Sessie 15
Zondag 18 juni, 1995

6:45 PM

Groep deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Debbie (Catherine), Ron (Olivia), Elizabeth, Jim (Yarr), Jo (Joseph), en laat arriverend, Christie (Oliver).

ELIAS: Goeieavond. Zoals ik al eerder aangaf, zal de discussie van vanavond gaan over jullie religieuze focus en (dat) element (of onderdeel) van je essentie. Ik ben mij ervan bewust dat onze keus van woorden, dat onze terminologie, “het religieuze element” heel veel verwarring veroorzaakt. Ik had al uitgelegd dat het niet alleen maar van betrekking is op wat jullie ‘religie’ noemen - op zich, maar dat religie, een enorme uitdrukkingsvorm is, van dit element van je essentie. Daarom is dit een geschikte term voor dit onderwerp. Dit elementaire focus (het religieuze focus) bevat heel veel onderdelen. Wij zullen proberen om elk van deze onderdelen te bespreken.

Een onderdeel van dit element, betreft je vermogen om te kunnen fragmenteren. Een ander onderdeel van dit element, betreft je creativiteit en de verbeelding ervan in de creatie van wat jullie noemen ‘de religies’. Weer een ander onderdeel van dit element, betreft je geloof in goed en kwaad. Je religieuze element is ook bevattende van je overtuigingen, welke voor ieder van jullie individueel zijn. Die zijn door jou opgenomen en verworven in deze en andere focussen. Overtuigingen zijn niet beperkt tot enkel dit fysieke focus (nu) op deze ene planeet (hier). Iedere focus die je nastreeft in je essentie, is inhoudende van (je) overtuigingen. Het religieuze element is zeer complex. Het is ook inhoudend van hoe jij tegen je wereld en tegen jezelf aankijkt. Het omvat ook hoe je aankijkt tegen datgene, wat jij termt te zijn, je God, ongeacht welk religieus geloof je ook kiest om mee te identificeren. Het is ook opnemende van je psychologische make-up, of korter gezegd, je psyche. Alle dingen die te maken hebben met je individuele essentie, zijn opgenomen in dit (religieuze element van je) focus.
Ik bied jullie de keus met welke kwestie jullie willen beginnen.

JIM: De keuzes zijn … sorry. Maar, ik begrijp onze keuzes niet.

DEBBIE: Kun je onze keuzes herhalen Elias?

ELIAS: Ieder van deze zaken die ik zojuist heb opgenoemd, zijn allemaal (onder)delen van je religieuze focus en element. Ze zijn allemaal verschillend. Jullie religieuze creaties zijn er een van. Je vermogen tot fragmenteren is er een van. Je fysieke focus is er een van. Je overtuigingen, in deze- of andere focussen, is er een van. De kwestie over goed en kwaad is er een van. Dit zijn allemaal aspecten (of onderdelen) van dit element. Zoals ik al zei, alle dingen die je acht betrekking te hebben op je individuele zelf, zoals hoe je jezelf en je overtuigingen ziet, zijn opgenomen in dit bepaalde element. Dit is waarom het veel tijd zal vergen en aanzienlijke consideratie zal kosten om uit leggen.

JO: Kunnen we over goed en slecht praten?

ELIAS: Acceptabel. Dit is waar wij zullen beginnen … je gedachten over goed en kwaad. Dit is inhoudend van- en heeft betrekking op- je overtuigingen. M.b.t. deze kwestie zal het je opgevallen zijn dat jou overtuigingen over dit bepaalde onderwerp niet wereldwijd (hetzelfde als de jouwe) zijn. Er zijn culturen op jullie planeet die niet dezelfde overtuigingen delen m.b.t. goed en kwaad, goed en fout - zoals jij dat ziet. Ten eerste, zou dit je al moeten vertellen dat jou overtuigingen, in jou perceptie van goed en fout, zeer relatief zijn. Het zijn geen fundamentele waarheden. Het zijn alleen maar uitdrukkingen, van je overtuigingen. De meerderheid van de mensen in dit land waar je nu in woont, zijn in principe gericht op een Christelijk geloofsysteem. Deze mensen hebben zich gemanifesteerd in dit land met inbegrip van hun overtuigingen, die zij meenamen uit vorige ontwikkelingsfocussen. Op dezelfde manier, gedurende vele ontwikkelingsfocussen, heb je deze overtuigingen zo diep in je opgenomen, dat zij je natuurlijk lijken te zijn. Het zijn niet enkel maar concepten voor je. Je gelooft echt in deze dingen. Zelfs wanneer je je zou verbreken met een bepaald religieus focus, dan nog zul je deze basisovertuigingen behouden - die je aangeleerd zijn door deze religieuze concepten. (Tegen Vicki) Ik bied mijn verontschuldigingen aan. Ik zal proberen langzamer te praten.

JO: Heeft goed en kwaad altijd … voor mij, heeft ‘goed en kwaad’ niet noodzakelijk altijd maar iets te maken met religie.

ELIAS: Ik zal even verdergaan. Het heeft niet te maken met religie per se, maar het heeft te maken met verworven overtuigingsystemen. Deze verworven overtuigingen zijn sterk beïnvloed door religieuze overtuigingsystemen. Zoals ik al zei, overtuigingen hoeven geen opneming te zijn van dit bepaalde ontwikkelingsfocus (nu). Dit maakt deze overtuigingen er niet minder echt om. Zij zijn doorgevoerd vanuit eerdere ontwikkelingsfocussen. Dit is waarom je bepaalde individuen zal tegenkomen die schijnen te worden aangetrokken door overtuigingen die te maken hebben met wat jij ‘aardemagie’ zou noemen. Met betrekking hiermee, zou dit niet te maken hoeven hebben met de specifieke ontwikkelingsfocus van nu. Zij hoeven ook niet (als kind zijnde) te zijn grootgebracht met deze overtuigingsystemen, maar later in het leven worden zij (toch) aangetrokken tot deze overtuigingsystemen, omdat deze (al) waren opgenomen in een vorig ontwikkelingsfocus.

Zowel slecht als goed, zijn relatieve termen. In je essentie bestaan ze geen van beiden. Je zegt tegen mij “Hoe komt het dan dat er slechte mensen bestaan”? Er zijn geen slechte mensen! Er zijn negatieve uitdrukkingen. Dit is een gecompliceerde kwestie. Slecht, zoals jij dat ziet, is slechts een uitdrukking van (een) ervaring. Geloven jullie er nu echt allemaal in dat er kleine rode slechte creaturen (duivels) rondrennen in je universum? Ik mag verwachten van niet, en dat doe je ook niet! (Glimlachend) Jullie hier, geloven ook niet dat je zult eindigen in een zeer hete kerker met een gigantisch gehoornde duivel! Dit is een fantasie. Het is een inventie van de verbeelding, een zeer kleurrijke en zeer artistieke inventie van de verbeelding, en zeer waardig van grote erkenning – m.b.t. creativiteit. Maar, het is geen werkelijkheid. Dus, hoe kun je dan geloven in een essentie die ‘slecht’ is, als je ook niet gelooft in deze tegenovergestelde kant (het duiveltje) van de creërende universele Een en Al ?
Het ‘slechte’ bestaat ook niet.

