Sessie 4

Zondag 7 mei, 1995 (herziene versie) Sessie #4.

Deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence) Christie (Oliver), Laszlo (John), Debbie (Catherine), en twee nieuwe mensen; Ron (Olivia), en Donovan. (De essentie-naam van Donovan weten we niet)

ELIAS: Goeienavond. (Kijkend naar Ron) Jij bent?

RON: Ron. (Ron is Vicki's echtgenoot)

ELIAS: Welkom! (Tegen Donovan) Hallo weer! We zullen deze avond de nadruk leggen op vragen die al besproken waren. (Pauze) Er waren misverstanden over bepaalde kwesties. Ik heb gesproken met Michael. Hij is té gericht met zijn aandacht, en hij zal daardoor een natuurlijke flow belemmeren. We zullen in de eerste plaats, de vragen bespreken. (Pauze) Nee, ik zal het beantwoorden van vragen later doen.

Eerst zullen we ons begeven naar een misverstand van Oliver. Met betrekking tot dromen, en je focus in déze realiteit, deze is niét minder een realiteit dan je dromen. Het is een realiteit. In mijn uitleg over dat je dromen een natuurlijke staat van zijn is, bedoelde ik niét dat je dit zou interpreteren alszijnde dat alleen die staat waarde zou hebben. Deze ervaring - je leven in deze realiteit - heeft een doel, en mag niet worden beschouwd als onbeduidend.

Overeengekomen afspraken worden gemaakt voordat manifestatie plaatsvindt, maar er zijn geen afspraken omtrent álle dingen gemaakt. Je hebt geen "overeenkomst" om conversatie te voeren! Je stemt er wel mee in geboren te worden, jezelf te betrekken in je gebeurtenissen. Je overeengekomen afspraken zijn niet vaststaand. Alles is een waarschijnlijkheid, een plausibiliteit. Het kan gewijzigd worden. Begrijp je dit?

CHRIS: Ja.

ELIAS: Er bestaan veel vragen over datgene wat jullie aanduiden met de term de 'dood'. Dit (de dood) bestaat niet. Er is alleen geboorte, een bewegende doorgaande-lijn van een geboorte naar het andere.

Er was een misverstand met betrekking tot groepen (van mensen) en gebeurtenissen binnen groepen. Je kan overeenkomsten aangaan die van betrekking zullen zijn op groep-situaties. Ook die zijn niet vaststaand, maar, ze hebben een doel. Jullie maken gebruik van woorden, in jullie termen, die leiden tot overstromingen van emoties, of wervelwinden van gedachten, of gebeurtenissen die de aarde doen trillen. Dit komt niet vanuit je onderbewustzijn. Het is wat jij creëert. 'Het' overkomt je niet; ze gebeuren door jouw. Dit zijn jouw éigen creaties, in overleg aangegaan, met andere essenties met een gezamelijk groepsdoel.

Nu, er is een epidemie gaande van een aandoening in jullie tijd die is gecreëerd ten behoeve van een massale doel. Er is gespot, en ... een moment ... vervolging van bepaalde mensen. Deze mensen, hebben collectief, een bepaalde uitdrukking (statement) gecreëerd voor het verkrijgen van jullie aandacht. Het is een conditie. (Lange pauze) Het wordt een "bloed probleem" genoemd. (Dit is een verwijzing naar AIDS) Vele mensen vinden dat zij een overtuiging ('mening') moeten hebben, ten aanzien van het element van seksuele oriëntatie. Ze begrijpen niet dat je essentie dit niet is. De essenties die zich er bewust van zijn dat er geen 'divisie' bestaat, hebben een conditie gecreëerd ter verkrijging van jouw aandacht. Begrijpt je deze dingen?

VICKI: Ik ben enigszins verward.

ELIAS: Dat is?

VICKI: Mijn verwarring is dat sommige seksuele geaardheid onnatuurlijk is.

ELIAS: Voor jouw, in jouw beleving.

VICKI: Ja.

ELIAS: Dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat het niet natuurlijk is. Ik heb je al uitgelegd dat je hier bent voor je ervaringen. Daar is geen oordeel in betrokken.

VICKI: Dat begrijp ik.

ELIAS: Het is je niet helemaal duidelijk?

VICKI: Niet helemaal.

ELIAS: Je wenst informatie ter verduidelijking?

VICKI: Jaah!

