Sessie 1934“De Zachte [Soft] Sessie, #1: Intieme Relaties; Flamboyantie; ‘Zachte Momenten’ "
Zondag 19 februari, 2006Participanten: Mary (Michael) en Julie (Fontine)

(Aankomsttijd Elias is 19 seconden)

ELIAS: Goedemorgen!

JULIE: Goeiemorgen Elias! Deze sessie zal voor de ‘Soft’ Groep zijn. (1) Ik ben er zeker van dat je het kent.

ELIAS: Goed.

JULIE: Ik denk dat wij eerst zullen beginnen met wat impressies die wij hadden over onze toon, onze groeps toon. Sommige van de namen waar mensen impressies van hadden waren: ‘Starlings’, ‘Bluebirds’, ‘Rinara’ en ‘Softies’. Heb je wat op te merken over deze namen?

ELIAS: Ik zal jullie aangeven dat al die namen geschikt zijn, en ook aangevend is van de gecombineerde energieën.

JULIE: Dus iedere naam significeert gezamenlijke energieën van onze groep?

ELIAS: Ja.

JULIE: Van een ander facet, misschien?

ELIAS: Ja.

JULIE: Wat kleur impressies die wij hebben, zijn perzik, koel mistig roze, zeng – Z-E-N-G, waarvan Oba zei dat dit niet vertaald kan worden naar onze dimensie (Elias lacht) – en een paarse tint. Is er een algehele kleur voor onze groep?

ELIAS: Perzik.

JULIE: En hoe zit het met een muzikale noot?

ELIAS: En je impressie?

JULIE: Ik weet niet wat de toonaard van Bes is in mijn hoofd.

ELIAS: (Lacht) Ik zou zeggen een Bes-akkoord.

JULIE: Nou, ik voel mij alsof ik dat zomaar uit de lucht trok. Ik zal het op de piano spelen en zien hoe het klinkt. (Elias lacht) Oké, dank je wel.
Wij hadden een heleboel vragen door verschillende personen, en vervolgens stemde de hele groep over de vragen die het meest interessant waren op dat moment. Ik zal de lijst aflopen, en de vragen oplezen.

ELIAS: Goed.

JULIE: Vraag nummer een is hoe kunnen ‘zacht-georienteerden’ (softies) het beste omgaan met het ontmoeten en ontwikkelen van nieuwe vriendschappen, wanneer wij de neiging hebben om zo binnenwaarts gericht te zijn, en het niet zo ophebben met het mengen met mensen? En heb je daarnaast suggesties over hoe wij voldoening gevende relaties kunnen creëren als ‘zacht-georienteerden’?

ELIAS: Zacht-georienteerde individuen trekken over het algemeen singulier gefocuste individuen aan naar henzelf op ieder moment. Zij kunnen bij tijden interactie aangaan met groepen van individuen, zoals in de situatie van jouw kleine groep. Je bent interactief middels de weg van de computer, waardoor je binnen je eigen individuele omgeving kunt blijven, maar het stelt je ook in staat om interactief en delend te zijn met andere individuen, zonder de overweldiging van de fysieke nabijheid van een groep. Maar zelfs hierin, kan het je opvallen dat je wat meer wordt aangetrokken tot een individu, dan tot de andere individuen. Je zou iets van een resonantie kunnen ervaren met het ene of met het andere individu.

Hierin, is alleen je natuurlijke beweging en expressie van het doen wat je doet, binnen je eigen individuele preferenties, de manier, om je een openheid te bieden waarin je op een natuurlijke wijze een ander individu naar je toe zal trekken, ongeacht of het middels de weg van de computer is, of dat het is binnen de fysieke nabijheid. Maar dat, over het algemeen gesproken, zal bereikt worden door acties die je op een natuurlijke wijze aangaat.

