Sessie 143


“De Herinnering Continueert”Zondag, 29 december 1996
Deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Ron (Olivia), Cathy (Shynla), Gail (William), Jim (Yarr), Jene (Rudy), Bob (Simon), Norm (Stephen), Reta (Dehl), en twee nieuwe deelnemers, Laura (Javet), en Rose (Sasha).
Elias arriveert om 6:52 PM. (Tijd was 20 seconden).

ELIAS: Goeieavond. (Tegen Laura en Rose) Welkom, nieuwe essenties! (Tegen de groep) Vanavond kunnen jullie met vragen beginnen, omdat jullie nu wat meer tijd hebben gehad om je te richten op essentie-families en counterpart-acties, en op de informatie hierover.

RETA: Je wilt eerst gewoon over de essentiefamilies praten?

ELIAS: Dat is jullie keus.

RETA: Oke. Ik zou je willen vragen wat de essentiefamilies van sommige van onze kinderen zijn, en wat hun aligneringen zijn. De eerste is mijn schoondochter Sally. Ik zou zeggen Borledim familie, en ze is gealigneerd met de Sumari.

ELIAS: Andersom.

RETA: En haar man Joe, mijn zoon. Is hij van de essentiefamilie Gramada?

ELIAS: Nee, en hij is niet gealigneerd met een van de hoofdfamilies; wat ons gelijk naar het volgende onderwerp toebrengt, namelijk dat al die essentiefamilies, in combinatie met elkaar, ook subdivisies – zoals jullie dat zien – creëren.

RETA: Er werd inderdaad gesproken over een subdivisie in de Seth boeken door Sue Watkins, en ze zei dat een subdivisie van de Gramada, de Granash was.

ELIAS: Dit is niet de familie-alignering waarnaar jij informeert (Joe), want dat is een andere subdivisie van een essentiefamilie. Probeer dit intuïtief uit te vinden, probeer de indentificatie te vinden van die ene subdivisie.

RETA: Een subdivisie van een familie? Sumari?

ELIAS: Iedere essentiefamilie, in combinatie met andere essentiefamilies, heeft subdivisies.

RETA: En jij wilt dat wij nadenken over twee van die families, die wanneer verbonden met elkaar, een subdivisie vormen. Oke.

Ik probeer er nog eentje. Beverly, mijn schoondochter. Sumafi – haar essentie, en de alignering – Tumold?

ELIAS: Nee, niet Sumafi. Sumari.

RETA: Sumari? Oke. Maar niet gealigneerd met de Tumold?

ELIAS; Nee.

RETA: Mijn dochter Susan, is haar essentiefamilie de Borledim?

ELIAS: Nee.

RETA: Nee. Tjonge, ik ben hier niet erg goed in! Mijn dochter Karen, Ilda?

ELIAS: Sumari.

RETA: Ik had een Sumari als counterpart. Maar ze is ook niet gealigneerd met de Ilda?

ELIAS: Nee.

RETA: Goh, ik zal echt meer mijn intuïtie moeten gaan gebruiken en wat minder mijn intellect! En voor wat betreft mezelf, daar heb ik al helemaal geen intuïtief idee over. Iedere keer denk ik, nou…ik zou een beetje van dit, maar ook een beetje van dat kunnen zijn. Ik zit te denken aan een alignering met de Borledim.

ELIAS: Een alignering.

RETA: Oke. En een vriend van mij, Keith, is hij Ilda?

ELIAS: Nee.

NORM: Mijn broer Harlan, ik denk dat hij tot de Ilda essentiefamilie behoort.

ELIAS: Gealigneerd.

RETA: Wij hebben nog een berg te leren! Nou ja, bedankt. Ik zal erover gaan nadenken.

VICKI: Ik heb een vraag over counterpart-acties die plaatsvinden tussen families. Toen wij deze discussie begonnen, definieerde jij de actie tussen de Milumet en de Zuli families als het zijn van een tegengestelde counterpart-actie.
De soort van counterpart-acties die er bestaan tussen sommige van de andere families, is mij niet helemaal duidelijk, en ik ben er ook nieuwsgierig naar of dat de counterpart-acties van de Borledim familie - met alle andere families – of dat deze ook weer allemaal stuk voor stuk verschillend (van aard) zijn.

