Sessie 158


“Onofficiële Informatie/Transitie”


Zondag 16 maart 1997
Deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Ron (Olivia), Cathy (Shynla), Gail (William), Bob (Simon), Drew (Matthew), Jim (Yarr), Norm (Stephen), en Reta (Dehl).
Opmerking: Deze week was ik betrokken in een interactie met een zeer goede vriendin die grootse trauma aan het ervaren was ten gevolge van het zich plotseling in de greep bevinden van de transitie. Zondagochtend ontving ik een brief van haar, die gericht was aan onze groep. De brief werd hardop voorgelezen voordat de sessie begon. Toen Elias arriveerde, startte hij onmiddellijk een discussie op over de transitie. Persoonlijk, denk ik dat informatie over de transitie zeer belangrijk is voor ons allemaal. Tenslotte, leggen wij uiteindelijk allemaal het loodje! Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken, om mijn vriendin te bedanken voor het delen van haar ervaring met mij. Je ervaring zal ons allemaal behulpzaam zijn. Liefs, Vic.

Opmerking voor Mary; Alle arriveer tijden zijn slechts relatief, en verhouden zich naar de batterij van de piramide klok. Liefs, Vic.
Elias arriveert om 7:12 PM. (Tijd was 15 seconden).

ELIAS: Goeieavond. Vanavond, zullen wij ons gaan concentreren op nog meer onofficiële informatie. Wij zullen ons gaan richten op de actie van transitie en ook op jullie verschuiving.

Sommige van jullie hebben voor de actie van transitie gekozen in dit fysieke focus, en hebben de bedoeling om niet meer fysiek te remanifesteren. Anderen kiezen weer wel voor remanifestatie - maar de actie van jullie verschuiving is in vele opzichten zeer te vergelijken met de actie van de transitie. Daarom zullen wij ons gaan concentreren op Regio Gebied 3 en op de actie die plaatsvindt in dit gebied van bewustzijn, zodat jullie het wat beter zullen kunnen begrijpen.

Degenen van jullie die ervoor hebben gekozen om niet meer te remanifesteren in het fysieke focus, en dit bepaalde focus hebben uitgekozen om je finale fysieke manifestatie te laten zijn, beginnen nu al bepaalde elementen van de transitie te ervaren.
Degenen van jullie die wel kiezen voor remanifestatie, beginnen steeds meer onofficiële informatie te herkennen die in lijn ligt met jullie verschuiving.

Het onderwerp over de transitie is lang en gecompliceerd.
Het is ook zeer individueel bepaald - in de beactualisatie ervan en in de bewegingen ervan. Er zijn wel een aantal overeenkomsten die voorkomen in de ervaringen van individuen die we zullen bespreken - alhoewel er zelfs binnen die overeenkomsten ook weer variaties zijn; omdat ieder focus de elementen en gebeurtenissen anders ervaart in de transitie. In eerste instantie zal ik ingaan op de geloofsystemen die door individuen behouden worden.

Wanneer je discontinueert met het fysieke focus treedt je een gebied van bewustzijn binnen - wat trouwens een actie is - die wij de transitie termen. En zoals ik al vaak heb aangegeven, is het tijdskader heel anders van een individu die de transitie niet-fysiek aan het ervaren is. In jouw fysieke beleving van tijd, lijkt een individu zich vele vele jaren in het gebied van transitie te bevinden. Dit is niet van toepassing. En daarom is het ook onnodig om je druk te maken over het verkrijgen van een methode, die individuen zou helpen om ‘sneller’ door de transitie heen te gaan. Vele individuen termen dit binnen hun overtuigingen ‘hulp’ te zijn; om individuen aan de “andere kant” te leiden naar het licht. Dit is een geloofsysteem. Ieder individu gaat de actie van transitie aan, voor zolang als dat het nodig is voor hen om hun geloofsystemen aan te pakken en om zich te ontdoen van die geloofsystemen. Binnen de niet-fysieke actie van transitie, ervaart het individu de tijd niét op dezelfde manier als dat jij dat doet.

Zoals wij al eens eerder besproken hebben zijn er fysiek gefocuste individuen en niet-fysiek gefocuste essenties, die sommige individuen zullen helpen nadat zij – zoals jullie dat noemen – zijn overleden; met de bedoeling om hen te leiden. Dit is anders voor individuen die de transitie volledig in haar natuurlijk flow doorlopen.
Sommige individuen, zoals wij al eerder hebben aangegeven, discontinueren het fysieke focus, en geloven niet dat zij overleden zijn. Sommige individuen raken hier verward over, en blijven heel sterk vasthouden aan hun objectieve bewustzijn. Hiermee verhinderen zij hun eigen beweging binnen de actie van transitie. En daarom zijn er essenties die deze individuen helpen; zij helpen hen de transitie in te bewegen.

Jullie geloofsystemen zijn gebaseerd op waarheden. Ze zijn gebaseerd op gekende realiteiten van niet-fysieke acties. Ze worden omgezet en vervormd naar geloofsystemen. En vandaar dat jullie in het bezit van ideën - zoals het idee dat je individuen na hun overlijden moet redden, dat zij moeten worden geholpen om zich te verplaatsen naar het kosmische licht.
Individuen die de transitie aangaan zullen zich automatisch het gebied inbewegen waar zij de confrontatie aangaan met hun geloofsystemen. Deze geloofsystemen zijn niet meer van toepassing in het niet-fysieke focus – en daarom zullen zij zich gaan ontdoen van die geloofsystemen tijdens de actie van de transitie.

Zoals ik al zei, gaat ieder individu deze actie op een eigen unieke wijze aan, op een wijze die in lijn ligt met hun eigen individuele percepties en geloofsystemen. Aldus, kan de transitie in jullie perceptie van tijd overkomen als het zijn van langdurig, of kort.

Sommige individuen zullen de actie van transitie al voor een gedeelte hebben volbracht in het fysieke focus. Dit is niets nieuws. Dit gebeurt al doorheen jullie geschiedenis zo. Dit is geen nieuw concept. Dit is geen nieuwe actie. Ieder individu die seniliteit ervaart - en dat is altijd al zo geweest - is de actie van de transitie aan het aangaan in het fysieke focus. Dit wordt vervolgens na de dood in de niet-fysieke gebieden van het bewustzijn voortgezet. In zulke gevallen zal de actie van transitie, naar jullie manier van denken over tijd, veel sneller volbracht worden.

