Termen

Categorieën

Elias-TermRedefinedRedefined (not used)Advanced

Termen

Aanwezigheid [je aanwezigheid van jezelf] (Presence)Acceptatie (Acceptance)Alignering (Alignment)Aspect (Aspect)Bewustzijn (Consciousness)
Communicatie (Communication)Counterparts (Counterparts)Door-Bloeding (Bleed-Through)Droom Wandelaars/(Dream Walkers)Dupliciteit/Dubbelzinnigheid (Duplicity)
Energie-Uitwisseling (Energy-Exchange)Essentie (Essence)Focus (Focus)Fragmentatie (Fragmentation)Geloof/Geloven dat/Overtuigingen (Belief)
Golven in Bewustzijn (Waves in consciousness)Herinnering/Geheugen (Remembrance)Het doet er niet toe (It matters not)Impressie (Impression)Intentie (Intent)
JCJR (YCYR)Oriëntatie (Orientation)Perceptie (Perception)Preferentie (Preference)Regio[nale] Gebieden (Regional Areas)
Subjectief/Objectief (Subjective/Objective)Transitie [Overgang] (Transition)Verbeeldingen/beelden (Imagery)Verschuiving (Shift)


Sessie 328Het geloofsysteem van de dupliciteit is iets anders dan al je andere geloofsystemen, omdat dit geloofsysteem nauw betrokken is in ALLE aspecten van ALLE van je geloofsystemen. Er is geen enkel ander geloofsysteem of aspect van een geloofsysteem, waar deze ene, géén effect op heeft. Het is van invloed en heeft effect op IEDERE beweging die je uitvoert. Dit is het geloofsysteem van goed en slecht en juist en fout, en dit geloofsysteem zit vastgehecht aan IEDER aspect van IEDER ander geloofsysteem. Er bestaat geen enkele actie die je creërt in het fysieke focus, waar dit bepaalde geloofsysteem, niet in betrokken is. Zelfs in de allerkleinste creaties die je aangaat in het fysieke focus, betrek je het geloofsysteem van de dupliciteit.

Terwijl je kiest wakker te worden ochtends; - wordt hoe je kiest wakker te worden, beïnvloed door dupliciteit. Ieder en elk moment die je creërt in het fysieke focus wordt beïnvloed door dit geloofsysteem. Of je bepaalde soort kleding zal aantrekken, met bepaalde schoenen, hoe je deze zal plaatsen op je fysieke vorm, zelfs in welke volgorde je deze zal plaatsen op je fysieke vorm! Hoe je je haar zal kammen, hoe je je ontbijt zult eten, óf je wel ontbijt zult eten! Iedere beweging – zelfs hoe je het lopen door de kamer aangaat. Staan je voeten de juiste richting op? Is dit goed of is dit fout? Wijzen je voeten naar binnen toe en raken zij elkaar? Dit zal fout zijn! Wijzen je voeten naar buiten toe? Dit zal fout zijn! Wijzen je voeten recht voorruit? Dit zal goed zijn! Dit zijn allemaal oordelen. Dit is allemaal dupliciteit. Dit mogen dan zeer kleine voorbeelden zijn van de verwevenheid van dit geloofsysteem, maar dit geloofsysteem heeft méér effect dan alleen op hoe je voeten staan, omdat dit geloofsysteem een enorm effect heeft op JOU, en op hoe je jezelf ziet, en op hoe je interactief bent met jezelf, en op hoe je interactief bent met andere individuen.

Dit is het geloofsysteem die het allermeeste creërend is van oordelen - en positief en goed is ook een oordeel. Het werkt tegenstellend - aan fout of negatief. Het is niet minder van een oordeel, dan wat jij waarneemt als het zijn van onacceptabel. Het is ook een zeer verraderlijk oordeel, en dit is dan ook de camouflage van dupliciteit, omdat het zéér veranderlijk is. Het past zich maar al te graag aan, aan al je camouflages, aan al je geloofsystemen, aan al je gedachten en gevoelens, en het kan zichzelf op heel veel verschillende manieren vormen, die behoorlijk bedrieglijk kunnen zijn.