De individuen van de tussenin (common) oriëntatie, zouden voor sociale situaties objectief een ander individu ontmoeten, waar zij kiezen de een of andere soort van relatie mee aan te gaan. Algemeen gesproken, is dit niet echt een efficiënte weg voor individuen van de zachte oriëntatie, want dat genereert wat over-stimulatie en een overweldiging van de omgeving. In die situaties, zal een zacht georiënteerd individu meer waarschijnlijk, in het algemeen hoewel er uitzonderingen zijn, zich ietwat terugtrekken, en niet echt henzelf toestaan te participeren op een manier die een echte openheid genereert naar de groep van individuen.

Dit wil niet zeggen dat zacht georiënteerde individuen niet sociaal kunnen zijn in sociale situaties met vele individuen, maar in die situatie vindt er een andere actie plaats. Want tenzij het individu in dat type van scenario, zich beweegt in de richting van het singulier interactie hebben met een individu of misschien twee individuen binnen de groep in de sociale situatie, als dat niet gebeurd zal algemeen gesproken, het zacht georiënteerde individu een soort van automatische afscherming genereren. Niet dat zij blokkeren, maar zij zijn, bij wijze spreken, automatisch aan het bufferen. Zij zullen continueren met de sociale interactie, maar niet op een intieme manier.

Zacht georiënteerde individuen prefereren expressie en interactie op een intieme manier, maar het wordt te overweldigend en over-stimulerend om dat met meer dan een of twee individuen tegelijk te doen in fysieke nabijheid. Daarom, zal het zacht georiënteerde individu, in een situatie waarin er een groep van individuen is, automatisch bufferen, en is bereid om ervaringen uit te wisselen, maar niet in de natuurlijke heen-en-weer interactie op een intieme manier. De intimiteit is wat gebufferd wordt, want dat wordt te overweldigend.

Daarom, in associatie met het ontmoeten van een ander individu, wat zou kunnen ontwikkelen tot een potentiële vriendschap, als zacht georiënteerde individuen hun natuurlijke beweging genereren, hun natuurlijke routine om zo te zeggen, dan zullen zij een ander individu of andere individuen naar henzelf aantrekken in die omgeving. Het is niet een kwestie van het zoeken naar, maar meer van een toelaten om aangetrokken te worden tot, in plaats van te zoeken en vinden. Algemeen gesproken, wordt dit zeer efficiënt gegenereerd. Want algemeen gesproken, zeker met zacht georiënteerde individuen, in de tijdskaders binnen welke zij zich hun eigen natuurlijke beweging toelaten, en zij niet zoeken, dat zijn de tijdskaders waarbinnen zij daadwerkelijk een ander individu zullen aantrekken.

Een andere factor in deze, is de herkenning van de natuurlijke expressies en bewegingen van jezelf, als zijnde van deze oriëntatie, herkennend dat omdat je van deze georiënteerdheid bent, je niet ervoor kiest om altijd interactief te zijn met andere individuen. Het continue interactief zijn wordt niet geassocieerd met alleen het interactie hebben met andere individuen. Zacht georienteerden zijn continue interactief, maar niet noodzakelijk met andere individuen, en veel van die interactie is met henzelf. Aanzienlijke interactie is met jezelf, of met zinvol leven, in jouw woorden, wat je manifesteert binnen je eigen omgeving, wat een ander individu kan zijn, of het kan een dier zijn, of het kan tuinieren zijn, want dat stelt je in staat om met planten interactief te zijn.

Maar ten aanzien van individuen en relaties, is het belangrijk bewust te zijn van je natuurlijke neiging, het opnemen van tijdskaders waarin je semi-alleen bent, want een aanzienlijke tijdskader in je focus wordt doorgebracht in je eigen interactie met jezelf. Dit is niet altijd geschikt voor een relatie met een ander individu in constante fysieke nabijheid. Dat wil niet zeggen dat zacht georienteerden niet intieme relaties met een partner kunnen genereren, en een succesvol langdurige relatie kunnen hebben, maar daarin, om significante conflicten te voorkomen, is het belangrijk dat het individu hun eigen natuurlijke beweging herkennen en erkennen.

