je moet ervaren, wil je geen geiser creëren. Je moet dit zien als een ervaring, en het accepteren en het erkennen. Je mag zelfs iemand of iets ‘haten’, (glimlachend naar Jo), en deze emotie niet fysiek hoeven uit te drukken, wanneer je jezelf de ervaring ervan toestaat, en deze emotie erkent. Het is niet fout of slecht om deze gevoelens te ervaren. Door het niet toestaan om deze negatieve emoties te ervaren, creëer je nog meer negativiteit. In het niet door twijfel of angst of negativiteit willen heengaan, net zoals je door positiviteit en geluk en plezier heengaat, blijf je vasthouden aan de ervaring. Door het vasthouden aan de ervaring blokkeer je jezelf, en heb je een negatief effect op alle anderen, en je maakt jezelf miserabel! (Gelach)

CHRISTIE: Dit is interessant.

ELIAS: Ik ben altijd interessant! (Glimlachend, gevolgd door gelach)

CHRISTIE: Ik weet dat je dat bent! Er was een tijd in mijn leven dat ik een ‘thuis’ had, en toen had ik geen ‘thuis’ meer - ik moest mijn huis verkopen, en voor een tijd was ik hier erg ondersteboven van, ik zal er waarschijnlijk obsessief mee bezig zijn geweest. En op een bepaald moment bedacht ik bij mijzelf, dat hoe langer ik bleef vasthangen aan mijn misnoegen over dit ding, dat er… weet ik veel, dat er misschien repercussies zouden volgen ofzo. En toen bedacht ik mij dat wij hier zijn om dingen te ervaren … dit was járen geleden dat ik hierover aan het nadenken was. En dat wij op een gegeven moment echt dit soort dingen moeten loslaten en verdergaan, om andere dingen te kunnen ervaren, maar door het vasthouden eraan, maken wij het ons zo moeilijk. Dus m.a.w., dat wat je mij nu aan het vertellen bent, is iets wat ik mij al vier jaar geleden ofzo aan het bedenken was, en dus zat ik soort van in de juiste richting te denken. Is dat inderdaad wat je aan het zeggen bent? – want zo ja, dan is dat behoorlijk opwindend!

ELIAS: Dat is juist. Want, net zoals het loslaten van je positieve impulsen en gevoelens maakt dat ze geen gevolgen zullen hebben, zo ook zullen je negatieve percepties – als je die loslaat - geen gevolgen hebben. Dit is een zeer moeilijk iets voor jullie om te doen, hoewel jullie er nu allemaal bereikende van kunnen zijn in jullie staat van bewust gewaarzijn. De reden, zoals ik Catherine al uitlegde, waarom je zo stevig blijft vasthouden aan deze ervaringen, is omdat ze jullie fascineren. Vreugdevolle ervaringen zijn gewoon voor je, en zijn altijd een deel van je realiteit geweest. Negatieve ervaringen zijn, relatief gesproken, een nieuwe ervaring. Daarom, speel je ze naar hun volle omvang uit. Ze zijn, naar jullie toe, fascinerend, zoals een muis fascinerend is voor een kat. De kat wenst niet noodzakelijk de muis te verslinden, maar het wil er wel mee spelen, en dit spelen ervaren, en doorgaan met het ervaren van dit spelen - zelfs wanneer de muis … dood is (gelach), gaat de kat door met het ervaren van dit spelen, want het is gefascineerd door deze beweging, net zoals jij blijft doorgaan met het spelen met deze emotie van negativiteit, over en over en over, totdat het dood is - en zelfs als het niet meer beweegt, blijf je het toch rondduwen voor de ervaring ervan! (Gelach) Niet omdat het, zoals ik al zei, een natuurlijk element is van je essentie. Het is een fysieke ervaring, en het fascineert je, maar je bent er nu genoeg door gefascineerd geweest. Dit spel is zijn eind aan het naderen, en het is niet meer nodig voor je fascinatie of ervaring. (Pauze) Zullen wij een korte pauze “ervaren”, en zometeen doorgaan? (Gelach)

BREAK 8:13 PM HERVATTING 8:51 PM

ELIAS: We gaan vragen beantwoorden.

VICKI: Ik heb een vraag voor Michael. Hij vraagt zich af wat zijn droom te betekenen had - zijn droom waar zijn moeder bij een sessie aanwezig was, en haar eigen vragen aan jou stelde. Hij vraagt zich af of je wat commentaar op deze droom kon geven.

