Sessie 2124


“Zachte Sessie, #2: Natuurlijke Flow; Energie-Balspel; Vinden van een Intieme Partner”
Donderdag 16 november, 2006

(Privé / Telefoon)


Participanten: Mary (Michael) en Julie (Fontine)

ELIAS: Goedemorgen!

JULIE: Goeiemorgen, Elias.

ELIAS: (Lacht zachtjes) En wat zullen wij bespreken?

JULIE: de Zachte Groepssessie nummer twee, met onze zacht georiënteerde kleine groepje! (1)

ELIAS: Ah, zeer goed!

JULIE: Ik denk dat de hoofdvraag die in onze gedachten zit op dit moment, of een van de hoofdvragen is, wat onze natuurlijke flow als zacht georienteerde is. Hoe gedraagt een zachte zich in zijn natuurlijke flow, wanneer zij in hun natuurlijke flow zijn, en hoe weten wij dat wij dat zijn? Zou je ons wat aanwijzigen kunnen geven over in welke richting te kijken om meer uit te vinden over onszelf, wanneer wij in onze natuurlijke flow zijn?

ELIAS: Zoals met iedere oriëntatie, als je jezelf je natuurlijke flow van energie toestaat, zal een van de meest voor de hand liggende factoren die je misschien opvalt zijn, dat je je meer op je gemak voelt. Je voelt je natuurlijk comfortabel.

Nu; hierin, zijn er wat factoren met betrekking tot de zacht georiënteerde. Een zacht georiënteerd individu uit de natuurlijke flow van energie, door aandacht te schenken aan zichzelf, en door hun natuurlijke richting te herkennen, en daarin, zichzelf toestemming te geven om op natuurlijke wijze uit te drukken, en zoals eerder besproken, hebben zacht georiënteerde individuen, bij wijze van spreken, bijna VEREISTE tijdsperioden nodig, waarin zij interactief kunnen zijn met henzelf.

Nu; die interactie met zichzelf kan overkomen op andere individuen, alsof de zacht georiënteerde zichzelf aan het isoleren is, of minder sociaal is, en meer tijd alleen doorbrengt. Dit is een natuurlijke expressie van een zacht georiënteerd individu. Dat wil niet zeggen dat zacht georiënteerden niet erg sociaal kunnen zijn, en dat zij niet erg interactief met anderen kunnen zijn. Maar, het is ook belangrijk dat zij tijdsperiodes opnemen, waarin zij alleen interactief zijn met zichzelf, en dat zij wat jij termt “tijd alleen” hebben. Dat kan een uitdaging zijn voor sommige zachte individuen, afhankelijk van de situaties die zij hebben gecreëerd en gekozen, zoals met betrekking tot families en relaties. Want vele malen, zal een zacht individu die betrokken is bij een gezin, zichzelf een tijdskader geven, waarin zij zich fysiek verwijderen van de andere individuen in het gezin, maar, niet echt zichzelf werkelijke tijdskaders aan het gunnen zijn, om interactief te zijn met zichzelf, of om echt alleen te zijn. Want, zij kunnen zich dan fysiek verwijderen binnen het huis door naar een andere ruimte te gaan, maar hun aandacht blijft zich projecteren naar hun andere familieleden. Daardoor, laten zij zichzelf niet werkelijk een tijdskader toe, om interactief te zijn met henzelf. Dit is een voorbeeld van hoe je niet je natuurlijke flow uit, in dat type situatie en in relatie tot zelf-interactie tijdskaders.

Zacht georiënteerde individuen zijn van nature uit ook interactief met bepaalde elementen van hun omgeving, zoals wij bespraken, – LEVENDE elementen. Hierin, zou de uiting van de natuurlijke flow zijn, om jezelf toe te staan bezig te zijn met die natuurlijke actie, van het interactief zijn met levende expressies binnen je omgeving, en niet noodzakelijk de verplichting te voelen om interactief te zijn met individuen.

