Sessie 22


Sessie #22

Woensdag 19 juli, 1995

Groep deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Elizabeth (Elizabeth), Ron (Olivia), Carole (Dimin), Jo (Joseph). Elias arriveert om 6:41 PM

(Van de vertaalster. Ter herinnering – wanneer Elias praat over ‘religieuze’ focussen (levens), dat wordt dit nooit letterlijk in de zin van ‘een religie’ bedoeld. Elias bedoelt hier ten allen tijde een veelomvattend iets mee – het omvat en is de mengeling van onze culturen, filosofieën, religies, moraliteiten, en nog meer van dergelijke zaken. M.a.w.; men dient dit woord NIET te interpreteren in de strikte betekenis van het woord ‘religie’, zoals wij die eraan toekennen – tenzij Elias dit er specifiek bij vermeld).

ELIAS: Goeieavond. (De groep rondkijkend en glimlachend)

Welnu, ik had geen grote opkomst verwacht vanavond, maar zoals ik jullie oorspronkelijk heb uitgelegd, was een van de doeleinden van deze groep de interactie op zich. Dit wordt momenteel niet zo goed bereikt tussen jullie. Ik ben een klein beetje “teleurgesteld”, als je het zo wilt noemen, want in werkelijkheid raak ik niet teleurgesteld met individuen, alleen had ik gehoopt op de waarschijnlijkheid van meer interactie. Wij worden er vanavond aan herinnerd dat wij aan het focussen zijn met fysiek gerichte individuen, wiens prioriteiten niet altijd inhoudend zijn van hoogstaande ontmoetingen! (Glimlachend) Hoewel ik jullie wil betuigen er wel nota van te nemen. Het is allemaal een kwestie van prioriteit, en als je prioriteit voor jezelf is, en je essentie, en je verbindingen, dan zul je dit bereiken. Als je prioriteit alleen gebaseerd is op je fysieke focus, dan blijf je in verwarring doorgaan.

Ik zal vanavond ingaan op een misverstand, maar eerst zal ik uiting geven van grote liefde en waardering voor Dimin deze avond. Wat ik vanavond ook voor een deel zal uitleggen, is jou (Carole’s) gevoel van disconnectie, en wat je ziet als depressie, wat ik zal uitleggen als separatie. Jullie (de groep) hebben informatie gekregen, die uitleg geeft over een overtuigingsysteem waar Dimin in betrokken is. (1*)
Ik maak jullie kenbaar dat deze informatie vrij correct is, binnen het zijn van een religieus overtuigingsysteem. Deze overtuiging is afkomstig vanuit een ander focus. Als jij, in dit focus (deze fysieke realiteit) opnemend bent van een sterke overtuiging, en dan fragmenteert, en jezelf toestaat een nieuwe focus aan te nemen in een andere dimensie, zal je meer als waarschijnlijk je bestaande overtuigingsystemen opnemen in je nieuwe focus. Net zoals je overtuigingen meedraagt van het ene ontwikkelingsfocus naar het andere, zul je ook deze meedragen van de ene dimensie naar de andere. Het is niet altijd in deze extreme mate, (verwijzend naar Carole) maar het gebeurt toch.

(1*; Dit refereert naar wat literatuur die Carole op een eerder tijdstip had gedeeld met de groep, betreffende de “stergeborene”, en de sleutel naar het “11:11”.)

Dit Solara individu is van die dimensie en focus - en in het zich terugtrekken van andere individuen, herinnerde het zich deze informatie van dit overtuigingsysteem. Opnemend van een zeer realistisch begrip van deze overtuiging, heeft ze dit geïnterpreteerd als het zijn van een werkelijkheid voor deze dimensie, alszijnde een toekomstige gebeurtenis. Laat mij jullie verklaren dat alle dimensies en planetaire focussen opnemend zijn van overtuigingsystemen. Elke ervan heeft zich gemanifesteerd en voor een gedeelte afgesepareerd, en heeft daarom overtuigingen nodig, om te kunnen verklaren waar zij van afgescheiden zijn. Dit bepaalde overtuigingsysteem komt van een ander planetair systeem af. Het is niet afkomstig van een ster! (Glimlachend) Dit “stergeborene” woord betekent niet dat individuen geboren worden op vurige ballen van sterren. Zij bevinden zich in sterrenstelsels die zijn opgenomen op andere planeten.

