Sessie 68Zondag 28 januari, 1996

Deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Ron (Olivia), Guin (Sophia), Tom (James), Jeri (Fromasch), en … Shynla.

Note: Mary voelde zich helemaal niet zo goed vanavond. Ondanks dit feit, was Elias zeer gefocust en zeer direct, overduidelijk haar fysieke symptomen in het geheel niet opnemend.
Merk ook op, dat in Elias z’n telefoongesprek met Cathy {sessie 67}, hij de telefoon aan zijn linkeroor hield, waar Mary nauwelijks iets door kan horen.

Elias arriveert om 7:07 PM.

ELIAS: Goedeavond. Ik zal eerst een bezorgdheid van een andere essentie adresseren, die interactief was met Lawrence, die een probleem had met een van mijn analogieën in onze vorige sessie. Deze essentie Ruburt heeft een probleem met mijn omschrijving van de interactie van Sumari en Sumafi families. Daarom zal ik deze toelichten.

Jouw interpretatie van mijn analogie zou vervormd kunnen zijn, en dit is waarom deze bezorgdheid is opgerezen. In werkelijkheid, is deze essentie correct.
Er bestaat geen {er}voor en {er}na. Er is alles, alles bestaat, op hetzelfde moment {simultaan}. Ik bedoelde je niet te zeggen, dat één essentiefamilie zou verschijnen, fysiek, in fysieke manifestatie, en daarna de volgende, de originele volgende op de tweede familie; omdat zij op hetzelfde moment bestaan.

Ik begrijp de bezorgdheid van deze essentie, omdat jullie deze informatie mogelijk zouden kunnen vervormen. En daarom, verduidelijk ik jullie, dat in fysieke termen, de Sumari niét opeens “poef” verschijnen, op je planeet! Zij worden, continue, in ál je civilisaties opgenomen. Zij verschijnen alleen aan de oppervlakte als een groep met een intentie, met de intentie om jullie bestaande culturen aan het bewegen en aan het wankelen te krijgen. En daarom is hij correct. Er is geen voor of na.

Ik bied mijn excuses aan, voor het aanleveren van een analogie die verwarrend kan werken voor jullie, daar dit bepaalde onderwerp zeer nauw verbonden is aan deze bepaalde essentie, en het van grote zorg is dat het niet wordt vervormd. Vandaar mijn verheldering.

TOM: Welnu, dank je wel. Maar ik zag het niet als voor en na. Ik zag het toch al wel als zijnde een.

ELIAS: Ik wilde de zekerheid hebben dat de essenties die aanwezig zijn, deze informatie juist zouden opnemen. Maar ik begrijp ook de bezorgdheid van die andere essentie, die erg betrokken is met deze essentiefamilie van Sumari, en niet wenst dat deze familie wordt mis-geinterpreteerd in fysieke termen. Deze distortie is vrij normaal in fysieke manifestatie. Daarom was de bezorgdheid valide.

VICKI: (Die haar kaak lang genoeg van de vloer opraapt, om een vraag te kunnen stellen) En deze Ruburt is de zelfde Ruburt waar ik een boek over het lezen ben nu???

ELIAS: Correct.

VICKI: Oh, Wauw!

JERI: Je praat zo zachtjes Vicki. De zelfde Ruburt die wat?

VICKI: Dat ik nu een boek van aan het lezen ben.

ELIAS: Die momenteel niét fysiek manifest is, maar die zelf ook tamelijk een droomartiest is, en zeer bekwaam is in het verbinden binnen de droomstaat.

VICKI: Wauw! (Pauze)

RON: Dus, had dit te maken met die droom die Vicki had? (Elias erkent dit).

VICKI: Dank je. Ik wilde hier al naar gaan vragen vanavond.

ELIAS: Je bent welkom. (Pauze) Ik zal jullie ook aangeven, binnen dit voorbeeld, dat hoewel ik jullie informatie heb aangeboden over essentiefamilies, jullie nu kunnen zien, door interactie, dat hoewel je verbonden kunt zijn aan een bepaalde essentiefamilie, er geen segregatie bestaat. Er zijn geen scheidingen of divisies. Alle families kruisen over naar elkaar.

Je kunt deze families zien als dat ze hetzelfde zijn als “psychic rassen” {“para-psychische” rassen}; net zoals dat jij verschillende fysieke rassen opneemt op je planeet met hun eigen karakteristieken, maar, die tegelijkertijd individuen opneemt met hun eigen individuele focussen. Op deze zelfde wijze, aligneer je met deze families, die ook geïnterpreteerd kunnen worden als rassen. Jullie ieder (Hier, verlaat Jeri de kamer, schijnbaar stikkend in iets. Elias pauzeert, ogen gesloten, blijkbaar toegang opnemend tot de situatie, en continueert dan weer) bezitten jullie eigen individuele kwaliteiten en individualiteiten, maar behoren wel tot essentiefamilies.

En daarom, net zoals dat je in fysieke focus kunt manifesteren als van Afrikaanse afkomst, waardoor dus je huid toon donker kan zijn, je dus ook kan opnemen, in je fysieke manifestatie, individueel, zeer verschillende soorten van kwaliteiten. Je kunt ervoor kiezen om een medische arts te worden, die gedomineerd wordt door een andere fysiek ras. Daardoor, bezit je ook kwaliteiten die aligneren met andere essentiefamilies, zelfs ondanks dat je bent opgenomen binnen een specifieke essentiefamilie. Begrijpen jullie deze concepten?

