Termen

Categorieën

Elias-TermRedefinedRedefined (not used)Advanced

Termen

Aanwezigheid [je aanwezigheid van jezelf] (Presence)Acceptatie (Acceptance)Alignering (Alignment)Aspect (Aspect)Bewustzijn (Consciousness)
Communicatie (Communication)Counterparts (Counterparts)Door-Bloeding (Bleed-Through)Droom Wandelaars/(Dream Walkers)Dupliciteit/Dubbelzinnigheid (Duplicity)
Energie-Uitwisseling (Energy-Exchange)Essentie (Essence)Focus (Focus)Fragmentatie (Fragmentation)Geloof/Geloven dat/Overtuigingen (Belief)
Golven in Bewustzijn (Waves in consciousness)Herinnering/Geheugen (Remembrance)Het doet er niet toe (It matters not)Impressie (Impression)Intentie (Intent)
JCJR (YCYR)Oriëntatie (Orientation)Perceptie (Perception)Preferentie (Preference)Regio[nale] Gebieden (Regional Areas)
Subjectief/Objectief (Subjective/Objective)Transitie [Overgang] (Transition)Verbeeldingen/beelden (Imagery)Verschuiving (Shift)


Sessie 45Geloof systemen zijn die uitvindingen die je creert om uit te leggen of te verklaren, wat je niet begrijpt. Waarheden zijn onveranderlijk. Realiteit is een waarheid, maar jullie zienswijze van realiteit, is een geloofsysteem.
Sessie 328Het geloof systeem zélf is - zoals ik al vele malen verklaard heb – de vogelkooi. De aspecten van het geloof systeem zijn alle vogels die bevat zijn in de vogelkooi. Al deze vogels zijn zeer geanimeerd, zeer levend, bevatten veel energie, en zijn zeer van invloed, net zoals een echte vogel in jullie fysieke focus die zich in een kooi bevindt. Het vereist je aandacht en het vraagt bij tijden ook zelf om je aandacht. Het vereist voedsel en water en zorg en ook je aandacht en interactie. En de vogels die bevat zitten in de vogelkooi van het geloofsysteem – wat de aspecten waren van geloofsystemen – zijn zeer similair. Ook zij zijn zeer eisend van je aandacht, en zij wensen gevoederd te worden op dezelfde manier als je vogels voedert in het fysieke focus. En je bent tamelijk efficiënt in het voeren van al die aspecten, omdat je WELDEGELIJK aandacht besteedt aan hen, en je versterkt hen in energie, en dit is dan ook hoe je hen voert.

Nu; laat mij jullie ook in het kort aangeven dat tijdens de actie van deze verschuiving in het bewustzijn, het punt ervan is om de deur open te zetten van deze vogelkooien, en de vogels hun vlucht naar de vrijheid toe te laten, waardoor het geloofsysteem wordt geneutraliseerd door de aspecten uit het geloofsysteem te ledigen – de vogelkooi te ledigen van alle vogels – en in deze actie, ben je niet het geloofsysteem aan het elimineren. Je bent je niet van de kooi aan het ontdoen. Je bent alleen maar de kooi en haar veeleisendheid aan het ledigen. En je kunt jezelf toestaan om deze kooien vervolgens te gebruiken als ornament, binnen je eigen creativiteit, en je mag ze gaan veranderen naar welk ontwerp je ook maar kiest – hun energie reconstruerend naar een meer efficiëntere en heilzamere energie.
En dus, zoals ik jullie nogmaals zal vertellen, gaat het er niét om de geloofsystemen te elimineren of de geloofsystemen te veranderen. Maar het gaat erom dat je deze geloofsystemen waar je behoudend van bent, accepteert. Omdat zij een verwoven element van je fysieke focus zijn en ze niet geëlimineerd kunnen worden uit je fysieke focus. Zij zijn een onderdeel van het ontwerp. Jullie hebben deze realiteit gecreërd als opnemende van geloofsystemen. Zij zijn er aan verwoven. Zij ZIJN jullie realiteit. Daarom is het niet onze opzet om ze te elimineren, maar om ze te accepteren.
Sessie 364- het geloofsysteem van/over relaties
- het geloofsysteem van/over dupliciteit/dubbelzinnigheid
- het geloofsysteem van/over sexualiteit
- het geloofsysteem van/over waarheid
- het geloofsysteem van/over emoties
- het geloofsysteem van/over perceptie/waarneming
- het geloofsysteem van/over bepaalde zintuigen
- het religieuze geloofssysteem
- het wetenschappelijke geloofsysteem
- het geloofsysteem van/over de fysieke creatie van jullie universum

Sessie 407Basis of ten grondslag liggende overtuigingen [geloofsystemen] zijn ingevoegd [geworden] in deze objectieve fysieke realiteit, net zoals jullie in deze realiteit alle van jullie fysieke creaties invoegt. Jullie elementen van seksualiteit en emotie zijn geen opeenvolgende invoegingen in deze fysieke realiteit, maar zijn een basiselement van de creatie van deze realiteit op zich.