Wij hebben geen oriëntatie in deze dingen. Tijdens je bestaan, om redenen, lang geleden in de tijd ontstaan, heb je je ervaringen van je afgescheiden en overtuigingssystemen om hen heen ontwikkeld. Inmiddels zijn je geloofsystemen zo 'ingeworteld' geworden, dat ze écht lijken, en je maakt bepaalde beoordelingen in gebieden, zodat je jezelf daar veilig in zal voelen. Als je niet begrijpt, creëer je een uitleg om je overtuigingen te verklaren. Maar je ervaart nog steeds problemen, omdat ook die uitleg niet samengaat met je geloofsystemen. Het zal niet in samenhang zijn met heel veel overtuigingssystemen!

Ik ben in contact geweest met ieder van jullie, in connectie met je eigen leidende essentie, zodat deze situatie gecreëerd kon worden, wat terwille van je eigen groei is. Sommige delen van onze informatie zal niet tot jullie doordringen tijdens deze ervaring, op dit moment. Het is moeilijk voor je om te bevatten. Je zult gaan begrijpen, in je wezen, binnenkort. Jullie zijn allen van gelijkgestemde geest. Er zijn andere mensen die ook gelijkgestemd zijn. Maar ze zijn nog niet hier. Sommigen zijn er nog niet klaar voor. (Pauze, kijkend naar Vicki)

Jullie hebben vragen over andere realiteiten. Dit is moeilijk uit te leggen. Er zijn vele andere focussen dan alleen die van jullie, die op hun beurt ook weer denken dat zij de enige zijn. Ze denken onjuist, zoals ook jullie hierover onjuist zijn. ... Mag ik een ... (Rondzoekend, met de handen gevouwen op een kopjes-achtige wijze; Christie geeft hem wat te drinken) Dank je wel.

Andere realiteiten; er zijn er véél meer dan jullie begrip kan bevatten op dit moment, binnen deze focus. Ze zijn zoals jullie, meer dan je weet. Zij leven niet met jullie. Jullie hebben soms verbinding met hen. Zij staan soms in contact met jullie. En ook zij begrijpen niet altijd hun verbinding met jullie. Er is geen complot! (Grinnikend) Het is slechts een verkeerde interpretatie van focus, van gericht zijn. Zij bestaan wel, in andere dimensies van de werkelijkheid. Ze reizen; sommige, niet allemaal. Zij reizen niet in jullie realiteit van de ruimte. Begrijpen jullie dit? (Pauze, en Vicki zucht) Nee? Je bent op zoek naar een andere interpretatie?

VICKI: Ik vraag me af waarom we soms een verbinding maken met elkaar. ELIAS: Omdat jullie dat zijn overeengekomen met elkaar!

VICKI: Is er meestal een vrij goede reden voor de overeenkomst?

ELIAS: De reden is overeengekomen vóór de manifestatie. Jullie denken in termen van het gescheiden zijn van jouw essentie met hun essentie. Incorrect! Hun essentie is dezelfde. Zij manifesteren anders. Je aanvaardt dat jullie afspraken maken voordat je manifesteert, maar jullie accepteren niet dat jullie overeengekomen zijn om te manifesteren in verschillende realiteiten!

VICKI: Het klinkt zinnig, maar het is gewoon een beetje 'ongrijpbaar'.

ELIAS: We zullen er meer over bespreken, wanneer je wat helderder in je aandacht bent.

Er zijn ook vragen over je eigen essentie, en over manifestaties van je persoonlijkheid. Je bent als een magneet voor bijgelovigheid, omdat je niet begrijpt. Jullie creëren bijgelovigheid uit de realiteit. Er zijn realiteiten betreffende jullie persoonlijkheid van je essentie.

De essentie heeft een persoonlijkheid, en manifesteert vele malen met deze persoonlijkheid. Jij kiest om geboren te worden gedurende bepaalde tijden van het jaar, omdat het je persoonlijkheid weerspiegelt. Je hebt dingen genomen, die van origine uit de oertijd stammen, en jullie hebben er bijgelovigheid van gemaakt. Sommige elementen blijven in principe hetzelfde, en sommige elementen zijn toegevoegd om er wat meer kleur aan te geven. Je manifesteert binnen een astrologie teken, in jullie woorden. Dit is een antiek concept, in de wereld zoals jullie die kennen. Het is opgenomen in alle culturen. Dit is voor een reden. Je persoonlijkheid manifesteert met een reden gedurende die tijden.

