Sessie 3

1 mei 1995

(Note 1 van vertaalster; Elias definieert wat wij leven of levensduur noemen, als een focus, want wat wij leven noemen, is omvattender, in Elias z'n termen. Wij richten een stukje van aandacht op een segment van een omvattender geheel van essentie. Ik heb als vertaalster, ervoor gekozen, zijn term focus, niet te veranderen naar leven, daar het vervormend zou zijn. --- 2; Daarnaast gebruikt hij het woord focus ook gewoon als een definitie van de aandacht vestigen op, of, richten op. De interpretatie van het woord focus zult u kunnen opmaken uit de context van de zin. --- 3; Elias bezigt een zeer unieke, iewat formeel ouderwetse, stijl van spreken, welk ik heb getracht in de vertalingen over te nemen. Sommige zaken zijn lastig of niet vertaalbaar, daar heb ik een meer vrije vertaling moeten gebruiken, ook om het leesbaar te houden. Sommige engelse woorden zijn inmiddels in onze nederlandse taal geïntegreerd, en behoeven geen vertaling. --- 4; De essentie Elias hanteert het woord essentie, wat u vrij, of in de volksmond, zou omschrijven als: je ziel, of je zijn. Essentie is méér omvattender, je bent/bestaat in essentie uit de essentie zelf.)

Maandag 1 mei 1995 (herziene versie)

Deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence) Christie (Oliver), Laszlo (John), en een nieuwe deelnemer, Debbie (Catherine).

Vicki's note: De notities voor deze sessie werden genomen door Debbie, want ik vond het onmogelijk te doen! Ik heb veel respect voor Debbie die kans zag om dit te doen tijdens haar eerste zitting. De navolgende transcriptie is een herziening van de oorspronkelijke, geproduceerd door Debbie.

Debbie's note: Op het eerste gezicht, had Elias een wazig, iets glimmend uiterlijk rond Michael's gezicht. Naarmate de sessie vorderde, werd Elias, in Michael's lichaam, steeds duidelijker, meer geprononceerd in contrasten, scherper in beeld. Elias keek de kamer rond, nooit zijn ogen voor lange tijd op iemand gericht, of op een voorwerp. Elias keek even naar elke persoon, en erkende een ieders aanwezigheid.

ELIAS: Goeienavond. (Pauze) We gaan bespreken " het kunstzinnige leven". (Tegen Debbie) Je hebt de laatste zitting niet bijgewoond.

DEBBIE: Nee

ELIAS: Welkom. (Lachend, en een pauze)

CHRIS: Tijdens de laatste sessie noemde je een connectie tussen mij en Michael, als moeder.

ELIAS: Jij was een moeder, hij was een kind. Het was voor een korte tijds-duur. Soms is het moeilijk om toegang te krijgen tot een tijdskader. Het is niet belangrijk. Er is een reden voor dit? Het is belangrijk voor je om te weten?

CHRIS: Ik vermoed dat ik een connectie wenste te weten.

ELIAS: We komen samen voor een reden. Het is geen toeval. Ieder van jullie bevind zich op een niveau van begrip. Dat is de reden waarom ik heb gekozen om te spreken met jullie, en jullie zullen contact hebben met andere mensen die zullen profiteren van jullie inzicht. Er zijn veel mensen die zullen begrijpen, en hebben een "gelijk gestemde geest". (Lachend)

DEBBIE: ik wil mijn doel weten.

ELIAS: Je doel? (Debbie reageert met een vastbesloten, maar zacht gesproken "Ja") Je doel is te ervaren. Je doel is om je te richten op je essentie. Je doel is die van het ervaren van een fysiek leven. Jij kunt anderen niet leiden. Zij zullen henzelf leiden. Je moet je aandacht richten op je eigen interactie met je eigen essentie. Dát zal van invloed zijn op anderen. Je moet begrijpen dat je anderen niet kunt veranderen. Je moet je aandacht richten op je eigen ervaringen en je eigen essentie. Debbie's note: De volgende conversatie is onduidelijk. Een vraag is gerezen over Michael en zijn connectie met Elias. Elias verklaarde dat hij altijd bij Michael is en vaak tot hem spreekt, maar ...