Je moet ook onthouden dat je ervoor kan kiezen om te remanifesteren wanneer je een focus discontinueert – maar jij - de jij die je herkent als de jij die je bent, zal de actie van fysieke manifestatie niet herhalen, omdat je geen tweedehands gebruikt onderdeel bent! Iedere manifestatie is nieuw! Daarom zal binnen de actie van transitie altijd een bepaald deel (van je) zich bezighouden met het aanpakken van geloofsystemen, omdat zoals ik al zei, die geloofsystemen niet van meer toepassing zijn in het niet-fysieke focus - en omdat je zult doorcontinueren in het niet-fysieke focus, zijn ze je ook niet langer meer van nut. Op datzelfde “moment” zal een ander aspect van jou, een aspect die jij hebt uitgekozen om te remanifesteren, zich weer vasthouden aan allerlei gevestigde geloofsystemen.

We hebben al eerder aangegeven dat wanneer je remanifesteert, je behoudend bent van geloofsystemen; wat tevens de basis is voor een ander geloofsysteem waar je behoudend van bent – je ideën over reïncarnatie en karma. Die geloofsystemen zijn vervormd, maar ze behouden wel jouw idee van feit; in dat je inderdaad behoudend bent van geloofsystemen in je remanifestatie. En daarom is het zo dat je in een “finale manifestatie” alle geloofsystemen aanpakt in de transitie - van alle focussen.
Individuen die de actie van transitie aangaan in een finale manifestatie zullen het veel intenser en anders ervaren, dan individuen die kiezen voor de transitie en remanifestatie. In een finaal focus, ga je de totaliteit van (al) je focussen aan. Als je kiest voor de actie van transitie in een finale fysieke manifestatie, zul je ook een opening toestaan voor door-bloedingen (doorsijpelingen); wat door-bloedingen zijn van al je andere focussen. Je zult dan niet met alle focussen verbinden, maar je zult er wel met vele verbinden.

Er is nog veel meer informatie over dit onderwerp. Maar ik zal eerst jullie vragen gaan beantwoorden. En eerst gaan wij even pauzeren.

HERVATTING 7:59 PM. (Tijd was 10 seconden).

Opmerking: Voor de pauze, merkte ik wat ik alleen maar kan beschrijven als een fluctuatie van energie op, of een hobbelen van energie op. Het was onmiskenbaar een fysiek gevoel, en het was ook goed te merken aan Elias zijn praten. Ik vroeg Mary gelijk wat haar ervaring hierin was. Ze zei dat er iets was dat net even anders aanvoelde dan normaal - het voelde als een of andere soort van golving aan - maar dat het niet overweldigend was.

ELIAS: We gaan weer verder. Stel jullie vragen maar.

VICKI: Ten eerste, wat was die ‘fluctuering’ die ik voelde?

ELIAS: Ah! Voordat je nog meer vragen stelt, zullen we eerst even gaan onderzoeken wie in deze groep deze onofficiële informatie nog meer opmerkte.

GAIL: Er was daar iets, (ze wijst naar een plek) daar.

DREW: Een hoop mensen zaten te geeuwen.

ELIAS: Ik had jullie al verteld dat deze vermenging, in jullie woorden, completer aan het worden is. In mijn woorden, is het meer beactualiseerd aan het worden, en meer omvattend aan het worden. In deze, was er een vermenging met het geheel van essentie. Dit staat een herkenning toe van alle aspecten, en staat een herkenning toe van diegenen (aspecten) met wie jullie niet familiair zijn binnen de energie die jullie herkennen in het fysieke focus.

Dit zijn subjectieve bewegingen; er is een grotere opname van de vermenging binnen de energie-uitwisseling; net zoals we dat hebben besproken in de uitleg over Seth 2 pas geleden, waar ik al tegen jullie zei dat jullie in de toekomst weleens een vergelijkbare interactie zouden kunnen meemaken. Want terwijl Michael zichzelf acclimatiseert en meer van die vermenging naar het geheel van essentie toestaat, wordt er ook informatie toegelaten van andere aspecten die, in jullie termen, verder weg verwijderd zijn van het fysieke focus. Je zou deze fluctuaties kunnen ervaren, net voordat de communicatie beactualiseerd wordt.

Het effect ervan dat jullie herkennen als ‘dat verdoofde gevoel’, of wat jullie interpreteren als slaperig zijn, is een reactie binnen energie, van onherkenbare energie. Deze energie werd al eenmaal eerder opgenomen, heel kort, en mist emotionele kwaliteit. En daarom is het onherkenbaar voor jullie, en is je automatische respons er een van terugtrekking.

Als je deze informatie goed tot je door laat dringen, zul je ook gelijk kunnen opmerken, hoe gemakkelijk jullie afdoen aan onofficiële informatie - door automatisch jezelf de rationele verklaring aan te bieden dat je ‘slaperig’ bent. In deze, sta je toe dat je een lichte fluctuatie opmerkt, wat een ongewone reactie is maar niet al te ongewoon, en onmiddellijk zul je de reactie weg berationaliseren, en het niet accepteren als onofficiële informatie. Deze gebeurtenis biedt je dus een heel goed voorbeeld aan van je eigen automatische reacties, wat automatische reacties zijn die wij juist trachten te verruimen.

VICKI: Als dát de reactie is, om je slaperig te voelen, waarom voel ik mij dan alsof iemand mij heeft aangesloten op het stopcontact???

ELIAS: Ik zal je vertellen Lawrence, dat jij zeer adept aan het worden bent in het herkennen van onofficiële informatie. Je zoekt dit. Je hebt jezelf ook aangeleerd om opmerkzaam en erkennende te zijn van alle onofficiële informatie. Je mag er dan geen explanatie voor hebben, of mag het dan niet kunnen begrijpen, maar je merkt het wél op. In deze, reageer je er dus niet op dezelfde manier op, en evenmin deed William dit, als dat anderen dat doen. De meeste individuen blijven maar afdoen aan dat kleine (fluisterende) stille stemmetje. En in deze, zal niet herkende energie zich terugtrekken. Je hebt Michaels voorkeur overgenomen om er met beide benen in te springen en de confrontatie aan te gaan met onbekende activiteiten. Daarom is je reactie anders. (Pauze).

