Sessie 54Zondag 12 november, 1995

Deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Ron (Olivia), Cathy (Shynla), Jo (Joseph), Tom (James), Jeri (Fromasch), en Greg (Olivia)

Elias arriveert om 6:32 PM

ELIAS: Goede avond, (pauze), en welkom naar een nieuwe essentie.

GREG: Dank je.

ELIAS: En, hoe is het deze week die voorbij is met de oefening gegaan? (Kijkt de kamer rond) Niemand ziet mijn energievelden? Och, och! Hoe verwachten jullie mij te zien als jullie elkaar nog niet eens kunnen zien? (Stilte) Dat was het dan weer met deze kwestie!

RON: Ik heb het druk gehad? (Gelach)

ELIAS: Ik veronderstel dat wij maar ons spel moeten gaan spelen. Jullie denken hier altijd wel aan! (Pauze)

CATHY: Ga er voor Vicki!

VICKI: Oke. Ik heb wat spelvragen van andere mensen, dus ik begin met die van Sophia. Haar eerste spelvraag is om de fysiek gefocuste naam Anna te verbinden met de essentie van Minerva.

ELIAS: Incorrect.

VICKI: Oke. Haar tweede is om het textiel satijn met de essentie van Minerva te verbinden.

ELIAS: Correct. Een punt.

VICKI: Haar derde is om een spin met de essentie van Marshuka te verbinden.

ELIAS: Incorrect.

VICKI: Haar volgende vraag …

ELIAS: En zo door, en door, en door … (Grinnikend)

VICKI: Ik heb haar ook gestopt! (Lachend) Haar volgende vraag is om de fysiek gefocuste naam Tily met de essentie van Mikaki te verbinden.

ELIAS: Spelling?

VICKI: T-I-L-Y. ELIAS: Incorrect.

VICKI: Haar volgende vraag …

CATHY: Ik dacht dat zij satijn juist had.

VICKI: Dat had ze ook. Je kunt er nu twee vragen.

CATHY: Nou, had ze net niet die andere correct … spin?

VICKI: Nee.

CATHY: Oh, ik moet beter opletten!

ELIAS: Dat zou je ook moeten doen!

VICKI: … is om het continent Australië te verbinden met de essentie van Mobowah.

ELIAS: Incorrect. Dit was geen impressie! Dit, en dat mag je opschrijven, was een gissing!

VICKI: Maar dat zal ik zeker doen. Oke. Haar laatste is om het element vuur met de essentie van Mikaki te verbinden. Nu, dit was ook Michael z’n spelvraag voor vanavond, dus ik heb een dubbele.

ELIAS: Correct. Een punt.

VICKI: Zullen wij ze ieder een punt geven? (Elias staart naar Vicki) Ze vroegen mij beiden om dezelfde vraag te stellen! Nu ben ik in de war hoor!

ELIAS: De vraag werd gesteld. Michael zal een andere moeten stellen.

VICKI: Michael’s spelvraag voor vanavond, op dit moment dan, is om, in de verbindende essentie categorie, in de categorie van insekten, om Lawrence en Michael met een bidsprinkhaan te verbinden.

ELIAS: Correct. Een punt; hoewel Michael het aspect van de relatie van dit insekt efficiënter opneemt dan Lawrence doet! (Gelach)

VICKI: Ik maakte zojuist een exceptie! Oh, en mijn spelvraag voor vanavond. Eerst, wil ik vragen of er een categorie zal zijn van vibrationele toon kwaliteiten.

ELIAS: Acceptabel.

VICKI: In dat geval, wil ik verbinden in die categorie, met de verbindende essenties categorie, het woord Lahina, met de essenties van Lawrence, Michael en Shynla. (Lachend)

ELIAS: Een punt. Merk op, dat Elias niet aan het lachen is! Het is geen “stomme” perceptie. In feite, erken ik deze perceptie, die ook zal passen in onze discussie van vanavond. Continueer.

VICKI: Mijn tweede, ook in de verbindende essenties categorie, in de insectencategorie, is om Ron en mijzelf te verbinden met de, met een duizendpoot.

ELIAS: Bijna! (Grinnikend, en een pauze)

VICKI: En Michael, en Shynla?

ELIAS: Nee. Je connectie van essenties is correct. Je insect zit er dichtbij, maar net niet helemaal.

VICKI: Oke. Nou, dan zal ik daar een momentje over nadenken, en iemand anders laten gaan.

TOM: En een rups, voor dezelfde essenties die Lawrence net aangaf?

ELIAS: Incorrect. Goede gissing!

TOM: Het was ook een gissing.

RON: Ik zou oranje in de energiecategorie willen verbinden, met zonne-energie.

ELIAS: Zon-aangedreven; correct.

RON: Ik zou ook oranje willen verbinden, in de categorie insecten, met een vlinder.

