Sessie 32


Privé Sessie #5
Groep Sessie #32


Woensdag 23 augustus, 1995

Deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence) en Ron (Olivia)

Elias arriveert om 8:40 PM

ELIAS: Goedeavond. (pauze, glimlachend) Michael is gehecht aan dit geintje! (Refererend naar Mary’s lichaamspositie, die hij onmiddellijk veranderd) En, zullen we met het spel beginnen?

VICKI: Waarom niet?

ELIAS: Hebben jullie vragen vanavond?

RON: Ja. Nou, ik heb eigenlijk een grote vraag. Ik ben een beetje in de war over Marshuka, over het geslacht van Marshuka, omdat nu al twee keer in visualisaties, eens in een droom, en eens in meditatie, ik Marshuka zag als een vrouw.

ELIAS: Je bent verward omdat je denkt in fysieke termen. In werkelijkheid, als je naar je kaart had gekeken, had je voor het geslacht alles kunnen opgeven, en dat zou ook correct geweest zijn!

RON: (lachend) Je hebt ons beetgenomen!

ELIAS: Dit is waarom Elizabeth Marshuka ziet als mannelijk, en jij als vrouwelijk, omdat wij, beiden of geen geslacht opnemen. Ik heb het al eerder uitgelegd, maar jij incorporeert de ene of de andere in fysieke focus. Daarom is je connectie met deze energie van deze essentie juist. Je richt je meer op een van de twee geslachten. Je ziet mij en associeert mij met het mannelijke geslacht, of Paul met het mannelijke geslacht. In werkelijkheid zijn we geen van beiden. Ik kan ervoor kiezen mijzelf als vrouwelijk te presenteren. Ik kan ervoor kiezen, als ik dit wil, om te praten met een individu, als vrouw zijnde, aan wie ik verbonden was in een andere ontwikkelingsfocus. Ik, zoals ook alle andere essenties in ons spel, zijn ingecorporeerd en manifest geweest in vele fysieke ontwikkelingsfocussen, en zijn zowel mannelijk als vrouwelijk geweest, vele malen. Ik kies een bepaald geslacht in het praten met jou, waar jij het makkelijkst aan kan relateren. Je relateert naar Marshuka als vrouwelijk geslacht. Er is feitelijk geen fout of goed.

RON: (Onderbrekend) Sorry. Ik vergat de microfoon aan te zetten.

ELIAS: Wordt er nu van mij verwacht dat ik het hele focus herhaal?

RON: Nee, we zullen het onthouden! (Ron en Vicki lachen)

ELIAS: Michael zal die stille films amusant vinden! (Grinnikend)

VICKI: Ja, zeker! (Mary: “Niet stil, maar heel moeilijk om te horen!”)

RON: Nee, hij zal gewoon heel erg goed moeten luisteren, omdat er hier een andere microfoon is. (Mary: “Je wordt bedankt, Ron!”)

ELIAS: We zullen instructies geven dat hij het volume heel hoog moet zetten!

VICKI: Oke. Ik en Michael gaan beiden een poging wagen met muzikale noten.

ELIAS: Wat zijn we gedurfd! (Humoristisch)

VICKI: Mijn poging met de muzikale noten is de om de C noot met Marshuka te verbinden.

ELIAS: C met Marshuka; één punt!

VICKI: Wauw! En Michael wil de G noot met Elias verbinden.

ELIAS: G met Elias; één punt! Ik ben erkennend van Michael. Omdat ik, in energie, een verwikkeling met E aan het uitdrukken was, en hij volgde zijn eigen impuls met G. Dit is zeer goed!

RON: Ik heb geen spel vragen.

ELIAS: Dat is ongewoon, want dit is Ron zijn focus; met ons spel!

VICKI: (Lachend) Dat is helemaal juist! (Hier, schrijft Vicki een briefje naar Ron)

RON: Oke. Ik heb een vraag. (Elias glimlacht, en kijkt bijna knipogend naar Vicki, en knikt) Lawrence herinnerde mij eraan. Ik wil alleen even kijken hoe ik het zal vragen. Zou een van de namen in ons spel Patel zijn?

ELIAS: Als je de naam Patel aan het incorporeren was, dan zou je ook incorporeren … (Elias pauzeert, glimlachend) Ik geef één punt voor het om de tuin leiden van Elias, want dit is een fysiek gefocuste naam, maar, we hebben ook “Paul” en “Elias” opgenomen.

RON: Oh, ik snap het. Ik keek niet ver genoeg. Dus, moet ik nog steeds zien uit te vinden met wie Paul is opgenomen. Is Patel opgenomen met Marshuka?

ELIAS: Nee, het is een connectie, maar separaat. We zullen toch een punt geven aan Ron, voor de naam Patel, en je mag het opschrijven op je bord en het opnemen met een andere essentie. Ik druk ook erkenning uit voor jullie allemaal, voor het verbinden deze week, want jullie zijn je connecties zeer goed aan het incorporeren. Jullie spel is een efficiënte vooruitgang aan het boeken, en felicitaties voor Ron in de connectie met Paul. Ik gaf al aan dat je niet moet verwachten dat het channelen, zoals jij het noemt, zal materialiseren in een bepaalde richting, omdat je het op een andere wijze zult opnemen, initieel, dan Michael. Je kunt gaan proberen te schrijven, als je zonder interruptie kunt concentreren. Dit is wat jij noemt automatisch schrijven, wat ook een vorm van communicatie en expressie is. Veel individuen zeggen dat zij dit automatisch schrijven uitoefenen, terwijl in werkelijkheid zij dit niet doen, maar, jij bent in verbinding. Als je dit te moeilijk vind, in verband met concentratie en verbinding, moet dit van geen zorg zijn voor je, want je zult doorgaan met verbinden en je zult uitvinden wanneer je het meest op je gemak bent. Ik bied je alleen deze suggestie aan, zodat je kunt zien dat er meerdere wegen beschikbaar zijn, niet slechts een. (pauze) Heb je vragen vanavond?