Een van de expressies die leidt tot conflicten en tekortdoen en teleurstellingen in associatie met zacht georiënteerde individuen in intieme relaties, als het romantische relaties zijn, is sexuele activiteit. Want binnen de massa overtuigingen, is dat een significante expressie van een romantische relatie. Dit is niet noodzakelijk juist, maar het is de massa overtuiging. En dat kan significantie moeilijkheden genereren, als de zacht georiënteerde niet erkennend en accepterend is van hun eigen natuurlijke expressie, die zich in extremen beweegt – maar het zijn natuurlijke extremen. In deze, zouden de extremen aangegeven kunnen worden door intense uitbarstingen van passie, waarin het individu in sexuele activiteit betrokken is voor een tijdelijke periode, en subsequent geen of weinig interesse meer toont in die type expressie.

Dat is een zeer natuurlijke beweging bij zacht georiënteerde individuen, want jullie zijn zo zeer interactief met jezelf, dat je in kleine stappen gedurende elke van je dagen, je constant die passie aan het vrijgeven en uitdrukken bent, welke je opneemt als een natuurlijke kwaliteit in jezelf. Daarom, wordt een actie zoals sexuele activiteit meestal, wanneer geforceerd, beschouwd als een taak. Want het is geforceerd, want het individu probeert deze intense expressie van passie te genereren, die, bij wijze van spreken, er niet is, want het werd al uitgedrukt op andere manieren. Die passie wordt over het algemeen, voor het grootste gedeelte, altijd uitgedrukt in stappen bij een zacht georiënteerd individu.

De reden dat zij zich bezighouden met deze tijdskaders van tijdelijke uitbarstingen, waarin sexuele activiteit een interessante en drijvende kracht is, en zullen kiezen bezig te zijn met die actie op een geconcentreerde manier, is dat het individu een lang tijdskader kan genereren, waarin, op sommige gebieden, zij zich niet noodzakelijkerwijs toestaan hun passie uit te drukken. Daarom, figuurlijk gesproken, zijn er stukken van energie, om zo te zeggen, die niet worden uitgedrukt, en figuurlijk gesproken, worden bewaard.

Op een gegeven moment zal die opgeslagen energie worden getriggerd, en op dat moment zal die energie die werd opgeslagen, worden uitgedrukt met een grote intensiteit. Die intensiteit, algemeen gesproken, zal worden uitgedrukt in sexuele activiteit, want dat is een manier waarin het individu een uitlaatklep kan genereren voor intense energie van passie. Wat bij tijden, bij anders georienteerden, wat verwarrend kan zijn, want een zacht georiënteerde kan een enorme passie uitdrukken. Wat zich vertaald naar andere individuen dat de zacht georiënteerde individu zeer geïnteresseerd is in sexuele activiteit, en grote bereidheid heeft tot verkenning, maar in werkelijkheid, is het meer accuraat te zeggen dat het individu een uitbarsting van passie heeft ervaren, en zodra dat is voldaan, verdwijnt de interesse in die actie heel snel, en kan vervolgens onbestaand zijn voor aanzienlijke perioden.

Met betrekking tot een succesvolle relatie, voor een zacht georiënteerde met een ander individu, ongeacht hun oriëntatie, is het, nogmaals, belangrijk voor de zacht georiënteerde om bewust te zijn van henzelf, en hun natuurlijke flow van energie, en dat toe te laten, maar niet te bewegen in de richting van het instructief zijn naar hun partner. Liever, wat meer effectief en efficiënt zou zijn, is om te delen met hun partner, waardoor wegen van communicatie gecreëerd worden tussen henzelf en hun partner. Het is belangrijk om samenwerking te genereren.

