Sessie 6

Sessie # 6

Zondag, 14 mei 1995 (herziene versie)

Participanten: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Christie (Oliver), Laszlo (John), Debbie (Catherine), en twee nieuwe mensen, Julie (Peter), en Bill (Kasha).

Elias aankomst 6:27 PM

ELIAS: Goeienavond. In deze sessie zullen wij nieuwe gezichten verwelkomen. (Lachend naar Bill en Julie) We zullen beginnen met het onderwerp uit onze laatste sessie. We zullen niet te veel tijd besteden aan onze zorg over dit onderwerp. Daarna zullen we onze aandacht richten op jullie vele vragen! We spraken over je origine. En in deze, zal ik jullie gaan leiden naar een klein "spel", als je dat wilt. Er zal een onderwerp komen in je nabije toekomst. Dit onderwerp zal betrekking hebben op een kwestie waar Michael niet vertrouwd in is. Het staat ook in verband met het onderwerp waar we eerder over spraken. (Pauze)

Er zijn mensen die vragen hebben gesteld op het gebied van wat jullie noemen "uit sterren geboren zijn". Dit onderwerp is niet helemaal onwaar. Het is niet wat ze het veronderstellen te zijn, maar op bepaalde manier, is het gedeeltelijk waar. Voordat jullie deze bestaande wereld creëerden, 'waren jullie'; maar waar was je? (Grinnikend) Je had op dat moment ook een focus. We zullen dit later in lengte bespreken, maar ik zal er nu even kort op ingaan.

Je hebt niet alleen dit bestaan gecreëerd. In zekere zin heb je vele existenties gecreëerd. Jullie denken in termen van incrementen ("lagen of delen"). Je denkt jezelf, in relatie tot andere "levens", als gesepareerd van jezelf. Dat zijn ze niet! In deze focus van dit leven, separeer je ook niet je kinderjaren als een apart bestaan ten opzichte van je volwassenheid, maar je separeert wel het ene 'leven' als apart van een 'ander' leven. Dit is onjuist! Het is slechts een voorbijgang, van een fase of niveau van ontwikkeling naar de andere.

Ik heb al eerder aangegeven, er bestaat geen dood. Er is slechts geboorte. De betekenis van het woord geboorte is "een tevoorschijnkomen". Dat klopt. Je 'komt tevoorschijn' van één ontwikkelings focus naar de andere. In dezelfde manier, verscheen je in dit bestaan, binnen deze planeet, vanuit een andere focus voorheen. Alhoewel je niet afkomstig bent van sterren! Dit is in strijd met het creëren! Waarom zou je een ster creëren, wat een bal van vuur is, en ontstaan uit een bestaan daar? Je hebt vele werelden gecreëerd. Je zal er veel meer creëren.

Jullie geloven, in religieuze termen, in de eeuwigheid van je ziel, maar alleen in een voorwaartse beweging. Dit is inconsistent binnen je focus. Als iets geen einde en geen begin heeft, dan is het altijd zijnd. Daarom, in jullie woorden, had je veel tijd te creëren, alvoor deze wereld. Voor wat betreft jullie relatie tot het creërende Universele Een En Al, jullie woord voor deze essentie is onvoldoende. Jullie woord is God, een heel klein woordje voor een heel klein conceptje! (Vicki en Bill barsten in lachen uit)

Het Universele Al is alle dingen, en een deel van alle dingen. In relatie tot creatie, ben je er een deel van, en het is een deel van jouw, maar het is groter dan de delen. Jullie zijn de creatie krachten. Er is geen hoger wezen, geen hogere essentie, dan de jouwe. Is dat duidelijk?

DEBBIE: Ja.

ELIAS: (tegen Christie) Is dat duidelijk?

CHRIS: Ja, het is duidelijk.

ELIAS: We zullen afzien van dit onderwerp voor nu. Ik wilde alleen maar verduidelijken voor je. Je kunt nu je vragen stellen.

LASZLO: Dit is Willie. Waarom was ik geboren in Hongarije die tijd?