VICKI: Ik zou wat vragen willen stellen over de transitie; sommige vragen komen van mijn vriendin af en sommige vragen zijn van mij, ten gevolge van mijn interactie met haar. Een van mijn eigen vragen gaat over haar ervaring waarin ze voelde dat een deel van haar was doodgegaan en waar ze ook daadwerkelijk om heeft moeten rouwen. Mary heeft een vergelijkbare ervaring gehad, die ze op dezelfde manier beschreef. Kun je uitleggen wat dat voor een ervaring was?

ELIAS: In jouw manier van denken, zou het ‘t makkelijkste voor je zijn om te denken dat je bent doorkruist met een ander zelf en dat dit ander zelf zich jouw rol heeft toegeëigend, en dat jij dit herkent en daarom rouwt om het aspect dat werd vervangen. Dit is niet juist. Het is zeer natuurlijk voor individuen om dit soort reacties te ervaren, omdat dit hetgene is waar je familiair mee bent. In feite, is er helemaal niets verloren gegaan. Er heeft geen sterven plaatsgevonden. Er vond geen omwisseling van zelven plaats.
Een herkenning van, wat jij ziet als je subjectieve zelf, komt naar boven. Omdat je singulier denkt, is het automatisch voor je om over jezelf te denken als twee.

Als je afgestemd bent op jullie geloofsystemen van de psychologie, dan denk je in termen van je bewuste zelf en van je onbewuste zelf, je denkt over jezelf als twee zelven. Als je afgestemd bent op jullie religieuze geloofsystemen, dat denk je in termen van jezelf en van je ziel – twee. Als je afgestemd bent op deze informatie, dan denk in termen van je bewuste objectieve zelf en van je subjectieve zelf. Je denkt dus nog steeds in termen van twee. Het zijn er geen twee! Het is er één. Het zijn de verschillende acties van één.

In dit denkproces, waarin je steeds meer subjectieve activiteiten toelaat die je ook objectief kan herkennen, begin je dus te denken in termen van een ander zelf. De zelf waar je familiair mee bent, de objectieve jij, lijkt te worden opgeconsumeerd. En daardoor voelt het voor een individu aan alsof zij aan het rouwen is over de dood van haar objectieve zelf.
In werkelijkheid, is er geen “overname”. Er is een herkenning van subjectieve activiteiten. En dat is heel anders, in actie, dan waar je vertrouwd mee bent. In een poging jezelf een uitleg aan te bieden, denk je in termen van het verliezen van een deel van jezelf. Maar je bent helemaal geen deel verloren. Je staat alleen maar toe dat subjectieve activiteiten objectief meer gekend gaan worden. Maar het is een gebruikelijk gevoel hoor, wat dit individu ervaart. Je mag haar vertellen dat er geen dood heeft plaatsgevonden.

VICKI: Kun je uitleggen waarom, als zij in de spiegel kijkt, zelfs haar ogen dood lijken te zijn?

ELIAS: Ja – want dit is waar zij in gelooft. En dus zal je deze geloofsystemen versterken, door jezelf er objectieve informatie over aan te bieden, en door het naar jezelf toe te demonstreren. Want dit is het gevoel dat wordt ervaren. Aldus, wordt het geloof erin gevestigd. Dit wordt fysiek versterkt, omdat het geloof erin sterk is. Het individu kan geen verklaringen vinden voor de gebeurtenissen die zij ervaren. Er kan niets zinnigs van worden gemaakt. En daardoor, zal het individu gaan worstelen om er een of andere persoonlijke verklaring voor te vinden, en wanneer zij zich kunnen vasthechten aan een verklaring die toereikend lijkt, zullen zij die verklaring gaan objectificeren en versterken. Dit geeft hen het gevoel dat de vloer niet onder hen wegvalt - het biedt hen een houvast. In de fysieke ervaring van transitie, zul je geen vloer meer onder je voeten kunnen voelen, waardoor je naar een draad zal grijpen om je aan vast te klampen, om vast te kunnen blijven houden aan het vertrouwde.

(Intens gesproken) Wees erop attent, diegenen van jullie die wensen te remanifesteren. De actie van transitie is zeer vergelijkbaar met de actie van jullie verschuiving. En in deze, zoals wij jullie al hadden verteld, zal deze verschuiving vergezeld gaan worden door veel trauma – omdat je onofficiële informatie zult ervaren en daardoor een veel bredere periferie van realiteit zal ervaren. Wat niet wil zeggen dat je maar automatisch zal kunnen begrijpen wat je waarneemt. Je zult ervaringen hebben, en je zult er geen objectieve verklaringen voor hebben. Aldus, zal er in de beginstadia van de verschuiving, zonder informatie, veel trauma zijn.

En dit is nu precies het punt van je participatie met dit forum – om bij te dragen in het bewustzijn tot de vermindering van dit trauma – en waarvan ik het belang niet genoeg kan benadrukken! Ik kan jullie de realiteit van dit trauma niet genoeg benadrukken.
Kijk maar eens naar individuen die de transitie ervaren in het fysieke focus - die niet voor de seniliteit kiezen. Er heerst veel angst, veel verwarring, veel onbegrip – wat trauma veroorzaakt. En ik praat hier niet over een lichte ontsteltenis! Ik praat hier over trauma! Ik benadruk dit al vanaf het begin van onze sessies, en zal dit punt blijven benadrukken; omdat het van groot belang is, en jullie beïnvloeding in het bewustzijn is groot, en is ook dringend nodig! (Een nadrukkelijke stilte volgt).

VICKI: Nou, ik heb deze week nogal van dat trauma mogen proeven zeg, en dan te bedenken dat het nog geeneens mijn eigen ervaring was!
Een van haar opmerkingen was; “Ik weet dat het geen Alzheimer of seniliteit is, maar het voelt wel zo aan, en ik vraag mij af of ik gezakt ben voor mijn test – of ik wel in staat ben om door mijn transitie heen te gaan met al mijn zintuigen nog intact!”