Nu; het is belangrijk voor alle individuen om coöperatie te genereren, maar in associatie met romantische relaties, is het significant belangrijk voor de zacht georiënteerde individu, om coöperatie te genereren met hun partner, wat niet het genereren van teamwork is, en niet de expressie is dat het andere individu met je moet samenwerken, want dat is geen coöperatie – dat is een compromis of gedogen – maar dat jij, als een zacht georiënteerde, creatieve acties uitdrukt, die je in staat stellen te continueren in je natuurlijke bewegingen, maar geen verwachtingen genereert van de partner, maar de partner toestaat uit te drukken op een manier waarvoor ook zij kiezen – wat soms, weet ik, een uitdaging kan zijn. Maar jullie zijn creatieve wezens, en je bent gewend aandacht te schenken aan jezelf. Daarom, kan het wat minder uitdagend zijn om een creatieve actie te genereren, die je toestaat interactief of niet interactief te zijn met je partner, op een manier waarin geen verandering verwacht wordt van het andere individu.
Beantwoord dit je vraag?

JULIE: Ik denk het wel. (Elias lacht zachtjes) Heb je een voorbeeld van een creatieve oplossing voor samenwerking op dit gebied?

ELIAS: Geef een voorbeeld van een situatie aan.

JULIE: Een situatie waarbij een persoon, de zacht georiënteerde persoon, zich niet sexueel opgewonden voelt, en de andere persoon wel, en sexuele activiteit verzoekt.

ELIAS: Ik zou diverse wegen kunnen aangeven, maar ik ben er ook bewust van dat overtuigingen van individuen ook een verstoring kunnen creëren. In deze verschillende wegen, is een weg om erkennend en accepterend te zijn, dat jij als zacht georiënteerde niet geïnteresseerd bent in die actie, en toestaat en aanmoedigt dat het andere individu deze actie middels een andere weg uitvoert. En niet een verwachting uitdrukt dat het individu zichzelf moet veranderen, of dat zij zichzelf moeten ontzien om jou te accomoderen. Maar dat jij jezelf aan het uitdrukken bent op de manier zoals je kiest, en dat het andere individu zichzelf ook mag uitdrukken op de manier die zij kiezen, middels een andere weg, misschien met een ander individu.

JULIE: Ik realiseer mij dat ik een beetje van het spoor ben afgeraakt met de vragen, dus ik denk dat ik doorga naar de volgende.

ELIAS: Goed.

JULIE: Dank je, Elias. De volgende vraag – ik zal het gewoon oplezen. In de afgelopen sessies, gaf je terloops aan dat zacht georienteerden geen muurbloempjes waren, en dat wij worden gezien door anderen als flamboyant. Dit is onze natuurlijke stroom van energie, maar wij hebben vaak de neiging onszelf tekort te doen, omdat wij zo zijn, en beperken onszelf dan. Ik ben geïnteresseerd in hoe, bij tijden, zelfs wij zacht georienteerden in onze interacties, elkaar tegenwerken in deze specifieke kwaliteit van onze oriëntatie. Wij hebben er een hekel aan wanneer wij deze kwaliteit zien in een andere zacht georiënteerde.

Is dit geassocieerd met de zacht/zacht bal die rondstuit, in additie op de reflectie van het tekort doen aan zelf? Zou je een beetje commentaar kunnen geven op deze natuurlijke stroom van onze energie, en wat wij verkennen door het zo intens zijn, en door geen “muurbloempjes” te zijn, en flamboyant te zijn? En, zal ik toevoegen, heeft dit te maken met de uitbarsting van passie die wij op natuurlijk wijze uitdrukken?

ELIAS: Ja. Het wordt geassocieerd met je passie en hoe je dat op vele andere gebieden uitdrukt, en hoe je het uitdrukt in een continuerende manier.

Je genereert constant deze expressie van passie. Je kan echte passie uitdrukken in het lezen van een boek, of kijken naar een film. Je genereert een echte interactie met jezelf op een manier die je toestaat deze passie uit te drukken, en in het flamboyante, druk je passie uit in plezier. Dat is een expressie van plezier.