Er zijn negatieve expressies - in de fysieke focus. Deze zijn niet slecht. Je kijkt naar diegenen die situaties creëren m.b.t. ernstige misdaden, die je als ‘begaan acht tegen de mensheid’, het zijn degenen die je in gevangenissen zal stoppen. Hun gedrag gezien vanuit jou focus is niet acceptabel. Dit is omdat het niet conformeert aan wat jij termt als zijnde de “norm”. Vanaf het moment dat je klein kind bent, wordt je verteld wat geacht wordt de norm te zijn. Dit is niet altijd in overeenstemming met je essentie. Sommige essenties zijn meer expressief dan andere essenties zullen zijn in dit fysieke focus. Wanneer zij zouden worden toegelaten te reageren op hun natuurlijke impulsen – al vanaf het moment dat zij kind zijn, dan zou er geen blokkering van impulsen zijn en ook geen opbouwing ervan bestaan, zoals in het voorbeeld van ons geiser effect. En wanneer zij de adolescentie en volwassenheid bereiken, zal er geen noodzaak bestaan voor hen tot een bepaalde uitbarsting op een onaanvaardbare manier. En nu zullen jullie tegen mij zeggen, “Maar hoe zit het dan met die kleine kinderen die zich kwaadaardig gedragen”?
(Pauze, en zegt tegen Christie die zojuist is aangekomen) Goeieavond, Olivier.

CHRISTIE: Goeieavond, Elias.

ELIAS: Ik heb je aanwezigheid gemist.

CHRISTIE: Dank je. Ik heb de jouwe ook gemist.

ELIAS: Deze kinderen hebben veel redenen voor deze expressie – een expressie die jij zal termen - als het zijn van slecht. Sommigen, zoals zeer kleine kinderen, kunnen worden beïnvloed door een eerder ontwikkelingsfocus. Dit zal gevolgen hebben voor hun psychologische en expressieve omgang met hun omgeving, en ook met zichzelf. Als iemand te snel her-manifesteerd, zonder een aanpassing(tijd) toe te laten, kan dit leiden tot verwarring, en veroorzaken dat de persoon zich zal gedragen zoals wat jij termt, misplaatst of onaanvaardbaar. Zij zouden voor een uitdrukking van extreme woede kunnen kiezen. Zij zouden ook voor de uitdrukking kunnen kiezen om in zichzelf terug te trekken.

Er zijn vele redenen voor de expressie van negatief gedrag. Dit classificeert een persoon of essentie niet als slecht. Het is slechts een ervaring. Zij zouden zich er niet eens bewust van kunnen zijn, maar ook dit is aan jullie collectieve overtuigingsysteem te wijten. Als jullie overtuigingen niet zo enorm zouden doorwerken, dan zouden deze essenties toegestaan worden om henzelf uit te drukken, en daardoor niet hoeven door te gaan met deze stressvolle manier (van uitdrukken) later in hun leven. Ik ben er vrij zeker van dat jullie allemaal, individueel, als volwassenen zijnde, momenten hebben ervaren waar je ervan bewust was dat je een emotie of een impuls aan het blokkeren was. Wanneer je dit doet, zal het niet verdwijnen - zoals je zult hebben opgemerkt,. Het zal enkel terugkeren in grotere omvang waar je veel meer last van zult hebben, nog meer als dat je er oorspronkelijk last van had. Als het aanvankelijk gelijk al uitgedrukt was geweest, dan had het ook de kans gekregen om te worden vrijgelaten.

Je doet dit zo goed (blokkeren) - en doet het zo vaak, dat je veel conflict creëert in jezelf. Je kan ervoor kiezen om enkel destructief te zijn naar jezelf toe - in het blokkeren van jezelf. Een andere essentie kan ervoor kiezen om niet destructief te zijn naar zichzelf toe – maar kan ervoor kiezen om naar buiten toe destructief te zijn. Dit zal gevolgen hebben voor andere essenties.
Als je kiest, in een fysieke focus, destructief te zijn naar jezelf toe, dan is dat jouw keuze, en betreft het geen andere essenties. Als je ervoor kiest om deze negativiteit naar buiten toe uit te drukken, dan zal dit van invloed zijn op andere essenties, en voordat dit zal plaatsvinden, moet het reeds (tussen essenties) zijn overeengekomen.

Er zijn ook gevallen waarbij een essentie kiest om overeenstemmingen te maken (met andere essenties - met de bedoeling ervan-) om destructief te zijn, ten behoeve van de ervaring ervan. Het kan er ook voor kiezen om van gedachten te veranderen. Zoals ik al zei, niets is vaststaand.
En als een essentie een overeenkomst maakt om destructief of gewelddadig te zijn, en vervolgens kiest om dit niet te zijn, zal dit niet betekenen dat de andere essentie in de overeenkomst dan maar bij de pakken zal neerzitten en zal zeggen, “En wat zal ik nu doen”? Ik word niet vermoord vandaag! Dit is dus niet het geval. Zodra je een overeenkomst veranderd, is het direct bekend bij de andere essentie, en wordt geaccepteerd. Het is niet nodig om een overeenkomst te maken (met de andere essentie) voor deze verandering, omdat de mogelijkheid of kans (daartoe) toch altijd al bestond.
Ik begrijp dat het zeer moeilijk is voor jullie om te accepteren, dat een persoon in jullie ogen niet verdorven of slecht zou zijn. Dit is alleen omdat je een uitleg nodig hebt voor gedrag, dat jij onaanvaardbaar acht. Er is duidelijk geen onaanvaardbaar gedrag, want anders zou de ervaring van onaanvaardbaar gedrag niet bestaan. Als het niet acceptabel voor je was om te kiezen voor een ervaring van gewelddadigheid, of destructiviteit, of schadelijk gedrag, dan zou het ook niet voorkomen. Je essentie zou het niet toestaan, maar er is geen enkel ding dat onaanvaardbaar is. Het zijn alleen ervaringen.

Hoe vreemd is het dat je ‘onaanvaardbaar gedrag’ wel accepteert van een kleine stam die je “primitief” termt. Dit, in jouw perceptie, is wel accepteerbaar. Als zij ervoor kiezen om elkaar te doden, of elkaar te verminken, of zelfs om elkaar op te eten, accepteer je dit, want zij zijn niet “beschaafd”. Maar hun essentie is niet verschillend van de jouwe. Wat maakt dit gedrag aanvaardbaar voor hun essentie, maar niet voor die van jezelf? Dit is een illustratie om je te tonen dat er geen verschil is. Je kiest ervoor een verschil te zien vanwege je overtuigingsystemen hieromtrent. Een individu in een geciviliseerde samenleving, zoals de Romeinen en hun gedrag, bezie je nu als onacceptabel, hoewel ten tijde van deze Romeinen, het weldegelijk aanvaardbaar was.