Een frequent misverstand van zachte individuen, met de uitleg van voortdurende interactie is dat, voortdurende interactie wordt geïnterpreteerd als zijnde met andere individuen, en dat is incorrect. Zacht georiënteerden zijn daadwerkelijk, over het algemeen gesproken, minder interactief met andere individuen, dan de twee andere oriëntaties. Want zij genereren weldegelijk dat element van het nodig hebben van zelf-interactieve tijdskaders, wat bij wijze van spreken minder interactiviteit genereert met andere individuen.

Een andere factor die herkend kan worden als een natuurlijke flow bij zachte individuen, is de herkenning van hun drempel voor overweldiging. Interactie met andere individuen is meer natuurlijk, en minder overweldigend, in kleine groepjes, hele kleine groepjes. Zachte individuen flowen meer natuurlijk en comfortabel, als zij interactief zijn met één ander individu, ten allen tijde, of met zeer weinig individuen.

Nu; nogmaals, dat wil niet zeggen dat een zacht individu niet zeer goed kan functioneren, en een natuurlijke flow van energie kan uiten, in grotere groepen van individuen, en kan socialiseren en participeren, maar, alleen niet continue. Dat zal over het algemeen tot een overweldiging leiden. Wanneer zachte individuen overweldigd worden, is hun automatische respons om vermoeid te raken, want ze nemen continue stimulansen op. Daarom, als zij extreme stimulansen krijgen, dan nemen zij de automatische reactie van vermoeidheid op, om een paar van die elementen van stimulansen, te filteren.

Bij wijze van spreken, figuurlijk, kan deze automatische respons worden vergeleken, met de opneming van vele radiostations tegelijkertijd. Voor een korte periode, kan een zacht individu al die frequenties opnemen, en een comfortabele interactie genereren met vele verschillende frequenties, maar als die interactie continueert voor een langere tijdsperiode, zal het zacht georiënteerde individu, in het vermoeid raken, figuurlijk een handeling uitvoeren, van het uitschakelen van de meeste radiofrequenties, tijdelijk.

Nu; een zacht georiënteerd individu kan overweldiging ook op andere manieren genereren, niet alleen met betrekking tot andere individuen of groepen van individuen. Een zacht individu kan ook overweldiging genereren, als zij zichzelf teveel externe prikkels aanbieden, want dat genereert een gelijkluidende expressie. Het zacht georiënteerde individu, zoals ik al aangaf, is voortdurend zichzelf aanzienlijke hoeveelheden stimulatie aan het aanbieden op ieder moment, want het subjectieve en het objectieve zijn continue in beweging en input aan het geven.

Daarom is een natuurlijke flow voor een zacht georiënteerd individu, binnen hun dagelijkse routine, om routine op te nemen. Zachte individuen functioneren veel beter als zij zichzelf een of andere soort routine toelaten binnen hun dag, die geen intensieve aandacht vereist. Daarom, zou het zachte individu een actie kunnen opnemen zoals het bespelen van een instrument, of bezig zijn met een type van activiteit die rustgevend is, waarin zij niet noodzakelijk geheel interactief zijn met zichzelf, maar, genereren dan ook geen stimulansen die evaluatie vereist.

Zacht georiënteerde individuen evalueren anders, dan algemeen (common), of tussenin (intermediate)-georiënteerde individuen. Zacht georienteerden evalueren aanzienlijk hun omgeving. Daarin, nemen zij niet noodzakelijk het denken op, maar er is activiteit die plaatsvindt, in die evaluatie, binnenin het individu. Daarom, stelt het opnemen van routines het individu in staat, om acties en tijdskaders op te nemen, waarin zij die actie van het evalueren kunnen ontspannen, want dan genereren zij een actie die zeer familiair is, en dat laat hen een rustgevende energie toe.

Het toestaan van jezelf om erkennend te zijn van je eigen uitdrukkingen, en jezelf niet te vergelijken met algemeen georiënteerde individuen, is ook een uitdaging. Zachte individuen drukken zich anders uit, dan algemeen georiënteerde, of tussenin georiënteerde individuen, maar, het zachte individu zal zich over het algemeen meer richten op algemeen georienteerden, dan op tussenin georienteerden, en henzelf daarmee vergelijken. Dat is NIET een natuurlijke flow.