Veel zacht georiënteerde individuen doen henzelf tekort, want zij vergelijken. De zacht georiënteerde die niet vergelijkt, is de zacht georiënteerde die op hun gemak zijn met hun eigen flamboyantie, en geen irritatie zullen genereren, in het confronteren van henzelf met een andere zacht georiënteerde, die aan het uitdrukken is op een flamboyante manier. Want, de reden dat het individu geïrriteerd raakt, of veroordelend wordt in associatie met een ander zacht georiënteerde die flamboyant is, is dat het een dreiging voor je is, want het reflecteert wat jij in jezelf tegenwerkt en aan afdoet. De reden dat het tegengewerkt wordt is, wie zijn in de grootste aantallen aanwezig binnen je realiteit met welke individuele oriëntatie?

JULIE: Algemeen georienteerden.

ELIAS: Correct. En met wie zullen jullie jezelf vergelijken?

JULIE: Aan hen.

ELIAS: Correct. Hierin, is dit type van flamboyantie bij zacht georienteerden verschillend van enig type van flamboyante expressie die een algemeen georiënteerde zou uitdrukken. Zacht georiënteerde individuen in hun flamboyantie zijn, figuurlijk gesproken, de clown. Zij zijn de entertainers. Hierin, laten zij henzelf toe hun passie uit te drukken in dat plezier. Maar zij herkennen ook dat algemeen georienteerden over het algemeen niet op deze wijze uitdrukken. Daardoor, is er een makkelijke weg voor vergelijking.

Ook, algemeen gesproken, vergelijken veel zacht en tussenin georiënteerde individuen henzelf met algemene georiënteerde individuen, want zij hebben interactie gehad met algemeen georienteerden vanaf de tijd dat zij klein waren. Daarom, zien zij dat de algemene expressies en richtlijnen worden vastgesteld door de algemeen georienteerden, en zij zien henzelf als anders. Algemeen gesproken, zoals wij vele malen hebben besproken, wordt verschil automatisch gezien als slecht en bedreigend. Daarom, als een verschil wordt opgemerkt, zal het individu zichzelf vergelijken, aan wat zij zien als de norm, en als zij niet uitdrukken in associatie met die norm, doen zij zichzelf tekort, en werken zij hun eigen expressie tegen, in een poging om hun driehoekige zelf te plaatsen in een vierkant gat.

Op de momenten waarop zij zichzelf presenteren met een andere zacht georiënteerde, die gelijkluidend uitdrukt, is de automatische respons het willen plaatsten van het driehoekige individu in een vierkant gat, tegelijkertijd zichzelf tekort doend, en doorgaand zichzelf in een vierkant gat te stampen. Terwijl als je echt je natuurlijke expressie en je natuurlijke flow van energie erkent, en erkent dat ja, het anders is, maar dat het niet slecht is, en niet fout is. Het is jij, en het is acceptabel. Daardoor, door het niet zijn van de muurbloem, in het flamboyant zijn, in de clown zijn, biedt je een kruid aan in het collectieve.

Laat mij je ook aangeven, dat dit ook een andere manier is waarin de zacht georiënteerde voorkomt dat zij overweldigd worden, en over-stimulatie voor zichzelf voorkomt. Door het toelaten van die uitlating van passie in het plezier, in flamboyantie, is dat een natuurlijke en efficiënte expressie om de buffer te creëren, wat overweldiging voorkomt.

JULIE: Dus je zegt dat wij zachten deze neiging hebben clownachtig en flamboyant te zijn, als wij onszelf niet tekort doen?

ELIAS: Ja.

JULIE: Nog meer daarover?

ELIAS: Zoals altijd, is het een kwestie van gradaties, want er is ook de factor van persoonlijkheid, en het type van focus van het individu, en de individuele overtuigingen. Daarom, als ik spreek over deze kwaliteiten of neigingen, en je een uitleg biedt, beweeg dan niet in de richting van de interpretatie dat het een absolute is, want er zijn verschillende gradaties van dit soort uitdrukkingen, en er zijn variaties in wat het individu comfortabel zal uitdrukken.

Maar, algemeen gesproken, als een zacht georiënteerde zichzelf accepteert, en gewaar is van de natuurlijke flow van hun energie, dat toelaat, en als de zacht georiënteerde individu op zijn gemak is met zichzelf, en niet vergelijkt, zal deze natuurlijke passie uitgedrukt in plezier, in flamboyantie, meer overduidelijk worden.