Al gedurende de gehele geschiedenis van deze planeet, heeft jullie soort onaanvaardbaar gedrag ten uitdrukking gebracht, en er zijn altijd mensen geweest in elk ontwikkelingsfocus, die je zullen informeren, dat dit gedrag onacceptabel is. En dit is onjuist. Het zijn alleen ervaringen. Het zijn altijd overeenkomsten (die gemaakt zijn met elkaar). Het is niet een kwestie van goed en fout.
En ik heb ook al aangegeven, dat je dit onderwerp nog steeds onaanvaardbaar zult vinden, en dat je van binnen ertegen in opstand zal komen. (Glimlachend) Ik begrijp dit. Het is een moeilijk concept om te accepteren. Maar, onthoud ook, dat wat ik vertel tegen jullie, niet afkomstig is vanuit een overtuigingsysteem. Het is afkomstig vanuit een groter essentie bewustzijn en waarheid.

JO: Ik denk dat waar ik het meeste moeite mee heb in het omgaan hiermee, in het denken dat bepaalde dingen onacceptabel zijn, komt doordat ik niet begrijp waarom, bijvoorbeeld, een volwassene een achttien maanden oude baby zou verkrachten. Ik begrijp niet welke overeenkomst dit zou kunnen goedpraten. Ik bedoel, ik begrijp dat gewoon niet.

ELIAS: Dit is nog steeds een uitdrukking tengevolge van wat je gelooft (overtuigingen). Er is geen goed of slecht. Het is enkel maar wat jij gelooft juist of onjuist te zijn. Als je niet opnemende zou zijn van deze overtuiging (goed of slecht), dan zou je de uitdrukkingen (van goed of slecht) ook niet zien. Het zal je opvallen dat andere culturen in de geschiedenis, die je termt geen geciviliseerde culturen te zijn, dit probleem niet opnemen – zij kennen het niet.
Dit is een probleem veroorzaakt door overtuigingen, welke die als gevolg daarvan, blokkades creëren m.b.t. impulsen en emoties. Gedurende een periode van een aantal ontwikkelingsfocussen, zal dit blokkeren van emoties of impulsen, gaan opbouwen. Het moet ergens heengaan. Alle energie zal worden uitgedrukt. Het is vloeibaar en altijd in beweging. Het verdwijnt niet. En daarom, zal het worden uitgedrukt. Het houdt en heeft ook geen verband met tijd. Daarom maakt het ook niet uit dat het een uiting zou zijn van(uit) vorige ontwikkelingsfocussen, omdat energie niet gerelateerd is aan de tijd.

Dit is een overlapping van werkelijkheid. Aan de ene kant, kiest je essentie ervoor (zich) fysiek te richten op deze planeet. En aan de andere kant, zijn er enkele principes van universele waarheid die niet mogen worden aangetast of worden veranderd door een focus. Een van deze waarheden betreft de tijd. Het is slechts een denkbeeldige creatie van je fysieke focus. De realiteit van deze situatie van tijd is dat, omdat het niet bestaat, alle dingen en alle focussen elkaar beïnvloeden. Je kunt het niet separeren, zoals ik al uitlegde. Je kunt energie niet separeren. Je kunt ook de expressie ervan niet tegenhouden, zelfs in je fysieke focus.
En daarom; als je geen overtuigingen zou hebben, dan zou je de impulsen en emoties die je natuurlijk zijn, ook niet blokkeren. En zou je daarom ook deze handelingen niet ten uitdrukking brengen, die je onacceptabel acht. Het zou niet nodig zijn. Het zou niet manifest zijn. Het zou geen werkelijkheid zijn in je focus.

Dit geeft dus ook gelijk aan hoe je overtuigingen zo ongelooflijk inherent aan- en verwikkeld zijn in je fysieke focus. Dit is ook gelijk de reden waarom ik zoveel tijd besteed aan het uitleggen hoe belangrijk je overtuigingen zijn, hoe ze van invloed zijn op het leven. Onthoud alsjeblieft ook dat, zoals ik al heb verteld, overtuigingen niet inherent zijn aan je essentie. Ze zijn verworven gedurende (je) ontwikkelingsfocussen in je fysieke bestaan in dit deel van je essentie. Het zal ook buitengewoon moeilijk voor je zijn dit concept te bevatten. Ik verwacht ook niet dat het gelijk zal worden geaccepteerd. Ik verwacht niet dat het begrepen zal worden. Ik bied het je aan in antwoord op je vraag, en in de uitleg van de (werking) van werkelijkheid. Ik zal niet “hopen”, dat je dit aanvaard. Je zal het wel aanvaarden, of je zal het niet aanvaarden. Uiteindelijk, in het sluiten van je cirkel (van leven of ontwikkelingsfocussen), zul je het wel begrijpen, en zal het door je opgenomen worden. Zoals we eerder aangaven, zal er (dan ook) geen noodzaak meer zijn voor gewelddadigheid of negativiteit wanneer je cirkel voltooid is. Dit is omdat je essentie opgenomen zal zijn.

DEBBIE: Is het de bedoeling dat wij moeten proberen om al onze overtuigingsystemen nu al kwijt te raken?

JIM: Hoe dan? Hoe kunnen wij dit doen?

ELIAS: Dit, in de eerste plaats, is niet mogelijk in het fysieke focus. Ik vertel je ook niet dat je je moet ontdoen van je overtuigingsystemen, maar wel dat je je begrip over je essentie, en je gewaarwording van je essentie, tracht te vergroten. Door dit te doen - door je erkenning en bewust-wording van je essentie - kun je individuele onnodige en niet-dienende overtuigingen laten wegvallen. Ik vertel je niet je overtuigingen te veranderen. Dit zou onaanvaardbaar zijn voor mij! (Glimlachend) Het zou ook een uitdrukking zijn die handelt in strijd met de waarheid. Dit is een fundamenteel basis respect voor alle essenties en alle focussen van essenties. Elk focus dient een doel. Elk focus biedt een ervaring. In een focus, zijn overtuigingen noodzakelijk. Het zou mij erg tekortschieten om af te doen aan een noodzakelijk element van je focus. Als je geen overtuigingen nodig zou hebben voor dit fysieke focus, zou je deze ook niet hoeven in te voegen. Daarom, zijn ze noodzakelijk. Je essentie hoewel, is zeer bewust van nog veel meer, daar het gewaar is van al je individuele focussen. Je manifesteert niet alleen op deze ene manier (of wijze van). Je bent niet alleen Catherine of Debbie in dit leven. Tegelijkertijd, is Catherine ook vele fysieke (andere) focussen, niet alleen in deze dimensie, maar in vele andere dimensies d.m.v. de vele andere uitdrukkingsvormen van dit universum. Elkeen drukt zich op verschillende manieren uit. Deze verschillende manieren zijn allemaal toevoegend van ervaringen aan je essentie.

JO: Is het raar voor ons, of onacceptabel voor ons, om compassie te voelen voor iemand die een moeilijke tijd heeft in deze focus, welke moeilijke tijd veroorzaakt wordt door een andere persoon in deze focus?

ELIAS: Nee.

JO: Dus, het is volkomen normaal, en aanvaardbaar, om compassie voor iemand te voelen?