De andere factoren betreffen ieder individu, want in associatie met je oriëntatie, zijn er ook de factoren van je individuele richtlijnen, en het jezelf toelaten om ook met deze mee te stromen, en het herkennen van je individuele persoonlijkheid, en het herkennen van je individuele intenties, de factoren in deze zachte expressies, het toelaten van het genereren van je individuele intenties, en het uitdrukken van je individuele richtlijnen, maar met het gewaarzijn om geen overweldiging te genereren, en daardoor geen moeheid te genereren. Ook het toelaten van individuele tijdsperiodes waarin je werkelijk zelf-interactief kan zijn, en het toelaten van je eigen comfort en de erkenning daarvan.

JULIE: Dus, als ik aandacht schenk aan mijzelf, als zachten interactief zijn met zichzelf, betekent dat in basis gewoon het uitsluiten van alle andere frequenties, en uitsluitend te concentreren op mijn eigen energie?

ELIAS: Gedeeltelijk, maar laten wij ook eens onderzoeken hoe een zacht individu interactief is met zelf, want het schenken van aandacht aan jezelf kan anders geïnterpreteerd worden als interactie met jezelf. Want over het algemeen, is hoe je “aandacht aan jezelf schenken” interpreteert ietwat rigide, en de manier waarop de meeste individuen “aandacht schenken aan henzelf” definiëren is, dat zij aandacht zullen geven aan hun lichaamsbewustzijn, aandacht geven aan hun gedachte processen, aandacht geven aan wat zij aan het doen zijn. Welke allemaal expressies zijn van het aandacht schenken aan jezelf – hoewel er ook vele andere expressies van aandacht schenken aan jezelf zijn – maar, voor een zacht individu, is interactie met zelf niet noodzakelijk dat type van aandacht schenken aan zelf. Want met een zacht individu, wordt aandacht schenken aan jezelf en interactie met jezelf, uitgedrukt op verschillende manieren.

Interactie met jezelf kan uitgedrukt worden, als het lezen van een boek – je bent je aan het bezighouden met een actie, waar je in feite fysiek jezelf in aan het betrekken bent. Of het kijken van een film, want je betrekt jezelf in de film. Het kan op de oppervlakte lijken voor je alsof je niet met een actie bezig bent, omdat je zou kunnen zitten of liggen. Je kan fysiek stil zijn, maar je bent jezelf en je gewaarzijn aan het betrekken in een actie, die je aan het doen bent. En die bezigheid betrekt geen andere levende manifestatie. Het heeft alleen betrekking op jou.


De actie van tuinieren, als voorbeeld, is niet noodzakelijk een actie van de uitoefening of interactief zijn met zelf, want je houd je bezig met een andere levende manifestatie. Wanneer je jezelf met een andere levende manifestatie bezighoud, dan oefen je een uitwisseling uit, en je genereert een naar buiten gerichte interactie. Je zou ook een binnenwaartse gerichte interactie kunnen genereren, maar, je bent een naar buiten gerichte interactie aan het genereren.

Wanneer je je bezighoudt met een activiteit zoals het schilderen van een schilderij, of het spelen van een musical instrument, of dansen, of een boek lezen, of kijken naar een film, dan zijn dit acties die je fysiek uitvoert, maar, je bent interactief met zelf. Vele, vele, vele zacht georiënteerden genieten van acties die onderhoudend zijn, en die rustgevend zijn, en die zij singulier kunnen uitoefenen, zoals een boek of een film, want het laat je een tijdskader toe, in welke je niet met een naar buitengerichte interactie bezigbent.