RON: In principe.

TOM: Wel, ja en nee. Dus, wat je aan het zeggen bent, is dat in dit fysieke focus, dat hoewel we een bruine huid kunnen hebben, we allemaal een verbinding hebben in al onze families, die in basis één is, maar, dat we kiezen om deze bruine-huid of zwarte-huid persoon te zijn, of oriëntaals, of blank …

ELIAS: Incorrect. Ik gebruikte dit als een voorbeeld.
Bezie, aan de ene kant, het fysieke focus. Binnen fysieke focus, op deze planeet die je bewoont, manifesteer je in vele rassen, correct? (Tom knikt ja) Deze rassen, binnen henzelf, focussen individueel in verschillende soorten manifestaties. Bepaalde rassen blinken uit in bepaalde elementen van fysieke focus. En sommige aligneren niet met sommige elementen van fysieke focus.

Aan de andere kant, in vergelijking tot het fysieke focus en de rassen binnen jullie fysieke manifestatie, nemen jullie essentiefamilies op, die kunnen worden vergeleken met je fysieke rassen. Hierin, spiegelen zij elkaar. Binnen deze essentiefamilies, nemen jullie ook elementen op, die de grenzen overschrijden van het ontwerp van iedere essentiefamilie. Ik maak nu een vergelijking met fysieke focus en niet-fysieke focus, zodat je wat makkelijker deze essentiefamilies kunt begrijpen.

TOM: Dus, deze essentiefamilies, aan de ene kant, zijn de fysiek gefocuste individuen die we hier zijn. Origineerde dat, hypothetisch, vanaf het begin? In andere woorden, hadden de essenties hier, collectief, dezelfde gedachte om dit hier te creëren?

ELIAS: Alles dat fysiek manifest is, is een spiegelbeeld van wat alreeds bestaat in bewustzijn. (Pauze) Je projecteert en creëert uitwaarts wat je al weet, als realiteit. (Pauze)

TOM: Ik snap ‘t.

ELIAS: Ik wenste niet, zoals ik al verklaarde, deze essentiefamilies te bespreken op een wijze die versterkend zou zijn van je separatie-kwestie. Dit is niet het punt ervan. Ik heb deze informatie aangeboden, zodat je beter jezelf en je connecties zou kunnen begrijpen.

TOM: Dank je Elias. Ik zal proberen daar in te verruimen.

ELIAS: Onthoud ook, als je dit bepaalde transcript bekijkt, dat je nauwkeurig leest. Omdat ik veel moeite heb gedaan, in het voorzichtig zijn van het kiezen van woorden, waardoor je geen separatie opneemt. Je wordt niet “in geboren” in deze essentiefamilies. Zij kwamen niet éérst. Jouw individualiteit is altijd belangrijker. Je ‘magneeteert’ naar essentiefamilies omdat je hen “fijn” vind!

TOM: Dit is soort van het onderwerp af. Maar, heb ik ooit een fysieke focus gehad als een vrouw?

ELIAS: Ja.

TOM: Ik ben daar de laatste tijd wat mee in aanraking, wat ik veronderstel dat mijn vrouwelijke kant is, nog meer zo in de laatste paar weken, dan ik ooit heb gedaan in mijn hele leven. Oh, excuseer mij!

ELIAS: (Grinnikend) In dit leven! (Gelach)

TOM: Heb je een connectie?

ELIAS: Continueer met je connectie; want hoe meer informatie je jezelf aanbied, over jezelf, hoe meer je je gewaarzijn verruimd.

TOM: Dank je. (Pauze)

ELIAS: Ja, Lawrence?

VICKI: Wel, ik heb meer dan een vraag vanavond. Ik zou willen vragen, in ons spel vorige zondag merkte ik op, toen ik de transcriptie ervan maakte, dat Ron en ik beiden heel veel moeite hadden met het verbaliseren van een spelvraag, en ik merkte op dat je dit vrij amusant vond, beide keren.

ELIAS: (Grinnikend) Ik zal, in het behandelen van deze vraag, jouw vragen te stoppen bij dit moment, en connectie ermee te maken. Sluit je ogen en voel. Laat jezelf toe het te ervaren. (Pauze, terwijl wij dit allen proberen) Nu, vertel me: Wat ervaar je? Wat valt je op?

VICKI: Ik merkte alleen maar een hoop van wat lichte flitsen lijken te zijn op.

GUIN: Ik merkte zwaarheid op.

JERI: Ik ging ergens anders heen toen je dit voor het eerst uitlegde. Ik heb iets gemist van wat je zei, toen je zei sluit je ogen en ervaar dit, dus ik denk dat ik heb gemist wat je probeerde …

ELIAS: Het maakt niet uit. De ervaring zal opgenomen worden.

JERI: Wel, ik zag alleen … lichtheid lijkt een goed woord te zijn. Iemand gebruikte dat woord al. Vicki gebruikte dat woord.

ELIAS: James?

TOM: Ik probeerde die vrouwelijke kant van mezelf aan te raken. Ik zat ook te denken aan wat je eerder vertelde.

ELIAS: Ik praat niet over het denken.

TOM: Oh. Wat voelde ik?

ELIAS: Correct.

TOM: Ik voelde de vrouwelijke kant.

