Sessie 30Woensdag 16 augustus, 1995 (Copyright 1995)

Nieuwe Agenda Sessie #3
Privé Sessie #4
Groep Sessie #30

Participanten: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Ron (Olivia), en Elizabeth (Elizabeth)

ELIAS: Goede Avond. Michael zal snel gaan uitvinden dat ik zal praten en hem zal verassen zonder dat hij op mij hoeft te wachten! (Gelach) (1)

Ik heb niet veel, maar wel meerdere kwesties die ik vanavond wil afhandelen. Ik wil eerst je droomstaat en je slaapkwestie behandelen. Ten eerste, ga ik niet mijn verklaring terugnemen, dat je fysiek geen acht uur slaap nodig hebt. Ten tweede, als jullie geïrriteerd raken door deze oefening, dan mag je ervoor kiezen deze oefening niet uit te voeren. Want ik ben niet “rondom aan het opdoemen”, lachend en zeggend dat jullie gek zijn dat jullie jezelf niet vertrouwen! (Gelach) Je bent juist dat je niet in alles hoeft te geloven wat een ander je vertelt, maar dit was niet een geval van het maken van een grapje. Jullie zijn zelf jezelf aan het wakker maken. Ik ben aan het toekijken en interactief, maar ik ben jullie niet aan het wakker maken. Je bereikt dit door je eigen verlangen om te experimenteren, en jullie hebben jezelf aangetoond dat mijn expressie waar en correct was. Daar waar je eerst geen droom kon herinneren, kun je nu iedere droom herinneren.

Ik zal ook het woord tot jullie richten met betrekking tot dromen, van dromen van Ron en Lawrence – en van een combinatie van dromen, die symbolisch zijn en daardoor niet zinnig lijken. Ik zal eerst uitleggen dat je “zeurende” liedje (2), een prelude was op de volgende droom. Die een directe connectie had en te maken had met hetzelfde onderwerp, wat een inleiding was in de recente droom waarin Catherine verscheen. Dit was ook verbonden met Ron zijn droom waar zijn “uitrusting” in betrokken was. Deze dromen zijn symbolisch, maar drukken hetzelfde onderwerp uit. Het onderwerp is een precognitief weten van een keuze die in, wat jij noemt de toekomst zal verschijnen in je focus, en deze keus heeft te maken met een interactie van een andere essentie … hallo, poesje … of met mijzelf. (3)

Je liedje is de expressie van een keuze die gefocust is met originele essentie. Je nam dit lied waar als verbonden te zijn met fysieke focus en informatie, en zoals ik aangaf, was het ook symbolisch. Ik ben de originele essentie. Jij werd geconfronteerd met een andere essentie of “vermeende” essentie, die informatie bood wat conflict zal veroorzaken, en zonder voorgaande kennis en precognitieve informatie, zou het nog meer conflict veroorzaken, en dit is de reden waarom je in je droom hebt gefocust op een precognitieve wijze.

Voor wat betreft de droom, de situatie van loyaliteit wordt naar voren gebracht. De situatie van wat jij waarneemt te zijn een deceptie, en de situatie van keuzen. Ook, heb je gefocust met je hutten, die symbolisch zijn voor veiligheid en zekerheid, als symbolen van huiselijkheid. Dit is ook een symbool van een kwestie die dichtbij is, in jouw termen, “dichtbij huis” is. De kwestie van je haard. In je geografische lokatie die nu al warm is, wat als symbool staat voor wat jij ziet als veel hitte buiten, wat conflict betekent, versus de warmte en positieve gevoelens van je haard in huis. Dit symboliseert een vertrouwen in jezelf, zoals je thuisbasis vertrouwd is. En het is ook verwijderd van conflicterende kwesties, wat je terugtrekking uit de buurt van het conflict is.