JULIE: Nou, dat klinkt leuk! (Lacht mee met Elias) Ik ben er klaar voor, om mezelf wat meer toe te staan die kant op te gaan. Ik merk dat ik van nature de neiging heb om veel gezichten te trekken, om mijzelf mee uit te drukken als ik mij op m’n gemak voel, om mijn kinderen aan het lachen te maken, of ik maak rare gezichten, of handelingen, of hang de clown uit. Ik herken wel sommige van die dingen.

ELIAS: (Lacht) Ja.

JULIE: Het lijkt erop dat wij misschien nog tijd hebben voor een vraag. De achtergrond hiervan is dat Anjuli en Lynda aan het praten waren over iets wat zij “zachte momenten” noemen, waarbij een zacht georiënteerd persoon iets heel erg intens zal uitdrukken op een bepaald moment, en later, als een algemeen georiënteerd persoon haar ernaar vraagt, zij die emotie niet meer zal voelen. Wij vroegen ons af of jij nog iets te meer te zeggen had over wat deze zachte momenten zijn. (Elias lacht zachtjes) Was dat duidelijk genoeg?

ELIAS: Ja, ik begrijp het. Dit kan gebeuren in verschillende typen van situaties, maar algemeen gesproken, is de gemeenschappelijkheid, dat wordt uitgedrukt, dat het zachte individu zichzelf, of, een intensiteit van openbaring zal aanbieden op een of andere manier, of, zij zullen zichzelf een intense trigger aanbieden.

In die momenten, nogmaals, bij wijze van spreken, wordt er een overvloed van passie gegenereerd, en het individu, bij wijze van spreken, wordt bijna overgenomen door de passie van die situatie. Of het nu is dat zij zichzelf, wat zij zien als een openbaring, hebben aangeboden, van de ervaring van het begrijpen van informatie op een intense manier, of dat zij bezig zijn met een ander individu, of een scenario, waarin zij een intense trigger genereren, op die momenten wordt het onderwerp allesoverheersend. De aandacht van het individu is enorm intens gefocust, tot op het punt waarin een andere expressie niet meer wordt opgemerkt, want het individu is oprecht gefocust.

Je zou een eerdere groepsinteractie kunnen herinneren, waarin ik aan het praten was over het oprecht aanwezig zijn met jezelf, en bewust bent van je bestaan, en ik nam het voorbeeld van fysieke pijn op. Als een individu fysieke pijn ervaart, ongeacht hun oriëntatie, zullen zij over het algemeen gesproken, een tijdsbestek genereren, zelfs als het kort is, waarin zij aanwezig zijn en gewaar zijn van hun bestaan, omdat hun aandacht zeer gefocust is. Het is gefocust op de pijn, wat ietwat van een helderheid genereert.

Op een vergelijkbare manier, presenteren zachte individuen henzelf met momenten van dit type intense focus, waarin zij zeer present zijn met henzelf, en zij zeer present zijn in wat er gaande is en wat zij aan het doen zijn. In die intensiteit van focus, genereren zij een aanzienlijke expressie van die passie. Subsequent aan het feitelijke gebeuren, is het moment van passie in die intensiteit voorbij.

Die intensiteit-momenten van passie, zijn uitlaatkleppen die een lange tijd duren. Want in aanvulling op wat het individu continue uitdrukt als passie, in wat jij noemt kleine expressies, minder voor de hand liggende expressies gedurende de dag, zijn er periodieke momenten waarin uitbarstingen van passionele gefocuste energie is, maar die zijn van tijdelijke aard. Dat zijn bijna letterlijk momenten, hoewel een moment in dat type uitbarsting feitelijk een deel van de dag kan opnemen, of misschien, afhankelijk van de intensiteit, zelfs een hele dag kan opnemen.