ELIAS: Omdat je koos voor deze ervaring! (Gelach) Je hebt deze ervaring gekozen vanwege bepaalde elementen van deze ervaring, in verband staand met politieke en persoonlijke gevoelens. Je wenste te ervaren. Je bent nog steeds erg gericht op ervaren. Je hebt alleen maar je aandacht verschoven naar het ervaren van een ander niveau. (Pauze) Wens je meer?

LASZLO: Kun je me meer vertellen?

ELIAS: In relatie tot je essentie, en je creaties, en je continuering van je leven ... dit woord "leven" zal ik gebruiken in een andere context dan je gewend bent. Het zal bedoeld zijn om je gehele existentie te omvatten, niet slechts dit stadium van ontwikkeling. Ieder van jullie heeft een gelijksoortig stadium in ontwikkeling bereikt. Dit is gevormd gedurende vele levens, in jullie termen. In mijn termen van je 'leven', heb je gekozen voor vele ervaringen. Deze momentele ervaring van leven, in jouw woorden, is voor de focus in relatie van groeps gebeurtenissen in tegenstelling tot individuele aangelegenheden. Je hebt ze ervaren. Nu, ben je ermee klaar.

LASZLO: Dank je wel.

ELIAS: Je zult mij niet bedanken! (Grinnikend) Jij hebt het gecreëerd! (Gelach)

LASZLO: Dank je voor de herinnering.

ELIAS: Je bent van harte welkom. Mag ik? (Pauze, terwijl Christie Elias een drankje geeft) Dank je wel. Ik voel véél vragen! (Gelach) Je kunt ze stellen.

JULIE: Ik zal ze vragen. Ik ben nieuw. Mijn naam is Julie. ELIAS: Ja. (Lacht bemoedigend)

JULIE: ik lees in de transcripties dat mensen van "gelijkgestemde geest" zullen aansluiten in deze groep. Ben ik van gelijke geest?

ELIAS: Je bent hier! (Gelach) Het is van geen belang wat je biologische leeftijd is in deze focus. Een gelijke geest herkent geen leeftijd! Je kan zeer oud zijn, in jouw termen, of nog heel jong. Er is nog een andere essentie, zeer jong in jouw woorden, die opgenomen zal worden (in de groep); maar die essentie is er nog niet zeker van.

DEBBIE: stelt een vraag uit bezorgdheid voor Michael, met betrekking tot wie de zittingen mogen bijwonen, en met hoeveel.

ELIAS: (Glimlachend) Dat is heel aardig, en ik zou dit verwachten van jouw essentie. Het is van belang voor Michael. Het is niet mijn zorg, maar in andere woorden, is het wel een zorg van mij, want ik ben verbonden met Michael. Het maakt hem ongemakkelijk. Hij is nu aan het leren. Hij zal zich meer comfortabel gaan voelen in de toekomst, maar voor nu, zullen we hem van zin zijn. (Pauze) Lawrence is geen vragen aan het stellen! (Gelach)

CHRIS: Stel je voor! (Meer gelach)

JULIE: Heb ik een connectie met iemand hier?

ELIAS: Dit is een zeer herhalende vraag. Ja, je hebt connecties met Oliver. (Pauze) Geef ons een moment. (Pauze) Er zijn vele inter-verwoven connecties tussen allen van jullie. Jouw focus met Oliver was recentelijk. Oliver was Mary hier. Je was een hechte vriend. Hij was een zeer talentvolle actrice. Jij was in dezelfde professie. (Pauze) Ik voel dat je je naam wenst. (Haar essentie-naam bedoelend)

JULIE: Je hebt helemaal gelijk!

ELIAS: Peter. (Vicki giert het uit, later onthullend dat ze onmiddellijk moest denken aan de Peter in de verwijzing naar de 'spreekwoordelijke anatomische definitie' ervan)

Ik zal de informatie geven aan ..... Kasha (Lachend naar Bill)

Ook vraag je af over de inconsequente naamgeving van dit vorige focus. (Glimlachend naar Debbie) ik zal je welwillend zijn.

DEBBIE: Is Goéd!