RON: Ik was een beetje nieuwsgierig naar wat deze tweede agenda is.

ELIAS: Ik zal uitleggen dat binnen het forum van onze reguliere groepsessies, wij een toestroom van nieuwe individuen zullen opnemen in de toekomstige tijd. Ik heb al eerder uitgelegd dat individuen zullen komen, en ook zullen gaan, wat een situatie creëert van herhaling. Dit, begrijp ik, is onvermijdelijk. In fysieke focus, creëert dit een beperkende situatie voor sessies. Hierdoor, zit ik in een positie waarin ik informatie vaak aan het herhalen ben. Dit is aanvaardbaar voor mij, omdat nieuwe individuen in onze groepsessies informatie nodig hebben in verband met het verruimen, of zij nu blijven komen of niet. Dit is ook niet bevorderlijk voor de continuering van dit forum. Ik ben momenteel nog niet klaar voor het leveren van dictatie van informatie voor het boek. Dit zal nog komen. Dit zal uiteindelijk ook worden opgenomen in mijn nieuwe agenda. Voor dit moment, zal de nieuwe agenda gericht zijn op die individuen, die voor redenen binnen essentie, een toewijding hebben voor informatie, en continuering van deze informatie willen. Ik heb veel te vertellen over je verruiming, wat niet tot uitdrukking zal worden gebracht binnen onze groepssessies op zondagen. Het is een probabiliteit voor de toekomst, dat er wat informatie zal worden opgenomen, maar voor dit moment en enige tijd in de toekomst, zou dit ongepast zijn. Omdat de individuen die opgenomen zijn in onze sessies op zondagen, het niet zullen begrijpen. Daarom, heb ik individuen gekozen die een begrip hebben uitgedrukt, en een verlangen, en die een toewijding hebben om te continueren in een dieper gewaarzijn. Je opname van experimenten, is met mijn zegen. Hoewel ik er niet voor kies om te communiceren met je via het Ouija bord, zullen andere essenties dat wel doen. Ik geef aan dat Michael juist was, alleen voor één avond, maar, Michael was er ook gewaar van dat ik gehoor wilde. Hij vertoont soms een koppigheid, maar hij zal zich realiseren dat Elias ook koppig kan zijn! De opname van je spel ontwikkelt je intuïtie, en creëert ook een situatie van validatie en vertouwen binnen jezelf, en van elkaar in je vermogens. Daarom moedig ik jullie aan met je experimenten.

RON: Nou, dat brengt een andere vraag naar voren, voor zover het de privésessies groep betreft. Wij zijn een beetje benieuwd naar, wel, Christie had een openbaring, veronderstel ik, van een soort recentelijk. Ze wil graag opgenomen worden binnen onze groep. Wij vroegen ons af of jij degene moest zijn die de nieuwe leden van de groep kiest, en of er wel nieuwe leden zullen zijn. En ik wilde je vragen naar de opneming van Cathy, die werd gedaan op een impuls van Michael.

ELIAS: Interessante vraag! (Glimlachend) Voor wat betreft de opname van Shynla. Dit was een impressie waarop werd gehandeld, die geen conflict opnam. Dit was met mijn instemming. Wat Oliver betreft, hij zou in de toekomst opgenomen kunnen worden, hoewel dit afhankelijk is van hem. Op dit moment, zal ik kenbaar maken dat, hoewel hij weer een van zijn “kosmische laarzen” heeft ervaren, hij nog niet ver genoeg is “geschopt”! Hij is er momentaal niet klaar voor. Ook wil ik aangeven dat ik een zeer liefdevolle affectie voor Oliver uitdruk, want je bent erg verbonden met hem, maar, hij heeft nog steeds nog een “laars” nodig.

VICKI: Dus, in te toekomst, kunnen wij verwachten dat jij zult uitnodigen, wie je kiest uit te nodigen?

ELIAS: Je kan verwachten dat je impulsen en intuïties voor uitnodiging juist zullen zijn, wanneer je geen conflict ervaart, en je een sterke trekking ervaart, met nadruk op het woord sterk! Ook is Oliver zelf bewust van de situatie, en heeft zijn verzoek ingetrokken, nog voordat jij me deze vraag stelde. Je bent alleen niet in communicatie geweest met hem. Hij is er bewust van dat hij er nog niet klaar voor is. Daarom, hoeven jij en Michael je ook niet “slecht” te voelen omdat je Oliver nog niet opneemt in onze nieuwe agenda.

RON: Nou, zolang we toch “luchtig” materiaal aan het bespreken zijn, om zo maar te zeggen, zou ik willen weten, en Michael wilde weten, wat mijn connectie met Elizabeth is. (Wauw! Wat een boel vragen van Ron!)

