Termen

Categorieën

Elias-TermRedefinedRedefined (not used)Advanced

Termen

Aanwezigheid [je aanwezigheid van jezelf] (Presence)Acceptatie (Acceptance)Alignering (Alignment)Aspect (Aspect)Bewustzijn (Consciousness)
Communicatie (Communication)Counterparts (Counterparts)Door-Bloeding (Bleed-Through)Droom Wandelaars/(Dream Walkers)Dupliciteit/Dubbelzinnigheid (Duplicity)
Energie-Uitwisseling (Energy-Exchange)Essentie (Essence)Focus (Focus)Fragmentatie (Fragmentation)Geloof/Geloven dat/Overtuigingen (Belief)
Golven in Bewustzijn (Waves in consciousness)Herinnering/Geheugen (Remembrance)Het doet er niet toe (It matters not)Impressie (Impression)Intentie (Intent)
JCJR (YCYR)Oriëntatie (Orientation)Perceptie (Perception)Preferentie (Preference)Regio[nale] Gebieden (Regional Areas)
Subjectief/Objectief (Subjective/Objective)Transitie [Overgang] (Transition)Verbeeldingen/beelden (Imagery)Verschuiving (Shift)


Sessie 876Individuen, mijn vriend, richten hun aandacht volledig op de abstracte objectieve buitenwaartse expressies, de beelden daarvan, en in deze, is de valstrik in relatie tot jouw aandacht, dat je automatische associatie is dat de objectieve expressie en verbeeldingen daarvan, een absolute zijn.

(Het navolgende wordt zeer intens naar voren gebracht, en Elias tikt bij ieder woord scherp op de armleuning van de stoel).
En daardoor creër je een automatische respons, door het associëren van de fysieke manifestaties van objectieve beelden, als absoluten. Wat je aandacht wegleidt van de werkelijke richting, intentie, motivatie, onderwerp, voorkeur, en interesse die je individueel van binnen aangaat. En daardoor zal datgene wat je naar buitentoe uitdrukt – wat het ook moge zijn - dat je kiest te manifesteren in die abstractie expressie, enkel en alleen maar slechts een reflectie zijn van je beweging (van binnen). Je objectieve beeldmateriaal, mijn vriend, is in feite een zeer similaire type van expressie, als datgene wat jij objectief identificeert als het zijn van droom beelden [verbeeldingen].