ELIAS: Nee. De counterpart-actie met de Borledim familie is van dezelfde actie als dat deze is met alle andere families.

JENE: Ik zou graag willen weten of dat Rudy een alignering heeft met de Vold?

ELIAS: Nee. (Pauze).
Degenen van jullie die participeren in de creatie van jullie nieuwe stad zou ik willen aanraden om je intentienaam te achterhalen, zodat je kunt gaan verbinden met de andere Zieners.

BOB: Oh, cool!

RETA: Er is ook nog een intentienaam?

JIM: Ja, daar zij we maanden geleden allemaal al doorheen gegaan. (Veel gelach).

ELIAS: Denk hier goed over na, want degenen die al eerder hun intentie naam hebben uitgekozen, zijn niet helemaal tevreden met hun keus! (Gelach).

RETA: Kun je dat een beetje omschrijven – een intentie naam?

ELIAS: Luister naar je intuïtie. Luister naar jezelf, en geef jezelf een naam die jou en je verlangen en je intentie omvat. Dit biedt je ook gelijk de gelegenheid om te verbinden met je intentie en je verlangen, en om het te kunnen begrijpen. Het biedt je ook gelijk de gelegenheid om te zien hoe je niét verbindt met je intentie en je verlangen in het fysieke focus, en hoe dat je een intentie naam uitkiest, die nou niet bepaald je intentie omschrijft – omdat het laat zien hoe je deze kiest vanuit je denkproces en vanuit je rationele denken.

BOB: Ik heb een vraag. Je gaf ons onze essentie namen, of beter gezegd, onthulde het ons. Bestaat er ook zoiets als een juiste intentie naam, of is het in feite gewoon maar een keuze?

ELIAS: Dit is een keuze.

BOB: Maar, als het maar een keuze is, hoe kan het dan niét de juiste intentie aangeven, als het simpelweg maar een naam is?

ELIAS: Het doel achter deze oefening is dat je kunt verbinden met je intentie en verlangen, en dat je deze kunt identificeren.

BOB: Dus, als ik een naam zou kiezen die in strijd zou zijn met mijn werkelijke intentie, dan zou jij me dat laten weten?

ELIAS: Correct.

BOB: Maar als de naam juist was, dan zou je dat ook laten weten.
Maar, aan de andere kant, zou het een hele variëteit aan namen kunnen zijn, die juist zouden kunnen zijn.

ELIAS: Het is jouw keuze. Ga creatief zijn. (Grinnikend naar Cathy). Shynla zou je zeer instructief kunnen zijn op dat gebied! (Veel gelach).

BOB: Dus, jullie hebben dit al gedaan, (intentie namen achterhalen) vóórdat ik hier kwam? (De groep bevestigt dit) En zonder al te veel succes?

ELIAS: Niet noodzakelijk.

NORM: Ik heb een vraag over een verbinding. Ron stelde je ooit een vraag met betrekking tot zijn verbinding met bomen. Wat ik met betrekking tot mijzelf dacht – toen ik die sessie las - is dat mijn essentieverbinding met bomen – er eentje met Wilgen bomen zou zijn. Is dat juist?

ELIAS: Gedeeltelijk.

NORM: In de zin van dat het allemaal van die mooie lichaamsdelen heeft die uitsteken, net zoals focussen allemaal lichaamsdelen hebben die uitsteken...

ELIAS: Zeer creatief!

NORM: Dank je.

ELIAS; Je bent welkom. (Gelach, een pauze, en dan tegen Norm)

Wij verplaatsen ons momenteel naar een gebied van gewaarzijn toe, waarin je je aandacht wijder moet laten zijn – wijder dan dat je nu toelaat.
Er zijn diepere concepten voor je, om je mee bezig te houden – subjectieve informatie - die je van nut zijn. Probeer jezelf niet bezig te houden met concepten die kleiner zijn, bij wijze van spreken – concepten die je niet noodzakelijkerwijze ten voordele zijn, van nut zijn, in je bewegingen naar je verschuiving toe. Je connectie met de manifestatie van een boom, doet er niet echt toe. Kun je dit begrijpen?

Ik had al aangegeven dat “in den beginne” sommige essenties kozen om maar gedeeltelijk manifest zijn, om niet geheel fysiek manifest te zijn. Sommige kozen ervoor om fysiek manifest te zijn. Sommige van hen die ervoor kozen om maar gedeeltelijk manifest te zijn, hebben toegestaan dat bepaalde elementen van hun bewustzijn, jullie planeet vormde.