ELIAS: Jullie hebben, zoals ik al eerder heb aangegeven, de neiging om te geloven dat wanneer je dood bent, je “alleswetend” bent, en dat je bewustzijn gewaar is van alle dingen. Dit is onjuist. Dit is nou een mooi voorbeeld van een overtuigingsysteem. Je gelooft dat je het concept begrijpt – het concept dat wanneer je dood gaat, dat je niet alles weet. Maar, jij, in jouw perceptie, aanvaard het wel als ik tegen je zeg, dat ik niet alles weet, en precies dit, dient als voorbeeld van het conflicteren van overtuigingsystemen.

Deze essentie, zijn moeder, bevind zich in een transitie staat. In deze overgangstaat, is zij niet fysiek gericht. Haar percepties zijn ruimer dan dat zij zouden zijn in een fysiek focus, maar worden toch nog steeds beïnvloed door haar fysiek gefocuste overtuigingen. In deze overgangstaat, heeft ze wat verruiming opgenomen in de overtuigingen. Anderen zijn weggevallen. Ze zit niet “vast” in overtuigingsystemen, zoals wij hebben uitgelegd over sommige essenties, maar ze is een ruimer begrip aan het verkrijgen over overtuigingen. Ze is klaar voor hermanifestatie. Hiermee bezig zijnd, is ze ook ruimere percepties aan het onderzoeken.

Dit was een individu die niet geloofde in het concept over reïncarnatie. Zij geloofde dat er na het leven niets meer was. In het begrijpen hiervan, in de overgangstaat, dat dit onjuist is, werd er om informatie verzocht betreffende deze kwestie. Deze informatie kan op velerlei manieren bij deze essentie terechtkomen. Deze essentie koos ervoor om naar mij toe te komen, maar in het kiezen daarvan, koos zij er ook voor om naar haar dochter toe te komen. Dit werd gedaan ten behoeve van Michael, zodat hij een beter begrip kan opdoen over wat hij zou noemen “de andere kant” van dit fysieke focus. Dit deed zij als een geschenk naar Michael toe, waarmee ze naar hem toe kon aangeven, dat ook hij vragen zal hebben wanneer hij herfocust na dit ontwikkelingsfocus.

De vragen die zij mij stelde waren niet raar, zoals Michael deze vragen beschouwde, of zelfs ongewoon. Als een individu een fysiek focus beëindigt, terwijl ze sterk blijven vasthouden aan hun overtuigingen, dan zullen zij ervaren wat zij ook verwachten te ervaren in een niet-fysiek focus.
Dit individu begon te ervaren wat haar overtuigingen haar reeds hadden verteld. Maar omdat ze in een overgangsfase zit, werd ze opmerkzaam van de realiteit dat er geen gesloten systemen bestaan, en in het niet “alwetend” zijn, verzocht zij informatie over haar eigen ontwikkelingsfocussen. Dit zou geen vraag zijn geweest die zij zou hebben gesteld in het fysieke focus, omdat het niet was opgenomen in haar overtuigingsystemen (immers, ze geloofde er niet in). In het opmerken van haar huidige staat, vraagt zij mij ernaar, net zoals jij in deze focus die jij momenteel ervaart, mij ernaar hebt gevraagd.
Het is niet meer raar voor haar om deze vragen te stellen, dan het voor jou is deze zelfde vragen te stellen. Het is slechts een nieuwsgierigheid, gedurende het verbinden met iemands grotere zelf. In haar hermanifestatie zal haar bewustzijn uitgebreider zijn, waardoor zij grotere en meer vreugdevolle ervaringen zal hebben. Deze essentie is alle informatie aan het verzamelen die jullie thans ook aan het verzamelen zijn. Dit individu zal straks ook beter wetende zijn, daar zij zal hermanifesteren na jullie verschuiving, en de ervaring zal beleven van het incorporeren van de fysieke expressie tesamen met essentie bewustzijn.