ELIAS: Dit, zoals je al gewaar bent, is een zeer sterke connectie. Zoals jij en Lawrence waren verbonden, en ook zijn gefragmenteerd uit dezelfde essentie, delen jij en Elizabeth deze zelfde band. Ik heb uitgelegd dat hoewel je gefragmenteerd kunt zijn uit dezelfde essentie, je niet noodzakelijk zeer verbonden hoeft te zijn. Je kunt een trekking, of aantrekking ervaren, of een herkenning, in het betrokken raken met, of in het opmerken van een ander fragment, maar, dan was dit al overeengekomen, om deze situatie te ervaren. Ook, ben je al gewaar van zelfs de overeenkomst, want wanneer je opmerkzaam bent, zul je begrijpen dat jullie ieder een realiteit hebben gecreëerd, die geschikt is voor connectie. Jij met een dochter, Elizabeth met een vader. Dit is de connectie die jullie ieder hebben gekozen, om niet mee te verbinden in biologische vorm, en wel mee te verbinden middels fragmentatie-identificatie. Dit is ook een keuze en overeenkomst, die opnemend is van groot begrip, voor connectie aan beide kanten. Andere individuen zouden dit doorhebben, en de acceptatie van het begrip tussen jullie tweeën niet kunnen begrijpen, omdat zij Elizabeth als zeer jong zien. Zoals ik al zei, is Elizabeth niet zo jong (glimlachend) en neemt zij een groot begrip op. Hierin heeft zij, binnen essentie, een begrip opgenomen van het gebrek, of missende element, in je focus, en ook jij hebt hetzelfde opgenomen haar richting op. En dit is een connectie die zich al in vele focussen heeft herhaald.
Jullie zijn in vele ontwikkelingsfocussen verbonden geweest, allemaal in wat jij zou noemen intieme relaties, als broers of zussen, of ouder en kind. De connectie is zeer sterk. Ook, omdat Elizabeth heeft gekozen niet te hermanifesteren binnen dit bepaalde ontwikkelingsfocus, heeft dit een invloed op haar beslissing gehad, om deze connectie met jou te creëren, wat, als dat wordt toegestaan, een intense band kan creëren die blijvend zal zijn. Als je dit zou vertellen tegen Elizabeth, zou zij onmiddellijk een weten voelen over deze informatie. Ze is vrij intuïtief op deze gebieden. Ze is alleen niet erg verbaal over dit soort dingen. Dit kun je ook als triviale informatie aanbieden aan Elizabeth ter haar fascinatie; waarom jullie beiden hebben gekozen om te manifesteren binnen hetzelfde astrologische teken; wat haar binnen haar fascinatie, ook aanbied; een andere validatie en connectie met fysieke focus. (Lange pauze, waarin Vicki Ron vraagt of hij klaar is)

VICKI: Het is gewoon zo dat ik nog steeds meer wil weten over regiogebied nummer twee! (Gelach)