Als je werkt met je dromen, zul je je manifestaties ontdekken in ánder bestaan, waar je je manifesteert op dezelfde tijd van het jaar. Nu kun je dit uiteraard niet nakijken in een of ander bestand, maar in je wezen zul je een 'weten' hebben dat het 'waar' klinkt. Je drukt deze bepaalde persoonlijkheidstrekken uit, waarvan jullie astrologische tekens je verslag van uitbrengen, op een zeer fantasierijke manier, maar de basiselementen zullen waar zijn. (Naar Debbie) Is je hand moe?

DEBBIE: Ja, erg.

ELIAS: Zou je willen stoppen voor een minuutje?

DEBBIE: Ja, als ik mag.

Note: In het begin, dacht iedereen dat Elias gewoon zou stoppen voor een korte tijd, omdat we nog nooit eerder een pauze hadden ingelast. Toen Máry 'terugkwam', waren we verrast. Ze leek enigszins verward, en zei dat ze dacht dat Elias nog niet klaar was. Na korte tijd probeerden we onze meditatie weer. Elias keerde terug, en zette het gesprek voort preciés daar waar hij was gebleven. We vonden het allemaal fascinerend, en een zeer interessant aspect van het verschijnsel van het "fenomeen channelen" .

ELIAS: (Tegen Debbie) Nu is je hand uitgerust?

DEBBIE: Ja, dank je wel.

ELIAS: We waren aan het praten over het geboren worden in bepaalde seizoenen; in jullie woorden, onder astrologische tekens. Ik wil herhalen dat het meeste hierover, in jullie tijd momenteel, is geworden tot iets wat onder de noemer 'fantasie' valt, maar het bevat heel veel waarheden op het gebied van jullie individuele persoonlijkheden. Dit verklaart ook de tijdspanne, in jullie woorden, van de wachttijd die tussen de manifestaties in zit. Een deel van deze wachttijd is door jouw keuze, zodat je kan manifesteren in een seizoen, gelijk aan die van je vorige manifestatie. Op deze manier, zullen jullie zien dat je je realiteit creëert. Deze concepten over astrologie of religies zijn creaties van jullie. Deze waren hier niet éérder. Júllie maakten ze vanuit je essentie, als een verklaring, als een uitleg.

Veel essenties manifesteren in bepaalde tijden en plaatsen gelijk van aard zijnde, voor een doel, daar groeps voorvallen de uitvoeringen zijn van overeenkomsten. Daarnaast, komen individuele essenties ook tezamen voor het doel van het leren. Dit is niet het leren van een "hogere waarheid"! Dit is slechts een leren van je eigen essentie, een verbinden met je essentie in groepen van soortgelijke aard, waardoor je een snellere connectie maakt. Je bevindt je op een niveau van inzicht in je focus. Dit is de reden waarom je hier bent. Dit is de reden waarom anderen hier niet aanwezig zijn.

We zullen ons niet bezighouden met vraagstukken die van onbelang zijn. Wij zullen niet praten over je problemen met een voertuig, of andere inconsequente dingen! Jullie zijn in staat om zelf met deze dingen om te gaan. Wij zullen vragen beantwoorden met betrekking tot de realiteit. Het is niet belangrijk voor ons om jullie je kindertijd te verklaren. Je was erbij! Je bent er al mee bekend! (Gelach) We gaan ons niet bezighouden met je huis-en tuin perikelen! (Pauze) Nu mag je gaan vragen.

VICKI: Wie is "wij"? ELIAS: Er zijn veel essenties interactief betrokken met jullie allen, en met Michael. Anderen dragen weer informatie bij ter interpretatie. Begrijp je dit?

VICKI: Ja. (Laat u zich niet door haar in de maling nemen, mensen! Ze heeft geen flauw idee waar 't over gaat!)

DEBBIE: ik wil groeien. Ik wil in contact zijn met mijn gidsen om me te helpen groeien.

ELIAS: Je bent al samen met je gidsen. Vele meesters houden zich momenteel met jouw bezig. Je behoeft slechts een verschuiving in de richting van je aandacht te maken. Je rationaliseert ál hun interactie wég van jezelf. Je kan hen niet zien, en dus geloof je niet dat ze met je praten. Ik praat vaak tegen Michael, maar hij luistert niet vaak! (Grinnikend, en een pauze, kijkend naar Laszlo) Je hebt een vraag?

LASZLO: Ik heb dezelfde vraag, eigenlijk.