ELIAS: Haar zintuiglijke waarneming is nog prima intact! (Glimlachend) De beweging zal dan niet zo duidelijk te begrijpen kunnen zijn voor haar, maar haar perceptie zintuig heeft haar bepaald niet verlaten!

Seniliteit wordt voor het grootste deel redelijk geclassificeerd door jullie wetenschappers. Want hoewel zij de werkelijke functie of actie ervan in het bewustzijn niet begrijpen, is het herkenbaar voor jullie wetenschappelijke gemeenschap; want je beactualiseert fysieke manifestaties in conjunctie met deze actie van transitie.

Dit individu (vriendin van Vic) is geen seniliteit aan het creëren.
Maar laat mij jullie nogmaals zeggen, dat het aangaan van transitie door middel van seniliteit, naar jullie manier van denken, veel gemakkelijker zal zijn. Omdat je jezelf de luxe toestaat van het ontdoen van je persoonlijke verantwoordelijkheid, en omdat je jezelf toestaat dat je subjectieve activiteiten ervaart, zonder dat je rekening hoeft te houden met de objectieve conformiteiten van jullie maatschappelijke structuren.

VIKCI: Dus mensen die wel de seniliteit creëren, voelen zich niet zoals mijn vriendin zich voelt?

ELIAS: Nee.

BOB: Is seniliteit een keuze?

ELIAS: Ja.

BOB: En wanneer die keuze eenmaal is gemaakt, is er geen terugweg meer.

ELIAS: Dat is niet waar.

BOB: Nou ja, ik heb er in iedergeval nog nooit van gehoord dat er situaties waren waarbij seniele mensen zijn teruggekeerd uit die seniele staat. Bestaat dat dan?

ELIAS: Ik zeg niet dat zij daarvoor zouden kiezen, maar het is niet onmogelijk om te doen. De keuze werd gemaakt om de transitie aan te gaan in het fysieke focus (leven).

BOB: Het zou makkelijker zijn om niet terug te keren uit die seniele staat, omdat zij nu eenmaal die keuze hebben gemaakt en al op weg zijn, en dan lijkt teruggaan niet zo’n goed plan.

ELIAS: In jouw termen, zou het zijn doel voorbij schieten.

BOB: Oke. Goed antwoord trouwens! (Lachend).

NORM: Die twee acties - mijn bewuste en mijn onbewuste – gebruik ik ook geloofsystemen in mijn onbewuste?

ELIAS: Ze beïnvloeden je onbewuste.

NORM: Ik droom in mijn onbewuste. Soms maak ik mijn objectieve, bewuste geest gewaar van wat er gaande is, maar in principe droom ik altijd onbewust. Is dat waar? De droom-actie continueert gewoon altijd door?

ELIAS: Nee. Alle elementen van bewustzijn dromen; alles. Er bestaat geen enkel ding in bewustzijn dat niet droomt. Deze (droom) actie is géén doorcontinuerende actie. Het is een actie die tijdelijk wordt aangegaan gedurende bepaalde tijdsperiodes, om subjectief te kunnen communiceren.
Wanneer ik tegen je zeg dat alle bewustzijn droomt, dan is dit van betrekking op alle fysieke manifestaties van het bewustzijn. Een steen droomt. Een elektron droomt.
Er zijn kaders van tijd gereserveerd, waarin subjectieve activiteiten kunnen worden uitgeoefend; waarin gecommuniceerd kan worden in het bewustzijn.

NORM: Is dat onderdeel van het in-en-uit knipperen?

ELIAS: Niet op de manier zoals jij denkt. Je bent continue in deze actie (het in-en-uit het bewustzijn knipperen) betrokken gedurende je fysieke focus. Aldus, vindt deze actie ook in je slaapstaat plaats.

NORM: Kan ik in mijn dromen, in mijn onbewuste staat, of in die actie van mijn bewustzijn, de transitie ingaan – Regio Gebied 3 ingaan?

ELIAS: De actie van transitie betrekt het geheel van je focus. Het is niet alleen beperkt tot je droomstaat. Het is een complete engagering van geloofsystemen, terwijl fysiek gefocust. Het is ook een samensmelten van het subjectieve en objectieve bewustzijn. In deze, betrek je je geloofsystemen. Subjectieve activiteiten lijken anders dan objectieve activiteiten. Objectieve activiteiten zijn verbeeldingen van subjectieve activiteiten. Het is ook een vertaling ervan. De vertaling heeft van doen met verschillende typen informatie. Het heeft van doen met zintuiglijke informatie. Subjectieve activiteiten houden zich niet bezig met zintuiglijke informatie. En daarom is het je onfamiliar, wanneer het door-bloed naar je objectieve gewaarzijn. Het lijkt anders te zijn. Soms, lijkt het onvertaalbaar te zijn. Daardoor raak je verward, omdat je je ervaring niet langer meer begrijpt.

NORM: Kan je het niet gewoon opslaan, en later proberen te integreren? Ik had van de week zo’n dergelijke droom. Ik probeerde te zien of ik mezelf zou kunnen verwarren, denk ik. Ik keek naar vijf unieke personages die opgebouwd waren uit ongewone voorwerpen, zoals bijvoorbeeld een van hen een wijnglas had als hoofd. Volgens mij was ik ermee aan het communiceren. Het is een van die dingen die ik later zal gaan proberen om te verklaren. Misschien niet helemaal nu, maar later.

ELIAS: Dit was wat je kan kwalificeren als het zijn van een tegenovergestelde actie - van objectief bewustzijn die doorbloed naar subjectieve activiteiten, die je jezelf vervolgens aanbied (als) een objectieve waarneming.
Je kan ervoor kiezen om de transitie aan te gaan in het fysieke focus, of je kan ervoor kiezen om de transitie aan te gaan in het niet-fysiek focus. Het is geen geval van “Ik ga deze ervaring even in de wacht zetten en het later evalueren”. Het is een spontaan ervaren. Je hebt hiervoor gekozen. Als je deze actie niet wenst aan te gaan, dan zul je het ook niet uitkiezen. Echter, zoals ik al verklaarde, zelfs al kies je er niét voor om de transitie aan te gaan in het fysieke focus - tijdens een finale manifestatie of anderszins – hoe dan ook zul je nog steeds betrokken zijn in de actie van de verschuiving – en die actie is zeer vergelijkbaar met bepaalde aspecten van de transitie, zoals die ervaren wordt in het fysieke focus.