ELIAS: Elke uitdrukking van je fysieke focus is aanvaardbaar. Net zoals kwaadaardige uitdrukkingen aanvaardbaar en “normaal” zijn, zo ook zijn je positieve uitdrukkingen van compassie aanvaardbaar. Je ondervindt dat positieve uitdrukkingen, zoals jij ze termt, veel gemakkelijker zijn om doorheen te gaan. Alle uitdrukkingen, impulsen, emoties, gedachten, in deze fysieke focus, zijn ervaringen. Je ondervindt dat negatieve uitdrukkingen aanvoelen als veel zwaarder (in dichtheid) en trager om doorheen te komen. Je zou deze uitdrukkingen kunnen manifesteren juist vanwege die ervaring er van, om de dichtheid en de traagheid ervan te ervaren. Positieve uitdrukkingen en emoties en gedachten zijn veel vloeiender, en zijn veel gemakkelijker doorheen te gaan. Dit is waarom je de ervaring zal hebben van een veel sneller “loslaten” en “het snel voorbij gaan” van positieve uitdrukkingen dan van negatieve uitdrukkingen, als je ze zou gelijkstellen met energie dichtheid. Je zult merken dat negatieve uitdrukkingen van een langzamere vibrationele kwaliteit zijn. Dit is waarom je ervaart dat je gedurende langere perioden in wat jij noemt “slechte dingen” blijft hangen, in tegenstelling tot de zeer kortdurende periodes van uitdrukkingen van positieve energie.

In je fysieke focus van deze dimensie, schijnen jullie jezelf over het algemeen ook zeer aangetrokken te voelen door deze traagheid. Je voelt je zo aangetrokken tot deze traagheid en negatieve gevoelens en uitdrukkingen, dat je het verheerlijkt. Jullie zeggen tegen elkaar dat het heilig en gewijd is om een martelaar te zijn. Je houd je heel erg vast aan deze traagheid en dichtheid. Hoewel dit ook weer uit te leggen valt. In je natuurlijke staat van essentie(zijn), is je vibrationele kwaliteit zeer vlug. Het is zeer snel. Het is zeer licht. In het willen ervaren van andere soort ervaringen, kies je daarom voor de manifestatie, en expressie, en ‘het blijven hangen’ in, en recreëert en herhaalt langzame vibraties, die door jullie getermd zouden worden als het zijn van ‘negatieve ervaringen’. Je geniet zelfs van “het slecht voelen”! (Gelach)

JIM: Vallen drugs en alcohol in die categorie van het vertragen van dingen, of het proberen hiervan, dat van invloed is op onze ervaringen? Want wanneer je in deze staat verkeerd, denk je dat er andere dingen gebeuren - maar vervolgens denk je ook dat je in realiteit jezelf eigenlijk pijn aan het doen bent? Dat het storend is voor ons vermogen om in z’n volheid te kunnen ervaren?

ELIAS: Ook dit onderwerp is gecompliceerd. Je ervaart reeds een inname van bepaalde stoffen, die vertragend zijn van vibrationele kwaliteit, naar zelfs een langzamere - dan het geval al is. Dit veroorzaakt een staat van depressie in je fysieke lichaam. Dit kan ook zich ook weerspiegelen in je psyche, als een fysieke reactie. Dit is je verlangen om je zelfs nog trager uit te drukken dan je al doet. En in dit geval, wanneer je je nog langzamer zou willen uitdrukken, zou je een steen worden! (Glimlachend, gevolgd door gelach)

Er zijn ook andere uitdrukkingen m.b.t. substanties die de chemie van je lichaam veranderen, welke je fysieke lichaam versnellen. Ze verhogen je vibrationele kwaliteit naar een snellere dan het normaal is. Dit wordt gedaan met de intentie een nauwere verbinding met je oorspronkelijke vibrationele kwaliteit te ervaren. In het fysieke focus, vergeet je dat deze elementen of substanties nooit of te nimmer je vibrationele kwaliteit zullen verhogen naar het niveau van je essentie, maar je vergeet hoe ‘te herverbinden’, en hoe ‘thuis te komen’. Dus veroorzaak je een kunstmatige uitdrukking ervan. Er zijn enige substanties die ook een euforische staat produceren, en creërende zijn van wat jij hallucinaties termt. Ook dit zijn expressieve pogingen om te herenigen en te verbinden met je staat van essentie(zijn). Laat mij je vertellen dat je dit al zeer efficiënt doet in je dromen, zonder behulp van buitenaf komende substanties.

Substanties die je inneemt in je lichaam veranderen niet alleen je chemie en verwarren niet alleen je make-up in je fysieke expressie, maar zijn ook interactief met je overtuigingsystemen. Je bent geleerd dat ze “slecht” zijn. En ongeacht dat je zegt dat ze dat niet zijn, zullen je overtuigingen hier toch opnemende van zijn, en zul je fysiek tegengestelde effecten tot uitdrukking brengen, net zoals je fysiek positieve effecten tot uitdrukking zult brengen m.b.t. een aantal substanties waarvan je geleerd is dat deze ‘goed’ zijn. Dit zijn allemaal overtuigingen, dingen waar je in gelooft.
Net als goed en kwaad, is de ene substantie niet beter of slechter dan een andere. Maar het is allemaal onnatuurlijk. Het is allemaal onnatuurlijk aan je oorspronkelijke chemie, hoewel het je overtuigingen zijn die de substanties toelaat verschillend te reageren. Als je erin gelooft dat een arts je een medicijn zal geven dat een ziekte zal genezen, zal het dit doen. Als je erin gelooft dat een illegale of slechte stof je schade zal toebrengen, zal het dit doen. Het is afhankelijk van wat je gelooft. Maar ook, kunnen je overtuigingen soms verraderlijk zijn. Je kan, zoals ik al zei, denken dat je ergens in gelooft, en in werkelijkheid toch in iets anders geloven.

Zullen we t.b.v. Michael’s belang even onderbreken voor een korte pauze?

BREAK 7:55 PM HERVATTING 8:35 PM

ELIAS: We gaan weer verder. We kunnen doorgaan met dit onderwerp over het religieuze element van jezelf, of we kunnen vragen gaan behandelen. Het zal jullie keuze zijn.

CHRISTIE: Ik heb een kleine vraag. Door het praten over overtuigingsystemen, voel ik mij de laatste tijd echt veel beter – zeker sinds de discussies over het overtuigingsysteem m.b.t. onze ervaringen versus onze fouten. Weet je, ik voel mij zoveel beter over mezelf nu ik niet meer denk dat ik fouten aan het maken ben, maar dat ik in plaats daarvan kan denken dat ik ervaringen aan het beleven ben.
En weet je, ik heb een vriend die negatief is, en je weet hoe mensen kunnen blijven hangen in hun negativiteit, en daar maar in blijven hangen en in blijven hangen, en niet meer zonder kunnen. Ik wil deze persoon helpen, maar weet niet zeker hoe dit te doen, anders dan alleen … Ik bedoel, is dat wat wij hier aan het doen zijn -- dat wij deze dingen aan het bespreken zijn en aan het leren zijn, zodat wij op onze beurt ook weer andere mensen deze dingen kunnen leren, door bijvoorbeeld tegen iemand te zeggen om niet zo slecht, niet hard voor zichzelf te zijn, dat wat ze aan het doen zijn niet ‘fout’ is, dat het enkel maar een ervaring is? Is dat haalbaar, of … begrijp je wat ik hier probeer te zeggen?