Dit is ook een andere reden waarom vele, vele, vele zacht georiënteerden zeer op hun gemak zijn met dieren. Want, een zacht individu kan interactie met zelf hebben, en een gemak genereren in de aanwezigheid van een dier, zonder noodzakelijk naar buiten toe gerichte interactie met het dier te hoeven hebben. Omdat continuerende interactie bij zachte individuen, met andere individuen, nogal overweldigend kan worden. Maar zachte individuen ervaren enorm comfort, in het weten dat er een andere gemanifesteerde aanwezigheid is, wat niet noodzakelijk een individu is, maar het weten dat er de fysieke aanwezigheid is van een dier, en het weten dat die energie continue interactief is met hen, maar dat het geen naar buiten toe gerichte interactie vereist met hen. Dat genereert een aanzienlijk comfort, wat ook een natuurlijke flow is voor zacht georiënteerde individuen. Hoewel niet alle zacht georienteerden ervoor kiezen dieren te houden, doen vele, vele, vele van hen dit wel, en dit creëert een comfort in de energie in hun uitwisseling.

Daarom, in de opheldering van je vraag, betekent interactie met jezelf niet noodzakelijkerwijs je aandacht verplaatsen naar jezelf, in het aandacht schenken aan jezelf in wat je uitdrukt, of wat je aan het doen bent, of wat je voelt, of wat je naar jezelf aan het communiceren bent, maar, het jezelf toestaan van een tijdskader, om actief interactief met jezelf te zijn op ander manieren.

JULIE: Dus, soms geeft het comfort, om geen output te hebben, niet objectief iets te hoeven doen, of uit te drukken.

ELIAS: Correct.

JULIE: Ik herken dat. En dat is vooral zodat wij dan aandacht kunnen besteden aan de subjectieve flow gedurende die tijd?

ELIAS: Het laat je een tijdskader toe van het relaxen van zowel het objectieve als het subjectieve. Wat er daarin dan gebeurd is, dat je jezelf een natuurlijke openheid toestaat voor input, zonder moeite te doen.

Bij wijze van spreken, zou je figuurlijk, een buis kunnen visualieren, en verbeeld, als zacht georiënteerde, dat jij die buis bent, want veel van je tijd is gevuld met een of andere soort substantie. Die substantie is constant in beweging, en het vult, voor het grootste gedeelte, deze buis. Wanneer je tijdskaders opneemt waarin je interactief bent met zelf, dan leeg je figuurlijk gesproken die buis, wat een openheid toelaat zodat meer van de substantie kan doorstromen. Vervolgens, wanneer je interactief naar buitentoe bent, wordt de buis weer gevuld, de substantie continue bewegend, en die continuerende beweging, doordat de buis volloopt, kan irritatie in de wanden van de buis creëren, en frictie veroorzaken. Daarom, om irritatie en frictie te voorkomen, zal de zacht georiënteerde op natuurlijke wijze een actie van interactie met zelf uitoefenen, wat de buis laat leeglopen, en een verlichting creëert, en in feite een regeneratie creëert van de buis zelf. Daardoor kan de buis weer gevuld worden met substantie die weer continue beweegt.

Nu; als een individu dit soort natuurlijke beweging niet toelaat, wordt die buis geïrriteerd, en de frictie bouwt op. Terwijl het continueert op te bouwen, en geïrriteerd raakt, kan het zelfs creëren dat de buis in elkaar stort. Die in elkaar storting, figuurlijk gesproken, is de automatische respons van vermoeidheid.

JULIE: Dat klinkt zinnig. Ik ben daar bekend mee!

ELIAS: (Lacht) Ik twijfel er niet aan dat je dat bent!

JULIE: (Lachend) Ben je mijn energie aan het lezen, Elias?”

ELIAS: Altijd!

JULIE: Nou, ik denk dat wij maar doorgaan naar vraag nummer twee. Je hebt gezegd dat expressie van kracht in energie zit van zacht georienteerden. Heb je een oefening of een spel dat je zou kunnen geven voor onze groep voor de ontwikkeling van ons gewaarzijn van energiebeweging?

ELIAS: Ah, een spel! Een excellent voorstel.

JULIE: Dank je!