NORM: Dan geloof ik dat seniliteit geen substituut is voor een droomrealiteit.

ELIAS: Nee.

NORM: Ik ben gewoon niet slim genoeg om te kunnen doen wat mensen doen in hun staat van seniliteit.

ELIAS: Je zou voor dit geloofsysteem van de massa kunnen kiezen, en seniliteit creëren. Maar in dit forum, is het de doelstelling om deze actie te creëren zonder de opneming van seniliteit.

NORM: Maar dromen zijn niet noodzakelijkerwijs behulpzaam.

ELIAS: Ze zijn zeer behulpzaam, maar ze omvatten niet het geheel ervan.

RETA: Mag ik je weer een vraag stellen over het scenario van dit hele proces?
Wij komen dus van een essentiefamilie, wij kiezen ervoor om een focus te hebben, we gaan door die focus of die manifestatie heen, vervolgens kiezen we voor de transitie waarin een vermenging plaatsvindt, en dan hebben we een beactualisatie? Is dat het scenario? Wij voegen ons weer terug bij onze essentiefamilie, of wat? Wat mis ik hier?

ELIAS: Je begint niet vanuit een essentiefamilie. Je bent essentie. Je kiest een essentiefamilie aan te gaan, of je kiest ervoor, in jouw woorden, om deel uit te maken van een essentiefamilie, omdat je in overeenstemming bent met het collectief van deze essenties. Je begint niet of ontspringt niet vanuit een essentiefamilie. Je kunt ervoor kiezen om de cyclus van fysieke manifestatie in te gaan, of je kunt ervoor kiezen om dat niet te doen. Er zijn essenties die kiezen voor de cyclus van fysieke manifestatie, voor de ervaring ervan. Er zijn ook essenties die voor geen enkele fysieke manifestatie kiezen, van geen enkel soort. Aldus, zullen zij ook niet dit type van cyclus ingaan. Het is allemaal jouw keuze.

RETA: En dan komen we hier – degenen die kiezen hierheen te komen - en dan gaan we door de transitie heen, en dan hebben we een vermenging met andere delen van onszelf, en dan …

ELIAS: Je ervaart transitie als de focus. Er is geen her-vermenging.

RETA: Je zei dat wij in de transitiestaat alle geloofsystemen van al onze focussen bij elkaar verzamelen. En dan wat?

ELIAS: Dan zul je die geloofsystemen onder handen nemen. Als je voor niet-remanifestatie kiest, zul je het geheel van alle geloofsystemen onder handen nemen die in alle focussen van (je) essentie behouden werden. En terwijl je je gewaarzijn verruimd en je je ontdoet van al die geloofsystemen die behouden werden door al die focussen, bereidt je jezelf voor op de actie die je hebt uitgekozen om mee door te continueren in het niet-fysieke focus. Je vermengt niet op, je wordt niet op-vermengd in een grotere entiteit. Je bent dit al!

Ik kan heel goed begrijpen dat dit concept bijna onmogelijk te begrijpen is. Omdat jij denkt aan één focus alszijnde jij, die in de transitie de geloofsystemen moet aangaan van alle focussen van essentie, wat er een van die is, en er eentje van die is, en er eentje van die is, en er een van die daar is, (gelach), en terwijl je al die geloofsystemen moet aanpakken van al die andere individuen die allemaal jij zijn maar ook niet jij zijn, vermeng je op wonderbaarlijke wijze op in het geheel van essentie. Nee!

RETA: Nee?

ELIAS: Je bént het geheel van essentie.

RETA: Oke. Wat als ik ervoor zou kiezen om in die situatie te blijven zitten, wat ben ik dan in hemelsnaam aan het doen??? (Veel gelach) Verruimen? Creëren? Wát???
In mijn geloofsystemen, in mijn religie, bereik ik telkens verschillende niveaus van een bepaalde situatie. Afhankelijk van hoeveel ik heb bereikt, kan ik naar bepaalde niveaus gaan en vervolgens mijn weg omhoog werken. Maar wat ik nu wil weten is, wat doe ik daar??
(Een punt voor persistentie!)

ELIAS: Herken dit als het zijn van geloofsystemen!

RETA: Dat gedeelte ken ik al!

ELIAS: Nee, dat ken je niet! (Wij liggen inmiddels allemaal in een deuk)

RETA: Oke, nog één keer; wanneer ik daar boven aankom, en ik al die geloofsystemen heb aangepakt en afgedankt - wat op zichzelf al aardig wat tijd in beslag zal nemen - en dan ben ik daarmee klaar, en dan ben ik mijn eigen essentie aan het zijn, en dán … Wat ga ik dan doen, wat ben ik dan aan het doen, als ik met al dat andere klaar ben???

ELIAS: Wat je ook maar kiest te gaan doen!!

RETA: Krijg nou wat!!! (Veel gelach)

ELIAS: Je mag gaan creëren wat je ook maar voor realiteit wenst te gaan creëren. Je zou zelfs een hele planeet kunnen gaan creëren helemaal voor je zelf alleen, die alleen bewoond zou worden door je prachtige bloemen, als je dat zou willen!

RETA: Zolang jij ook daarboven bent zodat wij met elkaar kunnen kletsen, vind ik het allemaal best!

ELIAS: Ik zal niet “daar boven” zijn, maar ik zal daar zijn! En wij zullen samen van je bloemen genieten! (Norm heeft het inmiddels niet meer van het lachen)

RETA: Oke. Je bent geweldig!

ELIAS: En op deze noot, zullen we weer gaan pauzeren, en gaan we daarna weer verder met jullie vragen. (En hij vertrekt al lachende!)

HERVATTING 9:13 PM. (Tijd was 15 seconden).

ELIAS: (Grinnikend naar Reta, waardoor wij allemaal weer in lachen uitbarsten). Ik heb een grote affectie voor deze essentie Dehl!