ELIAS: Correct. Een punt. We zouden een regel kunnen gaan opnemen, voor Michael en Ron, om is te proberen om buiten hun eigen kleuren te verbinden! (Gelach)

CATHY: Oke. Ik zou de fysiek gefocuste naam Ayla met geel willen verbinden.

ELIAS: Dat mag je; een punt. Dit was niet de naam die van origine werd opgenomen binnen deze categorie, maar je mag de probabiliteit veranderen, daar dit ook correct is.

CATHY: ‘Ke. Ik zou de bloem of, de plant, iris met Mikaki willen verbinden.

ELIAS: Een punt. (Pauze)

VICKI: Nou, ik ga terug naar mijn categorie. Zou het een spin zijn?

ELIAS: Incorrect. Ik zou bij Vicki willen informeren, wat de connectie is die hij maakt, tussen een duizendpoot en een spin?

VICKI: Weet ik niet. (Lachend)

ELIAS: (Grinnikend) Denk aan vorm en creatuur. Een duizendpoot past alleen iets meer in lyrische zin. (Pauze)

JO: Wel, ik vraag deze voor Jim, omdat zowel hij als ik er beiden soort van mee naar boven kwamen. Het leder, een deel daarvan, is dat leer van wild, in plaats van leer, om met Miranda te verbinden?

ELIAS: Incorrect.

JO: Ongelooide leer?

ELIAS: (Grinnikend) Je mag continueren met gissen!

JO: Ik wacht wel! (Lachend)

VICKI: Nou, ik zal een andere categorie proberen dan, en met mijn impressie werken. Ik zou willen proberen, in de planetencategorie, om Venus met de essentie van Marshuka te verbinden.

ELIAS: Correct. Een punt. (Pauze)

TOM: Wel, mijn vraag werd al gesteld vanavond, maar ik ga er eentje proberen. Ik denk dat het “ernaast zal zitten”, met de hints die je gaf, maar ik ga het toch proberen; amber voor Minerva.

ELIAS: Incorrect. Neem die hints op. Ik bied ze aan zodat je kunt verbinden.

VICKI: (Fluisterend tegen Ron) Oh! Ik durf te wedden wat het is! (Haar insekt opschrijvend op een stukje papier en het Ron tonend) Wédden!

ELIAS: (Lachend) Nu zullen we frustratie gaan opnemen! (Gelach)

RON: Die had ik eerder vandaag al.

VICKI: Dat is ‘m zeker weten! (Voor de goede orde, ze had het fout!)

ELIAS: Ik zal vanavond met jullie spreken over ervaringen, daar je leert van, en voller begrijpt, door ervaring, in tegenstelling tot het opnemen van kennis via andere methoden. Ieder van jullie is aan het ervaren. Je begrijpt niet altijd wat de uitkomsten van je ervaringen zijn, maar je bemerkt wel je ervaringen op.

Veel probabiliteiten zijn ingeleid geworden. Veel is er opgemerkt geworden. Ik zal je een validatie aanbieden van sommige van je ervaringen en wat je hebt opgemerkt recentelijk, daar de puzzelstukjes van de droom samengevoegd kunnen worden. Je hebt dit zeer efficiënt herinnerd, en het correct uitgedacht door jezelf. De reden dat ik sommige van jullie ervaringen zal valideren, is om jullie te laten zien dat je naar een groter gewaarzijn aan het toebewegen bent, en dat je dit nieuwe gewaarzijn kan vertrouwen, en je percepties. Je kunt ook op jezelf vertrouwen, dat je de oplossingen zult vinden, door het vertrouwen van jezelf.

Niet alle dingen zijn overduidelijk op een ieder gegeven moment, als je hen waarneemt, maar ze zullen duidelijk worden in wat jij ziet als de toekomst. Ik praat niet in termen van op lange-termijn toekomstige gebeurtenissen, omdat je aandacht nog niet lang genoeg is om het te herinneren en om deze informatie op te nemen. Daarom, wanneer informatie aan je wordt aangeboden, en de probabiliteiten niet op het huidige moment ten uitvoer komen, zullen ze materialiseren binnen redelijke korte perioden van tijd, in jouw termen. Al deze dingen zijn om aan je te illustreren, dat je veilig bent, en waardig bent van je eigen vertrouwen.

Ook, zal ik toelaten, dat Lawrence zijn perceptie van prioriteiten zal doorgeven aan Shynla, want die zijn absoluut correct, en ik zal toelaten dat dit tot uitdrukking zal komen middels jullie, en jullie moeten toelaten dat jullie naar elkaar luisteren, jullie zelf vertrouwend en elkaar vertrouwend. Je bent er nog niet helemaal klaar voor om verder te gaan, buiten jullie kleine groep om, met jullie vertrouwen, maar je mag hiér vertrouwend zijn, en wanneer je je een beetje verder hebt bewogen, en je een beetje meer vertrouwen in jezelf hebt binnen dit forum, dan zul je klaar zijn om dit vertrouwen in jezelf op te nemen buiten dit kleine groepje om.