Waar je het verkeerd geïnterpreteerd hebt, is in de alliantie van jezelf met Catherine en haar nieuw gevonden essentie. Anderen zullen op lijn staan met Catherine, en zullen haar felicitaties en erkenning aanbieden in het volbrachte. Dit is omdat individuen in fysieke focus makkelijk overgehaald kunnen worden. Je hebt te maken met essenties, en energieën, en niet-fysieke elementen. Je zal niet kunnen bewijzen dat ik besta, net zo min dat een ander kan bewijzen dat een andere essentie bestaat. Er is geen meting die verricht kan worden in je focus die deze waarheden kunnen bewijzen. Ik presenteer mijzelf niet aan jullie als in een uitdaging. Als je niet wenst mijn aanwezigheid te accepteren, of mijn informatie, dat is dat jouw keuze. Ik ben niet op een missie om mijzelf te bewijzen. Je droom heeft een weten opgenomen van een toekomstig conflict, waarin mijn validiteit zal worden uitgedaagd.

Dit zal ook, wanneer Michael de tape bekijkt van deze sessie, heel veel conflict gaan veroorzaken. Want hij is al aarzelende, in het niet zeker weten van welke richting hij op zal gaan met betrekking tot mijn betrokkenheid, begrijpend dat de toekomst conflict kan brengen, want dit is een niet-geaccepteerde focus. Ik ben hier niet om goedkeuring te verkrijgen. Ik ben hier niet om mee te gaan in geaccepteerde geloofsystemen. (Tegen Vicki) Je scan van je boeken was mijn boodschap aan jou in voorbereiding op deze avond. (4)

(Tegen Ron) Je uitrusting is direct verbonden met dit onderwerp. Een innerlijk weten van waarheid, en dat je connectie hebt gehad met deze informatie, en energieën, en mij. Je begrip, of het afvragen, was een betrokkenheid van je idee dat jij de uitvinder was. Jij bent de kern geweest van deze interactie, en bezit daardoor bepaalde antwoorden al. Daarom is het idee van je lawine, of overweldiging van conflict, niet van belang, want dat is niet het kernpunt van belang in deze kwestie. De kwestie ligt meer in lijn met het weten van waarheid.

(Tegen Vicki) Jij hebt, eerder, in energie, informatie over Catherine uitgedrukt, niet verbaal die wens uitsprekend, maar je vroeg je af of ik nog steeds naar haar kijk. Zoals ik al eerder heb verteld, ik ben altijd aan het kijken. Ik moet je wel vertellen dat haar vrees haar heeft gedreven naar een focus die conflicteert met Elias.

Ook jij verwerkte symbolisch in je droom de focus van de incorrecte essentie als donker zijnd, en de correcte essentie als licht zijnd. Dit is een symbolisch voor licht versus donker, wat een geloofsysteem is. Maar in je droomstaat opgenomen is als symbolen. Een identificatie van essentie in iets wat je zult gaan begrijpen. Hoewel je jezelf zag verplaatsen in de richting van Catherine, dat zij sluw was, en wetend, en bezittend was van de juiste informatie, was dit een illustratie van essentie die tegen je sprak. Die je alle andere informatie gaf van huis en haard, en van warmte en veiligheid, en licht versus donker. En ook illustrerend naar je, dat zonder je vertrouwen, ook jij makkelijk over te halen bent. En dit was de reden waarom Ron niet bezorgd was met zijn lawine, of met de incorporatie van conflict, maar meer geïnteresseerd was in, en gefocust op, het oplossen van het conflict, en de werking ervan.