ELIAS: Ik praat altijd tegen Michael, maar Michael wil niet altijd luisteren!

Debbie's note: Vicki verklaard dat zij een lijst van vragen heeft voor Michael, omdat hij er niet bij kan zijn om zijn eigen vragen te stellen. Ook vraagt hij of eventueel ooit deze procedures kan observeren?

ELIAS: Dit is een creatie, ontstaan door, van wanneer je niet gericht bent. Dit is wat je zal ervaren als je niet fysiek gefocust bent.

VICKI: stelt een vraag over negatieve gebeurtenissen in de wereld; bombardementen, etc. Deze vraag was voor Mary, geïnspireerd door de recente Oklahoma ramp.

ELIAS: Negatief is een relatief begrip. Dingen zijn manifest voor een reden. Jij kiest ervoor hen te creëren. Dit wordt collectief en individueel gedaan. Er zijn geen negatieve delen. Jij moet je richten op jouw eigen essentie. Je moet kennis krijgen. Kennis brengt je naar inzicht. Inzicht brengt je naar vrede hebben met, en een aanvaarding van "wat is".

CHRIS: Waar kunnen we deze kennis vandaan halen?

ELIAS: Er zijn grote putten van kennis beschikbaar hier voor jullie; uit individuen, uit boeken, uit jullie zelf. Je essentie heeft alle antwoorden al, wanneer je maar zou luisteren. Het behoeft slechts je aandacht.

VICKI: Het is moeilijk te begrijpen waarom zulke slechte dingen gebeuren.

ELIAS: Individuen nemen beslissingen en maken keuzes nog voordat ze al manifest zijn. Deze keuzes hebben betrekking op een collectieve doel. Soms is het om andere personen wakker te schudden. Soms is het om regeringen wakker te maken. Er is altijd een reden. Deze mensen, die voor deze ervaring hebben gekozen, doen dit vanwege een hoger doel. Je moet je hierom niet bekommeren, want het is slechts van voorbijgaande aard. Je zult hier maar voor een bepaalde tijd verblijven. Is dat duidelijk?

LASZLO: Hoe kunnen we het beste onze essentie ervaren?

ELIAS: Via jullie dromen. Je zal het dichtst bij je natuurlijke staat zijn in je dromen.

Debbie's note: Elias maakte melding van het concept dat ons leven een illusie is; ons leven is de droom. De droom staat is onze feitelijke werkelijkheid, onze werkelijke bestaan. (We hebben later geleerd dat dit een verkeerde interpretatie was) CHRIS: Maar wij kunnen niet altijd onze dromen herinneren.

ELIAS: Je kan je dromen niet herinneren, omdat je in scheiding leeft met je essentie. Het is veiliger om je te verbreken met wat je niet ziet.

VICKI: Dus zijn we in staat onze dromen te herinneren? Is er een boodschap voor ons in onze dromen?

ELIAS: Ja.

VICKI: Dan zou het goed zijn om te werken aan het herinneren ervan?

ELIAS: Ja. (Lachend) Er is geen hogere boodschap. Jij bent je hoogste boodschap. Jullie zijn goddelijke wezens die creëren. Er is niets verhevener of verder te zoeken. Al dat is, is zonder einde.

VICKI: Wie is Elias?

ELIAS: Elias is een naam (een toon). Je hebt elk een eigen naam. Ik had de naam van Elias in een fysieke ervaring.

VICKI: Michael prefereert Elias.

ELIAS: Ja. Hij is maf! (Grinnikend naar Vicki) Maar het is aanvaardbaar.

VICKI: Hebben we hebben allemaal namen van wie we zijn?

ELIAS: Geef ons een moment. (Lange pauze, en dan naar Christie) Oliver. (Naar Laszlo) John. (Naar Debbie) Catherine. (Naar Vicki) Lawrence. Ze zijn niet belangrijk. Je bent gekend onder vele namen. Elias is er een. Als deze comfortabel voelt, dan is dit acceptabel.