ELIAS: (Tegen Vicki) Robert. (Tegen Debbie) Robbie. (Pauze) Dit is onjuist. Ik verontschuldig. Jij was niet Robbie. Jij was. (ter indicatie aan Bill)

BILL: Ik was Robbie? ELIAS: Dit is juist. Catherine en Michael waren verbonden als vrienden. Catherine was Frank. Michael was Pierre. Deze kun je verifiëren. De reden dat ik jullie deze informatie geef, is dat je misschien een stukje van je persoonlijkheden zal zien, zoals een kinder gedeelte nog steeds een gedeelte van je volwassen focus is. (Pauze) Ik wacht! (Grinnikend naar Vicki)

VICKI: ik dacht dat ik misschien anderen een kans moest geven om te praten.

ELIAS: Zij zullen praten, wanneer ze er klaar voor zijn!

VICKI: Deze vraag is voor Donovan. (Elias knikt) Wanneer komt de 'geest' in het lichaam?

ELIAS: Dit is een goede vraag. Veel mensen in jouw tijd hebben vele twisten over deze vraag. Het veroorzaakt veel conflicten. Ik heb je al eerder uitgelegd dat jij jouw realiteit creëert. Deze realiteit is niet zomaar vanuit ergens vandaan gecreëerd. Het is gevormd vanuit het begin. Je vormt je fysieke lichaam vanaf haar allereerste cel.

VICKI: Zou je commentaar willen geven op abortus?

ELIAS: Dit is een individuele ervaring. Dit is ook een afspraak die éérder is gemaakt, door de essentie van de moeder en de essentie van het nieuwe kind. Dat wil niet zeggen dat een beschadiging jegens een ander wezen ooit een aanvaardbare ervaring is, maar het is van geen consequentie, in jouw woorden, om de reden dat het aanvankelijk een overeenstemming was. Dit onderwerp zal ook veel tijd vergen.

VICKI: Deze vraag is ook voor Donovan. Hoe kiezen we onze ouders?

ELIAS: Nu maak je mij overbodig! (Gelach) Dat was ook een overeenkomst. Jij zou deze vraag voor hem hebben kunnen beantwoorden!

VICKI: Ik denk niet dat hij zal luisteren naar mij zoals naar jouw!

CHRIS: stelt een vraag over een droom die ze onlangs had, waarin ze verhuisde naar een klein huisje. Zij vraagt zich af hoe we moeten kijken naar onze dromen, en op welke manier wij uiting geven aan onze wensen in onze dromen.

ELIAS: Oliver stelt veel gecompliceerde vragen. Dit zal nu niet in voldoende mate worden beantwoord. Je weerspiegelt sommige verlangens door je dromen. Andere gevallen van dromen zijn je creaties in het heden. Anderen zijn creaties van je toekomst. Dit zijn kleine blikken in je toekomst, zoals bij het kijken in een raam van een andere kamer. Er zijn momenten in je dromen die inter-connecties van je andere levens kunnen zijn, in jouw woorden. Dit zijn geen gebeurtenissen uit het verleden. Dit zijn simultane existenties die inter-connectie hebben in je droomstaat. Ik heb al eerder met je gesproken over dit. Ik heb jullie geïnstrueerd dat als je focust op je dromen je connectie maakt met jullie zelf, tot je verbazing! Dit vermogen je dromen te manipuleren is niet zo moeilijk als je denkt. Het is slechts een kwestie van het verschuiven van je aandacht. Ik begrijp dat dit repetitief is, maar Kasha kan projectie van het zelf in dromen uitleggen, als je verbinding maakt met haar.

VICKI: De kwestie van 'de bescherming', en of het wel of niet nodig is, blijft naar voren komen door heel wat mensen. Wil je hier commentaar op geven? (Verwijzend naar de "spirituele bescherming", aanroepingen, wit licht, enz..)

ELIAS: Dit onderwerp begint vermoeiend te worden! (Zeer heftig gezegd)

VICKI: Ik ben het met je eens!

