Termen

Categorieën

Elias-TermRedefinedRedefined (not used)Advanced

Termen

Aanwezigheid [je aanwezigheid van jezelf] (Presence)Acceptatie (Acceptance)Alignering (Alignment)Aspect (Aspect)Bewustzijn (Consciousness)
Communicatie (Communication)Counterparts (Counterparts)Door-Bloeding (Bleed-Through)Droom Wandelaars/(Dream Walkers)Dupliciteit/Dubbelzinnigheid (Duplicity)
Energie-Uitwisseling (Energy-Exchange)Essentie (Essence)Focus (Focus)Fragmentatie (Fragmentation)Geloof/Geloven dat/Overtuigingen (Belief)
Golven in Bewustzijn (Waves in consciousness)Herinnering/Geheugen (Remembrance)Het doet er niet toe (It matters not)Impressie (Impression)Intentie (Intent)
JCJR (YCYR)Oriëntatie (Orientation)Perceptie (Perception)Preferentie (Preference)Regio[nale] Gebieden (Regional Areas)
Subjectief/Objectief (Subjective/Objective)Transitie [Overgang] (Transition)Verbeeldingen/beelden (Imagery)Verschuiving (Shift)


Sessie 1357Jij, als essentie – figuurlijk gesproken, want bewustzijn is niet een plaats en het is ook geen ding – maar figuurlijk gesproken, occupeer jij als essentie alle gebieden van het bewustzijn. En daarom is het identificeren van enig bepaalde Regio Gebied in feite het identificeren van verschillende [soorten] acties.

In deze, REGIO GEBIED 1; is dat aspect van jouw waarin je de actie van lichamelijkheid [fysiekheid] genereert.

REGIO GEBIED 2; is het gebied waarin je de actie van communicatie genereert in samenhang [in associatie] met Regio Gebied 1 en alle andere Regio Gebieden. Het is de brug naar Regio Gebied 1, die de beschikbaarheid toelaat voor elke gewenste informatie.

REGIO GEBIED 3; is de actie van interverbondenheid, collectief, de actie van geen separatie, die ook, op een bepaalde manier, voedend of aanleverend is naar Regio Gebied 1 via Regio Gebied 2 - op de wijze van het interverbonden zijn van Regio Gebied 1 op de een of andere manier, ongeacht dat er die schijn van separatie heerst.

REGIO GEBIED 4; is de actie van, bij wijze van spreken, je archetype. In samenhang met de actie van het genereren –ongeacht welke- van fysieke manifestaties, ontspringt dit, figuurlijk gesproken, uit het geheel van Regio Gebied 4 – wat ook een deel is, maar het is het heel van het geheel van alle andere Regio Gebieden.