LASZLO: Kende je een Juan? Don Juan? Was je zijn leraar?

ELIAS: Was ik een leraar van Juan? (Laszlo zegt "Ja") Nee, ik was dat niet.

CHRIS: Waar ligt de connectie tussen Laszlo en mij?

ELIAS: In een plaats van zand en farao's.

DEBBIE: Mag ik vragen over de relatie waar ik in betrokken ben?

ELIAS: (Lachend) Een zachte ziel, een zeer compassioneel individu. Het is een positieve situatie.

VICKI: Nu dat iedereen zich hier toch mee bezighoud, zou ik willen weten over de relatie waar ik in betrokken ben. ELIAS: Een positief individu, en zeer duurzaam in jouw tijdskader, en dat zal blijven, ook daarbuiten. (tegen Christie) Je bent verbonden samen, tot een emotionele relatie, en continueert dat nu.

VICKI: Hebben we soul mates? (zielenpartners, zielemaatjes, zielsverwanten)

ELIAS: (Grinnikend) Dit is een term die jullie hebben uitgevonden vanuit jullie ge-romantiseer! Jullie zijn állen soul mates !

CHRIS: Mijn moeder is aan de andere zijde. Ik begrijp eruit dat ze zich niet goed voelt.

ELIAS: (Lachend) Dit is onjuist. Ze is in een wachttijd voor een manifestatie. Dit is een intellectuele interpretatie. Er bestaat geen "geen goed gevoel"! (Gelach) Ze is zichzelf aan het voorbereiden en is bezig met het maken van haar keuzes.

VICKI: Kiezen we ooit andere planeten of werelden om onszelf in te manifesteren?

ELIAS: Je hebt de capaciteit om al deze (uitdrukkingsvormen) images te ervaren, meer dan je je kunt voorstellen, of in deze focus kan begrijpen. Ik kan het niet ... Het is moeilijk uit te leggen in jullie taal. Je kunt dimensies ervaren, terwijl je hier bent, door een selectieve verandering in je richting van aandacht. (verschuiving van je aandachtspunt).

VICKI: Zijn mensen hier in contact met buitenaardsen ?

ELIAS: Nee

VICKI: Maar, bedoel je dat al die mensen die beweren dat ze die hebben gezien, of ontmoetingen hebben gehad met buitenaardsen het mis hebben?

ELIAS: Dit is ingewikkeld. Dit is een ander richtings-punt van aandacht, van de werkelijkheid. Jullie denken dat je de enige realiteit bent, maar dat bent je niet. Er zijn talloze anderen. Soms lopen ze kort in elkaar over. (Demonstratie door zijn vingers in verwevenheid samen te strengen)

VICKI: stelt een vraag over het concept van de vliegende schotels, en of ze zien gewoon een fantasie is.

ELIAS: Alleen de interpretatie is een fantasie. De ervaring is echt. De interpretatie is onjuist. Daarom is kennis van, en inzicht in, van belang; om misinterpretatie te voorkomen.

LASZLO: Mijn vader is dood. Het was zijn verjaardag vandaag. Ik heb bloemen op zijn graf gelegd. Weet hij dit?

ELIAS: (Pauze, lacht) Hij is niet hier. Hij is weer bij jouw. Hij is niet je bloemen aan het waarnemen. Zijn essentie is met je. In de zin van fysieke manifestatie, heeft hij nogmaals ge-creëert. LASZLO: Als iemand anders?

ELIAS: Ja, een baby.

DEBBIE: Mag ik over mijn vader vragen? Hij stierf toen ik twee was.

ELIAS: Hij is niet hier. Hij is een kind, een meisje. Hij is niet in dit gebied. Hij is in een verdere afstand van je planeet.

LASZLO: Wie is mijn vader nu?

ELIAS: Je vader nu?

LASZLO: Ja. Een van mijn kinderen?