Michael vond het gek dat zij deze vragen stelde, omdat hij gelooft dat zij de antwoorden zou moeten kennen, nu dat zij niet meer in een fysieke manifestatie zit. Jullie zullen ook individuen kennen waar je een connectie mee had, die niet meer in een fysieke manifestatie zitten. Zij weten ook niet alles, en stellen ook vragen. Zij ervaren niet op eenzelfde manier als dat jullie ervaren, omdat zij geen, wat jij acht negativiteit te zijn, ervaren. Behalve wanneer hun overtuigingen sterk genoeg waren om dit te creëren. Behalve wanneer meegenomen vanuit overtuigingen - bestaat er geen expressie van negativiteit. Zij is momenteel een heel aangename focus aan het ervaren, en is veel aan het leren, en is grote hoeveelheden kennis aan het opnemen.

Dit was ook een voorbeeld m.b.t. de connecties die jullie hebben met een familiaire essentie, een demonstratie van het oversteken van focussen in andere dimensies. Michael, ondanks al zijn pogingen hiertoe, gelooft vaak niet in dit oversteken, omdat hij dit niet persoonlijk heeft ervaren in dit focus. Hij is z’n andere focussen en ervaringen vergeten. Hij gelooft er wel in dat deze dingen gebeuren, maar bij andere mensen, en niet noodzakelijkerwijs bij hemzelf. Hoewel, en zoals ik al zei, hij is snel aan het vooruitgaan in het opnemen van nieuwe overtuigingen, en is in een sneltempo aan het ervaren, en dat gedurende een zeer geconcentreerde hoeveelheid van jullie tijd - wat jullie allemaal al hebben ervaren gedurende je levens. Een aantal van jullie, heeft hij ingehaald, in deze ervaringen - en sommige van jullie, heeft hij overtroffen, in deze ervaringen. Dit was alleen een andersoortige ervaring ten behoeve van het valideren van een realiteit, ten behoeve van zijn begrip van andere realiteiten. Ik ben er vrij zeker van dat met deze uitleg, het hem duidelijk zal zijn, en dat hij niet meer van dit soort vragen zal hebben.

VICKI: Ik heb nog een andere vraag voor Michael. Wat was er gaande met zijn buik pas geleden ‘s nachts?

ELIAS: Zijn interpretatie hierover was juist. Wij applaudisseren hem - voor zijn poging tot vertrouwen, want nu zal hij zien dat het zijn vertrouwen meer dan waard was. Als Michael niet had doorgegaan met dit vertrouwen, zelfs voorbij een gebrek aan overtuigingen, zou hij een fysieke operatie hebben moeten ervaren. Dit was een duplicatie van dezelfde kwaal die Kasha had, een kwaal waarvan jullie in je fysieke focus geloven dat het alleen maar verholpen kan worden door jullie medische professie. Dit is niet de waarheid. Dit is een overtuigingsysteem. Er zijn vele manieren om jezelf te genezen. Je gelooft het alleen niet. Je kunt fysiek zien, met je eigen ogen, dat dit gebied thans geen zwelling meer vertoond. De infectie is ook niet meer aanwezig. Het werd bereikt zonder fysiek het lichaam open te snijden. Ik begrijp dat dit zeer moeilijk voor je te accepteren en te geloven is, maar jullie en jullie lichamen, en die van andere essenties, zijn zeer capabel in het genezen van julliezelf zonder inmenging van buitenaf. Je kunt geïnfecteerde delen verwijderen zonder fysieke inmenging of zonder het snijden in je fysieke lichaam. Je vermogen en je energie zijn vele malen groter dan je zelfs maar kunt beseffen en bedenken.

Yarr stelde vragen over de energie centra (in je lichaam). Dit energie centrum, zijnde wat jij zou noemen je tweede chakra, oranje in kleur, is naar behoren aan het ronddraaien en energie aan het uitstralen, en is genezende. Het is niet nodig voor je fysieke lichaam om pijn te ervaren, en wanneer het dit wel doet, heb je het vermogen dit te veranderen. Hij zal, zoals jullie dit allemaal zullen gaan doen, meer gaan leren over je energie centra en bijbehorende kleuren, en jullie zullen je vermogen tot het manipuleren van je eigen krachten gaan leren begrijpen.