Zoals ik dit heb uitgelegd in een vorige sessie, ben jij (Carole) gefragmenteerd in dit fysieke focus. Jouw fragment heeft deze fysieke focus in deze dimensie aangenomen, het originele fragment vervangend, en draagt z’n eigen overtuigingen met zich mee.
Dit overtuigingsysteem is gedeeltelijk juist, net zoals dat jouw overtuigingen in je focussen van deze planeet en dimensie gedeeltelijk juist zijn. Jullie (de groep) zullen hier een mooi voorbeeld aan hebben, van hoe soortgelijke verschillende dimensies en verschillende focussen van andere planetaire systemen, zo gelijkluidend in hun overtuigingen zijn.
Je mag er dan niet hetzelfde uitzien, maar je bewustzijn is hetzelfde. Daarom ervaar je dezelfde separatie en dezelfde vragen. In het stellen van dezelfde vragen, ontwikkel je overtuigingen in religieuze focussen om deze te beantwoorden, welke ook bijna hetzelfde zijn, ze zijn zelfs opnemend van dezelfde cijfers in verschillende dimensies. Je zal in die literatuur lezen over het cijfer ‘honderdvierenveertig-duizend’ m.b.t. het openen van een deur. Je zal ook in je bijbel lezen over het cijfer ‘honderdvierenveertig-duizend’ i.v.m. de intocht van de “nieuwe hemel”. Het is in principe hetzelfde concept. Ieder overtuigingsysteem bevat net iets andere elementen, maar de concepten zijn in wezen hetzelfde.

Dit zou niet zo’n intense identificatie van je zijn geweest, (Carole), als je niet gefragmenteerd had geweest in die bepaalde focus. En met je gewaarzijn dat je van zelf hebt, ben je gewaar genoeg, om zelfs de tijd te kunnen bepalen toen je fragmenteerde. Dit geeft aan dat je een enorm gewaarzijn van essentie hebt. Deze informatie zou je in consideratie moeten nemen, want het zal instructief voor je zijn in het zien van de gelijkenissen tussen de verschillende focussen. Ik heb aangegeven dit selectief op te nemen, in de realisatie dat dit een overtuiging is die een religieus focus opneemt. Dat maakt niet dat deze informatie onjuist is, het is alleen niet juist in deze dimensie, hoewel ik ook weer zal verklaren dat er geen goed of fout bestaat. Alle informatie is. Hierbinnen, zal ik ook uitleggen dat je deze “aanvallen” van separatie of depressie hebt ervaren, en deze toerekent aan van buitenaf komende elementen in je leven, welke tegengesteld zijn aan je gevoelens. Dit is wat je recentelijk hebt ervaren. Ik suggereer je ook, dat je naar binnen kijkt, en zoals we al eerder bespraken over het binnenste van ons zwarte gat, in consideratie neemt dat het alle energie bevat en dus ook al het licht. Jij bent daar, en ik ben daar, en mijn energie zal daar in versterking met jou zijn.