RON: Ik voelde diezelfde zwaarheid, en een hoop paars.

ELIAS: Ik zal jullie nu uitleggen, dat jullie interferentie ervaren. Het is maar in heel lichte mate bij ieder van jullie. Het kan ervaren worden als een lichte verwarring. Het kan ervaren worden als een flits. Het kan als zeer aanwezig aanvoelen. Op verschillende momenten binnen onze sessies, kunnen jullie ervaren wat ik zou willen noemen, een lichte desoriëntatie. Hierin, kun je vergeetachtig zijn van een van jullie seconden. Dit is niet Elias. Dit is jullie piramide-kant. Deze energie wordt verzonden, via bewustzijn, door Shynla, die verstorend zal werken. Ze begrijpt niet wat ze aan het opnemen is, en daardoor is haar energie tamelijk verstrooid; nog niet erg gericht zijnd. En daardoor zul je binnen onze sessie tijden, wat desoriëntatie kunnen ervaren. Je kunt ook vergeetachtigheid ervaren, of hartkloppingen, of energietintelingen. Dit zijn allemaal manifestaties van bewustzijn die worden geprojecteerd door een andere essentie in jullie fysieke ruimte. Wees je ervan gewaar dat ze aanwezig is.

VICKI: Is ze vanavond aanzienlijk meer aanwezig dan eerder?

ELIAS: Haar aanwezigheid vanavond is niet meer aanwezig dan eerdere keren, hoewel ze aan het oefenen is, en meer gericht aan het worden is binnen haar focus. Terwijl zij haar vermogens ontwikkelt, zal ze efficiënter gaan projecteren, en dan zul je haar aanwezigheid beter kunnen herkennen. Dit is ook de reden waarom Yarr moeilijkheden ervaarde in het uitdrukken van hemzelf in jullie voorgaande bijeenkomst, en ook de irritatie die daardoor ontstond, vanwege zijn gebrek aan expressie. De energie werd gevoeld, en jullie energie reageerde ieder verschillend. Je zou kunnen verbinden met Shynla om ervaringen uit te wisselen, omdat ook zij ervaringen ervaart aan die kant, om zo te zeggen. (Pauze)

VICKI: En is ze een connectie met de vijver aan het maken?

ELIAS: Ik onthoud mijzelf even van commentaar, tijdelijk; omdat ze meer duidelijk zou gaan kunnen onderzoeken en verbinden, en dan mag Michael zijn beeld ervan trekken. (Grinnikend, en een pauze)

GUIN: Ik heb daar een vraag over, over dat gevoel wat ik had, die zwaarheid. Ik heb ze als notities opgeschreven, die ik al maak sinds dat ik kom naar de sessies. En ik heb Vicki diverse malen verteld over gevoelens, zoals de hartkloppingen, en de zwaarheid, en dat het hoofd voelt alsof het gaat ontploffen. Denkende dat het de verbinding met jou was, maar dat was het dus overduidelijk niet. Kun je mij vertellen wat die gevoelens waren, die ik had nog vóórdat er gebeurde, waar je zonnet over uitlegde, over Shynla? Ze was hier, overduidelijk, al eerder.

ELIAS: En je wenst te begrijpen wat deze gevoelens in het algemeen betekenen, of in verband met de connectie met Shynla?

GUIN: De gevoelens die ik heb gehad in de sessies …

ELIAS; Zijn niet verbonden met Shynla. Dit is ook interessant, want zoals je hier al gewaar van bent, onthoud ik mij van uitleg, totdat je voor jezelf meer informatie hebt verzameld. Op deze manier, leer je efficiënter, omdat je dan jezelf zult vertrouwen binnen je ervaring. (Het navolgende refereert naar onze ontmoeting met Chuck Roberts)

Hierbinnen, binnen deze week van jullie tijd, hebben jullie allen veel bewegingen ervaren, waarvan er een de toelating van nieuwe informatie van dit fenomeen was. Hoewel jij, Sophia, niet fysiek aanwezig was, om te luisteren naar deze uitwisseling, heb ook jij het voordeel gehad van de gedeelde ervaring. Hierin, zal ik ook de kwesties aanhalen die werden opgenomen in deze discussie. We hebben eerder over dit onderwerp gesproken. Het was op dat moment niet belangrijk om uit te weiden over dit onderwerp. Want essentieel zou het alleen maar bereikend zijn van de opneming van meer angst. Nu kan ik jullie elementen gaan uitleggen van niet-fysieke focus die effect hebben op fysieke focus.

Binnen je verlangen om te verbinden, heb je veel meditaties opgenomen, en gefocust op het openen van je bewustzijn. Wees voorzichtig. Ik zeg dit niét tegen álle individuen. Ik zeg dit in respons op bepaalde individuen, wiens geloofsystemen beïnvloedend zijn van hun ervaringen. Tezamen met je eigen bewustzijn, kun je elementen manifesteren binnen je fysieke expressie die ongemakkelijk kunnen zijn. En binnenin een open staat, kun je ook kattekwaad uitnodigen. Ik zeg niét gevaar. Daar zit een groot verschil tussen, omdat er geen kwaad bestaat; begrijp me niet verkeerd. Maar er is wel ondeugendheid. Je zou ondeugend kunnen misinterpreteren, en jij zelf zou deze energieën kunnen opnemen als een angstig aandoende situatie, omdat je dat dan zult creëren. Begrijpen jullie wat ik aan het zeggen ben?