Jullie zijn allemaal blootgesteld geweest aan voldoende informatie met betrekking tot mij, dat je het nu voor jezelf kan zien. En niet zo makkelijk over te halen bent; maar, zoals ik zei in onze laatste sessie, betreffende Kasha, daar legde ik uit dat de focus van Kasha haar in een “gevarenzone” heeft geplaatst. Ik gaf jullie ook aan opmerkzaam te zijn, en niets op te pakken van deze situatie. Want ook dit is een prelude naar deze dromen en deze connecties. Sommige individuen geloven dat zij een connectie hebben met een essentie, of wat zij een essentie noemen te zijn, want zij denken dat zij fysieke energie aan het waarnemen zijn. Er is een verschil in het voelen van fysieke energie, vanuit je eigen psychologische oogpunt, en dan naar je eigen fysieke focus, en niet naar essentie, en niet naar elkaar. Je zal niet dit type van enorme connectie van een andere essentie ervaren. Want dit is een gefabriceerd psychologisch element in het voldoen aan een behoefte van connectie, die een individu niet lijkt te kunnen maken in fysieke focus. Zij nemen zichzelf waar als zijnde zeer open en accepterend, en in werkelijkheid zijn zij zeer geblokkeerd en gesloten door angst. Deze twee individuen Catherine en Kasha hebben een situatie gecreëerd, waarin zij blokkeren uit angst, wat ik voor een lange tijd al aan het uiten ben geweest.

Jij, in het verbinden, en in het openen en verruimen, hebt waargenomen, in je fysieke bewustzijn, een nieuw weten van informatie. Daarom erken ik jullie enorm voor deze prestatie. Omdat jullie ook vinden, in regiogebied twee, dat Michael gewaar zou moeten zijn, projecteerden jullie naar hem een verbindend beeld die hij niet kon ontcijferen. Maar, hij had genoeg connectie ermee om zowel heet als koud te kennen, en je stenen. Ik heb al aangegeven in onze laatste sessie dat, terwijl je vooruitgang boekt met je interactie in je droomstaat, ik beschikbaar zou zijn voor de interpretatie van sommige dromen. Dit leek mij een geschikt moment om je eerste droom-interactie-connectie te interpreteren. Dit is ook een erkenning voor je expressie van het opvolgen van het experiment van het slapen. Wat niet is waar je aan gewend bent, en je inspanningen om te verbinden ondanks dat je het niet eens bent met Elias. Mijn erkenning is om een interpretatie voor je te maken. Je zal zien, dat in toekomstige tijden, veel van je dromen vreemd lijken, of inconsequent, of zelfs raar, maar velen van hen praten symbolisch tegen je.

Naast dit, zal ik focussen op ons spel. (Pauze) Wij willen dat Elias een “gedachtenlezer” is vanavond, en zo zij het dan! (Humoristisch) Daarom, ten eerste, om jullie in spanning te houden, uit ik een erkenning voor Shynla, niet dat zij al een punt heeft verworven, maar, dat ik zeer bewust ben van haar pogingen, en je mag haar vertellen, daar zij mij nog niet kan horen, dat ze er dichtbij zit. Ik zal ook mijn regel van mijn spel veranderen, alleen voor één sessie, met dien verstande dat mijn spel opnemend zal zijn van enkel één punt per sessie per individu in toekomstige sessies, maar, met de dergelijke grote inspanning die werd gemaakt door de aanwezigen hier voor verbinding, zal ik extra punten toekennen voor connectie, voor Lawrence en voor Elizabeth. Ik ken ook een punt toe voor Elizabeth voor vrouwelijke essentie. Ik ken ook een punt toe voor Lawrence, voor het verkrijgen van de juiste naam van Miranda.

Ik wil ook aangeven naar Elizabeth, dat ons spel van connectie, niet zo serieus is dat je er van streek door moet raken, zoals je gisteravond deed, in het vinden dat je niet had “gewonnen”, want je hebt al gewonnen. Je hebt de verbinding gemaakt. En, je zou er ook gewaar van moeten zijn, dat Lawrence z’n connectie automatisch Michael erbij opneemt, zelfs in het duwen van energie naar een ander. Michael zal, in alle waarschijnlijkheid, ook verbinden, omdat zij zo verbonden zijn. Dit doet niet af aan jouw connectie. Niet alleen ben ik erkennend van je pogingen en je prestaties, maar ook van je verlangen. (Pauze) Willen je nog iets anders vragen, anders dan aan ons Ouija bord? Je bent er al gewaar van dat ik niet door een bord spreek. Ik kan voor mijzelf spreken, zonder het gebruik van toebehoren!