Ik prijs deze actie, omdat het veel concentratie vereiste van zijn kant af. Ook, waren de keus van Elizabeth en Lawrence om er niet deel aan te nemen, geen uiting van disinteresse of onwilligheid in deze kwestie. Het was een herkenning in hun essenties van Michael’s behoefte om ‘t te kunnen begrijpen en z’n vertrouwen te vergoten. In werkelijkheid was dit dus nuttig, in zoverre dat hij dit succes nu niet meer aan jullie kan toeschrijven. Hij schrijft dit succes aan mij toe, maar, in samenwerking met hemzelf. Hij herkent zijn participatie in deze, en hier zijn wij zeer erkennend van. (Zachtjes, en met veel gevoel) Hij heeft een uitzonderlijk verlangen om te leren, en wij drukken een enorme liefde uit voor deze essentie. (Pauze, gevolgd door een stilte, gedurende welke je een “naald kon horen vallen”) Is dit voldoende? (*4)

VICKI: Ja. (Weer huilend, en nog een lange pauze)

JIM: Ik zou graag een vraag willen stellen over mijn verleden – een fysiek focus die in relatie stond met de Inca’s, alszijnde een Sjamaan. Ben ik een oude … of een nieuwe ziel, in deze wereld, om het zo te zeggen? Ben ik er al voor een lange tijd?

ELIAS: Wij zullen je zeggen dat, relatief gesproken, je niet zou worden beschouwd als een oude ziel, in de fragmentatie, als Joseph, maar je wordt ook niet beschouwd als het zijn van een nieuwe ziel, zoals Michael. Je zou worden beschouwd als … ergens in het midden zittende! (Gelach) Wij zullen je mededelen dat je vele fysieke ontwikkelingsfocussen hebt ervaren. We zouden niet zeggen dat je tijd zo ver terug zou dateren, als die van Joseph. Deze focus in de tijd van de Inca’s werd naar voren gebracht, daar dit verschillende ontwikkelingsfocussen van jullie ieder zijn geweest, en omdat deze focus - relatief gezien – je het meest nabij stond, met betrekking tot affiniteit. Je identificeert met deze focus, omdat het bevredigend en vreugdevol was.
Deze types van ontwikkelingsfocussen zijn het meest makkelijk naar voren te halen om uit te leggen, omdat je ermee identificeert. Dit wil niet zeggen dat je niet vele malen eerder manifesteerde voor deze keer, maar net zoals Catherine al teleurgesteld was over haar “potten handelaar” focus, (gelach) zullen de meesten van jullie teleurgesteld zijn om te horen over jullie “banale” levens, zoals jullie zouden zeggen. De meeste van jullie ontwikkelingsfocussen, en dat geldt voor jullie allemaal, waren niet wat jullie zouden noemen groots, of speciaal, hoewel ze wel allemaal groots en speciaal waren, maar jullie zouden het zo niet zien. Dat focus was er een van een enorme creativiteit en connectie met essentie, en daarom identificeer je maar al te gemakkelijk met deze focus. Je bent ook vele andere individuen geweest, in veel minder glamoureuze omstandigheden. Ik denk niet dat je van mij de details wenst te horen over je leven als een Ierse vishandelaar. Deze zou niet noodzakelijkerwijs zo kleurrijk kunnen zijn!

JIM: Dat is fijn, dank je. (Jim lacht)

CHRISTIE: Ik heb een keer een vorig leven regressie gedaan, een paar jaar geleden, en ik zag mezelf als een elf jaar oud kind wonen op het platteland, en ik stak de straat over en werd gedood door een soort wagon. Dit is wat ik zag, en in dit leven, toen ik tien was, dacht ik dat wanneer ik elf zou worden, dat dit het einde van mijn leven zou zijn. Later schreef ik dit toe aan het feit dat het misschien een herinnering ervan was – van dat andere leven. Ik weet het niet.

ELIAS: Dit is juist. Net zoals Elizabeth expressies heeft ondervonden van verleden ontwikkelingsfocussen, welke herinneringen waren, heb jij dit ook ervaren. Het is heel gewoon voor kinderen, doordat ze nog niet geïndoctrineerd zijn door overtuigingen, om te identificeren met eerdere ontwikkelingsfocussen. Sommigen identificeren er realistischer en bewuster mee dan anderen. Bij jou, net zoals bij Elizabeth, is dit een expressie van je gewaarzijn van bewustzijn. Dit is ook de reden waarom je minder conflicten ervaart in het verschuiven, omdat je gewaarzijn al is opgenomen in je leven van nu, en van kinds af aan al gewaar bent.

ELIAS: (Tegen Vicki) Ja?

VICKI: Kennis hebben van een ontwikkelingsfocus, kan dat je helpen in deze verschuiving?