Maar na die uiteenspatting van passie en de intensiteit van focus, omdat het individu present en gewaar is, en aan het genereren is van een dergelijke intensiteit van focus, biedt het individu zichzelf ook heel snel andere informatie. Daarom, als de uitbarsting – of wat jij het noemt een zacht moment – een openbaring betreft, kan het individu intens uitdrukken, en zou dit willen delen met een ander individu op een intense manier. Hierna, is de passie verdwenen. De informatie blijft aanwezig, maar het zachte individu is er niet meer zo op geconcentreerd, want zij hebben die expressie van passie op het moment al tot uitdrukking gebracht. Zij boden zichzelf de informatie aan, zij verwerkten die informatie snel, en nu gaat hun aandacht naar een ander gebied, en concentreert niet langer op het vorige voorval, bij wijze van spreken.

Als het individu wordt getriggerd met betrekking tot een interactie of een scenario met een ander individu, kunnen zij ook heel intens uitdrukken, en zijn op dat moment wederom, op vergelijkbare wijze, heel geconcentreerd daarop. Maar ook, zeer in associatie met het inspirerende openbarings moment, biedt het individu zichzelf snel informatie aan, en verwerkt dat snel. Daarom, wederom, is de passie geuit. Zij hebben zichzelf de informatie aangeboden, zij hebben het verwerkt, en nu beweegt hun aandacht zich in een andere richting.

Bij wijze van spreken, kan het worden gelijkgesteld aan een intens moment van het iets bereiken. Wanneer eenmaal het bereikte is uitgedrukt, en het individu tevreden is met het bereikte, verplaatst hun aandacht zich naar een andere richting, naar een nieuwe onderneming of een andere onderneming, of een andere uitdaging om te verwerken en te begrijpen, of misschien bewegen zij alleen maar naar de expressie van interactie met henzelf, en uiten de kleine stappen van passie. Dit is ook een heel natuurlijke flow van energie bij zachte individuen.

Ik begrijp hoe het af en toe zeer verwarrend kan zijn voor andere individuen, want in jouw termen, lijkt het individu warm en koud te zijn, bij wijze van spreken. Op het ene moment, drukken zij een enorme passie uit in relatie tot een onderwerp, en binnen een relatief kort tijdsbestek, lijken zij bijna ongeïnteresseerd te zijn in hetzelfde onderwerp. Het is niet werkelijk zo dat zij ongeïnteresseerd zijn, maar zij hebben het al verwerkt, en daardoor, is het onnodig zich nog bezig te houden met het onderwerp. Begrijp je dit?

JULIE: Ja, ik begrijp het. (Elias lacht) Dank je wel! Dit is opwindend. Ik ben echt enthousiast over al deze gekregen informatie.

ELIAS: (Lacht) Jullie zijn zeer passionele wezens, is het niet?

JULIE: Dat zijn we zeker. (Beiden lachen) Heel erg bedankt, Elias.

ELIAS: Je bent zeer welkom, mijn vriend. Ik wil jou en iedereen in je kleine groepje een grote aanmoediging geven, en ik druk appreciatie uit voor jullie allemaal in het aangaan van deze conversatie betreffende verschillende aspecten van je oriëntatie.

JULIE: Oh, ik ben zo blij! Het is echt leuk geweest. Dank je, Elias.

ELIAS: Aan jouw en al je zachte individuen, grote affectie en hechte vriendschap toegewenst. Ik anticipeer onze volgende interactie.

JULIE: Ik ook!

ELIAS: Aan jullie allemaal, au revoir.

JULIE: Au revoir.

Elias vertrekt na 1 uur, 5 minuten.

(1) De Soft Group is een email chat groep, alleen voor leden en alleen voor zacht-georienteerden, op http://groups.yahoo.com/group/SoftOrientation/
Zoals aangegeven op de homepage, “De lijst is bedoeld voor de exploratie en het delen van onze kennis over de natuurlijke flow van energie van Zachten zoals beschreven door Elias. Het doel is om meer objectief inzicht te verkrijgen van onze natuurlijke expressie.” Je kunt contact opnemen met de eigenaar van de lijst op SoftOrientation-owner@yahoogroups.com voor meer informatie.

Copyright 2008 Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden


Vertaald door