ELIAS: Veel essenties concentreren zich in bijgeloof. Ze zijn bang voor de verbinding met hun eigen grotere essentie. Ze begrijpen hun verbinding niet met de Universele Al van Essentie. Zij vrezen. Deze angst wordt vervolgens geprojecteerd in hun fysieke wereld. Ze voelen een noodzaak om zich te beschermen, en iedereen om hen heen. Dit is niet nodig! Er is geen wezen dat zal zo onbeleefd zal zijn om door invasie je 'over te nemen'!

VICKI: Dank je wel.

BILL: Je noemde mij met twee namen vanavond. Leg dit uit alsjeblieft.

ELIAS: Kasha is een entiteit-naam. Ik realiseer me dat dit niet belangrijk voor je is. Dit is de reden waarom ik niet vroeg of je wenste het te weten. Ik realiseer ook dat mijn vrienden nieuwsgierig zullen zijn.(Grinnikend) Dit was niet voor jouw informatie of belang. Het was voor hen.

JULIE: Kunnen je mij meer vertellen over Peter?

ELIAS: Peter is jij! (Gelach)

JULIE: Oké ...

ELIAS: Je wilt meer weten over je essentie? (Glimlachend)

JULIE: Ja, graag alsjeblieft.

ELIAS: Voordat we continueren, mogen we een korte onderbreking van onze bijeenkomst aangaan?

JULIE: Zeker! (Lachend, en we lachen allen in overeenstemming mee)

BREAK 7:18 PM HERVATTING 8:05 PM ELIAS: Excuses, John! Ik verontschuldig voor het onderbreken. (Elias kwam zeer snel door, Laszlo's meditatie onderbrekend)

LASZLO: Er is geen behoefte aan excuses. Dank je voor je komst hier!

ELIAS: Wij zullen doorgaan met jullie vragen.

JULIE: Ik vroeg of je mij meer kon vertellen over Peter.

ELIAS: We bespraken Peters essentie. Het is maar van klein belang over informatie te beschikken over wat je in jouw termen "vorige levens" noemt. We zullen alleen ingaan op dat stukje wat van klein belang is.

Je essentie creëerde, gedurende vele levens, soortgelijke focussen voor de emotionele ervaringen. Ieder essentie heeft een (natuurlijke) basis aard. We hebben hier al over gesproken. We hebben dit onderwerp licht aangeraakt in relatie tot op de manier waarop je manifest bent in elke bestaande focus. In je (natuurlijke) basis aard, zijn er enkele ervaringen die je meer waardevol acht dan sommige andere. Sommige essenties zijn gericht in zeer opwindende ervaringen, in jullie woorden. Voor ons, zijn álle ervaringen opwindend. Jouw focus, gedurende vele malen, opnieuw in jouw woorden, is er een van de emoties geweest; creërend van situaties in je relaties, in diverse verschillende manieren, om de diepte van emotionele betrokkenheid te ervaren. Soms voel je dit 'als oncomfortabel' aan. Ook dít, is een onderdeel van je keuze van je ervaringen. Je hebt jezelf geplaatst in andere zeer heftige focussen vanwege de ervaring van wat sommigen zouden classificeren als trauma. Dit was voor het doel van het voelen, onderstreep dit, van de ervaring. Je continueert dit, in dit leven, nu. Je hebt situaties gecreëerd in je verleden, van het plaatsen van jezelf met een kind in een overstroming. Dit was een zeer heftige ervaring. Je reden in deze was voor de ervaring van het emotionele trauma. Dit dient, heden, een doel. Hierdoor ben je in staat meer sensitief aan, en verbonden met anderen te zijn die emotionele trauma en sterke gevoelens ervaren. Helpt dit je?

JULIE: Ja. Dank je wel. (Huilend)

ELIAS: Excuses, alsjeblieft. We wensten niet een ongemakkelijke situatie voor je te maken. (Liefdevol glimlachend naar Julie)

JULIE: Nee, ik voel me comfortabel. Ik ben alleen een zeer emotioneel en gevoelig persoon.