ELIAS: Alle kennis is bevorderlijk. Wanneer je alleen geïnteresseerd bent in vorige ontwikkelingsfocussen simpelweg uit nieuwsgierigheid, dan zal het niet zo instructief zijn. Kennis opdoen over vorige ontwikkelingsfocussen kan instructief voor je zijn als je trauma aan het ervaren bent. Als je trauma ervaart in dit ontwikkelingsfocus, die je niet kan verklaren, dan kan het soms behulpzaam voor je zijn om naar je andere ontwikkelingsfocussen te kijken. Ik zal je vraag nog verder beantwoorden, hoewel je geen trauma aan het ervaren bent in deze verschuiving, maar ik ben erkennend van wat je naar voren tracht te brengen. (Glimlachend)

Er zijn vele ontwikkelingsfocussen geweest die te maken hadden met mystieke ontwikkelingen, daar je essentie fragmenten heeft gefragmenteerd in andere dimensies. Er is een gewaarzijn aanwezig geweest gedurende vele ontwikkelingsfocussen, hoewel niet begrepen. In het niet begrijpen ervan, heb je veel mystiek in je opgenomen en zocht je verder, tot voorbij je overtuigingen – trachtend de dingen te begrijpen die je niet begreep. Je was er niet klaar voor, in je bewustzijn, om het te begrijpen. Daarom nam je andere overtuigingen in je op, overtuigingen die de religieuze kant opgingen. Ze waren niet altijd opnemende van de Christelijke geloofsystemen. Je hebt een zeer hechte verbinding gehad met (pauze) de geografische locatie die je nu Turkije noemt. Je geloofde in aardemagie en was, wat je nu zou noemen, een zigeuner, een dwalende, (glimlachend). Het is tamelijk interessant dat je zo aangetrokken bent tot verwarring - tot het verwarren van jezelf, en dit geldt niet alleen voor je andere focussen in andere dimensies, maar ook je fysieke ontwikkelingsfocussen, want het gaat van aardemagie tot Christelijkheid! (Gelach)
Dit verklaart ook je conflict. Je hebt nu een veel groter begrip van wat je verwarring inhoudt, en je zult nu ook begrijpen dat je al deze overtuigingen mag integreren – want zoals ik zei, we wensen alle overtuigingen niet te elimineren, maar te verruimen. Je zal ze niet conflicterend vinden. In wezen, zijn ze allemaal, op een bepaalde manier, correct, daar alle expressies werkelijkheid worden, wat je nu wel zult begrijpen, en het vermogen zal hebben om te integreren. Begrijp je dit?

VICKI: Zo goed als ik kan, in mijn verwarring! (Iedereen lacht)

CHRISTIE: Ik heb een vraag. Ik heb een ongelooflijke angst voor spinnen, en ik heb altijd een vermoeden gehad dat ik misschien wel in een ander leven in de woestijn ben neergelegd, waar spinnen over mij heen aan het kruipen waren, en dat mijn angst gewoon een extensie is van dat leven. Is er een vorig leven waar ik mee in overeenstemming kan komen, zodat ik met deze onzin kan afrekenen?

ELIAS: Je impressie is onjuist, je angst stamt af van een fysiek focus waar je leven werd beëindigd door een giftige beet. Dit, zou je thans van geen zorg meer moeten zijn, want zelfs al zou je door een giftige spin gebeten worden, dan nog zul je er niet aan doodgaan. Voorgaande ontwikkelingsfocussen bezaten de wetenschappelijke vermogens niet om dit te aan te pakken, en een leven te redden. Je bent zelf ook altijd al in het bezit geweest van dit vermogen om het zelf in orde te maken, maar je geloofde dat niet.
En tegenwoordig, kan de wetenschap het voor je oplossen - of je nu wel of niet in je eigen vermogens geloofd. En daarom, verdient je angst je aandacht niet langer. (Pauze) Wat zal zo’n klein wezentje je nou kunnen aandoen? (Glimlachend, gevold door gelach)

JIM: Ik heb een paar tarantula’s in de winkel, als je het wilt uitproberen!

CHRISTIE: Geweldig! Je kan mij helpen een te worden met de spinnen!

ELIAS: Wij vragen ons af, of Joseph geen vragen heeft?

JO: Eigenlijk begrijp ik het allemaal beter dan ik verwacht had. Dus, voor nu, nee.

ELIAS: Zo, je begint het te snappen! (Glimlachend)

JO: En hoe!