ELIAS: Je zou een spel kunnen opnemen die heel simpel van ontwerp is, maar die in de praktijk heel interessant kan blijken te zijn. (Lacht zachtjes) Binnen je kleine groepje, zou iedereen een eigen individuele energiebal kunnen genereren, configureer je eigen energie op ieder gewenst ogenblik, en manipuleer dat in een soort energiebal, en met die energiebal, speel je het spel van de bal naar elkaar heen en weer gooien. In het spel, moet het individu die de bal vangt evalueren wat de bal is, wat het gebruik maken van intuïtie zal inhouden, en het subjectieve gewaarzijn, en je impressies.

Terwijl je doorgaat met het vangen het gooien van de bal, kan ieder van jullie een aanvulling geven aan de bal die je vangt, en het teruggooien naar het individu die het naar je projecteerde. Als het individu de bal terugkrijgt, kan dat individu de energie herevalueren die zij projecteerde, en het verschil in hoe werd teruggekeerd.

JULIE: Interessant. Dus, als ik dit spel speel, zeg, met Pat, dan zeg ik haar dat ik een energiebal heb geprojecteerd naar haar?

ELIAS: ja.

JULIE: En dan schenkt zij er aandacht aan en … oké.

ELIAS: Dit zou ook een effectieve oefening kunnen zijn, voor ieder van jullie om je eigen energie te leren herkennen, en het verschil van je eigen energie en de energie van een ander. Het kan ook informatief zijn in hoe je de bal gooit. Sommigen zullen zachtjes gooien; anderen zullen harder gooien. Wat jezelf ook informatie zal bieden betreffende jezelf, individueel, in relatie tot je natuurlijke flow, want sommige van jullie zullen de energiebal veel sterker projecteren, waarin je de type van kracht die wordt uitgedrukt in de energie kan herkennen. Sommige zullen de energiebal zachter gooien, maar misschien is die energie die ontvangen wordt heel erg krachtig. Net zoals een individu die aan het schreeuwen is, maar die binnen dat geschreeuw een expressie uitdrukt die wat banaal is. Een ander zou kunnen fluisteren, maar op een diepzinnige manier. Of een individu zal schreeuwen en een proclamatie genereren, en een ander zal fluisteren en alleen comfort aanbieden.

Daardoor, in het gooien en ontvangen van de energieballen, en in het veranderen van de ballen terwijl je gooit en vangt, zal je jezelf aanzienlijke informatie geven in relatie tot energie, in relatie tot zijn kracht en hoe het uitgedrukt wordt, en in relatie tot ieder van jullie natuurlijke flow in associatie met je energie – en ook nog eens lol hebben! Ha ha ha!

JULIE: Het klinkt leuk. Dank je.

ELIAS: Je bent zeer welkom!

JULIE: Dus, vraag nummer drie. De persoon die deze vraag schreef zei, “In de laatste sessie, zei Elias dat om zacht georienteerden te helpen in het creëren van intieme relaties en vriendschappen, dat wij ons dagelijks leven moesten leiden, of gebruik zouden moeten maken van de computer. Echter, veel zachten vinden dat dit niet leidt tot het ontmoeten van geschikte mensen voor intieme relaties, want zachten zijn tamelijk kieskeurig op dit gebied, en ook omdat zijn geen mensen ontmoeten met wie zij werkelijk in harmonie kunnen zijn. Hoe kan dit worden opgelost?

ELIAS: Ten eerste, in het herkennen van je natuurlijke flow, herken dan ook want je op een natuurlijke wijze uitdrukt. In het herkennen van wat je natuurlijk uitdrukt, evalueer je wat een natuurlijke aanvulling is op wat je individueel natuurlijk uitdrukt.

Daarin, sta je jezelf toe een openheid te genereren. Druk niet de rigiditeit uit van het zoeken of aan trekken naar jezelf, van alleen andere zacht georiënteerde individuen. Want zoals ik heb aangegeven, hoewel je een zeer succesvolle en intieme relatie kan hebben met een andere zacht georiënteerde, vereist dat, voor zachte individuen, het vermogen om echt aandacht aan jezelf te kunnen schenken, en niet het genereren van verwachtingen van jezelf of van het andere individu. Want zoals ik eerder zei, kunnen zachte individuen niet continue de bal heen en weer gooien. Dat wil niet zeggen dat je spel niet leuk zal zijn; dat zal het wel zijn, maar dat is een andere situatie. Maar zachte individuen genieten er meer van om met hun eigen bal te stuiteren, dan continue te stuiteren met andere individuen.