ELIAS: Allereerst, zal ik je vertellen, dat er niet zoiets als een ‘misschien’ of ‘mogelijke’ verschuiving bestaat. Wat je hebt ervaren is een verschuiving. Voor wat betreft dat andere individu waar je over praat; zoals ik al eerder aangaf, het is niet aan jou om een ander individu te veranderen.
Je zou de ‘het is een ervaring’ gedachte naar voren kunnen brengen, en de persoon zou vervolgens, in zijn onbegrip over dit concept, je kunnen bekijken … alsof je gek bent.
Zij zullen niet noodzakelijkerwijs accepteren wat jij hun verteld. Het is, zoals ik je heb verteld, een individuele ontwikkeling. Iedere essentie staat op zijn eigen punt van ontwikkeling van ervaring. Niet iedereen ondervind hetzelfde bewustzijn als jij op hetzelfde moment. Wij spraken over dezelfde kwestie met Dimin in een andere sessie, in verband met het feit dat Dimin zich zorgen maakte over een vriend, en de wens had hem te “verlichten”. Je bezit niet over een vermogen tot het vervullen van deze daad.

Iedere essentie, in diens fysieke focus, ontwikkelt diens eigen bewustzijn in zijn eigen tijd. In de voltooiing van de cirkel, zullen alle essenties op een wederzijds punt aanbelanden. Iedereen zal deze verschuiving in bewustzijn ervaren. Sommigen zullen deze verschuiving ervaren met inbegrip van veel trauma. Dit komt doordat zij continue aan hun overtuigingen vast blijven houden. Niettemin, zijn zij, net zoals jij, collectief overeengekomen dat de tijd juist is voor deze verschuiving in bewustzijn. Jullie, zoals ik al uitgelegd heb, zijn er klaar voor – om meer bewust te zijn van je essentie.
Je bent er klaar voor – om je bewustzijn te vergroten. Anderen, in hun fysieke focus, zouden er nog niet zo klaar voor kunnen zijn. Dit hoeft niet leiden tot bezorgdheid bij jullie. Als deze individuen zich veilig voelen in hun eigen huidige overtuigingsystemen, en niet wensen deze te expanderen, dan is het niet jouw taak om hen anders te informeren.

Ik spreek niet tot jullie als discipelen. Ik instrueer jullie niet om de “woorden van Elias” te prediken! Dit is niet mijn bedoeling. Ik richt mij alleen tot jullie om te helpen in het vergroten van je bewustzijn, ter vergemakkelijken van je volbrenging van je verschuiving omdat jullie er klaar voor zijn, en ook, zoals ik al heb aangegeven, omdat jullie er om gevraagd hebben. Vele anderen hebben er niet om gevraagd. Zij wensen geen hulp in dit opzicht. Dit, bij afzonderlijke essenties, kun je toeschrijven aan wat jij zou noemen een koppigheid van persoonlijkheid. Dit is aanvaardbaar. Iedere essentie is individueel, zelfs al is het verbonden. Iedere essentie bezit zijn eigen persoonlijkheid, welke verschillend is van die van iedere andere essentie in het bestaan. Dit is de creatie van deze prachtige variëteit. Het zal jullie zorg niet moeten zijn. Alle essenties zullen uiteindelijk op hetzelfde punt aankomen. Het is alleen maar een kwestie van hoe zij kiezen dit te bereiken.

Net zoals je een andermans individuele ontwikkelingsfocus niet voor hen mag kiezen, mag je hun overtuigingsystemen ook niet kiezen. Je denkt, soms, dat je andermans overtuigingen mag veranderen. Veel van jullie politici of religieuze leiders denken, in zelfmisleiding, dat zij andermans overtuigingen hebben veranderd. Dit is niet waar. Zij zullen deze hoogstens tijdelijk beïnvloeden, maar de individuele essentie veranderd zelf zijn geloofsystemen, of incorporeert zelf andere overtuigingen. Het moet, zoals ik al zei, van geen enig belang voor je zijn.

Jouw zorg moet met je eigen gewaarzijn van je eigen essentie zijn. Je zult opmerken dat in het opnemen en het vergroten van je gewaarzijn van je eigen essentie, dit een natuurlijke effect op hen om je heen zult hebben. Dit zal niet noodzakelijkerwijs tot een verandering leiden, maar in het zien van jouw essentie, kan het tot een verruiming van hun eigen perceptie en acceptatie van hun essentie leiden.
Er bestaan bijkomende natuurlijke effecten die zijn opgenomen in het vergroten van bewustzijn. Zoals we al eerder aangaven, zal wanneer je cirkel voltooid is, je gewaarzijn en het opnemen van je essentie van een dusdanige omvang zijn, dat negatief gedrag onnodig zal zijn. Dit is omdat je essentie positieve aandacht zal opnemen. Het zal z’n expressie van liefde en schoonheid incorporeren. In het openen van je eigen bewustzijn, wordt dit ook een natuurlijke expressie. Daarom, zullen andere individuen hier opmerkzaam van zijn.

DEBBIE: Wat was het doel ervan, om mee te beginnen, dat wij deze negatieve expressie in ons meedroegen? Waarom hadden wij niet gewoon altijd al onze natuurlijke positieve expressie?

ELIAS: Dit is een hele goede vraag, maar het heeft een heel simpel antwoord. Jij, in je natuurlijke verbonden oorspronkelijke essentie-staat, hebt geen negatieve focus. Daarom, bestaat het niet in je werkelijkheid. Het is een uitdrukking van je essentie t.b.v. de ervaring ervan. Het is een opneming van ervaring. Zoals ik al zei, zul je nooit, was je nooit, en zal je nooit perfect zijn, omdat je nog steeds, voorheen, nadien, en heden, in wording bent. Daarom, ben je opnemende van ervaring in elke focus. Het doet er niet toe wat voor ervaring het schijnt te zijn. Het is enkel een expressie (ervan), en een ervaring.

DEBBIE: Is dat een noodzakelijkheid?

ELIAS: Dat is juist. Als je niet ervaren hebt, dan heb je beperkte kennis. Je zou kennis kunnen hebben van iets, maar zonder de ervaring van deze kennis, neem je het niet op als werkelijkheid. In de opneming van je realiteit, en in het continue expanderen en verruimen, ervaar je.

DEBBIE: Uiteindelijk, zal ons bewustzijn voorbij alle negativiteit geëxpandeerd zijn?