Als je naar buiten toe kijkt voor je ervaringen, of (tegen Vicki) naar je “energie golven”; deze zijn niet afkomstig van buitenaf. Ze zijn van binnenuit afkomstig, en stralen uit. Ik heb dit al eens eerder aangegeven, maar ter informatie voor Dimin, is het nodig dit opnieuw te vertellen. Je zelf bezit de controle. Je hebt keuzes. Je dient alleen te luisteren naar je eigen stem, en te richten op je eigen essentie. Zoals ik heb aangegeven in de oefening in een andere sessie, waar je naar kunt refereren; merk op wat conflict veroorzaakt, en merk op wat geen conflict veroorzaakt. Je hebt, ten alle tijde, keuzes. Je zit nooit in een situatie zonder dat er keuzes zijn, zelfs wanneer je keuzes beperkt lijken te zijn in jouw zienswijze. In alle focussen, bestaat er gewoon niet zoiets als ‘geen keuzes’! Kies daarom, als je er opmerkzaam op bent, voor de keuze die geen conflict creërt. Ik heb de methode hiervoor uitgelegd, zoals ik al zei, in een eerdere sessie. Dit is een waardevol gereedschap, want dit is de reden waarom je niet veranderd waar je niet gelukkig mee bent, omdat je niet gelooft dat je de gereedschappen bezit om verandering teweeg te brengen. Daarom heb ik je een gereedschap gegeven. Wel, nu is de keus aan jou, of je het wel of niet zal gebruiken. Ik uit een grote bezorgdheid voor deze huidige conditie waarin je hebt toegelaten je focus te laten “be-enveloppen”. Ik uit ook mijn enorme genegenheid voor je, en de verzekering van mijn aanwezigheid in het geruststellen van je, en in het je behulpzaam zijn. Je zult gewaar zijn van mijn bevestiging in energie. Ik zal het je aanbieden als in een geschenk. Begrijp je het?

CAROLE: Ja.

ELIAS: Deze sessie van vanavond is niet bedoeld als een lange, langdradige expressie, maar Michael is toch niet hier, dus hij zal niets tegen mij zeggen! (Lachend) Ik wenste alleen een paar belangrijke kwesties met je te bespreken. Hoe je ervoor kiest om verder te gaan in de sessies zal worden overgelaten aan jullie en je afspraken. Dit heeft geen betrekking op mij. Ik sta altijd tot je beschikking, of het nu voor één individu is, of voor vijftig. Het maakt geen verschil voor mij. Als je trauma wenst te voorkomen in het verschuiven, als je informatie wenst, en je hulp en informatie wenst voor je dagelijkse focus, dan ben ik er. Wanneer je alleen de ervaring van de dagelijkse focus wenst, en het toelaat z’n gangetje te gaan “zoals het gaat”, mag je dat kiezen zonder mijn hulp. Laat mij ook aangeven dat je idee om Catherine de transcripties te geven, positief en acceptabel is. Dit, zoals ik Lawrence en Oliver al zei, moet worden gedaan met liefde en bereidheid. Je hebt momenteel geen enkele reden om je geschonden te blijven voelen. Je hebt voldoende tijd gehad om door deze emotie heen te stappen, en het toe te staan “weg te vliegen”. Ik verwacht dat dit reeds is bereikt. Ik, zoals ik heb gezegd, waak toch wel over haar. Het is niet belangrijk of zij mij aanvaard, want ik accepteer haar in ieder geval.

Ik zal, als jullie dat wensen, een paar vragen beantwoorden vanavond, en daarna zal ik weer op weg gaan “door de kosmos”! (Zeer humoristisch, gevolgd door gelach). Trouwens, je mag Michael vertellen dat hij een andere werkelijkheid aan het bekijken is met zijn “kleine witte geplette mannetjes!”(Gelach) Hij “gelooft” dat zij de verkeerde kleur hebben, want hij “denkt” dat er daar buiten maar een focus heerst! Nu zal hij kunnen begrijpen wat hij aan het zien is. (Pauze) Hebben jullie vragen?

VICKI: Ik heb er eentje, betreffende Catherine. Michael en ik hadden beiden een gelijksoortige droom, dezelfde nacht, en dat betrof dat zij zich opnieuw zou aansluiten bij onze sessies. Kunnen wij hier naar uitkijken?

ELIAS: Het is een mogelijkheid. Je moet Michael ook informeren, dat in het herinneren van zijn droom, dat hij opmerkzaam moet zijn. Je zal transcripties sturen. (Glimlachend)

VICKI: Oh, Ik vat ‘m! *
(* Mary en Vicki hadden beiden een droom in welke Debbie de wens uitte te willen continueren met de sessies. In Mary’s droom, had Debbies beslissing iets te maken met het ontvangen van een enveloppe, die de transcripties zouden bevatten.)