ELIAS: Dat is fijn. En heeft Kasha geen vragen?

BILL: Niet nu. Ik wil het aanvoelen, ik wil ’t even laten bezinken allemaal.

ELIAS: Aanvaardbaar. (Pauze)
(Sessie wordt beëindigd.) En, ik wens jullie een goede avond.

BILL: Goeienavond, Elias.

JO: Wij zullen je later vanavond terugzien!
(In hun dromen).

ELIAS: Ongetwijfeld! (Wij lachen allemaal, zeggen goedenacht, en eindigen om 9:53 PM)

VOETNOTEN:


(*2) Het was heel interessant te zien hoe Elias dit gedeelte van de sessie orkestreerde. Ron was present gedurende de gehele sessie, behalve in op het moment waarin Elias ons aansprak over onze beslissing om niet meer fysiek te remanifesteren. Gedurende deze tijd, verliet Ron de kamer, ging even op bed liggen, en sloot zich kort daarna opnieuw aan bij de groep. Hij vertelde ons dat gedurende de pauze Elias z’n stem zeer hypnotiserend was geweest, en dat hij opeens heel erg slaperig was geworden. Het interessante is, dat Ron sterk voelt dat hij wel zal remanifesteren. Ook, arriveerden Jim en Christie niet, tot net na dit gedeelte van de sessie.

(*4) Donderdag ochtend, begon Mary pijn en opzwelling te ervaren in het onderste abdominale gebied. Deze symptomen werden steeds erger gedurende de dag, resulterend in extreme pijn en opgezwollenheid, en verkleuring van het gebied. Mary was de hele dag samen met Vicki geweest, en in hun conversatie hierover, “besloten” zij om die nacht in een droom samen te komen, en het probleem dan “aan te pakken”, in plaats van naar het ziekenhuis te gaan. Houd er rekening mee, dat Mary niet echt geloofde dat dit zou gaan werken, en stelde voor dat als ze de nacht zou overleven, waarvan ze niet dacht dat zij dit zou doen, ze ’s morgens naar het ziekenhuis zou gaan. Ook, moet je er rekening mee houden dat Vicki zich erg geagiteerd en verantwoordelijk voelde de hele nacht, tot op het punt van dat zij er niet van kon slapen. Geen van beiden geloofden zij er eigenlijk in dat het zou werken. Tenslotte, Kasha’s kwaal, waar door Elias naar werd gerefereerd, was blindendarmontsteking.

Die nacht, in haar droomstaat, projecteerde Mary naar Vicki’s huis om haar hulp in te roepen, zoals was overeengekomen, maar Vicki vertelde haar dat ze “te moe was om mee te gaan”. Mary projecteerde vervolgens terug naar huis om Elizabeths hulp in te roepen, wat ook overeengekomen was, maar ook zij was “te moe om te gaan”. Elias verscheen toen in Mary’s droom, en toen Mary om zijn hulp vroeg, ging hij over tot het manipuleren van de tweede chakra. Mary zag hem een oranje bal verwijderen uit haar buik, en was er een tijdje mee bezig. Hierna “bestraalde” hij haar ermee, herplaatste het, en zei, “Hoe voel je je”? Mary realiseerde zich toen dat de pijn verdwenen was. Toen ze vrijdagochtend wakker werd, was er enkel nog maar een klein steekje in het gebied, en geen zwelling meer, en tegen die tijd dat het zaterdagochtend was, voelde zij zich helemaal goed.

Ze is er nog steeds niet helemaal zeker van hoe dit gebeurd is, maar ze is er heel dankbaar voor! Haar commentaar hierop is, geparafeerd, “Je hoeft er niet in te geloven dat je zoiets kan doen, je moet alleen door je ongeloof en je angst heengaan, en het gewoon toch doen”! Vicki’s commentaar hierop is, “Wauw”! Ook, zou Vicki graag willen zeggen, “Elias, heel erg bedankt voor het weghalen van mijn schuldgevoel, betreffende mijn beslissing om Mary niet naar het ziekenhuis te brengen, en om niet met haar samen te komen in de droom die nacht”. Want laat mij jullie vertellen mensen, ik was doodsbang! Nogmaals, bedankt Elias! En ook, dank je wel, Mary. Ik houd van jullie beiden met heel mijn hart, meer dan ik kan uitdrukken. Maar, ik ben lerende!
Vertaald door