Alle elementen van jullie planeet, de oceanen, jullie bergen, jullie bomen, jullie vegetatie, jullie woestijnen, ál die elementen zijn aspecten van het bewustzijn van deze essenties – het zijn deponeringen, bij wijze van spreken - die fysieke materie vormen. En daarom zijn jullie verbonden, in jullie termen, met ál die elementen, omdat júllie deze, in samenwerking, gecreërd hebben.

Veel van de concepten die werden aangeboden in het begin van de sessies, werden op een simpele wijze aangeboden. Het begrip van individuen was nog maar beperkt. Hier werd rekening mee gehouden. Het aanbieden van informatie ging langzaam en in stapjes, en werd gebracht in elementen waarmee men kon verbinden, en wat men kon begrijpen. Momenteel, is dit niet meer zo noodzakelijk als dat het in het begin was. En daardoor, kun je in de beginsessies explanaties tegenkomen, die vrij simplistisch zijn, die vervolgens op een wat later moment wat dieper uitgewerkt worden, en die steeds dieper worden uitgewerkt. En dit zal zo blijven doorgaan.
(Met verwijzing naar de vraag over de boom, en de eerdere sessie, waarop Norm zijn vraag baseerde).

NORM: Dan zou ik heel graag willen praten over de probabiliteiten van de toekomst. Zou dat wel nut hebben om over te praten?

ELIAS: Als dit is wat je kiest.

NORM: Dit is mijn keuze. De probabiliteiten van de verschuiving in het bewustzijn en de probabele reacties die zullen plaatsvinden, lijken zeer significant te zijn. Het lijkt erop dat wij een ware metamorfose moeten ondergaan. Op een simpele manier denk ik dan aan een vlinder die uit z’n cocon komt - een metamorfose die echt de aarde zal veranderen en hoe wij erop leven. Het concept van geen goed of fout, geen oorzaak en gevolg, zal grote, belangrijke veranderingen teweeg brengen. Is dit waarop wij worden voorbereid?

ELIAS: Ja, dit is waar jullie je op voorbereiden.

NORM: Zullen wij in staat zijn om in belangrijke mate andere mensen te helpen? Niet alleen de buren, maar grote groepen van mensen?

ELIAS: Je doet dit al, en zal hiermee doorgaan, binnenin bewustzijn. Terwijl deze nieuwe agenda zich voortbeweegt, om zo te zeggen, zal het op steeds meer mensen effect hebben.

NORM: Is het waar dat de energiecentra van het menselijk lichaam er een extra energiecentrum bij zal krijgen?

ELIAS: Eentje. Welke momenteel al opgenomen is, maar niet wordt herkend.

NORM: Het heeft nog geen energie.

ELIAS: Het wordt niet herkend.

RETA: En waar zit het?

NORM: Over het hart.

ELIAS: Erboven; tussen je groene en blauwe energiecentrum. Het is het roze energiecentrum, wat ik al eens eerder heb aangegeven.

RETA: Die religieuze verschuiving van tweeduizend jaar geleden - het heeft ál die tijd geduurd voordat mensen het begonnen te begrijpen, andere religies begonnen te begrijpen, of begonnen te begrijpen dat het een code is of een ethiek of een manier van leven enzovoorts.
En nú hebben wij déze verschuiving gaande, terwijl er nog steeds mensen zijn die nog niet eens die eerste verschuiving in zichzelf hebben teweeggebracht … of zie ik dat verkeerd? Zijn sommige mensen nog steeds lerende, of proberen zij dat nog steeds te bereiken?

ELIAS: Binnen die actie van de initiatie van jullie religieuze focus, werd het opgenomen en werd het geaccepteerd. Het heeft géén tweeduizend jaar geduurd voordat de planeet deze alignering in het massa-bewustzijn accepteerde. Het werd onmiddellijk geaccepteerd. Jullie hebben voor verschillende soorten interpretaties gekozen. Jullie hebben voor vele soorten van manifestaties gekozen van dat religieuze element, maar de beweging ervan, binnenin het massabewustzijn, werd gelijk geaccepteerd.