RETA: Dank je wel! Ik apprecieer dat. (Pauze)

VICKI: Ik zou graag nog wat meer vragen willen stellen voor mijn vriendin. “Het komt mij helemaal niet als zinnig over dat het een voordeel zou zijn om de transitie te doen terwijl je in leven bent, en, is het beter om in de transittie te zijn gedurende de verschuiving?”

ELIAS: Voor wat betreft de tweede vraag. Er bestaat helemaal geen betere of slechtere tijd om de transitie aan te gaan. Het is slechts een actie die je aangaat, net zoals je een vergelijkbare actie aangaat als je de fysieke manifestatie in gaat, waarover wij al eerder hebben gesproken.

Voor wat betreft je eerste vraag. Ieder individu kiest, in lijn met zijn eigen intentie en verlangen, hoe hij de actie van transitie zal aangaan. Precies dezelfde actie wordt aangegaan, of het nu in het fysieke focus is, of in het niet-fysieke focus is. Het maakt niet uit.

VICKI: Geen van beider situaties levert meer voordeel op?

ELIAS: Dat is niet wat ik zeg. Men kiest voor de actie van transitie terwijl zij nog doorcontinueren in het fysieke focus omdat dit – zoals ik al zei – de beweging ervan in de niet-fysieke staat wat ‘sneller doet gaan’ – naar jullie manier van denken. Sta mij toe jullie een zeer hypothetisch voorbeeld te geven. Dit is zéér figuratief, het is slechts een illustratie.

Je bent een fysiek manifest individu, en je ‘stopt’ met het fysieke focus. Op het moment van je overlijden, ga je in de niet-fysieke staat de actie van transitie aan; wat betekent dat je je fysiek-gefocuste geloofsystemen onder handen neemt. Laten we eens zeggen dat je van plan bent om te remanifesteren. Gedurende een tijdsframewerk van vijftig van jullie jaren, ga je de actie van transitie aan. Je kiest voor remanifestatie. Je kiest ervoor om in deze remanifestatie de transitie actie aan te gaan - in het fysieke focus. Je volbrengt deze actie, en op het moment van je overlijden beweeg je je de actie in van de niet-fysieke transitie, die doorcontinueert voor zo’n tien van jullie jaren, want je bent al door een heleboel van je geloofsystemen heengegaan.

Welnu; in werkelijkheid is dit niet het geval - is dat tijdsframewerk niet van toepassing, omdat er in de niet-fysieke transitiestaat geen jaren bestaan zoals jullie die tijd van jaren fysiek beleven – ongeacht dat in jouw beleving iemand gedurende zo’n vijftig jaar in de transitiestaat kan lijken te verkeren. Het is afhankelijk van het individu en de geloofsystemen die hij had, en is het ook afhankelijk van het feit of hij ervoor kiest om te remanifesteren of om niet te remanifesteren. En daardoor lijkt het alsof er een verschil in de lengte van tijd bestaat – omdat het element van tijd in de transitiestaat alleen maar relevant is voor fysiek gerichte focussen – omdat in de niet-fysieke staat van transitie de ‘tijd’ slechts ten dele als element geldt – omdat op een bepaald moment de focus zich zal losmaken van het objectieve bewustzijn.

Zolang zij die objectieve continuatie van perceptie blijven vasthouden, continueert er een tijdsframewerk te blijven bestaan, alhoewel het anders is. Het is niet sequentieel, het is niet lineair, en het wordt niet gemeten in momenten, zoals jullie daar bekend mee zijn. Je kunt het meer vergelijken met je droomstaat, waar je ook behoudend bent van een tijdsframewerk. Het is niet hetzelfde tijdsframewerk als in je wakende staat, het is anders, maar het element van tijd bestaat wel in je droomstaat. De objectieve perceptie van tijd in de niet-fysieke transitiestaat, kun je daarmee vergelijken.

VICKI: In je analogie van dit individu; wordt de keuze om de transitie fysiek of niet fysiek te ervaren, puur gemaakt voor de ervaring ervan?

ELIAS: Laat mij je zeggen dat over het algemeen … en je moet onthouden, dat het geen regel is – maar over het algemeen gesproken, kiezen individuen voor de transitie gedurende het fysieke focus, vanwege een doel – zoals jullie dat termen.

VICKI: Dus, zit er meer achter die keuze, en gaat het niet alleen maar om de ervaring?

ELIAS: Nogal! Dit wordt niet alleen maar aangegaan voor de ervaring ervan in het fysieke focus. Ze zijn behoudend van een doelstelling binnen hun intentie, waarvan dit een element ervan is. Het is zeer beïnvloedende van de beweging in het niet fysieke focus.

Er bestaan vele verschillende soorten redenen voor deze actie. Sommige van die redenen zijn deels om de ervaring ervan te ondergaan - maar nogmaals - staat dit in connectie met hun intentie, die doorwerkt – in jullie manier van denken – in de niet-fysieke gebieden van bewustzijn.
In deze, kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor deze ervaring, zodat het individu zichzelf er een herkenning en begrip van kan aanbieden, zodat het individu subsequent – andere individuen in het fysieke focus - behulpzaam kan zijn.

VICKI: Als je kiest voor transitie terwijl je nog fysiek gefocust bent, en je kiest er ook voor om dit je laatste of finale focus te laten zijn - ben je op dat moment dan alle geloofsystemen van al je focussen aan het engageren?

ELIAS: Ja.

VICKI: En zou dit de ervaring zijn die (mijn vriendin) had deze week? Ik heb namelijk het gevoel dat zij voor deze keuze heeft gekozen.

ELIAS: Dit is het begin van het ervaren van alle geloofsystemen van alle andere focussen. Maar finale manifestaties zijn veel gecompliceerder – zoals ik al zei – binnen de actie van transitie; want als ik tegen je zeg dat je alle geloofsystemen aan het aangaan bent van al je focussen – dan heeft dat betrekking op het feit dat je (ze) aan het herinneren bent.

Je bent niet alleen beperkt tot deze dimensie van fysieke manifestatie. Je bent fysiek manifest in vele dimensies. En dus heb je niet alleen te maken met de geloofsystemen van deze planeet en deze fysieke manifestatie, maar het je te maken met de geloofsystemen van al je manifestaties; en dit is de reden waarom je in het fysieke focus niet het geheel van je transitie kan bereiken of volbrengen. Je inzicht of begrijpen, binnen enig singulier fysiek focus, kan de uitgestrektheid van de multidimensionaliteit van jezelf, niet accommoderen.

