Termen

Categorieën

Elias-TermRedefinedRedefined (not used)Advanced

Termen

Aanwezigheid [je aanwezigheid van jezelf] (Presence)Acceptatie (Acceptance)Alignering (Alignment)Aspect (Aspect)Bewustzijn (Consciousness)
Communicatie (Communication)Counterparts (Counterparts)Door-Bloeding (Bleed-Through)Droom Wandelaars/(Dream Walkers)Dupliciteit/Dubbelzinnigheid (Duplicity)
Energie-Uitwisseling (Energy-Exchange)Essentie (Essence)Focus (Focus)Fragmentatie (Fragmentation)Geloof/Geloven dat/Overtuigingen (Belief)
Golven in Bewustzijn (Waves in consciousness)Herinnering/Geheugen (Remembrance)Het doet er niet toe (It matters not)Impressie (Impression)Intentie (Intent)
JCJR (YCYR)Oriëntatie (Orientation)Perceptie (Perception)Preferentie (Preference)Regio[nale] Gebieden (Regional Areas)
Subjectief/Objectief (Subjective/Objective)Transitie [Overgang] (Transition)Verbeeldingen/beelden (Imagery)Verschuiving (Shift)


Sessie 1219Note van vertaalster: Elias gebruikt in de uitleg de term “imagery”. Dit woord is niet te vertalen naar de Nederlandse taal. Ik heb gekozen voor het woord “beeld”, wat zoveel betekent als innerlijke beelden, of verbeeldingen of images of innerlijke beeldspraak.

Welnu; het subjectieve gewaarzijn is ook continue aan het communiceren naar het objectieve gewaarzijn toe, en doet dit op vele verschillende manieren. Dit staat een doorcontinuerende interactie toe en een harmonie tussen deze twee gewaarzijnen. Maar ze functioneren wel, zoals ik al zei, verschillend.

Het objectieve gewaarzijn ontvangt de communicaties van het subjectieve gewaarzijn en genereert dan objectieve beelden. Alles dat je ziet, alles dat je ervaart in je wakende staat is een projectie van beelden. Daarom, zijn het de expressies van communicaties. Maar het element van verwarring die geassocieerd is met het objectieve gewaarzijn, is dat objectieve beelden zeer abstract zijn. En daarom zou - voor die ene communicatie, die ene precieze actie die het subjectieve gewaarzijn aangaat - het objectieve gewaarzijn wel duizenden verschillende soorten van beelden kunnen creëren.
Sessie 1219Herken ook dat emotionele communicatie maar één pad van communicatie is, en dat het niet de enige weg van de communicatie is. Daarom, zul je bij tijden jezelf geen communicaties aanbieden via emoties. Je zou jezelf communicaties kunnen aanbieden via je uiterlijke of innerlijke zintuigen. Je zou jezelf een communicatie kunnen aanbieden via je lichaamsbewustzijn. Je zou jezelf communicaties kunnen aanbieden via imaginaties of impressies of impulsen.