Voor wat betreft de ervaring van onze meest recentelijke avondsessie; dit is een veel wijdere ervaring dan dat je momenteel herkent. Je bent naar een nieuw gebied van gewaarzijn aan het toebewegen. Binnen dit gebied van gewaarzijn, zullen aanvankelijk vele dingen niet “kristal helder” zijn, maar je zult beginnen met het opnemen van een weten en een herinneren; (tegen Ron) herinneren; en je zal beginnen, of je bent er mee begonnen, om een veel sterker vertrouwen in jullie zelf op te nemen. Dit is ook de reden waarom je meer aan het ervaren bent, recentelijk. Het is niet zo dat je eerder niet alleen maar niét aan het opmerken was, en dat je nu wel aan het opmerken bent.

In werkelijkheid, worden meer probabiliteiten geïnitieerd, ter jullie begrijpen, want je hebt “de stap genomen”, zo te zeggen, in een overeenkomst, om meer begrip op te nemen. Dit vereist je eigen vertrouwen in je eigen zelf. Want vele ervaringen die je zou kunnen opnemen in de toekomst zullen je ‘van slag’ maken, of zullen fantasie lijken te zijn. Geen enkel rationeel individu ervaart deze dingen immers! Je zal zeggen “Ik mag niet over deze dingen praten, omdat andere individuen zullen denken dat ik gek ben!” En dit is waar je het vertrouwen vereist in je eigen zelf, want het maakt niet uit hoe andere individuen je zien. Het doet ertoe hoe je jezelf ziet.

We zullen kort spreken over het concept van je Zieners in voorbereiding op “komende gebeurtenissen!” (Grote zucht van de groep) Ik zal jullie eerst vertellen dat ik jullie instructies geef, om een van je innerlijke zintuigen te oefenen, een die de meeste van jullie niet snel oefenen … en sommigen maar al te graag oefenen! (Leunend naar, en direct pratend tegen Tom, die totaal niet gewaar is dat Elias naar hem verwijst) Hallo! (Trachtend om Tom z’n aandacht te verkrijgen, die zit te staren naar Ron. We lachen allemaal)

TOM: Hoi! Ik hoor je. Ik zat naar Ron te kijken. (Hij was aan het “oefenen!”)

ELIAS: Dit zou je innerlijke zintuig zijn die je empatisch noemt. Je focust op wat jij noemt telepathie als een ‘psychic’ zintuig, of innerlijk gevoel, die jullie allemaal, in zeer beperkte mate, kunnen definiëren. Empathie is je vermogen om andere individuen en andere essenties te voelen en ervaren. Je kan dit empathische zintuig oefenen, en niemand zal het weten! (Gelach) Het vereist geen spreken. Het vereist geen denken. Het vereist alleen de identificatie van jezelf en je connecties met andere essenties, en dat je voelt wat zij aan het ervaren zijn. Dit lijkt niet erg belangrijk te zijn, maar je zult merken dat mijn redenering zeer valide is, in je toekomst.

Het is gekoppeld aan een ander innerlijk zintuig, die zeker nodig is om verbinding te kunnen maken met dit empathische gevoel, ten behoeve van het begrijpen van de elementen die gepresenteerd zullen worden. Dat andere zintuig die je mag gaan oefenen is je innerlijke gevoel van conceptualisatie, die een beetje te vergelijken is met je visualisatie. In visualisatie, zie je beelden. In conceptualisering, wordt je een concept aangeboden, en je wordt het concept. Net zoals dat ik in ons spel de oefening en de uitdaging aanbood aan jullie, en aan Lawrence, om de vibrationele verbinding te ervaren met de categorieën in ons spel; dit was de inleiding tot je conceptualisatie.

Er zijn momenten waarop het niet genoeg is om een concept te worden aangeboden, want je zult over het concept nadenken totdat je er niet meer verder over kunt denken. En je zult het nog steeds niet begrijpen, want je gebruikt maar een zeer klein gedeelte van je fysieke gefocuste hersenen. Je behoeft meer opneming. Je beschikt over innerlijke zintuigen die je zeer goed dienen, maar ze zijn ook heel roestig! Het is nu de tijd om ze uit de kast te trekken, en ze af te stoffen, en ze op te poetsen, en ze in werkende conditie te plaatsen. Binnen conceptualisatie, kun je ieder concept kiezen die je wilt. Het hoeft geen concept van Elias te zijn. Het kan van alles zijn. Focus op het concept, en ervaar het concept. Denk niet over en over na over het concept, omdat dat niet het punt ervan is. Ik zal aan je vragen, “Wat was je aan het denken gedurende je ervaring met Milus?! Ik zal het voor je beantwoorden; niets! Je was ervarende. Je was niet aan het evalueren. Je was niet aan het analyseren. Je was aan het ervaren; waardoor je jezelf informatie en begrip toelaat, die je niet opgedaan zou hebben zonder de ervaring. En daarom, in conceptualisatie, ervaar het concept. Wordt het concept!