RETA: Goed. En dat is alweer een aardige tijd geleden, juist?
Zal déze verschuiving onmiddellijk zijn, of langzamer duren, of zal het nog eens vijfenzeventig jaar duren voordat het werkt? Heb je een lineaire tijd in gedachten voor ons?

ELIAS: Als je informeert naar de tijd waarin deze verschuiving volbracht zal zijn – dan zal deze verschuiving – zoals ik al eerder heb verteld - binnen deze nieuwe eeuw volbracht zijn. Als je informeert naar een specifieke datum, dan zal ik deze niet geven, omdat het een probabiliteit is.

RETA: Ik denk nu aan ál die verschillende massa’s mensen, al die verschillende soorten culturen, al die verschillende naties overal op de wereld die allemaal een andere manier van begrijpen hebben. En ik word er gewoon duizelig van als ik mij probeer voor te stellen hoe dat ze allemaal tot één soort van begrip zouden moeten komen.

ELIAS: Ah! Maar ze zullen niet allemaal van dezelfde gedachte zijn!

Hun gewaarzijn zal hetzelfde zijn, in haar weidsheid. Hun geloofsystemen zullen niet perse hetzelfde zijn. Je bent niet van een religieus focus naar één allesomvattende wereldreligie toe aan het verschuiven, of naar één singulier planetair geloofsysteem! Het is niét deze actie waar je je naartoe verplaatst.

Ik had al verteld dat jullie gewoon zullen doorcontinueren met het fysieke focus. Je zult je fysieke expressie niét veranderen. Jullie zullen geen buitenaardsen zijn, die kosmisch georiënteerd op jullie planeet rondlopen! Je zult doorcontinueren in de manifestatie waar jullie momenteel voor hebben gekozen, totdat jullie weer een andere experimentatie van fysieke manifestatie hebben uitgekozen. Maar déze manifestatie is efficiënt, en daarom zal deze vorm doorcontinueren.
En zult in het bezit zijn van een ruimer gewaarzijn; van een acceptatie van gevestigde geloofsystemen, van een begrip van deze geloofsystemen, en ook zal je in het bezit zijn van een gewaarzijn van andere gebieden van het bewustzijn en zal je een actieve interactie onderhouden met die andere gebieden van het bewustzijn, op objectieve wijze.

Dit wil dus niet zeggen dat álle individuen op je planeet het maar eens zullen zijn met alle geloofsystemen, en allemaal behoudend zullen zijn van hetzelfde focus. Jullie zijn allemaal uniek en individueel. En daarom zullen jullie doorcontinueren binnenin je uniekheid en in je individualiteit.

BOB: Zullen wij meer tolerantie gaan zien, vanwege dit vergrote gewaarzijn, tussen de verschillende georiënteerde groepen van mensen?
Ik denk dat Reta op zoek is naar een wat meer verlichte soort van planeet, dat graag zou willen zien. Het incorporeren van één religie, zou waarschijnlijk wél de manier zijn, lijkt mij.
Maar, zoals jij al aangeeft, gaat dat niet gebeuren. Kun jij zien of er misschien wat meer samenwerking zal zijn, meer tolerantie, tussen de verschillende soorten van zienswijzen, terwijl het gewaarzijn van iedereen vergroot?

ELIAS: Absoluut. Door het gewaar zijn van, en door het accepteren van geloofsystemen, zal de tolerantie toenemen. Door het gewaar zijn van het zelf en van focussen en van essentie, en door het gewaar zijn van de wetenschap dat andere individuen op je planeet óók jij zijn, zullen veel van jullie divisies en intoleranties verdwijnen. Door het meer gewaar worden van het zelf, zal je gewaar van je realiteit, van alles, verhogen. Door de acceptatie van geloofsystemen, zullen zij niet langer hun intensiteit behouden.

NORM: Met betrekking tot probabele werelden, en de dreiging van een nucleaire Holocaust in déze wereld hier – is er een probabele wereld die een nucleaire Holocaust heeft gehad?

ELIAS: (Grinnikend) Ja. Want wat je je inbeeldt, creër je ook in andere probabiliteiten.

NORM: Ik hoop niét dat ik dat creërde! Is er geen ‘rem’ op wat individuen creëren?