GUIN: Soort van.

ELIAS: Vele essenties beschikken over het vermogen om te kunnen verbinden. Hun intentie is niet schadelijk bedoeld, maar binnen je fysieke bewustzijn en je beperkte begrip, kun je verkeerd interpreteren. Daardoor kun je ongemakkelijke situaties creëren voor jezelf, die andere energieën opneemt binnen een open staat.

GUIN: Hoe weet ik dat ik weet? Hoe doe ik … Ik begrijp niet. Hoe …

ELIAS: Je kent mijn energie. Je denkt misschien van niet, maar dat doe je wel. Je voelt je comfortabel met mijn energie. Je behoeft alleen gewaar te zijn van jezelf. Vertrouw en jezelf en je verlangen, en je zult in orde zijn. Essenties, ik herhaal dit, plegen geen inbreuk. En daarom, zoals ik je al eerder heb verteld, zal geen enkele essentie inbreuk plegen op je, zonder je toestemming. Maar, binnen je verlangen om te verbinden en je wens om te ervaren, ben je soms in overeenstemming. Daarom, wees gewaar, en je zult in orde zijn.

VICKI: En dit is wat er gebeurde met Chuck?

ELIAS: Correct. Dit was geen inbreukplegende situatie. Deze essenties waren niet opdringerig. Ze bezitten geen “manipulerende krachten”! Hij, zoals jullie allemaal doen, bezit evenveel macht, bij wijze van spreken. Binnen zijn verlangen, was hij uitnodigend. Als de invitatie wordt aangeboden, zal het geaccepteerd worden. We hoeven ons geen zorgen te maken bij Ron, want de invitatie werd niet uitgereikt! (Grinnikend) Soms, binnen het individu, zal hun ijver om te leren en hun wens om te ervaren, hun beoordelingsvermogen verdoezelen. Als je helder bent, en als je opmerkzaam bent, hoef je je geen zorgen te maken.

GUIN: Dit leidt mij naar een andere vraag die ik opgeschreven heb. Ik heb veel moeite om te begrijpen, of om meer gewaar te zijn, of, om in staat te zijn om opmerkzaam te zijn. Wat overduidelijk is lijkt me, omdat je zegt dat het er al is, en ik gewoon een beetje blind ben, denk ik.

LIAS: Op individuele punten, binnen je poging om te verruimen, kun je blokkeren. Binnen je droomstaten, wat precies dat ene element is waar onze droominterpretator niet mee heeft verbonden, is dat jullie ieder een element betrekken van conflict of blokkering. Dit, zijn jullie allemaal op dezelfde tijd aan het opnemen, om zo te zeggen, want jullie liften allemaal mee op jullie “golf van verruiming”. Hierin, kunnen jullie ieder individueel aan het verruimen zijn op verschillende gebieden met verschillende focussen. Maar, zoals ik jullie al had uitgelegd, jullie zijn allemaal verbonden met elkaar, en terwijl jullie ieder aan het streven zijn om te door kwesties heen te bewegen, en je gewaarzijn te verruimen, hebt je effect op elkaar. En daardoor, heeft wat de ene opneemt, effect op alle anderen, en daar jullie allemaal aan het bewegen zijn, zijn jullie allemaal effect aan het hebben op elkaar. En daardoor lijkt het jullie alsof jullie in golven aan het bewegen bent. Jullie bewegen je allemaal, of jullie bewegen je allemaal niet, want jullie hebben allemaal een effect op elkaar. Je creërt een “psychische golf” om zo te zeggen, die jullie er allemaal doorheen draagt.

Degenen onder jullie die meer last lijken te hebben van een moeilijke tijd, met het door deze kwesties heengaan, zullen verdergetrokken worden, en meegedragen worden op deze golf, als het gevolg van degenen die sterker blijken te zijn binnen hun focus. Je bent allen profiterend van elkaar. Je bent aan het bewegen. Je zou geen last hebben van zoveel conflicten in je droomstaat, of meditatieve staat, als je niet je vraagstukken aan het opnemen was.

GUIN: ‘Ke. Hier, ik wil dat je deze aanpakt. (Ze houdt haar sleutels naar Elias) Alsjeblieft! (Elias steekt zijn hand uit voor de sleutels) Dat zijn mijn sleutels! Pak ze! Nu, vertel me! (Elias lacht) Jij hebt ze nu!

ELIAS: Ik heb ze niet! (Laat de sleutels op de vloer vallen)

GUIN: Ja! (Gelach)

ELIAS: Je praat niet!

GUIN: Oke, hoe geef ik je dan de sleutels, zodat je kan …

ELIAS: Formuleren wat jij ziet te zijn van je kwesties.

GUIN: Ik weet dat het van doen heeft met angst. Dat is nogal makkelijk, lijkt me, en ik probeer gewoon uit te vinden of mijn conflict te maken heeft met een paar kwesties, of dat het gebaseerd is op één kwestie, en ik vraag om je hulp, of een hint, of een clue, of iets om mij in de juiste richting op te wijzen!

ELIAS: Jij moet het leiden. Je neemt vele kwesties op. Focus en isoleer ze. In welke richting wens je behulpzaamheid? (Pauze)

GUIN: In allemaal! (Pauze, met een breed grijnzende Elias) Ik zal wel gewoon zo blijven. Het is al goed.