Michael zal aanschaffen, weet hij veel, (grinnikend) een nieuw boek. Dit boek zal over filosofie gaan. Veel van de filosofieën in dit boek, heeft hij al eerder in diepte bestudeerd. Ik zal hem instructies geven om die concepten te gaan ervaren en conceptualiseren. Op het gebied van de focus van Michael, zal ik hem op deze manier instrueren, omdat dit als voorbereiding dient. Hij is momenteel heel dicht bij een vibrationele toon, die mogelijk een ervaring en expressie naar buitentoe kan opnemen, naar jullie toe. Hij zal het niet begrijpen, of er voorbereid op zijn, als hij geen conceptualisatie opneemt; en daardoor een bang-zijn zal opnemen.

Je bent correct. Je bent naar iets echt heel groots toebewogen, veel grootser dat je realiseert! Ik zal je een klein idee geven; je bekende fysieke universum is in vergelijking hiermee een dwerg! (Wauw!) Je hebt gevraagd, en nu zul je ontvangen. Ik zal je ook zeggen dat er een aantal aspecten zijn, die zelfs ik niet eens aan je kan geven, omdat zij ruimer zijn dan mijn focus, en jullie ervaring nadert zeer dicht bij de opneming, van een zeer, zeer klein zien hiervan. Je keerpunt, en Michael zijn keerpunt, was de incorporatie van mijn andere focus. (Wijduit grinnikend)

Nu, ter preparatie voor deze probabiliteit, welke zál materialiseren, het is alleen nog maar een kwestie van wanneer de vibrationele kwaliteiten samen in lijn komen, dat we kort over de Zieners zullen praten, want dit is gedeeltelijk de reden voor deze initiatie. Om jullie beter bekend te maken met de Zieners, is het nodig dat ik wat korte achtergrond informatie aan je uitleg. Ik heb jullie stukjes en beetjes aangeboden, die ik zal trachten wat meer efficiënt samen te vatten, waardoor een niet-fysieke site gecreëerd wordt om aan te bieden.

Op een bepaald punt in het bewustzijn van de universele Een en creërende Al, was de energie enorm. Het was bevat, net zoals dat jij je energie in jezelf bevat {houdt}. Vergeet niet, dat ik nu heel erg elementair en simpel aan het praten ben, enkel vanwege het doel van een zeer gesimplificeerde uitleg. Net zoals dat jullie ieder een innerlijke energie bevatten die om je heen uitstraalt, die je ziet als een energieveld, zou je dit ook kunnen beschouwen als dezelfde soort van “vasthouden van energie”. Op een bepaald moment in het bewustzijn, werd een keuze gemaakt om te detacheren, gedeeltelijk. (pauze) Dit is heel erg moeilijk uit te leggen. Binnen deze detachering, was er een expressie van het toelaten van energie om vrijgegeven te worden, voor het doel van expressie. (Pauze)

Nu, visualiseer wat je hebt gezien, in beelden, van een atoom. Een atoom kan, bij botsing, of ook zonder een botsing, exploderen. En van dit ene atoom zijn er oneindige hoeveelheden van andere elementen, die exact dezelfde gecodeerde elementen van het origineel bevatten. Het origineel nog steeds bestaand in een andere dimensie, maar schijnbaar verdwijnend binnen de dimensie waarin de nieuwe partikelen verschijnen. (Pauze) Ik begrijp dat dit moeilijk is, maar het is nodig voor een beter begrip.

Toen de universele Een de toelating creëerde, van de detachering van energie, verspreide de energieën ervan, maar hadden verbinding. In deze actie, explodeerde ieder element van energie, individuele essenties creërend. Iedere expressie of partikel {deeltje} van energie was gefocust met intentie, een ervan de intentie van kennis zijnd. Deze explosie in/naar aspecten van zichzelf, creëerde de essenties van Zieners. Het originele element, of aspect, was … (Direct naar Vicki kijkend)

VICKI; Rose.

ELIAS: Correct; dit is het begin van de Zieners.