ELIAS: Als je je punt van aandacht verschuift, zul je opmerken. Jullie denken, in jullie woorden, dat deze dingen "gek" zijn. Dat zijn ze niet! Als jullie luisteren naar je aandacht, zul je onze interactie opmerken. Je zal onze energie voelen. Je mag dan energie voelen in meditatie, maar je hoeft niet perse te mediteren om te weten dat wij er zijn! Wij zijn bij jullie, in jullie kamer, altijd. Als jullie je richting je van aandacht een béétje meer zouden verleggen, zou je ons zelfs kunnen zien! Jullie dierlijke creaturen kunnen soms onze essentie zien; (pauze) niet altijd.

VICKI: (Begint 'n vraag te brabbelen over dieren..)

DEBBIE: (Haar reddend) Hebben dieren zielen?

ELIAS: Nee. Ze zijn niet hetzelfde. Ze voelen jouw energie. Ze zijn gewaar van onze energie. Zij reageren zonder een rationele beslissing of beoordeling van deze dingen te maken. Ze hebben een minder geremd vermogen om energie te richten. Ze zijn indicatoren, soms. Ze zijn niet vertroebeld door het rationeel denken. Ze kunnen emoties waarnemen, en hebben zelf emoties. Dit creëert de situatie van de reactie op emoties, die meer gericht, en van realiteit is, dan logica. Begrijp je dit?

VICKI: Ja, maar kan ik hier nog wat verder op in gaan? Hoe zijn ze verschillend?

ELIAS: Dit onderwerp zal veel tijd in beslag nemen. Laten we even zeggen dat ze gecreëerd zijn door jouw. We zullen later continueren. Het zal veel uitleg nodig hebben voor jouw. Wens je nog een andere vraag?

VICKI: Ik zou willen vragen ... Je noemde het kunstzinnig leven.

ELIAS: Het leven is een uitdrukking van schoonheid. Het is belangrijk voor je om je aandacht te vestigen op de schoonheid van het leven als onderdeel van je ervaring. Jullie besteden veel te veel tijd aan wat je als niet mooi beschouwd; teveel tijd aan pijn en negatieve dingen. Als je ook maar de helft van je tijd, in jullie woorden, besteed van je focus op schoonheid, dan vind je een moeiteloosheid in je bestaan, en zal je het veel aangenamer vinden. Dit onderwerp zal ook veel tijd vergen, maar we zullen dit bespreken. (Tegen Christie) Ja? Ik voel dat je iets wilt vragen.

CHRIS: Mijn vragen voelen inconsequent aan vanavond! (Hier geeft Elias een zacht lachje, en glimlacht hij Christie bemoedigend toe) Het schoonheids ding, behelst dat ook liefde?

ELIAS: Liefde is van uitermate hoog belang. Dit is schoonheid, en schoonheid ís liefde, maar je plaatst je woord liefde in een romantische of fysieke zin. Het is van een veel grotere omvang dan waar jij het plaatst. Je beperkt zeer je denkbeeld er van. Je kunt van een tafel houden, alleen vanwege het kunstwerk dat ze is, en het "bijeen komen" van essenties, in een andere vorm, voor het creëren van iets dat je van dienst is. Is dat duidelijk?

CHRIS: Nee!

ELIAS: (Lachend) Alles heeft een bewustzijn. Er zou een waardering van alle dingen moeten zijn, voor dat vanwege het basiselement, dat alles een bewustzijn heeft. Er zit ook bewustzijn in de afzonderlijke vormen van deeltjes. Elk atoom waar je tafel uit bestaat heeft een bewustzijn. Aldus, door van alle bewustzijn te houden, moet je je focus expanderen zodat al het bestaan wordt omvat.. Is dat duidelijk? (Stille pauze)

We zullen nog één vraag doen. Michael is erg onrustig... Nee, Michael is enthousiast! (Gelach)

CHRIS: Als wij ons concentreren op onze essentie, als we verschuiven, stappen we dan uit een wolk? (Pauze) Dit is een stomme vraag.

ELIAS: Dit is niet een stomme vraag! Het verschuiven van je aandacht zal niet in één keer gebeuren. Het gaat geleidelijk. Je springt niet van een klif af en zegt dan; "Ik ben aangekomen"! (Gelach) Je zal kleine verschuivingen zien. Je doet dit al. Je moet meer oefenen. Je mag gerust je ervaringen delen met anderen die vragen hebben. (Tegen Debbie) Het is niet zo moeilijk als je gelooft! Als je je maar liet gaan, zouden je verbindingen je nog verrassen! Je houdt je zó aan je fysieke focus vast, dat je het niet kan laten gaan. Ik heb al tegen Michael gezegd dat hij niet zal weg vliegen. Jij óók niet! (Glimlachend)

Goede avond.

Elias vertrekt om ongeveer 9:15 uur P.M.Vertaald door