ELIAS: Neen. Hij is manifest in een locatie dichterbij in dit land. In dit, nee, in een andere staat. In Aris ... Aris ...

LASZLO: Arizona?

ELIAS: (Knikt) Arizona. Hij is twee van je jaren oud.

VICKI: ik zou graag weten of mijn vader eindelijk wat vrede heeft gevonden.

ELIAS: Hij is nog steeds hier. Tijd is niet hetzelfde hier. Jij ervaart momenten; wij niet.

VICKI: Dus is het mogelijk om te tijd-reizen (in de tijd te reizen) ?

ELIAS: Ja.

VICKI: Kunnen we tijd overstijgen (to supercede), zoals wij die kennen?

ELIAS: Ja. Michael doet dit.

VICKI: Hij doet dit?

ELIAS: Ja. (Lachend) Jullie tijd nú, is hij zich niet van bewust. Het is maar je lichamelijke perceptie. Het is niet echt. Hij is hier, maar niet in de tijd.

VICKI: Waar is Michael?

ELIAS: Hij is hier. Hij vraagt zich af waarom (onduidelijk). Hij is gericht. (Hier, verklaart Elias Michael's behoefte om naar het paarse prisma te kijken wat hem comfortabel doet voelen)

VICKI: Kan Michael met ons participeren?

ELIAS: Michael moet zich niet zo hard richten op zijn concentratie punt. Hij zal niet weg vliegen! VICKI: Michael vroeg zich af over zijn vrees. Voelt hij zich beter?

ELIAS: Ja, hij voelt zich beter.

LASZLO: stelt een vraag over de paarse prisma.

ELIAS: Wij hebben reeds samengewerkt gedurende een lange tijd, in jullie perceptie daarvan. Hij voelt in zijn onderbewuste, dat hij behoefte heeft aan een concentratie punt, dus richt hij zich op een prisma. Het spint rond, en hij kijkt ernaar, en het houdt hem lekker bezig! (Grinnikend, en wij lachen allemaal)

VICKI: Je voelt echt liefde voor Michael, is het niet?

ELIAS: (Heel blij) Oh, ja! Wij zijn zeer verbonden.

CHRIS: Kunnen we gemakkelijk in contact komen met onze gidsen?

ELIAS: Ja. Dat ben je al, maar je vertrouwt niet. Je moet stoppen met jezelf te vertellen, op vrijwillige basis, dat het niet echt is. Je komt in contact met je gidsen.

CHRIS: Is mijn vader mijn gids?

ELIAS: Jullie essenties zullen altijd in verbinding zijn. Je zal communiceren door middel van je aandacht. Verschuif; hij zal je helpen.

VICKI: Kun jij door gebruik te maken van persoon, door deze persoon heen spreken?

ELIAS: Nee. Ik ben een zeer lange periode beziggeweest om Michael voor te bereiden. Het heeft veel aandacht gekost voor het maken van de connectie. Het heeft veel werk ..... Het is moeilijk uit te leggen. Je verbinden met een ander vereist veel werk.

VICKI: Wat is karma, en hoe betrekt dit zich tot reïncarnatie?

ELIAS: In júllie interpretatie van het woord karma, bestaat het niet.

DEBBIE: Godzijdank! (Gelach)

ELIAS: Er is geen oorzaak en gevolg van incidenten. Je draagt geen incidenten uit het ene leven naar het andere met je mee. Het is niet een "uitwerken" van straf. Je bent goddelijke wezens. Je hebt niets af te werken! Het heeft geen plaats in re-manifestatie. Jullie manifesteren je zeker meer dan één maal, maar niet om schulden af te lossen, of problemen uit te werken. Jij bent manifest voor het hebben van jouw ervaringen.

VICKI: Altijd met name op deze planeet?

ELIAS: Wanneer je kiest voor deze cyclus, ja. Wanneer je kiest voor een andere focus, ja. Is dat duidelijk? VICKI: Zo duidelijk als ik denk dat ik het kan vatten!