ELIAS: Ik zal een zin overslaan, en doorgaan naar regiogebied nummer drie. Om informatie te bieden dat dit gebied opnemend is van wat jij noemt je collectieve onderbewustzijn, wat helemaal niet onderbewust is, maar, dit is jullie term voor dit gebied van bewustzijn. Dit is ook anders als het verbindende gebied van regiogebied twee. Regiogebied twee incorporeert alle connecties, verbindingen, en dit is zeer inhoudelijk en gecompliceerd als je dit gebied zou onderzoeken, en de implicaties die ermee opgenomen zijn. Niet alleen worden al je toevalligheden binnen regiogebied twee gecreëerd, maar ook alle connecties. Binnen dit gebied is hoe je verbind met je huidige oefening van het focussen op je objecten, en het verbinden met je percepties. Je essentie, in het verbinden met fysieke actie, creëert eerst de probabiliteiten in regiogebied twee. Als je connectie hebt met jezelf in fysieke focus, of met een ander individu, of met een dier, dan worden al deze uitgewisselde connecties, initieel eerst gecreëerd in regiogebied twee. Ron’s creatie van de tekening voor de plannen van Michael’s container voor dieren, werd origineel gecreëerd in regiogebied twee, wat het bredere gebied van je bewustzijn is, je creatieve gebied van je bewustzijn. Deze boodschap wordt beslist, en dan opgenomen in je fysieke bewustzijn als ideeën of gevoelens. Je impulsen origineren in regiogebied twee. Het zijn communicaties van essentie die worden geplaatst, om zo te zeggen, binnen dit gebied van bewustzijn, en aangeboden aan jou, ter jouw perceptie binnen regiogebied een, wat je fysieke bewustzijn is. Van origine, waren het geen impulsen. Wanneer je essentie met je zou praten in je natuurlijke taal, dan zou je het nooit kunnen horen in fysieke focus. Daarom wordt het door essentie vertaald naar je regiogebied twee, die met je communiceert in fysieke focus bewustzijn. Er zijn, in werkelijkheid, vele regiogebieden nummer twee, want ieder fysieke focus in iedere dimensie vereist een vertalings-gebied van essentie naar bewustzijn, fysiek.
Je moet eerst waarlijk accepteren en begrijpen dat jij je eigen realiteit creëert en alles wat erin zit. Daardoor, zul je regiogebied twee veel beter kunnen gaan begrijpen. Je geloofsystemen worden ook gedeeltelijk gecreëerd in dit regiogebied, want zij zijn van directie invloed op je fysieke bewustzijn. En dit is ook waarom ik heb aangegeven dat je geloofsystemen veel sterker zijn, dan individuen zich realiseren of kredietwaardig achten. Ik wens niet om binnen jullie gedachten nog meer separatie te creëren. Wees begrijpend hiervan, want dit is geen separatie. Alle informatie in regiogebied twee is beschikbaar voor je. Jij zou dit ook uitdrukken als het zijn van je sub-bewustzijn gebied. De enige reden dat je dit ziet als je sub-bewustzijn, wat onderliggend of verborgen betekent, is omdat je bent geleerd dat je een sub-bewustzijn bezit. Dit, is in feite, niet correct. Als je een sub-bewustzijn zou bezitten die niet toegankelijk was, dan zou je geen succes ondervinden in je oefeningen, omdat je dan niet het vermogen zou hebben om te verkrijgen wat fysiek niet bewust voor je is.
Dit zou een punt van opmerkzaamheid moeten zijn, dat je geen verstopt bewustzijn opneemt die niet toegankelijk is. Je hoeft het alleen maar op te merken en er gewaar van te zijn, en je zal zien dat je meer en meer van je sub-bewustzijn gaat waarnemen. Ook dit, het accepteren van het concept van een sub-bewustzijn, dient alleen maar voor meer separatie, en laat je het excuus toe, en het gebrek aan verantwoordelijkheid, voor dit gebied van bewustzijn. Als je gelooft dat je acties het resultaat zijn van een sub-bewust conflict of verlangen, dan ben je uiteraard niet verantwoordelijk voor genomen acties. Hier is waar je vele individuen zult vinden die hun gedrag hiermee excuseren binnen interpersoonlijke relaties, of het excuus uitdrukken dat zij “niet kunnen helpen hoe zij zijn”, of zeer nonchalant uitdrukken dat hun gedrag acceptabel is omdat dit “nu eenmaal is hoe zij zijn”. Dit zijn allemaal excuses van separatie, in het toestaan van een individu dat zij geen verantwoording nemen voor henzelf. Er bestaat geen “opgesloten” informatie die niet toegankelijk voor je is. Als je direct naar je essentie zou springen en daarmee verbind, hoeveel simpeler en toegankelijker is het dan niet, om jezelf alleen al te openen voor regiogebied twee, wat slechts één stap, om zo te zeggen, ruimer is dan je wakende fysieke bewustzijn? Individuen willen niet weten over regiogebied twee, omdat zij comfortabel binnen hun onwetendheid zijn. Dit gebied is in werkelijk zeer creatief.
Individuen die je ziet of die henzelf negatieve situaties binnen hun focus ziet creëren, of blokkeren, of ongemakkelijke levensstijlen creëren, of wat dan ook wat jij ziet als negatief binnen fysieke focus, realiseren zich niet hoe creatief zij werkelijk zijn, omdat zij creatief op zeer efficiënte wijze deze situatie aan het bereiken zijn! Laat mij je een voorbeeld geven van een individu die zijn leven ziet als een puinhoop. Alles gaat fout, zullen zij zeggen. Ze zijn er altijd “een zooi van aan het maken”. Ze schijnen maar niet te kunnen verbinden binnen een relatie, ze schijnen maar niet te kunnen focussen op een baan, ze schijnen er maar niet “in te passen”, en ze zijn altijd miserabel. Daarom, denken ze dat zij het slecht hebben gedaan in het creëren. Incorrect!
Ze hebben er een excellent werk van creatie van gemaakt, want zij hebben precies gecreëerd wat zij wenste te creëren, perfect! (Grinnikend) Daarom, is hun expressie niet negatief, want zij hebben op excellente wijze de situatie van het miserabel zijn gecreëerd, wat een zeer inventief en creatief en verbeeldingsvolle bereiking is! Zij zullen het niet op deze manier zien, maar, in werkelijkheid, zoals ik al zei, is er geen goed of fout, of juist of slecht. Er zijn alleen verschillen in creatie.
Een individu die ongelukkig is, omdat ze een situatie van armoede hebben gecreëerd, en die zeer ongelukkig en down door hun focus heengaan, omdat zij niet arm willen zijn en degenen die rijk zijn haten, heeft in werkelijkheid net zo efficiënt en perfect zijn focus gecreëerd, als het individu die rijk is. En als zij werkelijk niet wensen door te gaan in de situatie waar zij niet gelukkig mee zijn, dan kunnen zij dit op ieder moment veranderen, en dit is waar hun geloofsystemen om de hoek komen kijken, want zij geloven niet dat zij deze dingen kunnen veranderen. Ook, nemen zij deze soorten van geloofsystemen zelfs nog sterker op, omdat zij zelf, om mee te beginnen, de situatie die zij zo kunstig gecreëerd hebben, versterken. (Vicki zucht) Nu; ik zeg niet tegen jullie dat als een individu een situatie van ellende in hun focus heeft gecreëerd, dat jij er maar ongevoelig voor moet zijn. Ik zeg alleen dat het de realiteit is dat deze individuen hun eigen werkelijkheid creëren, en dit zeer efficiënt en ook creatief hebben volbracht.

VICKI: Het probleem is, met mensen zoals je net beschreef, dat wij twee mensen in onze groep hebben die als een perfect voorbeeld zullen dienen. Dimin en Peter, die momenteel grote trauma ervaren, en die een bepaalde greep hebben op het idee dat zij hun eigen realiteit creëren, maar, totaal niet begrijpen waarom.