RON: Ik wil graag informeren naar een raar gevoel dat ik had in het begin van deze week. Dat was, denk ik, op zaterdag, zondag, maandag, en dinsdag, in onze termen. (Elias glimlacht) Het betrof een hele sterke dissociatie met mijzelf, en ik had een erge moeilijke tijd met het uitvinden hoe ik ook alweer ergens moest komen, waar ik al vele malen geweest was. En gewoon het gevoel disconnectie te hebben.

ELIAS: Disconnectie is precies het juiste woord voor deze conditie, want dit is precies wat je gecreërd hebt! Je verbinding met Paul begon zeer dichtbij te komen, en je was er niet zo zeker van dat je er klaar voor was. Deze gevoelens van vlakheid of disconnectie, hadden niets te maken met het splinteren. Het is ook geen fragmentatie situatie. Iedere keer dat je een disconnectie voelt betekent nog niet dat je aan het fragmenteren bent! Je fragmenteert vaak genoeg. Je hoeft ook niet vijftig keer per dag te fragmenteren! Je doet het vrij goed in het aansluiten met Paul’s energie, en met het herkennen van de mijne.

RON: Ik ben nog steeds ongeduldig.

ELIAS: Dit wordt zeker erkend. Je zal zien dat als je ontspant, het makkelijker zal flowen. Je moet eens met Michael praten over ontspannen, want hoe intenser je focust, aanvankelijk, hoe meer je blokkeert. Je bent dit aan het doen: (Hier, demonstreert Elias door zeer stijf en rigide te worden)

RON: Ja, dat doe ik.

ELIAS: Paul probeert zachtjes naar je toe te stromen. (Gebarend met handen die zachtjes vooruit duwen) Jij creërt een muur, en Paul is aan het doorstromen, en BENG! (Elias positioneert zijn handen, een recht omhoog houdend en de andere er naartoe zwevend, en klapt dan zijn handen hard samen. Hij lacht, en wij lachen mee)

RON: Ik zal mij moeten verontschuldigen.

ELIAS: Dat zal niet nodig zijn. Hij begrijpt dit proces helemaal. (Glimlachend) Je oefening met Lawrence en Elizabeth en Michael is een goede oefening. Aanvankelijk, is het gemakkelijker met meer geconcentreerde energie, en je perceptie van Michael is juist. Hij wordt steeds meer gewaar en bereikend van deze dingen. Daarom is het vrij makkelijk voor hem om te focussen, en om energie te projecteren. Je mag dan niet herkennen waar het vandaan komt, maar hij is zeer goed in het uitduwen ervan. In het beoefenen van deze oefeningen, wees dan niet alleen opmerkzaam van energie, maar, wees ook opmerkzaam van gedachtes, als een gedachte tevoorschijn komt, merk deze dan op en houd het vast. Druk de gedachte uit. Doe er niet aan af en duw het niet weg, en continueer in het duwen van energie. Focus op de gedachte en in het uitspreken van de gedachte. Er zal meer doorstromen. Je zal, zoals je eerder zei, gaan praten en niet weten waar het vandaan komt. Dit zal Paul’s expressie zijn. Maak je geen zorgen en wees niet ongeduldig, want het zal gaan stromen. Je dient alleen maar opmerkzaam te zijn, en te ontspannen, en toe te staan dat jouw energie vermengd en stroomt. Het zal niet overnacht gebeuren. Ik heb geruime tijd aan Michael moeten werken, voordat hij zich realiseerde dat ik het was die “op zijn hoofd zat te kloppen”. (Overdrijvend). Is dit behulpzaam?

RON: Zeer.

