Termen

Categorieën

Elias-TermRedefinedRedefined (not used)Advanced

Termen

Aanwezigheid [je aanwezigheid van jezelf] (Presence)Acceptatie (Acceptance)Alignering (Alignment)Aspect (Aspect)Bewustzijn (Consciousness)
Communicatie (Communication)Counterparts (Counterparts)Door-Bloeding (Bleed-Through)Droom Wandelaars/(Dream Walkers)Dupliciteit/Dubbelzinnigheid (Duplicity)
Energie-Uitwisseling (Energy-Exchange)Essentie (Essence)Focus (Focus)Fragmentatie (Fragmentation)Geloof/Geloven dat/Overtuigingen (Belief)
Golven in Bewustzijn (Waves in consciousness)Herinnering/Geheugen (Remembrance)Het doet er niet toe (It matters not)Impressie (Impression)Intentie (Intent)
JCJR (YCYR)Oriëntatie (Orientation)Perceptie (Perception)Preferentie (Preference)Regio[nale] Gebieden (Regional Areas)
Subjectief/Objectief (Subjective/Objective)Transitie [Overgang] (Transition)Verbeeldingen/beelden (Imagery)Verschuiving (Shift)


Sessie 229Elke focus is behoudend van alle informatie van essentie, maar je hebt ook een gebrek aan herinnering. Je hebt geen herinnering van essentie [meer]. Je bent gesepareerd [geworden]. Je hebt jezelf ervan gescheiden. Ik heb deze expressie al heel vaak gebruikt, dat je jezelf afgescheiden hebt van essentie vanwege of voor de puurheid van je ervaren in deze dimensie. Maar nu, terwijl je deze verschuiving in bewustzijn aangaat, her-verbindt je jezelf met essentie. En terwijl je dit aan het bereiken bent, terwijl je je gewaarzijn vergroot en jezelf openzet voor essentie, zul je ook af en toe onrust voelen of zelfs de emotie van verdriet of angst voelen of bang zijn. Want je hebt jezelf zo vreselijk ver afgescheiden van essentie en haar expressie, dat het steeds dichterbij naderen van deze natuurlijke expressie van essentie, objectief angst of onrust bij je kan veroorzaken, of het kan zelfs verdriet bij je veroorzaken voor -wat jij in je objectieve gedachteproces- denkt te hebben “verloren”. Maar je hebt niet[s] verloren! Maar je denkt bij jezelf – in je geloofsystemen daarover- aan de vreugde van de creativiteit waar je jezelf nu voor openzet, en in jullie geloofsystemen denk je over al die tijd die je verloren hebt, omdát dit je geloofsystemen zijn. Het is niet verloren!

Je hebt met opzet gecreërd wát je hebt gecreërd in de separatie, voor de zuiverheid [puurheid] van je ervaring. Maar je bent behoudend van geloofsystemen die je over het negatieve element vertellen van wat je wenst te ervaren en waarvoor je jezelf nu openzet, en je beziet het vanuit je ervaring, “Oh, al die verloren tijd! Oh, de verloren gegane ervaringen!” Maar het is niet verloren. Je bent jezelf alleen maar de emotie aan het uitdrukken, die in de context valt van je geloofsystemen, dat je vrijelijk jezelf dient te uitten, omdat je een emotioneel wezen bent. In deze, sta je jezelf de vrijheid toe om de ervaring in te bewegen van je nieuwe creativiteit.
Sessie 229Elke focus is behoudend van alle informatie van essentie, maar je hebt ook een gebrek aan herinnering. Je hebt geen herinnering van essentie [meer]. Je bent gesepareerd [geworden]. Je hebt jezelf ervan gescheiden. Ik heb deze expressie al heel vaak gebruikt, dat je jezelf afgescheiden hebt van essentie vanwege of voor de puurheid van je ervaren in deze dimensie. Maar nu, terwijl je deze verschuiving in bewustzijn inbeweegt, herverbindt je jezelf met essentie. En terwijl je dit aan het bereiken bent, terwijl je je gewaarzijn vergroot en jezelf openzet voor essentie, zul je ook af en toe onrust voelen of zelfs de emotie van verdriet of angst voelen of bang zijn. Want je hebt jezelf zo vreselijk ver afgescheiden van essentie en haar expressie, dat het steeds dichterbij naderen van deze natuurlijke expressie van essentie, objectief angst of onrust bij je kan veroorzaken, of het kan zelfs verdriet bij je veroorzaken voor -wat jij in je objectieve gedachteproces- denkt te hebben “verloren”. Maar je hebt niet[s] verloren! Maar je denkt bij jezelf – in je geloofsystemen daarover- aan de vreugde van de creativiteit waar je jezelf nu voor openzet, en in jullie geloofsystemen denk je over al die tijd die je verloren hebt, omdát dit je geloofsystemen zijn. Het is niet verloren!

Je hebt met opzet gecreërd wát je hebt gecreërd in die separatie, voor de zuiverheid [puurheid] van je ervaring. Maar je bent behoudend van geloofsystemen die je over het negatieve element vertellen van wat je wenst te ervaren en waarvoor je jezelf nu openzet, en je beziet het vanuit je ervaring, “Oh, al die verloren tijd! Oh, de verloren gegane ervaringen!” Maar het is niet verloren. Je bent jezelf alleen maar de emotie aan het uitdrukken, die in de context valt van je geloofsystemen, dat je vrijelijk jezelf dient te uitten, omdat je een emotioneel wezen bent. In deze, sta je jezelf de vrijheid toe om de ervaring in te bewegen van je nieuwe creativiteit.