Termen

Categorieën

Elias-TermRedefinedRedefined (not used)Advanced

Termen

Aanwezigheid [je aanwezigheid van jezelf] (Presence)Acceptatie (Acceptance)Alignering (Alignment)Aspect (Aspect)Bewustzijn (Consciousness)
Communicatie (Communication)Counterparts (Counterparts)Door-Bloeding (Bleed-Through)Droom Wandelaars/(Dream Walkers)Dupliciteit/Dubbelzinnigheid (Duplicity)
Energie-Uitwisseling (Energy-Exchange)Essentie (Essence)Focus (Focus)Fragmentatie (Fragmentation)Geloof/Geloven dat/Overtuigingen (Belief)
Golven in Bewustzijn (Waves in consciousness)Herinnering/Geheugen (Remembrance)Het doet er niet toe (It matters not)Impressie (Impression)Intentie (Intent)
JCJR (YCYR)Oriëntatie (Orientation)Perceptie (Perception)Preferentie (Preference)Regio[nale] Gebieden (Regional Areas)
Subjectief/Objectief (Subjective/Objective)Transitie [Overgang] (Transition)Verbeeldingen/beelden (Imagery)Verschuiving (Shift)


Sessie 270In den beginne (inceptie), namen negen essentiefamilies de organisatie op zich, om deze dimensionale realiteit te gaan creëren. Deze essentiefamilies bestaan uit vele essenties, [die] binnen iedere familie, van gelijke intentie [zijn]. Deze essenties waren of stonden aanvankelijk bekend als Droom Wandelaars. Ze zijn gedeeltelijk fysiek gefocust, maar niet helemaal. Nu; deze Droom Wandelaars zijn continue interactief met je, en zijn dat ook op het huidige moment. Zij hebben gekozen om niet geheel fysiek manifest te zijn, en dat reeds gedurende het gehele bestaan van deze bepaalde dimensie. Zij kunnen interactief met je zijn en zelfs aan je verschijnen - dit gebeurd wel in relatie tot de essentiefamilie waartoe je behoort.