ELIAS: Er zijn essenties die in verbinding staan via energie. Je gelooft, in jouw focus, dat je jezelf er klaar voor maakt om één essentie “door te geven”, en dat er daarom maar een essentie om je heen hangt. Dit is niet correct. Je bent niets aan het “door geven”. Je bent een overeenkomst aangegaan en bent er dus deel van, ten eerste, en voor alle essenties die deze overeenkomst zijn aangegaan, is het zeer behulpzaam dat er meer dan een essentie aanwezig is. Wij praten niet alleen over het oversteken van een dimensie, wat jullie dagelijks kunnen doen in deze fysieke focus. Wij praten over het oversteken van een dimensie, en ook over het manifesteren van fysieke energie vanuit niet-fysieke energie. Dit vergt grote concentratie in het begin. Het stroomt veel gemakkelijker met de assistentie van vele essenties, net zoals jij in je fysieke focus makkelijker iets bereikt met de hulp van energieën van meer dan een individu. Het is hetzelfde principe. Het wordt anders volbracht, maar het idee is wezenlijk hetzelfde.

CAROLE: Soms denk ik, zeker de laatste tijd denk ik dat, dat ik meestal fysiek leef in een derde dimensie lichaam, maar met mijn essentie in de vijfde dimensie leef. Is dat juist, of is dat iets dat ik gewoon verzin?

ELIAS: Je bent dit niet aan het verzinnen. Het is een incorrecte interpretatie, maar wat je voelt is zeer echt. Zoals ik zei, je verbinding met essentie is zeer wijds. Je gewaarzijn is iets dat heel echt is. Je opneming van essentie heeft deze realiteit doorboord. Zoals ik uitlegde, heb je een sluier laten vallen. In wat je als “normaal” acht, lijkt dit niet zinvol te zijn. Daarom creërt het verwarring. Je voelt je buitenstaander, want je ervaart wat “normale” individuen niet ervaren. Zoals wij aangaven in de laatste sessie, bestaat er geen ‘normaal’, behalve het opnemen van alles als normaal. Dit is jullie ‘officiële geaccepteerde fysieke bewustzijn’.
Ik verwachte dit onderwerp al met je te zullen behandelen, want het is tamelijk gecompliceerd, en niet veel individuen maken dit mee (nemen dit op) in hun werkelijkheid. Het is geen toeval, dat je dit gecreërd hebt. Je hoeft alleen te herkennen dat je vermogen om essentie op te nemen groot is. Ik heb je vele malen verteld dat je vermogen groot is. Je dacht dat ik sprak over je vermogens tot ‘healing’. Ik sprak over je grote vermogen voor verbinding, wat net zo goed ook een groot vermogen tot energiestroming toelaat, die van invloed kan zijn op het gebied van ‘healing’. Je hebt gefragmenteerd doorheen dimensies.

Visualiseer een vijver. Plaats een tak in deze vijver. Een deel van de tak steekt boven water uit, en een deel zit beneden het water. Het is dezelfde tak, maar een gedeelte is opnemend van het water, en een gedeelte is opnemend van de lucht. Beiden zijn werkelijkheden. Beiden zijn opgenomen door de tak. De werkelijkheden conflicteren niet, en zij bevechten elkaar niet. Ze zijn er gewoon. Jij bent de tak. De lijn van het water die de lucht ontmoet zijn de dimensies. Jij hebt door twee dimensies heen geboord, binnen een leven. Door dit te doen, heb je veel verwarring gecreërd, en je voelt je zelfs nog minder verbonden, als dat ‘normaal’ het geval zou zijn. In werkelijkheid, is het alleen maar een kwestie van dat je het niet begrijpt, maar je verbinding is groter, want je staat met één voet in de ene dimensie, en met je andere voet in de andere dimensie. Je fysieke brein heeft het alleen nog niet in zich opgenomen.