ELIAS: Hmmm … Laat maar! … (Haar humoristisch aansporend)

GUIN: Ik wéét het niet! Ik heb zitten praten, zoals je zei dat ik moest doen, en heb geprobeerd om het uit te vinden met andere mensen, en ik weet het gewoon niet!

ELIAS: Denk na bij jezelf, Sophia; jij creërt je realiteit. Je hebt altijd al je eigen realiteit gecreërd! Daarom, zijn jouw ervaringen de jouwe, zodat je ze opmerkt. Laat me je uitleggen; je ziet jezelf als een instrument dat een beperkt aantal noten en akkoorden kan spelen. Bekijk jezelf als de symfonie. Je bent al de instrumenten, en jij bent de regisseur. Daar waar je aandacht naartoe projecteert, zal het individuele instrument spelen, binnen ieder element van je focus. Daarom, creër je al je ervaringen.

Als je aan het focussen bent op een componist, hoe kijkt je dan naar deze componist die een symfonie heeft samengesteld, zoals je Beethoven's nummer vijf; waar we gebruik van zullen maken ten behoeve van Michael; een zeer scherp, stormachtig geluid, zeer worstelend, tragisch. Zie je dit als slecht? Nee. Je vraag niet aan de componist, “Waarom componeer je zo een dergelijk slecht stuk muziek?” Nee. Je verlustigt je oren en je zintuigen op deze compositie. Je verzwelgt in haar schoonheid van tonen. Je ziet het alleen als verschillend van deze zelfde componist zijn symfonie van zes, welke licht is, en makkelijk, en luchtig, en mooi, en vreugdevol. Het zijn beide composities. Ze zijn beiden prachtig. Het zijn beiden creaties, noch goed, noch fout, maar beiden zijn ze kunstzinnig, en beiden worden aangeboden zodat ze ervaren kunnen worden.

Op deze zelfde manier, orkestreer je jouw ontwikkelingsfocus, opnemend van het tragische en het vrolijke, voor de ervaring ervan. Er zijn momenten waarop je tragedies orkestreert om de vitaliteit van je zijn te ervaren. Dat wil niet zeggen dat wat je beschouwt als negatief of wat je ervaart als tragisch meer vitaal is dan vreugde, maar, de intensiteit ervan kan anders zijn. En daardoor is de ervaring anders. Je focust je dan meer op deze ervaringen. Je probeert “ze te ontcijferen”; en daarom trekken ze je aandacht.
Bekijk je ervaringen hierin. Begrijp dat je deze hebt gecreërd ter je eigen opmerken ervan, en bekijk wat je kunt ontrekken aan je ervaringen voor je verdere ontwikkeling en verruiming.
Je hebt mij een zeer algemene vraag gesteld. Ik heb een algemeen antwoord aangeboden. Als je meer specifieke antwoorden wenst, dan moet ik je instrueren om te focussen, en zeer specifieke vragen te formuleren. Ik heb redenen waarom ik je naar specifieke gebieden toe leid. Jij kiest om niet specifiek te focussen, en daardoor ga je niet om met je kwesties. Je houdt hen statisch. En daarom, is het evenzo belangrijk dat je in staat bent om specifieke ideën en vragen te stellen; om je ongemak hierin te isoleren. Daardoor, bied je jezelf de gelegenheid om deze elementen te bekijken binnen jezelf, die je niet aan het bekijken bent. Want je incorporeert dit als makkelijker zijnd, om je “over het algemeen slecht te voelen” over alles, en niet specifiek over iets. Maar, binnen deze generaliteit, houd je het conflict statisch binnen dit regionale gebied.
Als je écht wenst om sneller door deze problemen heen te gaan, want je bént bewegende, dan suggereer ik dat je jezelf specifieken afvraagt. Begrijp je dit?

GUIN: Ja. Er is er eentje, zodat ik gewoon even specifiek kan worden, en het is overduidelijk een kwestie van, een of andere soort angst van jou.

ELIAS: Dit wordt gegenereerd, binnen in de droomstaat, door alle individuen binnen onze groep; want jullie bewegen allemaal mee op deze golf, en jullie zijn een ruimer begrip aan het naderen. Je voelt je bekend en comfortabel binnen je beperkte begrip. Jullie nemen allen een angst voor het onbekende op, op wat daar voorbij is. Ik ben onbekend, daar voorbij!

GUIN: Is dat mijn ongemak over het hier naartoe komen, en over het niet hier aanwezig zijn in de laatste paar sessies?

ELIAS: Gedeeltelijk. Gedeeltelijk, is er een zeer bewust weten dat binnen de opneming van deze groep en verbinding met Elias, je jezelf zult pushen om geconfronteerd te worden met je problemen. Je bent onwelwillend om dit op te nemen. Als je niet betrokken bent met mij, hoef je niet betrokken te zijn met jezelf; maar je zult enkel tot een punt gaan met mij zonder jezelf hierin te betrekken; en je bent je hier gewaar van.

GUIN: Ik sta overduidelijk bij dat punt.

ELIAS: Dan is het jouw keuze.

GUIN: Oke.

ELIAS: Ik zal wachten, met affectie.

GUIN: Dank je. (Pauze)

VICKI: Ik heb een vraag. Het is een droomvraag. In mijn droom de andere nacht, sprak ik met jou en je gaf mij een boodschap voor een kleine jongen. Ik kon het niet interpreteren voor mezelf.