ELIZ: Mijn moeder en Lawrence hebben verteld dat zij hebben gezien, nou, dat zij mensen zien, maar dat zij niet echt hier zijn.

ELIAS: (Leunend naar Elizabeth) En wil je nu dat zij worden opgesloten? (Gelach) Want dit is niet erg “normaal”! (Glimlachend) Ze zien daadwerkelijk momenteel essenties, wat een natuurlijk voortvloeisel is van het verruimen. Het is ook een voorval die zij niet helemaal zullen begrijpen of mee kunnen identificeren. Lawrence is meer ontvankelijk voor dit zien van andere essenties dan Michael. Michael, hoewel zeer verbonden, is nog steeds zeer logisch gericht, en is zeer snel in het wegrationaliseren. Hoewel ik ook erkennend ervan ben, dat hij aan het verruimen is, en meer accepterend aan het worden is van ongebruikelijke gebeurtenissen. Deze essentie is dezelfde als die waar Lawrence zich mee heeft verbonden, en maakt zijn aanwezigheid zeer fysiek kenbaar. Zeer ‘showerig’, moet ik zeggen! (Humoristisch verontwaardigd) Hoewel, wij allemaal onze eigenaardigheden hebben! (Gelach)

VICKI: Je trok echt mijn aandacht met dat droom ding!

ELIAS: Dat was waar ik op hoopte. (Grinnikend)

VICKI: Is er een specifieke gevoeligheid waar ik gewaar van zou moeten zijn?

ELIAS: In jezelf?

VICKI: Ik zat meer aan Michael te denken.

ELIAS: Dit is een meer realistische expressie. In deze connectie die jullie twee opnemen, ben jij de sterkere in focus dan Michael. Hierbij, bedoel ik niet te zeggen dat Michael minder sterk in wil of verlangen is, maar, dat jij een sterker element van gronding hebt, omdat dat het element is waar je meer van bezit in deze essentie splitsing. Daarom kun je met essentie verbinden, en ook accepterend zijn, en je hier veilig in voelen. Michael, aan de andere kant, bezit, zoals ik eerder aangaf, een meer lichtzinnig aspect van persoonlijkheid. Dit aspect heeft niets te maken met rationaliteit of intelligentie. Dit aspect heeft te maken met beïnvloeding. Michael is opnemend, tot in een zekere mate meer als Lawrence, van de kwestie, die te maken heeft met persoonlijke verantwoordelijkheid. Daarom creëert deze situatie, waarin ik ben opgenomen, vele malen conflict met hem.

Je bezoek aan Peter vanmiddag dient als een voorbeeld. Lawrence, die gegrond is en connectie met waarheid kent, was zeer nonchalant met betrekking tot informatie die Peter’s tante gaf. Michael gaf geen opinie, dit vanwege de reden dat het Michael overkwam als een “steek”. Een ander individu’s geloofsysteem is aangetast, en Michael voelt zich persoonlijk verantwoordelijk. Hij twijfelt veel over dit onderwerp. Dit is niet ongewoon. Hij heeft geen referentiekader, in feite, van andere individuen die zijn betrokken in dit fenomeen. Daarom gelooft hij, dat men zeer accepterend is, en altijd welwillend is. Hij realiseert zich niet dat alle individuen die in overeenstemming zijn met dit type van fenomeen, dezelfde twijfels ervaren.

Je moet begrijpen dat het niet uitmaakt hoe verruimt je jezelf gelooft te zijn, je gaat nog steeds tegen geaccepteerde geloofsystemen in, en ook tegen geloofsystemen in je eigen zelf, zelfs al zijn ze maar klein. Daarom zal Michael, die gewoon hetzelfde is als alle andere individuen die betrokken zijn in dit fenomeen, momenten ervaren, van niet zeker weten, en willen discontinueren. Uiteindelijk, zal dit voorbijgaan. Uiteindelijk, zal de informatie die ik bied, ook door Michael worden opgenomen, en dan zal hij meer op zijn gemak zijn. Dit is een zeer nieuwe ervaring. Hij probeert zichzelf te vergelijken met een individu die niet publiek ging met de informatie van dit fenomeen, totdat hij drie jaar verder was. Michael deed dit met een paar maanden.