ELIAS: Dat klopt, want wat je nu classificeert als negativiteit, mag maar tot op een bepaalde hoogte worden ervaren. Net zoals ik uitgelegde m.b.t. het sluiten van je cirkel, mag je fysieke expressie in deze fysieke focus of manifestatie maar voor zoveel keer herhaald worden, voordat het niet meer nodig is te herhalen voor de ervaring. Want zoals ik heb uitgelegd, kun je een spel maar voor zo vaak spelen totdat je er mee verveeld raakt. In ditzelfde verband, mag je iets maar voor zoveel keer ervaren voordat het is opgenomen in je realiteit, en dan heeft het geen zin meer om deze ervaring te continueren. Als dit niet waar zou zijn, dan zou je voor altijd net zoals een kleine hamster zijn, die maar ronddraait in zijn rad, en ronddraait, en ronddraait, nooit stoppend, en altijd hetzelfde doend, en je zou zeer saai zijn. Jullie zijn geen saaie essenties! Je bent altijd in wording. Je bent altijd aan het ervaren. Je bent altijd aan het creëren en ervaren. En daarom zul je, wanneer je genoeg van deze negativiteit ervaren hebt, een andere focus uitkiezen en die gaan ervaren.

Zoals ik zei, jullie zien jezelf en jullie essenties als de partjes van een sinaasappel, als in partjes verdeeld. Je gelooft dat wanneer er een partje voltooid en heel is, je zult doorgaan naar het volgende partje, en zoals je doet met een sinaasappel, het volgende partje opconsumeren. Dit is niet juist. Je bezit geen partjes. Je bestaat niet uit partjes. De creërende universele Een en Al bezit ook geen partjes. Je bent geen individueel partje van de sinaasappel van de creërende universele Een en Al! (Hier, lacht Elias, en wij moeten allemaal lachen). Excuseer, maar dit klinkt ons nu eenmaal heel amusant in de oren, deze uitdrukking!

Er is geen afscheiding, maar jij in je fysieke focus blijft erop aandringen om deze afscheiding te creëren, en alles te classificeren. Je zult tot een bewustvol besef komen waar je (dit) zult begrijpen, en je hoeft daar niet voor in een hogere sfeer te verkeren zoals die van de grote meesters zoals jullie dat termen, om hier bewust van te zijn. Ik ben thans gewaar dat mijn essentie aan het verruimen is, en ik word steeds meer gewaar van een voortdurende vloeiende beweging. Alle dingen zijn in een voortdurende beweging. Er is geen stilstand. Dit is slechts een uitvinding van je verbeelding. Niets staat ooit stil. Energie is vloeiend, en bewegend, en expanderend, en continue aan het veranderen. Je mag dit dan niet kunnen zien met je fysieke naar buitentoe gerichte zintuigen, maar het is werkelijkheid.

Je ziet je tafel als stationair, als solide en stilstaand. Dat is het niet. Het beweegt alleen in een langzamer trillingsvibratie dan jij doet, net zoals een steen een langzamere vibratie heeft dan jij doet. Als je de beweging van de planeet zou stilzetten voor een periode van duizend jaar, en een steen zou bekijken, dan zou je met je fysieke ogen kunnen waarnemen dat de steen fysiek heeft bewogen in de loop van die duizend jaren.
Je kan het niet zien, maar alles, overal, universeel, is in beweging. Daarom, neem je niet veel waar van deze beweging. Terwijl je essentie verruimt en meer bewust wordt, zal deze beweging en gewaarzijn (ervan) je bekend worden. Er zullen minder afscheidingen zijn, en je zult het ook begrijpen.

Je zal in een ruimer bewustzijn ook niet ervaren wat je ervaart in deze focus, zoals het opgeven van- of voelen dat je geen energie meer wilt steken in je expressie. Dit gevoel is alleen maar een uitdrukking die hoort bij dit fysieke focus, het komt vanuit frustratie. Zodra je focus is verruimd en meer aan het opnemen is, zal er alleen nog maar die bevlogenheid zijn om door te willen gaan, daar er geen belemmeringen meer zullen bestaan die je blokkeren.

JIM: Wij hadden het tijdens de pauze over de chakra’s en de energie in ons lichaam - in de hindoe traditie. Hebben wij bepaalde energie centra in ons lichaam?

ELIAS: Dit zou, in werkelijkheid, correct zijn. Het hangt niet vast aan woorden zoals “chakra’s”, maar deze woorden zijn acceptabel als definities voor jullie. Energie verzamelt zich inderdaad in centra. En net zoals het dit doet in je fysieke lichaam, plaatst het zich ook in bepaalde centra op je planeet. Je zult bepaalde gebieden vinden op de aarde waar meer energie geconcentreerd is dan andere gebieden. Vele individuen zijn zich bewust van sommige van deze energie centra, hoewel in realiteit, vanwege je manifestatie en expressie van energie, je door oefening, bepaalde gebieden in je eigen huis zou kunnen opmerken, waar zich meer energie verzamelt dan andere gebieden in je huis. Je zou kunnen opmerken dat een hoek van je kamer, of het midden, of een zijkant, meer geconcentreerd in energie is, dan andere gebieden van je huis. Dit is een expressie van je energieën en een collectie van je energie dat je deponeert in je omgevingen. Je voelt misschien een affiniteit voor een bepaald object in je huis, waarnaar je een deel van je energie hebt overgebracht, en wanneer je dit object bekijkt of het aanraakt, zul je opmerken dat het een lading heeft.

In je fysieke lichaam, heb je ook centra van energie. Je chakra’s, zoals deze uitgedrukt wordt door de oosterse religies, is aardig accuraat. De kleuren, die in verband staan met deze energie centra, zijn ook juist. Kleur is een universele waarheid en expressie van energie. Kleur wordt uitgedrukt in mijn focus als energie, zoals ook in iedere andere focus of gewaarzijn van essentie. Het neemt alleen maar een grotere expressie aan, zoals ik heb uitgelegd in het geval van Michael’s prisma, die nu wit lijkt te zijn in kleur maar, in werkelijkheid, bevat het en is het een expressie van alle kleuren. Ook kan hij, zoals ik al uitlegde, niet alleen de kleuren zien zoals jij kleuren ziet, maar als hij meer bewust wordt, kan hij deze kleuren ervaren, net zoals je deze zelfde kleuren ervaart in je energie centra. Het zou je goed dienen, in het begrijpen van jezelf en je essentie, om je meer te richten op je kleurrijke energieën dan je te richten op je fysieke expressies van ziekte. Is dit begrepen?

JIM: Ja, dank je. Het is goed begrepen.

RON: Je gaf aan dat jouw essentie expandeert, zoals de onze dat ook doet, wat ik zou interpreteren te betekenen dat jij lerende bent zoals wij zijn, “in onze termen”. Vind je dat je van ons leert, en zo ja, wat?