ELIAS: (Pauzerend) Dit was de boodschap binnen de droomstaat; ik ben toegang aan het verschaffen. (Pauze) Je vraag over welke interpretatie?

VICKI: Je gaf mij een boodschap voor een kleine jongen die in ons gezelschap was, betreffende het komen naar een sessie vanavond, en ik begreep het gewoon niet.

ELIAS: Om met mij samen te zijn, om betrokken te zijn binnen het gadeslaan van een spel! (Vicki erkent dit; merk op dat Ron hier vrij luid aan het snurken is, veroorzakend dat Elias zijn stem een beetje moet verheffen) Dit zijn symbolen. Met deze kleine jongen ben je al verbonden, die kleine jongen is Sophia; met wie ik wenste te praten, en anticipeerde deze confrontatie.
Deze kleine jongen wenste dit niet te confronteren, vanavond, en wenste jullie Super Bowl wedstrijd thuis te bekijken; en jij had beïnvloedend moeten zijn, om behulpzaam te zijn in het opnemen van deze bijeenkomst, vanavond. Een goed uitgevoerd werkje!
(Pauze, en dan tegen Guin) Wát een fronsen! We zullen het verder bepraten. Ik zal je specifieken aanbieden.

GUIN: Ik zal het toch eerst moeten uitvinden hoe het zit!

ELIAS: Je behoeft niet al je antwoorden uit te vinden; enkel maar je vragen!

GUIN: Waarom is niet goed genoeg?! (Elias lacht)

ELIAS: Waarom, waarom, waarom???

GUIN: Waarom trapt een kind een modderpoel? (De woorden napratend)

ELIAS: Precies!

GUIN: Wel, hier heb je er eentje. Lawrence en ik zaten te praten, en we zaten te discussiëren over een conversatie die Michael en Lawrence hadden over de connecties van de gefragmenteerde essenties van bepaalde essenties, zoals jijzelf of Patel of Twylah; en Jim en Jeri en ikzelf zijn gefragmenteerd van Twylah, en de enige connectie die zij zagen, was dat wij allemaal ons eigen ondernemer wilden zijn, en toch zoveel conflict hebben in onze eigen business, financiële conflicten creërend en andere conflicten. Kun je de similariteiten verklaren tussen de drie daarvan? Zijn de conflicten hetzelfde?

Similair. Dit is allemaal op soortgelijke wijze het gevolg van een onvertrouwendheid van het zelf. Een gebrek aan zelfvertrouwen en vertrouwen op het individuele zelf. Waar al deze essenties dezelfde gelijksoortigheid van opnemen. Er bestaat ook een zeer sterke aandrijving om in controle te zijn, om zo te zeggen. Dit zijn manifestaties van je pogingen om leidend van jezelf te zijn, en in controle van je situaties, je focus. Daarom, creër je situaties waarin je in controle kan zijn, maar je neemt veel conflict op, omdat je niet je eigen vermogens vertrouwt binnenin jezelf.

Je bent, in je motivatie, je creaties aan het bevorderen; niet voor jullie zelf, maar voor anderen. Je creërt niet deze creaties vanuit een weten en een zelfvertrouwen binnenin julliezelf, als een expressie van jezelf die je naar voren brengt. Je creërt deze expressies als een gedeeltelijke expressie van zelf, ter goedkeuring. Binnen deze doelstelling, zijn deze creaties, zo te zeggen, voorbestemd om conflict te creëren; hoewel, ter verduidelijking, er geen voorbestemming bestaat!

GUIN: Dus, door zelfvertrouwen en acceptatie van onszelf, zullen wij in staat zijn om ons van de conflicten te ontdoen in onze business, en meer succesvolle zaken te hebben?

ELIAS: Dat is correct. Je motivatie is wat je conflict creërt. Je verlangen volgt je intentie; vandaar de creatie. Je motivatie, wijkt af van richting, vandaar conflict.

GUIN: Blijkt dit misschien een gedeeltelijk persoonlijkheidstrekje te zijn, dat werd gefragmenteerd vanuit Twylah, dat in ons drieën aanwezig blijkt te zijn, en niet in iemand anders van de groep?

ELIAS: Ik zal niet confirmerend zijn op dit gebied, omdat dit versterkend werkt in je separatie; waarmee ik bedoel dat je jezelf als separaat indentificeert, als zijnde verschillend van andere individuen. Ik wens deze ideeën niet te versterken, omdat dit onwaar is. Vele individuen nemen deze zelfde actie op, en zijn niet gefragmenteerd van Twylah. En daarom, is het niet geïsoleerd als een identiteits-kwaliteit.

GUIN: Dus, heeft het wel iets te maken met Twylah, maar niet echt?

ELIAS: Jullie connecties hebben elementen die betrokken zijn met Twylah. Jullie persoonlijkheids elementen zijn verbonden met Twylah. Jullie manifestaties zijn van jullie zelf.

JERI: Je ziet er moe uit. Zou je een pauze willen inlassen Elias?

ELIAS: Ik zal aangeven dat ik nog maar een kleine hoeveelheid meer van jullie tijd zal opnemen voor jullie vragen, maar daarna zal ik discontinueren. Ik ervaar geen “moeheid”, hoewel de fysieke expressie die Michael opneemt in een verzwakte conditie is op het huidige moment. En daarom zal ik hier respectvol van zijn, en ik zal mij zometeen terugtrekken. Ga door met je vraag.