ELIAS: Dit is waar! (Grinnikend, en een pauze)

Ik zal me richten op enige verwarring. Ik heb eerder gezegd dat er nog andere focussen zijn die geen connectie hebben met de mijne. Ik wenste dat ik álle dingen wist, maar dit is niet de realiteit! Echter, er is een vraag waar ik mij correct op kan richten.

Ik heb al gezegd dat er andere essenties zijn, die beter toegerust zijn om in te gaan op sommige van je focussen. Dit is omdat zij voor die connectie hebben gekozen, nu dat zij zich niet meer manifesteren in jouw realiteit. Er zijn veel zaken waar ik wel beschikbaar in ben. In de kwestie van (Hier begint Elias te hoesten) Michael's lichaam is zichzelf infectie aan het toestaan. Excuseer mij. (Pauze, en het hoesten stopt)

Wat betreft onze vraag: Wanneer je manifesteert, zoals ik al zei, creëer je jouw realiteit. In deze realiteit, creëer je álle keuzes en situaties. Als je ervoor kiest om te stoppen met het creëren, dan stop je met het creëren! Jouw fysieke lichaam is een uitdrukking van je essentie. Een andere essentie die zich fysiek wil uiten in jouw focus, zal dat doen door middel van een éigen creatie. Het concept van 'omruiling' van fysieke vormen is niet juist! Alsjeblieft, in je notitie, spel dit duidelijk uit. Het is niet een realiteit! Bestaat er verwarring in deze zaak?

DEBBIE: Nee

ELIAS: Zijn we duidelijk betreffende deze vraag en het onderwerp?

LASZLO: Stelt een vraag of het wel of niet waar is dat een ander wezen een lichaam dusdanige depletie toebrengt, dat het lichaam kan worden 'overgenomen'?

ELIAS: Neen! (Zeer resoluut)

LASZLO: Vraagt over over het fenomeen van "bezetenheid".

ELIAS: Er bestaat geen bezetenheid! Een "entiteit", of essentie, zal de creatie vormen van een eigen realiteit. Dit onderwerp over de bezetenheid is een misverstand. Dit is niet een kwestie van een ander essentie die jouw essentie overneemt. Dit is alleen jouw perceptie ervan.

Jij creëert jouw realiteit. Als je een andere persoonlijkheid kiest te creëren, of van wat jij denkt een "entiteit" te zijn, het is jouw éigen creatie. Dit zal uit redenen van angst zijn. Angst is je enige vijand, in dergelijke termen. Als je vertrouwt op je essentie, zul je zien, zoals Lawrence zal zien, dat het jou niet zal verraden! Je bent allen verbonden tot, en oprijzende uit, de universele creërende Een En Al. Er is geen "negatief" in deze! Daarom, hoe kun je, in jouw essentie, negatief zijn? (Glimlachend)

DEBBIE: Stelt een vraag over of er al dan niet een einde zal komen van deze aarde tijd. Ze verwees naar de vele verschillende boeken die dit bespraken, in termen van onze spirituele ontwikkeling in relatie tot de verschuiving van de as van de aarde.

ELIAS: Je bent, zoals ik eerder heb uitgelegd, momenteel in ontwikkeling. Dit wil niet zeggen dat deze aarde focus aan het eindigen is! Het is alleen aan het evolueren naar een ander stadium van ontwikkeling. (Glimlachend) Jullie als individuele essenties gedurende je gehele geschiedenis, hebben jullie ontwikkeld doorheen vele niveaus van inzicht. Je gaat door te ontstaan op deze wijze. Je hebt veel tijd besteed in jouw woorden, aan het ervaren van de fysieke aspecten van existentie in deze sfeer van realiteit. Je essentie is aan het verschuiven. Het is meer bewust aan het worden. Het kiest te continueren met een fysieke ervaring, maar met minder belemmeringen voor zichzelf. Dit is de cirkel. Dit is waar je bent begonnen met deze focus. Dit is waar je aan het verbinden bent in jullie cirkel. Is dit duidelijk?

DEBBIE: Ja.