ELIAS: Dit is omdat zij het niet wensen te veranderen. Ze zijn nog steeds gefocust in de situatie van het creëren ervan. Ze hebben hun “afgemaakte product” nog niet bereikt. Daarom, zijn ze nog steeds aan het bouwen aan hun meesterwerk! (Vicki lacht) Dit is waarom ik individuen in onze zondagsgroep versterkende informatie bied, wat zij kunnen opnemen om te helpen met hun proces van het begrijpen wát zij aan het creëren zijn, want zij zijn niet gelukkig met hun creatie, maar, ze zijn ook niet ongelukkig genoeg om een andere realiteit te creëren.
En dit voert ons terug naar het onderwerp van beloning. Zolang als dat zij henzelf genoeg belonen, en genoeg ontvangen van wat zij nodig hebben, zullen ze niet de motivatie opnemen om naar binnen te kijken, en zullen zichzelf geen toegang verschaffen tot regiogebied twee, zodat ze gewaar kunnen worden van andere probabiliteiten en keuzen. Jullie in fysieke focus zeggen weleens, wat in werkelijkheid zeer waar is, dat een individu niet zal veranderen totdat hij er klaar voor is. Dit is niet alleen de situatie wanneer een individu ongelukkig is.
Ik zal je nu een ander voorbeeld geven van een tegengestelde richting, en ik zal mijzelf als voorbeeld nemen. Ik zal mijn laatste manifestatie in fysieke focus gebruiken, van veranderen. In mijn jeugd, in fysieke manifestatie, was ik vrij gelukkig. Niet opnemend van veel rijkdom, maar had een comfortabel bestaan. Ik kwam niet tekort aan fysieke gemakken. Ik genoot van mijn leven en successen, en was zeer tevreden met mijzelf. Daarom, zou je kunnen denken, waarom zou je iets anders willen opnemen? In tegenstelling hiermee, creëerde ik een situatie van gedurfdheid en strijd. Nu, ook in deze gedurfdheid en strijd, bezat ik nog steeds de keuzes en probabiliteiten, van het vermijden van schade of ongemak. Ik koos ervoor deze elementen niet te vermijden. Het is niet zo, dat terwijl ik manifest was in fysieke focus, dat ik bewust, zoals jullie het zien, bij mijzelf dacht van, “Wel, nu ben ik mijn hele leven gelukkig geweest, en ik denk dat ik nu weleens ongelukkig wil zijn!” (Gelach) Ik dacht deze dingen niet! Ik koos deze dingen wel. Ik koos ervoor een situatie te creëren, uit strijdigheid en non-conformiteit. Wat niet alleen een zeer ongelukkige situatie creëerde, maar ook een extreem fysiek ongemakkelijke situatie. Nu, hierin, binnen regiogebied twee, lagen mijn opties, keuzen en probabiliteiten wijd open voor me. Binnen deze keuzes, realiseerde ik mij, dat in het continueren van mijn zorgeloze leven, ik mijzelf niet echt aan het voorbereiden was om verder te gaan. In de herkenning van een niet-hermanifestatie, en in het herkennen dat ik het begrip nodig had van een ruimer bewustzijn, koos ik, binnen fysieke grenzen en omstandigheden, een situatie te creëren, die een breder begrip zou opnemen, niet alleen van mijzelf, maar van mensen in het algemeen in fysieke focus, omdat dit niet helemaal was opgenomen in mijn vorige focus. Hierin, zeg ik niet dat lijden goed is. Ik zeg ook niet dat je een martelaar moet zijn om wijsheid of verruiming te kunnen bereiken. Ik zeg alleen maar dat binnen mijn keuzes die ik mijzelf toestond, en de probabiliteiten, ik ervoor koos op te nemen wat mij aansprak, om een breder gewaarzijn van tolerantie toe te staan. En dit was ter voorbereiding van mijn huidige focus. Binnen het einde van dat fysieke focus, ervaarde ik veel vreugde en begrip van de elementen van bewustzijn en bestaan, waar ik eerder niets van afwist. Sommige in religieuze termen, zouden dit zien als een “spiritueel ontwaken en connectie met de heiligen en engelen, en God!” De connectie met essentie werd gemaakt. De verruiming vond plaats. Jullie zijn hetzelfde aan het bereiken, zonder de opneming van een gevangenis! (Gelach) Mijn punt is daarom, dat het niet nodig is dat je lijden moet opnemen, om hetzelfde begrip en verruiming te kunnen verwerven. Dit is ook een van de redenen van mijn nieuwe agenda, in herkenning van bepaalde essenties die aan het verruimen zijn, en opnemend zijn van een begrip; die jullie zijn! (Glimlachend)

VICKI: Het was wel een prachtig gedicht wat je schreef.

ELIAS: Ik zei niet dat ik niet getalenteerd was! (Humoristisch zelfvoldaan)

VICKI: Mijn vader las dat altijd voor aan mij, toen ik nog een kind was.

ELIAS: Veel van mijn werk in dat focus was vrij mooi, en sommige ook diepgaand! (Grinnikend) Jullie ieder bezitten dezelfde vermogens voor schoonheid en diepgang. Je hoeft alleen maar in jezelf te reiken om dit te verkrijgen. Herinner je wat ik jullie allemaal vertelde in onze laatste zondagsessie, want dit een grote waarheid.

VICKI: Dus, dan ben ik zelf mijn ongemakkelijke situatie aan het creëren met mijn zoon in regiogebied twee?

ELIAS: Je bent dit binnen regiogebied twee aan het creëren. Je bent het aan het uitvoeren in regiogebied een. Je bent één probabiliteit aan het kiezen. Je hebt vele opties. Je hebt er een gekozen, en je bent er niet zeker van of je wel de meest efficiënte hebt gekozen.

VICKI: Nee, ik ben er helemaal niet zeker van.

ELIAS: Misschien zou je het kunnen overdenken, en jezelf ook een beetje meer toegang geven tot regiogebied twee. Want je hebt wel probabiliteiten die meer efficiënt zijn. Ik zal ook, nogmaals, aangeven, dat je beste keuze is om geen conflict op te nemen. Daarom, je mag dan jezelf of Michael in de maling nemen dat je geen conflict aan het opnemen bent, of zeer weinig, maar mij neem je niet in de maling! Je weet allang dat je conflict ervaart, en dat als je conflict ervaart, er een andere optie of keus is, die niet wordt genomen om conflict te elimineren. Ik zal je tijdelijk toelaten, dit uit te werken binnen je eigen focus, in je poging om te verbinden met jezelf voor je meest efficiënte keuzes om op te handelen. Ik kan, als je te lang uitstelt, tussenbeide komen. Maar aanvankelijk, zoals ik Michael pas geleden zeer krachtig te kennen heb gegeven, ben ik niet in interactie met je om je problemen op te lossen, of om je alle antwoorden te geven in fysieke focus. Want dit biedt je niet de gelegenheid om connectie te maken en gewaar te worden binnen je eigen focus en essentie, maar, ik ben ook niet geheel ongevoelig voor frustratie. Daarom, pas nadat je voelt dat je probabiliteiten uitgeput zijn en je bijstand nodig hebt, zal ik beschikbaar zijn.