JERI: Oke. Ik heb er een paar. Een die ik zou willen weten, als ik het niet misgeinterpreteerd heb, is waarom ik zo’n serieuze hartconditie zou creëren, en de resulterende dingen hieruit, waar ik doorheen gegaan ben, de problemen die ik had met mijn angiogram, die erg serieus waren destijds, en vervolgens resulteert in een zeer grote hartoperatie. Als wij onze eigen realiteit creëren, dan moet ik ervan uitgaan dat ik dit gecreërd heb, en ik begrijp niet waarom.

ELIAS: (Pauzerend) Wens je een antwoord binnen dit forum?

JERI: Als het niet te belastend zal zijn voor iedereen.

ELIAS: Ik ben mij niet bezorgd aan het maken over de andere individuen. (Zeer direct uitgesproken) Ik ben bezorgd over jouw.

JERI: Ja, ik zou het willen weten.

ELIAS: Goed dan. Gedeeltelijk, zal ik je vragen te refereren naar de verschillen van symfonieën, waarover we eerder spraken. Sommige zijn opnemend van zeer sombere emoties, sommige zijn zeer vreugdevol, beiden hetzelfde zijnd in kwaliteit, alleen verschillend in emotie. Dit is gedeeltelijk de redenatie van je creatie van deze kwesties.

Een andere redenering in deze creaties is een kwestie van persoonlijke verantwoordelijkheid, waarin je fysieke aspecten opneemt van creatie met je eigen expressie. Als een dochter, als een partner, als een moeder. Je neemt binnenin jezelf een persoonlijke verantwoordelijkheid op naar andere toe, waar je niet aan kunt voldoen. Omdat dit niet mogelijk is, want je kunt enkel maar een verantwoordelijkheid opnemen voor jezelf. Daarom creërt de frustratie van het ontbreken van de mogelijkheid van actualisatie van deze verantwoordelijkheid, deze fysieke symptomen. Je lichaam is zeer afgestemd op je bewustzijn. Het reageert op waar je het op richt.

Een ander element is ook je opneming van aandacht; niet voor jezelf. Vele individuen creëren fysieke ziektes ter verkrijging van hun eigen aandacht. Jij hebt fysieke ziektes gecreërd om een bepaalde soort van aandacht aan te trekken, binnen een koesterende wijze, waar je je niet comfortabel bij voelt, om naar te vragen. Daarom creër je deze fysieke ongemakken, om te verkrijgen wat je nodig hebt, binnen emotionele ondersteuning, zonder het een ander individu te vragen, om je dit uit te drukken. Omdat je vindt, binnenin jezelf, dat dit ongepast zou zijn. Je behoort kracht uit te drukken en onafhankelijkheid. Hierbinnen, is het ongepast, om te vragen om koestering en ondersteuning, omdat je deze dingen ziet als afhankelijk zijn, wat ze niet zijn. Maar je hebt dit opgenomen als een geloofsysteem. En daardoor, creër je situaties die je toestaan, om behulpzaamheid van andere individuen toe te staan, in ondersteuning en emotionele comfort, zonder het te hoeven vragen. Je offert niét je weergave van onafhankelijkheid hiermee op, en je doet niet … (Pauze)

Interferentie van Michael! Excuseer mij!

(Tegen Vicki) Dit is …

(Tegen Jeri) Ik zal deze gedachte voor je afmaken; een momentje. (Tegen Vicki) Dit is een voorbeeld, fysiek gefocust, van je boek, van deze essentie die respectvol is van het individu die dit fenomeen van fysieke vermoeidheid opneemt. Michael is ongeduldig!

(Tegen Jeri) Om door te gaan, dit staat je toe, binnen je geloofsystemen, om accepterend te zijn, zonder het gevoel te hebben van onnodige afhankelijkheid. Als je fysiek niet in staat bent om op te treden, dan ben je niet verantwoordelijk voor de afhankelijkheid, en daardoor is het acceptabel voor je. Het is onnodig, want ieder van jullie zijn, op een natuurlijke wijze, onafhankelijk; maar, jullie ieder zijn afhankelijk van elkaar, binnen fysieke focus en binnen bewustzijn, omdat jullie allemaal onderling met elkaar verbonden zijn. Dit wordt begrepen. Jullie geloven alleen maar, binnen jullie geloofsystemen, dat dit onwenselijk is. Je plaatst waardeoordelen op kracht en zwakte. Je formuleert geloofsystemen rond deze ideën; en daardoor creër je wat je beschouwt te zijn van ongewenste situaties, binnen je focus, om te compenseren voor dié geloofsystemen.

JERI: Dus, dan moet ik ze veranderen, of laten vallen, of deze geloofsystemen zien kwijt te raken, anders zou ik dit blijven creëren!

ELIAS: Dat zul je doen!

JERI: Ik hoop dat ik dat kan. Ik moét het gewoon doen! Ik kan niet nogeens door al die toestanden heengaan!

ELIAS: Door deze kwesties heenbewegen, binnen je focus, zul je niet als makkelijk zien; maar als je bereikend bent ervan, zul je je de moeiteloosheid die daar voorbij ligt realiseren.

JERI: Zou het mezelf toestaan te vragen om deze koestering en emotionele ondersteuning die ik nodig heb, mij helpen hiermee?