Ik heb aangegeven dat, in fysieke focus, de Zieners maar eenmaal manifest waren, maar toen gaf ik aan dat jullie Zieners zijn, wat een contradictie lijkt te zijn. Dat is het niet. Omdat de totaliteit van Zieners eens manifest was. De aspecten van de Zieners continueren, en zijn gecreëerd geworden naar eigen essenties, opnemend van hun eigen keuzes, en probabiliteiten, en herinneringen, en weten, maar ook, het aspect van de Ziener bevattend. Jullie allemaal incorporeren aspecten van jullie zelf, en zij allemaal incorporeren weer aspecten van henzelf, en zo verder en verder, en nooit-eindigend; en dit is allemaal individueel, maar ook allemaal opgenomen als een deel van het geheel. Jullie, als incorporerende aspecten, en de aspecten zijnd van de Zieners, zijn Zieners; omdat jullie allemaal bezitten wat zij bezitten. (Pauze)

En dit is het gebied waar de conceptualisatie benodigd is! (Zacht gelach) Dit concept gaat voorbij wat je zal kunnen begrijpen, in fysieke focus, zonder conceptualisatie. Je beschikt over het vermogen om het te weten. Je moet leren om een andere methode op te nemen van weten, welke geen intellectueel weten is. (Pauze) Nu dat jullie allemaal stil zijn, zal ik een pauze inlassen. Op deze manier, kunnen jullie weer ademen! (Gelach)

BREAK 7:31 HERVATTING 8:03 PM

En we gaan door. (Elias kijkt naar Cathy, die de “dubbele site” op haar hoofd draagt. Hij grijnst breeduit). Heel aantrekkelijk, (gelach), en meer realistisch dat je realiseert, een perfect “binnenglijden” in mijn volgende deel. Waar wij eerst, de naam Ayla zullen behandelen, daar ik mij schijnbaar niet helemaal duidelijk heb gemaakt. Dit, in werkelijkheid, was een fysiek gefocuste naam, daar jullie ieder vele namen opnemen, niet slechts een. Het was alleen niet de meest waarschijnlijke naam, waarop gefocust zou gaan worden in ons spelscenario, omdat het collectieve bewustzijn van de groep aanvankelijk in de richting van een andere naam aan het bewegen was, die jij (Cathy), in je verbindings perceptie, veranderde. Je koos te verbinden met een andere fysiek gefocuste naam, van deze zelfde essentie, en die tot uitdrukking te brengen, omdat het ook een fysiek gefocuste naam is. Binnen het domein van het spel, moet het geaccepteerd worden. En daarom, wees opmerkzaam hiervan, dat jullie ieder de probabiliteiten kunnen veranderen, op ieder moment.

Vervolgens, zal ik Shynla nogmaals opnemen, en een uitleg aanbieden waarom jullie sites op meer adequate wijze deze essentie verbeelden. Sommige essenties kiezen ervoor om hun energie niet te focussen in één essentie. Er zijn essenties die individuele essenties zijn. Je zou kunnen zeggen dat Olivia de eigen essentie opneemt. James incorporeert de eigen essentie. Shynla neemt de eigen persoonlijkheid energie op, en focust haar essentie in de verbinding met andere essenties. Deze essentie werd gefragmenteerd, en creëerde een eigen essentie, en koos ervoor om haar energie te verspreiden in vele essenties, daardoor verbonden met Olivia, Lawrence, en Michael. (Pauze, glimlachend) Welkom, Elizabeth!

ELIZ: Hoi!

ELIAS: Heel fijn om je vanavond te zien.

ELIZ: Hetzelfde.

ELIAS: Ik voel mij zeer vereerd! (Elizabeth barst in lachen uit) En, ik zal Shynla een vraag stellen, waar ik geen antwoord op nodig heb. Ik zal op een later tijdstip met je praten. Ben je van je spelletje badminton aan het genieten?

CATHY: Nee, dat ben ik niet! (Lachend)

ELIAS: Ik zou willen suggereren dat je croquet opneemt! Je plaatst je voet op het balletje, en je slaat het met een mallet, een punt scorend. (Grinnikend). Ik zal ook een andere suggestie aanbieden, dat je een lichte verandering in denken opneemt. Je bent in een negatief gebied aan het denken. Je ziet je probabiliteiten, maar je neemt een negatieve kijk op de zaak op. Neem geloof en vertrouwen in jezelf op, zodat je er doorheen zult kunnen bewegen.

CATHY: Dank je.

ELIAS: Niet dat je echt ‘dank je’ wenst uit te drukken! (Gelach) Ik, zie je, beoefen wél empathische vermogens; en Shynla is aan het uitdrukken, “Ga alsjeblieft verder, Elias, en focus nu niet langer meer op Shynla, omdat ik nu onzichtbaar wens te zijn!” (Cathy barst in lachen ut) Je mag je hoofd in je kleding verbergen, als je dat nu zou wensen. Het is niet afleidend voor mij! (Grinnikend, en een pauze) Als een klein kind, “Je mag mij nu niet meer zien!” (Elias verbergt zijn gezicht met zijn handen, en wij barsten in lachen uit. Na een korte pauze, kijkt hij Jeri direct aan, en zegt) Grijze vos!

