Termen

Categorieën

Elias-TermRedefinedRedefined (not used)Advanced

Termen

Aanwezigheid [je aanwezigheid van jezelf] (Presence)Acceptatie (Acceptance)Alignering (Alignment)Aspect (Aspect)Bewustzijn (Consciousness)
Communicatie (Communication)Counterparts (Counterparts)Door-Bloeding (Bleed-Through)Droom Wandelaars/(Dream Walkers)Dupliciteit/Dubbelzinnigheid (Duplicity)
Energie-Uitwisseling (Energy-Exchange)Essentie (Essence)Focus (Focus)Fragmentatie (Fragmentation)Geloof/Geloven dat/Overtuigingen (Belief)
Golven in Bewustzijn (Waves in consciousness)Herinnering/Geheugen (Remembrance)Het doet er niet toe (It matters not)Impressie (Impression)Intentie (Intent)
JCJR (YCYR)Oriëntatie (Orientation)Perceptie (Perception)Preferentie (Preference)Regio[nale] Gebieden (Regional Areas)
Subjectief/Objectief (Subjective/Objective)Transitie [Overgang] (Transition)Verbeeldingen/beelden (Imagery)Verschuiving (Shift)


Sessie 270De Verschuiving in Bewustzijn is nu; maar in objectieve terminologie zal het worden voltooid of volledig uitgevoerd zijn in het derde kwartaal van jullie komende eeuw. Je hebt je al voorbij het midden van de actie van deze verschuiving in bewustzijn bewogen, welke werd opgestart aan het begin van deze eeuw. Tegen het midden van jullie komende eeuw, zullen vele elementen gaan plaatsvinden die het definitieve keerpunt zullen zijn in de verandering van jullie realiteit naar een geheel nieuwe soort van realiteit.

Voor wat betreft jullie fysieke vormen, zij zullen blijven zoals ze zijn. Voor wat betreft jullie geloofsystemen, zullen jullie deze blijven behouden, omdat geloofsystemen een onderdeel zijn van het ontwerp van deze realiteit. Voor wat betreft het effect van deze geloofsystemen, deze zullen neutraal worden. Voor wat betreft jullie fysieke samenlevingen, deze zullen anders worden. Zij zullen veranderen. Jullie kijk op realiteit zal in deze verschuiving dramatisch veranderen, omdat jullie gewaarzijn groter zal worden, zo groot zelfs dat het de herinnering van essentie zal opnemen. Wat je een grotere vrijheid en mobiliteit zal toelaten in deze fysieke dimensie.

Deze Verschuiving in bewustzijn beperkt zich tot deze [ene] dimensie. Het is geen verschuiving in bewustzijn die andere dimensies, of andere fysieke dimensies betreft. Maar je zult het vermogen hebben, zoals je deze momenteel ook al hebt als je daarvoor kiest, om toegang te verkrijgen tot andere realiteiten, wanneer je maar wilt. Hun gewaarzijn van jouw interactie zal niet objectief zijn voor hen, maar jij zult een objectief gewaarzijn hebben van jouw interacties. Een voorbeeld; Je wenst een andere fysieke realiteit aan te gaan; die van buitenaardse wezens. Je wenst een andere fysieke realiteit te bekijken die ook manifest is. Je kunt, door enkel maar zijdelingse stap te zetten, deze actie aangaan. Het zal je net zo moeiteloos afgaan als het je bewegen van de ene naar de andere kamer. Je wenst communicatie te hebben met een individu die het fysieke focus verlaten heeft. (Overleden is). Je zult het vermogen gaan hebben om in actieve communicatie te zijn en actieve interactie te hebben met een ander focus … in niet-fysieke communicaties. Je vermogens tot mobiliteit door het bewustzijn heen zullen alle elementen overstijgen die je nu bekend zijn.
Sessie 284Je bent momenteel - zoals ik het in mijn terminologie bestempeld heb - een verschuiving in het bewustzijn aan het aangaan. Welke op het huidige moment aan het plaatsvinden is en aan het escaleren is en op jullie allemaal effect aan het hebben is, op ieder van jullie individueel en ook en masse. Er vinden eigenaardige en vreemde gebeurtenissen vinden plaats in jullie huidige tijds-framewerk, en deze beweging zal zich met steeds meer intensiteit voortzetten naarmate je steeds verder in je lineaire tijd komt. In deze, ontstaan er golven in het bewustzijn.

Laat mij je vertellen dat er geen separatie bestaat in bewustzijn, hoewel jullie jezelf zien als separate individuen, en in deze objectieve realiteit ben je dat ook, maar ben je dat ook niet. Jullie zijn allemaal interverbonden in het bewustzijn, en je bent niet gesepareerd van elkaar. Jullie allen hebben effect op elkaar, en masse en individueel, in daarbinnen zijn jullie delend van vele ervaringen.

Momenteel, in deze nu, is er een golf in bewustzijn gaande die direct betrekkend is van deze verschuiving in bewustzijn. Vele individuen beginnen nu elementen van trauma en verwarring te ervaren.

Nu; laat mij jullie ook vertellen wat ik jullie al vele malen eerder heb medegedeeld. De reden dat ik praat met jullie allen is om informatie aan te bieden die betrekking heeft op deze Verschuiving in bewustzijn, met de bedoeling de effecten van trauma’s te verminderen die in relatie zullen staan tot, en ZIJN geassocieerd met de Verschuiving. En nu, begint het.
Ik heb gedurende een bepaalde tijd met vele individuen gesproken over deze verschuiving in het bewustzijn, maar ik ben ook bezig geweest om informatie aan te bieden aan al die individuen over hun zelf. Zodat zij beter hun individuele zelven en interacties zullen kunnen begrijpen, en daardoor een groter begrip kunnen hebben van de actie van deze verschuiving in het bewustzijn.

Deze Verschuiving is wereldwijd. Je bent overeengekomen in [je] essentie om een nieuw soort realiteit te creëren in deze dimensie van jullie, en in deze fysieke manifestatie hebben jullie je verwondering over jullie eerder opgedane ervaringen inmiddels uitgeput, en nu bewegen jullie je een nieuw gebied van ervaringen in.