ELIAS: Absoluut! Wees niet bang van jezelf! Sta jezelf je expressie toe. In het ontkennen van je emotionele focus, blokkeer je jezelf. Je creërt conflict.

JERI: Een snel vraagje nog, omdat ik weet dat je moet gaan. Het heeft te maken met mijn eerste succesvolle spiegelmeditatie vorige week dinsdag, (Elias begint te grinniken) en mijn vraag was, was ik correct in het voelen van jouw energie aanwezigheid?

ELIAS: Ja. (Nog steeds grinnikend)

JERI: En ik zag mijn moeders gezicht zo vaak, zo duidelijk, en ik vroeg mij af of dit zo was vanwege een moeder-dochter fragmentatie, of misschien omdat ik vijf dagen eerder werd geïnformeerd dat ze was gevallen en haar neus had gebroken, en ik voelde zoveel pijn voor haar en haar onvermogen om uit te drukken dat ze pijn heeft of geen pijn heeft, vanwege de ziekte van Alzheimer, en ik vroeg mij af of ik mijn moeder bleef zien in deze spiegelmeditatie vanwege … nou, wat ik net zei.

ELIAS: Je bereidheid tot verbinding, en je bezorgdheid, is een gedeeltelijke verklaring, in het toestaan van jezelf om open te zijn. Maar in werkelijkheid, zoals ik al eerder aangaf, binnen deze staat van bewustzijn van transitie, is het vrij gewoon voor deze individuen om “uit het lichaam” ervaringen te ervaren. Ze reizen heel wat af! Daardoor, binnen de medewerking van je openheid en de projectie van haar excursie, heb je connectie gemaakt. En dit is wat je zag. Hierin, zal het je opvallen dat dit geen verbeelding is en niet slechts wat jij beschouwt als visualisatie, hoewel je visualisatie zeer de realiteit is; maar, dit is een werkelijke projectie van een uit het lichaam verbinding.

JERI: Vanaf haar kant?

ELIAS: Correct.

JERI: Ik voelde het gewoon dat ze langskwam. Ik voelde het heel sterk. Ik voelde me alsof ik met haar kon converseren, om haar te vertellen dat ik het spijtig vond, dat ik hoopte dat ze geen pijn had, en zo voorts, mentaal. Ik voelde dat er iets heen en weer aan het gaan was.

ELIAS: Dit is correct. Je kunt communiceren. Haar verlangen om te communiceren met jouw was ook vrij sterk. Hoewel je wel moet kunnen begrijpen, dat binnen deze staat van transitie, haar perceptie van je huidige staat niet altijd accuraat is, omdat haar zien van jouw simultaan is. En daarom, ziet ze jouw op het ene moment zoals je momenteel manifest bent, en het volgende moment kan ze je zien en interactief zijn met je, zoals je was op je vijfde; omdat ze je simultaan ziet. Daardoor veranderd je beeld continue in haar perceptie; dus zal ze niet altijd verbinden met wat je aan het zeggen bent, maar, ze zal wel verbinden met wat je voelt.

JERI: En die indigo bundels van licht, die uitstraalden tussen mijn visie en mijn spiegelvisie, zat daar een speciale significatie bij?

ELIAS: Dit is slechts een verbinding met kleur zoals die wordt uitgestraald met de essentie van het spel.

JERI: Heel erg bedankt.

ELIAS: Je bent welkom. (Pauze)

VICKI: Heb je nog enig commentaar op onze interactie met Kasha?

ELIAS: Je zou je probabiliteiten in de gaten kunnen houden. Ik ben in constante verbinding geweest met Kasha, en ook met Catherine, zoals ik al eerder heb aangegeven. Haar verlangens zijn echt. Haar intentie, niet intentie maar voornemen, is positief; maar ze neemt ook blokkade op in angst, veel daarvan hetzelfde als Sophia, maar in een grotere mate.

VICKI: Moet ik bezorgd zijn over mijn ongemakkelijke droom betreffende die situatie gisteravond?

ELIAS: Nee. Dit is weer een andere expressie van wat ik eerder aan het uitdrukken was. Binnen deze golf, die jullie allemaal ervaren, zijn jullie elementen aan het ervaren, binnen jullie droomstaten, van onbekendheden, onzekerheden, angsten, conflicten. Je bent je aan het bewegen naar een gebied toe van niet gekende realiteit. Hierin, weet je niet wat je kunt verwachten. Dit is manifest aan het zijn binnen je droomstaat, omdat je er dichtbij zit.

(Tegen Ron) En ik zal mijn opmerking naar Olivia maken, van het binnengaan van een heilige ruime? Je had toch zeker niet verwacht dat ik weg zou gaan zonder hierover commentaar te leveren! Ik neem nog steeds een beetje territoriaalheid op binnen niet-fysieke focus! Ik zal Michael hier ook nog over aanspreken. We zullen elkaar niet bij het vijvertje ontmoeten als hij ontrouw is! (We liggen allemaal in een deuk, inklusief Elias) En met dit, zal ik jullie verlaten vanavond.

TOM: Goeieavond Elias.

ELIAS: Ik zal weer snel interactief zijn met jullie. Au revoir!

JERI: Goeienacht.

Elias vertrekt om 8:46 PM

Copyright 1996 Vicki Pendley/Mary Ennis, Alle Rechten Voorbehouden.Vertaald door