Ook, met betrekking tot je droom van een precognitieve aard, zal dit natuurlijk, in zijn twijfelende toestand, conflict creëren. Hij zou geen conflict willen creëren voor een ander individu. Of zich verantwoordelijk willen voelen voor het ontwrichten van een ander individu’s geloofsystemen. Deze droom neemt conflict op. Maar dat wil niet zeggen dat dit het einde van de wereld betekent! (Glimlachend) Het is ook, zoals ik al zei, een expressie van een toekomstig zien, ten behoeve van begrip en voorbereiding, waardoor toekomstig conflict of emotionele expressies wordt verminderd.

Met betrekking tot je bezorgdheid voor Michael, mag Michael er ook aan herinnerd worden dat, net zoals anderen die betrokken zijn in dit fenomeen ondersteuning om hen heen ondervinden, dat ook hij dit heeft. Hij is bang, af en toe, dat dit misschien tijdelijke loyaliteit is. Ik herinner hem eraan, als hij deze tape bekijkt, dat dit geen geval van loyaliteit is die veranderlijk is. Dit is een geval van connectie van essenties, die zich tot ver buiten de fysieke focus uitstrekt, en niet zo fragiel is als fysieke loyaliteit. (Pauze)

VICKI: Je lijkt anders te zijn vanavond. Of ligt dat aan mij?

ELIAS: (Glimlachend) Je heb een veel breder gewaarzijn nu, dan je opnam in het verleden. Je zal mij anders gaan zien. Want je zal mij beginnen te waarnemen op een meer realistischer wijze dan eerst. (Pauze) (5) En ik zal nu aan Lawrence vragen, hoe waarnemend hij is in perceptie van de energie die hem nu wordt gestuurd?

VICKI: Erg serieus.

ELIAS: En ook?

VICKI: Zeer liefdevol.

ELIAS: Zeer goed! (glimlachend)

VICKI: En, wonderlijk.

ELIAS: Wens je meer informatie vanavond?

VICKI: Ik denk dat je het aardig voor elkaar hebt gekregen om me stil te krijgen vanavond!

ELIAS: Ik ben hier erg goed in, niet waar? (grinnikend)

VICKI: Ja! (lachend)

ELIAS: Als ik in een hoogmoedig focus zou zijn, dan zou ik trots zijn op mezelf! Ik vertrouw erop dat ik jullie genoeg heb gegeven om over na te denken, binnen deze korte tijd.

VICKI: Zeker wel. Dank je wel.

ELIAS: Ik zal mijzelf excuseren, en zal je connectie met Michael laten continueren, en je mag Ron in bed gaan stoppen. Ik heb altijd hetzelfde effect op hem! (glimlachend) (7) Ik zeg jullie au revoir.

VICKI: Au revoir.

Elias vertrekt om 10:14 PM

VOETNOTEN (1) Elias arriveerde heel erg snel vanavond, binnen 10 seconden.

(2) Twee weken lang, werd ik iedere ochtend wakker, terwijl ik een liedje hoorde die ik niet kon thuisbrengen. Dit weekend voor de sessie, identificeerde ik uiteindelijk wel dit nummer, nadat ik het op mijn werk hoorde. De dag voor de sessie kocht ik het nummer, en kreeg uiteindelijk de gelegenheid om ernaar te luisteren. Het nummer is ‘One Promise Too Late’, uitgevoerd door Reba McEntire.

(3) Direct na de woorden “interactie van een andere essentie”, springt Jack (de kat) op de tafel, en positioneert haarzelf, neus tot neus, met Elias.

(4) Behalve het nummer, kocht ik ook vijf boeken. Twee van de boeken lieten zich niet alleen niet scannen, maar wilden zich ook niet laten zien in de computer. Beide boeken waren Seth boeken. De verkoper z’n opmerking, na de 30 minuten durende beproeving, was “Deze boeken willen gewoon geen deel zijn van het systeem”!