VICKI: Oke. (Pauze) Ik moet jullie mijn excuses aanbieden toen ik van de week tegen jullie gilde, toen ik bij de tandarts was.

ELIAS: (Met grote ogen van verbazing) Wij hoorden het! Eigenlijk, vond ik deze situatie zeer humoristisch. Het is toch verbazingwekkend dat individuen, op bepaalde punten in hun focus, schreeuwen en met hun vuisten wuiven, zeggende, “Oh God! Oh God! En nu zijn wij aan het schreeuwen, “Oh Elias! Oh Marshuka! Oh Paul!” (Iedereen giert het uit, inklusief Elias) Ik zal jullie hier krediet voor geven, want jullie komen steeds dichter bij een religieus doel. Nu zullen we gaan ervaren dat Lawrence haar tandarts zal opnemen, en schreeuwt, “Oh Lawrence! Oh Lawrence!” en dan kun je Elias horen zeggen: “Zeer goed!” uit de lucht! (Wijduit grinnikend, en veel gelach)

VICKI: Het was een daad uit wanhoop!

ELIAS: Dat is aanvaardbaar. (Humoristisch toegevend) (Pauze) Hebben jullie meer vragen?

VICKI: Nog een.

ELIAS: Dat is onze Lawrence! “Nog een!”

VICKI: Nou, de laatste tijd heb ik veel zitten nadenken over schrijnen.

ELIAS: Ja. (Gezegd in totale herkenning van mijn gedachten)

VICKI: (Pauze) Deze worden toch ook gecreëerd in regiogebied twee, toch?

ELIAS: Aanvankelijk, worden deze gecreëerd … Ik heb al gezegd dat dit moeilijk uit te leggen is. Ik zal zeggen, dat initieel, de reden van hun creatie gecreëerd wordt in regiogebied twee. De creatie van het schrijn wordt gedaan in regiogebied een, en weer teruggeplaatst in regiogebied twee. Ik geef een voorbeeld. Laten we zeggen dat je een ander individu hebt ontmoet. Je hebt besloten, en een keus gemaakt om betrokken te raken met dit persoon. Je creëert een relatie. De relatie verloopt goed, en dat wordt je ongelukkig met deze relatie. Na een periode, begin je conflict op te nemen. Dit conflict versnelt en wordt serieus. Je begint zeer ongemakkelijke gevoelens en gedachten op te nemen met betrekking tot deze situatie. Je neemt het besluit deze relatie te beëindigen, maar dit verloopt niet zo erg soepeltjes. Er wordt veel conflict opgenomen. Hierin, loop je zeer verdrietig weg. Je gevoelens zijn gekwetst. Je bent heel boos. Je denkt zeer negatieve gedachten over dit andere individu.
Je gunt jezelf een periode van afstand nemen. Langzaam aan, gaan je gevoelens over. Je gedachten worden afgeleid, en nemen de vroegere situatie niet meer op. Je gaat verder, en ontmoet een ander individu. Je raakt betrokken met dit individu, en alles gaat goed, tijdelijk. Dan wordt je verdrietig in de situatie met dit individu. En al die gedachten en gevoelens die werden opgenomen met het eerste individu, beginnen “omhoog te komen”, zoals jij dit noemt. Nu ervaar je tweemaal zoveel conflict, want je neemt twee situaties op van dezelfde richting, en voegt ze samen. Je bent ook een begin aan het maken van de creatie van je schrijn.
Je neemt een negatief element op, of creëert iets ongemakkelijks dat je, om zo te zeggen, niet aanstaat, en je vormt het om tot een schrijn; zeer zorgvuldig, zou ik kunnen toevoegen. Je gaat verder, en je breekt met dit individu, en je wordt boos.
Nu, je wilt niet verdergaan met een boos focus, dus klei je heel creatief de mal van je schrijn, (gebarend alsof ik aan het kleien ben) en maakt er iets zeer creatiefs van. En nu pak je de schrijn en schuift het naar regiogebied twee, (bijna zijn imaginaire object in Vicki’s schoot gooiend) waar je het kan bekijken wanneer je wilt, maar niet hoeft te bekijken als je het niet wilt. Je hebt het niet geëlimineerd.
Nu, in de herziening van dit kleine scenario, geef ik aan dat je oorspronkelijk deze situatie van het ontmoeten en betrokken raken met het eerste individu creëerde in regiogebied twee. De connectie en de keus werd oorspronkelijk daar gemaakt, en er werd op gehandeld in regiogebied een. Dit is hoe je de bal aan het rollen bracht, bij wijze van spreken. Toen je koos te verbreken, maakte je het begin van je schrijn in regiogebied een, want je creëert het binnen bewuste fysieke focus, hoewel je de situatie oorspronkelijk creëerde, om in een relatie te zijn, binnen regiogebied twee.
Nu heb je alleen te maken met de resultaten van gedachten en gevoelen in fysieke focus, welke worden gecreëerd binnen regiogebied een, het wakende bewustzijn. Wanneer je niet blij bent met het vasthouden van deze gevoelens en gedachten, maar ze ook niet wil laten gaan, dan vorm je ze om tot een schrijn. Je wilt het niet met je rondsjouwen met een boord om je nek waarop staat; “Ik heb een slechte, pijnlijke ervaring gehad! Blijf uit mijn buurt!” Dus duw je ze naar regiogebied twee. Maar wanneer je een andere situatie tegenkomt, die je overeengekomen bent, en wederom hebt gekozen binnen regiogebied twee, om een andere relatie te creëren, herinner je opeens je schrijn, en haalt het snel naar voren, en draagt om je nek: “Iemand heeft mij pijn en verdriet gedaan in een andere relatie! Blijf uit mijn buurt!”
Je mag dit dan niet zeggen, maar je schreeuwt dit binnen je bewustzijn. En je voegt het toe aan je schrijn, steeds meer juwelen en decoraties en ornamenten eraan toevoegend. En je maakt het aantrekkelijker om naar te kijken. (Pauze) Dan verbreek je weer. Op dit punt, schuif je je schrijn weer terug naar regiogebied twee. Dit laat je ook zien dat je interactie heen en weer tussen regiogebieden een en twee constant is. Het gaat continu door, iedere dag. Binnen regiogebied een, ervaarde je een herinnering van een liedje uit een droom. Binnen regiogebied twee, werden alle omstandigheden ontworpen en in elkaar passend gemaakt, om ervoor te zorgen dat dit zelfde liedje speelt op je radio op je werk, terwijl je aan het werk bent, en een connectie te maken. Alle dingen worden initieel gecreëerd in regiogebied twee.
Alle omstandigheden, alle toevalligheden, al je keuzes origineren in dit gebied van bewustzijn, die verbonden is met alle andere fysiek gefocuste individuen. Ook worden je verlangens als boodschappen verstuurd in regiogebied twee. Daarom, in tegenstelling tot Michael’s geloof dat je misschien niet op de juiste plaats was om bepaalde elementen te laten gebeuren, indien het verlangen elektrisch wordt uitgezonden in regiogebied twee, is het niet ondenkbaar dat een professor hondenvoer zou kopen! (Vicki lacht, omdat dit een opmerking is met betrekking tot een gesprek tussen haar en Mary) Daarom, speelt verlangen en intentie als een integraal deel mee; net zoals, wat al velen voor mij hebben gezegd, “Je krijgt waar je op concentreert”. Dit is helemaal waar. Het maakt niet uit waar je op concentreert, maar, als je erop concentreert zul je het creëren.