ELIAS: Ah! Beperkingen op creativiteit! Alleen voor zover als dat je dit op jezelf toepast, maar binnenin essentie plaats je helemaal geen beperkingen op jezelf. En daarom; nee. Er bestaan geen beperkingen op of aan creativiteit.

NORM: Ongelooflijk! Is dat de reden waarom deze verschuiving in het leven werd geroepen?

ELIAS: Jullie hebben, in een overeenkomst daartoe, binnenin het massabewustzijn, gekozen voor de probabiliteit van deze verschuiving.

NORM: En waarom hebben we daarvoor gekozen?

ELIAS: Jullie zijn verveeld (geraakt). (Glimlachend).

(Zich richtend tot Rose en Laura) Ik zal jullie essentie namen geven. Rose; Sasha. En Laura; Javet.

BOB: Verschillende focussen in één tijdsperiode van dezelfde essentie – hebben die altijd dezelfde essentienaam?

ELIAS: Alle focussen van essentie zijn behoudend van dezelfde toon of essentienaam.

BOB: Wat wordt vertegenwoordigd door de namen die jij geeft, wat niet noodzakelijk namen zijn. Ze zijn gewoon representatief voor die toon.

ELIAS: Correct.

BOB: Dus, als er een andere Simon in de groep kwam, zou ik dat gemeenschappelijke kenmerk met dié Simon hebben.

ELIAS: Niét noodzakelijk!

Opmerking: Hier, doet Bob z’n gelach (voor diegenen van ons die al langer de sessies bijwonen), ons heel erg terugdenken aan ons eigen gelach in het begin. In dit specifieke lachje kun je de verwarring en een vleugje waanzin die erin doorklinkt, terughoren! Wélkom, Bob!

BOB: Want?

ELIAS: Ook deze kwestie hebben wij al eerder doorgenomen. Je kan hetzelfde woord gebruiken – in jullie taal – maar de tóón ervan zou anders kunnen zijn, zou niet hetzelfde zijn. Net zoals in het voorbeeld wat ik toen gaf; je spreekt een woord uit, maar door het te verbuigen, veranderd het woord. Op diezelfde manier, kun je behoudend zijn van dezelfde essentienaam, naar jou manier van denken, maar dat betekent niet dat je van dezelfde essentie en toon bent.

BOB: Bedankt.

ELIAS: Je bent welkom.

NORM: Ik heb een vraag over energie. Soms refereren wij naar energie alszijnde dat het ‘gewaar’ is. “Gewaar zijnde energie”. Naar mijn denken is alle energie bewust, wat dus betekent dat ‘gewaar zijn’ gewoon ”bewust zijn” betekent. Is het waar dat alle energie bewust is, bewustzijn heeft?

ELIAS: Ja.

NORM: Dus alle energie heeft gewaarzijn, of is ‘gewaar zijnde’.

ELIAS: Ja.

NORM: En er zijn ontelbare vormen van energie.

ELIAS: Ja.

NORM: Oke. Daar moet ik even over nadenken.

ELIAS: Energie ging niét vooraf aan bewustzijn. (Norm aansporende)

NORM: Oh?

ELIAS: Energie creërde niét bewustzijn. Bewustzijn creërde energie.

NORM: Dus, betekent bewustzijn niet noodzakelijkwijs energie.

ELIAS: Het is synoniem, maar, bewustzijn is daar ook aan voorbij.

NORM: Aan energie.

ELIAS: Correct. Er bestaat geen energie zonder bewustzijn.

NORM: En bewustzijn creërt de energie met bewustzijn.

ELIAS: Correct.

NORM: De energie is bewustzijn.

ELIAS: Correct. Wat creërend is van álle dingen, in álle dimensies, in álle focussen, in álle gebieden van het bewustzijn. Álle massa, álle materie, alles wat jij kunt identificeren, wordt gecreërd in energie door links van bewustzijn.

NORM: En wanneer wij in-en-uit flikkeren – de energie als massa heeft een bewustzijn dat weet hoe te hervormen, omvormen?

ELIAS: Ja.

NORM: Maar, het is probabiliteit dat het zich zal omvormen in het volgende ogenblik, of in de volgende interval tússen de in-en-uit-flikkeringen in…

ELIAS: Álle actie is een probabiliteit. Maar je kiest, zoals al eerder is aangegeven, uit een poel van probabiliteiten die je navolgt.