JERI: Ja. Daar wilde ik met je over gaan praten.

ELIAS: Dit is een herkenning van een ander ontwikkelingsfocus, dit is de naam. Je hebt jezelf al gealigneerd met de essentie van Twylah, die opnemend is van vele verschillende indiaanse, of wat je momenteel accepteert als Inheemse Amerikaanse, focussen. Dit is een herkenning, in jezelf, van een deel van je eigen identiteit. En daarom, is je assumptie dat je jezelf een hint toelaat, ter herkenning van je eigen verruimende gewaarzijn, correct. En je moet ook erkend worden, voor het opmerken en herkennen dat dit niet was opgenomen in ons spel. Daarom, vertrouw je percepties, omdat zij direct tot je spreken.

JERI: Dank je Elias. Dat zal ik doen.

ELIAS: En Joseph is erg stil vanavond!

JO: Dat klopt.

ELIAS: Zullen we conversatie opnemen over graancirkels? (Gelach)

JO: Dat hebben we al gedaan!

ELIAS: Of over een harnas, dat is ook leuk! (Speels grinnikend)

JO: Mooi en glimmend, huh! (lachend)

ELIAS: Zeer! En zeer reflecterend! (Pauze) Ik zal je écht niet bijten, en je zult jezelf écht niet vernietigen. Energie, wat hetgeen is wat jullie allemaal zijn, wordt nooit tenietgedaan, ooit. Het wordt alleen her-geproportioneerd op een efficiëntere wijze. (Pauze)

CATHY: Ik moet een fysiek gefocust telefoontje gaan plegen. Excuseer mij.

ELIAS: Oh, je bent geëxcuseerd! (Grinnikend)

CATHY: Dank je. (Lachend)

ELIAS: Zal ik wachten? (Humoristisch)

CATHY: Oh, nee! Continueer (pauze) zonder mij! (Gelach)

ELIAS: Natuurlijk! Ik realiseer mij dat met sommige individuen, ik een klein duwtje heb geïnitieerd, maar sommige van jullie hebben een klein duwtje nodig! (Pauze, grinnikend)

VICKI: Dit fenomeen waar je over het aan het praten was met Shynla, is dat gewoon?

ELIAS: Niet erg. Het gebeurt. Het is afhankelijk van het verlangen van de essentie. Sommige essenties verlangen een breder terrein van ervaringen op het gebied van verbondenheid. Je ziet dit individu, als het zijn van onverbonden, met de meeste andere fysiek gefocuste individuen, die haar omringen. Dit is normaal binnen dit bepaalde essentie ontwerp, omdat het niet noodzakelijk is om fysiek te verbinden met manifeste individuen op een zeer opgenomen manier, omdat de connectie gemaakt wordt binnen essentie, continue, zonder onderbreking. Deze essenties ervaren ook een andere transitie, omdat er minder incorporatie van conflict is, omdat zijn niet singulier gefocust zijn. Er is ook een makkelijker weten van het grotere zelf, of andere aspecten. Dit is waarom Shynla in haar spiegel zou kunnen kijken en onmiddellijk een ander beeld ziet, omdat de connectie niet zo sterk geblokkeerd wordt. Dit kan vergeleken worden met dat ieder van jullie een wolk is, en dat deze essentie de wind is, die door alle wolken heen blaast; bezittend van haar eigen richting, haar eigen weten, haar eigen zelf, maar ook door vele andere heenbewegend, waardoor vele connecties worden opgenomen.

VICKI: Het is echt interessant!

ELIAS: We zullen dit op een ander tijdstip verder bespreken. (Pauze) Ik ben ook erkennend van James in zijn poging om te verbinden, en een deel van je energie te zien.

TOM; Dank je, Elias.

ELIAS: Deze dingen zijn niet om bang voor te zijn, want zij zijn jou.

TOM: Ja, maar tjonge, wanneer je ze ziet in de spiegel, is het eerste wat je doet, een schok krijgen!

ELIAS: En nu begrijp je wat je aan het vermijden bent in je verschuiving, want als je geen voorgaande herkenning en kennis hebt, zul je zelfs nog meer geschokt zijn!

TOM: Ik heb nu al kippenvel, en we praten er alleen nog maar over!

ELIAS: Incorporeer een beeld van het zien hiervan in fysieke focus! Ik zal je garanderen dat je verstijfd zal staan, zoals Michael ook was.

TOM: Nou, ik weet wel dat ik om hulp zal roepen als het gebeurd! (Pauze)

JERI: Ik heb een vraag, Elias. Voor vele jaren nu, en ook momenteel, wanneer ik droom, zijn mijn dromen beladen met angst en zelden plezierig, en ik ben bezorgd over de negativiteit.