Dit kun je ook als een oefening voorstellen, of misschien zal ik het als een oefening geven voor onze zondag groep, onderzoek waar je op concentreert gedurende je gemiddelde dag. Je wordt wakker, en wat denk je? Je mag met ontbijt bepaalde dingen niet eten, wat dat is dikmakend. Je moet je “focus schoenen” dragen. (Gelach) Je moet op tijd zijn. Je moet je op een bepaalde manier gedragen. Het zal je gaan opvallen dat al je gedachten betrokken zijn in geloofsystemen, en als je aan hen denkt, versterk je die geloofsystemen, en creëer je ook de situatie. Als een individu wakker is geworden en zich klaarmaakt voor de dag met aankleden en douchen, en naar zichzelf in de spiegel kijkt en zegt, “Oh, wat ben ik dik!” dan creëren zij hun dikzijn. Als je ergens op concentreert, en laat mij zeggen dat concentreren niet dit betekent “focus hierop!” (Zijn hoofd in zijn handen houdend) Het betekent alleen het denken. Je kunt op vele dingen concentreren en jezelf geen “brein pijn” geven!” Wanneer je concentreert op iets, creëer je het. Je past je aan een geloofsysteem aan. Als je jezelf ziet als slank, zal je slank worden, omdat je een geloofsysteem zal gaan opnemen, dat je het bent. Hierin, zeg ik je dat je dingen kunt bereiken die je onmogelijk zou achten. Niets is onmogelijk! Ron kan een moeder zijn als hij dat wenst, als hij erin gelooft dat hij dan kan; niet dat je volgende week zwanger zal zijn, want je gelooft er niet in, dus je hoeft hier niet bang voor te zijn!

RON: Als je het niet erg vindt dan houd ik dat geloofsysteem vast! (Elias lacht)

ELIAS: Ik illustreer alleen een punt. Er is niets, maar dan ook niets dat niet mogelijk is in creativiteit! Je kunt alles bereiken! Als je het jezelf kan voorstellen, dan kun je het bereiken! Je doet deze iedere dag. Je neemt het alleen voor gewoon aan, wat je creëert, omdat je gelooft dat het binnen je officiële geaccepteerde geloofsystemen valt. Je creëert verbazingwekkende elementen in je leven, iedere dag dat je bestaat. Lawrence heeft momenteel een verkoudheid gecreëerd, wat een wonderbaarlijke creatie op zichzelf is! Je lichaam neemt dit niet op een natuurlijke wijze op. Je moet het creëren, en je bereikt dat zonder moeite.

VICKI: Waarom doen wij dat eigenlijk? Het is zo stom!

ELIAS: Omdat je geloofsystemen hebt gecreëerd waar je in gelooft!

VICKI: Verkoudheidjes creëren is stom!

ELIAS: Ik moet het met je eens zijn, maar het zal je ook opvallen, dat ergens binnenin je bewustzijn er een klein stemmetje is die zegt, “Dat heb ik toch aardig goed gedaan! Ik ben een jaar lang niet ziek geweest!”

VICKI: En daar is het geloofsysteem.