ELIAS: Nee. Ik leer niet van jullie. Dit wordt niet bedoeld alszijnde een “belediging”. Ik heb deze focus al ervaren. Ik heb geleerd van de ervaring van die fysieke focus. Het is niet meer nodig voor mijn ervaring. Mijn onderwijs, zoals jij het zou interpreteren, komt van essenties die meer verruimd zijn dan mijn eigen focus, en zij hebben zelfs nog meer van hun bewustzijn van hun gehele essentie opgenomen, hoewel er geen enkele essentie bestaat die alles heeft opgenomen, daar zij dan perfect zouden zijn, en er bestaat geen perfectie. Zoals ik al zei, je bent niet bezig om ‘iets te bereiken’, zoals ook ik niet aan het ‘bereiken ben van iets’. Ik, zoals jij, bezit dat alles al. Het is slechts een kwestie van de incorporatie van het bewustzijn van mijn eigen goddelijkheid, wat ook geld voor jullie essenties. Er is geen hogere expressie, alleen groter. Ik laat jullie meedelen in de ervaring van mijn bewustzijn, net zoals anderen mij laten meedelen in de ervaring van hun bewustzijn. En net zoals dit delen van mijn ervaring jullie naar een hogere vibrationele beweging toe aanspoort - tot het verruimen van je bewustzijn, doet het delen van hun ervaring met mij, ook mij aansporen.

DEBBIE: Ik ben geïntrigeerd door vorige levens. Ik weet dat het niet verondersteld wordt belangrijk te zijn, en ik ben er niet altijd mee bezig, maar je noemde de naam “Fragonard”. Kun je mij een beetje meer vertellen over die naam?

ELIAS: Dit was (pauze) een schilder, een artiest van ongebruikelijke kwaliteit voor zijn tijd, en niet conformerend aan traditionele focussen. Ook waren er veel reizen in dat bepaalde focus, met veel expressie van passie en emotionele gerichtheid, en veel opname van excentriciteit. Ook, wat koppigheid in het niet conformeren aan politieke druk, maar werd later in het leven overgehaald tot een meer conventionele gerichtheid van gedachte en mening. Dit schijnt een algemene expressie te zijn met je essentie, een individueel willen uithalen naar, door het uitdrukken van je eigen overtuigingen en gevoelens, en het gevoel van noodzaak tot overeenstemming zoals uitgedrukt door personen buiten de essentie, die van invloed zijn op deze essentie. Deze essentie is zeer emotioneel gericht geweest in vele ontwikkelingsfocussen. Dit heeft conflict gecreëerd in iedere ontwikkelingsfocus, soms wat meer in de ene als de andere. Deze essentie heeft ook de artistieke expresse vele malen herhaald, omdat deze expressie een persoonlijke en individuele uitlaatklep is van uitdrukking, welke niet kan worden ontkend door andere individuen. Ik zou zeggen, zeer creatief van je. Zelfs in het conformeren naar politieke focus zoals Fragonard deed, was er toch nog enorm veel persoonlijke expressie. Je zult opmerken dat in identificatie met jezelf dat je expressie veel veranderd is in dat bepaalde ontwikkelingsfocus, en in andere. Als je alleen dat ontwikkelingsfocus zou willen, zou je jezelf moeten onderzoeken, m.b.t. je eigen stijl, van het zeer veranderbaar zijn, in tegenstelling tot andere individuen gefocust in de artistieke expressie die door blijven gaan met dezelfde expressie doorheen een bepaalde ontwikkelingsfocus. Dit is geen expressie van een jonge leeftijd. Dit is een expressie van een gerijpt focus.

Wij zullen ook, in dit verband, aangezien je ons deze kans hebt geboden voor dit onderwerp, Michael’s wensen voorrang geven. Je mag Michael vertellen dat een van de andere namen van Pierre, Auguste Renoir was, met een geboortedatum in het jaar van 1841. Als hij meer bevestiging wil, mag hij erom vragen, en dit keer zal ik luisteren.

DEBBIE: Hij heeft wel gedroomd over Vigee. Welke connectie is dat?

ELIAS: Hier zal ik hem geen informatie over geven, omdat ik hem deze naam heb gegeven in de hoop zijn verlangen naar onderzoek te vergroten, en mag hij deze informatie zelf gaan vinden.

CHRISTIE: Je hebt gezegd in de sessie van vrijdag, waar ik niet bij was, dat er een connectie tussen Joseph en mijzelf was.

ELIAS: Dat is juist.

CHRISTIE: Kun je daar wat meer over vertellen alsjeblieft?

ELIAS: Dit was in het ontwikkelingsfocus m.b.t. onze connectie van die van Mary en Joseph. Dit is humoristisch, “Mary en Joseph”! (Glimlachend) Joseph was een andere vriend van Mary. Ze was een extreem populaire actrice, en had vele vrienden en connecties.

CHRISTIE: Hadden wij gevraagd of mijn achternaam Anderson was, of gingen we hier gewoon van uit? Was in die ontwikkelingsfocus mijn naam Anderson? Mary Anderson?

ELIAS: Anderson. Correct. (Pauze, en dan tegen Vicki) Ja?

VICKI: Ik heb geen vragen. Ik zou willen teruggaan naar het onderwerp over de religieuze focus, maar het is geen vraag. Het is een opmerking.

ELIAS: M.b.t. welke kwestie van het religieuze element?

VICKI: De fragmentatie.

ELIAS: (Lachend) Wij zijn ons bewust van het feit dat Lawrence veel moeite heeft met dit onderwerp! (Gelach).
In je staat van essentie bezit je het vermogen te fragmenteren, net als de creërende universele Een en Al alle essenties heeft gefragmenteerd. De enige reden dat jij zoveel moeite hebt met deze kwestie, is omdat je gewend bent te denken in termen van lineaire tijd. Het is tamelijk moeilijk voor jou om tegelijkertijd secties te begrijpen. Dit is waarom ik nadrukkelijk blijf aangeven dat er geen secties (partjes) bestaan. (Lachend) Ik zou ervoor kunnen kiezen om met je te spelen, en je nog meer verward te maken dan je al bent! Ik zal dit niet doen.
In jullie begin van deze planeet; daar zullen wij beginnen. Misschien zal het, in deze beperkte uitleg, makkelijker voor je zijn om te begrijpen. Als er een tijdselement is inbegrepen, moet je nog steeds jezelf ontdoen van de secties. (Lachend)

Laat ons een voorbeeld geven van een essentie. Een essentie is fysiek gefocust. Het continueert door in zijn expressies van ervaringen. Terwijl het doorheen de tijd door blijft gaan met zijn natuurlijke expressies, in de slaaptijd en de wakende tijd, ervaart het zichzelf in ieder van deze staat. Dit individu, een bepaald ontwikkelingsfocus voltooid, sterft. Hij gaat over naar een ander ontwikkelingsfocus. Laat ons zeggen dat dit individu vier maal her-manifesteerd. In zijn vierde ontwikkelingsfocus kiest hij - in zijn droomstaat - een ander ontwikkelingsfocus te herinneren. Dit, in jouw lineaire termen, is alleen maar een herinnering. Vervolgens kiest hij in die droomstaat voor de beslissing - bewust zijnd van zijn creatieve kracht die hij bezit - om een onafhankelijk bestaan te geven (lachend) aan zijn droom. (Breeduit grinnikend) Het is zo moeilijk dit concept aan je uit te leggen zonder het te ontdoen van tijd of sectie elementen. Hoe dan ook, het individu laat de droomherinnering toe om levend te worden. Hij realiseert zich dat de droom anders is gefocust. Hij realiseert zich dat de droom in een andere dimensie is. Misschien mogen we met dimensies, de secties wel toevoegen.