VICKI: Ten aanzien van het concept van de tijd, in onze termen ... (Gelach)

ELIAS: Dank je! (Grinnikend)

VICKI: ... Zou je alstublieft commentaar willen geven op het Philadelphia experiment?

ELIAS: Je wilt weten of het mogelijk is?

VICKI: Ik wil graag weten of het gebeurd is!

ELIAS: Er zijn veel meer feiten in betrokken, maar het IS mogelijk voor jullie om alle tijd en ruimte te overstijgen. Dit zijn relatieve termen en concepten. In werkelijkheid bestaan zij niet. Dit is waarom het tot stand kan worden gebracht. Je hebt geen buitensporige experimenten nodig om dit te doen! Er zijn vele wetenschappelijke mensen die niet geloven dat ze dit kunnen bereiken zonder het meten van alles! Ze "vallen per ongeluk" op zeer natuurlijke staten, en vervolgens hebben ze het gevoel iets geweldigs te hebben ontdekt! Ze proberen deze informatie voor henzelf te behouden, niet omdat het schadelijk zou zijn, maar omdat zij het willen bewaken en zij het niet willen delen, en ook zij begrijpen het niet. Jullie in jullie focus hebben het vermogen om dezelfde dingen te doen zoals zij doen! Alleen GELOVEN zij dat deze dingen moeten worden uitgevoerd in specifieke omgevingen. Hun probleem is dat ze niet begrijpen wat ze hebben gedaan. Als zij hun aandacht zouden verschuiven, zouden ze niet weten wat te doen! Hun meetinstrumenten zouden niet meer nodig zijn. Dit maakt de wetenschappelijke gemeenschap nerveus. (Glimlachend)

VICKI: Ik hou van dat antwoord! Dat is geweldig!

ELIAS: Je hebt meer vragen?

LASZLO: Wie vermoordde president Kennedy? (We barsten allemaal in lachen uit)

ELIAS: John is heel gek! Deze vraag is, onderstreept dit, inconsequent! (Lachend)

JULIE: Ben je bewust van onze keuzes voor de duur van onze levens?

ELIAS: In de vorm van het tijd-element? JULIE: Ja.

ELIAS: Dit is moeilijk. Als je ervoor kiest niet te continueren in je fysieke manifestatie, worden deze 'dingen van de tijd' in jullie woorden, een vaag begrip voor je essentie. Tijd bestaat niet. Ik zou niet erg vertrouwd zijn met mijn eigen tijdsduur van existentie. Ik kan alleen impressies aangeven van kort of lang, jong of oud. Het zou heel moeilijk zijn de exacte jaar aantallen te geven. Begrijp je dit?

JULIE: Ja.

CHRIS: Als een van ons niet meer in deze groep was, of alleen voor een keertje kwam, kan je die persoon dan iets vertellen wat hem met zijn continuering van zijn reis zal helpen?

ELIAS: Ik heb op deze vraag zitten wachten! (Glimlachend) Wat ik Oliver zal zeggen is dat er sprake is van belangrijke informatie voor zijn groei, en hij zou zich niet moeten bezighouden met de afdwaling van zijn aandacht op dit moment. Er zijn veel belangrijke dingen inzake je groei, maar als je ervoor kiest om niet door te gaan, zal dit acceptabel zijn.

JULIE: Stelt een vraag over of zij zal blijven continueren in de groep.

ELIAS: Ja, indien je wenst te participeren.

VICKI: Stelt een vraag over de verschillende energie niveaus die werden waargenomen twee sessies geleden, (7 mei) en of al dan niet de twee nieuwe individuen (Ron en Donovan) de beïnvloeders van de de verandering waren.