Hierin, vele malen, afhankelijk van het individu, kunnen individuen van andere oriëntaties een adequate aanvulling zijn op een zacht individu, want er kan meer flexibiliteit worden uitgedrukt in relaties met een zacht individu en een individu die een andere oriëntatie opneemt. Hoewel er ook uitdagingen kunnen zijn in sommige van de verschillen van de taalvariaties, zijn deze in vele situaties minder uitdagend dat de overweldiging van de natuurlijke expressie van het zachte individu.

Daarom, in de eerste plaats met betrekking tot relaties, is het belangrijk dat je een openheid uitdrukt, en niet een rigiditeit, in het proberen alleen maar individuen naar je toe te trekken met dezelfde oriëntatie. Ook, als ik je zeg, natuurlijkheid te generen, zodat je een ander zal aantrekken naar jezelf, is wat veel individuen verkeerd begrijpen, dat wanneer je echt een comfortabelheid genereert, en een zelfvertrouwen in jezelf, en niet daadwerkelijk zoekt naar een intieme relatie, dat het tijdskader is, waarbinnen je op natuurlijke wijze het meest aantrekkelijk bent, en waarin je op natuurlijke wijze anderen naar je toetrekt. Anderen worden op natuurlijke wijze naar je aangetrokken, want je drukt een aantrekkelijke energie uit, maar, die druk je alleen maar uit wanneer je oprecht een natuurlijke flow toelaat, daardoor een comfort en tevredenheid met jezelf uitstralend.

Dat is significant, want wat een obstakel creëert in relatie tot het aantrekken van anderen naar je toe, is het element van tevredenheid. Als jij van binnen tevreden bent met jezelf, en op je gemak bent met jezelf, dan straal je ook een zelfvertrouwen uit, en daarin, is het niet nodig om anderen te zoeken. Je zal hen op natuurlijke wijze aantrekken zonder moeite te hoeven doen.

Wanneer je aan het zoeken bent, druk je geen tevredenheid met jezelf uit. Je bent buiten jezelf aan het zoeken naar die tevredenheid, en wanneer je dat type van actie genereert, dan straal je een energie uit van ontevredenheid, en daarmee creëer je obstakels, want je concentreert je op gebrek. Je concentreert je op wat je niet hebt of bezit, en dat creëert de obstakels.

Wanneer je niet concentreert op gebrek, wanneer je tevredenheid in jezelf uitstraalt, dan creëer je niet die obstakels, maar creëer je wegen waarin je kan genereren wat je wilt in het willen hebben van relaties. Zoals ik recentelijk diverse malen heb aangeven aan andere individuen in relatie tot dit onderwerp, jullie cliché van “wanneer je er niet naar op zoek bent, zul je het vinden”, is meer accuraat dan je realiseert.

JULIE: Ik herken dat zeker wel in mijn eigen leven.

ELIAS: Want als je een energie van ontevredenheid projecteert, wat reflecteer je dan naar jezelf? Zal je een liefdevolle, intieme relatie naar jezelf aantrekken, als je niet tevreden bent met jij? Ik zou zeggen van niet. Maar als je tevreden bent en op je gemak met jezelf, dan straal je een zeer aantrekkelijke energie uit, zelfs een intrigerende energie.

Je wordt aangetrokken tot wat je bewonderd. Er zijn vele verschillende expressies, die kunnen wordt geïdentificeerd als bewondering, of bewonderd te worden, maar comfort en tevredenheid zijn expressies die jullie allemaal bewonderen, en waar je allemaal naar toegetrokken wordt. Wanneer je je eigen comfort en tevredenheid binnen jezelf uitdrukt, wordt je de vlam, en als je de vlam wordt, is het niet meer nodig enige andere actie te ondernemen, dan alleen de vlam te zijn, en de motten zullen er vanzelf op afkomen.