ELIAS: Dat is correct. (Vicki zucht) Ik zou zeggen dat je het “aardig hebt gedaan” als je nooit meer een kauwtje vat!

VICKI: Daar ben ik ’t mee eens.

ELIAS: Ik ben er bewust van dat de leden van onze zondagsgroep niet begrijpen wat de implicaties van geloofsystemen zijn, of het belang ervan. Ik heb je, een tijd geleden, verteld dat in mijn interactie met jou, ik doorga met het geven van informatie en hulp, (pauze) zoals ik geïnstrueerd ben, en het verlangen heb dit te doen, en ik continueer met meesters hierin, zoals jij hen zou noemen, zoals Seth. Ik gebruik deze essentie als een voorbeeld, waar jij mee kan identificeren, en dit is er een waar ik in continueer met informatie, in het verbinden met jou. Hierin, benadruk ik ook, dat ik blijf herhalen, totdat het je eerste natuur is geworden, dat je je eigen realiteit creëert, en dat dit zeer beïnvloed wordt door je eigen geloofsystemen. Ik wilde deze informatie aan je geven, bestemd voor dit groepje en ook Michael. Ik heb mijn focus weggetrokken van de andere individuen, en heb een keuze gemaakt om alleen singulier op Michael gefocust te zijn. Daarom, zijn wat jij noemt “andere channels” uitgezet.

VICKI: Echt waar? (NEE, idioot, het was maar een grapje!!)

ELIAS: Ik heb verschillende individuen ervaren, voor wat betreft hun ontvankelijkheid, en toelating voor informatie, bij wijze van experiment zou je kunnen zeggen. En ik vind dat Michael het best voldoet voor mijn informatie, en ontvankelijk genoeg is om accommoderend te zijn. Uiteindelijk zal het ook, terwijl hij verruimt, makkelijker worden om concepten uit te drukken, die momenteel in conflict zouden zijn met zijn geloofsystemen. Ik zal aangeven, dat toch, van die individuen, Michael het meest ontvankelijk lijkt te zijn om informatie toe te laten, ook al is het in strijd met zijn geloofsystemen, en we zullen werken aan sommige gebieden voor verruiming. Hij is ontvankelijk en flexibel genoeg om bewustzijn te verruimen, en is ook speels genoeg, en wordt voldoende afgeleid, zodat ik genoeg vrijheid krijg met mijn tijd. Dit is in feite belangrijk, omdat de essentie die communiceert ietwat onderworpen is, aan het individu die toestaat dat die informatie wordt geprojecteerd. Ik ben een gast.

VICKI: Dat is interessant, omdat een dag of twee geleden een groepslid mij vroeg naar precies dat onderwerp.

ELIAS: Van … (Vicki overhandigt Elias het kopje) Dank je.

VICKI: Je bent welkom. Over andere fysieke gefocuste individuen waar je doorheen channelt, en dat zij contact met hen willen opnemen.

ELIAS: Ten eerste, voordat ik mij daarop richt, mag je een voetnoot maken voor Shynla, dat ik steeds beter wordt met het kopje! Ik ben meer gefocust geworden op het weer neerzetten ervan, ondanks dat ik nog niet gefocust bent op het vinden ervan! Voor wat betreft individuen die andere individuen willen contacteren die mijn essentie channelen, zal dit zeer moeilijk worden, omdat ik mijzelf niet meer bezighoud met die activiteit! (grinnikend)

VICKI: (Lachend) Het kwam zomaar naar voren een dag of twee geleden tijdens conversatie. Ik weet niet eens meer wie het was, (pauze) een groepslid.

ELIAS: Dat is niet belangrijk, maar wat wel belangrijk is, is het verbinden met een andere essentie en individu, fysiek gefocust, die ontvankelijk is voor het toelaten van informatie. Vele individuen zijn niet ontvankelijk. Er veel individuen zijn die pogen connectie te krijgen met een andere essentie, en die een connectie kunnen maken en toestaan dat er een klein beetje informatie zal doorstromen. Maar je zult ondervinden dat die informatie zeer beperkt is, omdat zij alleen bereid zijn connectie te maken en maar zo veel toe te staan. Zoals ik al zei, is Michael de gastheer. Ik ben de gast en ben daarom onderworpen, binnen fysieke focus, aan zijn regels, en dit is hoe het behoort te zijn, want dit is zijn focus. (Lange pauze) Zijn dit al je vragen vanavond?

RON: Ik ben klaar.

VICKI: Ja, ik denk dat ik wel weer even mijn mond kan houden.

ELIAS: Goed dan. Ron heeft zoveel lopen hannesen met de mechanische apparatuur, dat er nog maar voor zeer korte tijd over is voor de sessie! (Verwijzend naar de hoeveelheid tape die gebruikt werd na het veranderen van de tape)

RON: Dat is oke.

ELIAS: Je kunt met deze videotape de volgende sessie doen.

VICKI: Da’s een goed idee.

RON: Ja.

ELIAS: Ik ga mezelf excuseren, en ik zal later connectie hebben met jullie, en ik moedig jullie aan om door te gaan met je verbindingsoefeningen en experimenten, begrijpend dat je niet alleen een kind moet zijn, om een veer of een stukje karton te zijn! (Wij faalden vreselijk met onze “zo licht als een veer, stijf als karton” experiment met Guin)

VICKI: Dank je wel.

ELIAS: Je bent zeer, zeer welkom. Ik zal connectie met jullie maken op onze zondagsessie, en ik wens jullie een goede avond en veel affectie.

VIC/RON: Goeienacht.

Elias vertrekt om 10:51 PM

1995 Vicki Pendley/Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden.


Vertaald door