Geen enkel één focus kan die diversiteit van het zelf, geheel bevatten en begrijpen. Het gaat voorbij je fysieke comprehensie, en niet alleen in dit fysieke focus maar binnen enig fysieke manifestatie, omdat je met opzet de fysieke manifestatie hebt gecreërd om beperkt te zijn.

DREW: Wanneer je gekozen hebt voor transitie, kan het dan voorkomen dat je op een bepaald punt ervoor kiest om het toch maar stop te zetten?

ELIAS: Dat is minder waarschijnlijk.

DREW: Die vrouw (vriendin Vic.) die deze ervaringen heeft, kan er dus vanuit gaan dat die ervaringen zullen doorcontinueren, en dat die ervaringen zelfs nog intenser kunnen worden?

ELIAS: Correct.

DREW: Wat het nog moeilijker voor haar maakt om toekomstig om te kunnen gaan met haar objectieve realiteit?

ELIAS: Tenzij ze haar perceptie verandert; ja.

DREW: En wat zou je dan voor advies kunnen geven aan iemand die zich in deze (transitie) situatie bevindt tot aan zijn dood, en die een toekomst tegemoet gaat die steeds moeilijker te begrijpen en te bevatten zal zijn?

ELIAS: Blijf de objectieve elementen van bewustzijn herkennen die – zoals jullie dat termen – aanvaardbaar zijn. En erken je gedachten dat ‘je in controle bent’ in je objectieve gewaarzijn, echter moet je je ook realiseren dat ‘controle hebben’ slechts een geloof is. Omdat het niet nodig is, omdat je op geen enkel moment, onderstreep dit, uit controle bent.
De subjectieve activiteiten die door-bloeden en die schijnbaar steeds opdringeriger worden zijn, in werkelijkheid, een vermenging van die twee aspecten van bewustzijn. In deze, moet het individu zichzelf eraan herinneren dat hij voor deze actie gekozen heeft; en zoals voor alle acties van subjectieve activiteiten geldt, hoe meer je tegen tegen de actie die je hebt gekozen in gaat, hoe meer moeilijkheden je voor jezelf creërt.

DREW: Dus leidt dit weer terug naar het hebben van vertrouwen op je zelf.

ELIAS: Alle dingen zijn gebaseerd op het vertrouwen hebben op het zelf.

De personen die betrokken zijn in deze actie (van transitie) zou ik er ook aan willen herinneren dat de actie zelf, het aangaan van geloofsystemen is. Daarom zullen alle geloofsystemen waar aan vastgehouden wordt in dit focus, en waar aan vastgehouden wordt in deze dimensie, naar boven komen drijven, om zo te zeggen. In deze, zou het wijs zijn voor het persoon om alle gedachten en emoties op te merken – en om de geloofsystemen te identificeren die gepaard gaan met deze gedachten en emoties – omdat de actie van transitie ervoor dient om je door deze geloofsystemen heen te bewegen, en om je van die geloofsystemen los te maken.

DREW: Omdat geloofsystemen voor ons een vereiste zijn om fysiek te kunnen manifesteren – zou het dan logisch zijn om te zeggen dat er maar zoveel geloofsystemen kunnen zijn waar wij doorheen kunnen gaan terwijl wij fysiek manifest zijn? Omdat het ons op het punt zal brengen waarbij er niet genoeg geloofsystemen meer overblijven voor ons om fysiek manifest te kunnen blijven?

ELIAS: Het geheel van transitie valt niet aan te gaan in het fysieke focus.

DREW: En terwijl die vrouw haar geloofsystemen aan het afgooien is, om zo te zeggen - is het gevolg dan niet dat haar objectieve realiteit steeds meer en meer bizar zal lijken te worden? Zal haar objectieve realiteit haar niet steeds meer bizar lijken over te komen?

ELIAS: Zonder informatie: Ja.

DREW: Het lijkt bijna alsof je jezelf een straf oplegt – om op deze manier door je resterende jaren heen te moeten gaan, om een leven te moeten leiden dat …
Het klinkt in ieder geval niet als een makkelijke keuze om te maken voor jezelf! (Elias begint te lachen). En dat zal dan waarschijnlijk ook wel de reden zijn waarom dat mensen gek worden, omdat hun geloofsystemen zo worden geminimaliseerd, bij wijze van spreken … als je het vergelijkt met mensen die al hun geloofsystemen nog gebruiken om te functioneren.

ELIAS: Je zou het individu als gek of gestoord kunnen beschouwen. Maar uiteindelijk, zal het individu zichzelf toch informatie gaan aanbieden vanuit essentie. Want zonder informatie - heb je gelijk - zou dit kunnen overkomen als het zijn van een zelfopgelegde marteling.
Maar nogmaals, en zoals ik je al diverse malen verteld heb - zal je essentie je nooit laten vallen en zal je essentie je nooit misleiden en zal je essentie zal je nooit ten nadele zijn.
Want terwijl het individu steeds meer toestaat dat zijn subjectieve activiteiten objectiviteit worden - ofwel terwijl het individu steeds meer gewaar wordt van zijn subjectieve activiteiten - wordt het individu ook steeds meer gewaar van zijn impulsen – wat de taal van het zelf van het individu aan zichzelf is - en in deze zal het individu steeds meer een kennen en een afweten van het zelf gaan vestigen.

In de beginfase, naar jullie manier van denken, van deze actie van transitie, blijf je vasthouden aan je objectieve gewaarzijn, omdat dit vertrouwd is. En omdat je vast blijft houden aan dit objectieve gewaarzijn, maar tegelijkertijd ook subjectieve activiteiten toestaat, raak je verward. Je zal het gaan vermengen. Je zult voor korte tijd een periode ervaren die je beschouwt als het zijn van ongemakkelijk; maar het is niet nodig voor Elias of Jade om informatie aan te bieden, behalve informatie die dient ter hulp en ondersteuning - omdat het individu zelf informatie zal aanbieden aan het individu zelf – ter haar begrijpen ervan – en dat is dit bepaalde individu ook al aan het doen. Want nu al, begint dit individu zichzelf informatie aan te bieden, ondanks haar ervaring met trauma, en begint ze in kleine hoeveelheden, de antwoorden die zij haarzelf aanbiedt, ook te ontvangen.