NORM: Maakt niet uit wat, alles volgt.

ELIAS: Correct.

NORM: Atomen, alles.

ELIAS: Correct.

NORM: En de atomen zelf ondersteunen of helpen in de vorming van hún probabiliteiten.

ELIAS: Net zoals jij dat doet.

NORM: Dus, het is een massa-bewustzijn die dit onder controle heeft - de probabiliteit.

ELIAS: Het is een keuze.

NORM: Ja. Op een ieder moment is het een keuze, wat betekent dat het op een ieder moment onder de controle viel, gecontroleerd werd, om dit of dat of zus of zo te zijn of te worden.

ELIAS: Controle; dit is een perceptie. Dit is een onderdeel van je fysieke focus. Het is een uitvinding in concept. Het is een niet tastbare realiteit en waarheid. Het is een perceptie.

NORM: Maar, dit zit er wel enigszins in verwerkt, vervat. En dat zit er wel een beetje in vervat omdat bijvoorbeeld, de essenties die geassocieerd zijn met dit dimensionale focus, verveeld zijn, en dus komt dit mij over als het zijn van een intuïtieve insluiting ervan. (van de perceptie)

ELIAS: Er bestaan geen gesloten systemen – hoewel jij dat in je fysieke manifestatie wél zo ziet.

NORM: Ze zijn niet gesloten, alleen zijn ze ook niet ál te beschikbaar!

ELIAS: Dat zou kunnen zijn, maar er bestaan geen gesloten systemen!

NORM: Wat jij zegt, is dat je gewoon slim moet zijn.

ELIAS: Gewáár.

NORM: Gewaar, juist. Oke. (Pauze).

VICKI: Ik heb een vraag voor Uriel. Uriel ervaart de laatste tijd een hoop negatieve reacties bij zichzelf, in onze interacties met onze nieuwe vrienden, wat ongewoon is voor hem. Hij vraag naar jouw commentaar op zijn momentele gebrek aan tolerantie.

ELIAS: Hij loopt parallel in beweging, zoals al eerder werd aangegeven, met deze individuen. Daarom, biedt hij zichzelf vergelijkbare uitdagingen aan, zodat hij deze zélf zal opmerken, terwijl hij door geloofsystemen heengaat. Hij heeft deze ervaringen naar zichzelf toe aangetrokken ter zijn eigen opmerken ervan; ter acceptatie ervan.

Geen enkel individu is minder dan een ander. Geen enkel individu’s geloofsystemen zijn fout. Jouw geloofsystemen zijn niet beter. Ieder individu z’n creatie is een creatie van realiteit. Daarom trekt hij deze ervaring naar zichzelf toe aan, om de verschillen te kunnen zien en zijn eigen reacties te kunnen zien - welke een gebrek zijn aan tolerantie en acceptatie. Een gebrek aan tolerantie en acceptatie, ontstaan door het gebrek aan herkenning dat ieder individu zijn eigen realiteit creërt, en dat dit realiteiten zijn, en dat er geen juiste of verkeerde realiteit is, en dat individuen op deze planeet, in bewustzijn, óók counterpart of een deel van hem zijn.

En daarom zal er binnen de acceptatie van het zelf, een acceptatie zijn van allemaal, in die herkenning van géén separatie. Er is geen betere. Er is geen slechtere. Er is geen nog slechtere. Er zijn verschillende keuzes van manifestatie ten behoeve van (het hebben van) verschillende ervaringen. Niemand is meer of beter, of staat op een hogere plek van zijn of op een hoger ‘niveau’ (gelach) dan een ander. Het zijn allemaal keuzes van individuen, ter hun eigen ervaring ervan.

JENE: Toen wij van de week een keus in bewustzijn probeerden te omschrijven, vroegen wij ons af wat een betere omschrijving zou zijn ter begrip ervan? We wisten dat ‘niveaus’ niet zou werken…Als je gewaarzijn ruimer wordt en je meer begrijpt, dan zal ook een waarheid of concept veranderen. Wat zou een betere keus zijn dan het woord ‘niveau’?