In deze andere dimensie, zou het individu kunnen toestaan dat dit geheugen van de andere dimensionale focus een incarnatie wordt. En daarom gaat de incarnatie - vanuit daar vandaan - zijn eigen ervaringen beleven, zijn eigen ontwikkeling en eigen keuzes ervaren. Dit zal de herinnering van dit verleden ontwikkelingsfocus niet uitroeien. Het continueert door vanaf zijn zogenaamde beginpunt. Waar jij veel moeilijkheden in ondervindt, is in het niét opnemen van tijd en secties, daar je ook een toekomstig ontwikkelingsfocus mag fragmenteren. Je moet ook begrijpen dat dit bepaalde fragment niet verschillend is en ook niet minder beschikkend is van ervaringen of kwaliteit van essentie dan van je zelf. Dus, hoewel het begon toen je het fragmenteerde vanuit jouw ontwikkelingsfocus, was het ook aanwezig en was het bewust ervan toen je begon met je eerste ontwikkelingsfocus, net als dat je altijd aanwezig bent geweest en niet afgescheiden bent geweest van de creërende universele Een en Al, zonder een begin.

Laten we zeggen, door met een ander voorbeeld te komen, dat jij, in deze dimensie en ontwikkelingsfocus, een overvloed hebt aan een bepaalde gedachte of emotie welke jij zou opvatten als het zijn van ‘onderbewust’. Thans niet bewust wezend van je droomstaat, kies je ervoor om deze bepaalde focus van gedachte of emotie, uit jezelf te trekken. In je droom, hecht je dit aan een andere jij vast. Je pretendeert in je droom dat je deze exces of dit ongewilde deel van jezelf afsepareert naar deze gedupliceerde jij in je droom. Wat je niet realiseert, is dat je een andere jij hebt gecreëerd in een andere dimensionale focus, bezittend van een eigen individualiteit en essentie. Dit wil niet zeggen dat iedere ontwikkelingsfocus die je hebt ook fragmenteert. Dat doet het niet. Het gebeurt pas als je kiest deze ontwikkelingsfocus onafhankelijkheid te geven, en als die ontwikkelingsfocus de wens heeft onafhankelijk door te continueren. Het is een samenwerking van je zelf. (Elias, verwijzend naar Vicki, zegt) Hij is nu echt in de war! (Gelach)

Zal ik je nog wat verder verwarren? Je mag ook opnemen, in je fragmentatie, andere dimensionale focussen die je niet eens familiair zijn, daar je essentie ook gericht is in andere dimensionale focussen. Daarom, zou je tegelijkertijd, in een andere dimensie, een bestaan kunnen ervaren dat compleet “buitenaards” is, voor jou hier. Je zou kunnen kiezen een bepaalde focus in die dimensie te fragmenteren, en toestaan dat dit individu zijn eigen essentie bezit. Dit zal je ook het fenomeen verklaren van individuen, fysiek gefocust hier op deze planeet, die ontmoetingen hebben met wat zij “buitenaardsen” geloven te zijn, maar die ook identificeren met deze “buitenaardsen” als zijnde een deel van henzelf, of in relatie tot hun afstamming. Sommige individuen geloven dat zij van “buitenaardsen” afstammen. Dit is omdat - gelijk aan hun huidige ervaring en fysieke bestaan - ze dit ook zijn. Punt.

JIM: Dus, wil dat zeggen dat wij niet de enige wezens zijn die fysiek gefocust zijn? Dat er ook andere wezens zijn op andere planeten die fysiek gefocust zijn geweest?

ELIAS: Je bewoont deze planeet als jij zijnde, als jij die hier fysiek gefocust is, maar jouw creaties in andere dimensies, zoals wij al hebben verteld, “bloeden door” en verbinden met jou -- maar net zoals dat jij singulier fysiek gefocust bent in deze dimensie, zijn zij ook, zelfs ondanks deel zijnde van jouw essentie, singulier gefocust in een andere dimensie. Soms begrijpen zij hun connectie met jou net zo min als dat jij jouw connectie met hen begrijpt. Er zijn gevallen gaande waarbij je sneller aan het verruimen bent, in een andere dimensie, dan je hier aan het doen bent. Soms zal een andere focus van je essentie in contact zijn met deze dimensionale focus (met jou hier), en proberen deze dimensionale focus te instrueren over hoe je bewustzijn te vergroten. Ik ben niet de enige die tot je spreekt.

DEBBIE: Ik wil er zeker van zijn dat ik niet iets heb misbegrepen betreffende het fragmentatie proces. Zijn we iets aan het fragmenteren dat we niet langer wensen te hebben?

ELIAS: Dit is niet noodzakelijkerwijs waar. Het zou zo kunnen zijn, maar in het doen hiervan, moet je er bewust van zijn dat, als je uit jezelf een focus trekt welke je niet wenst, je moet nadenken over de consequenties die je creëert, in de creatie van wat je zou noemen je eigen “overblijfsels”, en waaruit dat individu z’n existentie zou bestaan.

DEBBIE: Wist jij wat je aan het doen was toen je de fragmentaties van Catherine en Kasha maakte?

ELIAS: Ja. Je loopt niet als een kip zonder kop rond. Je bent je eigen individualiteit en je eigen keuzes gegeven. Dit is omdat je over het verlangen bezat om dat te doen. Als ik, in jouw termen, ver genoeg zou terugreiken, terug in fysieke ontwikkelingsfocussen, dan ben jij een verleden ontwikkelingsfocus van mij, en jij was ik, en ik was jij. Je verlangen om je eigen essentie te zijn is wat jou creëerde, in jouzelf. En nu krijg je echt een doordenkertje, in dat je denkt dit al gedaan te hebben, maar jij momenteel hier bent een verleden ontwikkelingsfocus, van jouw toekomst. (Verward gelach)

JIM: Is dat een deel van de cirkel?

ELIAS: Dit is de interconnectie, dat stuk waar je niet mag separeren naar partjes of secties. (Hier, lacht Elias) Je zal het gaan begrijpen, en je zal je balans vinden. Je bewustzijn zal verruimen en het zal door je begrepen worden. Het is niet van uitermate belang dat je alles begrijpt. Het zal geleidelijk aan en uiteindelijk opgenomen worden door je. Werk niet zo hard met je hersenen aan het ontcijferen ervan. Het zal vanzelf komen. Wij zouden niet wensen, zoals we al zeiden, dat Lawrence weer een “hersenpijn” creëert! (Hij doelt op ‘hoofdpijn’. Iedereen inclusief Elias moet lachen).

Willen jullie dat de sessie tot einde komt? (Dat wil iedereen) Dat is acceptabel. Dan zal ik jullie allemaal een goedenavond wensen, en meegeven dat je niet te hard moet nadenken over deze dingen, maar herken het in je ziel, en je focus zal automatisch verruimen. Ik zal ieder van jullie bezoeken in connectie met je essentie, en je zal het weten wanneer ik het ben. Goeieavond. (We eindigen om 10:30 PM)

Vertaald door