ELIAS: Ik ben me ervan bewust. Er was een verschil in mijn energie. Dit werd verkeerd begrepen, denk ik. Wij opereren vanuit een andere frequentie van vibrationele kwaliteiten dan jullie fysieke bestaan. Ik was nog niet geacclimatiseerd aan Michael's fysieke lichaam. Dat was de eerste acclimatiserings ervaring. De energie was ... het kan worden vergeleken met jullie x-ray (röntgenstraling) machines. Je focust een x-ray door middel van een machine. Als de energie-straal niet direct gericht is, zal het verstrooien door de machine. Als het gericht is, zal het een enkele straal zenden. Michael's lichaam zou worden vergeleken met de machine. Mijn wezen zou worden vergeleken met de x-ray energie. In het nog niet geacclimatiseerd zijn in het fysieke apparaat, was de energie niet zo gericht. Het verstrooide zich. (Glimlachend)

Dit was de juiste interpretatie met Oliver, en het veel voelen van energie in zijn benen. Toen ik gewend raakte aan de machine, was ik meer capabel in het leiden van mijn eigen essentie en energie in samenhang ermee. Het is ook zeer gecompliceerd. Het houdt veel samenwerking in, onderstreept dit, met Michael. Het behoeft ook veel instemming met Michael. Dit is het verschil in energie die je fysiek ervaren kan hebben. Michael wist dat ik meer gericht was, maar had er geen verklaring voor. Dit helpt je?

VICKI: Ja.

ELIAS: (Pauze, tijdens welke je de krekels kunt horen via het open raam) De geluiden van de natuur zijn aangenaam. Het is een onvergetelijk onderdeel van je fysieke ervaring. (Lachend)

JULIE: Stelt een vraag over het verlies van haar stiefvader, en haar pijn erover. Ook vraagt ze zich af of dit een vraag van "consequentie" is.

ELIAS: Dit is van consequentie. Dit is moeilijk. Dit is niet in mijn veld van aandacht. (Pauze) Hij is nog niet zo lang geleden aangekomen. Dit wezen is nog steeds in een periode van aanpassing. Er waren onjuiste overtuigingen gedurende zijn fysieke focus. Wanneer er geloofsystemen betrokken zijn tijdens iemands overgaan, zullen deze niet automatisch een "verdwijn truc" uitvoeren! (Grinnikend, en wij lachten allemaal) Zij moeten enige tijd doorbrengen, als het ware, in het zich losmaken van die overtuigingen. Dit is waar deze essentie is.

JULIE: Stelt een soortgelijke vraag over haar grootmoeder.

ELIAS: Wat is je vraag met betrekking tot deze essentie?

JULIE: Is ze ook in aanpassing, of waar is haar essentie?

ELIAS: Nee. Geef ons een momentje. (Pauze) Deze essentie is gelukkig. Deze essentie heeft her-focust, en zal niet remanifesteren. Deze essentie zal zich focussen in andere realiteiten. Het zal niet meer een focus hebben in deze fysieke realiteit.

JULIE: Dank je wel.

CHRIS: Je zegt dat onze fysieke lichaam een expressie is van onze essentie. Waarom dan, heb ik een gewichts-probleem?

ELIAS: Dit is een veelvoorkomend probleem in deze focus. Je fysieke lichaam zal uitdrukken, fysiek, je overtuigingen, op bepaalde punten in je fysieke manifestatie. Wanneer je bent afgescheiden, of conflict binnen je overtuigingsystemen ervaart, creëer je situaties die een afspiegeling zijn van je verwarring. Alle fysieke manifestaties zijn directe afspiegelingen van je overtuigingen. Wij zullen dit onderwerp van 'waar je allemaal in gelooft' in groot detail gaan behandelen. Je hele bestaan, en alles er omheen, draait om deze overtuigingen. Wat je gelooft is wat je zal zijn! Als je gelooft dat je gezond bent, zal je gezond zijn. Als je gelooft dat je kwetsbaar bent, wordt je kwetsbaar. Als je gelooft dat je slank bent, zul je slank zijn! We zullen nog op een ding commentaar geven voor wat betreft je overtuigingen. Net als bij het overgaan (overlijden) van je manifestatie in een fysieke bestaan, zullen je overtuigingen niet zomaar verdwijnen, en het zal aangeven hoe diep ze zitten en hoe belangrijk ze zijn. Ook zal het je een aanwijzing geven over hoe moeilijk het kan zijn om ze te veranderen. (Lange pauze, tijdens welke Elias wat drinkt) JULIE: (Tegen Vicki) Wil je vragen over zijn naam?