JULIE: (Lacht, en Elias lacht mee) Ik vind dit geweldig!

ELIAS: (Lacht) Daarom, is mijn suggestie naar jullie allemaal om de vlam te zijn.!

JULIE: Het ziet ernaar uit dat wij nog maar een paar minuten hebben, dus misschien zal ik gewoon maar vragen of je een boodschap hebt voor ons over de perceptie golf, en wat de zachten er specifiek in zullen doen.

ELIAS: Ik zal jullie zeggen opmerkzaam te zijn, want zoals ik recentelijk zei, zullen de meeste zacht georienteerden op jullie wereld, nu en straks in dit tijdskader, henzelf expressies gaan aanbieden, die een of andere soort dramatische fysieke manifestatie zullen zijn.
Wat hierin het meest significant, en belangrijkste is voor ieder van jullie om te onthouden, is dat als, of wanneer je enige soort type van dramatische fysieke expressie genereert, je opmerkzaam moet zijn, maar niet aan jezelf moet afdoen, en herkennen dat wat je ook aan het creëren bent, doelgericht is, en nuttig en behulpzaam zal zijn, in associatie met deze perceptie golf, en het zal in feite behulpzaam zijn voor jullie, in het jezelf toestaan om minder conflict en trauma te genereren, en minder verwarring, terwijl deze golf continueert.

Het is een wat ongebruikelijke keus die jullie collectief hebben genomen, maar een zeer effectieve. In deze, herken dat wat er ook gebeurd, je in werkelijkheid niet alleen bent, want in deze keus, waarin de meeste zachten een of andere dramatische fysieke expressie zullen hebben, je in werkelijkheid ondersteunende energie naar elkaar aan het bieden bent, wat meer van een gemak zal genereren, in je eigen manier van omgaan met de perceptie, en deze bepaalde golf.

JULIE: Dus, je bedoeld dat als wij iets niet nu manifesteren, er een goede kans is dat wij dat straks wel zullen doen?

ELIAS: Ja. Maar onthoud, dat wat je jezelf aanbied, je kan zien als slecht, of als niet slecht. Het is niet een kwestie van een goede of foute fysieke expressie. Het is slechts dat er een zeer grote kans bestaat, dat de meesten van jullie, een of andere dramatische expressie zullen gaan uitdrukken, of al uitdrukken. Het kan er ook een zijn die dramatisch plezierig is! Dit is ook iets waar jullie opmerkzaam op moeten zijn, hoe automatisch je ervan uitgaat, dat iedere expressie die dramatisch is, maar slecht zal zijn. En ik heb niet gezegd dat de dramatische fysieke expressie goed of slecht zal zijn, maar alleen dat het dramatisch zal zijn.

JULIE: Dat is inderdaad een goed punt om op te letten. Bedankt dat je ons dat opmerkzaam maakt.

ELIAS: (Lacht) Je bent zeer welkom!

JULIE: Heel erg bedankt, Elias.

ELIAS: Je bent zeer welkom, mijn dierbare vriend. Je kan mijn groeten en appreciatie overbrengen aan al je vrienden in je kleine groepje, en ik uit grote vriendschap en affectie voor jou en je groep. Als altijd, bied ik mijn ondersteuning aan in sterkte. Aan jullie, mijn vrienden, au revoir.

JULIE: Au revoir.

Elias vertrekt na 1 uur, 3 minuten.

(1) De Soft Group is een email chat groep, alleen voor leden en alleen voor zacht-georienteerden, op http://groups.yahoo.com/group/SoftOrientation/
Zoals aangegeven op de homepage, “De lijst is bedoeld voor de exploratie en het delen van onze kennis over de natuurlijke flow van energie van Zachten zoals beschreven door Elias. Het doel is om meer objectief inzicht te verkrijgen in onze natuurlijke expressie.” Je kunt contact opnemen met de eigenaar van de lijst op SoftOrientation-owner@yahoogroups.com voor meer informatie.

Copyright 2008 Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden
Vertaald door