Termen

Categorieën

Elias-TermRedefinedRedefined (not used)Advanced

Termen

Aanwezigheid [je aanwezigheid van jezelf] (Presence)Acceptatie (Acceptance)Alignering (Alignment)Aspect (Aspect)Bewustzijn (Consciousness)
Communicatie (Communication)Counterparts (Counterparts)Door-Bloeding (Bleed-Through)Droom Wandelaars/(Dream Walkers)Dupliciteit/Dubbelzinnigheid (Duplicity)
Energie-Uitwisseling (Energy-Exchange)Essentie (Essence)Focus (Focus)Fragmentatie (Fragmentation)Geloof/Geloven dat/Overtuigingen (Belief)
Golven in Bewustzijn (Waves in consciousness)Herinnering/Geheugen (Remembrance)Het doet er niet toe (It matters not)Impressie (Impression)Intentie (Intent)
JCJR (YCYR)Oriëntatie (Orientation)Perceptie (Perception)Preferentie (Preference)Regio[nale] Gebieden (Regional Areas)
Subjectief/Objectief (Subjective/Objective)Transitie [Overgang] (Transition)Verbeeldingen/beelden (Imagery)Verschuiving (Shift)


Sessie 158Wanneer je ervoor kiest om het fysieke focus te dis-engageren, [te overlijden] dan ga je een gebied van bewustzijn binnen, wat een actie is, die wij transitie noemen.
Sessie 158De tijd [het tijds-framewerk], in jullie termen jullie tijds-framewerk, is heel anders dan het tijds-framewerk van het individu die niet-fysiek de transitie aan het ervaren is … En een individu zou voor heel veel jaren in dit gebied van de transitie kunnen verblijven. Ieder individu gaat de actie van de transitie voor een bepaalde periode van tijd aan, in jullie termen, voor zoveel tijd alsdat nodig is voor hen, om hun geloofsystemen te kunnen aanpakken en voor zoveel tijd alsdat nodig is voor hen, om zich los te kunnen maken van deze geloofsystemen, zodat zij zich weer verder kunnen voortbewegen in het bewustzijn.