ELIAS: Waarheid verandert niet. Jouw interpretatie of begrip van een waarheid, kan veranderen. Dit kan fluctueren. Je occupeert geen verschillende niveaus van gewaarzijn. Je manifesteert wél verschillende gewaarzijnen. Je occupeert geen ‘vlak’. Ieder van jullie occupeert niét dit ‘vlak’, en Elias dát ‘vlak’! Jullie allemaal occuperen dit (hele) vlak. (Met handgebaren demonstrerend).

Alle essenties zijn behoudend van dezelfde elementen. Je bevat een andere toon, maar je bent behoudend van dezelfde elementen. Je ziet focussen. Wat je niét ziet is het geheel van essentie. En dus is wat jij ziet één focus van essentie, maar deze essentie kan (wel weer) behoudend zijn van een heleboel (andere) geleerde en verruimde focussen. Jij ziet alleen die ervaring van die ene (focus/persoon). Vervolgens creër je een waardeoordeel over die ene (focus/persoon). Je zegt dat het je plicht is om het gewaarzijn en het bewustzijn van dit ene focus, van dit ene individu, te verhogen naar jouw niveau van gewaarzijn. Maar binnenin essentie, zijn zij gewaar, net zoals jij dat bent. En zijn ze aan het ervaren wat zij kózen te ervaren. Zij bewegen zich het gewaarzijn van deze verschuiving in, binnen de keuzes die zij maakten, ter hún ervaring daarvan in iéder individueel focus. Jouw actie in bewustzijn, is om behulpzaam te zijn in hun objectieve begrijpen ervan. En niét om waardeoordelen te plaatsen, omdat dit niét behulpzaam is in het bewustzijn. Acceptatie hebben en begrip hebben voor ieder individu z’n creatie van realiteit, is behulpzaam.

Ik begrijp dat bepaalde individuen moeilijk uit te leggen zijn aan Michael en Lawrence, individuen die Michael nogal bekrompen beschouwd als het zijn van schapen, in zijn allesomvattende-verruimde visie! (Gelach) Hij heeft niet helemaal begrepen dat ieder individu dié informatie zoekt, dat dát individu aanspreekt. Dit komt je over als het zijn van gewoontjes. Dit komt je over als het zijn van onintelligent; maar binnenin het bewustzijn en binnenin subjectieve activiteiten, trekken individuen dié ervaringen aan, waarmee zij zullen kunnen identificeren. Jullie trekken jezelf naar dit forum toe aan. Anderen trekken weer ontvoeringen (door buitenaardsen) naar henzelf toe aan! Weer anderen trekken weer andere zaken aan. Het is de ervaring van dát individu.

Alle individuen, hebben binnen overeenkomst daartoe, gekozen voor de actie van deze verschuiving. Dit is een wereldwijde beweging. En dus, is er beweging, wordt er bewogen! Jij mag hun beweging dan niet kunnen begrijpen of herkennen, maar dit is onbelangrijk! Het is niet aan jou om erover te oordelen. Het is aan jou, binnen je uitdrukking van essentie, om accepterend en behulpzaam te zijn, en om binnen een toelating van die energie, bevorderend te zijn van een moeiteloze verschuiving.
(Tegen Norm) En nu mag je praten!

NORM: Over creativiteit gesproken, worden er nog steeds planten en dieren gecreërd op deze aarde?

ELIAS: Ja.

NORM: Géén evolutie; maar gecreërd.

ELIAS: Correct.

NORM: Ik zou nog wat meer willen doorpraten over bewustzijn en energie en de creatie van gepersonaliseerde energie. Schijnbaar, kan een entiteit of een focus een energie creëren, en als dat niet naar behoren wordt uitgedrukt, dan manifesteert het als een ziekte. Dus, niét-actie creërt energie die kan manifesteren als een ziekte. Is dat waar?

ELIAS: Gedeeltelijk. Het is optioneel - een optie van manifestatie. Alle energie zal worden uitgedrukt, in …

NORM: In wat voor termen?

ELIAS: In jouw termen, zo niet op de ene, dan wel op de andere manier. Alle energie zal zichzelf uitdrukken. Als je energie niet toestaat om zichzelf op natuurlijke wijze uit te drukken, dan zul je creaties manifesteren, die deze energie wel uitdrukken. En dit kan zich op vele verschillende manieren tot uitdrukking brengen. We hadden al eens gesproken over jullie geisers met betrekking tot dit onderwerp. In het blokkeren van je impulsen zou je geisers kunnen creëren, omdat je energie vasthoudt, die zich tóch zal uiten. Je zou ook wat jij het termt ziektes kunnen creëren door deze actie, alhoewel dit geen regel is. Het is niét zo dat alle individuen die ziektes manifesteren, energie hebben tegengehouden welke zich nu uitdrukt door dit type van manifestatie.