VICKI: Oh! Wat was je essentie naam, die je ons eerder vertelde?

ELIAS: Rastin. (Of Raztin?) Dit is niet acceptabel voor Michael! (Gelach) Dit is acceptabel voor mij! (Grinnikend)

VICKI: Met een "T"?

ELIAS: Ja.

VICKI: Ik maak me zorgen over jouw opmerking over Michael's infectie.

ELIAS: Hij zal zich ijveriger moeten concentreren. Michael heeft de gewoonte zichzelf te negeren. . Dit laat zijn fysieke lichaam toe achteruit te gaan, hoewel jullie allen, en Michael ook, het vermogen bezitten van de creatie van genezing of vernietiging in je fysieke lichaam. Ze zijn een fysieke uitdrukking. Onderstreep dit! Zij, net als alle dingen in de natuur, vereisen wat onderhoud. Jullie bloemen groeien niet zonder water of aarde! Jullie lichamen moeten ook worden onderhouden.

JULIE: Vraagt over haar perceptie dat Elias een accent heeft.

ELIAS: Dit lijkt waarschijnlijk voor jullie van een of andere oorsprong te zijn afgekomen. Deze, in feite, is een combinatie van de manipulatie van vertalingen, en de identificatie van mijn essentie; die eerder manifest was, vele malen, in bepaalde Europese gebieden. Hoewel het meeste hiervan wordt toegeschreven aan de mechanische interactie van vertalen. Deze vertaling in jullie woorden, is veel gecompliceerder dan je je realiseert.

JULIE: Ik ben daar zeker van!

ELIAS: Dit is niet op het niveau van het vertalen van de ene taal naar de andere. Wij hebben geen taal! (Grinnikend)

VICKI: Ik heb een vraag betreffende de (basis) persoonlijkheids soorten. Je hebt gesproken over de artistieke persoonlijkheid-types en emotionele persoonlijkheid-types, en ik vraag me af .....

ELIAS: "Ik zal Lawrence onderbreken voor een moment!" (Grinnikend, en gelach) Zijn persoonlijkheid-type, die zal worden versterkt door de verificatie van vorige existenties, is veel in termen van het literaire geweest. Je was correct in je interpretatie van muzikaal talent bij Oliver, niet Lawrence. Jouw artistieke talenten liggen meer in woorden.

VICKI: Bedankt, maar dat was niet precies mijn vraag. Meer specifiek, hebben wij allemaal een fundamentele type van persoonlijkheid, of hebben wij er vele?

ELIAS: In deze ploeg mensen? VICKI: Op deze planeet!

ELIAS: Op deze planeet?! (Verrassing uitdrukkend) Er zijn vele, vele, vele, vele verschillende soorten persoonlijkheid! Je bent allen van de artistieke soort, maar er zijn vele andere focussen. Er zijn relatief weinig artistieke persoonlijkheid-typen, per se.

JULIE: Iedereen in dit groepje is van een artistieke persoonlijkheid-type?

ELIAS: Ja, (grinnikend), maar er is er een die veel moeite heeft gehad hiermee gedurende vele existenties. Dit is een verwijzing naar Kasha.

BILL: Hoe wist ik dat dit eraan zat te komen? (Gelach)

JULIE: Waar liggen mijn artistieke talenten?

ELIAS: (Glimlachend) Je hebt die expressie nog niet ontwikkeld. Je hebt de basis ontwikkeld, hiervoor, in de emotionele banden, die een connectie heeft met artistiek temperament.

VICKI: Jullie beschikken allemaal over een groot gevoel voor humor in jullie sfeer!

ELIAS: Humor, als ook kleur, is een extreme levendige uitdrukking bij ons! (Pauze, grinnikend) Zijn dit al jullie vragen?

DEBBIE: Voor vanavond! (Iedereen is stil)

ELIAS: Dan zullen wij jullie een goede avond wensen.

Elias vertrekt om 9:13 PM.Vertaald door