ELIAS: Dit is een expressie aan jezelf, om kwesties te herkennen, waar je in angst mee identificeert. Je essentie praat met jullie allemaal, door je dromen, heel vaak. Het roept naar je uit om kwesties en uitdagingen te erkennen waar je niet op aan het focussen bent. In je droomstaat, kan dit element van jou zelfs nog de meeste angstaanjagende ervaring accepteren, en doorgaan. Daarom, wordt het tentoongesteld in een veilige omgeving. Terwijl deze soorten van elementen continueren in je droomstaat, is het een boodschap naar jou van je essentie, je grotere zelf. Je bent aan het trachten om je eigen aandacht te verkrijgen, om te focussen op uitdagingen, die je vermijd.

Een deel van de vermijding is ook, om je droomstaat te focussen op de herhaling van wakende uren. Je droomt over fysiek gefocuste gebeurtenissen die eerder hebben plaatsgevonden in je dag, of je week. Dit is een bewuste poging, om je boodschappen te blokkeren over je uitdagingen. Je hebt een staat van zijn opgenomen, momenteel, waar je bent gesepareerd. Fromasch … Fromasch. (Demonstrerend met gesepareerde handen) Dromende Fromasch … Wakende Fromasch. De wakende Fromasch werd een meer sterkere bewustzijn toegelaten. Het accepteert niet dat er geen separaties zijn. Dit is allemaal één; (handen samen vastgrijpend) net zoals dat in wakend bewustzijn, om drie uur, Fromasch niet één individu is, en om vier uur, Fromasch een ander individu is. Neen. Fromasch is hetzelfde individu, passerend door de tijd.

Op dezelfde manier, ben je dezelfde zelf die door staten van bewustzijn heen passeert, tussen waken en dromen heen. Het is allemaal één, maar je hebt jezelf wijsgemaakt dat je gelooft dat je wakende bewustzijn anders is, waardoor dit de controlerende is. Wanneer je boodschappen uitdrukt van essentie naar je fysieke bewustzijn, dan zal je wakende bewustzijn of ego, welk woord ik niet binnen een psychologische context gebruik, er onmiddellijk in springen en zal uiten, “Oh nee! Ik ben in controle! Dit is mijn focus! Je zal het niet onderbreken! En daarom, zal ik deze beelden vervangen door familiaire veilige beelden!” Vandaar de droom over je wakende tijd.

Nu, mag je gaan proberen om ons experiment te oefenen, van het zien van deze dromen over je wakende tijd, als dromen. Zie ze als een droom. Denk over je wakende tijd als zijnde een droom. Daardoor, laat je het andere gebied van je eigen bewustzijn een beetje meer kracht toe. Net zoals het gezegde gaat, “Het dier dat je het meeste voert is degene die het grootste groeit”. Als je voortdurend enorme plakken vlees gooit naar de ene, en maar kleine snippers afval voert aan de andere, wordt het zwak en heeft het weinig kracht. De andere zal heel groot en sterk en dik worden, en overweldigend. Daarom moet er evenwicht zijn. Laat de kracht opgenomen worden in het geheel.

JERI: Dank je.

ELIAS: Je bent welkom. (Pauze, grinnikend) Ik voel uitstralingen van Elizabeth. (Stille pauze). Geen commentaar! (Gelach)

CATHY: ‘Ke. Ik heb een vraag. Is Greg een gesplinterde counterpart?

ELIAS: Ik geloof, dat binnen je verruiming en binnen je weten, jij mij dit antwoord kan aanbieden, nietwaar? En verbindend aan welke essentie? (Pauze) Olivia!

CATHY: Ik weet het. Ik hoef niets te zeggen. Je trekt het gewoon uit mijn hoofd!

ELIAS: Zeer scherp waargenomen!

CATHY: (Met een hint van sarcasme) Je kan hiervoor je aangewezen kleine interpreteerster bedanken! (Kijkend naar Vicki, en lachend)

TOM: Ik heb een vraag, Elias. Ik ving vanavond op het nieuws een kleinigheidje op in verband met een komeet die nu in ons zonnestelsel is, die de aarde in het jaar 1997 zal passeren. Heeft dat iets te maken met onze verschuiving?

ELIAS: Nee.

TOM: Zal het vernieling veroorzaken?

ELIAS: Nee. Maar ik zal tijdens een andere sessie met jullie praten over deze gebeurtenissen en deze elementen van je fysieke universum, zoals jullie het waarnemen, want het is niet helemaal wat je het waarneemt te zijn. Maar, je hebt een officiële perceptie die je hebt geaccepteerd, onder jullie allemaal, en dus hetgene is wat je ziet en wat je creëert in je fysieke realiteit. Maar, dit reikt ook verder dan dat jullie je realiseren. Dit onderwerp zal meer tijd vergen dan dat ik bereid ben om aan te wijden deze avond, omdat Michael momenteel een nervositeit opneemt. En daarom, zal ik niet veel tijd opnemen deze avond, maar ik zal met jullie praten over deze dingen in de toekomst, want ze zijn heel interessant.