NORM: Zij zouden ervoor gekozen kunnen hebben.

ELIAS: Alle creaties zijn keuzes, maar, ze zouden andere redenen kunnen hebben voor die manifestatie. Sommige individuen kiezen doelbewust voor het creëren van een ziekte. Andere individuen zouden dit weer kunnen creëren binnen een gebrek aan aandacht.

NORM: De term ‘expressie’. Dat is iets waar ik maar geen vat op kan krijgen, in de zin van wat het betekent. Energie wil expressie geven aan zichzelf. Wat is de omvang en de totaliteit van deze term, en kan ik het afbuigen naar iets anders? Kan ik het afbuigen naar een dier, bijvoorbeeld, of naar een tafel?

ELIAS: Je manipuleert delen of porties van energie. Er is geen totaliteit.

NORM: De totaliteit van de soorten of typen van expressies, is wat ik bedoel. De ‘setting’ ervan.

ELIAS: Er is geen totaliteit.

NORM: Expressie zou dan van alles kunnen betekenen, alles dat ik het maar kies te laten betekenen.

ELIAS: Ja; dit is onbegrensd. Je kiest, doorheen je geloofsystemen, en je geloofsystemen zijn beperkingen. Dat wil niet zeggen dat energie zelf, begrensd is. Want dat is het niét. Jij kiest voor deze tafel om te verschijnen, zoáls het verschijnt. Jij kiest, binnenin jouw perceptie, om instructief en communicatief te zijn met de linken van bewustzijn, die de atomen vormen, die deze tafel vormen – en om door te continueren met die samenwerking en met die vorm. Dit wil niet zeggen dat deze tafel, binnenin energie, gebonden of begrensd is aan deze vorm. Dat is het niét.

NORM: Het kan dus ook voor zichzelf besluiten om geen tafel te zijn.

ELIAS: Dat zal het niét doen, maar kán het wel! Het zal dat niet doen, want je hebt een overeenkomst gesloten van bewustzijn, binnen links van bewustzijn, om bepaalde manifestaties te vormen in materie - in wat jij ziet als het zijn van materie. En dus, continueert dit door (deze vorm), in samenwerking, in coöperatie.

RETA: Om terug te komen op expressies. Op energie die uitgedrukt moet worden. Je kunt dit als individu soms dus als een ziekte uiten, maar meestal druk je het gewoon uit, naar buiten toe, naar een ander toe, of door middel van een beweging … Zou je wat concepten kunnen geven van andere manieren waarop deze energie wordt uitgedrukt, zónder dat het wordt ingehouden of tegengehouden?

ELIAS: Je drukt continue energie uit – op ieder moment van je fysieke bestaan. We praten hier over energie die wordt geblokkeerd of die vast wordt gehouden, in jouw woorden. Als je blokkeert, om zo te zeggen, of impulsen tegenhoudt, en de expressie van deze impulsen niet toelaat, dan zou je op een gegeven moment jezelf kunnen uiten door te exploderen zoals een geiser dat doet.

RETA: Oh, maar dat stukje begrijp ik wel.

ELIAS: Deze actie vindt plaats doordat er een ophoping is geweest van niét-uitgedrukte energie. Dit is ook wat er gebeurd in massa-gebeurtenissen in samenlevingen. Soms heersen er binnen culturen onuitgedrukte idealen, verlangens. Deze worden voor een periode van tijd niét uitgedrukt, en uiteindelijk zullen ze toch uitbarsten, en dat uit zich dan in een revolutie.

Je weerspiegelt deze actie ook in je eigen individuele zelf. En individueel, weerspiegel je massagebeurtenissen, en vica versa.

Goed dan. Ik wens mijn genegenheid te uiten voor jullie allemaal, en ben in afwachting van onze volgende bijeenkomst. (Tegen Laura en Rose) Ook jullie zijn van harte welkom om terug te komen. In liefde, au revoir!

Elias vertrekt om 8:45 PM

Copyright 1996 Vicki Pendley/Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden.Vertaald door