ELIAS: Als je kiest voor deze cyclus, zul je hier blijven manifesteren totdat je ervoor klaar bent om dit niet meer te hoeven herhalen.

VICKI: Zal jij hier reïncarneren?

ELIAS: Nee

VICKI: Kan jij ergens anders manifesteren, zoals een andere planeet?

ELIAS: Ja. Ik kan ervoor kiezen te manifesteren in een andere focus, of niet. Is dat duidelijk?

CHRIS: Waarom kiezen wij voor van die moeilijke levens?

ELIAS: Voor de ervaring ervan.

CHRIS: Maar waarom?

ELIAS: Waarom? Waarom vraag je waarom? Je vraagt je toch ook niet af waarom een kind in een plas stapt! Jij bent manifest om de ervaring, maar je vraagt af waarom. Jouw ervaring is je manifestatie. Jij kiest. Het is alleen maar ervaring. Je bent niet "tot het iets" aan het komen!

VICKI: stelt een vraag voor Mary over haar rugpijn.

ELIAS: Pijn is onnodig. Wanneer je kiest voor de pijn, is het omdat je angst hebt. Je blokkeert een bepaald gebied, en dat schept pijn. Dit is een fysieke uiting van een angst voor het verbinden met je essentie. Dit kan worden veroorzaakt door je geloof in andere dingen die direct in strijd zijn met je essentiële kennis (weten). Wanneer je niet begrijpt, creëer je dingen die pijnlijk zijn.

CHRIS: Is dat zoals bij mensen die gekwetst of depressief zijn?

ELIAS: Ja. In het niet vertrouwen, wanneer je conflict ervaart door je overtuigingen, schept het verwarring. Wanneer je je zelf verward, zal je lichaam reageren.

DEBBIE: "Mijn moeder heeft mij pijn gedaan. Ik heb het nodig om te weten waarom".

ELIAS: Jullie hebben samen een op een doel gerichte overeenkomst gecreëerd. Soms, is een essentie teveel ín het fysieke hier en nu gericht. Soms voelen zij een behoefte om de controle te willen hebben, maar jullie beiden hádden hiermee ingestemd. Het geleerde hieruit zal de kennis van verdraagzaamheid zijn.

VICKI: stelt een vraag over waarom Mary vast blijft houden aan haar rugklachten.

ELIAS: Michael is nérgens op aan "het vasthouden"! Hij is niet aan het vertrouwen. Hij zou er goed aan doen zich te ontdoen van het gevoel volledige verantwoordelijkheid voor individuen te moeten hebben. Hij zou er goed aan doen te vertrouwen op, en zich niet zo sterk vast te klampen aan zijn kinderen. Zij zullen er zijn. Hij zal niet alleen zijn.

VICKI: Is Michael erg bang voor het alleen zijn?

ELIAS: Hij heeft zeer ingewikkelde conflicten met een aantal kwesties die hij zal moeten uitwerken.

VICKI: stelt een vraag over haar epilepsie.

ELIAS: Je hebt mijn uitleg verkeerd begrepen. Ik bedoel niet dat alle essenties van entiteiten veilig zijn, of niet pijnlijk zullen zijn, maar de jouwe zal jouw geen kwaad doen, of een andere. Als je vertrouwt, (onduidelijk). Je moet eerst aan je overtuigingen werken. (Pauze) Ik zal nog een vraag behandelen.

LASZLO: Mag ik je aanraken? (Elias knikt, en Laszlo raakt zijn hand aan. Elias glimlacht) Dank je wel.

VICKI: Moeten we ons bezorgd maken over hoe wij dit gaan doen? Hoe is dit van invloed op Michael? Kunnen we weer communiceren met je?

ELIAS: Michael zal jullie laten weten wanneer dit comfortabel voor hem is. Ja, ik ben er voor jullie, voor discussie.

VICKI: Mag ik vragen, zijn onze vragen domme vragen?

ELIAS: Neen (Warm Lachend) goede avond.

GROEP: Goeienavond.Vertaald door