Je zou kunnen zeggen dat de truc van deze actie is om te luisteren naar het zelf, en om niet af te doen aan jezelf door te zeggen tegen jezelf dat je gestoord bent; wat ook de reden is van dit soort discussies, zodat je je eigen stem leert identificeren en onofficiële informatie leert identificeren. En terwijl je steeds dichter je verschuiving of transitie nadert, zul je steeds meer gaan intunen op het luisteren naar je zelf, en zul je gaan leren om niet af te doen aan de informatie die je jezelf aanbied. In deze, verminder je je trauma en verhoog je je begrip.

BOB: Gegeven de discussie die wij net hadden – markeert de verschuiving het begin van het einde van fysieke manifestatie?

ELIAS; Nee.

BOB: Als de verschuiving vergelijkbaar is met de transitie, en wij ons bewegen naar het hebben van minder geloofsystemen, dan bewegen wij ons toch ook tegelijkertijd naar een vermindering van vermogen om fysiek manifest te kunnen zijn?

ELIAS: Ze zijn niet dezelfde actie. Ze zijn vergelijkbaar, maar niet dezelfde actie. In de actie van transitie, ben je je aan het ontdoen van geloofsystemen. In de actie van de verschuiving, ben je geloofsystemen aan het accepteren. Je continueert geloofsystemen te blijven behouden, maar je erkent dat het geloofsystemen zijn, en je accepteert dat gegeven; waardoor die geloofsystemen geen objectieve kracht meer wordt toegestaan.

BOB: Dus na de verschuiving, zal transitie een fluitje van een cent zijn!

ELIAS: Dat heb je goed gezien! (Met humor). Alhoewel (veel gelach) je verschuiving relatief is aan dit focus!

BOB: Verdorie! Nou ja, misschien is dit wel mijn laatste focus.

RETA: Kun je ons vertellen of er in deze kamer mensen zijn die aan hun finale focus bezig zijn? Bijvoorbeeld ik? Ik weet het gewoon niet!

ELIAS; Binnen probabiliteiten, sinds er geen absoluten bestaan, kiezen jullie allemaal – in dit huidige moment – voor de remanifestatie.

RETA: Bedankt.

ELIAS: Sommige mensen kiezen voor remanifestatie. Sommige niet. Degenen die daar niet voor kiezen gaan alle geloofsystemen onder handen nemen van al hun focussen. Wat je zult opmerken is dat je begint met de focussen waar je het meest familiair mee bent.

VICKI: Oh! (Er gaat een lichtje branden – kwartjes vallen op hun plek!)

ELIAS: Je zult eerst informatie gaan door-bloeden van focussen van deze dimensie, en vervolgens zal je gewaar worden van andere focussen; omdat je bewust, objectief, langzaam maar zeker moet gaan acclimatiseren naar de actie van door-bloedingen. Het is minder zenuwslopend voor je om getuige te zijn van door-bloedingen van andere focussen en geloofsystemen, als je een ander ziet die op jezelf lijkt, en die op dezelfde species lijkt als de species waartoe jij behoort.

NORM: De psychische structuur die bekend staat als het massabewustzijn, zal dat nog behulpzaam zijn in de trauma’s van deze verschuiving?

ELIAS: Ja. Dit is waar je je aan vasthecht, en waar je ook hulp van ontvangt, binnen de actie van de verschuiving.

NORM: Bestaat er zo’n zelfde psychische structuur in het gebied van de transitie?

ELIAS: De transitie is een hoogst geïndividualiseerde actie. Wat niet wil zeggen dat er geen essenties beschikbaar zijn in bewustzijn die je hulp aanbieden; maar essenties zullen zich nooit aan je opdringen; er moet een verzoek tot hulp zijn.

NORM: Zou je het massabewustzijn of die psychische structuur, een “ding” kunnen noemen?

ELIAS: Je mag er voor tijdelijk zo over denken, alhoewel bewustzijn geen “ding” is. Jij bent geen “ding”!

NORM: Maar tijd wel.

ELIAS: Echter ook niet! (Grijzend, en veel gelach).

VICKI: Ik heb nog een vraag die ik wil stellen voor mijn vriendin. “Omdat ik erin geloof dat wij bepaalde fysieke condities creëren om ons gegrond en verbonden te kunnen houden in ons aardse focus, vraag ik mij af om die langzame verbetering in mijn longen een indicatie is van het feit dat ik nog steeds niet erg gegrond ben? Als dat zo is, heeft Elias dan enige suggesties voor mij, om mij beter te kunnen gronden, zelfs ondanks alle verwarring waar ik op dit moment doorheen ga?”

ELIAS: Ten eerste; herken en erken de actie die je gekozen hebt - wat actie van transitie is. Herken de geloofsystemen. Dit, wat je hier aanhaalt, is een geloofsysteem. Ik heb al eens eerder gesproken over het gegrond zijn, alhoewel deze term niet door mij gebruikt wordt zoals jullie dat woord gebruiken in metafysische termen.
In de actie van transitie is het de bedoeling dat je je probeert verder te bewegen. Je geloofsysteem over gegrond zijn, is hier tegengesteld aan. Hierdoor leen je alleen maar meer energie toe aan de continuatie van de objectificering van alle informatie hierover, en daardoor zal de verwarring alleen maar groter worden. Gedurende deze verwarring, zal je fysieke lichaamsbewustzijn dus ook conflicterende instructies ontvangen. En dit creërt fysieke malaises. En dus, als je blijft doorcontinueren met deze actie, zal de fysieke manifestatie (malaise van de longen) ook blijven doorcontinueren. En als je geloofsystemen minder vat op je hebben, zullen de fysieke manifestaties ook minder vat op je hebben.

VICKI: Dank je wel.

ELIAS: Je bent welkom.

En dit was het voor vanavond. Voor jullie allemaal, een zeer liefdevol, au revoir!

Elias vertrekt om 10:20 PM.