TOM: Toekomstige gebeurtenissen. Bedankt, Elias.

ELIAS: Je bent welkom. (Tegen Elizabeth) Het gaat goed met onze kleine Olivia?

ELIZ: Ja. (Glimlachend)

ELIAS: Dit wist ik al! (Gelach, en een pauze)

VICKI: Ik heb een vraag, twee vragen. De impressies over de droom van Ron, waren die behoorlijk correct?

ELIAS: Gedeeltelijk. Je bent correct in je interpretatie. De uitdrukking op het einde van de droom is een opname van persoonlijke verbazing; en ook een verbinding, in bewustzijn, met Michael, in erkenning van de “komende attracties”! (Grinnikend, en gelach) En???

VICKI: Nou, waarom focust Rose fysiek?

ELIAS: (Glimlachend) Omdat ze dingen heeft te initiëren en te bereiken die verbonden zijn met je verschuiving, en omdat ze is wat ze is, of het is, ziet ze het als een noodzaak om de Zieners voor te bereiden voor je nieuwe stad, ter bewoning. Omdat op tot dit punt, de realiteit een manifestatie geweest is van Zieners. Je neemt de constructie op van de nieuwe stad, waar zij opnieuw manifest zullen zijn. En daarom, is voorbereiding noodzakelijk voor de toekomst, in fysieke focus. Zij is nou eenmaal niet de Messias! (Lacht) Dit is niet de terugkeer! {- de terugkeer of tweede komst van Jezus-}


TOM: Over de terugkeer sprekend, zullen wij de terugkeer meemaken in dit fysieke focus? (Elias begint te lachen, en kan niet meer ophouden)

ELIAS: (Nog steeds lachend) Excuseer mij, James. Er bestaat geen terugkeer in de termen die jij ziet. Er zal een manifestatie zijn, die zal worden geremanifesteerd in een opneming van de drie in één, die zal zijn verbonden met jullie verschuiving, maar niet in een religieuze focus. (Grinnikend) Je bent erg amusant met je fascinatie voor religieuze elementen, en de continuatie van hen. En, ben je een van je religieuze counterparts tegengekomen?

TOM: Nee, maar ik heb het echt geprobeerd, maar ik heb wat hulp nodig.

ELIAS: Goed dan.

TOM: Ik heb echt wat hulp daarbij nodig.

ELIAS: Erkend.

TOM: Heel erg bedankt. We kunnen de rest van de schrijnen neerhalen nadat dit allemaal over is.

ELIAS: Dat zou wel het punt ervan zijn.

TOM: Ja. Precies.

ELIAS: (Grinnikend) Ik moet zeggen dat je bereikend bent geweest van een tamelijke exquisiete creatie ervan! Dit is voor jouw persoonlijk een grote bereiking, omdat een aantal van hen de basiliek ten schande zou brengen! (Gelach) Dit is nogal een fascinatie die je hebt, maar het is ook, zoals ik al gezegd heb tegen Lawrence, een bereiking. Er bestaan geen mislukkingen. Er bestaan geen tegenslagen. Er zijn variaties in creatie, maar het zijn allemaal bereikingen, en ze zijn allemaal creatief. (Pauze)

VICKI: Is dit een goed moment om Michael’s tweede spelvraag te stellen? (Elias knikt) Wel, eerst zou Michael de categorie van plaatsen willen introduceren.

ELIAS: Acceptabel.

VICKI: En in de, oh jee, ’s even kijken hoor, (over haar tong struikelend), hij zou de plaats van de vijver willen verbinden met Elias. Hoort dat in de verbindende essenties categorie?

ELIAS: Nee. Je mag dit in je categorie van plaatsen neerzetten, verbonden met blauw …

TOM: (Onderbrekend) Wat was het, Vicki? Vijver?

ELIAS: (Continuerend) … omdat uiteindlijk, als je verlangen groot genoeg is, je mij daar ook zal kunnen ontmoeten.

VICKI: (Fluisterend) Ik zal het later uitleggen.

TOM: Zou je dat kunnen doen? Bedankt.

ELIAS: En misschien, ooit op een dag, zal Michael een schilderij opnemen van de vijver. (Pauze, en dan tegen Jo, met affectie) Ik ben bij je.

JO: Dank je.

ELIAS: Ik zal gaan stoppen voor vanavond.

TOM: Dank je voor alle hulp.

ELIAS: Je bent welkom.

JERI: Idem dito.

ELIAS: Dito! (Grinnikend, en dan tegen Cathy) Ik zal later met jou spreken.

TOM: Bedank, Elias.

Elias vertrekt om 8:52 PM.
Vertaald door