Daarom zoek je naar overtuigingsystemen in deze dimensie die opnemend zijn van kristallen en aardemagie voor connectie, en zoek je in de religieuze overtuigingsystemen van een andere planeet en dimensie, hopende dat dit een uitleg zal geven. Maar, je hebt het nog steeds gesepareerd. Er is geen separatie. Het is onnodig. Jij bent je hoogste expressie. Al je antwoorden zitten vervat in je “zware gat”. Je hoeft je alleen te herinneren dat de tak beide kanten op mag boren. Het maakt de ene niet wel echt, en de andere niet, want de tak blijft doorgaan dezelfde te blijven. Je kunt ook, in het verbinden met jezelf, en in het opmerken en herkennen van conflict, makkelijker verbinden met essentie. Je hebt het alleen nog niet helemaal uitgedacht. Het is nog steeds een puzzel, maar je hebt een voordeel, en dat is dat je sluier al weggevallen is. Je hebt geen laagje ijs op je vijver staan. Het is al gesmolten. Er is nu alleen nog maar een lijn.

Dit is ook waarom ik bevestigend naar je toe zal zijn in energie. Bij elke prestatie die je opneemt, zal ik een confirmatie ter erkenning geven in energie, en je zal het weten. Je zal mij voelen, want ik ben ook binnenin, dus zal ik je belletje doen rinkelen van binnen uit, in energie, ter erkenning. Zoals je reeds hebt opgemerkt, hoe meer verbinding je geeft aan ons, hoe meer verbinding wij geven aan jou. Het stroomt niet vanuit een richting.
Net zoals bij de individuen die ervoor hebben gekozen om mijn expressie niet in acht te nemen, zullen zij ook geen confirmatie ervaren. Want hoewel ik vrijelijk energie aanbiedt, en hulpvaardigheid voor allen, als het niet gewenst is, zal het niet gegeven worden. (Pauze) Heb je nog meer vragen?

CAROLE: Mag ik er nog eentje vragen?

ELIAS: Absoluut.

CAROLE: Heb je enige suggesties voor mij, om me te helpen balanceren tussen de twee dimensies in, die ik kan doen terwijl ik bewust gewaar ben?

ELIAS: Wees bewust, dagelijks, van conflict. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs een open conflict. Iedere keer dat je een steek ervaart, ben je conflict aan het ervaren. Wanneer je geen conflict ervaart, ervaar je niets, of je ervaart positiviteit. Iedere situatie biedt je de gelegenheid voor opmerkzaamheid, iedere minuut. Iedere minuut dat je een gevoel ervaart, informeer van binnen waar het vandaan komt, en waarom. Wanneer je dit gedaan hebt, sta jezelf dan een ander scenario toe, van het maken van een andere keus in diezelfde situatie, en wees dan opmerkzaam van een verandering of verschuiving in je gevoelens. Je zal op een punt komen waarbij in ieder moment je ongemak zal verdwijnen.

Ook, zou ik je willen zeggen, zoals ik Ron ook heb aangegeven, om niet zo hard te proberen. Hij duwt tegen een muur, en jij bent aan het spetteren in je water. Het enige wat je hiermee bereikt (tegen Ron) is een bloedneus, en (tegen Carole) verdrinking! (Gelach) Jij (Carole) kan zonder inspanning zeer makkelijk meedrijven, en jij (Ron) ook. Jullie woord is daarvoor is “moeiteloosheid”. Je essentie is moeiteloos, en wanneer je geen conflict ervaart, ervaar je een moeiteloosheid, en ik kan je zeggen dat deze moeiteloosheid vrij geweldig is! (Glimlachend, en een pauze)

Als jullie geen vragen meer hebben, zal ik jullie gedag zeggen, en jullie toelaten om met elkaar te praten, en verbinding te maken met jullie essentie zonder mijn interactie.
Ik wens ik jullie een fijne avond, en ik zal jullie weer zien bij de volgende sessie, en jullie kunnen er van verzekerd zijn, dat ik in interactie zal zijn met jullie allemaal voor die tijd. Goeieavond.

GROEP: Dank je wel. Goeieavond. (Wij eindigen om 7:46 PM)

1995 Vicki Pendley/Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden.Vertaald door