(5) Mary’s note: Dit kleine stukje zei Elias zo zachtjes, hij leek een soort van grote liefdevolle energie uit te zenden/uit te stralen, die ik een maal eerder heb waargenomen bij hem, maar ik kan mij niet precies meer herinneren wanneer. Ik kreeg weer een glimp van die zeldzame, maar familiaire blik, die zeer betoverend is.

(6) Vicki’s note: Ik kreeg vanavond een echt gevoel van hoe werkelijk wonderlijk dit fenomeen eigenlijk is, en meer nog, hoe adembenemend Elias eigenlijk is, en zelfs nog meer, hoe wonderlijk alle essentie is. Wij hebben er gewoon echt geen idee van, hoe groot of hoe belangrijk, of hoe liefdevol essentie werkelijk is! Wauw!

(7) Ron en Elizabeth sliepen beiden gedurende het grootste deel van de sessie, waarbij ik mijzelf bleef afvragen hoe zij dit voor elkaar kregen, terwijl Elias zo boeiend was. Ik begrijp nu pas dat Elias dit heeft georchestreerd, net zoals hij eerder een aantal malen heeft gedaan.

Op Mary’s verzoek, zal ik een korte omschrijving van iedere droom geven. Mijn droom, afgehaald van mijn snel opgeschreven notities, begon met een Afrikaans avontuur. Ik weet dat Debbie en Cathy er waren, en waarschijnlijk Mary, Ron, Jo, en Elizabeth.

Wij verbleven in primitieve Afrikaanse hutten, maar ze hadden allemaal mooie haarden, gemaakt uit gladde grijze stenen, welke gepolijst leken te zijn. Ik herinner mij dat ik naar die stenen keek, en mij afvroeg hoe ze het voor elkaar hadden gekregen dat ze allemaal zo mooi in elkaar leken te passen. Ik herinner mij ook dat ik dacht, dat de haard de enige was die wij hadden om warm bij te worden. Wat raar was, omdat ik mij ook gewaar was van het feit, dat wij in een zeer warm klimaat verbleven. En dit werd versterkt door de herinnering dat ik interactie had met Cathy’s vriendje, gedurende welke ze aan het lachen was, omdat mijn gedrag het duidelijk maakte, dat ik wist dat ik naar zweet rook en slechte adem had.

Het scenario was dat wij de hut verlieten voor enkele dagen in kleine groepjes, en dan terugkeerden om te verschonen en te hergroeperen. Er was een zwarte man die de “slechte vent” was, en een blanke man die de “goede vent” was. Wij waren bezorgd omdat Debbie de kant koos van de zwarte man, en niemand van ons begreep waarom. Het leek alsof zij zich tegen ons had gekeerd. Op de een of andere manier, ontdekte ik dat wij bedrogen waren door de blanke man, en ik realiseerde mij dat de zwarte man heel erg hard aan het werk was geweest om te bedriegerij van de blanke man te ontmaskeren, en dat Debbie instrumentaal was geweest in het helpen.

Op het einde van de droom, waren wij allemaal aan het lachten over hoe Debbie haar rol zo goed had gespeeld, en over hoe ze weer lieve, kleine Debbie was. Wij waren allemaal erg appreciërend van het feit dat zij zich zo ingezet had voor ons.

Ron’s droom was erg kort, en schijnbaar onverbonden aan de mijne. Hij werd geconfronteerd met een aankomende lawine van sneeuw, maar was er niet bezorg over. Zijn focus was op zijn overlevings-uitrusting gericht, waarvan hij wist dat hij deze ontwikkeld had.

Mary’s droom was ook kort. Ze had een visualisatie van de stenen, die een deel waren van een hoog, niet-identificeerbaar object, die de vorm van een trechter op de top had. Ze dacht heel kort dat het misschien een haard was, maar ontdeed zich van het idee, omdat ze de impressie had van kou. Haar stenen leken ook gepolijst te zijn, en pasten mooi in elkaar.


Vertaald door